G. Flaubert - Paní Bovaryová

Transkript

G. Flaubert - Paní Bovaryová
Gustave Flaubert: Paní Bovaryová
…
Pak se jí myšlenky pomalu soustřeďovaly, a sedíc na trávníku, do něhož zlehka ryla špičkou
slunečníku, říkala si znovu a znovu:
„Proč jsem se jen proboha vdávala?“
V duchu se tázala, zdali nebylo možné, aby byla z dopuštění jinak kombinující náhody
potkala jiného muže; a snažila se představit si události, které se neudály, ten jiný život, manžela,
kterého neznala. Opravdu, tomuhle se nepodobal ani jediný. Mohl být krásný, duchaplný,
vybraných způsobů, svůdný, takový, jací byli jistě ti, za něž se provdaly její bývalé klášterní
kamarádky. Co asi nyní dělají? V městě s pouličním hlukem, s kypěním divadelních sálů a září
plesových síní vedou život, v němž se prsa dmou a smysly rozkvétají. Ale ona? Její život je studený
jako podkrovní světnička s vikýřem na sever a nuda, ten tichý pavouk, tká svou pavučinu ve stínu
všech koutů jejího srdce. Přišly jí na mysl dny z konce školního roku, kdy se udílely ceny a ona si
chodila na pódium pro věnečky. Byla tak hezoučká v copech, v bílých šatech a vykrojených
brynelových střevíčkách, a když se vracela na místo, pánové se nakláněli a byli samá poklona; na
dvoře byl kočár na kočáru a z jejich okének jí kynuly ruce na rozloučenou; šel kolem učitel hudby
s pouzdrem na housle a také se klaněl. Jak už je to všechno dávno! Jak dávno!
…
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (PhDr. Marcela Ondrašíková).
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Úkoly k výchozímu textu:
1. Přepište vlastními slovy obsah ukázky.
2. Co vlastně zachycuje výchozí text?
3. Zdůvodněte interpunkci v posledních dvou větách ukázky.
4. Napište synonyma k výrazům: duchaplný, svůdný, kypění, síň
5. Vyhledejte ve Slovníku cizích slov, popřípadě na internetu, jaké byly brynelové střevíčky.
6. Napište antonyma k výrazům: nuda, rozkvétat, stín
7. Najděte ve výchozím textu obrazné vyjádření.
8. Na základě ukázky usuzujte, jak se cítí hlavní hrdinka.
9. Vypište z výchozího textu přirovnání.
10. Diskutujte o tom, jestli je dobré snít a jaký je rozdíl mezi sny (vizemi) a sny „coby kdyby“.
Jsou sny (představy) hnacím motorem v životě nebo naopak?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (PhDr. Marcela Ondrašíková).
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Použitá literatura: Gustave Flaubert – Paní Bovaryová, nakl. Mladá fronta, Praha 1969
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (PhDr. Marcela Ondrašíková).
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).