Výměnný pobyt Praha / Burgkunstadt 2015

Transkript

Výměnný pobyt Praha / Burgkunstadt 2015
NOVINKY OD NÁS
Výměnný pobyt Praha / Burgkunstadt 2015
Necelé dva měsíce od chvíle, kdy od naší školy odjížděl autobus s německými studenty zpět do
Burgkunstadtu, utekly velmi rychle a my jsme se brzy začali těšit na náš týdenní pobyt u sousedů v Německu.
V neděli 10. 5. 2015 jsme v osm ráno nastoupili před radnicí do autobusu a, samozřejmě podle předpisů, pospíchali
do Burgkunstadtu.
Těšili jsme se a měli jsme vskutku na co. Čekal nás velmi krásný a bohatý program, při kterém si nikdo
z nás nestačil ani trochu stýskat po domovu. Po příjezdu, při kterém nás naši němečtí kamarádi spolu s jejich rodiči
velmi pěkně přivítali, se naše děti „rozprchly“ do svých hostitelských rodin.
Od pondělí až do pátku 15. 5. 2015 jsme všichni měli možnost poznat městečko Burgkunstadt a jeho
historické i přírodní okolí, navštívili jsme nádherné historické a univerzitní město Bamberg, dostali jsme se do
pobočky velmi významné automobilové firmy Brose, která čítá po celém světě celkem 23 000 zaměstnanců,
a navštívili jsme místní velmi známý pivovar pod názvem Leikeim, kde se kromě piva vyrábí i velmi chutné
limonády, na kterých jsme si pochutnali.
V neposlední řadě jsme si doslova „vychutnali“ členitost tamějšího gymnázia, ve kterém bychom bez
doprovodu našich německých kolegyň učitelek bloudili možná ještě dnes. Pobyt to byl vskutku vydařený a plný
zážitků.
Pevně doufáme, že ten příští, již 20. jubilejní výměnný pobyt se vydaří při nejmenším stejně tak úspěšně
jako ten letošní.
Ing. Hana Tomší a Mgr. Jana Ludwig
5