(brožura) [] - Folklór bez hranic

Komentáře

Transkript

(brožura) [] - Folklór bez hranic
15. - 19. srpna 2011
XIV. ročník Festivalu
městských folklorních souborů
2
s mezinárodní účastí
PROGRAM XIV. ROČNÍKU
FESTIVALU MĚSTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
FOLKLOR BEZ HRANIC
festival je přidruženým členem České sekce CIOFF a Národní sekce I.O.V.
15. - 19. SRPNA 2011
Pondělí
15. 8. 2011
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
14.00 hodin - Přijetí účastníků festivalu primátorem města Ostravy
16.00 hodin - „Ať žije festival!“- vystoupení souborů
na Jiráskově náměstí
19.30 hodin - Zahajovací koncert - sál Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě
Úterý
16. 8. 2011
městský obvod Ostrava-Jih
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek,Ostrava-Muglinov
(městský obvod Slezská Ostrava)
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Sluníčko, Syllabova ul. (městský obvod Ostrava-Vítkovice)
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Korýtko,
Petruškova ul.
16.30 hodin - Festivalový program - pódium před budovou K-TRIA
zahájení programu starostou obvodu Ostrava-Jih
(mokrá varianta - sál K-TRIA)
Středa
17. 8. 2011
městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
16.30 hodin - Festivalový program - pódium na Mariánském náměstí,
zahájení programu starostkou obvodu
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
(mokrá varianta - sál Domu techniky, Mariánské náměstí)
Čtvrtek
10.30
16.00
16.30
19.00
18. 8. 2011
městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovice
hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Slunečnice,
Opavská ul.
hodin - Průvod Hlavní třídou v Ostravě-Porubě
hodin - Festivalový program - pódium u kruhového objezdu
zahájení programu starostou obvodu Ostrava-Poruba
(mokrá varianta - sál Domu kultury Poklad)
hodin - „Folklor bez hranic v lázních Klimkovice“ - koncert
na lázeňské kolonádě
Pátek
19. 8. 2011
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
16.00 hodin - Průvod centrem města
17.00 hodin - Koncert dětských souborů - Slezskoostravský hrad
18.00 hodin - Závěrečný festivalový koncert - Slezskoostravský hrad
změna programu vyhrazena
www.folklorbezhranic.cz
srpen 2010
Výstava fotografií
z minulého ročníku festivalu 2
Slezskoostravský hrad
3
Folklorní soubor UNIVERZITY v TARTU
Tartu, ESTONSKO
Soubor absolventů univerzity v Tartu je jedním z nejstarších
a nejznámějších amatérských folklorních kolektivů v Estonsku.
Byl založen v roce 1945. Ve svém repertoáru soubor uvádí jak
tradiční, tak stylizované estonské tance. Umělecká vedoucí
souboru je jednou z nejznámějších mladých choreografek
v zemi. Lidové estonské tance, lišící se od obvyklého repertoáru
slovanských a středoevropských folklorních souborů, jsou také
mnohem temperamentnější než lidové tance severské. Soubor
se účastní mnoha koncertů ve své vlasti, také reprezentoval
svou zemi na mnoha zahraničních zájezdech. V posledních
letech například v Holandsku, Německu, Norsku, Chorvatsku,
Belgii, Finsku, Dánsku, Francii.
Folklorní soubor LA MAIADE MALEMORTINE
Malemort sur Corrèze, FRANCIE
Soubor je jedním ze 14 kolektivů, které byly přijaty za členy
francouzské sekce mezinárodní organizace CIOFF. (CIOFF je
Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového
umění.) Byl založen v roce 1983, jeho posláním je udržovat
a rozvíjet tradice kraje Limousin. Svým názvem soubor
připomíná místo, odkud pochází – Malemort a rovněž jeden
z nejstarších tanců regionu – Maiade. V místním jazyce má slovo
“maiade“ rovněž další významy: květiny, kytice, ale rovněž jídlo
s přáteli. Soubor vystupuje v rekonstruovaných krojích z 19.
století. Ve svém repertoáru má řadu písní a tanců svého kraje,
ve kterém snad každá vesnice má svůj vlastní typický projev.
