Srdeční selhání I

Transkript

Srdeční selhání I
Diagnostika srdečního
selhání
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Definice
Musí být přítomny:
• Subjektivní a objektivní symptomy srdečního
selhání (v klidu nebo při zátěži)
• Prokázaná porušená srdeční funkce v klidu
• Přítomná odpověď na léčbu
Cílový orgán
•
Levá komora srdeční
•
Pravá komora srdeční
•
Kombinované
•
Levá síň
•
(Onemocnění perikardu)
Typy srdečního selhání
Systolická dysfunkce
 je důsledkem snížené kontraktility a
Diastolická dysfunkce
 snížené poddajnosti komory
Srdeční selhání
je vyvrcholením dysfunkce komor(y), která se v případě
chronického selhávání srdce vyvíjí delší dobu
Srdeční selhání „dopředu“
Podstatou je zmenšení tepového
objemu

pokles srdečního výdeje a
středního arteriálního tlaku
a
vyvolá kompenzační reakce
cirkulace
( periferní odpor a tepový
objem)
Častou příčinou je  srdeční
kontraktility
Nečas et al. 2003
•
Nezmění se nitrokomorový tlak na konci diastoly
 není důvod pro vznik plicní kongesce s příslušnými
symptomy
•
Symptomy spojené se sníženým srdečním výdejem:
- snížení fyzické výkonnosti
- únava
- závrať na začátku fyzické aktivity
- tachykardie
- studená kůže
- nykturie (z důvodu zvýšeného návratu v poloze vleže,
zlepšené
plnění LK a lepší výdej - zvýšené perfúze ledvin)
•
Může dosáhnout až stavu kardiogenního cirkulačního
šoku
Srdeční selhání „dozadu“
Charakteristické je zvýšení
nitrokomorového objemu a
tlaku na konci diastolického
plnění (plnicí tlak, preload)
 Tepový objem a EF může být
přitom normální
( předtížení – preload – zvyšuje
sílu srdečního stahu)

Nečas et al. 2003
Symptomy spojené se selháním „dozadu“:
- městnání krve v plicích (selhání LK)
- překrvení plic
- snížení jejich poddajnosti
- zvýšená dechová práce
- hrozí plicní edém
- projevem:
dyspnea („asthma cardiale“)
- městnání ve venózní části systém. cirkulace (selhání PK)
- zvýšení tlaku v P síni, v H a D duté žíle a perif. Vénách
- projevem:
zvýšená náplň krčních žil
hepatomegalie, splenomegalie
periferní otoky závislé na gravitaci
ascites
Druh
• Akutní (levostranné, pravostranné)
• Chronické
Diagnostika
• Klinická
• Přístrojová
• Laboratorní
Klinická
Fysikální vyšetření
• Levostranné odd.
slabost, dušnost, zvedavý úder hrotu, cval, chrůpky
na plících
• Pravostranné odd.
zvýšená náplň krčních žil, městnavý hepar, otoky
DK, ascites
Laboratorní
• BNP – mozkový natriuretický peptid (NTproBNP) 100pg/ml (125-400)
• Další laboratoř nespecifická
Přístrojová
• Rtg plic
• Echokardiografie
• CT
• MR
• Radioizotopová ventrikulografie
Přístrojová
• Oboustranná srdeční katetrizace + SKG a LVG
• EKG
• Spiroergometrie VO2max 10ml/kg/min
• Zátěžové testy
18ml/kg/min
CT srdce
MR srdce
Invazivní vyšetření
Echokardiografie
(TTE+TEE)
• Objemové parametry
• Průtokové parametry
• Tlakové parametry (nepřímo)
Echokardiografie
Ejekční frakce – sytolická dysfunkce
• 55% a >
• 45 – 55%
• 35 – 45%
• 35% a <
Porucha kinetiky
• Fokální
• Globální
• Asynchronní
Diastolická dysfukce
Závěr
“Diagnostika srdečního selhání vyžaduje
komplexní přístup s využitím dostupných
klinických, přístrojových a laboratorních metod a to
především u diferenciální diagnostiky stavů
spojených s dušností či retencí tekutin”
Děkuji za pozornost!