katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze

Transkript

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze
KATALOG
CATALOGUE
INFORMACE O POUŽITÍ Katalog je dvojjazyčný. Snímky jsou rozděleny podle zemí původu (viz obsah)
KATALOGU a abecedně řazeny podle českých názvů, dále je u českých snímků uveden
jejich název v angličtině, u zahraničních snímků původní název a jeho znění
v angličtině.
Technické údaje obsahují:
rok výroby, formát, délka, jazyková verze.
Další údaje jsou uvedeny přímo u jednotlivých snímků.
Snímky označené S jsou zařazeny do mezinárodní soutěže.
Snímky označené P jsou zařazeny do sekce Panorama.
Jmenné rejstříky jsou řazeny abecedně (česky).
INFORMATION ON USING The catalogue is written in two langues. All films are sorted according to the
OF THE CATALOGUE country of production (see contents) and introduced in alphabetical order
according to their Czech title.
Technical specifications:
the year of production, format, film length, language.
Other data are introduced on the label of the relevant film.
Projection of films in competetion – S.
Informative projection Panorama – P.
Index of titles in alphabetical order (in Czech).
1
KATALOG
CATALOGUE
OBS AH | CONTENTS
STRANA
PAGE
6|
9|
10|
11|
14|
15|
32|
36|
38|
39|
40|
55|
57|
58|
59|
60|
61|
62|
63|
64|
65|
Abecední seznam filmů (česky)
Index of titles in alphabetical order (in Czech)
BEL
BRA
CAN
CHL
CZE
DEU
DNK
ESP
EST
FRA
GBR
HUN
ITA
NZL
POL
SVK
SYR
USA
ZAF
EU
Belgie | Belgium
Brazílie | Brasil
Kanada | Canada
Chile | Chile
Česká republika | Czech Republic
Německo | Germany
Dánsko | Denmark
Španělsko | Spain
Estonsko | Estonia
Francie | France
Velká Británie | United Kingdom
Maďarsko | Hungary
Itálie | Italy
Nový Zéland | New Zealand
Polsko | Poland
Slovenská republika | Slovak Republic
Sýrie | Syria
USA | USA
Jihoafrická Republika | Republic of South Africa
Evropská komise | EU Commission
67|
Výukové produkty v soutěži o Křišťálovou tužku 2008 (česky)
Educational Product Contest (in Czech)
71|
Abecední seznam filmů podle oboru (česky)
Index of titles according to branche in alphabetical order (in Czech)
74|
Seznam výukových produktů v soutěži o Křišťálovou tužku 2008 (česky)
Index of Educational Product Contest (in Czech)
75|
Poznámky
Notes
2
KATALOG
CATALOGUE
ČESTNÝ PREZIDENT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
HONORARY PRESIDENT rektor, České vysoké učení technické v Praze | Rector of CTU in Prague
VÝKONNÁ ŘEDITELKA Mylada Balounová
EXECUTIVE DIRECTOR
MEZINÁRODNÍ POROTA Mr. GRIFFINI Alessandro, Italy, předseda poroty | President of the Jury
THE INTERNATIONAL
Mrs. DRDOVA Zita, Czech Republic
JURY
Mrs. FORTUNA Maria, Italy
Mrs. ROQUE Mara, Cuba
Mr. CLEVERLY David, Great Britain
Mr. GOLDSCHMEDING Jan, Netherlands
Mr. KOLH Phillipe, Belgium
Mr. RAINA Asoka, India
POROTA SOUTĚŽE Zdeňka Zochová, předsedkyně odborné poroty | President of the Professional Jury
O KŘIŠTÁLOVOU TUŽKU
Wanda Gonzúrová
THE JURY OF THE
Ida Skopalová
CONTEST OF THE
Gražyna Šebelíková
CRYSTAL PENCIL
Pavel Neumajer
Richard Sýkora
Jaroslav Svoboda
VÝBĚROVÁ KOMISE, Antonín Pokorný, předseda realizačního týmu festivalu
REALIZAČNÍ TÝM Boris Šimák, předseda realizačního týmu konference
THE BOARD OF
Hana Davidová
SELECTION,
Wanda Gonzúrová
THE REALISATORS
Barbora Klímová
Jana Mejsnarová
Ida Skopalová
Martina Slavíková
Zdenka Starostová
Zdeňka Zochová
Sidonie Žembery
Pavel Beneš
Ivo Bažant
Vladimír Dvořák
Jan Hrubeš
Jiří Hájek
Milan Kolář
Jaroslav Kopecký
David Mejsnar
Marek Nevosad
Richard Sýkora
Jasoň Šilhan
3
KATALOG
CATALOGUE
PODĚKOVÁNÍ Michaela Pavlátová, autorka filmové znělky
SPECIAL THANKS Vladimír Nevosad, grafik, autor tiskových materiálů
František Košulič, sochař, Grand Prix a ceny filmové soutěže
Jaroslav Svoboda, Grand Prix a ceny soutěže výukových produktů
Kancelář starosty MČ Praha 6
Ekotechnické museum
VYHLAŠOVATELÉ České vysoké učení technické v Praze
THE EVENT IS Krátký Film, produkční a.s.
ANNOUCED BY
ODBORNÝ GARANT České vysoké učení technické v Praze
THE PROFESSIONAL
GUARANTOR
ORGANIZÁTOŘI Fakulta elektrotechnická ČVUT, hlavní organizátor | main organizer
THE ORGANISATORS Pracovníci, pedagogové a studenti dalších Fakult a součástí ČVUT v Praze
4
KATALOG
CATALOGUE
45. MEZINÁRODNÍ FES TIVAL TECHFILM 2008
3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EMTECH 2008
45 th INTERNATIONAL FES TIVAL TECHFILM 2008
3 r d INTERNATIONAL CONFERENCE EMTECH 2008
PARTNEŘI FITES
PARTNERS Městská část Praha 6
Microsoft CZ
MIF – Sciences
Sklárny Nižbor, a.s.
SPŠS Na Třebešíně
Veolia, a.s.
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Česká kultura
MEDIA PARTNERS Česká stavební akademie
Česká televize
ČRo – Leonardo
FotoVideo
Pražská technika
21. století
Tecnicall
Technický týdeník
Sdělovací technika
Stavba
Synchron
Krátk
Kr
tk˘ Film Praha, a.s.
ZA PŘISPĚNÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, MINISTERSTVA
UNDER PATRONAGE KULTURY ČR A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
5
®
KATALOG
CATALOGUE
ABECEDNÍ SEZNAM FILMŮ PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ
STRANA 17|
PAGE 64|
19|
13|
22|
47|
42|
56|
49|
60|
62|
40|
58|
41|
11|
28|
58|
20|
44|
53|
31|
25|
32|
52|
30|
16|
51|
14|
46|
33|
48|
66|
10|
66|
28|
18|
54|
41|
39|
15|
22|
57|
51|
61|
11|
6
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
305
033
310
025
317
052
042
016
059
028
018
005
009
040
021
328
012
312
046
054
334
321
003
066
331
303
064
039
051
017
058
071
034
055
327
307
069
027
019
302
316
035
063
001
022
400 LET NA GRUNTĚ (z cyklu Příběhy domů)
AGENDA
AKCE
AKUSTIKA KONCERTNÍHO SÁLU (z cyklu Objevy)
ALEJE JAKO SOUČÁST NAŠÍ KRAJINY
ARACHNOMÁNIE (z cyklu Neviditelní vetřelci)
ARAL – KRONIKA VYSYCHAJÍCÍHO MOŘE
BARVY MLUVÍ
BIO-HABITAT: ZELENÉ DOMY (z cyklu Žádné čáry)
BIOPLYN V ZEMĚDĚLSTVÍ
BOJ S LESNÍMI POŽÁRY V SÝRII
CÔA – ŘEKA TISÍCŮ RYTIN
ČERVENÁ – STOP! POTOPENÝ ARZENÁL
DÁLNICE NAPŘÍČ ČASEM
DAROVANÉ ORGÁNY (z cyklu Objevy)
DIGIKINO (z cyklu Port)
DIVOKÁ BUDAPEŠŤ
DOBŠINSKÉ ROMANETO
DOKTOR VIRUS A PAN HYDE
DOMÁCÍ SAFARI (z cyklu Šedá kůra mozková)
EKOLOGIE (z cyklu Port)
ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU (z cyklu Diagnóza)
ENERGIE!
FRANCIE OHROŽENA SUCHEM (z cyklu Žádné čáry)
FRONŤÁK
HIGH TECH ARCHITEKTURA (z cyklu Styl)
HISTORIE KLIMATU (z cyklu Žádné čáry)
HLEDÁNÍ MODRÉ VELRYBY
HOMO DELPHINUS (z cyklu Humanimal)
CHOBOTNICE OD STROMBOLI
CHŘIPKA – VIRUS POD DOHLEDEM (z cyklu Žádné čáry)
CHYTRÉ AUTOMOBILY SNÍŽÍ NEHODOVOST (z cyklu Futuris)
ITATIAIA – POHLED DOVNITŘ
ITER – CESTA K ENERGII JADERNÉ FÚZE
JÁDRO
KDY PŘESTANEM BLÁZNIT?
KOLOBĚH VODY: CESTA KALNÝMI VODAMI
KOMÁŘÍ DELTA
KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT
KRESLEN SVĚTLEM – DALIBOR CHATRNÝ
LEDNICE
LILIPUTI MIMIKRY
LOULAN: SPÍCÍ PRINCEZNY (z cyklu Na hranicích Číny)
MÁ TETA TIMRAVA
MAJÍ ŠANCI SE NARODIT (z cyklu Objevy)
KATALOG
CATALOGUE
22|
19|
65|
15|
29|
38|
25|
53|
42|
26|
43|
49|
52|
21|
10|
30|
18|
50|
55|
16|
43|
26|
45|
27|
32|
45|
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
315
309
047
301
330
006
322
067
041
324
043
060
065
313
002
332
308
062
014
304
044
323
048
325
010
049
27|
44|
35|
37|
59|
21|
24|
48|
34|
46|
60|
20|
17|
35|
38|
63|
40|
36|
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
326
045
036
037
020
314
319
057
031
050
029
311
306
032
004
013
026
007
7
MODUL
MYŠKA KYŠKA A MYŠKA RYŠKA
NANOTECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ (z cyklu Futuris)
NÁVRAT PŘÍRODY
NÁVŠTĚVA V GML
NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ MATEMATIKŮ VŠECH DOB
NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU (z cyklu Diagnóza)
NEVŠEDNÍ HISTORIE EXKREMENTŮ
NEZNIČITELNÝ GINKGO (z cyklu Super plantes)
NEŽ TO VŠECHNO ZBOURÁME
O ČEM SNÍ KRYSY
OBŘÍ OLIHEŇ – FANTOM HLUBIN
ODTÁVÁNÍ LEDOVCŮ (z cyklu Žádné čáry)
OSUD
OSVÍCENÍ
PASIVNÍ DOMY (z cyklu Styl)
PLASTIC PEOPLE
PO STOPÁCH OBŘÍCH LENOCHODŮ
PODMOŘSKÁ FANTAZIE
POHLED KLÁŠTERA (z cyklu Příběhy domů)
POKLAD SKYTSKÉHO PRINCE (z cyklu M.A.D.)
