COUNTRY TANEČNÍ SKUPINA MIŠMAŽ (od 15let)

Komentáře

Transkript

COUNTRY TANEČNÍ SKUPINA MIŠMAŽ (od 15let)
cena
rok/pol.
KREATIVNÍ TVOØENÍ (od 10 let) nabídka pestrých výtvarných èinností (šperk, korálky, drátky, malování
1800,-/1000,-
na hedvábí, barvení textilu, tisk, smalt, ruèní papír, mozaika, pedig, ruèní práce a další èinnosti, na kterých se
domluvímeJ
)
VÝTVARKA JINAK poznejte výtvarné a kreativní èinnosti s naší šikovnou lektorkou. Vìnovat se budete
1400,-/800,-
rozlièným materiálùm od papíru, textilu, práce s kùží, vytvoøíte si i vlastní knihu, nebo tøeba i sochu.
KRESBA - MALBA
kresba, malba a grafické techniky pro zaèáteèníky i pokroèilé
1400,-/800,-
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE digitální i tradièní technologie, vytváøení a následné zpracování digitální
1400,-/800,-
fotografie, kompozice. Bude probíhat v DDM Praha 6 U Borovièek.
FOTBAL PØÍPRAVKA (6-9let)
pod vedením odborného trenéra s mnoholetými zkušenostmi
(15 let v AC Sparta Praha), tréninky 1x nebo 2x týdnì/úterky a ètvrtky 15-16hodin
ŽONGLOVÁNÍ (8-99let) pro zaèáteèníky i pokroèilé
ROPE SKIPPING (8-15let) stylové skákání pøes švihadlo
POWERISER - SKÁKACÍ BOTY (8-99let) krom chození a bìhání, si zaskáèete rùzné triky
vlastní boty:
DUNCAN YOYO ACADEMY (10-30let)
zaèáteèníci i pokroèilí
FRISBEE (10-99let) není pouze házení "talíøem", ale i freestyle, ultimate, discgolf
COUNTRY TANEÈNÍ SKUPINA MIŠMAŽ (od 15let)
SKATEBOARDING (5-14let) lekce se konají ve skateparku Øepy a Baba
1xtýdnì 1000,-/600,2xtýdnì 1800,-/1000,1200,-/700,1000,-/600,2600,-/1500,2200,-/1300,1200,-/700,1200,-/700,1500,-/800,550,-/8lekcí

Podobné dokumenty

Přiháška na seminář Krav Maga Li

Přiháška na seminář Krav Maga Li Trénink: úterý a čtvrtek od 14.30 – 15.30 hod Pro děti od 8-14let S sebou : tepláky, tričko – možnost objednat věci na Krav Magu s logem a popisem Cena na měsíc : 500,-Kč Cena jednorázově do 7.6.20...

Více

ceník 2016 - Kolpingova rodina Smečno

ceník 2016 - Kolpingova rodina Smečno 3-4lůžkový pokoj - ubytování pro rodinu za celý pobyt s plnou penzí

Více

nabídka pro volný čas

nabídka pro volný čas zábava, dìti od 10 do 15 let, tvorba web. stránek pro zaèáteèníky i pokroèilé platba na pol. škol. roku 350,- Kè Dìti v akci - vaøení, peèení, cukráøské zdobení - pro prima holky i kluky od 10 let,...

Více

stáhnout

stáhnout RCO, Help cz.

Více

Strawberry Fields

Strawberry Fields FIELDS Festival pro JAHODU

Více

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2014/2015 výtvarné hraní pro maminky s dìtmi hra s hlínou, glazování, základní techniky keramického øemesla výroba dekorativní a užitkové keramiky, alternativní druhy výpalu základy keramického øemesla hravo...

Více