pixel161_5-2010-E-MU boards

Transkript

pixel161_5-2010-E-MU boards
recenze audio
Článek z časopisu PiXEL 161 - www.pixel.cz
E-MU SHORTboard/LONGboard
Výkonný keyboard.
E-MU SHORTboard/LONGboard
6.338 Kč / 8.471 Kč
(bez DPH)
výrobce E-MU Systems
cena
www.emu.com
zapůjčil Audiopro s.r.o.
www.audiopro.cz
A
merická firma E-MU byla jedním z prvních výrobců
komerčně dostupných samplerů. Legendární Emulator stál
ve své době (psal se rok 1981) okolo 10 tisíc dolarů a měl
celých 127 KB, samplovací frekvenci 27 kHz a rozlišení 8 bitů.
Díky tomuto nástroji a jeho následovníkům se firma E-MU stala
králem mezi výrobci samplerů. Naprostý zlom však nastal
s příchodem zvukových modulů Proteus, které v určitém
období používali téměř všichni profesionální hudebníci. Doba
jejich panování však byla vymezena pouze devadesátými lety,
Proteus byl navíc pouze přehrávač vzorků s minimem
editačních možností. Později začali také ostatní výrobci nabízet
to, s čím přišla jako první firma E-MU - vkládání vlastních
vzorků, což bylo také důvodem postupného úpadku firmy. Její
poslední nástroj vyjel z výrobních linek v roce 2001.
Firmu zachránilo spojení s korporací Creative, která udělala
z E-MU výrobce zvukových čipů a audio/MIDI převodníků
nejvyšší kvality. Kromě toho má v nabídce i řadu MIDI/USB
kontrolérů a klaviatur. Není tak nic lehčího než propojit všechny
současné technologie a vytvořit z nich hudební nástroj.
Seznámení
Firma E-MU pro začátek uvedla dva typy nástrojů, které se liší
pouze rozsahem klaviatury. Menší SHORTboard nabízí rozsah
čtyři oktávy, tedy 49 kláves, zatímco větší LONGboard je
plnohodnotný syntezátor s rozsahem pěti oktáv s 61 klávesami.
Ostatní vybavení je u obou nástrojů naprosto shodné. Barva
nástroje je lehce krémová a dodává mu lehkost. I když je obal
vyroben z plastu, nepůsobí lacině jako v případě předchozí
generace kontrolérů. Šedé ovládací knoflíky dobře padnou do
ruky a při pohybu s nimi je znát, že kladou trochu odpor, což je
potřebné k tomu, aby se samy nepohybovaly při razantní hře.
Tlačítka nástroje mají kruhový tvar, příjemný chod a většina
z nich je podsvětlena barevnou LED diodou.
Shortboard má vynikající klaviaturu. Není tak „gumová“ jako
u konkurenčních výrobků, kde máte pocit, že vám ujíždí pod
prsty. Je naopak vyvážená, dobře reaguje i na rychlou hru
a navozuje tak příjemný pocit ze hry. Navíc je možné vybrat si
v systému nástroje jeden z osmi druhů reakcí na dynamiku hry.
Nástroj lze napájet třemi způsoby: z přiloženého síťového
adaptéru, z počítače díky připojení klaviatury pomocí USB
konektoru a nebo prostřednictvím šesti baterií typu D.
E-MU 8030
Základ nástroje tvoří firemní čip E-MU 8030, který v jednom
pouzdře nabízí přehrávač pro 128MB SoundFont banku
s rozlišením až 24 bitů. Banky jsou přehrávány a zpracovány až
128 hlasy polyfonie. Každý hlas nabízí jeden filtr
se spodní propustí, dvě ADSR obálky a jeden
LFO oscilátor. DSP procesor dále obsahuje
integrovanou efektovou jednotku a analogové
a digitální zvukové výstupy. Ty pracují buď ve
48 kHz, nebo v 96 kHz, podle toho, co
konkrétní výrobce využije. Testovaný nástroj
pracuje pouze s frekvencí 48 kHz a využívá jen
analogové výstupy, digitální signál je posílán
přímo do bezdrátového rozhraní PIPEline.
Ovládání a editace
Ovládání nástroje je díky přehlednému
rozmístění prvků velmi intuitivní. Jednoduchý
systém matrice pro přepínání presetů je
přehledný a lze se díky němu rychle dostat
k 64 zvukům banky KEY. Po přidržení tlačítka
GM se aktivuje banka se zvukovou sadou
seřazenou podle GM normy. Tato banka je
rozdělena na čtyři skupiny, mezi kterými se
přepíná přidržením jednoho ze čtyř
vertikálních tlačítek na matrici.
Nástroj lze editovat pomocí šesti regulátorů,
k nimž jsou pevně přiřazeny určité funkce. Dva
z nich ovládají frekvenci a rezonanci filtru,