Také se objevují oblíbené polky, šotyšky, valčíky a mazurky,
populární koncem 19. století. Jako doprovodný nástroj se
vedle houslí (s typickým stylem hry), akordeonu a niněry
(středověkého původu) objevují také dudy. Někteří hudebníci
Vedoucí souboru: Lauri Leht
Umělecká vedoucí: Aveli Asber
www.hot.ee/rkavil
pak nosí kolem kotníku kožený pásek se zvonky, kterými udávají
rytmus. Soubor hrdě prezentuje tradiční lidovou kulturu kraje
Limousin nejen ve Francii, ale také na mnoha mezinárodních
festivalech v zahraničí (Malajsie, Brazílie, USA, Maďarsko,
Polsko, Itálie a další).
Vedoucí souboru: Paulette Larnaudie
Choreograf: Jerome Blanc
www.maiade-malemortine.host22.com/site
4
5
Folklorní soubor HALKA
Lubliniec, POLSKO
Soubor písní a tanců Halka byl založen v roce 1948 díky skupině
příznivců lidové hudby a tanců v Lublinci. Patronát nad ním
převzal od počátku Ústřední svaz výrobních družstev ve Varšavě
a krajská správa. Mezníkem v existenci souboru byl rok 1990,
kdy po ztrátě svého zřizovatele i sídla, soubor založil občanské
sdružení pod vedením Tadeusze Iwaniny.
Po dalších letech usilovné práce, která souboru přinesla řadu
významných ocenění, získal soubor od městské rady nové
působiště. Zde začíná, po rekonstrukci, v roce 2001 působit
dětský soubor Halka, od r. 2004 pod vedením Witolda Polaka.
Repertoár souboru zahrnuje pestrou směsici slezských lidových
písní a tanců z regionů lublinského, řešovského, krakovského
a těšínského. Děti vystupují při mnoha příležitostech
doma i v zahraničí – České republice, Ukrajině. Soubor je
spoluorganizátorem mezinárodního festivalu „Z Daleka i Bliska“
v čenstochovském regionu.
Vedoucí souboru a choreograf: Witold Polak
Hudební spolupráce: Stefania Biela
Folklorní soubor KARPATY
Bratislava, SLOVENSKO
Členy souboru Karpaty jsou studenti bratislavských středních
a vysokých škol, kteří jsou již, i přes své mládí, zkušenými
interprety s víceletou pěveckou, hudební a taneční praxí.
Soubor patří k nejmladším folklorním souborům na Slovensku,
6
vznikl v únoru 1998. Ve svém programu představuje soubor
vokální, instrumentální a taneční pestrost různých oblastí
Slovenska, vždy s důrazem na zachování autentičnosti a vysokou
technickou úroveň předvedení. Jeho součástí jsou zpěvy a tance
z Těrchové, Liptova, Šariše, Zemplína, Oravy, Horehroní,
Podpoľaní a Trenčínska, aj. Pestrost repertoáru souboru je
v souladu s jeho názvem - KARPATY - toto pohoří v sobě zahrnuje
rozmanitost projevů lidové kultury národů a etnických skupin
žijících na jeho území. Originálním choreografii, temperamentní
hudbě i strhujícím tanečním a pěveckým výkonem tleskalo
publikum nejen v mnoha zemích Evropy, ale také na Kanárských
ostrovech, v Egyptě, Indii, Nepálu, Mexiku, Ománu, Jordánsku
nebo na Taiwanu.
Umělecký vedoucí a choreograf souboru: Miroslav Kapasný
Vedoucí pěvecké skupiny a hlasový pedagog: Eleonóra Vančíková
– Kapasná
Taneční pedagog: Zorka Martincová
Vedoucí lidové hudby: Zdeno Zvara
www.fskarpaty.sk
Soubor ruských písní RODNYJE NAPĚVY
Volgograd, RUSKO
Soubor byl založen v roce 1988 a jeho dvě skupiny (starší a mladší
děti) působí při Dětské umělecké škole ve Volgogradu. Patří
zde mezi nejlepší umělecké kolektivy. Soubor pracuje v oblasti
scénického folklóru, v jeho repertoáru jsou ruské národní
a kozácké písně, choreografické miniatury, instrumentální
skladby, sborové i sólové skladby. Během roku absolvuje
ve Volgogradské oblasti na 40 vystoupení. Velký důraz klade
na vystoupení v domovech pro seniory, dětských domovech,
domovech pro válečné veterány a invalidy, v nemocnicích.
