A zde si můžete stáhnout finální verzi rozvrhu hodin pro

Transkript

A zde si můžete stáhnout finální verzi rozvrhu hodin pro
Rozvrh vyučovacích hodin: Šumperk; školní rok 2007÷2008, semestr zimní
Studium
Ročník
Obor
Skupina
Forma studia
Hodina
Den
Týden
Pondělí Lichý
Sudý
Úterý
Lichý
Sudý
Středa
Lichý
Sudý
Čtvrtek
Lichý
Sudý
Pátek
Lichý
Sudý
Poznámka
Bakalářské
1
2342R99900
SB 099
prezenční
08.00 08.45 09.45 10.30 11.30 12.15 13.15
08.45 09.30 10.30 11.15 12.15 13.00 14.00
Základy matematiky
Matematika I.
Chemie
Chemie
Matematika I.
Matematika I.
Zákl. strojnictví Základy strojnictví
Zákl. strojnictví Základy strojnictví
Nauka o materiálu
Nauka o mat.
Výp. technika
Výpočetní technika
Nauka o materiálu
Nauka o mat.
Základy fyziky
aaaa – přednášky; bbbb - cvičení
1
14.00
14.45
15.00 15.45
15.45 16.30
Zákl. geometrie
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Rozvrh vyučovacích hodin: Šumperk; školní rok 2007÷2008, semestr zimní
Studium
Ročník
Obor
Skupina
Forma studia
Hodina
Den
Týden
Pondělí Lichý
Sudý
Úterý
Lichý
Sudý
Středa
Lichý
Sudý
Čtvrtek
Lichý
Sudý
Pátek
Lichý
Sudý
Poznámka
Bakalářské
1
2342R99900
SB 100
prezenční
08.00 08.45
08.45 09.30
09.45
10.30
10.30
11.15
11.30 12.15
12.15 13.00
Matematika I.
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
Chemie
Základy strojnictví
Matematika I.
Zákl. strojnictví Chemie
Základy matematiky
Matematika I.
Zákl. strojnictví
Výpočetní technika
Nauka o materiálu
Zákl. geometrie Nauka o mat.
Výp. technika
Základy strojnictví
Nauka o materiálu
Nauka o mat.
Základy fyziky
aaaa – přednášky; bbbb - cvičení
2
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Rozvrh vyučovacích hodin: Šumperk; školní rok 2007÷2008, semestr zimní
Studium
Ročník
Obor
Skupina
Forma studia
Hodina
Den
Týden
Pondělí Lichý
Sudý
Úterý
Lichý
Sudý
Středa
Lichý
Sudý
Sudý
Čtvrtek
Lichý
Sudý
Pátek
Lichý
Sudý
Poznámka
Bakalářské
2
2342R99900
SB 200
prezenční
08.00 08.45 09.45 10.30 11.30
08.45 09.30 10.30 11.15 12.15
Pr. a pevnost
Pružnost a pevnost
Základy automatizace
Zákl.automat.
Pr. a pevnost
Pružnost a pevnost
Základy automatizace
Zákl.automat.
Mech. tekutin
Mech. tekutin
Dynamika I.
Technologie II. Technologie II.
Dynamika I.
Dynamika I.
Povinně volitelný předmět
aaaa – přednášky; bbbb - cvičení
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
GS
Grafické systémy
Mech. tekutin
Mech. tekutin
GS
Grafické systémy
Jazyk německý
Jazyk anglický
Jazyk německý
Dynamika I.
3
16.45
17.30
17.30
18.15
Technologie II.
18.30
19.15
19.15
20.00
Technologie II.
Rozvrh vyučovacích hodin: Šumperk; školní rok 2007÷2008, semestr zimní
Studium
Ročník
Obor
Skupina
Forma studia
Hodina
Den
Týden
Pondělí Lichý
Sudý
Úterý
Lichý
Sudý
Středa
Lichý
Sudý
Lichý
Čtvrtek
Lichý
Sudý
Pátek
Lichý
Sudý
Poznámka
Bakalářské
3
2303R00270
SB 309
prezenční
08.00 08.45 09.45 10.30
08.45 09.30 10.30 11.15
CAD/CAM systémy v obrábění
Org. a řízení
Org. a řízení
Povrch. úpravy Povrch. úpravy
Kon. tv. nástr.
11.30 12.15 13.15 14.00 15.00 15.45 16.45 17.30 18.30
12.15 13.00 14.00 14.45 15.45 16.30 17.30 18.15 19.15
CAD/CAM systémy v obrábění
Povrch. úpravy Povrch. úpravy
Org. a řízení
Org. a řízení
Ročníkový projekt
Kon. tv. nástr;.
Kon. tv. nástr.
Kon. tv. nástr.
Ročníkový projekt II.
Jazyk anglický
Jazyk německý
Jazyk německý
Elektrotech. I.
Elektrotech. I.
Tváření
Tváření
Tváření
Elektrotech. I.
Elektrotech. I.
Numerická matematika
Numerická matematika
Sasa – přednášky; bbbb – cvičení
4
Tváření
19.15
20.00
Rozvrh vyučovacích hodin: Šumperk; školní rok 2007÷2008, semestr zimní
Studium
Ročník
Obor
Skupina
Forma studia
Hodina
Den
Týden
Pondělí Lichý
Sudý
Úterý
Lichý
Sudý
Středa
Lichý
Sudý
Lichý
Čtvrtek
Lichý
Sudý
Pátek
Lichý
Sudý
Poznámka
Bakalářské
3
2301R00200
SB 349
prezenční
08.00 08.45 09.45 10.30 11.30 12.15 13.15 14.00 15.00 15.45
08.45 09.30 10.30 11.15 12.15 13.00 14.00 14.45 15.45 16.30
Ročníkový projekt
Dopravní prostředky
Dopravní prostředky
Povinně vol. předmět
Povinně vol. předmět
Dopravní prostředky
Dopravní prostředky
Jazyk anglický
Jazyk německý
Jazyk německý
Elektrotech. I.
Elektrotech. I.
Teorie údržby
Teorie údržby
Teorie údržby
Teorie údržby
Elektrotech. I.
Elektrotech. I.
Numerická matematika
Numerická matematika
aaaa – přednášky; bbbb - cvičení
5
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00

Podobné dokumenty

Rozvrh pro kombinované studium 2007/2008 můžete

Rozvrh pro kombinované studium 2007/2008 můžete Čtvrtek Pátek Středa Čtvrtek Pátek Pondělí Středa Středa Čtvrtek Středa Pondělí Pondělí Čtvrtek Pondělí Čvrtek

Více

Já přiznávám

Já přiznávám œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœœ œœœ n œœœ œœœ U 2 ‰ œ n œ n œ b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ

Více

Bohemian Rhapsody.mus

Bohemian Rhapsody.mus b œ œ œ œ w œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ.

Více

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ HUDEBNÍ OBOR - individuální výuka II. pol. 2009/2010 Přípravky Klasifikace Prospěch

Více

7.B (2008/2009)

7.B (2008/2009) 7.B-30/2h. Pondělí

Více