225 70r19.5 pneumatiky

Transkript

225 70r19.5 pneumatiky
Přehled Produktů
Česká republika
Protektory Bandag a Bridgestone
04.2011
Protektory Bandag a Bridgestone exklusivně
vyráběné sítí Bandag
• Bandag je značka společnosti Bridgestone Corporation, největšího světového výrobce
pneumatik.
• Protektory Bandag a Bridgestone jsou výsledkem spojení know-how společností Bridgestone
a Bandag v oblasti konstrukčního vývoje běhounů a materiálů pneumatik i pokračováním více
než 50-letých zkušeností s protektorováním.
• Tato produktová řada představuje nejrozsáhlejší nabídku protektorů na trhu.
-
-
-
-
Vyvinuto speciálně pro jízdní podmínky evropských silnic
Vysoce kvalitní produkty pro veškeré druhy provozů i pozice náprav
Výroba protektorů v Evropě
Vyvinuto s ohledem na nejnižší náklady na kilometr
• Ucelená kvalita a bezpečnost protektorů Bandag a Bridgestone je výsledkem profesionálního
využívání systému Bandag System jednotlivými dealery, který je kombinací těchto prvků:
-
-
-
Běhouny Bandag a Bridgestone včetně spojovacího materiálu
Stroje Bandag
Protektorovací proces Bandag
• Nejmodernější Evropské školicí středisko pořádá intenzivní školení pro dílenské pracovníky v
oblasti protektorovacích technologií a analýzy koster.
• Na základě výročních auditů a předepsaných školení je aplikován Globální systém certifikace
kvality.
• Protektory Bandag a Bridgestone vyhovují všem evropským předpisům, například ECE 109,
které zaručují, že protektory dosahují úrovní kvality a spolehlivosti nových pneumatik.
2
Protektorovací proces Bandag
KROK 1
Vstupní kontrola hodnotí bezpečnost kostry.
1
2
KROK 2
Nedestruktivní kontrola odhalí případné neviditelné
poškození.
KROK 5
Navalování: Přidání nového běhounu s dalším
zhodnocením.
KROK 6
Vulkanizace zajistí přilnutí běhounu ke kostře.
5
6
3
KROK 3
Drásání obnovuje rozměry pneumatiky a perfektní
vyvážení.
KROK 4
Vybroušením a vyplněním se provede oprava a
zachování cenné kostry.
4
KROK 7
Výstupní kontrola prověří bezpečnost a dokonalý
vzhled.
7
3
Nové běhouny BDM1 a BRM1
Špičkové běhouny pro práci v těžkých podmínkách!
BDM1 a BRM1 byly podrobeny rozsáhlým testům v celé Evropě.
U těchto produktů byla v porovnání s běhouny BDY3 a BZY2 zjištěna vyšší
životnost až o 15%.
BDM1 Bandag Drive Mixed, vynikající záběr
Konstrukce směrového dezénu
byla optimalizována pro zvýšení
účinnosti a záběru u nákladních
automobilů s vysokým výkonem a
kroutícím momentem i v nejtěžších
podmínkách a smíšeném provozu.
Nový, vysoce kvalitní materiál
poskytuje vynikající odolnost proti
průpichům a vydrolování a zaručuje
pomalé opotřebení: delší životnost
v porovnání s modelem BDY3.
Větší bloky běhounu zlepšují
odolnost proti vytrhávání a oděru.
Snížená hladina hluku v porovnání
s modelem BDY3
BDM1
BRM1 Bandag Rib Mixed – všechny pozice ve smíšeném provozu
Nový, vysoce kvalitní materiál
poskytuje
vynikající
odolnost
proti průpichům a vydrolování a
zaručuje pomalé opotřebení: vyšší
kilometrový výkon v porovnání s
modelem BZY2.
Možnost
použití
na
všech
nápravách nákladních automobilů s
kombinovaným silničním a terénním
provozem v situacích, kdy nejsou
kladeny vysoké požadavky na záběr.
BRM1
Stabilní nová konstrukce zaručující
snížení nepravidelného opotřebení
a zlepšenou ovladatelnost.
Drážkové kapsy zaručující lepší
záběr a dokonalejší samočištění.
Vytlačovače kamínků zlepšují
odolnost proti průrazům.
4
M749
R109
ECoPia
LEPŠÍ PŘÍSTUP K ŽiVoTNÍMU PRoSTŘEDÍ i K VaŠiM NÁKLaDŮM
Pneumatiky Ecopia šetří náklady
• Úspory nákladů na palivo
• Nižší náklady na kilometr
• Nižší celkové náklady na životnost pneumatiky
A odpovědný přístup k životnímu prostředí
• Snížení emisí CO2
• Recyklace prostřednictvím protektorování
• Hospodárné využití surovin
Ecopia: nižší valivý odpor, nižší spotřeba paliva*
12% zlepšení valivého odporu*
-5.3%
-7.7%
VODICÍ
ZÁBĚROVÁ
R109
R168
M749
M749
R249
R249
-18%
