Sestava 1

Komentáře

Transkript

Sestava 1
FOK PRO NOVÉ
GENERACE
POŘADATEL: Koncertní jednatelství FOK
Vážené paní učitelky, páni učitelé, milí studenti,
vždy, když píši tento úvodník, venku je jaro v plném proudu a já
už se vlastně začínám těšit na podzim a začátek nové koncertní
sezóny. Ráda se dívám do tváří našich malých i větších posluchačů
a s každou další premiérou jsem napnutá, jak se jim asi bude líbit.
Letos mám přichystané dokonce tři. Hned v říjnu začneme s přípravami na příchod roku české hudby (2014) uvedením nového
koncertního cyklu Velké příběhy české hudby. Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK zahraje výběr z děl výlučně českých
skladatelů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka
a Josefa Suka. Pořadem bude provázet skvělý dirigent Vojtěch
Spurný, který si ke spolupráci přizval houslistu, moderátora
a znamenitého improvizátora Martina Zbrožka.
Pro žáky prvního a druhého stupně ZŠ připravujeme českou premiéru příběhu Růže z Jericha, švýcarského spisovatele, scénáristy a hudebníka Linarda Bardilla. Nenechte si ujít poetické
vyprávění Václava a Saši Rašilovových o mladém princi a jeho
cestě k poznání, doprovázené kouzelnou hudbou Rodolpha
Schachera. Představení se setkalo s velkým ohlasem ve
Švýcarsku a Německu. Bylo přeloženo do angličtiny a v českém
překladu si jej nyní exkluzivně budou moci užít i naše děti.
Pro děti z prvního stupně základních škol uvedeme ve spolupráci
s Dětskou operou Praha představení s názvem Malý Mozart.
Provádět se bude poloscénicky, v dobových kostýmech a v doprovodu komorního orchestru. Úlohy průvodce se ujme zakladatelka
Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková.
Děkuji vám za věrnost edukativním pořadům Koncertního
jednatelství FOK a těším se s vámi na viděnou v kostele
sv. Šimona a Judy v sezóně 2013/2014.
Eva Kolková
dramaturgyně edukativních pořadů Koncertního jednatelství FOK
W O RK SH O P
Cyklus vzdělávacích koncertů – programů, ušitý přesně na míru předškolním
dětem, které se postupně důvěrně seznámí s různými nástroji symfonického
orchestru a okusí je všemi smysly. Autorem a průvodcem jim bude zkušená
lektorka České Orffovy společnosti a hudební skladatelka Amálka K. Třebická
a její kamarádi z pohádkové říše. Nástroj si s sebou vždy vezme svého majitele,
jednoho ze členů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Setkání bude
plné autorských textů, skladbiček, písniček a úprav známých melodií.
Propojíme zpěv, pohyb, „výtvarno“, výrobu jednoduchých nástrojů, improvizaci
a tvorbu rýmů. Děti poznají barevné, rozsahové i technické možnosti nástrojů
na příbězích a pohádkách o zvířátkách, dětech a bytostech jim blízkých,
dozvědí se spousty zajímavých informací, budou si lámat hlavy nad hudebními
hádankami, zjistí, jaký je rozdíl mezi sólovou, komorní a orchestrální hrou,
kterou si vzápětí samy vyzkouší s dirigentskou taktovkou. Na závěr dostanou
celé představení s sebou v dárkovém papírovém balení.
V sezóně 2013/2014 v premiéře uvedeme VIOLU, HOBOJ
a KLARINET a dále budeme reprízovat VIOLONCELLO,
KLAVÍR, FAGOT a FLÉTNU, BICÍ.
POŘADEM PROVÁZÍ: Amálka K. Třebická
Mateřské školy
SEZNAMTE SE S MUZIKANT Y
První stupeň ZŠ
Malý Mozart
O P E RA
A K TIV IT Y +
Představení pro děti přibližuje život a dobu velkého skladatele Wolfganga
Amadea Mozarta od jeho dětství. Děti se seznámí s veselou hudbou geniálního
skladatele a uslyší například ukázky z Figarovy svatby, Dona Giovanniho, Malé
noční hudby a Kouzelné flétny. Nahlédnou do dopisů, které Wolfgang psal ze
svých cest své sestře Nanynce a pražským přátelům. Celé představení je velmi
živé a barevné, v dobových kostýmech, s doprovodem komorního orchestru
a připomíná nám Mozartovu větu „Moji Pražané mi rozumějí“.
Vyhlašujeme výtvar nou soutěž na téma : "Malý Wolfgang a město,
ve kterém se narodil." Autoři nejlepších obrázků budou odměněni nahrávkou
klasické hudby a překvapením od Dětské opery Praha.
ÚČINKUJE: Dětská opera Praha s doprovodem
komorního orchestru, DIRIGUJE: Jan Chalupecký
POŘADEM PROVÁZÍ: Jiřina Marková-Krystlíková
SERGEJ PROKOFJEV
Péťa a vlk
S Y MF O N IC K Á P O H ÁD KA
A K TIV IT Y +
Prokofjevova nádherná hudba se rozezní, když se Péťa prvního jarního dne
