Gympl Times - Gymnázium Václava Hlavatého Louny

Komentáře

Transkript

Gympl Times - Gymnázium Václava Hlavatého Louny
ČASOPIS STUDENTSKÉ RADY GVH
číslo 3
Gympl Times
24. června 2010
Studentská rada zasedá každý druhý čtvrtek v
učebně číslo 7 od 9:40. Všichni studenti jsou vítáni!
www.glsturad.webnode.cz
NOVINKY ZE ZASEDÁNÍ!
Vítězství je naše!
NEPŘEHLÉDNĚTE
Strana 2- Vítězství v Eurorebusu
Naše
škola
dosáhla letos
historického
úspěchu. Studenti
vedení
profesorem
Aloisem
Studenovským vyhráli pro naši školu
pohár České spořitelny v soutěži
Eurorebus.
Strana 3 – Beseda s pamětníkem
Gymnázium navštívil začátkem června
přímý pamětník holocaustu Pavel
Stránský. Studenti tak mohli z první
ruky slyšet hrozivé svědectví člověka,
který si prošel Terezínem i Osvětimí.
Více na straně 4.
Vážení spolužáci,
konec školního roku se blíží, a proto nastal čas Vás naposledy informovat o dění ve
Studentské radě, zrekapitulovat naši činnost a zamyslet se, kam bychom se rádi
dostali v příštím roce. Je nepochybné, že druhé pololetí tohoto školního roku bylo
ve znamení velkých změn. Studentské radě se podařilo vydat tři čísla vlastního
časopisu, zorganizovat společné darování krve, či vytvořit nové webové stránky,
které, věřím, jsou hezčí a přehlednější než všechny předchozí. Rada dále pomohla
připravit Studentské volby a publikovala několik článků v místním tisku. V
neposlední řadě je třeba zmínit Filmový klub Studentské rady, který se od května
sešel celkem třikrát. Při promítání došlo na jeden film a dva maratony seriálů
Červený trpaslík a The Big Bang Theory.
Přesto přese všechno by bylo chybou tvrdit, že nám vše vyšlo tak, jak jsme chtěli,
a že jsme se nedopustili chyb. Co se nám však podařilo určitě, je vydat se novým
směrem. Vydali jsme se cestou snahy něco změnit a zlepšit. Právě v tom vidím
největší úspěch a to mi dává chuť pokračovat i v příštím školním roce. Přeji skvělé
prázdniny všem!
Vladimír Chlouba, předseda StuRad GVH
Strana 4 – Událo se v radě – květen
2010
Čím se zabývala v uplynulém měsíci
Studentská rada? Jak se podařilo
nastartovat Filmový klub či o čem byla
zasedání? Informace na straně 4.
Výsledky Studentských voleb 2010
zdroj: Millward Brown
Strana 5 – Nabídka filmů
Plánujete navštěvovat Filmový klub i
příští rok? Potom určitě zkoukněte naši
nabídku, a na webu hlasujte pro svého
favorita. Více na straně 5.
1
Téma
Vítězný rok v soutěži Eurorebus
V letošním školním roce dosáhlo naše gymnázium
bezprecedentního úspěchu. Po několika letech pilného snažení se
letos konečně podařilo v kategorii škol vědomostní soutěže
Eurorebus zvítězit, a zajistit si tak na příští rok putovní pohár
České spořitelny.
Slavnostní vyhlášení vítězné školy proběhlo 11. června na
celostátním finále v Praze, kterého se zúčastnilo přes 700
soutěžících z
celé
České
republiky.
Přestože ani
jedna ze tříd
zastupujících
lounské gymnázium nedokázala své spolužáky poslat na expedici
Eurorebus, která se každoročně koná v září, konečný součet bodů
nakonec našemu gymnáziu na výhru stačil. Dík patří všem
zúčastněným studentům, kteří během občas nekonečné soutěže
školu podporovali, ale zejména také Mgr. Ivaně Vernerové a Mgr.