POŠKOZENÍ MÍCHY (z cyklu Diagnóza)
PRŮMYSLOVÉ KATASTROFY (z cyklu Tváří v tvář nebezpečí)
PRVNÍ JEDNOPLOŠNÍK (z cyklu Střípky času)
PRVNÍ LIDÉ V KOSMU
PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ (z cyklu Tváří v tvář
nebezpečí)
PŘÍBĚH JEDNÉ ASANACE
REMANTA: JAK KOPÍROVAT PŘÍRODU
SELEKCE VČEL MEDONOSNÝCH S OHLEDEM NA VITALITU
SESTŘELENI
SEZNAMTE SE S TAME ITIM
SKELETONI
SLAVONICKÁ BESÍDKA (z cyklu Příběhy domů)
SUPER MEDÚZA
ŠPLHAJÍCÍ JEŘÁB (z cyklu Vysílání s myší)
TAK DALEKO, TAK BLÍZKO
TEPELNÉ VYUŽITÍ ŠKODLIVÉHO ODPADU
TLAK
TŘICET LOPAT RENESANCE (z cyklu Příběhy domů)
TUNEL METRA (z cyklu Vysílání s myší)
TVAR V ČASE
TVRDÝ DOPAD
TYKADLA TEMNOT
UKRUTNĚ DOBRÁ KOUPĚ
KATALOG
CATALOGUE
50|
53|
12|
9|
23|
T
T
T
T
T
061
068
023
053
318
33|
34|
47|
12|
66|
31|
56|
14|
29|
T
T
T
T
T
T
T
T
T
011
030
056
024
070
333
015
038
329
24|
36|
T 320
T 008
8
ÚTROBY ZEMĚ
VANUATU – OSTROVY PRASAT (z cyklu Ostrovy zvířat)
VÁŠEŇ PRO PYRAMIDY (z cyklu Objevy)
VČERA ZNAMENÁ ZÍTRA (z cyklu Šedá kůra mozková)
VE STÍNU HVĚZDY HOTELU INTERNACIONAL (z cyklu
Příběhy domů)
VELIKÁŠSTVÍ ČÍNY NA JANG-CE
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (z cyklu Vysílání s myší)
VIDEOKAPSLE – CESTA DO NITRA ZAŽÍVACÍHO TRAKTU
VYSOKÉ OHROŽENÍ (z cyklu Objevy)
VÝZKUM REZISTENCE ANTIBIOTIK (z cyklu Futuris)
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ŠKODA AUTO NA KARMELI
ZA MODŘÍ
ZÁHADA ZDEFORMOVANÝCH HLAV
ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVÁNÍ –
DVĚ METODY VÝUKY
ZÁMEK V LODĚNICI (z cyklu Příběhy domů)
ZASTRAŠUJÍCÍ ZBRAŇ
KATALOG
CATALOGUE
T 053 | P
BEL | BELGIUM | BELGIE
VČERA ZNAMENÁ ZÍTRA (Z CYKLU ŠEDÁ KŮRA MOZKOVÁ)
HIER C’EST DEMAIN (CYCLE MATIERE GRISE)
TOMORROW MEANS TODAY (FROM GREY MATTER SERIES)
technické údaje | technical data: 2005, DVD, 23 min., francouzsky
autor | author: Félice Gasperoni
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Nesnili jste někdy o cestování v čase? Mít možnost napravit minulé chyby
a nebo zjistit, co vás čeká v budoucnosti? Dříve námět pro sci-fi, nyní pro
seriózní vědce: teoretická fyzika říká, že to není vyloučené.
SUMMARY Have you ever been dreaming about time travels? To correct past faults or to
find out what will happen in the future? Before now it was a sci-fi theme, now
it’s the affair for serious scientists: it’s not impossible, theoretical physicists
claim.
T 054 | P
DOMÁCÍ SAFARI (Z CYKLU ŠEDÁ KŮRA MOZKOVÁ)
LE SAFARI INTERIEUR (CYCLE MATIERE GRISE)
INDOOR SAFARI (FROM GREY MATTER SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Tristan Bourlard
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU U nás jíme všechno. To neznamená, že nejsme vybíraví, ale že v našem obydlí
i na nás samých žije mnoho malých tvorečků, mikroskopických squatterů,
kteří se všichni musí nějak uživit.
SUMMARY Here we are eating everything. It doesn’t mean we are not choosy, but in our
habitat or on ourselves myriads of small creatures, microscopic squatters are
living and everyone wants something to eat.
9
KATALOG
CATALOGUE
BRA | BRASIL | BRAZÍLIE
T 002 | OSVÍCENÍ
ILUMINADOS
ENLIGHTENED
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 100 min., portugalsky s angl. tit.
autor | author: Christina Leal
přihlašovatel | entered by: Comtexto Produções
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Dokument představující šest předních brazilských filmařů, kteří vyprávějí o svých
zkušenostech, nasvěcují jednu a tu samou scénu a odhalují své jedinečné
představy.
SUMMARY A documentary on six top Brazilian cinematographers, who tell their experiences,
do the light for the same scene and reveal their own unique vision.
T 034 | ITATIAIA – POHLED DOVNITŘ
ITATIAIA, VISTO POR DENTRO
ITATIAIA – A LOOK INSIDE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 23 min., portugalská s angl. tit.
autor | author: Christian Spencer a Gibby Zobel
přihlašovatel | entered by: Christian Spencer a Gibby Zobel
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Film přenese diváka do tajemného deštného pralesa v Brazílii a seznámí ho s více
než stovkou mimořádných druhů zvířat za zvuků originální hudby, nahrané přímo
na místě.
SUMMARY Film transports the viewer into the mystery of the rich Brazilian rainforest
uncovering more than 100 extraordinary species to the beat of an original
soundtrack recorded on site.
10
KATALOG
CATALOGUE
T 021 | P
CAN | CANADA | KANADA
DAROVANÉ ORGÁNY (Z CYKLU OBJEVY)
DON D’ORGANES (CYCLE DECOUVERTE)
ORGAN DONATION (FROM DISCOVERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 14 min., francouzsky
autor | author: Helene Naud
přihlašovatel | entered by: Societe Radio-Canada
obor | branche: věda – zdravotnictví | science – health care
OBSAH FILMU Seznam čekatelů na orgány pro transplantaci se neustále rozrůstá, ale počet
dárců zůstává stejný. Nová metoda odběru orgánů i po kardiovaskulární smrti
však může celou situaci změnit.
SUMMARY The waiting list for transplant organs keeps growing, but the number of donors
remains constant. However a new organ recovery method after
cardiocilcuratory death is changing the picture.
T 022 | P
MAJÍ ŠANCI SE NARODIT (Z CYKLU OBJEVY)
BÉBÉ APRES UN CANCER (CYCLE DECOUVERTE)
BABY AFTER A CANCER (FROM DISCOVERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 12 min., francouzsky
autor | author: Chantal Théoret
přihlašovatel | entered by: Societe Radio-Canada
obor | branche: věda – zdravotnictví | science – health care
OBSAH FILMU Léčba rakoviny může způsobit trvalou neplodnost a zbavit tak ženy možnosti
mít děti. Avšak nové techniky nabízejí těmto ženám naději tím, že jim odeberou
vajíčka a nebo kousek vaječníku ještě před léčbou.
SUMMARY Anti-cancer treatment can induce permanent sterility, depriving women of the
possibility to have children. New techniques offer women a chance by
harvesting the eggs or removing a piece of their ovaries prior treatment.
11
KATALOG
CATALOGUE
T 023 | S
VÁŠEŇ PRO PYRAMIDY (Z CYKLU OBJEVY)
PASSION KHEOPS (CYCLE DECOUVERTE)
PASSION FOR PYRAMIDS (FROM DISCOVERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 12 min., francouzsky
autor | author: Louis Faure
přihlašovatel | entered by: Societe Radio-Canada
obor | branche: věda – architektura | science – architecture
OBSAH FILMU Vyřešila trojrozměrná simulace záhadu Velké pyramidy? Podle francouzského
architekta Jeana-Pierra Houdina byla pyramida postavena za použití vnitřní
rampy.
SUMMARY Has 3-D modelling solve the mystery of the Great Pyramid? According to
French architect Jean-Pierre Houdin, the pyramid was built using an internal
ramp.
T 024 | P
VYSOKÉ OHROŽENÍ (Z CYKLU OBJEVY)
DAWSON CODE ORANGE (CYCLE DECOUVERTE)
CODE ORANGE (FROM DISCOVERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 43 min., francouzsky
autor | author: Yves Lévesque
přihlašovatel | entered by: Societe Radio-Canada
obor | branche: zdravotnictví | health care
OBSAH FILMU Rekonstrukce toho, co se ve skutečnosti odehrávalo na pohotovosti
Montrealské všeobecné nemocnice během masakru na Dawsonově škole
13. září 2006.
SUMMARY Reconstruction of what really happened in the emergency room at Montreal
General Hospital during the Dawson school shooting massacre on September
13, 2006.
12
KATALOG
CATALOGUE
T 025 | S
AKUSTIKA KONCERTNÍHO SÁLU (Z CYKLU OBJEVY)
PALAIS DE L’ACOUSTIQUE (CYCLE DECOUVERTE)
ACOUSTIC PALACE (FROM DISCOVERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 13 min., francouzsky
autor | author: Pierre Tonietto
přihlašovatel | entered by: Societe Radio-Canada
obor | branche: věda – stavebnictví | science – building industry
OBSAH FILMU Nový koncertní sál v paláci Montcalm ve městě Quebec byl budován
s ohledem na vysokou hladinu hluku na náměstí, kde stojí, a hudebníci si
pochvalují jeho vynikající akustiku, kterou lze přizpůsobit počtu hudebníků
a typu produkované hudby.
SUMMARY A new concert hall in the Montcalm palace in Quebec city was built with
respect to a high noise level on the surrounding square and the musicians
appreciate its outstanding acoustics, which can be adjusted according to the
number of musicians or the kind of music
13
KATALOG
CATALOGUE
T 038 | P
CHL | CHILE | CHILE
ZÁHADA ZDEFORMOVANÝCH HLAV
EL MISTERIO DE LOS DEFORMADORES DE CABEZAS
MYSTERY OF HEAD DEFORMERS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., španělsky s angl. tit.
autor | author: Gonzalo Argandona
pobor | branche: Cábala Producciones
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Toto je fascinující příběh Saririho (v aymarštině Poutník), muže který žil před
mnoha stovkami let v nejsušší poušti světa v oblasti u dnešních severních
hranic Chile.
SUMMARY This is a fascinating story of Sariri (or the Traveller in Aymara language) –
a man who lived hundreds of years ago in the driest desert in the world, in
what today is the northern border of Chile.
T 039 | P
HLEDÁNÍ MODRÉ VELRYBY
TRAS LA BALLENA AZUL
SEARCHING FOR THE BLUE WHALE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., španělsky s angl. tit.
autor | author: Gonzalo Argandona
přihlašovatel | entered by: Cábala Producciones
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Tento dokument popisuje objev jednoho z nejdůležitějších útočišť modrých
velryb, objeveného v posledních desetiletích na jižní polokouli v zátoce
Corcovado na jihu Chile.
SUMMARY The documentary tells the discovery of the most important blue whale feeding
sanctuary found in the Southern Hemisphere in recent decades at the Gulf of
Corcovado in the south of Chile.
14
KATALOG
CATALOGUE
T 301 | S
CZE | CZECH REPUBLIC | ČESKÁ REPUBLIKA
NÁVRAT PŘÍRODY
NATURE’S COMEBACK
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 29 min., česky, anglicky
autor | author: Jasoň Šilhan
přihlašovatel | entered by: Jason AV studio
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Těžba uhlí v Severočeských dolech, a .s. a následující důsledná rekultivace
přírody splňuje náročné potřeby energetiky a současně ochrany životního
prostředí.
SUMMARY Coal mining by the Severočeské doly, a.s. mining company and consecutive
land reclamation meet challenging demands both of energetics and
environmental protection.
T 302 | P
KRESLEN SVĚTLEM DALIBOR CHATRNÝ
DRAWN BY THE LIGHT – DALIBOR CHATRNÝ
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., česky
autor | author: Pavel Jirásek
přihlašovatel | entered by: ČT Studio Brno
obor | branche: umění | art
OBSAH FILMU Dokument nás seznamuje s osudem malíře, grafika a neúnavného
experimentátora Dalibora Chatrného.
SUMMARY Documentary presenting Dalibor Chatrný – a painter, graphic artist and
relentless experimentator.
15
KATALOG
CATALOGUE
T 303 | P
HIGH TECH ARCHITEKTURA (Z CYKLU ST YL)
HIGH TECH ARCHITECTURE (FROM ST YLE SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 22 min., česky
autor | author: Pavel Jirásek
přihlašovatel | entered by: ČT Studio Brno
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU High-tech architektura klade důraz na technologickou a technickou složku.
Nejznámější je budova Centre G. Pompidou v Paříži a u nás např. obchodní
dům Máj a vysílač Ještěd.
SUMMARY High-tech architecture lays emphasis on technological and technical factors.
Best-known examples are the G. Pompidou Centre in Paris or our departement
store Máj and transmission tower on Ještěd.