Podíl náprav
na valivém odporu
Snížení valivého odporu
Celkové snížení
valivého odporu
NÁVĚSOVÁ
20%
-7.7%
30%
-5.3%
50%
-18%
-1.5% + -1.5%
+
-9% =
-12%
*Výsledky byly získány v rámci standardních interních testů.
Protektory Ecopia: vyšší výkonnost nové pneumatiky
Nejnižší celkové náklady připadající
na celou životnost pneumatiky
Index nákladů na kilometr dle fáze životnosti
pneumatik
Nová
pneumatika
Nová pneu +
protektorace
Nová
pneu + 1.
protektorace
+ 2.
protektorace
(volitelně)
Lepší přístup k životnímu prostředí
Celkové náklady po
dobu životnosti
pneumatik
100
100
100
65
100
65
65
new tyre
retread
83 l
26 l
100
80
83
17%
úspora
60
77
23%
úspora
20
Použitím protektorovaných pneumatik lze dosáhnout o 23 % nižších
nákladů na kilometr než u nových pneumatik. Čím lépe lze sjeté
pneumatiky protektorovat, tím nižší jsou i náklady připadající na celou
životnost pneumatiky.
Výroba protektoru vyžaduje pouhých 26 litrů oleje v porovnání s 83 litry u
nové pneumatiky.
40
Zjistěte míru ekologických dopadů vašich pneumatik na životní prostředí na webu
www.ecopia.eu a objevte během 3 minut 3 nejvýznamnější příležitosti k úsporám nákladů.
5
Podmínky k dosažení nejnižších celkových
nákladů na pneumatiky:
1. Zvolte pneumatiky nabízející nejnižší náklady na kilometr.
PRoDUC
T TEST R
EPoRT
KM PERF
oR
MaNCE
Bridgeston
retread M7 e
29
EVo
110%
previous
product
Bridgeston
retread M7 e
29
EVo
Požádejte o test protektorů Bandag a Bridgestone
pomocí Bandag Challenge, čímž získáte reálný
důkaz, že jste si zvolili nejhospodárnější pneumatiku
pro váš vozový park
100%
CoST PE
R KiLoME
TE
previous
product
R
72%
100%
2. Maximální životnost pneumatiky díky řádné údržbě
100
90
% výkonnosti
Nedostatečně nahuštěné pneumatiky vykazují nižší
výkonnost. Vliv huštění na výkonnost pneumatiky
(podle průmyslových norem):
80
přehuštění
70
60
50
podhuštění
70 80 90 100 110 120
% doporučeného nahuštění
Příklad dopravce s 20 vozidly, která najedou 120.000 kilometrů ročně.*
Calculation:
Průměrná výkonnost pneumatiky
Náklady na 1000 km
Roční náklady na vozidlo (6 pneumatik)
Roční náklady na 20 vozidel (120 pneumatik)
Počet zakoupených pneumatik ročně
Správný tlak
10% podhuštění
3,50 €
4,02 €
100 000 km
2 520 €
50 400 €
144
87 000 km
2 894 €
57 880 €
165
Dopad
snížení o 13%
Ztráta 7,480 €!
21 zbytečných pneumatik!
*Předpoklad: Průměrná cena pneumatiky: 350 €
Průměrný výkon (počet ujetých kilometrů) při správném tlaku pneumatiky: 100,000 km
Podhuštěné pneumatiky dále způsobují:
• Vyšší spotřebu paliva
• Vyšší dobu odstávky z důvodu defektů
• Snížení životnosti kostry
6
NÁVěS
VŠECHNY
PoZiCE
ZÁBěRoVÁ
Výrobky doporučené pro optimální výkonnost
DÁLKoVÝ PRoVoZ
REGioNÁLNÍ
SMÍŠENÝ PRoVoZ
TěŽKé PoDMÍNKY
NÁKLaDNÍ SéRiE 70 - 80
M749 Ecopia
BDL2
BDa2
M729 / M729 EVo
BDR-HT2
BDR-HG
BDR-aSD
BDR-aS
BDE2
BDM1
L355 (E)
BDY3
BDM1
L355 (E)
BDY3
NÁKLaDNÍ SéRiE 60
M749 Ecopia
BDL2
BDa2
BDR-aS
ZiMNÍ PRoVoZ
W990
BDR-HG
BDR-W+
W990
BDR-HG
BDR-aS
BDLT
LEHKÁ
NÁKLaDNÍ
MěSTSKÝ PRoVoZ
BDLT
BDR-aS
aUToBUSY
BDa4
BDa4
NÁKLaDNÍ &
aUToBUSY
BZa
BRR
BRR
BRM1
M840 (E)
BZY2
BRM1
M840 (E)
BZY2
DVojMoNTÁŽE
&
ŠiRoKoPRoFiLoVé
R109 Ecopia
BTR-Sa
BTR-Sa s
BTR+(E)
BTa
R168
BTR-WB (E)
BTR-Sa s
BTR+(E)
BTE2
BTM-WB
M748 (E)
M748 (E)
R192 (E)
BRR
Complete Bandag and Bridgestone
retread range on Product Selector
www.bandag.eu
7
M+S
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
305/60R22.5
315/60R22.5
BDa2
M+S
• Záběrový dezén pro dálkovou přepravu
• Doporučené řešení pro pneumatiky řady 60
• Vysoká palivová hospodárnost
M+S
11.00R20
12.00R20
13.00R20
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
ZÁBěRoVÁ
M+S
BDE2
M+S
M+S
• Směrový záběrový dezén pro dálkovou přepravu
• Pomalé opotřebení
• Pomalý nárůst tepla
BDLT
10R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
245/75R17.5
245/70R17.5
M+S
M+S
BDR-aS
12.00R20
10R22.5
11R22.5
