Chlazení a klimatizace

Transkript

Chlazení a klimatizace
www.medenerozvody.cz
CHLAZENÍ A KLIMATIZACE
KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Pod pojmem klimatizační zařízení si často velká část lidí zjednodušeně představí pouze
chlazení, nebo ohřev vzduchu, který je přiváděn do místnosti, ve které má být vytvořen pocit
dobré tepelné pohody. Pravdou ale je, že do této oblasti patří další úpravy přiváděného
vzduchu. Je to jeho čištění, praní, vysoušení, odstraňování škodlivých produktů vzniklých jak
metabolizmem osob, nebo jiným přičiněním. V celém rozsahu prováděného klimatizačního
zařízení je výhodné použít měď a to nejen pro její výborné mechanické vlastnosti a vynikající
tepelnou vodivost, ale také pro její antimikrobiální (oligodynamické) vlastnosti. Využití toho,
že měď potlačuje rozvoj bakterií by mělo být uplatněno všude tam, kde v klimatizačním
zařízení hrozí nebezpečí vytváření kondenzačních ostrůvků.
Z pohledu využití měděných trubek zůstaneme u zjednodušeného schématu, který obsahuje
zařízení vnější a vnitřní.
Obr. 1. Hlavní části klimatizačního zařízení
Pro klimatizační techniku platí EN 378-2 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní
a enviromentální požadavky – Část 2: Design, konstrukce, zkoušení, značení a dokumentace.
Samotná klimatizace není používána jen v budovách, ale její součástí anebo pokračováním
jsou různé typy chladících zařízení.
www.medenerozvody.cz
Obr. 2. Chladící zařízení potravinové produkce
Obr. 3 Auta, vlaky a další dopravní prostředky
Rozvod chladiva chladících a klimatizačních zařízení musí být odolný vůči používaným
chladivům. Měděné trubky a tvarovky tuto odolnost mají téměř proti všem standardizovaným
chladivům a jejich směsím („R“ chladivům). Chladiva můžeme rozdělit na dvě skupiny:
1. Bezpečná chladiva (nehořlavá)
 HCFC HydroChloroFluoroCarbon (např. R22)
 HFC HydroFluoroCarbon
(např. R134a)
 R744 Kysličník uhličitý
(CO2) jen v suchém stavu!
2. Hořlavá chladiva
 HC HydroCarbon (Propan, Butan, Isobutan) (např R290)
Výjimka:
 R717 čpavek – není vhodný pro měď a slitiny mědi
Trubky a tvarovky pro klimatizační a chladící zařízení:
Balení trubek musí mít toto označení:
EN 12735-1
Vnější průměr x tloušťka stěny
Množství a stav materiálu
Značka výrobce
www.medenerozvody.cz
Obr 4 Trubky pro klimatizační a chladící zařízení
Speciální trubka s izolací
odolnou vůči kondenzaci
Pro klimatizační zařízení lze zejména v létě velmi výhodně využít solární ohřev ve spojení
s absorbčním chladícím systémem. Lze tak ušetřit na provozních nákladech, zejména u
rozsáhlých klimatizačních zařízení.
Je obecně známo, že životnost každého chladícího zařízení je dána především kvalitou spojů
celého systému. Je proto nutné použít spoje pájené natvrdo s využitím správných pájek dle
ČSN EN ISO 17672. Páječ by měl mít osvědčení o zkoušce páječe dle ČSN EN 13133 a ČSN
EN 13134. Pokud jsou použita těsnění, mělo by u nich být certifikátem prokázáno, že jsou pro
daný účel skutečně vhodná.
Upozornění: Může se stát, že v oblasti chladících zařízení se objeví enviromentální
požadavek na výměnu dosud používaného chladiva např. R-22 za chladivo, které neobsahuje
freony např. R-410-A. Je zapotřebí pozorně prostudovat provozní parametry nového chladiva,
protože provoz s tímto chladivem může být spojen s požadavkem podstatně vyšších
provozních tlaků.
Dne 15. 11. 2014
Zpracoval: Ing. M. Kelča, Středisko mědi
Tel.: + 420 547 382 984
mob.: 604 415 788;
e-mail: [email protected]