Aloisi Studenovskému, který se stal nejúspěšnějším pedagogem
letošního ročníku.
pořadí
1
2
3
4
5
název školy
Gymnázium V. Hlavatého, Louny
Gymnázium Stará cesta, Plasy
Gymnázium Velké Meziříčí
Základní škola Datyňská, Vratimov
Gymnázium F. Živného, Bohumín
počet bodů
1 636 808
1 399 440
1 296 086
1 229 846
1 216 495
Anglie 2010 – výuka v hrabství Cambridge
Ve dnech od 12. do 18. června se 42
žáků a tři učitelé GVH Louny
zúčastnili studijního zájezdu, jehož
cílem bylo nejenom poznat krásy
souostroví odděleného od pevniny
Lamanškým průlivem, ale také
zdokonalit svoje jazykové schopnosti
a nahlédnout do jiné kultury.
Studenti během svého pobytu
navštívili nejenom tradiční zastávku
Lodýn, ale také univerzitní komplexy
v Cambridge nebo vojenské
muzeum v Duxfordu. Na dojmy a
zážitky se ale zeptáme Nikoly
Tomešové z 3.A/4.
Jsi ráda, že jsi se zájezdu zúčastnila?
Co se ti líbílo nejvíce?
Jsem moc ráda, ještě nikdy jsem v
Anglii nebyla. Byla nás tam super
parta a spousta zábavy. Líbila se mi
otevřenost Angličanů. Přemýšlím
dokonce o delším pobytu v
Anglii,protože mě velice zaujala,jak
památkami ,tak lidmi .
Myslíš si, že ti zájezd pomohl zlepšit
angličtinu?
Mezi sebou jsme se bavili česky ,ale
v té rodině ano, rodina česky
neuměla a snažila se vyzvídat
spoustu věcí od nás. Takže jsme
museli komunikovat anglicky a
každá anglická komunikace pomáhá
v rozvoji angličtiny.
Jaká byla výuka angličtiny ve škole?
Tak naše skupina měla dvě učitelky,
2
ta jedna s námi komunikovala a
snažila se o konverzaci, což jsme
všichni uvítali.Ta druhá nám dávala
gramatická cvičení na papírech a pak
je s námi kontrolovala a něco nám k
tomu říkala ještě. Taky jsme četli
anglické pohádky a měli jim
porozumět a vyprávět. Myslím ,že
ve výuce bylo zahrnuto téměř vše.
Děkuji za rozhovor.
„Zlepšila jsem si
angličtinu a
poznala nové lidi.”
Nikola Tomešová
Beseda v rámci projektu „Dějiny spojují”
V pátek 4. června 2010 uspořádal dějepisný seminář 7. A8 a 3.A4 ve spolupráci se společností Collegium
bohemicum a v rámci projektu „Dějiny spojují” besedu s
pamětníkem holocaustu panem Pavlem Stránským. Beseda byla
určena především zájemcům o historii. A tak se v učebně sešlo ke
třicítce studentů od kvarty až po septimu.ffffffffffffffffffffffffff
V průběhu první části pan Stránský vyprávěl svůj životní příběh:
1. prosince 1941 byl Pavel Stránský spolu s tisícovkou mladých
mužů deportován do Terezína jako příslušník tzv. „stavebního
komanda”. Zde se oženil se svou životní láskou - jen proto, aby
mohli záhy společně jít do koncentračního tábora Březinka u
Osvětimi. Jedině láska k jeho ženě Věře dodávala Pavlovi
Stránskému sílu k přežití.