T 304 | P
POHLED KLÁŠTERA (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
VIEW OF A MONASTERY (FROM HOUSES STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Robert Sedláček
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU Dokumentární série představuje místa, která pamatují osobní i historické
příběhy neobvyklého charakteru. Tento díl nás zavede do prostředí původně
ženského kláštera v obci Pohled u Havlíčkova Brodu.
SUMMARY Documentary series presenting places with unique personal or historical
stories. This part will lead us to former nunnery in Pohled village near the town
Havlíčkův Brod.
16
KATALOG
CATALOGUE
T 305 | P
400 LET NA GRUNTĚ (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
400 YEARS ON ESTATE (FROM HOUSES STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Vladimír Fanta
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU V obci Nedvězí nalezneme statek zvaný Librův grunt, který v 70tých letech
koupil brněnský chirurg I. Macík a učinil z něj místo příjemných setkání.
SUMMARY In the locality Nedvězí there is the estate called ”Librův grunt”. In 1970’s it
was bought by I. Macík, a surgeon from Brno, who made a comely meeting
place out of it.
T 306 | S
TŘICET LOPAT RENESANCE (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
THIRT Y SHOVELS OF RENAISSANCE (FROM HOUSES STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Vladimír Fanta
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU V jihomoravské obci Pouzdřany klavírista C. Klimeš, jeho rodina a přátelé
z hromady trosek zachránili krásný renesanční dům.
In the South Bohemian village Pouzdřany pianist C. Klimeš together with his
SUMMARY family and friends has renewed beautiful renaissance house out of a heap of
rubble.
17
KATALOG
CATALOGUE
T 307 |
KDY PŘESTANEM BLÁZNIT?
CAN’T WE QUIT FUSSIN’ AROUND?
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 58 min., česky
autor | author: Břetislav Rychlík
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Dokument je záznamem zkoušky a představení ochotníků v rámci Horňáckých
slavností.
Film recording of a rehearsal and performance of amateur theatricals at
SUMMARY a Moravian folk feast.
T 308 | S
PLASTIC PEOPLE
PLASTIC PEOPLE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 7 min., česky
autor | author: Pavel Koutský
přihlašovatel | entered by: Dagmar Juráková
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Animovaný film o poměru mezi jedinečností a uniformitou.
SUMMARY Cartoon about the ratio between the singularity and uniformity.
18
KATALOG
CATALOGUE
T 309 |
MYŠKA KYŠKA A MYŠKA RYŠKA
TITT Y MOUSE AND TATT Y MOUSE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 9 min., česky, anglicky
autor | author: Michal Dubnický
přihlašovatel | entered by: Michal Dubnický
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Animovaná bajka o myškách a nehodách, které se mohou stát v domácnosti.
SUMMARY Animated fable about mice and mishaps that could happen in the household.
T 310 |
AKCE
ACTION
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 14 min., česky
autor | author: Jakub Vansa
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka Písek
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Když jste režisér a máte před natáčením, jaké je to být v posteli s kocovinou
a přítelkyní vašeho kameramana?
SUMMARY How does it feel to be a film director just before shooting and you are in the
bed with a hangover and your cameraman’s girl-friend?
19
KATALOG
CATALOGUE
T 311 |
TLAK
PRESSURE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 18 min., česky
autor | author: Veronika Polchová, Martina Gerarovská
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka Písek
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Poslední marné volání dvou slečen z rozdílného prostředí.
SUMMARY Last vain call of two young women from different milieu.
T 312 | S
DOBŠINSKÉ ROMANETO
UNITED COLOURS OF DOBŠINA
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 19 min., česky
autor | author: Václav Hanuš
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka Písek
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Film o soužití odkrývá absurditu situace, kdy lidé sice mluví stejným jazykem,
ale vůbec si navzájem nerozumějí.
Film about co-existence uncovers the nonsense situation of people talking the
SUMMARY same language but still not understanding each other.
20
KATALOG
CATALOGUE
T 313 |
OSUD
DESTINY
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 12 MIN., česky
autor | author: Katarina Ťažárová
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka Písek
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Žili byli trpaslík a trpaslice a pak přišel člověk a jejich idylku zkazil.
SUMMARY Once there was a dwarf and his wife living happily until a man came and
spoiled all.
T 314 |
SKELETONI
SKELETONS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., česky s angl. tit.
autor | author: Jakub Hussar
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka Písek
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Dálnice a spojovací uzly v okolí hlavního města planety Coraab právě zažívají
dopravní kolaps.
SUMMARY Highways and junctions around the capital of the Coraab planet are in total
traffic jam.
21
KATALOG
CATALOGUE
T 315 |
MODUL
MODUL
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 7 min., česky
autor | author: Marek Uhlíř
přihlašovatel | entered by: Filmová akademie M. Ondříčka
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Shiny se narodila během nukleární exploze. Dosavadní život strávila
v inkubátoru. Nedokáže rozeznat fikci od reality. Jediná možnost je překonat
hranici času.
SUMMARY Shiny was born during a nuclear explosion. So far she lived in the incubator.
She is not able to tell the fiction from reality. The only chance is to cross the
time-line.
T 316 | P
LEDNICE
FRIDGE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 10 min., česky, anglicky
autor | author: Lucie Stamfestová
přihlašovatel | entered by: Lucie Stamfestová
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Jak ukázat možné důsledky globálního oteplování v 7 minutách? Použitím
jednoduché metafory...
SUMMARY How to show the consequences of global warming in 7 minutes? Let’s apply
a simple metaphor...
22
KATALOG
CATALOGUE
T 317 | S
ALEJE JAKO SOUČÁST NAŠÍ KRAJINY
TREE-LINED PATHS AS A PART OF OUR COUNTRYSIDE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 28 min., česky s angl. tit.
autor | author: Ljuba Václavová
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Při putování malebnou českou krajinou objevíme spousty cest, lemovaných
stromy, kvůli kterým stojí za to zdvihnout hlavu k nebi. Proč lidé vkládali tolik
energie do výsadby alejí a údržby stromů? Odpovězme si na tyto otázky
s průvodcem V. Cílkem.
SUMMARY Wandering through the lovely Czech landscape we’ll discover many tree-lined
paths worth to turn ones head up to the heaven. Why did people spend so
much energy planting and taking care of trees? Our gide Václav Cílek will help
you to find the answer.
T 318 | S
VE STÍNU HVĚZDY HOTELU INTERNACIONAL (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
IN THE SHADE OF THE HOTEL INTERNATIONAL STAR (FROM HOUSES
STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Pavel Křemen
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU „Sen šíleného cukráře“ či „Čepičkův barák“, tak se přezdívalo hotelu
Internacionál. Podivuhodnou stavbou nás provedou historici architektury
a bývalí zaměstnanci hotelu.
SUMMARY Crazy confectioner’s dream – that was a nickname of the Hotel International in
Prague. Architecture historians and former employees of the hotel will guide us
through this special building.
23
KATALOG
CATALOGUE
T 319 | P
SLAVONICKÁ BESÍDKA (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
SLAVONICE SOCIAL (FROM HOUSES STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Otakáro Schmidt
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU Jedna z nekrásnějších a nejstarších staveb ve Slavonicích, dům zvaný
Besídka, ožívá díky osmi hercům pražského divadla Slep.
SUMMARY One of the oldest and most beautiful houses in Slavonice called ”The Bower”
was renewed thanks to eight actors of Prague’s ”Sklep” theatre.
T 320 | P
ZÁMEK V LODĚNICI (Z CYKLU PŘÍBĚHY DOMŮ)
LODENICE CASTLE (FROM HOUSES STORIES SERIES)
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 17 min., česky
autor | author: Tomáš Kudrna
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU Kousek od Berouna stojí novorenesanční vila. Z jejích interiérů se zachovaly
pouze holé stěny a okolí včetně viničních svahů zarůstá. Nový majitel má však
odvážné plány.
SUMMARY Near Beroun city a large neorenaissance villa is standing with only bare walls
preserved inside and devastated surroundings. Its new owner has daring
plans.
24
KATALOG
CATALOGUE
T 321 | P
ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU (Z CYKLU DIAGNÓZA)
HIP PROSTHESES (FROM DIAGNOSIS SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 17 min., česky
autor | author: Petr Zrno
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: zdravotnictví | health care
OBSAH FILMU Problémy s kyčlemi mají většinou starší lidé, ale v poslední době tím trpí i lidé
mladší. Na příběhu pacientky ukážeme, že po operaci lze vést normální život.
Hips troubles are generally associated to elderly people, but today it afflicts
SUMMARY more and more younger patients. But as this film shows, after the surgery
patients are able to live normally.
T 322 | S
NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU (Z CYKLU DIAGNÓZA)
TRIGEMINUS NEURALGIA (FROM DIAGNOSIS SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 17 min., česky
autor | author: Drahomíra Vihanová
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: zdravotnictví | health care
OBSAH FILMU Neuralgie trojklanného nervu je onemocnění charakterizované nesnesitelnými
intenzivními bolestmi. Pomocí operace lze 80% nemocným tyto potíže trvale
odstranit.
SUMMARY Trigeminus neuralgia is a disease characterised by an unbearable pain. With
the help of a surgery the troubles can be eliminated forever by 80% of
patients.
25
KATALOG
CATALOGUE
T 323 | S
POŠKOZENÍ MÍCHY (Z CYKLU DIAGNÓZA)
SPINAL CHORD DEFECTS (FROM DIAGNOSIS SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 17 min., česky
autor | author: Vít Hájek
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: zdravotnictví | health care
OBSAH FILMU Spinální jednotka vrací pacienty se závažnými zraněními zpět do života.
Průvodce oddělením nám bude doc. dr. P. Kovář.
Spinal unit brings patients with serious injuries back to the life. During our visit
SUMMARY docent dr. P. Kovář will be the guide.
T 324 | S
NEŽ TO VŠECHNO ZBOURÁME
BEFORE WE PULL EVERY THING DOWN
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 25 min., česky
autor | author: Jaroslav Večeřa
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: stavebnictví | building industry
OBSAH FILMU V Česku se nachází několik desítek tisíc objektů, které lze zařadit do
industriálního dědictví země. Většina z nich je ve značně zchátralém stavu.
SUMMARY In the Czech Republic several ten-thousands objects are situated, ranking
among the industrial heritage of the country. Most of them are highly
devastated.
26
KATALOG
CATALOGUE
T 325 | P
PRVNÍ JEDNOPLOŠNÍK (Z CYKLU STŘÍPKY ČASU)
FIRST MONOPLANE (FROM SHIVERS OF TIME SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 18 min., česky
autor | author: Miloslav Kučera
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: technika | technology
OBSAH FILMU Původní letadlo Avia BH 1 a jeho dnešní funkční repliku nám představí pilot
a konstruktér Martin Sezemský.
SUMMARY Pilot and design engineer Martin Sezemský presents the original Avia BH1
airplane and its new fully operational replica.
T 326 | S
PŘÍBĚH JEDNÉ ASANACE
STORY OF A SANITATION
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 59 min., česky
autor | author: Josef Císařovský
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: historie | history
OBSAH FILMU Dokument o obludné asanaci města Loun, které díky ní přišlo o svou
historickou tvář. Zveme Vás na prohlídku starých i nových Loun jak
skutečných, tak i prostřednictvím virtuálních modelů.
SUMMARY Documentary of a monstrous sanitation of Louny which deprived the town of
its historical look. Let us visit both historical and modern Louny in reality or
via the virtual modelling.
27
KATALOG
CATALOGUE
T 327 | P
JÁDRO
MERITS
technické údaje | technical data: 2007 – 2008, DVD, 5 x 5 min., česky
autor | author: Tomáš Kudrna
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Pět mini-esejí Františka Koukolíka (Chat, Hlad, Super počítač v miliontině litru
vody, Tak křehké sítě, Soukromí).
SUMMARY Five mini-essays by a publicist and doctor František Koukolík. (Chat, Hunger,
Supercomputer in a drop of water, Fragile nets, Privacy)
T 328 | S
DIGIKINO (Z CYKLU PORT)
DIGICINEMA (FROM PORT SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., česky
autor | author: Vladimír Kunz
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: technika | technology
OBSAH FILMU Jaký je rozdíl mezi klasickým 35 mm filmem, digitálními technologiemi
a současným systémem filmových projekcí.
SUMMARY What’s the difference between the standard 35 mm film, digital technology
and today’s systems of cinema projection.