probudí na prázdninách u dědečka. Krásné ráno se promění v úžasné dobrodružství. Péťa a jeho kamarádi – pěnkava, kočka a kachna – nakonec přelstí
záludného vlka. Každá osoba v této pohádce je zobrazena v orchestru svým
nástrojem: pěnkava flétnou, kachna hobojem, kočka klarinetem ve staccatu
v nízké poloze, Péťův dědeček fagotem, vlk třemi lesními rohy v akordech,
Péťa smyčcovým kvartetem a výstřely lovců bicími nástroji. Před začátkem
příběhu se děti seznámí se všemi postavami – nástroji a jejich charakteristickým motivem.
ÚČINKUJE: Orchestr Berg, DIRIGUJE: Petr Vrábel
POŘADEM PROVÁZÍ: Miroslav Táborský
BOHUSLAV MARTINŮ
B A L ET
Kdo je na světě nejmocnější
Tanec a hudba patří k sobě, proto český skladatel Bohuslav Martinů napsal
i několik baletů. Mezi nimi vyniká indická pohádka Kdo je na světě nejmocnější
s hlubokým morálním podtextem. Přijďte s námi objevit magický pohádkový
svět, kde ožijí zvířata i různé živly, zlaté slunce, temné mraky i silný vítr. To vše
v podání tanečníků Pražského komorního baletu, kteří v současné choreografii
Hany Turečkové oživí postavy této orientální pohádky. Představení studentům
nabídne hodnotný kulturní zážitek spolu s rozvíjením hudebního citu, vizuální
fantazie a se zapojením přirozené dětské kreativity.
TANEC: Pražský komorní balet, CHOREOGRAFIE: Hana Turečková
Hudbu k baletu nahrál Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
ÚVODNÍ SLOVO: Bára Hrzánová
Druhý stupeň ZŠ
Spirituály a gospely
SBO R
Pořad si dává za cíl seznámit studenty se spirituály a gospely, klade přitom
důraz na jejich maximální zapojení do hudebního dění. Děti se dozvědí o deportacích černochů z Afriky, jejich postupné asimilaci v Americe i o prolínání
bělošských a černošských hudebních vlivů. Vybrané děti si budou moci zahrát
přímo na pódiu, celé auditorium se bude na závěr podílet na společně
nacvičené skladbě. Pořad se v minulých letech setkal s velmi příznivými ohlasy
publika a je vhodným doplňkem hudební výchovy na základních i středních
školách.
ÚČINKUJE: Pražský komorní sbor
SBORMISTR A PRŮVODNÍ SLOVO: Jaroslav Brych
Magie filmové hudby
nejen s Harry Potterem
O RCH E S TRÁL NÍ
KO N CE R T
Pražský filmový orchestr nabízí pro mladé posluchače koncerty, které jsou
jedinečné v tom, že se zde studenti prostřednictvím hudby, kterou znají
ze svých oblíbených filmů, seznámí se symfonickým orchestrem. Mají možnost
poznat, jak vypadá orchestr, který hudbu k těmto filmům nahrál, jaké jsou zde
hudební nástroje, k čemu je v orchestru dirigent a dokonce si mohou sami
zkusit, jak se orchestr diriguje. Pražský filmový orchestr, přestože vznikl teprve
v roce 2004, patří mezi nejvýznamnější pražská symfonická tělesa. Za krátkou
dobu své existence si vytvořil nezaměnitelnou pozici mezi příznivci filmové
hudby. Tvoří ho více než sedmdesát studentů, absolventů konzervatoří
a hudebních akademií. Zakladatelem a dirigentem orchestru je Jiří Korynta.
ÚČINKUJE: Pražský filmový orchestr, DIRIGUJE: Jiří Korynta
Kouzla a čáry houslí
VÁCLAVA HUDEČKA
KO ME N T O VA N Ý
P O ŘAD
Václav Hudeček představí housle jako nástroj mnoha tváří. Ke spolupráci
si pozve špičkové interprety nastupující generace hudebníků. Na koncertu
mají mladí posluchači jedinečnou příležitost slyšet virtuosy své generace
a zároveň porovnat možnosti různých spojení úžasného nástroje zvaného
housle, který vznikl před více než 400 lety a dodnes se na něm prakticky
nic nezměnilo.
ÚČINKUJÍ: Václav Hudeček /housle
a jeho hosté
S Y MF O N IC K Ý KO N CE R T
A K TIV IT Y +
Rok 2014 je rokem české hudby, a proto jsme se rozhodli letošní symfonický
cyklus věnovat celý právě jí. Během cyklu čtyř koncertů studenti v podání
našich symfoniků uslyší to nejkrásnější z hudby českých skladatelů, kteří nás
provedou historií, folklorem i legendami naší země. Není divu, že největší
česká díla vznikala v reakci na národní obrození, tedy v období vrcholného
romantismu – zlaté éře symfonické hudby. Naše cesta začne s Bedřichem
Smetanou u pramene Vltavy. Projdeme se poetickou krajinou luhů i hájů
a dojdeme až na Valašsko, kde se lidovými motivy nechal inspirovat Leoš
Janáček. Na jaře vneseme do našeho programu poněkud tragičtější tón
