program-akreditovanych-kurzu - Středisko rozvoje sociálních služeb

Komentáře

Transkript

program-akreditovanych-kurzu - Středisko rozvoje sociálních služeb
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Sídlo: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník
IČ:
278 47 977
DIČ: CZ27847977
Datová schránka: bkyt4gn
E mail: [email protected]
[email protected]
Mobil: +420 736 472 168
Web: www.srssjesenik.cz
PROGRAM
DVOUDENNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SOUSTŘEDĚNÍ
24. 6. 2015
„Psychiatrické minimum“
Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2013/1091-PC/SP/VP
Interaktivní výuka v rozsahu 8 výukových hodin.
Gabriela Mahrová, Mgr., zkušená lektorka Darmoděj o.s. a vedoucí Terapeutické
komunity pro drogově závislé, Bílá Voda
Úvod - představení účastníků a lektora, zjištění vzdělávacích potřeb a
vstupní úrovně znalostí problematiky, seznámení s obsahem, formou
vzdělávacího programu a s podmínkami pro získání osvědčení.
Úvod

Blok 1
(2 výukové hodiny )

Vymezení oboru, rozdělení duševních poruch, definice základních
pojmů
Organické duševní poruchy – specifika onemocnění, psychopatologický
kontext, možnosti a specifika sociální práce

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních
látek - – specifika onemocnění, psychopatologický kontext, možnosti a
specifika sociální práce

Schizofrenie, poruchy nálady – specifika onemocnění,
psychopatologický kontext, možnosti a specifika sociální práce
Blok 2
Přestávka na oběd
(Délka je stanovena dle zajištění stravovacích možností kurzu a dietologických potřeb
účastníků, v rozsahu od 0,5 do 1 celé hodiny.)
Blok 3
(1 výuková hodina)
Blok45
(2 výukové hodiny)

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem, behaviorální syndrom – specifika onemocnění, psychopatologický kontext, možnosti a
specifika sociální práce

Poruchy osobnosti – specifika onemocnění, psychopatologický kontext,
možnosti a specifika sociální práce

Poruchy psychického vývoje, mentální retardace – specifika
onemocnění, psychopatologický kontext, možnosti a specifika sociální
práce

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci –
specifika onemocnění, psychopatologický kontext, možnosti a specifika
sociální práce
25. 6. 2015
„Úvod do dluhového poradenství“
Rozhodnutí MPSV o udělení akreditace č. 2015/0032-PC/SP/PP
Interaktivní výuka v rozsahu 8 výukových hodin.
Daniel Horký, zkušený lektor a odborný dluhový poradce, Středisko rozvoje
sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Úvod
(1 výuková hodina)
Úvod - představení účastníků a lektora, zjištění vzdělávacích potřeb a
vstupní úrovně znalostí problematiky formou vstupního testu, seznámení
s obsahem, formou vzdělávacího programu a s podmínkami pro získání
osvědčení.
Blok 1
(1 výuková hodina)
Vysvětlení pojmů. Mapování dluhů, druhy závazků, osobní rozpočet
a promlčení dluhů.
Blok 2
(2 výukové hodiny)
Časová osa zadluženosti, nárůst výše dluhů v čase, exekuční tituly a řízení,
průběh exekuce, exekuční příkazy a obranné prostředky v exekučním
řízení.
Blok 3
(1 výuková hodina)
Slučování exekucí, odpovědnost dědiců za dluhy, vliv změny stavu klienta
na dluhy (sňatek).
Přestávka na oběd
(Délka je stanovena dle zajištění stravovacích možností kurzu a dietologických potřeb účastníků,
v rozsahu od 0,5 do 1 celé hodiny.)
Blok 4
(1 výuková hodina)
Přihlašování pohledávek do dědictví a základní typy podvodných firem v
oblasti oddlužování.
Blok 5
(2 výukové hodiny)
Insolvenční zákon obecně, základní podmínky pro oddlužení, formy a cíl
oddlužení. Metodika výpočtu uspokojení věřitelů v oddlužení 2014. Přílohy
k oddlužení a řízení oddlužení. Rekapitulace obsahu vzdělávacího
programu.
Bc. Lenka Tichavská
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Podobné dokumenty

Úvod do KPSS 2014

Úvod do KPSS 2014 Lektor: Bc. Lenka Tichavská, Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník Kdy: 23-24. 10. 2014 od 9.00 do16.00 hodin Kde: Zasedací místnost č. 320, Jeremenkova 40a, Olomouc 776 11 Kapacita: ...

Více

anotace_úvod do dluhového poradenství

anotace_úvod do dluhového poradenství Účastníci získají základní náhled na dluhové poradenství, povědomí o různých druzích dluhů, způsobu jejich mapování a vývoji dluhů v čase. Dále se seznámí jak a z jakého důvodu pracovat s osobním r...

Více

Lucie Bílá, bacha! Tahle mladá provokatérka s hlasem bohyn t

Lucie Bílá, bacha! Tahle mladá provokatérka s hlasem bohyn t za 19 Kč! 19 Kč Sleva 79%, dříve 93 Kč Přes 2000 slev denně na www.SlevyDnes.cz »

Více

Základní informace o EFAD

Základní informace o EFAD EFAD získává podporu od Executive Agency for Health and Consumers v rámci projektů Health Programme. Odpovědnost za obsah tohoto sdělení náleží EFAD a Executive Agency nezodpovídá za jeho jakékoli ...

Více