mudrunner

Transkript

mudrunner
Rychlé,
snadné,
dokonalé
spárování
Tmelicí směsi a vybavení
SHEETROCK
®
Při požadavku na vysoce kvalitní konečné úpravy povrchu
sádrokartonových desek, omítky, betonu i dalších materiálů
volí stále více profesionálů pro plnění spár a krycí vrstvu
namíchané tmely SHEETROCK®.
Naši zákazníci – profesionálové i běžní uživatelé – oceňují
kvalitu a výhody produktů SHEETROCK®.
Kladné reakce jsou tím nejvyšším oceněním naší práce.
Informace v tomto katalogu nabízejí přehled aktuálně
nabízené řady produktů.
Nejpokročilejší technologie – pro úspěšnou práci
Namíchané tmely SHEETROCK® existují již téměř
šedesát let.
Historie úspěšné značky SHEETROCK® začala v roce
1953 ve Spojených státech. Dnes jsou předmíchané
tmelicí směsi SHEETROCK® nespornými vůdci na
světovém trhu. Od roku 2000 se směsi SHEETROCK®
používají stále více také v Evropě.
Díky více než 100 rokům zkušeností, které jsme
nasbírali v oblasti vývoje a výroby suchých krycích
směsí, pokračujeme ve společnosti USG
v zavádění dalších inovací. Nyní si můžete sami
prověřit výhody technologického pokroku –
a dosáhnout úspěchu.
EN 13963
2
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
Prokázaná bezpečnost
Dnes již nestačí jen nabízet produkty vysoké kvality.
Pro uživatele je zásadní také prokázaná bezpečnost
takových produktů.
Namíchané tmely SHEETROCK® otestovala
a schválila k používání organizace Rosenheim
Institute of Building Biology. Produkty SHEETROCK®
získaly značku CE. Tyto produkty naplňují všechny
platné evropské normy a prošly uvedenými testy
potvrzení shody.
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
Obsah
SHEETROCK®
Doporučení k výběru
vhodných produktů
Obsah
• Co je zapotřebí zvážit při výběru vhodných produktů SHEETROCK®
Produkty
• Namíchané tmely SHEETROCK®
Strana
4–5
6–7
• Základní nátěr SHEETROCK®
• Práškové směsi SHEETROCK®
Produkty plnění spár a úpravy rohů
8–9
•P
apírové spárovací pásky, pružné kovové výztužné pásky
a rohové lišty SHEETROCK®
Nástroje
10 – 11
•M
íchadlo směsi SHEETROCK®, prořezávací pilka,
špachtle a nástroje pro úpravu rohů
LO
ch GO
yb
í
Zpracování povrchu
• Zpracování povrchu sádrokartonu, betonu a omítky pomocí SHEETROCK®
12 – 13
•S
těny a stropy bez prasklin s použitím papírových spárovacích pásek,
14 – 15
pružných kovových lepicích rohů, kovových rohových lišt potažených
papírem a namíchaných tmelů SHEETROCK®
Nástroje SHEETROCK® a TapeTech®
• Nástroje TapeTech® pro vysokou produktivitu
16
Stříkání
• Celoplošné nanášení tmelů bezduchovou stříkací pistolí
17
• Časté dotazy
18
18 – 19
• Potíže a jejich řešení
20
• Důležité všeobecné informace
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
3
Co je zapotřebí zvážit
při výběru nejvhodnějšího produktu SHEETROCK® pro určitou práci?
Při výběru nejvhodnějšího produktu pro
určitou práci byste měli zvážit plánované
dokončovací práce a jakých výsledků je
zapotřebí dosáhnout. Je vhodné získat
informace o produktech s podobnými
i odlišnými charakteristikami. Důležité
je pochopit, zda bude práce provedena
manuálně nebo pomocí mechanických
zařízení, kupříkladu bezvzduchového
rozstřikovače.
USG – společnost produkující výrobky
značky SHEETROCK
Společnost USG (United States Gypsum)
začala vyrábět namíchané tmely v roce
1953. S oprávněnou hrdostí můžeme
prohlásit, že jsme časem získali obrovské
výrobní zkušenosti, což nám umožňuje
nabízet produkty nejvyšší kvality, které
spotřebitelé skutečně oceňují.
Tmelicí směsi
V současné době zahrnuje značka
USG SHEETROCK® plný sortiment
namíchaných tmelů i práškových
výrobků.
Tmely se nepoužívají jen k začištění
spojů sádrokartonových desek, ale také
k opravám povrchu, plnění prasklin a děr,
vytváření textury a spárování.
Hlavní charakteristiky
•Namíchané tmely SHEETROCK® se
používají při dokončovacích pracích
v interiéru a nejsou určené pro
venkovní použití.
•Namíchané tmely SHEETROCK®
obsahují vinyl a jsou předmíchané
do formy homogenní krémovité
masy. Tyto přípravky mají krémovitou,
hebkou konzistenci, která v zásadě
neobsahuje vzduchové bublinky
způsobující krátery. Proto je možné
zaručit vysoce kvalitní práci a zároveň
ušetřit čas i peníze.
•Na místě stavby není zapotřebí
voda, protože namíchané tmely
SHEETROCK® lze okamžitě použít.
Stačí jen nabrat si potřebné množství
tmelu a pak nádobu zase zavřít –
namíchané tmely SHEETROCK®
nevyschnou ani po nich nezůstává
odpad.
•Namíchané tmely SHEETROCK®
mají velmi dobré vlastnosti z hlediska
4
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
vyrovnávání a přilnavosti a tmely lze
aplikovat manuálně stejně dobře jako
strojně.
•Namíchané tmely SHEETROCK®
jsou ideální pro použití ve spojení se
všemi typy sádrokartonových desek
vyrobenými dle požadavků ČSN
EN520.
•Namíchané tmely SHEETROCK®
jsou vhodné pro konečnou úpravu
a zlepšení povrchu sádrokartonu na
úroveň Q1 až Q4 podle standardů
sádrokartonových
a sádrových desek stanovených
instrukcí č. 2 Federální asociace
skupiny výroby sádrokartonových
desek z dubna 2003 a jsou schválené
jako stavební materiál třídy A2.
•Namíchané tmely SHEETROCK®
lze také použít na odolné
sádrokartonové, betonové, zděné
a pórobetonové vnitřní povrchy.
Doba schnutí
•Namíchané tmely SHEETROCK® jsou
produkty (prášek) tzv. vysychajícího
typu bez chemické reakce.
To znamená, že vysychání je
ovlivněno vlhkostí a teplotou okolí.
•Z hlediska podmínek vysychání je
důležitá také tloušťka vrstvy materiálu.
Při úpravě spár závisí tloušťka
vrstvy na tvaru hrany použitého
sádrokartonového panelu i na
vzdálenosti mezi panely.
•Sádrokartonové panely s profilem
AK nemají hluboký okraj, a proto lze
použít méně materiálu, což vede ke
snížení doby zasychání.
Doba zasychání vrstvy tmelu pod
papírovou spárovací páskou
RH
90%
16˚
4-1/2 D
t (°C)
21˚
27˚
3D
49 h
32˚
36 h
85%
3D
2D
34 h
25 h
80%
2-1/4 D
38 h
27 h
19 h
70%
38 h
26 h
19 h
14 h
60%
29 h
20 h
14 h
10 h
50%
24 h
17 h
12 h
9h
40%
20 h
14 h
10 h
7h
30%
18 h
12 h
9h
6h
20%
16 h
11 h
8h
5h
10%
14 h
10 h
7h
4h
0%
13 h
9h
6h
4-1/2 h
RH = relativní vlhkost vzduchu
D = dny (24 h), h = hodiny
Spotřeba
Spotřeba namíchaného tmelu závisí na
různých aspektech, kupříkladu na kvalitě
sádrokartonové stěny a typu okraje
desky (AK nebo HRAK).
Doporučujeme nanášet vrstvy s
tloušťkou nejvýše 2 mm. Při plnění
spár a pokrývání celého povrchu
sádrokartonové desky se pohybuje
spotřeba na úrovni 1 litru tmelu na
metr čtvereční. Můžete tedy odhadnout
potřebné množství tmelu a vybrat
vhodné balení.
Instrukce a obecná omezení
1.Tmely USG SHEETROCK® nejsou
kompatibilní s žádnými jinými
směsmi a nelze je s nimi míchat.
2.Tmely USG SHEETROCK® jsou
určené výhradně pro vnitřní použití.
Výjimkou je prášková tmelicí
směs Easy Sand™ Lightweight
tvrdnoucího typu, kterou lze použít
i na venkovních stěnách pod
střechou, které nejsou vystavené
dešti a přímému slunečnímu světlu.
3.Pro spárování lze použít pouze
směsi Easy Sand™, Taping Ready
Mix a All Purpose Ready Mix.
4.Výrobky v pytlích a kartonech
chraňte před vlhkem. Předmíchané
produkty chraňte před mrazem
a vysokými teplotami.
POZOR! Namíchané tmely
SHEETROCK® lze použít i po
zmrznutí!
Zmrzlou směs nechte roztát při
pokojové teplotě.
Na povrchu tmelu se může v nádobě
vytvořit vrstva vody a lepidla. Obsah
nádoby je pak zapotřebí důkladně
promíchat elektrickým míchadlem
/minimálně 4-5 minut/. Teprve poté
lze tmel použít k práci.
Vlastnosti výrobku byly testovány
za laboratorních podmínek po deseti
cyklech zmrznutí a roztátí.
Z výsledků vyplývá, že ke zmrznutí
a rozmrznutí nesmí ovšem dojít více
než 4krát, pak namíchaný tmel ztrácí
své vlastnosti.
5.Každá vrstva tmelu musí nejprve
zaschnout, až poté lze nanést
další vrstvu. Výjimkou je lehká
tvrdnoucí směs Easy Sand značky
SHEETROCK®, na kterou lze
nanášet další vrstvu již po zatvrdnutí
předchozí vrstvy. Před nanášením
finální vrstvy musí být tmel ve
spárách zcela suchý.
6.K zabroušení tmelů Fill & Finish
Light, Topping a Dust Control
SHEETROCK® nepoužívejte nic
hrubšího než je pískový papír
hrubosti 150 nebo brusnou tkaninu
hrubosti 220.
7.V případě malování a tapetování
používejte materiály podle instrukcí
výrobce. Před tapetováním
musejí být všechny povrchy zcela
suché, bez prachu a matné. Před
tapetováním je vhodné aplikovat a
nechat zaschnout základní nátěr
SHEETROCK® First Coat.
8.Povrch sádrokartonových
panelů by měl být pokryt tmelem
SHEETROCK® Topping Ready,
aby se před malováním vyrovnala
nasákavost v místech, kde budou
stěny a stropy ze sádrokartonových
panelů vystaveny silnému umělému
nebo přirozenému světlu a kam
se bude nanášet lesklá malba
(pololesklá nebo lesklá).
Po zabroušení je nutné aplikovat na
povrch základní nátěr SHEETROCK®
First Coat a nechat ho zcela
zaschnout. Poté můžete začít
s malováním.
9.Pokud se k uhlazení tmelu používá
broušení, vyhněte se zdrsnění papíru
na čelní straně sádrokartonového
panelu.
10.Tmel Topping nepoužívejte
k zakrytí papírové spárovací pásky,
nalepovaných kovových rohů ani
rohových lišt.
11.Na povrch z namíchaných tmelů
SHEETROCK® byste nikdy
neměli nanášet masu tvrdého
(chemicky tvrzeného) materiálu.
Tmel SHEETROCK® lze ovšem
bez problémů používat na tvrdých
podkladech.
12.Namíchaný tmel SHEETROCK®
nelze nanášet na stěny, které byly
po dlouhou dobu vystaveny vlhkosti.
13.POZOR! Chraňte nádoby s tmely
před dětmi! Nebezpečí utonutí!
Nebezpečné může být i malé
množství tekutiny nebo tmelicí směsi
v nádobě.
Který produkt zvolit?
Pro plnění spár sádrokartonu lze použít
připravené směsi Taping, All Purpose
nebo Fill & Finish Light, je-li použita
papírová spárovací páska.
K zakrytí skelné nebo mřížkové pásky
lze použít lehkou tvrdnoucí směs Easy
Sand™.
Zakrytí rohových lišt:
1.V případě kovových rohových lišt
SHEETROCK® potažených papírem
použijte předmíchané směsi Taping,
All Purpose nebo Fill & Finish Light.
2.Lehkou tvrdnoucí tmelicí směs
Easy Sand™ lze použít k zakrytí
hliníkových nebo kovových rohových
lišt od jiných výrobců.
K zakrytí kovových rohových pásek
SHEETROCK® a dalších je možné
použít předmíchané směsi Taping,
All Purpose nebo Fill & Finish Light.
Pokud víte, že na sádrokartonový,
omítkový nebo betonový povrch
bude nutné nanést tmelicí