12R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
Bandag
BDM1
315/80R22.5
BDR-aSD
M+S
10.00R20
11.00R20
12.00R20
13.00R20
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
305/60R22.5
315/60R22.5
• Regionální záběrový dezén (vhodný pro mnoho rozměrů
pneumatik)
• Vynikající celoroční trakce
• Dobrá odolnost proti opotřebení a stabilita
BDR-HG
BDR-HT2
305/70R22.5
315/70R22.5
• Nová generace trakčního dezénu pro zimní provoz
• Skvělá kilometráž
• Vynikající pro smíšené zimní a suché podmínky.
8
11.00R20
12.00R20
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
• Záběrový dezén pro silniční a terénní provoz s vysokým
kilometrovým výkonem
• Vynikající odolnost proti průrazu a propíchnutí
• Vynikající záběr na všech druzích povrchů
• Lehký záběrový dezén pro regionální / dálkovou přepravu
• Příznivý pro kostru, umožňuje vícenásobné protektorování
• Vhodný pro pneumatiky řady 60
12.00R20
13.00R20
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
295/70R22.5
BDL2
295/80R22.5
315/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
305/60R22.5
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
• Lehký celoroční dezén pro nákladní vozy
• Dobrá trakce a rovnoměrné opotřebení
• Vynikající pro regionální i městský provoz
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
11.00R20
BDa4
• Záběrový dezén pro autobusy dálkové přepravy
• Vysoké pohodlí a spolehlivost
• Vynikající trakce a rovnoměrné opotřebení
• Univerzální regionální záběrový dezén
• Vysoká stabilita a pohodlí za všech okolností
• Pomalé opotřebení
205/75R16
215/75R16
225/75R16
255/100R16
11.00R16
8.25R17
8.5R17.5
9R17.5
9.5R17.5
265/70R19.5
11R22.5
12R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
Protektory Bridgestone
M+S
11.00R20
12.00R20
13.00R20
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
• Pokročilý regionální záběrový dezén
• Vynikající kilometráž a cenová hospodárnost
• Vynikající samočisticí vlastnosti.
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
M+S
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
11.00R20
12.00R20
13.00R20
11R22.5
12R22.5
13R22.5
BDR-W+
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
315/75R22.5
275/70R22.5
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
M+S
11.00R20
12.00R20
13.00R20
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
315/70R22.5
BDY3
• Nová generace záběrového dezénu pro smíšený provoz
• Skvělá celková výkonnost na každém povrchu.
• Vydrží velmi vysoké namáhání v důsledku velkého kroutícího
momentu
• Pokročilý směrový zimní záběrový dezén
• Výkonná trakce na sněhu a ledu
• Zdokonalená kilometráž “+”
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
L355 (E)
M+S
ZÁBěRoVÁ
• Trakční dezén pro silniční a terénní aplikace
• Vysoká odolnost proti prořezání/štěpení
• Dobré samočisticí vlastnosti
M729 / M729 EVo
M+S
215/75R17.5
225/75R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
M+S
• Záběrová pneumatika přinášející úsporu paliva
• Směs s nízkým valivým odporem
• Žádné kompromisy v oblasti životnosti, nerovnoměrného
opotřebení nebo výkonu na mokré vozovce
• Hluboký multiblokový vzor pro všechny silniční aplikace
• Vynikající kilometrážní výkonnost
• Odolnost proti nepravidelnému opotřebení
12R22.5
295/80R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
M749 Ecopia
295/60R22.5
295/80R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
W990
M+S
• Zimní běhoun pro provoz na sněhu a ledu
• Vynikající záběr za mokra i sucha
• Vysoký potenciál ujetých kilometrů.
WWW.BaNDaG.EU
9
M+S
235/75R17.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
10.00R20
11.00R20
12.00R20
12R22.5
13R22.5
BRM1
275/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
• Dezén na všechny pozice pro silniční a terénní aplikace s
vysokým kilometrovým výkonem
• Vynikající odolnost proti průrazu a propíchnutí
• Zlepšená odolnost proti vnikání kamenů