28
KATALOG
CATALOGUE
T 329 | P
ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVÁNÍ – DVĚ METODY VÝUKY
BASICS OF ARCHITECTURAL DESIGNING – TWO TEACHING METHODS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 46 min., česky
autor | author: M. Brožová, E. Fantová
přihlašovatel | entered by: FA ČVUT v Praze
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU Výukový film uvádí studenty do problematiky architektonického navrhování.
Teoretická analýza i aplikace v rámci předmětu.
SUMMARY This educational film brings the introduction into architectural designing,
theoretical analysis and applications within the subject-matter.
T 330 |
NÁVŠTĚVA V GML
VISITATION AT GML
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 5 min., česky
autor | author: Jakub Hlinička a jeho tým
přihlašovatel | entered by: Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Film o aktivitách a provozu Grafické a multimediální laboratoře AVO VŠE.
SUMMARY Film covering the activities and daily operation of a Graphic and Multimedia
Laboratory at Prague’s University of Economics.
29
KATALOG
CATALOGUE
T 331 |
FRONŤÁK
FRONT MAN
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 5 min., česky
autor | author: Vendula Škráčková
přihlašovatel | entered by: Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Mystifikační filmeček o fiktivní nemoci lidí hledajících realizaci v nejrůznějších
frontách z pohledu psychologa a postiženého.
SUMMARY A mystification about a fictional disease among people trying to realise
themselves in the queues of any kind as seen by a doctor and a patient.
T 332 | P
PASIVNÍ DOMY (Z CYKLU ST YL)
PASSIVE BUILDINGS (FROM ST YLE SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 22 min., česky
autor | author: Jan Novák
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU Ekonomicky a ekologicky smýšlející lidé se vydávají cestou
nízkoenergetických staveb. Pasivní dům je navržen tak, aby co nejvíc využíval
energie, která v domě vzniká při běžném užívání.
SUMMARY Economically and ecologically thinking people are choosing low-energy
buildings. Passive building is designed to reuse maximum of energy produced
in the house by standard activities.
30
KATALOG
CATALOGUE
T 333 | P
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ŠKODA AUTO NA KARMELI
EDUCATION CENTRE SKODA AUTO NA KARMELI
technické údaje | technical data: 2008, DVD, 20 min., česky, anglicky, německy
autor | author: Oldřich Mírovský
přihlašovatel | entered by: Bold produkce Mladá Boleslav
obor | branche: stavebnictví | building industry
OBSAH FILMU V roce 2003 začala Škoda Auto zvažovat výstavbu nového vzdělávacího
centra. Zrodil se výtečný nápad využít lokalitu Na Karmeli, která již na přelomu
15. a 16. století díky jednotě bratrské byla sídlem učenosti a vzdělávání.
V roce 2005 byly započaty stavební práce....
SUMMARY Since 2003 Skoda Auto Company was considering to build its own educational
center on the site Na Karmeli, a seat of scholarship dating back to 15th century
due to the Czech Brethren Church. In 2005 the construction works started...
T 334 | P
EKOLOGIE (Z CYKLU PORT)
ECOLOGY (FROM PORT SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., česky
autor | author: Vladimír Kunz
přihlašovatel | entered by: Česká televize
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Bez geneticky upravených rostlin se podle mínění vědců lidstvo neobejde.
SUMMARY According to the scientists humans will not do without genetically modified
plants.
31
KATALOG
CATALOGUE
T 003 |
DEU | GERMANY | NĚMECKO
ENERGIE!
ENERGIE!
ENERGY!
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 5 min., bez komentáře
autor | author: Thorsten Fleisch
přihlašovatel | entered by: Thorsten Fleisch
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Neřízený výboj vysokého napětí cca 30 000 Voltů exponuje fotografický
papír. Časovým seřazením expozic pak vznikne nový vizuální systém
uspořádání elektronů.
SUMMARY An uncontrolled high voltage discharge of approx. 30.000 Volts exposes
photographic paper, which is then arranged in time to create new visual
systems of electron organization.
T 010 | S
PRVNÍ LIDÉ V KOSMU
DIE ERSTEN RAUMFAHRER
FIRST MEN IN SPACE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., anglicky
autor | author: Daniel Muenter
přihlašovatel | entered by: WDR Cologne, ARTE
obor | branche: historie | history
OBSAH FILMU Mnoho let předtím, nežli kosmonauti v raketách dobyli vesmír, J. Kittinger
a D. Simons podnikli první odvážné a smrtelně nebezpečné pokusy pomocí
stratosférických balónů.
SUMMARY Years before the astronauts conquered space with the help of rockets,
J. Kittinger and D. Simons took the first, potentially fatal steps using
stratospheric balloons.
32
KATALOG
CATALOGUE
T 011 | P
VELIKÁŠSTVÍ ČÍNY NA JANG-CE
CHINAS GRÖSSENWAHN AM YANGTZE
COUNTDOWN ON THE YANGTZE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., anglicky
autor | author: Thomas Weidenbach
přihlašovatel | entered by: WDR Cologne, ARTE
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Od poloviny 90. let se na řece Jang-ce stavěla největší elektrárna na světě.
Nejméně dva miliony lidí byly nuceně přesídleny, byly zaplaveny stovky vesnic.
Ale brzy po dokončení se objevily první neočekávané problémy.
SUMMARY Since the mid 1990’s on the Yangtze river the world’s greatest dam was built.
At least two million people were forced to relocate, hundreds of villages were
flooded. But soon after completion first unexpected problems emerged.
T 017 | P
CHOBOTNICE OD STROMBOLI
DIE KRAKEN VOM STROMBOLI
OCTOPUSSES OF STROMBOLI
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 43 min., anglicky
autor | author: Sigurd Tesche
přihlašovatel | entered by: WDR
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Z mnoha mořských tvorů, žijících v bezprostřední blízkosti sopky Stromboli,
mají pouze chobotnice vyvinutý jakýsi systém včasného varování a dokážou
předvídat nebezpečné erupce. Vědci zkoumají přímo na místě, na jakém
základě jejich systém funguje.
SUMMARY Among many sea animals living in the vicinity of active volcano Stromboli only
octopuses seem to have a kind of early warning system, which allows them to
predict the endangering eruptions. Right on site scientists have been exploring
its mechanisms.
33
KATALOG
CATALOGUE
T 030 | P
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (Z CYKLU VYSÍLÁNÍ S MYŠÍ)
WINDENERGIEANLAGE (AUS DER REIHE DIE SENDUNG MIT DER MAUS)
WIND ENERGY PLANT (FROM THE SHOW WITH A MOUSE SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 6 min., německy
autor | author: Matthias Wegmann
přihlašovatel | entered by: WDR
obor | branche: vzdělávání – energetika | education – energy
OBSAH FILMU Film vysvětluje, jak může energie větru vyrábět elektřinu. K vysvětlení celého
postupu je použito dynamo z jízdního kola.
SUMMARY The film explains how wind energy produces electric power. A dynamo of
a bicycle is used to exemplify this process.
T 031 | P
ŠPLHAJÍCÍ JEŘÁB (Z CYKLU VYSÍLÁNÍ S MYŠÍ)
KRAN KLETTERT (AUS DER REIHE DIE SENDUNG MIT DER MAUS)
CRANE CLIMBS (FROM THE SHOW WITH A MOUSE SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 8 min., německy
autor | author: Armin Maiwald
přihlašovatel | entered by: WDR
obor | branche: vzdělávání – stavebnictví | education – building industry
OBSAH FILMU Ve výšce 100 metrů začínají montážní dělníci instalovat zařízení, které umožní,
aby jeřáb krok za krokem rostl do výšky.
SUMMARY At the height of 100 meter construction workers begin to let a crane rise step
by step further into the sky.
34
KATALOG
CATALOGUE
T 032 | P
TUNEL METRA (Z CYKLU VYSÍLÁNÍ S MYŠÍ)
U-BAHNTUNNEL (AUS DER REIHE DIE SENDUNG MIT DER MAUS)
METRO TUNNEL (FROM THE SHOW WITH A MOUSE SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 8 min., německy
autor | author: Armin Maiwald
přihlašovatel | entered by: WDR
obor | branche: vzdělávání – stavebnictví | education – building industry
OBSAH FILMU Redaktor Armin Maiwald ukazuje, jak obří stroj, dlouhý přes 70 metrů, hloubí
pod Kolínem nad Rýnem tunel pro novou linku metra.
SUMMARY Armin Maiwald shows us a machine, longer than 70 meter, digging a tunnel
under a city of Cologne for the new metro line.
T 036 | P
SELEKCE VČEL MEDONOSNÝCH S OHLEDEM NA VITALITU
SELEKTION DER HONIGBIENE – AUSLESE AUF VITALITÄT
SELECTION OF HONEY BEES – AIMING FOR VITALIT Y
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 25 min., anglicky a německy
autor | author: Dr. G. Kerlen
přihlašovatel | entered by: IWF Göttingen
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Roztoč včelí – varroa – je nadále velkou hrozbou pro včelstva. Výběr odolných
včel je proto největším úkolem, který čeká na chovatele včel.
SUMMARY In beekeeping the varroa mite continues to be a great problem. Selection for
resistant bees is thus the greatest challenge in bee breeding.
35
KATALOG
CATALOGUE
T 007 | S
DNK | DENMARK | DÁNSKO
UKRUTNĚ DOBRÁ KOUPĚ
A KILLER BARGAIN
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 57 min., anglicky, česky
autor | author: Tom Heineman
přihlašovatel | entered by: Heineman Media
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Dokument odhalující odvrácenou stranu globalizace zachycuje drsné podmínky
v indických textilkách a na bavlníkových plantážích. Nepoučení farmáři aplikují
až pětinásobné množství pesticidů zcela bez ochrany a brzy se dostavují
zdravotní problémy.
SUMMARY Award winning documentary showing the back side of globalization – the
harsh working conditions in textile factories in India and on cotton fields,
where unknowing and unprotected farmes apply 5 times more pesticides with
consecutive severe health damage.
T 008 | P
ZASTRAŠUJÍCÍ ZBRAŇ
ET AFSKRAEKKENDE VABEN
DETERGENT WEAPON
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 38 min., anglicky
autor | author: Jakob Gottschau
přihlašovatel | entered by: Express TV-Production
obor | branche: historie | history
OBSAH FILMU Na konci studené války bylo mnoho jaderných bomb zničeno a svět mohl zase
chvíli volně dýchat. Dnes se počet oblastí, kde jsou atomové zbraně zvyšuje
a nebezpečí, že se dostanou do rukou teroristů, je větší než kdy předtím.
SUMMARY At the end of cold war many nuclear bombs were disarmed and the world
could breath more easy for a while. Today the number of atomic weapon areas
increases and the likelihood that terrorists could get their hands on this
technology is greater than ever.
36
KATALOG
CATALOGUE
T 037 |
SESTŘELENI
ST YRTED NED
THE CRASH
technické údaje | technical data: 2005, DVD, 36 min., anglicky
autor | author: Jan Ulrich
přihlašovatel | entered by: Jan Ulrich
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU V posledních dnech druhé světové války byl nad Dánskem sestřelen
bombardér RAF Halifax. Ze sedmi členů posádky jich pět přežilo a tři z nich
nám dnes budou vyprávět svůj příběh.
SUMMARY In the very last days of the World War II a RAF bomber Halifax was shooted
down over Denmark. From the crew of seven five men survived and three of
them will tell us their stories today.
37
KATALOG
CATALOGUE
T 004 | P
ESP | SPAIN | ŠPANĚLSKO
TVAR V ČASE
SHAPE THROUGH TIME
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 5 min., bez komentáře
autor | author: Pedro Dominguez, Raúl García
přihlašovatel | entered by: UNED Madrid
obor | branche: architektura | architecture
OBSAH FILMU Video vytvořené pro zahájení kongresu ICM2006. Na architektuře v Alhambře,
Granadě a El Escorialu je dokumentována spřízněnost matematiky a umění
skrze geometrii.
SUMMARY Video conducted for the opening ceremony of ICM2006. The relationship
between mathematics and art through geometry is documented on buildings in
Alhambra, Granada and El Escorial.