směs, je správnou volbou směs
SHEETROCK® All Purpose.
Nejlepšímu produkty pro sádrokartonový
povrch jsou lehčené namíchané tmely
Fill & Finish Light nebo Dust Control;
je-li tmel lehčí, snáze se přenáší i
nanáší a brousí. Výhody odlehčených
namíchaných tmelů poznáte při úpravách
stropů.
Pokud opravujete jednu místnost ve
své kanceláři nebo bytě, doporučujeme
použít směs Dust Control místo
Fill & Finish Light, protože tento produkt
výrazně omezí množství prachu
ve vzduchu při broušení. Prachové
částice se nebudou vířením vzduchu šířit
i do okolních místností, ale budou se
seskupovat na větší a těžší částice
a padat přímo na podlahu. Tam je snadno
smetete a místnost vyčistíte, čímž opět
ušetříte čas i peníze jinak vydané na
čištění ostatních místností a používání
protiprašných obalů.
Po obroušení byste měli před malováním
i tapetováním na povrch aplikovat
základní nátěr SHEETROCK® First
Coat. Tato vrstva vytvoří tvrdý povrch a
zabrání vzniku mikro-defektů. Při lepení
tapety voda v lepidle nepronikne díky
podkladové vrstvě až do tmelicí směsi.
Při malování se barva rovnoměrně
rozprostře, takže jí spotřebujete méně,
a dojde také k potlačení tzv. stínových
efektů ve spárách mezi sádrokartonovými
deskami.
Hodně štěstí!
Podrobný popis produktů i video ukazující
jejich použití najdete na našich webových
stránkách na adrese www.sheetrock.cz
Připravujete-li povrch na malování, tak
jako poslední vrstvu před základovým
nátěrem použijte namíchaný tmel
Topping, který vytváří velmi hladký
povrch. Tento tmel ovšem nepoužívejte
před tapetováním, pro které se hodí spíše
tmely All Purpose, Fill & Finish Light nebo
Dust Control.
Mechanizované spárování
Při celoplošném stříkání tmelů pomocí
bezvzduchových rozstřikovacích pistolí
použijte namíchané tmely Pro Spray Plus
nebo Pro Spray Light.
Pro plnění velkých trhlin a hlubokých děr
i pro nanášení silných vrstev se používá
směs EasySand™ charakterizovaná
nízkým propadáním a krátkou dobou
tvrdnutí. Pak ještě použijte jednu
z namíchaných tmelů pro dosažení
hladkého a dokonalého povrchu.
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
5
SHEETROCK®®
SHEETROCK
Přehled
aplikování
a pomoc
rozhodováním
An
overview
of application
ands help
for decision-making
All
ReadyMix
Mix
All Purpose
Purpose Ready
Fill
Light Ready
ReadyMix
Mix
Fill &
& Finish Light
Diverse use:
•• Různorodé
použití:
For
joint tape,
filling
Proembedding
spárování paper
s papírovou
páskou,
ofceloplošné
the surface,stěrkování
gluing of povrchu
two gypsum
•boards
Ideální k opravě prasklin v omítce
zarovnání
nerovných
povrchů
• aIdeal
for repairing
of plaster
cracks
•and
Hustota
kg/l surfaces
filling 1,65
of uneven
•• KDensity
dispozici
v nádobách
o hmotnosti
1.65
kg/l
20 a 5,4
• 28,
Available
in kg
28, 20 and 5.4 kg
buckets
weight
•• O35%
35 %less
lehčí
advantages
SHEETROCK® All
•• VAll
šechny
výhodyoftmelu
®
SHEETROCK
All Purpose
Purpose
Joint Compound
•• Menší
Lowerpropadání
shrinkage
•• Velmi
broušení
Very snadné
easy to sand
•• KAvailable
dispoziciinv17
17ll buckets,
nádobách,
weight 20 kg
20 kgfor treatment of gyp• hmotnost
Very suitable
•sum
Velmi
vhodné
pro finální úpravu
panel
surfaces
povrchu sádrokartonu
Lightweight
ReadyMix
Mix
Lightweight Ready
DUST CONTROL
CONTROL
DUST
to the uniquesložení
formulation
•• D
Due
íky jedinečnému
vznikáforms
při
considerably
less dust
during
sanding
broušení výrazně
méně
prachu
•• T ento
tmel je zvláště
vhodnýsuitable
A compound
is especially
a renovacím
fork opravám
repairs and
renovationsv již
because no
obydlených
protože
dustcoat
formsprostorách,
in neighbour
rooms
sousední
• seAllnezapráší
advantages
of Fill &místnosti
Finish Light
•Ready
V
šechny
tmelu Fill & Finish
Mix výhody
Joint Compound
• Light
Available 10 l and 3.8 l
• K dispozici po 10 l a 3,8 l
Taping
Mix
Taping Ready Mix
•• Z Very
vláštěsuitable
vhodnýfor
ke embedding
spárování sPaper
Joint
Tape, Paper-faced
Metal Corner
papírovou
spárovací páskou
a k lepení
kovových
rohových
lišt sTape-On
papírovým
Beads
and Flexible
Metal
povrchem a pružných kovových
Corner
pasek and cracking
• výztužných
Excellent adhesion
•resistance
V
ynikajícíproperties
přilnavost a odolnost vůči
• popraskání
Best ready-mixed material for
•multiple-layer
N
ejlepší namíchaný
tmel
applications
aplikace
• pro
Canvícevrstvé
be used for
gluing of two
•gypsum
K dispozici
ve 28kg nádobách
boards
• Available in 28 kg buckets
Selection
of ready-mixed
joint compounds
Přehled
použití namíchaných
tmelů
Applications
Použití
All Purpose
Dust Control
& Finish Light
Fill &
Taping
Topping
Topping
Pro Spray
Spray
Embedding
paper jointpáskou
tape
Spárování
s papírovou
••
••
••
•••
−
−
Screw covering
Krytí šroubů
••
••
••
•••
−
−
Treatment of gypsum panel surfaces
Úprava povrchu sádrokartonových desek
••
•••
•••
−
•••
•••
Treatment of plaster and concrete surfaces
Úprava omítnutého a betonového povrchu
•••
•
•
••
•
•••
Creating of structures
Tvorba dekorativních struktur
•••
••
••
•••
•
•
Mechanized treatment
Strojní nanášení
••
•••
•••
•
••
•••
••• very good
•• good
• satisfactorily
••• velmi dobré •• dobré • uspokojivé
6
6
SHEETROCK®® Simply
a better
finishing
Prostě lepší
konečná
úprava
ToppingReady
Ready
Mix
Topping
Mix
thekrycí
finishing
in
•• DPerfect
okonalýfor
jako
vrstvacoat,
zejména
particular
before painting
pro malování
•• Malé
Low propadání
shrinkage
•• NNot
evhodný
profor
spárování
a lepení
suitable
embedding
Paper Joint
pružných
výztužných
kovových
pásek
Tape,
Flexible
Metal Tape-On
Corner
or
nebo kovových
lišt
Paper-faced
Metalrohových
Corner Beads
papírovým
• sEasy
to applypovrchem
and sand, creates a very
•smooth
Snadnésurface
nanášení a broušení, vytváří
velmi hladký povrch
Pro Spray
Plus/Pro
Pro Spray
Plus/Pro
SpraySpray
Light Light
® ® First Coat Primer
SHEETROCK
SHEETROCK
First Coat Primer
Available
in 28litrových
kg buckets
• Especially
intended
for priming
of gypsum
surface as thepovrchu
last coatjako
after
• K •dispozici
v 15-ti
PE pytlích • Z ákladní
nátěr speciálně
určený
pro přípravu
sádrokartonového
• použití
Ready for
use with professional airless poslední
topping
andposanding
• Pro
v profesionálních
vrstva
zarovnání a zabroušení
bezvzduchových
stříkacích pistolích
•V
yrovnává
nasákavost
mezi tmelem
a papírovým
povrchem
sádrokartonové
spray guns
• Equalizes
the absorptive
power
between the
joint compound
and the
• Pro
poslední
vrstvy
na coat on
desky,gypsum
omezuje
stínový
spojích shadow
/tzv. zalamování
umožňuje
další
• tvorbu
For creating
of the
finish
board
faceefekt
paper,vereduces
effect of spojů/
the jointa and
facilitates
sádrokartonovém,
povrchu
gypsum, concretebetonovém
and plaster surfaces úpravy
further
finishing
a •omítnutém
povrchu
se štětcem,
nebo spraying
vysokotlakým
stříkacím zařízením
Homogeneous
applying, excellent slip,• Aplikuje
• Applying
withválečkem
high-pressure
equipment
• Rovnoměrná
výborná
• Doba•schnutí
asi 30
very easy toaplikace,
sand
Dryingjetime
~30minut
minutes
přilnavost,
velmi snadné
broušení
• Comfortable
packaging,
especially • Velmi•nízká
Veryspotřeba
economical consumption
• Pohodlné
zvláště
vhodnéwith
pro a
• Po aplikaci
First Coat
se snižuje
suitable balení
for spray
equipment
• Thenátěru
consumption
of the
paint is spotřeba
less afterbarvy
surface treatment with First Coat
stříkací
zařízení
s
nádrží
•
Lze
zabarvit
container
• Can be tinted
• Hustota 1,10 kg/l
• K dispozici v nádobách o objemu 3,8 l a 18,9 l
• Density 1.10 kg/l
• Available in 3.8 l and 18.9 l buckets
TM
SHEETROCK® Easy Sand
Sand™
Lehký,
chemicky
vytvrzovaný
práškový tmel
Lightweight
Setting-Type
Joint Compound
embeddinga paper
tape, for
interior finishing
of plaster
and concrete
•P
For
ro spárování
finální joint
stěrkování
omítnutých
a betonových
povrchů
v interiéru
surfaces
•
Hmotnost snížená o 25 %
25% less weight
• Jedinečná
odolnost vůči vlhkosti
Uniquesnadné
moisture
resistance
• Velmi
nanášení
a broušení
Very easy
to apply
sanda zpracování
• Výběr
různých
dob and
schnutí
• Choice of drying and work time
Easy Sand™ je chemicky vytvrzovaný tmel na bázi sádry s hmotností nižší,
TM
Easymají
Sandběžné
is gypsum
setting-type
powder
productbroušením.
with less weight
than
než
práškovébased
produkty,
a se zvláště
snadným
Tento tmel
conventional
powder
products and
with exceptional
easepomocí
of sanding.
je velmi vhodný
pro spárování
sádrokartonových
desek
papírových
Aspárovacích
compound pásek
is especially
suitable forčigypsum
panel
jointpro
filling
using paper
nebo mřížkových
skelných
pásek,
vyplňování
děr ijoint
pro
tape
or mesh
tape,
for na
filling
of holes
well as for
creating
the finishvlhkosti
coat in
vytváření
finální
vrstvy
místech
a vas
oblastech,
které
bývajíofvystavené
places
andotvory
spacespro
which
have
been exposed
to Je
moisture
(for example,
such as
(jako jsou
okna,
koupelny,
WC atd.).
charakterizován
výjimečnou
window
bathrooms,
WC etc.).
It is characterized
by exceptional
pevností,openings,
velmi nízkým
propadáním
a vysokou
odolností proti
praskání. bonding
strength,
verylze
lowpoužít
shrinkage,
and firmness
and cracking
resistance
properties.
Easy Sand™
k ošetření
běžných povrchů,
povrchů
odolných
vůči
TM
Easy
Sand
can bepovrchů.
used forNabízí
the treatment
of conventional,
vlhkosti
i vnějších
různou dobu
tvrdnutí: 20,moisture
45 neboresistant
90 minut.
and
outdoors
board surfaces.
Offerssvaried
times:Doba
20, 45
and 90 minutes
Pozor!!!
Nezaměňujte
dobu tvrdnutí
dobousetting
zpracování!
zpracování
činí
accordingly.
Warning!!!15
Dominut,
not mixu EasySand™
up a setting time
with20a minut;
work out
Work out
v případě EasySand™
45 pak
a utime!
EasySand™
TM
time
EasySand
is 15 minutes;
EasySand
45 kvalitní
– 20 minutes;
EasySand
90
90 jefor
to 60
minut. TMEasySand™
se vyrábí
z vysoce
sádry typu
Alfa aTMmá
TM
– 60 minutes.
EasySand
produced
from high-quality
skvělé
vlastnosti
z hlediskahas
míchání,
zpracování
a broušení.Alfa group gypsum that
provides excellent product mixing, work out and sanding properties.
® ® Simply a better finishing
SHEETROCK
SHEETROCK
Prostě lepší konečná úprava
7
SHEETROCK®
Papírové spárovací pásky a profily
Abyste dosáhli spojů a vnitřních
rohů, které nebudou praskat,
