Program semináře

Komentáře

Transkript

Program semináře
Asociace insolvenčních správců
ve spolupráci s Českou advokátní komorou
pořádá dne 25. 6. 2012 v prostorách Justiční akademie v Praze seminář
„Insolvenční řízení - aktuální otázky soudní praxe“
Čas konání:
od 9,00 do 14,00 hodin
prezence od 8,30 do 9,00 hodin
Přednášející:
Mgr. Martin Liška, soudce insolvenčního úseku
Městský soud v Praze
JUDr. Michal Žižlavský, advokát
insolvenční správce se zvláštním povolením
člen expertní skupiny ministra spravedlnosti pro insolvenční právo
Program semináře:
1. Změny legislativy - protišikanózní novela, novela zákona o insolvenčních správcích,
souhrnná novela insolvenčního zákona
(JUDr. Žižlavský)
2. Přihlášky pohledávek, vady způsobující nemožnost přezkoumání, nedostatky
odůvodňující popření pohledávky, neúčinnost popěrného úkonu, předčasnost incidenční
žaloby
(Mgr. Liška)
3. Konkurs – nedostatek majetku dlužníka, poměrná úhrada přednostních pohledávek dle
§ 297 odst. 2 IZ, konečná zpráva a zrušení konkursu
(Mgr. Liška)
4. Žaloba na náhradu škody proti osobě, která nepodala včas insolvenční návrh
(JUDr. Žižlavský)
5. Oddlužení - příjmy dlužníka (a jeho manžela), které mohou být zahrnuty do oddlužení,
souběh více příjmů dlužníka, výpočet nezabavitelné části mzdy při úhradě výživného
osobám, s nimiž dlužník nežije ve společné domácnosti, společné oddlužení manželů,
splnění oddlužení před limitem 5 let a návrh na osvobození dlužníka od placení
pohledávek dle § 414 odst. 1 IZ
(Mgr. Liška)
6. Aktuální výkladové otázky týkající se neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů dlužníka
(Mgr. Liška)