T 006 |
NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ MATEMATIKŮ VŠECH DOB
LA REUNION DE MATHEMATICOS MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
MEETING OF MATHEMATICIANS LARGEST EVER TOLD
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 30 min., španělsky
autor | author: Perdo Dominguez
přihlašovatel | entered by: UNED Madrid
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Mezinárodní kongres matematiků je největším setkáním vědců na světě
a koná se každý čtvrtý rok. Jubilejní 25. kongres se roku 2006 uskutečnil
vůbec poprvé ve Španělsku.
SUMMARY The International Congress of Mathematicians is the greatest mathematical
event in the world being held every four years. On its 25th occasion was held
in 2006 for the first time in a Spanish city.
38
KATALOG
CATALOGUE
T 019 | P
ES T | ES T ONIA | ES T ONSKO
KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT
HEAUUS ILM
BRAVE NEW WORLD
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 28 min., estonsky, angl. tit.
autor | author: Jaan Tootsen
přihlašovatel | entered by: Estonian Public Broadcasting
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Film o konzumu a o lidech, kteří se ztratili ve světě věcí. Artur Taevere,
absolvent Oxfordu, založil v Tallinu Recyklační středisko, které shromažďuje
věci, které lidé přestali používat.
SUMMARY A film about consumerism and people lost in the world of things. Artur
Taevere, Oxford graduate, launched the Tallinn Recycling Center gathering
things that people ceased to use.
39
KATALOG
CATALOGUE
T 005 | S
FRA | FRANCE | FRANCIE
CÔA – ŘEKA TISÍCŮ RY TIN
CÔA, LA RIVIERE AUX MILLE GRAVURES
CÔA – THE RIVER OF THOUSANDS ENGRAVINGS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., anglicky, francouzsky, portugalsky
autor | author: Jean Luc Bouvret
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: historie | history
OBSAH FILMU Objevení tisícovek rytin starých až 25 000 let v otevřené krajině kolem řeky
Côa mění náš pohled na prehistorické umění. Skalní malby v jeskyních se
rázem zdají být spíše okrajovým jevem.
SUMMARY The discovery of thousands of engravings dating back to 25.000 B.C. laying in
the open air along the banks of river Côa revolutionise our look at the art of our
prehistorical ancestors. Rock art in the caves may have been an exception.
T 026 | P
T YKADLA TEMNOT
LES ANTENNES DE L’OMBRE
DARKNESS HAS ANTENNAS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 22 min., francouzsky s angl. tit.
autor | author: BenoŲt Demarle
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Tento film se po vědecké i vizuální stránce zabývá hmyzem, který se dokonale
přizpůsobil našemu životnímu stylu: švábem domácím.
SUMMARY The film is a scientific and visual discovery of an insect perfectly adopted to
our lifestyle: the domestic cockroach.
40
KATALOG
CATALOGUE
T 027 | S
KOMÁŘÍ DELTA
LE DELTA D’AEDES
DELTA OF AEDES
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 26 min., francouzsky s angl. tit.
autor | author: Benoît Demarle
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU V roce 2006 byla zahájena velkoplošná likvidace komárů v Camargue v deltě
řeky Rhôny, avšak použité insekticidy ohrožují biodiverzitu i krajinu tohoto
největšího evropského mokřadu.
SUMMARY In 2006 a massive mosquito control operation begun in Camargue – the
Rhône river’s delta, with insecticides endangering biodiversity and landscape
of the biggest wetland in Europe.
T 040 | P
DÁLNICE NAPŘÍČ ČASEM
L’AUTOROUTE A REMONTER LE TEMPS
HIGHWAY THROUGH THE TIME
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Stéphane Begoin
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda – archeologie | science – archeology
OBSAH FILMU Chystaná stavba nové dálnice A19 napříč územím bohatým na historické
nálezy zaměstnala od června 2005 na úseku dlouhém 110 kilometrů 200
archeologů.
SUMMARY From June 2005 the forthcoming building of A19 highway in the length of
200 kilometers across the area rich of historical findings is keeping 200
archaeologists busy.
41
KATALOG
CATALOGUE
T 041 | S
NEZNIČITELNÝ GINKGO (Z CYKLU SUPER PLANTES)
L’INDESSTRUCTIBLE GINKGO (CYCLE SUPER PLANTES)
INDESTRUCTIBLE GINKGO (FROM SUPER PLANTES SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Fréderic Lepage
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU V Hirošimě přežil výbuch atomové bomby jediný strom – Ginkgo biloba. Je
možné, že obsahuje molekuly, které by mohly učinit naše buňky
nezničitelnými.
SUMMARY Gikgo biloba is the one and only tree surviving the bomb attack on Hiroshima.
It may contain some molecules that could be able to make human cells
imperishable.
T 042 | P
ARAL – KRONIKA VYSYCHAJÍCÍHO MOŘE
ARAL, CHRONIQUE D’UNE MER ASSECHEE
ARAL – THE DRYING SEA CHRONICLES
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Nicolas Millet
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Pět z bývalých Sovětských republik ve střední Asii čelí po čtyřiceti letech
jedné z největších ekologických katastrof v dějinách lidstva – vysychání
Aralského moře.
SUMMARY After forty years five former Soviet republics in Central Asia are facing one of
the greatest environmental disasters in the history of mankind – the drying of
Aral sea.
42
KATALOG
CATALOGUE
T 043 | P
O ČEM SNÍ KRYSY
LA VIE REVEE DES RATS
DREAM LIFE OF RATS
technické údaje | technical data: 2005, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Florence Tran
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Věda děkuje za pokrok v odhalování tajemství lidského mozku nedobrovolným
spolupracovníkům – laboratorním krysám. Film se zabývá historií těchto
hlodavců a zkoumání jejich mozku a chování.
SUMMARY For the progress in discovering the secrets of human brain scientists must be
grateful to their involuntary collaborators – the rats. Film follows the history of
this rodent, research of its brain and behaviour.
T 044 | P
POKLAD SKY TSKÉHO PRINCE (Z CYKLU M.A.D.)
LE TRESOR DU PRINCE SCY THE (CYCLE M.A.D.)
TREASURE OF SCY TH PRINCE (FROM M.A.D. SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 13 min., francouzsky
autor | author: Jean-Francois Bordier
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU V roce 1999 objevili vědci v kazašské stepi 2 000 let starou nevykradenou
hrobku skytského price – pravý poklad pro archeology.
SUMMARY In the year 1999 scientists discovered an intact 2.000 years old tomb of
a Scyth prince – a real treasure of archaeology.
43
KATALOG
CATALOGUE
T 045 |
REMANTA: JAK KOPÍROVAT PŘÍRODU
REMANTA: LE DRONE DU FUTUR COPIE LA NATURE
REMANTA: HOW TO COPY THE NATURE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 4 min., anglicky
autor | author: Philippe Choy, Brieuc Danet, Agnés Luc-Bouhali
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Remanta je mezioborový projekt, jehož cílem je výzkum miniaturních létajících
strojků s pohyblivými křídly dlouhými asi 15 cm, o váze 50 gramů, které
napodobují let hmyzu.
SUMMARY Remanta is a multidisciplinary project dealing with research of minuscule
flying machines with 15 cm long movable wings weighing only 50 grams and
copying the way insects fly.
T 046 | S
DOKTOR VIRUS A PAN HYDE
DOCTEUR VIRUS AND MISTER HYDE
DR. VIRUS & MR. HYDE
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., anglicky
autor | author: Jean Crepu
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Ty nejstrašnější choroby a ničivé epidemie jsou spojovány s viry. Ne všechny
viry však vyvolávají onemocnění a některé bychom se dokonce mohli naučit
využívat ke svému prospěchu.
SUMMARY The most terrifying diseases and epidemics are related to viruses. However
every virus does not cause illness and eventually we could learn to utilize
some of them for our benefit.
44
KATALOG
CATALOGUE
T 048 |
PRŮMYSLOVÉ KATASTROFY (Z CYKLU TVÁŘÍ V TVÁŘ NEBEZPEČÍ)
LES RISQUES INDUSTRIELS (CYCLE FACE AUX RISQUES)
INDUSTRIAL DISASTERS (FROM FACE THE RISK SERIES)
technické údaje | technical data: 2004, DVD, 18 min., francouzsky
autor | author: Hervé Pernot, Philippe Tourancheau
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Katastrofa v továrně AZF v Toulouse znovu oživila problémy spojované
s 1 250 továrnami typu Seveso ve Francii. Film se zabývá i historií velkých
katastrof a rozebírá jejich příčiny.
SUMMARY The disaster at AZF factory in Toulouse recalled the problems connected
with 1.250 factories of the Seveso type in France. The film is also covering
the history of major disasters and their causes.
T 049 |
PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ (Z CYKLU TVÁŘÍ V TVÁŘ NEBEZPEČÍ)
LE TRANSPORT DE MATTIERES DANGEREUSES (CYCLE FACE AU RISQUES)
TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIAL (FROM FACE THE RISK SERIES)
technické údaje | technical data: 2004, DVD, 19 min., francouzsky
autor | author: Hervé Pernot, Philippe Tourancheau
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Film zkoumá stav přepravy nebezpečných nákladů ve Francii a rizika spojená
s jejich převozem, především po silnicích. Důraz je kladen na nedostatky ve
francouzských i evropských předpisech.
SUMMARY Film investigates the state of transportation of hazardous material in France,
risks associated with the transfer on the roads. Pointed out are drawbacks
in French and European regulations.
45
KATALOG
CATALOGUE
T 050 |
TAK DALEKO. TAK BLÍZKO
SI LOIN, SI PROCHE
SO FAR, SO NEAR
technické údaje | technical data: DVD, 25 min., francouzsky
autor | author: Olivier Barbier
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Proč je tak důležité zachovat biodiverzitu? Na příkladu pavouků a úžasných
vlastností jejich lehoučkých sítí zjišťujeme, že návody, které nám příroda nabízí
jako řešení našich problémů, mizí jednou provždy.
SUMMARY Why is preserving biodiversity so essential? From the example of spiders and
the astonishing properties of their gossamer webs we learn, that the solutions
nature offers us for solving our problems are vanishing for ever.
T 051 | P
HOMO DELPHINUS (Z CYKLU HUMANIMAL)
L’HOMO DELPHINUS (CYCLE HUMANIMAL)
HOMO DELPHINUS (FROM HUMANIMAL SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Vincent Amouroux
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda – životní prostředí | science – environment
OBSAH FILMU Toto je film o výzkumu delfínů, které většina vědců považuje za
nejinteligentnější zvířata na světě. Vědci se zajímají o to, jak využívají svůj
objemný mozek, o jejich pískání i o sociálním chování.
SUMMARY This documentary is covering the research of dolphins, considered to be the
world’s most intelligent animals by many scientists who are interested in the
ways they use their voluminous brains, in their whistling and social behavior.
46
KATALOG
CATALOGUE
T 052 | S
ARACHNOMÁNIE (Z CYKLU NEVIDITELNÍ VETŘELCI)
ARACHNOMANIA (CYCLE LES ENVAHISSEURS INVISIBLES)
ARACHNOMANIA (FROM INVISIBLE INVADERS SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Thierry Berrod
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: životní styl | lifestyle
OBSAH FILMU Lidé většinou nemají pavouky rádi, ale u některých jedinců přerůstá odpor až
k fóbii. Náš odpor je ale iracionální a nespravedlivý. Z 35 000 druhů pavouků
jich je jen deset pro člověka nebezpečných.
SUMMARY Most people hate spiders, but by some individuals this animosity grows into
a phobia. But our aversion is both irrational and unfair. Only 10 out of 35.000
spider species are dangerous for men.
T 056 | S
VIDEOKAPSLE – CESTA DO NITRA ZAŽÍVACÍHO TRAKTU
LA VIDEOCAPSULE, VOYAGE AU CENTRE DE L’INTESTIN GRELE
VIDEOCAPSULE – VOYAGE INTO THE INTESTINES
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 15 min., francouzsky
autor | author: Robert Field
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Klasická endoskopie zažívacího traktu má svá omezení a časté poruchy. Nové
možnosti nabízí kapsle vybavená videokamerou a vysílačem, kterou pacient
spolkne a obraz z ní se snímá elektrodami, umístěnými na pacientově těle.
SUMMARY Standard digestive tract endoscopy has its own limits and frequent defects.
New technology brings new chances: a capsule fitted with camera and
transmitter is swallowed by a patient and videosignal is scanned by electrodes
on patient’s body.