a abyste zajistili řádnou ochranu
hran a vnějších rohů, je zapotřebí
používá správné a kvalitní
materiály.
USG nabízí kvalitní papírové
spárovací pásky, pružné kovové
výztužné pásky a kovové rohové
lišty s papírovým povrchem
vhodné pro použití
s namíchanými tmely.
Tyto produkty charakterizuje
vysoká pružnost, přesnost
a snadné použití, stejně jako
přesvědčivé výsledky.
Papírové spárovací pásky SHEETROCK® Paper Tape
Profesionálně provedený spoj je vždy vyztužen papírovou spárovací páskou. Na
rozdíl od skelných a samolepicích spárovacích pásek má papírový spárovací
pásek mnohem vyšší pevnost v tahu, takže výrazně lépe zabraňuje vzniku prasklin
při pohybech budovy, což znamená méně stížností od zákazníků. Papírové
spárovací pásky Sheetrock jsou ideální k použití ve spojení s předmíchanými
tmelicími směsmi Sheetrock.
Délka: 152,40 m, 76,80 m a 22,86 m s šířkou 5,25 cm
• Tkanina uprostřed zjednodušuje zpracování rohů
• Pásek je odolný vůči popraskání, natažení a zkroucení
• Vyrobeno pro nejlepší spojení
• Velmi tenký pásek zaručuje slabé/lehké pokrytí
Pružná kovová výztužná rohová páska SHEETROCK® Flex Metal Tape
Pružná kovová výztužná páska Sheetrock® s papírovým povrchem umožňuje
vytvářet trvanlivé, velmi pevné a snadno formovatelné vnitřní i vnější rohy.
Speciální papírový povlak zajišťuje stabilní spojení s povrchem desky a zabraňuje
praskání, přičemž galvanizovaná ocel je zaručeně odolná vůči nárazům. Ocel je
nalepena speciálním lepidlem, které odolává odlepení při zvlhčení.
Délka: 30 metrů, šířka: 5,25 cm
• Lze použít pro libovolný úhel vnitřních i vnějších rohů
•P
ři instalování pomocí aplikátoru Hopper a válečku TapeTech pro vnější rohy lze
instalaci výrazně urychlit.
Pro oblouky, klenby atd.
8
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
®
SHEETROCK
DALLAS
Paper-Faced
Metal
Corner
Bead B1® DALLAS
Kovová
rohová
lišta B1Brand
s papírovým
povrchem
značky
SHEETROCK
For
outsiderohy.
corner.
Suitablepro
forvšechny
any board
thickness.
Pro 90° vnější
Použitelná
tloušťky
desek.
Length:
3.05m;m;2,74m;
2.74m;2,44
2.44m.m.
Délka: 3,05
A
B
C
D
16,0 mm
20,5 mm
20,5 mm
16,0 mm
®
®
LAS
Brand Paper-Faced
Metal Corner
Bead B2
SHEETROCK
Kovová rohová
lišta VEGAS
B2 s papírovým
povrchem SHEETROCK
LAS VEGAS
For
inside corner.
Pro 90° vnitřní
rohy.
Length:
3.05m;m;2,74
2.74m;m;2,44
2.44m.m.
Délka: 3,05
A
B
C
D
16,0 mm
9,5 mm
9,5 mm
16,0 mm
®
®
SHEETROCK
SANTA
Brand
Paper-Faced
Rounded
Metal
Corner
Zaoblená kovová
rohováFE
lišta
s papírovým
povrchem
SHEETROCK
SANTA
FE Bead
Pro 90° vnější
Použitelná
tloušťky
desek.
For
outsiderohy.
corner.
Suitablepro
forvšechny
any board
thickness.
Poloměr:1919mm.
mm.Length:
Délka: 3.05
3,05 m;
m; 2.74
2,74 m;
m; 2.44
2,44 m.
Radius:
Advantages
of paperVýhody
kovových
faced metal
rohových
lišt scorner
beads
papírovým
povrchem
A 15,0 mm
B 19,0 mm
C 15,0 mm
®
SHEETROCK
metal
Kovové
rohovépaper-faced
lišty a spojovací
®
corner
beads
and fasteners
have
profily SHEETROCK
potažené
several advantages
for better
papírem
nabízejí několik
výhod
results.
pro
dosažení lepších výsledků.
wear
resistance
•V
High
ysoká
odolnost
vůči in
comparisonv with
aluminium
opotřebení
porovnání
s
corner beads
hliníkovými
rohovými lištami
•S
coating
forms
Special
peciálnípaper
papírová
vrstva
an optimum
connection
vytváří
optimální
napojenítonathe
board surface
povrch
desky
steel
guarantees
•G
Galvanized
alvanizovaná
ocel
zaručuje
betterochranu
protection
lepší
než inhliníkové
comparison with aluminium
profily
•C
profiles
hrání před prasklinami,
• které
Protect
against
crackspohybů
jsou
důsledkem
resulting(žádné
from building
budovy
praskliny
způsobení
movementssmršťováním)
(no shrinkage
• Zcracks)
jednodušují opravu rohů
případě poškození
• vFacilitate
the treatment of
•M
corners
éně stížností
in casenaofpopraskání
damage
• povrchu
Fewer complaints regarding to
cracking of surface
®
®
SHEETROCK
DENVER
Paper-Faced
Rounded
Metal Corner
Bead
Zaoblená kovová
rohová Brand
lišta s papírovým
povrchem
SHEETROCK
DENVER
For
inside corner.
Pro 90° vnitřní
rohy.
Length:
3.05m;m;2,74
2.74m;m;2,04
2.04m.m.
Délka: 3,05
A 16,0 mm
B 16,0 mm
®
Paper-Faced
Metal
L profile
SHEETROCK
Kovový profil® LGÖPPINGER
s papírovýmBrand
povrchem
SHEETROCK
GÖPPINGER
For
mm sádrokartonové
gypsum boards.desky.
Pro 12.5
12,5mm
Length:
3.05m;m;2,74
2.74m;m;2,44
2.44m.m.
Délka: 3,05
A 12,7 mm
B 24,0 mm
C 32,0 mm
Snadné použití
Naneste
na roh stěny špachtlí
Easy use
®
nebo
namíchaný
tmel
Apply válečkem
SHEETROCK
ready-mixed
®
SHEETROCK
, natlačte
lištu do
joint compound,
for example,
rohu
pak odstraňte
with anebo
rollernatoněj
thea paper,
press
nadbytečný
tmel.corner, and then
the bead on/into
V
případě
vnějších
rohů bude
remove
the90°
excess
compound.
práce
ještě
rychlejší,
použijete-li
For 90°
outside
corners
the
aplikátor
váleček
job will betmelu
evenHopper
faster ifaused
a
Tape
Tech
vnější
hopper
andpro
Tape
Techrohy.
outside
corner roller.
®
® Bead B4NB
MIAMI
Paper-Faced
Stepwise
SHEETROCK
Stupňovitý profil
B4NB Brand
s papírovým
povrchemMetal
SHEETROCK
MIAMI
For
mm sádrokartonové
gypsum boards.desky.
Pro 12.5
12,5mm
Length:
3.05m;m;2,74
2.74m;m;2,04
2.04m.m.
Délka: 3,05
A
B
C
D
25,0 mm
12,5 mm
12,5 mm
20,0 mm
® ® Simply a better finishing
SHEETROCK
SHEETROCK
Prostě lepší konečná úprava
9
SHEETROCK®®
SHEETROCK
Míchání
namíchaných
tmelů
a tmelení
Mixing joint
compounds and
taping
Filozofii
sortimentu
výrobků ®
The philosophy
of SHEETROCK
®
SHEETROCK
vyjadřujeis
production
assortment
kombinaceby
snadného
expressed
a combination
používání
of
easy usea vynikajících
and excellent
výsledků.
tohoto of tools
result.
TheZselection
principu
vycházejí
také
also
is based
on this
standard.
®
nabízené nástroje.
SHEETROCK
tools Nástroje
are already
SHEETROCK
již v praxi
demonstrated® good
features in
mnohokrát
prokázaly
své
praxis a number
of times.
dobré vlastnosti.
®
®
Míchací nástavec
Mud Mixer
SHEETROCK
MudSHEETROCK
Mixer
®
Dokonalýfor
proSHEETROCK
namíchané ®tmely
SHEETROCK
Perfect
Ready-Mixed
Joint
Compounds
Through
íky novátorskému
designu
zajišťuje
míchací nástavec
•D
its innovative
design,
the SHEETROCK®
Professional Mud Mixer
SHEETROCK
Mud efficient
Mixer výrazně
efektivnější
míchání.mixer makes
provides
faster,®more
mixing.rychlejší,
This balanced,
self-centring
Tento
vyvážený
a samostředicí
zjednodušuje
práci tím,mixers
že míchá
tmel
jobs
easier
by mixing
mud up to 3nástavec
times faster
than conventional
as well
3krát rychleji
než of
běžné
nástavce.
asaž
reduces
scratching
bucket
and entering of plastic parts in compound.
snižuje
odírání
nádoby mixers
a vnikání
plastových
úlomků
do směsi.
• Dále
Balanced
and
self-centring
reduce
mechanical
damages
of bucket
a samostředicí nástavce omezují mechanické poškození nádoby
• Vyvážené
Durable steel
ocel, délka
(30“) compound material from the sides, top
• Trvanlivá
Tri-fold mixing
action76.2
foldscm
drywall
•D
íky
vhodně tvarovaným lopatkám dochází k míchání tmelu ze stran, shora i
and
bottom
• zdola
76.2 cm (30")
®
SHEETROCK
JabSHEETROCK
Saw
Prořezávací ®pilka
Jab Saw
Dokonaláfor
prosmall
malý radius
poloměr
Perfect
®
•P
Professionalpilka
Jab SHEETROCK
Saw is designed
for the profesionálům,
drywall professional
SHEETROCK
rofesionální®prořezávací
je určená
that
needs
a strong
jab pilku
saw for
plunge cutting
and fast drywall
cutting.
The
kteří
potřebují
silnou
k propichování
a rychlému
prořezávání
sádrokartonu.
sharp
tip,hrot,
efficient
handle
thatzajišťují
provides
maximum
comfort
and
Ostrý
ideálnítooth
tvar design
zubů a and
dobrá
rukojeť
společně
nejvyšší
pohodlí
protection
i ochranu při práci
• Ostrý
Sharphrot
tip for
cutting sádrokartonu
drywall
proplunge
propichování
• Zvláště
Especially
that15,2
length
úzkánarrow
čepel blade
s délkou
cmis 15.2 cm
• Tloušťka
1.8 mm thickness
forvyšší
addedpevnost
strength
1,8 mm pro
a tuhost čepele
• Ideální
Efficient
tooth
for fast
cutting
tvar
zubůdesign
pro rychlé
řezání
• Lehké,
Light, soft-grip
tool handle
for maximum
comfort
měkké držadlo
pro pohodlné
uchopení
®
®
Sádrokartonářské
špachtle
SHEETROCK
Matrix™
Matrix™
in OFFSET™
Drywall
Finishing Knives
SHEETROCK
Různé čepele
Choice
of various blades
MATRIXTM
OFFSETTM
®
SHEETROCK
rofesionální®špachtle
SHEETROCKFinishing
TOOLSKnife
má neklouzavou
a měkkouand
•P
TOOLS Professional
have a slip-resistant
rukojeť,
práce.
Speciální
zakončení
rukojeti
je určené
soft
handle,která
thatzvyšuje
providepohodlí
additional
comfort.
The special
knife
hammer
designed
vyráženíofdůlků
do sádrokartonu
a značení
na povrchu,
cožreduces
omezuje
forkstriking
gypsum
screw and writing
on gypsum
surface,
thenutnost
need
sebou
další
nástroje.
to nosit
carry sextra
tools
during
the job.
Revolutionary
evoluční špachtle
MATRIX™
nabízejí
velmi
výhodné
•R
MATRIX™
Finishing
Knives
provides
thevlastnosti.
most advanced
Díky měkkým
držadlům
poskytují
špachtle
MATRIX™
dokonalé
vyvážení
features
in the industry.
With
full soft-grip
handles,
MATRIX™
finishing
knives
pohodlné for
uchopení.
lze použít
konec comfort.
rukojeti jako
kladívko,
area designed
superiorNavíc
balance
and ultimate
And,univerzální
all MATRIX™
což dále
zvyšuje the
produktivitu
práce.hammer available for maximum
knives
incorporate
most versatile
• Neklouzavá, pohodlná, měkká rukojeť
productivity.
zakončení
rukojeti
• Kovové
Slip-resistant
comfort
soft pro
gripdůlkování a značení
Enlarged
dispozicihammer
ve dvoufor
kovových
•K
striking provedeních:
and writing
nerezováinocel
• -Available
twozajišťuje
metals: ochranu před rezavěním
- modřená
ocelprovides
je pružnější
a usnadňuje
hladkého povrchu
- Stainless
steel
protection
againsttvorbu
corrosion
Š
pachtle
z modřené
oceli je ideální
ke zpracování
-•Blue
steel OFFSET™
is more flexible
and provides
a very smooth
surfacerohů a pro využití
spojení sblue
prodloužitelnou
rukojetí.
• ve
OFFSET™
steel finishing
knife is ideal for finishing of corners and for
use with extendable handle.
®
®
Mud Pans
with
Pan Grip držadlem Mud Pann Grip
SHEETROCK
Vaničky SHEETROCK
Mud
PanMud
s magnetickým
Stainless
steel mud
pan /vaničky
Mud pan grip
Nerezová vanička
/ držadlo
•P
Professional
Drywall®Mud
increasezvyšují
productivity