další dva Attack a Decay/Release parametry
obálky filtru. Poslední dva prvky zasílají signál
do efektových jednotek. Ke knoflíkům jsou
přiřazeny také MIDI kontroléry dle GM normy.
Nástroje SHORTboard/LONGboard mohou
pracovat ve Split nebo Layer módu. Při aktivaci
Split módu se klaviatura rozdělí podle
nastavitelného bodu na spodní a horní
polovinu, přičemž pro každou z nich lze vybrat
rozdílný zvuk, což je ideální například pro
basu a sólo. Oproti tomu Layer mód vrství dva
vybrané zvuky na sebe. Hojně používaná je
v tomto módu kombinace piana a smyčce.
Pomocí systémového tlačítka se přiřazují
datovému posuvnému ovladači funkce
a parametry pro editaci. Zvolit lze Program
Change, výběr MIDI kanálu, nastavení křivky
dynamiky nebo přiřazení jednoho z pěti MIDI
kontrolérů. Při systémovém nastavení slouží
tlačítka transpozice jako výběrová tlačítka
parametrů.
Pro ovládání parametrů nohou je možné
využít jednoho nožního spínače a jednoho
kontroléru, k nimž jsou pevně přiřazeny MIDI
kontroléry pro sepnutí Sustain funkce
a ovládání hlasitosti. Celkově je škoda, že
nástroj nemá fyzické ovladače programovatelné
pro libovolný MIDI kontrolér, určitě by se to
dalo využít při řízení externích nástrojů.
Zvuky
Zvuková banka je základ každého nástroje.
Firma E-MU rozdělila 192 zvukových barev do
dvou bank. První z nich je uspořádána podle
General MIDI standardu a nabízí 128
standardizovaných barev. Tato banka vychází
40
161
audio recenze
Článek z časopisu PiXEL 161 - www.pixel.cz
z firemní sady dodávané
k softwarovému modulu
ProteusX. Ač je celkem slušná, její
základ vychází z legendární řady
Proteů, které byly na výsluní
v roce 1990. Banka postrádá
expresivitu a dynamiku. I když se
řadí mezi lepší GM banky, stále jí
něco schází. Především
v porovnání s druhou zvukovou
bankou, která obsahuje pouze 64
zvuků, jejichž kvalita je ovšem
o několik tříd vyšší. Zdá se, jako by
pocházela od jiného výrobce. Lidově
řečeno, tato banka má grády. Zvuky nejsou
řazeny podle žádné normy, mají širokou
dynamiku a většina z nich je složena z několika
dynamických vrstev. Hlavně akustická
a elektrická piana jsou výborná. Hammondy
znějí také dobře, i když jsou jen samplované.
Výtečná je desítka barev pocházejících
z analogových nástrojů Moog, Oberheim,
Prophet nebo Juno a vytvořených též jejich
kombinací. Ve spojení s editací filtru znějí
navíc velmi... analogově. Zvuk je plný i ve
spodních oktávách a výborně se prosazuje.
Myslím, že kombinace obou bank není úplně
špatná, přesto by asi většina uživatelů ráda
obětovala GM banku ve prospěch více zvuků
v kvalitě druhé banky.
Efektová jednotka
Hlavní procesor E-MU 8030 má ve své výbavě
i dvě 32bitové efektové jednotky, Reverb
a Chorus. Na hlavním panelu jsou dva
ovládací prvky, které nastavují pouze úroveň
signálu posílaného do efektových jednotek.
Tím editace z hlavního panelu končí. Pomocí
krátkých systémových zpráv se lze dostat až
k pěti parametrům v každé jednotce.
U Reverb efektu je možné přepínat mezi
třemi typy, nastavit velikost a barvu dozvuku,
úroveň prvního odrazu, frekvenci spodní
propusti a nasazení dozvuku.
U Choru lze pak zvolit jeden ze šesti typů
lišících se pouze nastavením zpětné vazby.
Takto lze docílit široké škály efektů od jemného
rozladění až po Flanger efekt. Pomocí
systémových zpráv se lze dostat k nastavení
rychlosti a hloubky modulace, zpětné vazbě
a posílání výstupu Choru do Reverb efektu.
Zvuk efektů je díky modernímu zpracování
velmi dobrý.
MIDI
Díky DSP procesoru nabízí nástroj E-MU 8030
šestnáctinásobný multi mód, který lze výborně
využít pro připojení nástroje k počítači nebo
s ovládacími klaviaturami. Každý ze šestnácti
MIDI kanálů dovoluje využít neuvěřitelný
rozsah až 128 not, záleží na nastavení zvukové
banky.
PIPEline
Naprosto jedinečná je
zabudovaná bezdrátová
technologie PIPEline sloužící