47
KATALOG
CATALOGUE
T 057 | P
SUPER MEDÚZA
SUPER MEDUSE
SUPER JELLYFISH
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Pascal Cuissot, Fréderic Lossignol
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Medúzy jsou mimořádná stvoření. Nemají hlavu, srdce ani mozek a jsou
z 95% složeny z vody. I přesto jsou však schopny měnit identitu,
regenerovat své tělo a produkovat světlo.
SUMMARY Jelly-fish are outstanding creatures. They lack of head, heart and brain
and 95% of its body is water. Still they are able to change identity, regenerate
their bodies and produce the light.
T 058 | P
CHŘIPKA – VIRUS POD DOHLEDEM (Z CYKLU ŽÁDNÉ ČÁRY)
LES GRIPPES, VIRUS SOUS SURVEILLANCE (CYCLE C’EST PAS SORCIER)
GRIPPE – A VIRUS UNDER SURVEILLANCE (FROM NO SORCERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Catherine Breton
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU Svět se obává chřipkové pandemie, ale už dnes tu je forma pro člověka
mnohem vražednější: tzv. sezónní chřipka. Každou zimu zemře ve Francii
na tuto nakažlivou chorobu kolem 2 000 lidí.
SUMMARY The world fears the grippe pandemia, but today one form is much more
homicidal: so called seasonal grippe. In France alone 2.000 people
will die of this infectious illness every winter.
48
KATALOG
CATALOGUE
T 059 | S
BIO-HABITAT: ZELENÉ DOMY (Z CYKLU ŽÁDNÉ ČÁRY)
LE BIO-HABITAT: LA MAISON SE MET AU VERT (CYCLE C’EST PAS SORCIER)
BIOHABITAT: GREEN HOUSES (FROM NO SORCERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Loraine Subra
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU V dnešním vydání magazínu objevíme tisíce triků, které nám pomohou snížit
spotřebu energie v našem obydlí a umožní nám luxusní bydlení ve zdravém
prostředí bez exhalací.
SUMMARY In this issue of our TV magazine you will learn thousands of tricks to help you
reduce the energy consumption in you home and offer you a luxury life in a
healthy environment without pollutions.
T 060 |
OBŘÍ OLIHEŇ – FANTOM HLUBIN
CALAMAR GEANT, LE FANTOME DES ABYSSES
GIANT SQUID – PHANTOM OF THE ABYSS
technické údaje | technical data: 2005, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Jérome Julien, Yasuhiro Koyama
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU 28. září 2005 obletěly celý svět mimořádné záběry. V hloubce 1 000 metrů se
japonským vědcům jako prvním podařilo natočit živou obří oliheň Achiteuthis Dux,
schopnou dorůst délky až 18 metrů.
SUMMARY On 25th september 2005 extraordinary shots flew around the world. In depth of
1.000 m Japanese scientists for the first time filmed live a giant squid
(Achiteuthis Dux) capable to grow up to 18 m.
49
KATALOG
CATALOGUE
T 061 |
ÚTROBY ZEMĚ
LES INTESTINS DE LA TERRE
EARTH’S INTESTINES
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 13 min., francouzsky
autor | author: Olivier Barbier
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Země je symbolem života a sama sebe obnovuje neustálou „recyklací“
organické hmoty. Základním článkem tohoto cyklu jsou žížaly. Provzdušňují
zemi a jsou zdrojem potravy pro mnoho živočichů.
SUMMARY The earth as a symbol of life renews itself due to perpetual recycling of
organic matter. Essential for this cycle are the earthworms. They aerate the
soil and are a food resource for many animals.
T 062 |
PO STOPÁCH OBŘÍCH LENOCHODŮ
SUR LES TRACES DES PARESSEUX GEANTS
ON THE TRACES OF GIANT SLOTHS
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Dominique Lecuivre, Tulio Schargel, Mauricio Dias
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU V Brazílii bylo objeveno mimořádné paleontologické naleziště. Mezinárodní
expedice zde na dně „Poco Azul“ (Modré jeskyně) objevila kosti Mylodonů,
obřích lenochodů, kteří vyhynuli před více než 10 000 lety.
SUMMARY Extraordinary palaeontolithic site was discovered in Brasil. On the floor of Poco
Azul (Blue Cave) the international expedition found the bones of Mylodon, the
giant sloth who died out more than 10.000 years ago.
50
KATALOG
CATALOGUE
T 063 | S
LOULAN: SPÍCÍ PRINCEZNY (Z CYKLU NA HRANICÍCH ČÍNY)
LOULAN: LES PRINCESSES ENDORMIES (CYCLE AUX FRONTIERS DE LA CHINE)
LOULAN: SLEEPING PRINCESSES (FROM ON THE CHINA FRONTIERS SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Serge Tigniers
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Uprostřed pouště Taklamakan bylo objeveno pohřebiště s více než 300 hroby,
dosud vědecky neprozkoumanými, a v nich zachovalé mumie lidí kavkazské rasy,
staré přes 3 000 let. Toto „ďáblovo město“ je stále obestřeno mnoha mýty.
SUMMARY Amidst the Taklamakan desert a burial-ground was found including more than
300 graves that had not been scientifically probed yet with preserved mummies of
Caucasian people older than 3.000 years. Still, this ”devil’s city” is obscured
by many myths.
T 064 | P
HISTORIE KLIMATU (Z CYKLU ŽÁDNÉ ČÁRY)
L’HISTOIRE DU CLIMAT (CYCLE C’EST PAS SORCIER)
CLIMATE HISTORY (FROM NO SORCERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Pascal Leonard
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU Před 20 000 lety pokrýval část Evropy ledovec, z Asie do Ameriky se dalo přejít
po souši, v zimě teploty klesaly k -50°C a v létě nepřesáhly 15°C. Proč se podnebí
tak náhle změnilo?
SUMMARY 20.000 years ago Europe was partially covered with glacier, from Asia to America
you could walk on land, the winter temperatures fell down to -50 °C and in summers
they stayed below 15 °C. Why has the climate changed so rapidly?
51
KATALOG
CATALOGUE
T 065 | S
ODTÁVÁNÍ LEDOVCŮ (Z CYKLU ŽÁDNÉ ČÁRY)
LE RECUL DES GLACIERS (CYCLE C’EST PAS SORCIER)
MELTING ICEBERGS (FROM NO SORCERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Pascal Leonard
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU Fred a Jammy se vydali ve společnosti horských vůdců a glaciologů
prozkoumat největší alpské ledovce, aby se pokusili zjistit, proč se velká část
ledovců na naší planetě začíná rozpouštět.
SUMMARY Together with mountain guides and glaciologists, Fred and Jammy set out to
explore the major alpine glaciers to find out, why a major part of icebergs
on our planet starts to melt.
T 066 | P
FRANCIE OHROŽENA SUCHEM (Z CYKLU ŽÁDNÉ ČÁRY)
SECHERESSE, LA FRANCE EN ALERTE (CYCLE C’EST PAS SORCIER)
FRANCE IN DANGER OF DROUGHT (FROM NO SORCERY SERIES)
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 26 min., francouzsky
autor | author: Francois Chaye
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: vzdělávání | education
OBSAH FILMU Co se to děje ve Francii? Stále častěji jsou hlášena sucha a nedostatek srážek.
Způsobují stále vážnější sucho klimatické změny a nebo naše nadměrná
spotřeba vody?
SUMMARY What’s up in France? Drought and lack of rainfall are reported more and more
often. Is the climate change the cause of always deeper droughts or our
excessive depletion of water?
52
KATALOG
CATALOGUE
T 067 | S
NEVŠEDNÍ HISTORIE EXKREMENTŮ
LA FABULEUSE HISTORIE DES EXCREMENTS
FABULOUS HISTORY OF EXCREMENTS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Thierry Berrod
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Pouhá zmínka o nich je tabu, ale jenom ve Francii přímo nebo nepřímo
pracuje na likvidaci, odvozu a recyklaci exkrementů více než půl milionu lidí.
Jak se k tomuto tématu přistupovalo dříve? A jak to vypadá jinde na světě?
SUMMARY Even to speak of it is taboo, but only in France more than half a million of
people work directly or indirectly in clearance, hauling or recycling of
excrements. How was this topic dealt in history? And what about the other
parts of world?
T 068 |
VANUATU – OSTROVY PRASAT (Z CYKLU OSTROVY ZVÍŘAT)
VANUATU, LES ILLES AUX COCHONS (CYCLE LES ISLES ANIMALES)
VANUATU – THE ISLANDS OF PIGS (FROM THE ANIMAL ISLANDS SERIES)
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Thierry Berrod
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Na ostrově Vanuatu bylo po staletí prase bráno jako společenské zvíře,
ale také jako zvíře totemové. Mělo cenu i jako zvíře obětní. Zkrátka bylo
středem všech rituálů, které se však pomalu vytrácejí.
SUMMARY On the Vanuatu Island pigs have been considered for centuries to be a social
and totem animal, but also valued as immolation. In short it was in the
center of all rituals which are starting to cease now.
53
KATALOG
CATALOGUE
T 069 |
KOLOBĚH VODY: CESTA KALNÝMI VODAMI
LES CYCLES DES L’EAU: VOYAGE EN EAU TROUBLE
WATER CYCLE: VOYAGE ON TROUBLED WATERS
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 52 min., francouzsky
autor | author: Luc Riollon
přihlašovatel | entered by: MIF – Sciences
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Byl jednou jeden močál, do kterého zatím nevstoupila lidská noha, protože je
zcela nepřístupný v obrovských bažinách na hranici mezi Brazílií a Guyanou.
Je to malý ráj na zemi, do kterého nyní směřuje malá skupinka vědců, aby
zkoumala jeho křehkou rovnováhu.
SUMMARY Once there was a pool still untouched by human feet, because it was totally
unaccessible amidst the vaste swamps on the boarders between Brasil and
Guyana. Into this piece of paradise on earth now a small group of scientists is
heading to study its fragile equilibrium.
54
KATALOG
CATALOGUE
T 014 | P
GBR | UNITED KINGDOM | VELKÁ BRITÁNIE
PODMOŘSKÁ FANTAZIE
FISHEYE FANTASY
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Guy Chaumette
přihlašovatel | entered by: LIQUID MOTION FILM
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Abychom porozuměli světu, který není určen pro naše oči, musíme jej spatřit
z jiné perspektivy. Tento film se snaží vidět svět „rybím okem“ a odhalit, co
ryby vlastně vidí.
SUMMARY To understand a world not designed for human eyes, we need to see it from
a different point of view. This film is a dive deep into the fish eye and
a revelation about what they really see.
T 015 | P
ZA MODŘÍ
BEYOND THE BLUE
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Guy Chaumette
přihlašovatel | entered by: LIQUID MOTION FILM
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Na unikátních záběrech ze světa plného barev si můžeme vychutnat kouzlo
podmořské fluorescence a nepochopitelné schopnosti mořských zvířat
měnit barvy.
SUMMARY Astonishing images from a world ruled by colour give us a unique chance to
explore the magic of underwater fluorescence and the inconceivable ability of
marine animals to change colours.
55
KATALOG
CATALOGUE
T 016 | S
BARVY MLUVÍ
COLOR TALKS
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Guy Chaumette
přihlašovatel | entered by: LIQUID MOTION FILM
obor | branche: věda – životní prostředí | science – environment
OBSAH FILMU Mořští živočichové spolu komunikují pomocí změn barev a chování, které se
mění podle toho, co chtějí sdělit. Tento film nás přivede o krůček blíže
k pochopení jejich záhadného jazyka.
SUMMARY Marine animals communicate using colours and patterns and changing
behaviour depending on what they want to say. This film brings us a step
closer to understand this mysterious language.
56
KATALOG
CATALOGUE
T 012 | P
HUN | HUNG ARY | MAĎARSKO
DIVOKÁ BUDAPEŠŤ
BUDAPESTI VADOM
BUDAPEST WILD
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 34 min., maďarsky s angl. tit.
autor | author: Zsolt Marcell Toth
přihlašovatel | entered by: Zsolt Marcell Toth
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Jak se žije v Budapešti? Na to se neptejte lidí. Když vezmete v potaz všechny
tvory, malé i velké, kteří obývají toto nádherné město, zjistíte, že lidé tu
představují jen menšinu.
SUMMARY How it feels like to live in Budapest? Don’t ask people! When considering all
inhabitants – large or small – of this beautiful city, you will find that human
population represents only a small minority.