and práce
SHEETROCK
rofesionální®vaničky
SHEETROCK
pro Pans
sádrokarton
produktivitu
facilitate
the work.práci.
a zjednodušují
•V
mudsádrokarton
pans featuremají
inward
bentskloněné
bottom make
mixingdno,
of materials
and
Drywall
aničky pro
dovnitř
a zaoblené
což usnadňuje
removing
compound
as vaničky
well as cleaning
mícháníoftmelu
a čištění
po práci.after work easier.
®
®
•M
Mud Pan
Grip is
perfect complement
to drywall
mud pan.
SHEETROCK
agnetické gumové
držadlo
SHEETROCK
je dokonalým
doplňkem
vaničky.
ItsJeho
non-slip
surface povrch
providesnabízí
a more
comfortable
grip and
protects hand in hot
neklouzavý
mnohem
pohodlnější
uchopení
and
cold environments.
a chrání
ruku v teplém i chladném prostředí.
10
10
SHEETROCK®® Simply
a better
finishing
Prostě lepší
konečná
úprava
SHEETROCK®®
SHEETROCK
Ochrana
rohů a broušení
Corner protection
and sanding
Některé
produkty
možná
Some
products
maybe
have
neznáte
je or
vášnot
trhproper
ještě
been
notnebo
known
nedocenil.inMožná
je zapotřebí
evaluated
local market.
Maybe
dřívějšíto způsob
itzvážit
is needed
considerpráce.
previous
Cíl je však
stále stejný:
working
method.
pracovat always
efektivněji,
s větším
However,
the purpose
potěšením
snáze!working more
remains
theasame:
Nabízímepleasant
vám možnost
efficient,
and easier!
pracovat
Here
is anopravdu
offer forkvalitně.
higher quality
®
®
Aplikátor tmelu
SHEETROCK
Hopper
SHEETROCK
Corner
Bead Hopper
Dokonalý pomocník pro rychlou instalaci kovových rohových lišt SHEETROCK®
Perfect for fast embedding SHEETROCK® paper-faced metal corner beads
s papírovým povrchem
joint compound
onto® paper-faced
• SCorrect
SHEETROCK®tmelu
právnédispensing
aplikováníofnamíchaného
SHEETROCK
na rohovou corner
lištu bead
®
papírovým
povrchem DALLAS, SANTA FE, GÖPPINGER and LAS VEGAS
• sSuitable
for SHEETROCK
• Vhodný
pro rohové lišty SHEETROCK® DALLAS, SANTA FE, GÖPPINGER
corner
beads
LASclean
VEGAS
• aFast,
work
a čistá práce
•• Rychlá
Very economical
consumption of joint compound
• Velmi ekonomická spotřeba tmelu
of work.
®
SHEETROCK
R360rohy
hand
sander ® 90° Outside Corner Roller
Váleček pro vnější
SHEETROCK
Konzultace
Consultations
on site
For
fast, easy
polishing
and
perfect
lookingrohové
surface
Pro rychlé
přitlačení
a fixaci
papírem
potažené
lišty
•• Snadné
Can polish
in all directions without removing
použití
•• Pro
No tilting,
no
turning
over
rohové lišty
DALLAS
• Fixing element allows easy change of sanding discs
Nezávazně
dohodněte
Without
anysiliabilities
make
schůzku
s
informovaným
appointment with informed USG
místním
zástupcem
local
representative:
společnosti
USG:
[email protected];
tel. +371 29451411;
[email protected]
tel./fax
+371 67628849
[email protected]
tel. +420 731 156 237
• Telescopic pipe (extending from 120 to 240 cm) provides very fast working also in
high height without ladder or scaffolding
®
proare
vnitřní
rohysanding
SHEETROCK
Inside(type
Corner
Roller
•Váleček
Separate
available
discs, 240-grit
S240),
that are special
®
joint compounds
adapted
to allinstalaci
SHEETROCK
Pro rychlou
vnitřních
rohů
• Určen k fixaci papírové spárovací pásky nebo rohové lišty LAS VEGAS
do vnitřních® rohů
SHEETROCK
90° outside corner roller
• Dodáván bez násady
For paper-faced corner beads pressing into place
• Easy use
• Forbruska
corner bead
DALLAS
Ruční
s násadou
SHEETROCK® R360
Pro rychlé a jednoduché broušení a dokonale vypadající povrch
®
inside
roller
•SHEETROCK
Dokáže leštit ve
všechcorner
směrech
bez sundání
• Žádné naklánění ani otáčení
fastziptreatment
of insidevýměnu
corners
•For
Suchý
umožňuje snadnou
brusných disků
• Teleskopická násada (s prodloužením ze 120 na 240 cm) umožňuje velmi
rychlou práci ve výškách bez štaflí či lešení
• Designed for embedding paper joint tape and corner bead LAS VEGAS in
• Samostatně jsou k dispozici brusné disky hrubosti 240 (typ S240) speciálně
inside corners
upravené pro práci se všemi tmely SHEETROCK®
• Delivery without rod
®
®
SHEETROCK
Simply
better finishing
SHEETROCK
Prostě
lepšíakonečná
úprava
11
11
SHEETROCK®
Úprava povrchu pomocí materiálů SHEETROCK®
Úprava povrchu sádrokartonu pomocí SHEETROCK®
Vložení spárovací pásky
Použité materiály:
• Spárovací páska SHEETROCK®;
• Namíchaný tmel Taping nebo
All Purpose
• Easy Sand™
Použití papírové spárovací pásky
pomocí namíchaného tmelu – Taping
nebo All Purpose Ready Mix.
Vyplňte spáru tmelicí směsí, přilepte
papírovou spárovací pásku a odstraňte
nadbytečný tmel.
Pod papírovou spárovací páskou by
měla zůstat vrstva tmelu o tloušťce
nejméně 0,5 mm.
Vložte papírovou spárovací pásku se
středovým skladem ke stěně. Jemným
tlakem špachtle pod ostrým úhlem
ji přitiskněte ke stěně a pak tahem
vytlačte a setřete přebytečný tmel.
Pozor!
V žádném případě nenanášejte další
vrstvu tmelu hned na papírovou
spárovací pásku!
Podkladový tmel musí být suchý!
Chcete-li dosáhnout vysoké síly
a odolnosti vůči prasklinám, doporučuje
vám USG použít:
Easy Sand™ + papírovou spárovací
pásku SHEETROCK®.
Při použití mřížkové pásky pracujte
výhradně s tvrdnoucím práškovým
produktem – Easy Sand™.
Úprava povrchu před lepením tapet
Easy Sand™ nebo Taping nebo All
Purpose Ready Mix
Fill & Finish Light Ready Mix®,
All Purpose Ready Mix
nebo Dust Control
Fill & Finish Light Ready Mix®,
All Purpose Ready Mix
nebo Dust Control
SHEETROCK® First Coat
Nanesení druhé vrstvy
Použité materiály:
• Namíchané tmely Fill & Finish Light
Ready Mix® nebo All Purpose Ready
Mix
Jakmile je první vrstva suchá, naneste
na spárovací pásku 20-25 cm širokou
vrstvu tmelu, povrch uhlaďte a nechte
uschnout.
Úprava povrchu sádrokartonu pomocí SHEETROCK®
Úprava povrchu před malováním (vyšší kvalita povrchu)
Nanesení třetí vrstvy
Použité materiály:
• Předmíchané směsi Fill & Finish
Light Ready Mix® nebo All Purpose
Ready Mix
Jakmile uschne druhá vrstva, naneste
třetí vrstvu. Ta musí mít přesah o šířce
alespoň 5 cm. Nechte uschnout a
opatrně obruste zbývající nerovnosti.
SHEETROCK® First Coat
Easy Sand™ nebo Taping nebo All
Purpose Ready Mix
Úprava povrchu před malováním
Použité materiály:
• Směsi Topping nebo Fill & Finish
Light Ready Mix® nebo All Purpose
Ready Mix
Fill & Finish Light Ready Mix®,
All Purpose Ready Mix nebo Dust
Control
Fill & Finish Light Ready Mix®,
All Purpose Ready Mix nebo Dust
Control
USG doporučuje!
Podkladová vrstva
Použité materiály:
• SHEETROCK® First Coat
Aby nedocházelo ke stínovému
efektu v místech spojení a přichycení
sádrokartonových desek, doporučuje
společnost USG před malováním
aplikovat na povrch základní nátěr
SHEETROCK® First Coat. Tento
produkt minimalizuje rozdíly v
pórovitosti a vyrovnává savost papíru
sádrokartonových desek a tmelu,
přičemž zároveň snižuje spotřebu
barvy.
Topping nebo Fill & Finish Light
Ready Mix®, All Purpose Ready
Mix nebo Dust Control
SHEETROCK® First Coat
12
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
SHEETROCK®
Úprava povrchu pomocí materiálů SHEETROCK®
Úprava betonového povrchu pomocí SHEETROCK®
Plnění vrypů a drážek mezi deskami
Použité materiály:
• Easy Sand™
Podkladová vrstva
Před nanesením vrstvy se ujistěte, že
je povrch suchý, čistý a nemastný.
Použité materiály:
•A
ll Purpose nebo Fill & Finish Light
Ready Mix®. Nechte uschnout.
Svrchní vrstva
Naneste tenkou svrchní vrstvu, je-li
to zapotřebí.
Použité materiály:
• F ill & Finish Light Ready Mix® nebo
Topping nebo All Purpose Ready
Mix.
Easy Sand™
All Purpose Ready Mix nebo Fill &
Finish Light Ready Mix®
Topping nebo Fill & Finish Light
Ready Mix® nebo All Purpose
Ready Mix
Úprava omítaného povrchu pomocí SHEETROCK®
Vyplnění nerovných povrchů a
prasklin
Použité materiály:
• Easy Sand™
Podkladová vrstva
Před nanesením vrstvy se ujistěte, že
je povrch suchý, čistý a nemastný.
Použité materiály:
•A
ll Purpose nebo Fill & Finish Light
Ready Mix®. Nechte uschnout.
Svrchní vrstva
Naneste tenkou svrchní vrstvu, je-li
to zapotřebí.
Použité materiály:
• Fill
& Finish Light Ready Mix® nebo
Topping nebo All Purpose Ready
Mix.
Easy Sand™
All Purpose Ready Mix nebo Fill &
Finish Light Ready Mix®
Topping nebo Fill & Finish Light
Ready Mix® nebo All Purpose
Ready Mix
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
13
SHEETROCK®
Povrch bez prasklin
Stěny a stropy bez prasklin – snadno dosažitelné pomocí papírových
spárovacích pásek a namíchaných tmelů SHEETROCK®.
1. Papírová spárovací páska
SHEETROCK® překrytá tmelem
Easy Sand™, Taping Ready Mix
nebo All Purpose Ready Mix
2. Fill & Finish Light Ready Mix®, All
Purpose Ready Mix nebo Dust
Control
3. Fill & Finish Light Ready Mix®, All
Purpose Ready Mix nebo Dust
Control
4. Lišty pro vnější rohy DALLAS
nebo pružná kovová výztužná
páska nalepená tmelem Taping
Ready Mix nebo All Purpose
Ready Mix
5. Lišty pro vnitřní rohy LAS VEGAS
nebo papírová spárovací páska
nalepená tmelem Taping Ready
Mix nebo All Purpose Ready Mix
6. Topping; Fill & Finish Light Ready
Mix®, Dust Control nebo All
Purpose Ready Mix
7. SHEETROCK® First Coat Primer
5
4
1
2
2
3
3
2
3
1
2
3
6
7
Stěny a stropy bez prasklin – snadno
dosažitelné pomocí papírových
spárovacích pásek a namíchaných
tmelů SHEETROCK®.
Papírové spárovací pásky SHEETROCK®
se aplikují pomocí namíchaných tmelů
SHEETROCK®, takže vznikají dokonalé
spoje sádrokartonových desek odolné
vůči praskání.
Papírové spárovací pásky SHEETROCK®
pro sádrokartonové desky
• Profesionálně provedený spoj je vždy
vyztužen papírovou spárovací páskou.
Na rozdíl od skelných a samolepicích
spárovací pásek má papírová
spárovací páska mnohem vyšší
pevnost v tahu, takže lépe zabraňuje
vzniku prasklin při pohybech budovy.
To znamená snížení počtu stížností od
zákazníků a úsporu času i peněz.
• Papírová spárovací páska značky
SHEETROCK® má zvláštní povrch,
který zaručuje lepší přilnavost k tmelu.
• Papírová spárovací páska se aplikuje
vnější linií přehybu směrem ke stěně.
Přehyb má za účel usnadnit práci,
když se spárovací pásky používají
k začištění vnitřních rohů.
• Tenký a odolný papír zaručuje
bezproblémové zpracování spojů
sádrokartonových desek.
• Společnost USG, světový leader ve
výrobě sádrokartonů, doporučuje
14
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
používat pouze papírové spárovací