7
nový směr, stálo to i dost potu a odříkání, ale díky tomu se soubor
dostal na vyšší úroveň. A tím vlastně historie slováckého krůžku
skončila a vznikl soubor s novým názvem „ŽEROTÍN“… Vystoupení
na domácích pódiích se začínala hromadit a přicházely i první
zahraniční zájezdy. Během čtyřicetileté existence pak soubor
navštívil festivaly v mnoha zemích Evropy. Společné zkoušky,
vystoupení a zahraniční zájezdy zapříčinily nejednu svatbu
a zajistily tak spolehlivě pokračovatele souboru. V dnešní době
Žerotín, který čítá zhruba 30 členů ve věku 15 – 35 let postaví
dvouhodinový program.
Za dobu své existence se soubor stal mnohokrát vítězem
celostátních soutěží a festivalů od Volgogradu po Petrohrad,
Moskvu, Sevastopol, Krasnodar aj. Reprezentoval Volgograd
také v zahraničí, například na Ukrajině, v Německu a v Itálii.
V letošním roce, po úspěšném výběrovém řízení, vystupoval
rovněž v celostátní televizi.
Umělecká vedoucí: Rajsa Josifovna Kulikova,
zasloužilá pracovnice kultury Ruské federace
Vedoucí instrumentálního souboru a koncertní mistr:
Andrej Vladimirovič Krasnov
Choreograf: Elena Aleksandrovna Davyděnko
Umělecká vedoucí: Markéta Vajčnerová
Organizační vedoucí: Vítězslav Hořák
www.zerotin.com
Folklorní soubor JARMANKA
(Turočak, Altajská oblast, RUSKO)
Soubor lidových písní a tanců ŽEROTÍN
Strážnice, ČESKÁ REPUBLIKA
V roce 1969 založila skupina mladých nadšenců ve Strážnici
Slovácký krůžek. Všichni členové měli společný cíl, naučit se
původním, a někdy už skoro zapomenutým, strážnickým tancům
a písním. V březnu 1971 došlo v krůžku příchodem nového
vedoucího Jana Loutchana k podstatné změně. Zkoušky nabraly
8
Soubor vznikl v roce 1989, v roce 1990 se ke skupině dospělých
připojila také skupina dětí Jarmanočka. Dospělí i děti nejen
tančí a zpívají, ale podílejí se společně také na výrobě krojů
a pronikají do tajů starodávných ruských řemesel. K hlavním
cílům skupiny Jarmanka patří snaha o zachování a obnovu
starodávných kulturních tradic a rituálů Altaje. Podílí se
výrazně na kulturním rozvoji Altajské republiky, dá se říci, že
zde položila základy rozvoje folklorního hnutí. Dokládají to 2
folklorní festivaly, které se staly svátkem pro všechny milovníky
lidového umění západní Sibiře. Soubor Jarmanka je známý také
daleko za hranicemi republiky Altaj. Tleskali mu například
návštěvníci koncertních sálů v Moskvě, Novosibirsku, Omsku,
ale také v Indii, Německu, Mongolsku. Soubor vydal DVD a také
6 CD nosičů.
Umělecká vedoucí: Marina Vjalkova
9
Soubor lidových písní a tanců HLUBINA
Dětský folklorní soubor HLUBINKA
Ostrava, ČR
Ostrava, ČR
Hlubina se stala před čtrnácti lety spoluzakladatelem
a každoročním pořadatelem festivalu Folklor bez hranic. Patří
mezi nejstarší folklorní kolektivy v České republice. Jméno
převzala z názvu ostravské šachty a kulturního domu, kde
působila od roku 1947, kdy byla založena prof. Zdenou Kyselou,
až do roku 1990. Poté začala pracovat jako občanské sdružení.