k přenosu zvukových dat.
PIPEline je systém přenosu
stereofonního signálu pomocí
digitálního datového přenosu.
Pracuje ve Wi-Fi pásmu 2,4 GHz,
ve kterém může využívat jeden
ze tří přednastavených kanálů.
K přenosu signálu z nástroje je
potřeba vlastnit přijímač.
S jednotkou
PIPEline lze zvuk
n·stroje p¯ijÌmat bez
kabel˘ ze vzd·lenosti aû 20 metr˘.
konektory nástroje. Nástroj reaguje na většinu
GM kompatibilních kontrolérů.
Všech 192 zvukových presetů je rozděleno do
dvou bank. Standardně je aktivována GM
banka, která nabízí uživateli všech 128 GM
kompatibilních zvuků, přičemž bicí stopa je
přiřazena k MIDI kanálu 10. Pomocí krátké
systémové zprávy je možné to změnit
a využívat bicí i na dalších MIDI kanálech.
Zbylých 64 zvukových barev je přístupných
pomocí aktivování MSB povelu pro volbu
banky. Ten přepne GM sadu na KEY sadu,
která je znatelně kvalitnější. MIDI povel pro
změnu programu pak umožní přecházet mezi
zvuky od 1 do 64, v případě zvuků od 65 do
128 se změna opakuje znovu od začátku.
Nástroj vysílá všechny kontroléry, které nabízí
přední panel, včetně datového posuvníku.
K editaci pomocí kontrolérů je nutné přičíst
i změnu některých vlastností nástroje za
přispění registrovaných a neregistrovaných
MIDI parametrů (RPN, NRPN).
Z registrovaných parametrů je k dispozici
nastavení rozsahu Pitch Bend kolečka, celkové
jemné ladění, transpozice nástroje, hloubka
vibrata a resetování registrovaných parametrů.
Prostřednictvím neregistrovaných parametrů
lze přepínat rychlostní citlivost klaviatury
a zdůraznit či potlačit třípásmový ekvalizér.
Další možností je nastavení nástroje pomocí
krátkých systémových zpráv. Kromě již
zmiňovaného přepnutí do GM módu
a nastavení bicí stopy se lze dostat
k detailnějšímu nastavení obou efektových
jednotek odpovídajících GM2 normě. Krátké
zprávy řídí také úrovně tří pásem ekvalizéru.
E-MU vyrábí přenosový modul
PIPEline Transceiver. Uživateli stačí
vlastnit dva moduly a má k dispozici
základní jednotky pro přenos zvukového
signálu do 20 m. Modul lze nakonfigurovat
jako přijímač i jako vysílač. Signál je možné
přivést nebo získat pomocí dvou RCA
konektorů a malého Jack konektoru.
Samostatné jednotky se dají používat jako InEar monitory, kdy lze na jeden vysílací kanál
připojit libovolné množství přijímačů. Podle
použitých baterií se doba nepřetržitého
přenosu pohybuje od 3 do 5 hodin, což
bohatě vystačí pro běžný koncert.
Nástroj umožňuje pouze vysílání, ale i to je
dobré například při živém hraní. V kombinaci
s bateriovým provozem se jedná o výbornou
výbavu pro osvobození klávesisty od stojanu.
Závěr
E-MU SHORTboard/LONGboard je produkt,
jímž se firma po dlouhé době vrací k výrobě
hudebních nástrojů. 64 zvukových barev
obsažených v bance KEY je výtečných. Zvuky
znějí dynamicky a jsou vyvážené po celém
rozsahu klaviatury. Piana jsou výborná
a syntezátory ještě lepší. Znatelně horší je
banka GM, ne že by byla špatná, ale využití
bank, které byly vytvořeny v 90. letech, je
zkrátka příliš znatelné. Bezdrátový přenos
signálu je sice užitečný, ale myslím, že firma
chtěla jen podpořit prodej a propagaci
systému PIPEline, který je sám o sobě
dokonalý. Přesto si myslím, že kdyby firma
nabídla levnější verzi bez PIPEline, určitě by se
nástroj prodával lépe. Verdikt by nebyl
kompletní, kdybych nepochválil klaviaturu, ze
které jsem byl nadšen.
Celkově je SHORTboard/LONGboard
výborným samostatným nástrojem, MIDI
a USB keyboardem, který se hodí k počítači,
do studia i na živé hraní. E-MU je zpět, bravo.
Mirek Píša
Při samostatném provozu je k dispozici
pouze MIDI rozhraní umístěné na zadním
panelu nástroje. Pro připojení k počítači má
uživatel k dispozici dva MIDI porty, jeden je
určen pro ovládání nástroje a jeho zvukového
generátoru, druhý pro ovládání a příjem MIDI
dat z externích nástrojů připojených na MIDI
161
41