pásky určené SPECIELNĚ pro
spárování sádrokartonových desek.
Výhody
•P
apírové spárovací pásky
SHEETROCK® jsou speciálně
vytvořené pro aplikaci s namíchanými
tmeli, takže vzniká pevný a tuhý spoj
se stejnými vlastnostmi, jako má
vlastní sádrokartonová deska.
•V
ysoká poréznost zaručuje vynikající
přilnavost k namíchanému tmelu,
takže není nutné pásku nějak dále
přichytávat nebo přilepovat.
•P
áska je vysoce odolná i ve vlhku,
takže nedochází ke vzniku nerovností
povrchu, protože se neprotahuje,
ale zachovává si svůj tvar. Páska se
snadno instaluje a při práci s nástroji je
odolná vůči natržení.
•P
apírové spárovací pásky SHEETROCK®
pro sádrokartonové konstrukce se
snadno používají, jsou odolné a
spolehlivě zabraňují praskání ve spojích.
Použití
1. Naneste tenkou vrstvu namíchaného
tmelu SHEETROCK® (SHEETROCK®
Taping, SHEETROCK® ALL Purpose
nebo Fill & Finish Light Ready Mix®)
do spáry.
2. Přichyťte papírovou spárovací pásku
vnější stranou přehybu do spáry.
Špachtlí (drženou pod úhlem 45°
vzhledem k povrchu) natlačte pásku
do spoje tak, aby pod ní zůstala vrstva
tmelu o tloušťce menší než 0,5 mm.
Odstraňte přebytečný tmel. Druhou
vrstvu tmelu nikdy nenanášejte hned
na papírovou spárovací pásku! Spára
musí nejprve uschnout! Je-li to
zapotřebí, tak spáru lehce obruste.
3. Naneste druhou vrstvu tmelu, širokou
asi 20-25 cm. Nechte ji uschnout
a v případě potřeby povrch lehce
zabruste.
4. Naneste třetí vrstvu tmelicí směsi, asi
o 5 cm širší, než byla druhá vrstva.
Nechte ji uschnout a v případě potřeby
povrch lehce zabruste.
Pozor!!! Při zakrývání spár pomocí
univerzálních namíchaných tmelů
SHEETROCK® All Purpose nebo
SHEETROCK® Fill & Finish Light Ready
Mix® se doporučuje přidat do 17l nádoby
0,5 až 0,7 litru vody a promíchat. Při
instalaci pásky pomocí namíchaného
tmelu SHEETROCK® Taping nepřidávejte
žádnou vodu, protože tento tmel je již
vytvořený speciálně pro nanášení na
papírovou spárovací pásku.
Stěn a stropů bez prasklin dosáhnete
použitím papírových spárovací pásek
SHEETROCK®, pružných kovových
výztužných pásek nebo kovových
rohových lišt s papírovým povrchem
a namíchaných tmelů!
SHEETROCK®®
SHEETROCK
Povrch bezsurface
prasklin
Crack-free
Vůči trhlinám odolný
vnější
a vnitřní
Crack-resistant
outside
and
roh – rychle
dosažitelný
inside
cornera –snadno
fast and
easy by
®
použitím
výztužné pružné
kovové
pásky
using
SHEETROCK
Flexible
Metal
®
nebo rohových
Tape-On
Cornerlišt
orSHEETROCK
Paper-Faced
z galvanizované
potažené
Galvanized
Steeloceli
Corner
Beads!
papírem!
SHEETROCK® flexible metal tape-on
®
Pružná kovová
výztužná
páska
corners
embedding
with SHEETROCK
®
SHEETROCKJoint
instalované
pomocí
Ready-Mixed
Compounds
provides
tmelů SHEETROCK
anamíchaných
quick way to produce
long-lasting®and
představuje
rychlýand
způsob
very
sturdy outside
insidevytváření
corners,
odolných aofvelmi
pevných
regardless
the corner
anglevnějších
width.
i vnitřních
rohů,
bez ohledu
úhel
Special
paper
coating
forms ana
strong
lomu. Speciální
povlak
zajišťuje
connection
to thepapírový
board surface
and
stabilní spojení
s povrchem
deskythe
effectively
prevents
cracking, while
a zabraňuje
praskání,
přičemžagainst
kov je
metal
is guaranteed
protection
záruka odolnosti
vůči nárazům.
shocks.
Metal is attached
with a special
Kov se k papíru
lepí zvláštním
lepidlem,
adhesive,
which prevents
the separation
které zabraňuje
odlepení
při zvlhčení.
when
it is influenced
by moisture.
Corner
Rohová
páska with
posílená
tape
reinforced
metalkovem
is idealjeforideální
k vytváření
rohůcorners,
v podkroví,
forming
of attic
curvesoblouků
and
a kleneb.
vaults.
®
Rohové lišty® SHEETROCK
paper-faced galvanized
SHEETROCK
z galvanizované
papírem,
steel
corner beadsoceli
that potažené
are installed
®
instalované
pomocí
namíchaných
ready-mixed
joint tmelů
with
SHEETROCK
®
SHEETROCK
, vytvářejí
velmi pevné
compounds
produce
very strong
and easy
a snadno
tvarovatelné
90°90°
vnitřní
i vnější
to
form inside
and outside
corners.
rohy. Dále
je kisdispozici
široká
řada
Besides
there
a wide range
of paperkovových
s papírovým
faced
metallišt
beads
for a widepovrchem
range of
pro různé
druhy rohů
lomenéedges
rohy i
corner
applications
– for– straight
zaoblené
Existují
speciální
as
well as rohy.
rounded
corners.
Specialprofily
(MIAMI,(MIAMI,
Göppinger)
pro úpravu
různých
profiles
Göppinger)
are designed
rohů
lomení. Speciální
povlak
for
thea treatment
of variouspapírový
edges and
zajišťuje stabilní
povrchem
stepwise
corners.spojení
Special spaper
coating
desky aastable
zabraňuje
praskání,
přičemž
forms
connection
to the
board kov
je zaručeně
odolný vůči
nárazům.
Kov
surface
and effectively
prevents
cracking,
se k papíru
lepíiszvláštním
lepidlem,
které
while
the metal
guaranteed
protection
zabraňuje
odlepení
Dokonce
against
shocks.
Metalpřiis zvlhčení.
attached with
nárazu
se v rozích
ai po
special
adhesive,
whichneobjeví
preventspodélné
praskliny,
protože
povrch jejich
the
separation
whenpapírový
it is influenced
tvorbě
zabrání.
by
moisture.
Even after the impact
Díky použitícracks
pružných
kovových
longitudinal
will not
appear on the
výztužných
pásek
corners
because
theSHEETROCK
paper coating® will
nebo papírem potažených rohových lišt
z galvanizované oceli
not
formatting
of cracks. dokonalé
• zpermit
ískáte snadno
instalované
Using
SHEETROCK
flexible
metal
tape-on
vnitřní
a vnější ®rohy,
které
odolají
corner
or paper-faced
galvanizedhezké
steel
praskání
okrajů a zůstanou
corner
beads
i přes
tlaky způsobované normálním
• pohybem
You will getbudovy
easy toainstall
perfect
každodenním
inside
and outside corners that resist
zatížením;
edge
cracking
stay
beautifultakže
despite
• budete
mít and
méně
stížností,
se
theomezí
stresses
of normal
building
počet
případů,
které movement
vyžadují
andopravu;
everyday wear-and-tear;
•• ušetříte
You will get
complaints, so there
časfewer
a peníze;
will
fewer cases
of defect
correction;
• dbe
osáhnete
vysoké
odolnosti
vůči
• opotřebení
You will be able
to save time
and
v porovnání
s hliníkovými
money.
rohovými lištami.
• High wear resistance in comparison
with
aluminium corner beads.
Použití
Manuální metoda
Applications
1. Pomocí špachtle nebo válečku
Manual
method
naneste
do rohu vrstvu namíchaného
1. With
trowel or roller® apply
a
tmelua SHEETROCK
Taping,
® ®
ready-mixed
coatSHEETROCK
of SHEETROCK
ALL
Purpose nebo
®
®
jointSHEETROCK
compound SHEETROCK
Fill & Finish
Light
Taping,
SHEETROCK
Ready
Mix®. ® ALL Purpose or
®
SHEETROCK
Fill & Finish
Light Ready
2. Přiložte kovovou
výztužnou
pásku
®
Mixkovovou
to the corner.
lištu (kovovým páskem
2. Attach
a corner
tape reinforced
směrem
k povrchu)
a pevně jiwith
zatlačte
metal
corner
bead
(with a metal guard
do or
rohu
nebo
na něj.
band
to the surface),
firmly into
3. Pomocí
špachtle pushing
přitlačteitpásku/lištu
or on
corner.
ke the
stěně
a odstraňte přebytečný tmel
3. With
a trowel
thečitape/bead
tak, aby
pod press
páskou
lištou zůstala
to the
wallvrstva
and remove
excessuschnout
tenká
směsi.the
Nechte
compound,
leaving
a thinpovrch
coat ofobruste.
a v případě
potřeby
compound
andnebo
aboveuhlazující
the tape vrstvu
of
4. Nanestebelow
druhou
bead.
tmelu, která je širší než vrstva pro
Let instalaci
it dry. Sand
the asurface
rohu,
nechteifjinecessary.
uschnout.
4.
Apply a second
smoothing
Profesionální
sadaorpro
úpravu coat
rohůof
joint
compound® which
is widernejrychlejší
than the
SHEETROCK
představuje
corner-installing
coatdokonalých
and allow it rohů.
to dry.
možnost vytváření
®
professional
corner
SHEETROCK
V zájmu zrychlení
instalace
rohových
treatment
kit is the fastestdesky
system
lišt na sádrokartonové
nabízí
for
perfect corners.
To speed upjednoduché
the
společnost
USG překvapivě
installation
of the cornersada
beads
řešení. Profesionální
protoúpravu
the
gypsum
boards ®USG
offers ochranu
a
rohů
SHEETROCK
zajišťuje
surprisingly
simple solution.
vnitřních i vnějších
rohů a SHEETROCK
významně ®
zvyšuje produktivitu, což šetří čas
i peníze.
Profesionální
sada
pro úpravu
rohů
professional
corner
treatment
kit ensures
®
SHEETROCK
je
tvořena
the
protection of
outside
andtěmito
inside prvky:
•O
dolné
rohovéincreases
lišty potažené
corners
andkovové
considerably
papírem saving
nebo pružná
productivity
time andkovová
money.výztužná
páska SHEETROCK®.
®
®
•A
plikátor tmelu
SHEETROCK
Hopper
SHEETROCK
professional
corner
pro rohykit
sádrokartonových
treatment
consists of: stěn, který
®
umožňuje
jednoduše
nanášet tmel na
paper-faced
• Durable
SHEETROCK
rohovou
metal
cornerlištu.
beads or flexible metal tape• corners,
V
áleček SHEETROCK® na vnější rohy
on
®
pro rychlou
instalaci rohové
lišty na
Drywall
• Innovative
SHEETROCK
stěnu.
Corner
Bead Hopper that allows easy to
Pozor!!!
sada jetoideální
pro bead,
práci
apply
joint Tato
compound
the corner
®
spojení s univerzálními
namíchanými
•veSHEETROCK
outside corner
roller for
®
tmelycorner
SHEETROCK
All Purpose
Fill &
quick
bead installation
to the awall.
®
Finish Light The
Ready
(tmel
je vhodné
Warning!!!
kit isMix
ideal
for use
with
rozředit 0,5® až
0,7 litryjoint
vody
SHEETROCK
universal
compounds
v případě
nádobLight
a promíchat).
All
Purpose17litrových
and Fill & Finish
Ready
Mix® (joint compound should be diluted
Pět 0.5-0.7
kroků zaručujících
with
litres of waterdokonalou
per 17 litre
ochranu
rohů
buckets
and
mixed).
1. Naplňte aplikátor SHEETROCK®
tmelem
FiveHopper
steps namíchanýcm
that guarantee
a perfect
®
SHEETROCK
a umístěte jej na kbelík
corner
protection
®
s tmelem
SHEETROCK
.
Hopper ®with
1. Fill
SHEETROCK
®
V případě
potřeby
zřeďte vodou.
ready-mixed
joint
diluted
SHEETROCK
®
®
2. Ustřihněte
SHEETROCK
compound
and rohovou
place on lištu
a SHEETROCK
®
(např.
SHEETROCK
DALLAS
bucket. Dilute with water if necessary.
®
– viz
obrázek) na
požadovanou
corner
bead (e.g.
2. Cut
SHEETROCK
®
délku a protáhněte
aplikátorem
DALLAS –jisee.
the figure)
SHEETROCK
®
SHEETROCK
Hopper.
to the
desired length
and runNatherohovou
bead
®
lištu SHEETROCK
se automaticky
nanese
through
Hopper.
On správné
the
®
množství
SHEETROCK
. the
corner
bead istmelu
automatically
applied
®
3. Lištuamount
jemněofpřitiskněte
k rohu
joint