se symfonickou básní Antonína Dvořáka Vodník, abychom se o měsíc později,
na prahu jara, nechali unést expresivní hudbou Josefa Suka a příběhem
o velké lásce Radúze a Mahuleny od Julia Zeyera.
Spolehlivými průvodci na této cestě krajinou hlubokých smyčcových lesů
vám budou skvělý dirigent a znalec partitur Vojtěch Spurný a tak trochu
nezbedný muzikant Martin Zbrožek.
Pořad je vhodný i pro studenty vyšších ročníků
druhého stupně ZŠ.
PROGRAM:
1. a 2. 10. 2013
BEDŘICH SMETANA: Má vlast
17. a 18. 12. 2013
LEOŠ JANÁČEK: Lašské tance
19. a 20. 3. 2014
ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník
29. a 30. 4. 2014
JOSEF SUK: Pohádka
Objednávky abonmá i jednotlivých vstupenek:
[email protected], tel. 222 002 336
Cena abonmá (tedy všech prvních nebo všech druhých termínů)
je 270 Kč/student.
Cena jednotlivé vstupenky je 80 Kč/student.
Pokud zvolíte abonmá, je nutné uhradit celou částku nejpozději týden
před prvním koncertem tohoto cyklu.
Střední školy
Velké příběhy české hudby
LINARD BARDILL / RODOLPHE SCHACHER
A K TIV IT Y +
Mimořádné koncer ty
Růže z Jericha
Zdánlivě prostý příběh mladého prince, jenž se na rozkaz svého otce vydá
hledat největší sílu na světě, v sobě skrývá překvapivou hloubku. Na cestě
prince čekají setkání se všemi čtyřmi elementy – ohněm, vodou, vzduchem
a zemí. Díky nim poznává lépe sám sebe, své možnosti, svou vůli a sílu
sebedůvěry. Poznává také podstatu lidské existence – tzv. pátý element,
tedy lidskou duši, vědomí. Představení prostřednictvím loutkového divadla a překrásné hudby v podání pěti hudebních nástrojů – flétny, klarinetu, houslí, violoncella a klavíru – dětem umožní rozvíjet jejich přirozenou schopnost intuitivního
a kreativního myšlení. V průběhu představení děti uslyší i čtyři písničky, které si
budou moci na konci také samy zazpívat.
Vyhlašujeme výtvar nou soutěž : „Jak si představuji Růži z Jericha“.
Autoři nejlepších obrázků budou odměněni nahrávkou klasické hudby
a překvapením navíc.
Pořad je vhodný pro první stupeň ZŠ a nižší ročníky
druhého stupně ZŠ
ÚČINKUJÍ: Saša Rašilov / Václav Rašilov / Josef Hervert
Five Elements Quintet
JAKUB JAN RYBA
Česká mše vánoční
Režijní koncepce scénického provedení pastorální mše Jakuba Jana Ryby vychází
z dobových zápisů lidových vánočních her s jesličkami a tzv. živých jesliček.
V jednotlivých částech mše je vytvářena mozaika živých obrazů, které v závěru
dotvoří obraz betléma, lidových jesliček. Hudební provedení díla je tak umocněno
výtvarnou složkou. Mši uslyšíte s doprovodem varhanního pozitivu a doplněnou
o průvodní slovo. Pořad je vhodný pro všechny věkové kategorie studentů.
ÚČINKUJÍ: Sbor Národního divadla v Praze a sólisté
HUDEBNÍ DOPROVOD: Josef Kšica, PRŮVODNÍ SLOVO: Jaroslav Šefrna
Informace, rezervace, objednávky
Všechny pořady se konají v kostele sv. Šimona a Judy,
Dušní ulice, Praha 1.
Objednávkový list je přiložen k brožurce, nebo jej naleznete
na stránkách www.fok.cz v sekci Koncertní jednatelství.
POSTUP OBJEDNÁVÁNÍ:
E 1.
Vyberte pořady, které chcete objednat, a vyplňte objednávku.
(Nezapomeňte především na telefonní číslo a e-mailovou adresu!)
Objednávat můžete nejlépe do konce září, ale dále i v průběhu
celého školního roku.
E 2.
Objednávku pošlete elektronicky na adresu
[email protected]
nebo poštou na adresu:
MgA. Eva Kolková, Koncertní jednatelství FOK,
Dušní ul., 110 00 Praha 1.
E 3.
Až budeme znát všechny termíny představení (do konce září),
pošleme vám objednávku zpět s vyplněným termínem a hodinou
a požádáme vás o potvrzení této objednávky, taktéž e-mailem.
Jakmile objednávku potvrdíte, stává se závaznou.
Pokud neomluvíte svoji neúčast nejpozději 14 dnů
před termínem představení nebo za sebe nenajdete
odpovídající náhradu, budeme nuceni vám fakturovat
plnou výši vstupného dle objednávky.
Vstupné na koncerty je 80 Kč/student. Pedagogický
doprovod má vstup zdarma. Vstupné je hrazeno
v hotovosti, vždy před koncertem v kostele
sv. Šimona a Judy.
Pořadatel si vyhrazuje právo pořad bez náhrady zrušit,
pokud nebude naplněna kapacita sálu.
DALŠÍ INFORMACE:
MgA. Eva Kolková
tel.: +420 602 595 781
[email protected]
www.fok.cz
FOK PRO NOVÉ
GENERACE