Podobné dokumenty

MS 1/07zaloha

MS 1/07zaloha streamovaného čtení a přehrávání samplů, nastavení sample bufferu, použité bitové hloubce samplů (16 nebo 24 bitů), použité vzorkovací frekvenci (44,1 – 48 – 96 až 192 kHz). Dále vás o hlasy polyfo...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy Pečlivé vyšetření zaţívacích a systémových symptomŧ je pro homeopata nezbytné při hledání nejpravděpodobnějšího léku, včetně všech doporučujících změn diety, ţivotního stylu a léčby. Zdroje a povah...

Více

Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) publikace, ECDL Foundation ani CertiCon a.s. neručí za kompletnost informací v ní obsažených a také nezodpovídají za jakékoli chyby, vynechaný text, nepřesnosti, ztrátu nebo poškození informací , i...

Více

Programy Střediska kulturních služeb Svitavy

Programy Střediska kulturních služeb Svitavy Divadelní abonentní cyklus JARO 2012 Ač se to zdá neuvěřitelné, napsal Nikolaj Vasiljevič Gogol pouze tři divadelní hry. Všechny tři jsou komedie a stačily k tomu, aby si jejich autor získal trvalé...

Více

program booklet to

program booklet to nebo odchovanci ze ZŠ a ZUŠ Karlových Varech v Rybářích jejichž úroveň rok od roku stoupá a je o nich slyšet i za hranicemi regionu. Hlavní program zahájí čtvrteční koncert v nově otevřeném hudební...

Více

Databáze VST plug-inů

Databáze VST plug-inů freewarové VST plug-iny, zejména kvůli obecné dostupnosti a též kvůli vytýčení určitých mantinelů a zamezení bezbřehosti průzkumu. Plug-inů na platformě VST je též zdaleka největší množství. Cílem ...

Více