correct
SHEETROCK
sádrokartonových desek a pak
compound.
použijte
váleček
SHEETROCK
3. Press
lightly
the bead
to gypsum®
na corner
vnější and
rohythen
a mírným
tlakem ®
board
use SHEETROCK
přitiskněte
lištu
do
rohu.
outside corner roller with a little pressure
Špachtlí
to4.firmly
pressodstraňte
the beadpřebytečný
to the corner.tmel a
roh začistěte.
4. Remove
any excess joint compound
with a trowel.
5. Then finish the corner with
SHEETROCK® trowel.
®
®
SHEETROCK
Simply
better finishing
SHEETROCK
Prostě
lepšíakonečná
úprava
15
15
SHEETROCK®®
SHEETROCK
®
a nástroje
TapeTech
And
TapeTech
tools®
®
In
case of velkých
large-scale
projects
mechanical
surface treatment
is not comparable
with manual
work.sTapeTech
is metodami.
leading supplier
V případě
projektů
nelze
efektivitu dosažitelnou
mechanickou
úpravou povrchu
srovnávat
manuálními
®
of
mechanical
toolsdodavatel
that are adapted
to size needed
and allownástrojů,
considerably
productivity.
TapeTech
je čelní
přizpůsobených
mechanických
které increase
výrazně zvyšují
produktivitu.
®
® ®
Namíchané tmely
SHEETROCK
jsou ideálníare
proideal
používání
s nástroji
TapeTech
.
SHEETROCK
ready-mixed
joint®compounds
for use
with TapeTech
tools.
®
TapeTech
Automatic
Taper
Bazooka 05TT
Nástroj pro
automatickéDrywall
spárování
sádrokartonové
stěny TapeTech® Bazooka 05TT
Simultaneously
applies
tape aand
correctmnožství
amount oftmelu
joint do
compound
for all drywall joints
Současně instaluje
pásku
správné
spár sádrokartonových
–stěn
drastically
improves
taping
efficiency!
– zásadně
zvyšuje
efektivitu
spárování!
• Nerezová
Stainless steel
gold anodised
aluminium
light weight
and durability
ocel and
a zlatem
eloxovaný
hliník profornízkou
hmotnost
a odolnost
• Bez
Reaches
3 m ceilings
without
stilts ornascaffolding
podstavců
a lešení
dosáhnete
3 m vysoké stropy
• Snadné
Easy anda simple
use použití
jednoduché
• Jednoduché
Easy cleaningčistění
and care
a údržba
TapeTech™ Power Assist Box 24TT, 28TT, 30TT
TapeTech™ Power Assist Box 24TT, 28TT, 30TT
Aplikátor finální vrstvy tmelu na páskované spáry.
With
a springtmelu
reinforced
pressing
plate for applying joint compound over taped joints.
• Nanášení
na celou
spáru
•• Nastavitelná
Applying of fulltloušťka
coverage
joint compound
vrstvy
•• Tři
Adjustable
coat
thickness
dostupné
šířky:
17,5 cm, 25 cm a 30 cm
• Available 3 widths: 17.5 cm, 25 cm, and 30 cm
Teleskopická násada TapeTech® 68TTe Extendable Handle
TapeTech® Nail Spotter 63TT, 68TT
Teleskopická násada pro TapeTech Power Assist Box.
Smaller
andmanipulace
lighter models of
Powerpomocí
Assist Box
is used to
coverbrzdy
the nail or screw head
• Přesná
boxem
vestavěné
ruční
depressions
with joint
compound.
• Teleskopické
provedení
zajišťuje flexibilní nastavitelnou délku
••Rigid
Jednastainless
násadasteel
pro construction
všechny kontejnery
• Very comfortable to treat also ceilings and tall walls
Zakrývač šroubků TapeTech® Nail Spotter 63TT, 68TT
TapeTech® Inside Corner Roller 15TTe
Menší a lehčí varianta nástroje Power Assist Box se používá k zakrytí prohlubní
Embedding paper joint tape into the inside corner before of use of decoration materials.
od hlav hřebíků nebo vrutů tmelem.
• Very comfortable and easy use
• Tuhá konstrukce z nerezové oceli
• Forms clean inside corner
• velmi pohodlné zpracování stropů a vysokých stěn
• Can reach 3 m height without any problems
®
® vnitřní rohy TapeTech 15TTe Inside Corner Roller
Váleček na
TapeTech
Corner Finisher 40TT, 45TT, 48TT
Zafixování
papírové
spárovací
pásky
do vnitřního
rohu.the tape into inside corner joints,
Use
the corner
finisher
after the
corner
roller to bed
• Velmi
pohodlné
snadné
použitíin one pass. Also used with the corner applicator
and
remove
excess ajoint
compound
• Vytváří
čistý vnitřní roh
and
Mud Runner.
problémů action
dosáhne
do výškyfor
3m
•• Bez
Spring-loaded
compensator
imperfect angles
• For 50 mm and 75 mm corner edge
Nástroj pro začišťování rohů TapeTech® 40TT, 45TT, 48TT Corner Finisher
TapeTech® Mud Runner 14TT
Použijte nástroj pro začišťování rohů po válečku a současnému odstranění
Provides joint compound to corner finisher.
nadbytečnho tmelu.
• Used for applying second and third coat of joint compound to inside and outside
Používá se také s aplikátorem na rohy a nástrojem Mud Runner.
corners
• Pružinami dotlačovaná čepel kompenzuje nepřesný úhel rohu
• Provides very smooth finishing
• Pro okraje rohů 50 mm a 75 mm
• Reaches tall corners without the need for scaffolding
Aplikátor na rohy TapeTech® Mud Runner 14TT
TapeTech® Pump 72TT
Dodává tmel nástroji pro začišťování rohů.
®
The
fast andseeasy
way for TapeTech
tool vrstvy
filling with
SHEETROCK
•P
oužívá
k nanesení
druhé a třetí
tmelu
na vnitřní aready-mixed
vnější rohy joint
compound.
• Zajišťuje velmi hladký povrch finální vrstvy tmelu
• IMade
from stainless
and gold anodised
aluminium
•
bez lešení
dosáhnesteel
do vysokých
rohů
• Fast closed shutter allows easily cleaning
Pumpa TapeTech® 72TT Easy Clean Pump
TapeTech® Extendable Handle 68TTe
Rychlá a jednoduchá možnost plnění nástrojů TapeTech namíchaným tmelem
Flexible TapeTech
Power Assist Box handle.
SHEETROCK®.
• Precise manipulating with a container by using built-in hand brake
• Vyrobeno z nerezové oceli a žlutě eloxovaného hliníku
• Telescopic technique provides flexible adjustable length
• Rychlouzávěr umožňuje snadné otevření a čištění
• One handle for all containers
®
®
Transportní
box TapeTech
Tools Box
Tools
Box
TapeTech
Odolnýbox
kovový
transportní
pro ukládání
nástrojů TapeTech.
Stable
for TapeTech
toolsbox
storage
and handling.
16
16
SHEETROCK®® Simply
a better
finishing
Prostě lepší
konečná
úprava
Nanášení SHEETROCK®
Stříkání
Celoplošné pokrývání povrchu
(Doporučujeme: SHEETROCK® All Purpose Ready Mix Fill & Finish Light Ready Mix® nebo SHEETROCK® ProSpray)
Stříkání
Alternativou k použití špachtle nebo válečku je stříkání namíchaných tmelů SHEETROCK® Fill & Finish Light Ready Mix®,
SHEETROCK® ProSpray Light nebo ProSpray Plus pomocí bezvzduchové stříkací pistole. Bezvzduchová pistole zvyšuje
produktivitu a vytváří na stěně rovnoměrnou vrstvu tmelu. Díky konzistenci tmelů SHEETROCK® dosáhnete snadno a rychle
velmi hladkého povrchu.
Konzultace
Profesionál USG vám rád poradí i přímo na stavbě.
Nezávazně si dohodněte schůzku s místním zástupcem USG.
Doporučené bezvzduchové rozstřikovače pro namíchané tmely SHEETROCK®
Významnou výhodou stříkaných namíchaných tmelů SHEETROCK® jsou vynikající parametry spotřeby, což umožňuje používat
profesionální bezvzduchové pistole různých výrobců. Uživatel tak získává větší nezávislost a flexibilitu.
Další informace o bezvzduchových stříkacích pistolích:
Informace o vhodném vybavení získáte u zástupce USG na telefonním čísle: +420 731 156 237
• Duomax 9000
• Mark V
• Mark X
• HC 940
• HC 960
• EP 3000
• AH 8000
• XL
Společně s firmou Graco organizuje USG školení v místě stavby. Formace získáte na telefonním čísle: +420 731 156 237
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
17
Časté otázky
Co byste měli vědět o materiálech SHEETROCK®
1. Na jaké povrchy lze nanášet
Papírové spárovací pásky umožňují
prodlouží doba schnutí a jejich pevnost
namíchané tmely SHEETROCK®?
normální vyplňování.
je mnohem nižší. Papírová spárovací
Tmelicí směs lze nanést na beton,
6. Lze namíchané tmely SHEETROCK®
páska je několikrát pevnější než jiné
použít ke spárování?
výztuhy. Společnost USG nedoporučuje
nedoporučujeme nanášet na namíchané
Ano, ale jen při použití papírových
používání jiných pásek než papírových
a nepřebírá v tomto ohledu žádnou
tmely SHEETROCK® nějaký chemicky
spárovací pásek.
pórobeton a sádrokartonové desky.
Povrch musí být čistý a bez mastnost
nebo ošetřený vhodnou podkladovou
vrstvou.
2. Lze namíchané tmely SHEETROCK
®
míchat s barvami?
Ano. K tomuto účelu se používají
7. Nemohou namíchané tmely
SHEETROCK® reagovat s lepidlem
uměle ohřívat.
Poznámka: V žádném případě
zodpovědnost. USG proto doporučuje
tvrdnoucí práškový produkt. To ani
používat pouze papírové spárovací pásky
nemá smysl, protože místo práškové
sádrokartonových desek a nějakým
SHEETROCK®.
způsobem je ovlivnit?
10. Čím mohu ovlivnit dobu schnutí?
směsi je mnohem lepší použít pro
Takové nebezpečí nehrozí, protože
V uzavřených oblastech je zapotřebí
druhou a třetí vrstvu namíchaného tmelu
3. Proč nabízí USG pouze papírové
namíchané tmely SHEETROCK nejsou
zajistit odpovídající větrání, aby se
spárovací pásky?
chemicky tvrdnoucí produkty, a proto
snižovala relativní vlhkost vzduchu a
SHEETROCK®.
Papírová spárovací páska je mnohem
chemicky nereagují.
vzduch mohl přijímat další vlhkost.
silnější a odolnější vůči popraskání,
8. Proč se papírová spárovací páska
Nedoporučujeme měnit dobu schnutí
standardní obarvovací materiály.
®
což omezuje počet reklamací. USG
nadouvá?
namíchaných tmelů SHEETROCK®
12. Lze namíchané tmely SHEETROCK®
nanášet také na impregnované
To je normální, především u
kupříkladu přidáváním cementu nebo
sádrokartonové desky?
sádrokartonových deset s okraji HRAK.
sádry. Tím narušíte některé dobré
Ano, ale jen nejsou-li delší dobu
4. Má aplikování namíchaných tmelů
Nadutí po zaschnutí tmelu zmizí. Doba
vlastnosti předmíchaných tmelicích
SHEETROCK® vliv na akustické
schnutí závisí na teplotě a vlhkosti
směsí SHEETROCK® (nevysychá,
vlastnosti stěn a stropů?
vzduchu.
žádný odpad a možnost mechanického
Ne, nedochází k žádnému negativnímu
9. Lze namíchaný tmel SHEETROCK
doporučuje používat pouze papírové
spárovací pásky.
vlivu na akustické vlastnosti.
®
použít k instalaci skelné spárovací
zpracování…)! Společnost USG
za takové úpravy nenese žádnou
5. Lze namíchané tmely SHEETROCK®
pásky nebo mřížkové spárovací pásky?
zodpovědnost!
použít ke stěrkování vytápěných
Společnost USG doporučuje používat
11. Za jakých teplot lze pracovat
stropů?
pouze papírové spárovací pásky
s namíchanými tmely SHEETROCK®?
Ano, ovšem povrch nesmí být vystaven
SHEETROCK . U skelné spárovací pásky
Teplota v místnosti i teplota tmelu by
vlhkosti a musí být čistý a bez mastnoty.
nebo mřížkové spárovací pásky se
měly být alespoň 10 °C. Tmel nesmíte
®
vystavené vlhkosti, jako je tomu