Podobné dokumenty

O nohách 17.4.2015

O nohách 17.4.2015 dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže. Vždy má na paměti, že terapeut i pacient jsou v neustálém procesu učení s...

Více

program ke stažení v pdf - Bach

program ke stažení v pdf - Bach zvolání tenoru a basu: Jak se budu radovat, jak mne to osv ží, až všechna pomíjivá tíse bude pry . Bachova hudba, tryskající v radostných gejzírech, nás zaplavuje stále novým a novým p ívalem textu...

Více

Studie o slonovi - Jan Jílek

Studie o slonovi - Jan Jílek Důvodem jejich zájmu byla zřejmě údajná charakterová blízkost slona člověku.7 Paralelu mezi slonem a člověkem oba autoři vedli v několika směrech. Jednak upozorňovali na schopnost slona pěstovat ur...

Více

Stáhnout

Stáhnout Vzpomínáte si na to, jak jste v roce 1982 tančil na festivalu Smetanova Litomyšl? Vzpomínám, protože to bylo trochu zvláštní... Mám dokonce vzpomínku už na představení, které se mělo konat o rok dř...

Více

Pozvánka Burn out syndrom a my 7.5.2016

Pozvánka Burn out syndrom a my 7.5.2016 2. Postup při platbě převodem na běžný účet, když zároveň potřebujete vystavit daňový doklad: Než uhradíte poplatek, zašlete svoji objednávku na e-mailovou adresu: [email protected], která musí obs...

Více

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro mé lékařské ambulanci či v psychosomatické "komůrce") a jaké mám se svým pediatrickoterapeutickým osobnostním vybavením možnosti. Jak vypadá naše společná práce. MUDr. Jiří Šavlík – Psychosomatická...

Více