Repertoár souboru vychází z kořenů širokého Slezska a Lašska,
včetně inspirací slezským barokem, od počátků souboru zůstala
také stálá inspirace havířským prostředím. V posledních letech
se do programové skladby souboru úspěšně zařadily nové
choreografie Heleny Skálové i Kateřiny Macečkové. Hlubina
se účastní nejen řady vystoupení, koncertů a festivalových
aktivit v Ostravě a okolí, ale také v jiných městech České
republiky. V loňském roce uskutečnila např. samostatný
koncert v Luhačovicích a společně s Brněnským rozhlasovým
orchestrem adventní koncert v Janáčkově divadle v Brně, letos
vystupovala na MFF ve Strážnici. Soubor také reprezentoval
Ostravu mnohokrát v zahraničí (např. Chorvatsku, Řecku, Jižní
Koreji, Maltě), na podzim se chystá do Německa. SLPT Hlubina
je přidruženým členem České sekce CIOFF.
Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
Vedoucí cimbálové muziky: Daniel Skála
www.hlubinaostrava.cz
10
V řadách dětského folklorního souboru Hlubinka působí děti
a mládež ve věku od 4 do 16 let.
Své pevné zázemí má soubor při Lidové konzervatoři a Múzické
škole v Ostravě-Přívoze, je ovšem také součástí SLPT Hlubina.
V lidových hrách, říkadlech a tancích poznávají děti lidovou
kulturu Slezska a Lašska - folklorních regionů severovýchodní
Moravy. Jednou z aktivit Hlubinky v Ostravě je starodávný
lidový zvyk „Vynášení Mařeny“, který před patnácti lety děti
obnovily v centru města ve spolupráci s Ostravským muzeem.
Kromě pravidelných jarních a předvánočních vystoupení
členové každoročně absolvují jarní, letní a podzimní taneční
soustředění, neodmyslitelnou součástí souborového života jsou
vánoční a jarní besídky dětí všech věkových kategorií. Vedle
svých širokých aktivit v Ostravě (účast na přehlídkách dětských
folklorních souborů, dětských zpěváčků, otvírání vody aj.) se
Hlubinka také představila na řadě domácích folklorních festivalů
(např. loni ve Strážnici a letos v Přerově), ale také v zahraničí.
Naposledy loni na přelomu června a července v Polsku
na mezinárodním festivalu Z daleka i blízka. V posledních
dvou letech tanečníci spolupracují s muzikou Vrzuška ze ZUŠ
ve Vratimově. Hlubinka je členem Folklorního sdružení ČR
a Folklorního sdružení Ostrava.
Vedoucí souboru a choreografka: Kateřina Macečková
Vedoucí muziky Vrzuška: Kamila Bodnárová
www.hlubinaostrava.cz
11
Moravský dětský folklorní soubor HOLÚBEK
Ostrava, ČR
Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce
1994 jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je
soubor organizačně rozčleněn na tři složky – Holúbek I, II
a III.. Od září 2009 poskytuje zázemí souboru SVČ Gurťjevova
v Ostravě – Zábřehu. Holúbek zpracovává tance, písně
a zvykosloví z oblasti severního Valašska a lašsko-valašského
pomezí. Po 15 úspěšných letech si vydobyl ve folklorním světě
své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času
děti od 4 do 16 let. Ani potom se nemusí s folklórem rozloučit;
stalo se již tradicí, že odrostlí tanečníci pokračují v činnosti
v dospělém souboru Ševčík. Soubor má za sebou mnohá úspěšná
vystoupení jak na akcích folklórního charakteru (mezinárodní
folklorní festivaly a slavnosti, přehlídky dětských folklorních
souborů, celostátní soutěž Zpěváček, apod.), tak i na řadě
akcí komerčního typu (oslavy výročí, plesy, podzimní slavnosti,
propagační akce apod.). Kromě vlastních nácviků a soustředění
pořádá pro děti i další aktivity: výlety, drakiádu, oslavy Dne dětí,
letní tábor apod. Soubor je členem organizací Folklorní sdružení
ČR a Folklorní sdružení Ostrava. Umělecky s jednotlivými
kolektivy pracují Petr Mílek a Kristýna Pavlíková (Holúbek
III), Kristýna Pavlíková (Holúbek II), Simona Lasáková a Lucie
Martináková (Holúbek I).