například ve sprchách plaveckých
bazénů.
Potíže a řešení
Potíže se spárami
Spáry – vzduchové bubliny
pod spárovací páskou
Příčina: Nedostatečná nebo příliš tenká
vrstva tmelu použitá pod páskou, páska
nebyla dostatečně natlačena do tmelu,
byl použit příliš hustý tmel nebo bylo
příliš velké množství tmelu vytlačeno
zpod pásky nadměrným tlakem na
špachtli při její instalaci.
Náprava: Otevřete oblast s bublinkami
rozříznutím pásky. Vyplňte otvor tmelem
a pásku zatlačte zpět hranou špachtle.
Po zaschnutí povrch uhlaďte.
Předcházení: Zajistěte dostatek tmelu
pod celou délkou pásky.
18
Spáry – praskání okrajů
a. Příčina: Po zpracování spáry
mohou být rovné úzké trhliny podél
okrajů pásky způsobené příliš rychlým
schnutím daným vysokou teplotou a
nízkou vlhkostí vzduchu nebo průvanem;
nesprávné nanesení např. příliš řídkého
tmelu; použití nesprávného tmelu
(topping místo taping); příliš tmelu pod
páskou; opomenutí zakrýt pásek tenkou
vrstvou; nebo aplikace za chladných či
vlhkých podmínek, což může způsobit
také nedostatečné přilnutí.
Tento problém, který lze zpočátku jen
obtížně rozpoznat, je často odhalen až
při malování.
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
Náprava: Zejména v horkém nebo
suchém a větraném prostředí po
zaschnutí pásky pečlivě prověřte
všechny spáry; opravy jsou v tento
okamžik méně nákladné. Odřízněte
všechny nedostatečně přichycené okraje
pásek.
Vyplňte vlasové praskliny šelakem (0,9
až 1,4 kg). Pak větší praskliny rozšiřte
ostrým nástrojem, naneste šelak a
nechte zaschnout. Nakonec vyplňte
tmelem nebo praskliny zakryjte stejně
jako spáry včetně výztužných pásek.
Zarovnejte do roviny desky.
Předcházení: Používejte lehčený
tvrdnoucí tmel Sheetrock (Easy
Sand), která má nejlepší odolnost vůči
prasklinám. Zamezte vzniku průvanu.
Nezpracovávejte spáry na horkém
povrchu. Za zvláště suchých podmínek
v místnosti navlhčete podlahu. Za
chladného počasí vytápějte místnost na
nejméně 13 °C a zajistěte dobré větrání.
b. Příčina: Po zpracování spáry mohou
být praskliny podél okrajů rohové
lišty nebo lemu způsobené stejnými
neuspokojivými podmínkami, jaké jsou
uvedené výše v případě pásky. Může se
také jednat o důsledek nárazu do lišty.
Náprava: Odstraňte nanesený tmel.
Bezpečně připevněte rohovou lištu nebo
lem k rámu pod panely. Znovu naneste
na lištu tmel.
Potíže a řešení
Předcházení: Používejte papírem
pokryté výztužné lišty a pásky
SHEETROCK®, které zabraňují vzniku
prasklin u okrajů.
Spáry – středové praskliny
Příčina: Přílišný nárůst tlaku a pnutí
v důsledku strukturálního vychýlení
nebo napínání. Přílišné tlaky mohou být
důsledkem roztahování a smršťování
způsobovanými vlhkem a teplotou.
Náprava: Zajistěte dostatečné odlehčení
a pak pásky znovu instalujte, přičemž
tmel nanášejte v široké oblasti.
Předcházení: Stanovte příčinu vychýlení
struktury. Odlehčete tlak způsobovaný
strukturou.
Napravte nevhodné pracovní podmínky,
případně kvůli odlehčení instalujte
dilatační spáry do dlouhých úseků
a rozsáhlých stropních oblastí.
Spáry – popraskání hran v rohu
a. Příčina: Příliš mnoho tmelu
naneseného na pásku ve vrcholu rohu.
Náprava: Po úplném vyschnutí tmelu
vybruste nadbytečný tmel ve vrcholu
rohu a následně vyplňte tmelem jen vlasové praskliny. Nenanášejte další vrstvy
tmelu, který by se jen hromadil.
Předcházení: Nenanášejte do rohu příliš
tmelu, ve vrcholu rohu nechte jen malé
množství tmelu nebo dokonce žádný
tmel.
b. Příčina: Rozříznutí nebo poškození
výztužné pásky během instalace.
Náprava: Pokud prasklina prochází
páskou, znovu ji instalujte a začistěte.
Předcházení: Pro zpracování rohů
používejte řádné nástroje.
c. Příčina: Pohyb struktury dvou
samostatných podpůrných nebo
rámových prvků, které na zatížení reagují
odlišně. K tomu často dochází v rozích
mezi stěnami a stropem, kdy je stěna
přichycena k pozednici a strop pak
k podlahovým nebo stropním nosníkům,
které vedou paralelně s pozednicí.
Náprava: Odstraňte spojovací prvky,
které jsou k hraně blíže než 15 cm, a pak
znovu instalujte pásku a začistěte.
Předcházení: Instalujte sádrokartonové
desky podle instrukcí výrobce.
Spáry – vysoké vyklenutí
Příčina: Přílišné nakupení tmelu ve
spáře; tmel nebyla rozetřena za okraje;
nesprávné položení pásky; nezarovnaný
rám nebo okraje desek nedostatečně
přichycené k rámu; nesprávně nastavené
nebo opotřebované nástroje; nesprávně
použité nástroje.
Náprava: Zabruste spáry na úroveň
povrchu. Dávejte pozor, abyste přílišným
broušením nenarušili papír.
Předcházení: Pásku řádně instalujte a to
s použitím jen takového množství tmelu,
který ji pokryje a vyplní prohlubně.
Rozprostřete tmel dostatečně, aby došlo
k zakrytí.
Spáry – přílišné smršťování
Příčina: Atmosférické podmínky –
pomalé schnutí a vysoká vlhkost;
nedostatečná doba schnutí mezi
vrstvami tmelu; příliš vody ve tmelu;
těžká výplň.
Náprava: Naneste potřebnou
uhlazovací vrstvu namíchaného tmelu
SHEETROCK® (Topping Ready Mix, Fill
& Finish Ready Mix nebo All Purpose
Ready Mix).
Předcházení: Před nanesením další
vrstvy nechte tu předchozí dokonale
vyschnout nebo použijte tmel
s nízkým smršťováním, kupříkladu
Fill & Finish Ready Mix.
Spáry – nedostatečné vyplnění
Příčina: Když dojde k nanesení druhé
vrstvy tmelu na tmel, který ještě
nevyschl, tak bude první vrstva schnout
pomaleji a ke smrštění dojde později,
než je obvyklé. Toto pomalé smršťování
se označuje za „zpožděné“. Může
být také způsobeno nedostatečným
množstvím tmelu naneseným na pásku,
přílišným vytlačením nebo přílišným
vyhlazením směsi. Smršťování většinou
pokračuje až do úplného vyschnutí.
Náprava: Použijte rychle tuhnoucí
práškový tmel (Easy Sand) nebo
znovu naneste plnou krycí vrstvu tmelu
All Purpose Ready Mix na pásku.
Předcházení: Nechte každou vrstvu
tmelu důkladně vyschnout a teprve poté
nanášejte další vrstvy, nebo použijte tmel
s nízkým smršťováním.
Problémy se začištěním
Začištění – proměnný lesk po nanesení
vysoce lesklé malby
Příčina: Rozdíly v savosti papíru
desek a tmelicí směsi mohou zesvětlit
barvu malby nebo změnit lesk či třpyt
v oblastech s vyšší savostí. To je
nejběžnější při použití konvenčních
olejových barev a může to být
způsobeno rovněž odlišnými texturami
papíru a nanesené tmelu nebo přílišným
zředěním barvy. Problém zvýrazňuje
silné boční osvětlení s mírným náklonem
vzhledem k povrchu stropu nebo stěny.
Takový problém se může rovněž projevit
v oblasti spojovacích prvků ve stopech
vystavených silnému stranovému
umělému nebo přirozenému osvětlení.
Rozdíly v savosti mohou způsobit
SHEETROCK® Prostě lepší konečná úprava
nanesení většího množství texturovacího
materiálu na oblasti s vysokou savostí,
což při pohledu zboku způsobí barevné
rozdíly.
Náprava: Vymalujte ještě jednou.
Předcházení: Před malováním vysoce
lesklou barvou naneste tenkou vrstvu
namíchaného tmelu SHEETROCK®
na celý povrch stěny (Topping Ready
Mix, Fill & Finish Ready Mix nebo
All Purpose Ready Mix). Nechte
uschnout a pak přebruste. Při broušení
tmelu nepoškoďte povrchový papír
sádrokartonu. Pro kontrolu kvality
vybroušeného povrchu použijte
nasvícení silným světlem nasměrovaným
rovnoběžně s povrchem. Po perfektním
vybroušení naneste základovou vrstvu
materiálu SHEETROCK® First Coat a
povrch znovu vymalujte. Malujte až po
dokonalém vyschnutí všech oblastí.
Začištění – tmavnutí spár
Příčina: Tento stav se nejčastěji
vyskytuje u barevné malby a nikoli u bílé.
Nejvýraznější je při vlhkém počasí, když
spáry ještě zcela nevyschly.
Náprava: Aplikujte základní nátěr
SHEETROCK® First Coat a povrch
přemalujte. (Malujte až po úplném
vyschnutí všech oblastí.)
Předcházení: Před malováním nechte
spáry zcela vyschnout. (Viz „Doba
schnutí“ na straně 4)
19
Důležité všeobecné informace
Co byste měli vědět o výrobcích SHEETROCK®
Kvalita
Namíchané tmely SHEETROCK® jsou
vhodné k začišťování a vylepšování
povrchu sádrokartonových desek na
úroveň Q1 až Q4 podle standardů
sádrokartonových a sádrových
desek stanovených instrukcí č. 2
Federální asociace skupiny výroby
sádrokartonových desek z dubna 2003.
Certifikace CE a plnění norem ČSN
a STN
Namíchané tmely SHEETROCK® mají
certifikaci CE a plní normy ČSN a STN
EN13963.
Testované a schválené
Namíchané tmely SHEETROCK®
otestovala a schválila k používání
organizace Rosenheim Institute of
Building Biology.
Záruka
Společnost USG zaručuje, že
namíchané tmely SHEETROCK® lze
používat na všech sádrokartonových
deskách vyrobených v souladu
s průmyslovou normou EN520.
Namíchané tmely SHEETROCK® lze
používat společně s konvenčními
práškovými tmely vyrobenými v
souladu s DIN 1168 (verze 01/1986).
Bezpečnost
Namíchané tmely SHEETROCK® nejsou
škodlivé pro životní prostředí. Odpad
stejně jako obalový materiál je zapotřebí
likvidovat v souladu s platnými
nařízeními.
Požární ochrana
Namíchané tmely SHEETROCK® jsou
stavebním materiálem třídy A2 dle
DIN 4102 část 1 (verze 05/1998)
a získaly obecný stavební certifikát
P-3187/4924-MPA BS.
Údaje o spotřebě*
Použití
All Purpose Ready Mix
Vyplnění spár
Fill & Finish Light Ready Mix®
Ready Mixady Mix
ProSpray
210 g / m2
Začištění
125 g / m2
90 g / m2
Spojité pokrytí
1,6 kg / m / mm
1,1 kg / m2 / mm
2
1,1 kg / m2 / mm
* P
ři plnění spár a začišťování závisí spotřeba materiálu na tvaru hrany použitých sádrokartonových desek i na mezeře mezi deskami a šířce pokrývání. Uvedené
hodnoty spotřeby jsou výsledkem praktických testů na deskách s hranami HRAK a na čistě instalovaných panelech.
Doporučení pro profesionály
Hrana AK
Používáním profilů s hranami AK lze ušetřit až 30 % tmelicí směsi.
www.sheetrock.cz
Společnost USG si vyhrazuje právo bez upozornění a jiných závazků doplňovat specifikace
a rozšiřovat výrobu, stejně jako dodávat výrobky, které se liší od těch zde popsaných
a vyobrazených. Všechny míry a váhy představují jmenovité hodnoty.
Kontakt pro ČR a SR
Tel.: +420 731 156 237
E-mail: [email protected]
[email protected]
SHEETROCK® je registrovaná obchodní značka společnosti USG Interiors Inc. a dceřiných firem.
© 2012
Rychlé, snadné,
dokonalé
spárování
Kódy QR lze snadno využít k zachycení informací z okolního prostředí do mobilních zařízení.
Kód QR dokážou přečíst chytré telefony s instalovanou speciální aplikací.

