úvod do studia biologie - Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Komentáře

Transkript

úvod do studia biologie - Gymnázium a SOŠPg Čáslav
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Moderní biologie
reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Test OB01
ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE
Test pro čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky osmiletých
gymnázií
Zhotovil: Mgr. Tomáš Hasík
G a SOŠPg Čáslav
VG
Test OB01 – Úvod do studia biologie, jedna odpověď správná
1) Vytvoř dvojice: vědní obor – oblast výzkumu
1) ornitologie
2) herpetologie
3) fyziologie
4) entomologie
5) ekologie
6) mykologie
a) houby
b) ptáci
c) vztahy mezi organismy a prostředím
d) obojživelníci a plazi
e) hmyz
f) vnitřní fungování organismu
2) Vytvoř dvojice: badatel – oblast působení
a) první mikroskop
b) moderní teorie evoluce
c) mikrobiolog
d) teorie vzniku života
e) průkopník fyziologie
f) objev struktury DNA
g) zakladatel genetiky
1) Louis Pasteur
2) A. I. Oparin
3) Johan G. Mendel
4) otec a syn Jansenové
5) Charles Darwin
6) Wiliam Harvey
7) J. Watson a F. Crick
3) Jmenuj nejvýznamnějšího biologa české národnosti žijícího v 19. století:
………………..
4) Jak se jmenoval významný český botanik 19. století, který se narodil v Čáslavi:
………………..
5) Doplň definici:
Záměrné zasahování do sledovaného děje při vědecké práci nazýváme …………
6) Co přiřazuje každému organismu binomická nomenklatura a kdo je jejím tvůrcem:
………………..
…………………
………………
7) V jakém jazyce jsou tvořeny oficiální vědecké názvy organismů:
a) latinsky
b) anglicky
c) řecky
d) arabsky
8) Vyjmenuj základní vlastnosti živých organismů:
1) …………
4) …………
2) …………
5) …………
3) …………
VG
Test OB01 – Úvod do studia biologie, jedna odpověď správná - ŘEŠENÍ
1) Vytvoř dvojice: vědní obor – oblast výzkumu 1b, 2d, 3f, 4e, 5c, 6a
1) ornitologie
2) herpetologie
3) fyziologie
4) entomologie
5) ekologie
6) mykologie
a) houby
b) ptáci
c) vztahy mezi organismy a prostředím
d) obojživelníci a plazi
e) hmyz
f) vnitřní fungování organismu
2) Vytvoř dvojice: badatel – oblast působení 1c, 2b, 3g, 4a, 5d, 6e, 7f
a) první mikroskop
b) moderní teorie evoluce
c) mikrobiolog
d) teorie vzniku života
e) průkopník fyziologie
f) objev struktury DNA
g) zakladatel genetiky
1) Louis Pasteur
2) A. I. Oparin
3) Johan G. Mendel
4) otec a syn Jansenové
5) Charles Darwin
6) Wiliam Harvey
7) J. Watson a F. Crick
3) Jmenuj nejvýznamnějšího biologa české národnosti žijícího v 19. století:
Jan Evangelista Purkyně
4) Jak se jmenoval významný český botanik 19. století, který se narodil v Čáslavi:
Filip Maxmilián Opiz
5) Doplň definici:
Záměrné zasahování do sledovaného děje při vědecké práci nazýváme pokus.
9) Co přiřazuje každému organismu binomická nomenklatura a kdo je jejím tvůrcem:
jméno rodové
jméno druhové
Carl Linné
6) V jakém jazyce jsou tvořeny oficiální vědecké názvy organismů:
a) latinsky
b) anglicky
c) řecky
d) arabsky
7) Vyjmenuj základní vlastnosti živých organismů:
1) hierarchické uspořádání
4) rozmnožování
2) metabolismus
5) podléhání evolučním změnám
3) dráždivost

Podobné dokumenty

zajimavosti o eubakteriich (nepovinne)

zajimavosti o eubakteriich (nepovinne) na 72°C na alespoň 20 sekund), což však výrobci UHT produktů popírají. A jak to bylo s Pasteurovým objevem prodloužení trvanlivosti potravin? Objev začal prosbou o pomoc. Francouzské ministerstvo v...

Více

Přehled OB01 Úvod do biologie

Přehled OB01 Úvod do biologie Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Více

evoluce člověka/2 - Gymnázium a SOŠPg Čáslav

evoluce člověka/2 - Gymnázium a SOŠPg Čáslav Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Více

Vznik a vývoj života na Zemi II.

Vznik a vývoj života na Zemi II. Prvotní koacervátové kapičky byly poměrně jednoduché, postupně však vlivem „přirozeného výběru“ jejich stavba podléhala podstatným změnám, objevily se nové vlastnosti a nakonec se koacervátové kapi...

Více

Vývoj názorů na vznik a původ života:

Vývoj názorů na vznik a původ života: církev – nadpřirozený činitel (Bůh) – i např. Linné a Lamarck křesťanský evolucionismus – snaha sjednotit vědu a víru

Více

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3)

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) Modelové pokusy prováděli Rus Oparin a Angličan Haldane

Více