Výfuk, IV.VI.4 Odporný Výfuček

Komentáře

Transkript

Výfuk, IV.VI.4 Odporný Výfuček
Výpočty fyzikálních úkolů – kores. sem. MFF UK pro ZŠ
Úloha VI.4 . . . Odporný Výfuček
Řešení IV.VI.4
7 bodů; průměr 5,18; řešilo 33 studentů
Terce se zdálo, že Výfuček, kterého spatřila posledně na matfyzu byl najednou nějak odporný.
Pak si uvědomila, že tomu tak i musí být, poněvadž Výfuček byl sestaven pouze z dokonale vodivých vodičů a dokonale odporných odporů, viz schéma. Zjistěte, jak moc je Výfuček odporný,
tzn. vypočítejte jeho odpor mezi body A a B. Pokud jste se s počítáním odporů ještě nesetkali,
prohlédněte si naše Výfučtení.1
10
A
B
30
14
5
5
8
8
2
12
8
Obr. 1: Schéma zapojení Výfučka. Čísla vyjádřují hodnotu odporů v ohmech.
Úloha možná vypadá složitě, ale ukážeme si, jak lze postupně obvod zjednodušit. Pro pořádek
si ale na samém začátku připomeňme dva základní vztahy, se kterými se při počítaní odporů
setkáváme.
Pokud jsou nějaké rezistory zapojeny sériově (vedle sebe), jejich odpory se jednoduše sčítají.
Celkový odpor sériového zapojení n rezistorů je tedy dán jako jednoduchý součet
Rs = R1 + R2 + R3 + · · · + Rn .
V případě paralelního zapojení (zapojení vedle sebe) platí pro celkový odpor n rezistorů
vzoreček
1
1
1
1
1
=
+
+
+ ··· +
.
Rp
R1
R2
R3
Rn
Nyní si rozebereme jednotlivé části obvodu. Ihned vidíme, že přes rezistory tvořící Výfučkovy
nohy nepoteče žádný proud – naopak, všechen poteče vodivým spojením (zkratem) nad jeho
nohama.
Dále si všimněme, že Výfučkův ocas tvoří dva paralelně zapojené rezistory s celkovým odporem
1
= 4Ω.
R1 =
1
1
+
8Ω
8Ω
Výfučkův ocas tedy lze nahradit jedním, sériově zapojeným rezistorem s odporem 4 Ω.
1
Výfučtení 3. série 3. ročníku: http://vyfuk.mff.cuni.cz/ulohy/vyfucteni
1
Výpočty fyzikálních úkolů – kores. sem. MFF UK pro ZŠ
Řešení IV.VI.4
Nyní si můžeme zjednodušit celou větev tvořící Výfučkovo tělo, jedná se o sériové zapojení
5 rezistorů (místo ocasu máme nyní pouze jeden rezistor) s celkovým odporem
R2 = 5 Ω + 2 Ω + 4 Ω + 14 Ω + 5 Ω = 30 Ω .
30 Ω
A
10 Ω
B
30 Ω
Obr. 2: Zjednodušené schéma.
Všimněte si, že ve zjednodušeném obvodu z posledního kroku, je možné přejít z bodu A do
bodu B třemi různými cestami. Jedná se tedy o paralelní zapojení se třemi větvemi. První má
odpor 10 Ω, druhá 30 Ω a třetí 30 Ω (tento odpor známe z předchozího kroku).
Pomocí vzorce zmíněného na začátku řešení můžeme vypočítat celkový odpor tohoto zapojení
1
1
R=
=
= 6Ω.
1
1
1
1
+
+
10 Ω
30 Ω
30 Ω
6Ω
Celkový odpor Výfučka bude tedy 6 Ω.
Vidíme, že se tato úloha skládá z několika jednoduchých úkonů. Pouze uvědomění si, že
v obvodu jsou tři paralelně zapojené větve, vyžadovalo jistou dávku představivosti. Věříme, že
dostatek této představivosti jste měli při řešení i vy :-).
Korespondenční seminář Výfuk je organizován studenty MFF UK. Je zastřešen Oddělením pro
vnější vztahy a propagaci MFF UK a podporován Katedrou didaktiky fyziky
MFF UK, jejími zaměstnanci a Jednotou českých matematiků a fyziků.
Toto dílo je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Pro zobrazení kopie této licence, navštivte http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
2

Podobné dokumenty

co děti potřebují do mš 2016

co děti potřebují do mš 2016 látkový kapsář do šatny ( mimo odd. D) porcelánový hrneček s obrázkem, vhodný do myčky

Více

HYDROSTATICKÝ TLAK - MARIÁNSKÝ PŘÍKOP – metodika k DUM

HYDROSTATICKÝ TLAK - MARIÁNSKÝ PŘÍKOP – metodika k DUM 1. List – Obsahuje zadání příkladu na výpočet tlaku u dna Mariánského příkopu, je nutné najít hloubku Mariánského příkopu v atlase (odkaz na nápovědu). Potřebnou teorii, hloubku Mariánského příkopu...

Více

Řešení - Výfuk

Řešení - Výfuk Pro zjednodušení výpočtů budeme do všech rovnic místo síly dosazovat hmotnost závaží v kilogramech (všechny rovnice podělíme gravitačním zrychlením g). Abychom se lépe orientovali mezi jednotlivými...

Více

Seriál IV.VI Atomy, Výfuk

Seriál IV.VI Atomy, Výfuk Pokud byste chtěli nahlédnout do poslední teorie trochu hlouběji, zkuste si vyhledat pojmy jako „vlnová funkce“ anebo „Schrödingerova rovnice“. Poněvadž se jedná o pokročilou vysokoškolskou fyziku,...

Více

Výfuk, XXV.IV.6 Odporný odpor

Výfuk, XXV.IV.6 Odporný odpor Anička chtěla měřit odpor drátu. Měla k dispozici ampérmetr třídy přesnosti p = 0,5 s rozsahem 100 mA a voltmetr s rozsahem 10 V a stejné třídy přesnosti. Naměřila, že drátem prochází proud 30 mA a...

Více

Seriál III.VI Keplerovy zákony, Výfuk

Seriál III.VI Keplerovy zákony, Výfuk Pohyb planety je tedy nerovnoměrný. Země prochází perihéliem v lednu a aféliem v červenci, proto je na severní polokouli zimní půlrok kratší než letní. Ekvivalentní tvrzení s 2. Keplerovým zákonem ...

Více

Řešení - Výfuk

Řešení - Výfuk naprosto jasné věci, například postup výpočtu kořenů kvadratické rovnice, stačí se dostat k rovnici, napsat „Nyní naleznu kořeny této rovnice.“, a pak již napsat samotné kořeny. Ale veškeré složitě...

Více

Výfuk, V.II.1 Okno

Výfuk, V.II.1 Okno pořád větší než množství světla, které projde skrz z venku. David tedy vidí mnohem lépe svůj odraz v okně, než co se děje venku. Lukáš Fusek [email protected]

Více