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
10.00R20
11.00R20
12.00R20
10R22.5
11R22.5
BZa
12R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
VŠECHNY PoZiCE
BZY2
225/75R16
245/75R16
9.5R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
10.00R20
11.00R20
10R22.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
255/70R22.5
275/70R22.5
• Nový dezén pro všechny nápravy pro smíšené aplikace
• Houževnatost a spolehlivost
• Vysoká odolnost proti proříznutí
M840 (E)
12R22.5
13R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
12R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
M+S
• Všesměrový vzor pro silniční i terénní aplikace
• Diagonální bloky - kvalitní záběr
• Vysoká odolnost proti prořezání a samočisticí schopnosti
Bandag
315/80R22.5
275/70R22.5
295/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
• Dezén pro regionální / městské autobusy
• Vynikající stabilita, pohodlí a výkonnost
• Minikřidélka Mini Wing pro skvělý vzhled
• Dezén pro všechny nápravy dálkové přepravy
• Pravidelné opotřebení
• Vynikající stabilita
10
BRR
10.00R20
11.00R20
12.00R20
13.00R20
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
Protektory Bridgestone
• Vysoká kilometrážní výkonnost
• Vynikající provozní vlastnosti na mokré vozovce
• Snížení hluku
R192 (E)
BTa
8.5R17.5
9.5R17.5
10R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
205/65R17.5
• Lehký dezén pro přívěsy/návěsy dálkové přepravy
• Široký rozsah rozměrů
• Skvělá spolehlivost
• Univerzální dezén pro širokoprofilové jednomontáže přívěsů
• Dobrá kilometráž
• Skvělý vzhled (minikřidélka Mini Wing)
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5
BTM-WB
• Nová generace dezénu širokoprofilových jednomontáží pro
smíšený provoz
• Vynikající ochrana kostry
• Pomalé opotřebení
NÁVěS
BTE2
365/80R20
385/65R22.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
10.00R20
11.00R20
12.00R20
9R22.5
10R22.5
11R22.5
385/65R19.5
365/80R20
385/65R22.5
425/65R22.5
385/55R22.5
445/65R19.5
425/55R19.5
435/50R19.5
445/45R19.5
445/65R22.5
435/45R22.5
• Dezén pro super širokoprofilové jednomontáže přívěsů
• Pravidelné opotřebení
• Nízký hluk
BTR-Sa
• dezén pro širokoprofilové jednomontáže přívěsů regionální /
dálkové přepravy
• Pomalé opotřebení
• Vynikající vzhled (minikřidélka Mini-Wing)
BTR+(E)
BTR-Sa s
235/75R17.5
245/75R17.5
245/70R17.5
265/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
11.00R20
12.00R20
11R22.5
12R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
295/60R22.5
305/60R22.5
• Dezén pro přívěsy regionální / dálkové přepravy
• Spolehlivost
• Vynikající vzhled (minikřidélka Mini-Wing)
BTR-WB (E)
M748 (E)
385/65R19.5
385/65R22.5
425/65R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5
M+S
• Regionální dezén pro široké jednomontáže přívěsů
• Spolehlivost a výkonnost za všech okolností
• Vzhled nové pneumatiky (Optimalizovaný ECL dezén).
R109 Ecopia
385/55R22.5
385/65R22.5
• Nová pneumatika pro přívěsy, přinášející úsporu paliva
• Směs s nízkým valivým odporem
• Žádné kompromisy v oblasti životnosti, nerovnoměrného
opotřebení nebo výkonu na mokré vozovce
• Dezén pro přívěsy pro silniční a terénní aplikace
• Vysoký kilometrový výkon
• Vynikající ochrana kostry
385/55R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5
R168
• Pneumatika pro nízkoložné návěsy vyhovující všem
provozním podmínkám
• Vynikající životnost díky použité směsi a hlubokému dezénu
• Zachování celistvosti kostry i v nejnáročnějích podmínkách
WWW.BaNDaG.EU
11
Informace obsažené v této brožuře mají pouze informativní charakter. Informace
technického charakteru naleznete Tread Chart & Data Book. Kromě případů stanovených
zákonem neodpovídáme za ztráty nebo škody způsobené informacemi otištěnými v této
publikaci. Změna veškerých údajů vyhrazena.
Printed in Belgium - Ref: 7001514 - Czech Republic - CZ - 04/2011