Folklorní soubor ISCHIAS
Opava, ČR
Seniorský folklorní soubor Ischias Opava vznikl v roce 1998
jako soubor tvořený převážně rodiči tanečníků z dětského
folklorního souboru Úsměv a souboru Vrtek. Soubor pracuje při
Středisku volného času v Opavě a zabývá se oživováním lidových
písní a tanců regionu Opavského Slezska. Proto také vystupuje
v rekonstruovaných pracovních i slavnostních opavských krojích.
Při sestavování repertoáru čerpá ze zápisů PhDr. H. Podešvové
a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali
a zabývají.
Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová
muzika Sekerášé, příležitostně pak také cimbálová muzika
Opavští hudci.
Za svou krátkou dobu trvání byl již soubor hostem mnoha
festivalů a přehlídek nejen v České republice (opavské
Chodníčky k domovu, Slezské dny v Dolní Lomné, Mezinárodní
folklorní festival v Petrově, v Praze, ve Strážnici) ale také
v zahraničí (v Polsku, Dánsku aj.).
Vedoucí souboru: Jaroslava Poláková a Jan Wajda ml.
www.folklor.opava.cz/ischias
Organizační vedoucí: Petr Ščerba
www.holubek.cz
12
13
Dětský folklorní soubor OSTRAVIČKA
Frýdek-Místek, ČR
cílem je prezentovat atmosféru tradičních valašských slavností. Jedním ze základních pilířů fungování folklorních souborů
je cimbálová muzika. Ševčík-MFS spolupracuje v rámci svých
vystoupení a nácviků s CM Tolarr, dále s ostravskou CM Cvrčci
a CM Jiřího Nechanického z Valašského Meziříčí. Za dobu své
působnosti Ševčík absolvoval nespočet vystoupení v Ostravě,
České republice, v Evropě i zámoří. V posledních letech např.
v Rakousku a Portugalsku.
Vedoucí souboru: Tomáš Svrčina
sevcik-mfs.aspone.cz
Ostravička působí v nejvýchodnější části České republiky, ve městě
Frýdek-Místek, které je právem nazývané „Bránou Beskyd“.
Již od roku 1982 otevírá Dětský folklorní soubor Ostravička
prameny jedinečné lidové slovesnosti národopisných oblastí
Lašska, Těšínského Slezska a moravskoslovenského pomezí.
Jeho zakladateli a současnými vedoucími jsou Marie a Stanislav
Novákovi. Dnes téměř stočlenný kolektiv pracuje dle věkových
kategorií ve třech tanečních skupinách a třech cimbálových
muzikách. V typických lašských krojích a stylizovaných městských
krojích prezentuje Ostravička rozsáhlý repertoár, kterým udržuje
překrásné lidové tradice zdejšího kraje. Vedle řady vystoupení
ve Frýdku-Místku a okolí se Ostravička zúčastnila nepočítaně
přehlídek, koncertů a soutěží v celé republice. Kromě toho je
Ostravička hlavním pořadatelem a organizátorem MFF ve FrýdkuMístku,který se stal jedním z nejvýznamnějších mezinárodních
festivalů u nás. Ostravičce tleskali diváci ve 27 zemích Evropy,
Asie, Afriky i Jižní Ameriky.
Umělecká vedoucí: Marie Nováková
Organizační vedoucí: Stanislav Novák
www.ostravicka.cz
ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor
Ostrava, ČR
Folklorní soubor Ševčík, pracující od r. 1999 jako občanské
sdružení, je jedním z nejstarších
folklorních souborů na severovýchodní Moravě. V loňském roce
oslavil své šedesátiny. Repertoár
souboru je zaměřen ryze na oblast Valašska. Při své činnosti
využívá soubor skvělého zázemí
Domu kultury Akord v OstravěZábřehu. Činnost však není zaměřena pouze na nácviky a zvyšování kvality vlastní práce členů, ale
i na snahu přiblížit folklorní umění a krásu lidových tradic široké
veřejnosti. Ševčík-MFS zaujímá
na regionálním kulturním poli
trvalé místo. Nemalé množství příznivců a velký ohlas si našly
např. pravidelně každoročně pořádané Valašské bály, jejichž
14
Dětský folklorní soubor ÚSMĚV
Opava, ČR
Dětský folklorní soubor Úsměv Opava
vznikl v roce 1978 při
Domu dětí a mládeže, jako první dětský folklorní kolektiv
na Opavském Slezsku.