Podobné dokumenty

Ceník originálního příslušenství

Ceník originálního příslušenství dŽƵĐŚΘ'ŽŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJǀLJďĂǀĞŶĠ Touch displejem dŽƵĐŚΘ'ŽWůƵƐŶĂǀŝŐĂēŶşŵŽĚƵů͕ƉŽƵnjĞƉƌŽŵŽĚĞůLJƐ Touch displejem, 3 letá aktualizace zdarma

Více

Neinduktivní generace elektrického proudu v tokamaku

Neinduktivní generace elektrického proudu v tokamaku v tokamaku pohybují (v základním přiblížení) právě ve směru toroidálního magnetického pole. Z disperzní relace, kterou budeme odvozovat zde, bude ale plynout i existence dolní hybridní rezonance, i...

Více

EPP-400

EPP-400 - Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli

Více

Zpravodaj 03-4/2006

Zpravodaj 03-4/2006 přebírající žádost o pas. Úřednice vytiskne žádost včetně takto pořízené fotografie a žadatel se na ni podepíše. Systém následně sejme také podpis žadatele. Pasy budou vydávány ve lhůtě 30 dnů od p...

Více

Návod Robomow RM200

Návod Robomow RM200 čištění, sekačka narazila na překážku, která není způsobilá aktivovat nárazníkový senzor a tím zabránit sekačce v pohybu nebo problémově upravená sadová plocha způsobila zaklesnutí sekačky a brání ...

Více

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro

Katalog Presto - MOTIP DUPLI sro trhliny až do 2/3 tloušśky zdi ve tvaru V a poté je vyplòte tekutým kovem. Rozšiøte chybnì vyvrtané díry nebo stržené závity na dvojnásobek pùvodního rozmìru a poté je vyplòte kovovým tmelem.

Více

Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových - IDEA - cerge-ei

Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových - IDEA - cerge-ei odměn. Pracovní příjmy by tedy v ideálním případě měly zahrnovat peněžní hodnotu těchto benefitů. SILC uvádí informaci o tom, které zaměstnanecké benefity má zaměstnanec k dispozici, neuvádí však p...

Více

Katolická poutní místa v Česku

Katolická poutní místa v Česku však ještě nemusí nutně vypovídat o současném významu poutního místa. I rozměrově malá architektonická stavba může uchovávat milostný předmět, za nímž přicházejí poutníci z širokého regionu, okolí ...

Více