Podobné dokumenty

5 - Bandag

5 - Bandag a Bandag v oblasti směsí a dezénů, které bylo zdokonalováno během více než 50 let zkušeností s protektorováním. Konzistentní kvalita a bezpečnost protektorů Bridgestone a Bandag jsou výsledkem odbo...

Více

5 - Bandag

5 - Bandag Roční náklady na vozidlo (6 pneumatik)

Více

Ceník

Ceník Všechny ceny jsou v Kč, bez kostry a DPH Ostatní dezény - rozměry na požádání

Více

Leták s hodnotami značení pro nákladní a autobusové pneu

Leták s hodnotami značení pro nákladní a autobusové pneu Nejdůležitější úlohou pneumatiky je zajišťovat bezpečnost za každých podmínek. Přilnavost za mokra představuje jeden z nejdůležitějších aspektů jízdních vlastností pneumatiky a odráží její schopnos...

Více

Conti360° Service Contract

Conti360° Service Contract Servisní poplatek za 2. , 3. a další pneu

Více

WETESTpneu spol. s ro

WETESTpneu spol. s ro Wetest pneu spol. s r.o. , Mělník 276 01 , Nádražní 1980, tel./fax. 315 622 571, e-mail: [email protected]

Více

Conti360° Service Contract

Conti360° Service Contract držitel nárok na kompenzaci ve výši 100 Eur na základě zaslání vyplněného reklamačního

Více