T 035 | P
MIMIKRY TRPASLÍKŮ
LILIPUTI MIMIKRY
LILIPUTIAN MIMICRI
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 30 min., maďarsky s angl. tit.
autor | author: David Attila Molnar
přihlašovatel | entered by: Compound Eye Film
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Podmořský kameraman David Attila Molnar nám nabízí úchvatný a osobitý
pohled do skrytého světa drobných mořských tvorů.
SUMMARY Underwater cameraman David Attila Molnar gives an amazing and personal
introduction into the hidden world of marine lilliputians.
57
KATALOG
CATALOGUE
T 009 | S
ITA | ITALY | ITÁLIE
ČERVENÁ – STOP! POTOPENÝ ARZENÁL
RED COD – UN ARSENALE SOMMERSO
RED CODE – A SUBMERGED STOCKPILE
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 32 min., anglicky, italsky
autor | author: Marco Pisapia
přihlašovatel | entered by: ICRAM
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Na dně světových moří se hromadí zbytky válečného arzenálu. Po letech se
z nich vlivem koroze uvolňují toxické sloučeniny, které poškozují ekosystém
a ohrožují i rybáře. Na pobřeží Apulie se organizuje akce s cílem lokalizovat,
zabezpečit a vyčistit taková místa.
SUMMARY On the bottom of world seas the remains of war arsenal are cumulating. After
years of corrosion the toxic substances are released which could harm both
the ecosystem and the fishermen. On the Apulia coast action starts to locate,
secure and cleanup those sites.
58
KATALOG
CATALOGUE
T 020 |
NZL | NEW ZEALAND | NOVÝ ZÉLAND
SEZNAMTE SE S TAME ITIM
MEET THE PRICK
technické údaje | technical data: 2005, DVD, 26 min., anglicky
autor | author: Ilya Ruppeldt
přihlašovatel | entered by: Golem Productions
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Dokument o kontroverzním maorském aktivistovi. Tame Iti je bohatě tetovaný
domorodec, který odmítá žít v dnešní moderní společnosti a dost nepříjemně
se ptá, proč by měl?
SUMMARY Documentary about a controversial Maori activist Tame Iti, richly tattooed
aboriginal who refuses to live within today’s modern society and keeps asking
unpleasant question: why?
59
KATALOG
CATALOGUE
T 028 | P
POL | POLAND | POLSKO
BIOPLYN V ZEMĚDĚLSTVÍ
BIOGAZOWNIE ROLNICZE
AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 11 min., anglicky
autor | author: Robert Lukawski
přihlašovatel | entered by: IBMER Warsaw
obor | branche: energetika | energy
OBSAH FILMU Film představuje moderní závod na výrobu bioplynu, který vyhovuje všem
předpisům o ochraně životního prostředí. Film popisuje jak použitou
technologii, tak i využití bioplynu.
SUMMARY The film presents a modern biogas plant which complies with all regulations
concerning natural environment protection. Film describes both the technology
used and the utilization of biogas.
T 029 | P
TEPELNÉ VYUŽITÍ ŠKODLIVÉHO ODPADU
TERMICZNA UT YLIZACJA ODPADKOW KLOPOTLIWYCH
THERMAL UTILISATION OF TROUBLESOME WASTE
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 9 min., anglicky
autor | author: Wlodzimierz Markiewicz, Robert Lukawski
přihlašovatel | entered by: IBMER Warsaw
obor | branche: energetika | energy
OBSAH FILMU Tento film představuje moderní zařízení na tepelné zpracování škodlivého
odpadu, které bylo vyvinuto v Polsku a vyhovuje všem evropským normám
týkajícím se úrovně znečištění.
SUMMARY This film presents a modern, Polish designed installation for thermal utilisation
of troublesome waste, meeting all restrictive European standards concerning
pollution level.
60
KATALOG
CATALOGUE
T 001 | P
SVK|SLOVAK REPUBLIC|SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MÁ TETA TIMRAVA
MOJE TETA TIMRAVA
MY AUNT TIMRAVA
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 30 min., slovensky s angl. tit.
autor | author: Katarína Kočalková
přihlašovatel | entered by: Bone Production
obor | branche: umění | art
OBSAH FILMU První slovenský dokument o významné osobnosti světového formátu,
kontroverzní i citlivé spisovatelce B. S. Timravě ve vzpomínkách její 93leté
neteře.
SUMMARY First Slovak documentary about a world personality – the controversial but
sensitive female writer B. S. Timrava, as seen by her 93 years old niece.
61
KATALOG
CATALOGUE
T 018 | P
SYR | SYRIA | SÝRIE
BOJ S LESNÍMI POŽÁRY V SÝRII
COMBATING FOREST FIRE IN SYRIA
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 21 min., arabsky s angl. tit.
autor | author: Nabil Reda Mahaini
přihlašovatel | entered by: FAO – Syria
obor | branche: životní prostředí | environment
OBSAH FILMU Filmová báseň oslavující krásu i užitek lesů přináší také žalostné obrazy,
ukazující, jak oheň rozsévá zkázu a smrt. Sýrie podniká důrazné kroky
k zlepšení prevence a ochrany proti požárům.
SUMMARY A filmy poem to glorify the forest beauty and benefits brings also tearful
images showing how fire menaces destruction and death. Syria has taken
serious steps towards beter organized fire guard.
62
KATALOG
CATALOGUE
T 013 | P
USA | UNITED STATES | SPOJENÉ STÁTY
TVRDÝ DOPAD
CRUDE IMPACT
technické údaje | technical data: 2006, DVD, 98 min., anglicky s českými titulky
autor | author: James Jandak Wood
přihlašovatel | entered by: Vista Clara Films
obor | branche: životní prostředí – energetika | environment – energy
OBSAH FILMU Tento dokument zkoumá vztahy mezi ovládnutím planety lidmi a objevením
a využíváním ropy, odhaluje naši hluboce zakořeněnou závislost na energii
z fosilních paliv a zkoumá hrozivé důsledky neodvratně se blížícího globálního
nedostatku ropy.
SUMMARY This documentary explores the interconnection between human domination of
the planet and the discovery and use of oil, and exposes our deep-rooted
dependency on fossil fuel energy and examines the dire implications of the
pending threat of global peak oil.
63
KATALOG
CATALOGUE
ZAF | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
T 033 | P
AGENDA
AGENDA
technické údaje | technical data: 2007, DVD, 7 min., bez komentáře
autor | author: Diek Grobler
přihlašovatel | entered by: Fopspeen Moving Pictures
obor | branche: na přání | at request
OBSAH FILMU Pohádka o jedné velice nudné schůzi, kdy jediné vzrušení vyvolá příchod
slečny s občerstvením.
SUMMARY A tale about a very dull meeting. The only excitement brings the arrival of the
tea girl.
64
KATALOG
CATALOGUE
T 047 | S
EU COMMISSION | EVROPSKÁ KOMISE
NANOTECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ (Z CYKLU FUTURIS)
NANOTECHNOLOGY FOR HEALTH APPLICATIONS (FROM FUTURIS SERIES)
technické údaje | technical data: DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Magazine Futuris
přihlašovatel | entered by: Euronews
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Budoucnost patří „nano“ technologiím: nová metoda umožňuje odhalit
rakovinu dříve, než nyní, pomocí nanočástic zlata.
SUMMARY The future is ”nano”: with new methods it is possible to detect cancer earlier
than today by using nano-sized gold particles.
T 055 | P
ITER – CESTA K ENERGII JADERNÉ FÚZE
ITER – THE WAY TO FUSION POWER
technické údaje | technical data: DVD, 16 min., česky, anglicky aj.
autor | author: Hugues Desmedt
přihlašovatel | entered by: European Commission
obor | branche: energetika | energy
OBSAH FILMU Jaderná fúze představuje pro lidstvo bohatý zdroj čisté energie. Vědci se
pokoušejí napodobit energetické procesy slunce tady na zemi, v takzvaných
termonukleárních reaktorech.
SUMMARY Fusion power brings hopes for clean and abundant energy. Scientists are
trying to copy the energy source of the sun here on earth, in so-called
fusion reactors.
65
KATALOG
CATALOGUE
T 070 | P
VÝZKUM REZISTENCE ANTIBIOTIK (Z CYKLU FUTURIS)
RESEARCH ON ANTIBIOTICS RESISTANCE (FROM FUTURIS SERIES)
technické údaje | technical data: DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Magazine Futuris
přihlašovatel | entered by: Euronews
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU Antibiotika se používají k léčbě chorob po celém světě, ale mnoho bakterií
začalo být vůči antibiotikům rezistentní. Řada evropských výzkumných projektů
hledá nové způsoby, jak s touto resistencí bojovat.
SUMMARY Antibiotics are used around the world to fight diseases, but many bacteria have
become resistant to antibiotics. Many European research projects are looking for
new ways of stopping this resistance.
T 071 | P
CHY TRÉ AUTOMOBILY SNÍŽÍ NEHODOVOST (Z CYKLU FUTURIS)
SMART CARS TO HELP REDUCE ROAD FATALITIES (FROM FUTURIS SERIES)
technické údaje | technical data: DVD, 8 min., anglicky
autor | author: Magazine Futuris
přihlašovatel | entered by: Euronews
obor | branche: věda | science
OBSAH FILMU V Evropské unii zahyne každoročně při dopravních nehodách na 50 000 lidí.
Brusel chce do roku 2010 snížit tento počet na polovinu pomocí nových
technologií.
SUMMARY With around 50.000 people killed annually in car accidents in the European Union,
Brussels wants to halve this figure by 2010 with the help of new technology.
66
KATALOG
CATALOGUE
VÝUKOVÉ PRODUKTY V SOUTĚŽI O KŘIŠŤÁLOVOU TUŽKU 2008
T 335
MULTIMEDIÁLNÍ PROGRAM O KURZU „ROZVOJE TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ“
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY INFORMAČNÍCH SLUŽEB
technické údaje: 2007, DVD, ČR, česky
autoři: Kristýna Horná, Stanislav Horný
přihlašovatel: Grafická a multimediální laboratoř AVO VŠE
OBSAH DVD zachycuje momentky a krátké studentské video projekty vzniklé během
kurzu. Určeno pro absolventy kurzu a pro podporu výuky multimediálně
orientovaných kurzů na VŠE.
T 336
DEN ZEMĚ – VODA ŽIVÁ
technické údaje: 2006, DVD, ČR, 7 min., česky
autor: Eva Jiříková
přihlašovatel: Eva Jiříková, Základní škola, generála Janouška 1006, Praha 9
OBSAH Motivační klip určený pro žáky a rodiče. Klip je nedílnou součástí školního
projektu „Odpady-odpadky-odpadečky, aneb hra na barevné popelnice“.
Cílem klipu je přispět k uvědomění si, že každý z nás má zodpovědnost za
prostředí, ve kterém žije.
T 337
SADA PREZENTACÍ PRO VÝUKU FOTOGRAFOVÁNÍ
technické údaje: 2008, DVD, ČR, česky
autor: Stanislav Horný
přihlašovatel: Grafická a multimediální laboratoř AVO VŠE
OBSAH Rozsáhlá multimediální prezentace s prvky e-learningu s možností variability
pro různé cílové skupiny studentů. Je určeno studentům U3V a dennímu
studiu VŠE.
67
KATALOG
CATALOGUE
T 338
KURS GOOGLE DOKUMENT Y – JEDNODUCHÝ KANCELÁŘSKÝ BALÍK –
MOŽNOSTI ŠKOLNÍHO POUŽITÍ
technické údaje: 2008, WEB, ČR, česky
autoři: Jan Wagner, J4W, s.r.o., Computer Press, a.s., Česká škola
přihlašovatel: J4W, s.r.o.
OBSAH Cílem kurzu pro pedagogy ZŠ a SŠ je zvládnutí on-line aplikace Google
Dokumenty.
T 339
EDUEARTH: KARLŮV MOST
technické údaje: 2008,WEB , ČR, česky
autoři: Jan Wagner, J4W, s.r.o., EduArt, DigArt
přihlašovatel: J4W, s.r.o.,
OBSAH Výukový produkt pro aplikaci Google Earth představující sochy na Karlově
mostu.