Od prosince 1943 se p. Stránský v Březince staral o děti v dětském
táboře. Prakticky nikdo z jeho žáků neunikl plynovým komorám. 1. června 1944 se ocitl v prvním transportu,
kterým opustili Osvětim živi vězni. Tisíc mužů, kteří ještě byli do jisté míry při síle, bylo převezeno do
Schwarzheide v Sasku, aby odstraňovali následky spojeneckých náletů.V dubnu 1945 chtěli SS vzhledem k blížící
se porážce zahladit stopy, a poslali poslední, co přežili, na hrůzný pochod smrti, který končil zase v Terezíně. Tam
se dočkal Stránský osvobození. Několik týdnů po válce se dočkal krásného překvapení - z koncentráku BergenBelsen se vrátila i jeho žena. Jeho i její rodiče však patří k milionům obětí holocaustu.
V průběhu druhé části pan Stránský odpověděl na dobré dvě desítky studentských otázek. Celé setkání zakončila
jeho více než symbolická otázka: „Co je nejdůležitější v životě?”
Mgr. Zdeněk Zákutný, vyučující historie
Naše reakce
Dominika Drahovzalová, 7.A/8
Jak se ti líbila beseda s panem Stránským?
Beseda byla velmi působivá a líbilo se mi, jak se
pamětník vyjadřoval.
Změnil se nějak tvůj pohled na holocaust jako takový?
Beseda potvrdila moje předchozí názory, které jsem si
utvořila již při dřívějších zkušenostech.
Monika Holbičková, 3.A/4
Jak se ti líbila beseda s panem Stránským?
Beseda se mi líbila hodně.Už jen díky tomu,že
jsem nahlédla do holocaustu "zevnitř" a
poznala jednoho ze šťastných přeživších. Pan
Stránský měl velice poutavé příběhy, ale ať už
smutné nebo veselé na nich bylo to,že se opravdu staly.
Změnil se nějak tvůj pohled na holocaust jako takový?
Říká se,že když umře jeden člověk, je to tragédie,když
1OO lidí, je to pouhá statistika..po téhle besedě vidím ty
tisíce lidí jednotlivě, v tomto případě několikanásobnou
tragédii, poněvadž to byli obyčejní lidé a každý měl svůj
příběh, který buď skončil šťastně, nebo tím nejhorším
způsobem.
3
Stalo se na radě – květen 2010
I v květnu měla Studentská rada nabitý program. Začátkem měsíce došlo k vylepšení webových stránek, ze
kterých je nyní možno stahovat starší vydání Gympl Times nebo zápisy z jednotlivých jednání rady.
Pravděpodobně nejdůležitější akcí, která se během měsíce května udála, je znovuobnovení tradice
filmového klubu na našem gymnáziu. Garantem prvního setkání se stal D. Kádner ze 4.A/8, když pomohl
zorganizovat tematický večer seriálu Červený trpaslík. Koncem května byl v učebně chemie za hojné účasti
promítán film Život Davida Galea a v pátek 18.6. mohli návštěvníci shlédnout maraton seriálu The Big Bang Theory.
S filmovým klubem bychom rádi pokračovali i nadále, ještě před prázdninami bude možno vybírat z
jednotlivých filmů na webu StuRad, a promítán tedy bude film, který dostane nejvíc hlasů. Seznam filmů a seriálů,
ze kterých se bude moci vybírat, přinášíme již v tomto čísle Gympl Times. Při této příležitosti je potřeba poděkovat
zejména Mgr. Zdeňkovi Zákutnému, který svým dozorem dvě ze tří setkání klubu umožnil.
Studentská rada nabídla všem studentům možnost účasnit se živého řetězu při přenášení knih mezi starou
a novou knihovnou, počáteční nadšení však brzy opadlo a nikdo se nezúčastnil.
Pozitivní změnou, která se chystá, je instalace wi-fi v prostorách školy ( pravděpodobně studovna ), která
tak konečně umožní studentům přístup na internet.
Projednána byla také soutěž, kterou plánujeme rozběhnout začátkem září, a která se zaměří na znalosti
nejenom školy, ale také například učitelů, kteří zde působí.
Během léta proběhne malování mnohých tříd.