Jeho zakladateli a vedoucími byli manželé
Jan a Olga Wajdovi,
kteří spolu soubor
vedli až do roku 1998.
Po úmrtí manžela
vede soubor paní Olga
Wajdová, společně se
Soňou
Wenzelovou.
Soubor Úsměv se zabývá prezentací lidového umění z regionu Opavského Slezska,
proto také vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Opavy.
Při vystoupeních soubor doprovází především cimbálová muzika
ZUŠ V. Kálika v Opavě, pod vedením Romana Kubaly, příležitostně
pak cimbálová muzika Sekerášé či Wajdovci. Soubor Úsměv má
za sebou vystoupení na různých festivalech a přehlídkách doma
i v zahraničí. Každoročně se soubor účastní opavských Chodníčků
k domovu, představil se ve Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm,
Luhačovicích, Dolní Lomné, Ostravě, na Zemské přehlídce v Kroměříži, v Zábřehu na Moravě, na celostátní přehlídce v Jihlavě...
Ze zahraničních festivalů navštívil festivaly v Dánsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku a Litvě. Zřizovatelem je Středisko volného
času v Opavě. Soubor je členem Folklorního sdružení ČR.
Vedoucí souboru: Soňa Wenzelová
www.folklor.opava.cz/usmev
15
Romský taneční a pěvěcký soubor
CIKNE ČHAVE
Nový Jičín, ČR
Organizátoři festivalu
občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava
Soubor lidových písní a tanců Hlubina
Záštita festivalu
Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy
Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
Záštita festivalu v jednotlivých obvodech
Jiří Havlíček, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Karel Sibinský, starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Liana Janáčková, starostka městského obvodu
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Lumír Palyza, starosta městského obvodu Ostrava-Poruba
Spolupořadatelé
Folklorní sdružení České republiky
Folklorní sdružení Ostrava
Komorní scéna Aréna
Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě
Středisko volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách
Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě
Dům techniky v Ostravě-Mariánských Horách
Romský taneční soubor Cikne Čhave vznikl v roce 1999 pod
vedením Viktora Kača. Členové spolu tančí už od mala.
Vystupují na různých romských festivalech, soutěžích
i soukromých akcích. Největší úspěch tanečního souboru bylo
vítězství na Romském talentu v Praze, kde se umístil na 1. místě
v kategorii tradiční tanec. Veronika získala 1. místo v kategorii
zpěv, nakonec i absolutního vítěze. Tanečnice často doprovází
cimbálová kapela pod vedením Daniela Klempára. Soubor se
snaží lidem předávat to krásné z romské kultury. ,,Chceme
lidem ukázat a přiblížit jim jak je romská hudba okouzlující,
krásná a jedinečná‘‘.
Projekt je realizován za finanční podpory
statutárního města Ostravy.
Dále finančně podpořili
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Folklorní sdružení ČR
a městské obvody
Moravská Ostrava a Přívoz
Ostrava-Jih
Ostrava-Poruba
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Pořadatelé děkují za vstřícnost a spolupráci
Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě
a Ostravským výstavám a.s.
Vedoucí souboru: Veronika Kačová
Vedoucí cimbálové muziky: Daniel Klempár
www.ciknechave.estranky.cz
16
17
Mediální partneři
Finanční podpora
Televizní studio
Ostrava
Sponzoři
Partneři
18
19
Statutární město Ostrava
Programový katalog
XIV. ročníku Festivalu městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí
Folklor bez hranic Ostrava 2010
2
vydalo občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava
Redakce: Kateřina Macečková, Renáta Huserová
Grafická úprava: Jana Bednářová
Fotografie: Werner Ullmann a archiv redakce
Tisk: OFTIS Ostrava

Podobné dokumenty

Brožura [] - Folklór bez hranic

Brožura [] - Folklór bez hranic Dětský soubor písní a tanců „HALKA“

Více