T 340
TS BOTANIKA 2
technické údaje: 2007,CD, ČR, česky
autoři: Lucie Svobodová, Terassoft, a.s.
přihlašovatel: Terasoft, a.s.
OBSAH Program je určen pro výuku přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ. Je zaměřený
na dvouděložné byliny, keře a stromy.
68
KATALOG
CATALOGUE
T 341
TS MATEMATIKA PRO PRVŇÁČKY
technické údaje: 2007, CD, ČR, česky
autoři: Jana Vošická, Terassoft, a.s.
přihlašovatel: Terasoft, a.s.
OBSAH Program je určen pro výuku matematiky v prvním a druhém ročníku ZŠ,
pro přípravu zábavných a efektivních hodin matematiky i pro domácí
přípravu dětí.
T 342
TS CHEMIE 1
technické údaje: 2007, CD, ČR, česky
autoři: Bohumil Vošický, Terassoft, a.s.
přihlašovatel: Terasoft, a.s.
OBSAH Výukový produkt pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Názorným způsobem vysvětluje
zásady tvorby názvů a vzorců chemických prvků a sloučenin. Obsahuje
i procvičovací a testovací část.
T 343
JADERNÝ REAKTOR NA VAŠEM PC
technické údaje: 2006, web,ČR, česky
autoři: Jiří Punčochář, Milan Malík
přihlašovatel: ČEZ, a.s.
OBSAH Počítačový program matematicky simuluje a názorným způsobem ukazuje
procesy probíhající v jaderné elektrárně. Simulační model obsahuje klíčové
komponenty všech okruhů jaderné elektrárny. Jeho složitost byla volena tak,
aby program mohl běžet na standardním počítači v reálném čase.
69
KATALOG
CATALOGUE
T 344
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN – VIRTUÁLNÍ MODEL
technické údaje: 2007, CD, ČR, česky
autoři: Roman Miler, Marie Dufková, Milan Malík, See Max
přihlašovatel: ČEZ, a.s.
OBSAH Počítačový model celého areálu JE Temelín podle skutečnosti s možností
vstoupit do vybraných budov a zařízení. Program podrobně vysvětluje
jednotlivá zařízení a jejich funkce.
T 345
STUDENTSKÝ FILM DIGILIFE
technické údaje: 2007, CD, ČR, česky
autoři: Vojtěch Špaček, Kristýna Horná, Stanislav Horný
přihlašovatel: Grafická a multimediální laboratoř AVO VŠE
OBSAH Poněkud smutný film o závislosti na IT technologiích, stresu a následném
konci. Snímek byl vytvořen v kurzu „Vizuální komunikace“ katedry systémové
analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
T 346
EXTRÉMISMUS A TERORISMUS
technické údaje: 2008, CD, ČR, česky
autoři: kolektiv OMIV VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra
přihlašovatel: VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra
OBSAH Multimediální CD s tématikou extrémismu a terorismu zejména s ohledem
získávání informací o těchto jevech. Součástí programu je i „příručka“
v tištěné i elektronické podobě.
70
KATALOG
CATALOGUE
ABECEDNÍ SEZNAM FILMŮ PODLE OBORU
ARCHITEKTURA T 305
T 303
T 304
T 332
T 319
T 306
T 004
T 023
T 318
T 329
T 320
ENERGETIKA T 028
T 055
T 029
T 013
HISTORIE T 005
T 010
T 326
T 037
T 008
STAVEBNICTVÍ T 324
T 333
TECHNIKA T 328
T 325
UMĚNÍ T 302
T 001
VĚDA T 025
T 040
T 021
T 046
T 054
T 039
T 051
71
400 LET NA GRUNTĚ (z cyklu Příběhy domů)
HIGH TECH ARCHITEKTURA (z cyklu Styl)
POHLED KLÁŠTERA (z cyklu Příběhy domů)
PASIVNÍ DOMY (z cyklu Styl)
SLAVONICKÁ BESÍDKA (z cyklu Příběhy domů)
TŘICET LOPAT RENESANCE (z cyklu Příběhy domů)
TVAR V ČASE
VÁŠEŇ PRO PYRAMIDY (z cyklu Objevy)
VE STÍNU HVĚZDY HOTELU INTERNACIONAL (z cyklu Příběhy domů)
ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVÁNÍ – DVĚ METODY VÝUKY
ZÁMEK V LODĚNICI (z cyklu Příběhy domů)
BIOPLYN V ZEMĚDĚLSTVÍ
ITER – CESTA K ENERGII JADERNÉ FÚZE
TEPELNÉ VYUŽITÍ ŠKODLIVÉHO ODPADU
TVRDÝ DOPAD
COA – ŘEKA TISÍCŮ RYTIN
PRVNÍ LIDÉ V KOSMU
PŘÍBĚH JEDNÉ ASANACE
SETŘELENI
ZASTRAŠUJÍCÍ ZBRAŇ
NEŽ TO VŠECHNO ZBOURÁME
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ŠKODA AUTO NA KARMELI
DIGIKINO (z cyklu Port)
PRVNÍ JEDNOPLOŠNÍK (z cyklu Střípky času)
KRESLEN SVĚTLEM DALIBOR CHATRNÝ
MÁ TETA TIMRAVA
AKUSTIKA KONCERTNÍHO SÁLU (z cyklu Objevy)
DÁLNICE NAPŘÍČ ČASEM
DAROVANÉ ORGÁNY (z cyklu Objevy)
DOKTOR VIRUS A PAN HYDE
DOMÁCÍ SAFARI (z cyklu Šedá kůra mozková)
HLEDÁNÍ MODRÉ VELRYBY
HOMO DELPHINUS (z cyklu Humanimal)
KATALOG
CATALOGUE
T 071
T 063
T 022
T 047
T 067
T 041
T 043
T 044
T 057
T 026
T 053
T 056
T 070
T 038
CHYTRÉ AUTOMOBILY SNÍŽÍ NEHODOVOST (z cyklu Futuris)
LOULAN: SPÍCÍ PRINCEZNY (z cyklu Na hranicích Číny)
MAJÍ ŠANCI SE NARODIT (z cyklu Objevy)
NANOTECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ (z cyklu Futuris)
NEVŠEDNÍ HISTORIE EXKREMENTŮ
NEZNIČITELNÝ GINKGO (z cyklu Super Plantes)
O ČEM SNÍ KRYSY
POKLAD SKYTSKÉHO PRINCE (z cyklu M.A.D.)
SUPER MEDÚZA
TYKADLA TEMNOT
VČERA ZNAMENÁ ZÍTRA (z cyklu Šedá kůra mozková)
VIDEOKAPSLE – CESTA DO NITRA ZAŽÍVACÍHO TRAKTU
VÝZKUM RESISTENCE ANTIBIOTIK (z cyklu Futuris)
ZÁHADA ZDEFORMOVANÝCH HLAV
VZDĚLÁVÁNÍ T 059
T 066
T 064
T 058
T 065
T 031
T 032
T 030
BIO-HABITAT: ZELENÉ DOMY (z cyklu Žádné čáry)
FRANCIE OHROŽENA SUCHEM (z cyklu Žádné čáry)
HISTORIE KLIMATU (z cyklu Žádné čáry)
CHŘIPKA – VIRUS POD DOHLEDEM (z cyklu Žádné čáry)
ODTÁVÁNÍ LEDOVCŮ (z cyklu Žádné čáry)
ŠPLHAJÍCÍ JEŘÁB (z cyklu Vysílání s myší)
TUNEL METRA (z cyklu Vysílání s myší)
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY (z cyklu Vysílání s myší)
ZDRAVOTNICTVÍ T 321
T 322
T 323
T 024
ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU (z cyklu Diagnóza)
NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU (z cyklu Diagnóza)
POŠKOZENÍ MÍCHY (z cyklu Diagnóza)
VYSOKÉ OHROŽENÍ (z cyklu Objevy)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ T 317
T 042
T 016
T 018
T 009
T 012
T 017
T 027
T 035
T 301
T 014
T 036
T 013
72
ALEJE JAKO SOUČÁST NAŠÍ KRAJINY
ARAL – KRONIKA VYSYCHAJÍCÍHO MOŘE
BARVY MLUVÍ
BOJ S LESNÍMI POŽÁRY V SÝRII
ČERVENÁ – STOP, POTOPENÝ ARZENÁL
DIVOKÁ BUDAPEŠŤ
CHOBOTNICE OD STROMBOLI
KOMÁŘÍ DELTA
LILIPUTI MIMIKRY
NÁVRAT PŘÍRODY
PODMOŘSKÁ FANTAZIE
SELEKCE VČEL MEDONOSNÝCH S OHLEDEM NA VITALITU
TVRDÝ DOPAD
KATALOG
CATALOGUE
T 007
T 011
T 015
ŽIVOTNÍ ST YL T 052
T 312
T 334
T 327
T 019
T 316
T 308
SNÍMKY T 033
POUZE NA PŘÁNÍ T 310
T 003
T 331
T 034
T 307
T 069
T 315
T 309
T 330
T 006
T 060
T 313
T 002
T 062
T 048
T 049
T 045
T 020
T 314
T 050
T 311
T 061
T 068
73
UKRUTNĚ DOBRÁ KOUPĚ
VELIKÁŠSTVÍ ČÍNY NA JANG-CE
ZA MODŘÍ
ARACHNOMANIA (z cyklu Neviditelní vetřelci)
DOBŠINSKÉ ROMANETO
EKOLOGIE (z cyklu Port)
JÁDRO
KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT
LEDNICE
PLASTIC PEOPLE
AGENDA
AKCE
ENERGIE!
FRONŤÁK
ITATIAIA – POHLED DOVNITŘ
KDY PŘESTANEM BLÁZNIT?
KOLOBĚH VODY: CESTA KALNÝMI VODAMI
MODUL
MYŠKA KYŠKA A MYŠKA RYŠKA
NÁVŠTĚVA V GML
NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ MATEMATIKŮ VŠECH DOB
OBŘÍ OLIHEŇ – FANTOM HLUBIN
OSUD
OSVÍCENÍ
PO STOPÁCH OBŘÍCH LENOCHODŮ
PRŮMYSLOVÉ KATASTROFY (z cyklu Tváří v tvář nebezpečí)
PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ (z cyklu Tváří v tvář nebezpečí)
REMANTA: JAK KOPÍROVAT PŘÍRODOU
SEZNAMTE SE S TAME ITIM
SKELETONI
TAK DALEKO, TAK BLÍZKO
TLAK
ÚTROBY ZEMĚ
VANUATU – OSTROVY PRASAT (z cyklu Ostrovy zvířat)
KATALOG
CATALOGUE
SEZNAM VÝUKOVÝCH PRODUKTŮ V SOUTĚŽI
O KŘIŠŤÁLOVOU TUŽKU 2008
T 340
T 336
T 339
T 346
T 342
T 343
T 344
T 338
T 341
T 335
T 337
T 345
74
TS Botanika 2
Den země – voda živá
EduEarth: Karlův most
Extrémismus a terorismus
TS Chemie 1
Jaderný reaktor na Vašem PC
Jaderná elektrárna Temelín- virtuální model
Kurs Google Dokumenty – jednoduchý kancelářský balík – možnosti
školního použití
TS Matematika pro prvňáčky
Multimediální program o kurzu „Rozvoje tvořivého myšlení“
Vyšší odborné školy informačních služeb
Sada prezentací pro výuku fotografování
Studentský film DigiLife
KATALOG
CATALOGUE
POZNÁMKY | NO TES
75
KATALOG
CATALOGUE
76

Podobné dokumenty

Prezentace - Konference E15

Prezentace - Konference E15  jed ot é ko takt í ísto Mi isterstva prů yslu a o chodu, Mi isterstva zahra ič ích věcí a age tury CzechTrade pro české pod ikatele, kteří chtějí e pa dovat a zahra ič í trhy Klie tské e tru pro ...

Více

Seznam bezobratlých na poznávačku (Bi)

Seznam bezobratlých na poznávačku (Bi) krab poustevníček (asi 500 druhů)

Více

Česká egyptologie v letech 1958-2000

Česká egyptologie v letech 1958-2000 pyramidové komplexy si zde postavili panovníci 5.dynastie (25.-24. stol. př. Kr.). Nacházejí se tu i hrobky úředníků a kněží z doby Staré říše a také velké šachtové hroby vysokých hodnostářů z doby...

Více