Studentská rada GVH – Váš hlas!
4
Filmový klub – nabídka filmů
Filmy a seriály z následujícího seznamu jsme schopni nabídnout během prvního pololetí příštího školního
roku. Všichni zájemci mají možnost hlasovat na webových stránkách rady www.glsturad.webnode.cz a vybrat tak
filmy a seriály, které budeme promítat. Je samozřejmě možno využít i webového fóra, pomocí kterého můžete
navrhnout vlastní titul. Podle výsledků hlasování bude sestaven rozvrh promítaní tak, aby se filmový klub sešel
jednou až dvakrát do měsíce.
1. Million Dollar Baby
sportovní drama, USA
Clint Eastwood, Hilary Swank
2. Jumper
akční, USA
Hayden Christensen, Jamie Bell
3. Kult hákového kříže
drama, USA
Edward Norton, Avery Brooks
4. Osvícení
horor, USA
Jack Nicholson, režie Stanley Kubrick
5. Vyjednavač
akční, USA
Samuel L. Jackson, Kevin Spacey
6. Občan Kane
drama, USA ( 1941 )
režie Orson Welles, Joseph Cotten
7. Stalker
poetický, SSSR ( 1979 )
režie Andrej Tarkovskij, Nikolaj Griňko
8. Tiché dny v Clichy
drama, DEU, FRA, ITA
režie Claude Chabrol, Nigel Havers
9. Charlieho andílci
drama, USA ( 1976 )
Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith
10. Sherlock Holmes
akční, AUS, GBR, USA
Jude Law, Mark Strong, James Fox
11. Jmenuju se Earl
seriál USA
Jason Lee, Ethan Suplee
12. Simpsonovi
seriál USA
Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie
13. Futurama
seriál USA
Billie West, Katie Sagal
14. Dr. House
seriál USA
Hugh Laurie, Lisa Edelstein
15. Prison Break
seriál USA
16. Divadlo Járy Cimrmana
komediální divadlo
Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák
17. Rozpuštěný a vypuštěný
česká komedie
Jiří Zahajský, Zdeněk Svěrák
18. Obecná škola
česká komedie
Jan Tříska
19. Marečku, podejte mi pero
česká komedie
Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak
20. Vesničko má středisková
česká komedie
Marián Labuda
21. Jáchyme, hoď ho do stroje
česká komedie
Luděk Sobota, Ladislav Smoljak
22. Hoří má panenko
česko-italská komedie
režie Miloš Forman, Jan Vostrčil
23. Zvětšenina
drama GBR ( 1966 )
režie Michelangelo Antonioni, Jimmy Page
24. Tváří v tvář
drama SWE ( 1976 )
režie Ingmar Bergman
25. Podzimní sonáta
drama SWE ( 1978 )
režie Ingmar Bergman
5
Maturity 2010
Otázka pro....Filipa Hlubíka, 5.A/8
Otázka pro...Ivu Sušickou,
hospodářku školy
Vyhovuje ti současná tradice posledního
zvonění
jako
například
pasování
mazáků?
Jaký byl Váš první rok na našem
gymnáziu a co Vás nejvíce překvapilo?
Současný systém částečných omezení
maturantů mi vyhovuje, protože se tímto
školní tradice pouze omezí a zároveň to pro
mladší studenty nebude znamenat den hrůzy,
ve kterém jsme se museli obávat o své
oblečení a hrozby mouky ve vlasech.
Můj první rok na lounském gymnáziu?
Nebudu lhát, když odpovím - plný poznávání,
setkávání a samozřejmě nové práce. Každý
měsíc trochu jiný a trochu nový.A překvápko?
Asi to, jak školství vypadá jinak zvenčí, a jinak
zevnitř!
6
V příštím školním roce...
Ve školním roce 2010/2011 oslaví lounské gymnázium 115. výročí svojí existence. K co nejlepšímu průběhu oslav
se bude snažit přispět i Studentská rada. Jak budou samotné oslavy vypadat? Na to
už se zeptáme ředitele školy.
Otázka pro....Dr. Milana Riegera, ředitele školy
Jak se škola připravuje na oslavu jubilea, které v roce 2011 oslaví?
Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech bude ve školním roce 2010/2011 oslavovat 115.
výročí svého založení. Mezi gymnázii Ústeckého kraje patří ke školám s největší historií a
tradicí, počet jeho absolventů je úctyhodný, velmi se blíží k počtu 6 000. Významné výročí
chceme připomenout současným žákům, těšíme se na tradiční setkání s našimi absolventy a také učiteli
gymnázia, věříme v podporu lounské veřejnosti a radnice města Louny. Oslavy výročí budou součástí celého
školního roku, projeví se v řadě akcí (výstavy, besedy, projekce) na kterých budeme spolupracovat s našimi
absolventy a partnerskými institucemi, např. Městskou knihovnou v Lounech apod. Oslavy školy vyvrcholí
tradičním setkáním absolventů gymnázia od 17. června do 19. června 2011, jehož součástí bude prohlídka
školy, řada video a DVD projekcí, výstavy tabel, fotografií a prací studentů i absolventů našeho gymnázia. Na
sobotu 18. června 2011 připravíme pro naše absolventy a hosty zahradní slavnost, tedy setkání především
absolventů gymnázia při hudbě, tanci a zpěvu. Budeme se také těšit na tradiční Akademii ve Vrchlického
divadle, zvažujeme pořádání "absolventského" průvodu městem. Průvod by zakončil oslavy gymnázia. Tady si
dovolím vysvětlit, proč v předešlé větě používám slovo "zvažujeme". Při oslavách 110. výročí gymnázia jsme z
ekonomických, organizačních a dalších důvodů nechtěli průvod pořádat, měli jsme také obavy z nízké účasti
absolventů v průvodu. Byli jsme však přesvědčováni a nakonec přesvědčeni k dodržení této tradice především
těmi nejstaršími účastníky oslav. Jeden z nich (absolvent GVH Louny žijící ve Švýcarsku) podpořil pořádání
průvodu nemalou finanční částkou. K významným výročím školy (výročí končící číslicí 0 nebo 5) byl vydáván
almanach. Ke 115. výročí našeho gymnázia by měla být vydána kniha popisující vznik a historii školy, bude
obsahovat zajímavé obrázky a seznam všech absolventů. V současné době je určena redakční rada, je stanoven
editor knihy a zainteresovaní lidé se pravidelně scházejí a diskutují nad obsahem, strukturou, grafickou
úpravou i cenou knihy. Doufám, že se nám podaří sehnat dostatek finančních prostředků, které vydání knihy
umožní.
Vize 2010/2011
V příštím školním roce bychom rádi pokračovali v letos započatých projektech. Chceme udržet tradici
Filmového klubu a vydávání školního časopisu Gympl Times. Chceme pokračovat v pravidelných dárcovských
akcích jako je darování krve a chceme nadále udržovat kvalitní webové stránky StuRad. Chceme také nadále
úspěšně komunikovat s vedením školy a chceme být hodnověrným partnerem pro učitele. Chceme se aktivně
podílet na přípravách oslav 115. výročí našeho gymnázia.
Chceme ale také započít mnoho nových aktivit. Chceme zapojit naši školu do programu Global Action
Schools, který zapojuje studenty do nejrůznějších humanitárních projektů. Chceme uspořádat seminář
Fulbrightovy komise Praha o možnostech zahraničního vzdělávání u nás ve škole. Chceme také přihlásit naši
školu do nadačních programů a získat tak nezbytné finanční prostředky pro modernizaci naší školy.
Chceme trvat na zlepšování vybavení naší školy. Chceme lepší Studentskou radu pro všechny.
© Studentská rada GVH 2010
7

Podobné dokumenty