Obor Kadeřník - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb

Transkript

Obor Kadeřník - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb
Střední škola Brno Charbulova
ADRESA ŠKOLY:
Střední škola Brno Charbulova
Sídlo: Charbulova 106
618 00 Brno
_______________________________
Telefon recepce: + 420 548 424 111
e-mail: [email protected]
www. ssposbrno.cz
VEDENÍ ŠKOLY:
RNDr. Jana MARKOVÁ
ředitelka školy
tel.: 548 424 133
e-mail: [email protected]
Zástupci ředitelky školy pro teoretické
vyučování
• Ing. Ivo PROCHÁZKA
• e-mail: [email protected]
• RNDr. Viera ZABOJNÍKOVÁ
• e-mail: [email protected]
• II. patro, kancelář C5, tel.: 548 424 135
Zástupce ředitelky školy pro praktické
vyučování
• Mgr. Anežka ČAJKOVÁ
• e-mail: [email protected]
• tel.: 545 212 213
• Jánská 22, kancelář 222
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - MATRIKA
• Zdeňka DAŇKOVÁ
• [email protected]
• Ivona KUČEROVÁ
• [email protected]
II. patro, kancelář C7
tel.: 548 424 132
SEKRETARIÁT PRO TEORETICKOU VÝUKU
• Eva CHLÁDKOVÁ
• [email protected]
• Marta TOŠNEROVÁ
• [email protected]
II. patro, kancelář C6
tel.: 548 424 136, 548 424 157
Potvrzování formulářů (MHD, IDS JMK) od 24. 8. 2015
Potvrzení o studiu po nástupu do školy 1. 9. 2015
Úřední hodiny stravovacího referenta
• od 24. 08. 2015, 08:00 – 13:00 hodin
• tel.: 548 424 164, 725 800 825 – paní Hrdinová
• přihlášky ke stravování jsou k dispozici na stránkách školy
www.ssposbrno.cz
• vyplněné možno naskenovat a poslat na [email protected]
• variabilní symbol pro platbu z bankovního účtu vám bude přidělen
po obdržení vyplněné přihlášky
• výběr ze tří jídel
• stravování na kartu ISIC ( v případě, že 1. 9. nebudete mít žák
kartu je nutné si na nezbytnou dobu opatřit čip)
Karta ISIC - povinná
prokazování totožnosti žáka ve
škole, vstup do budovy
objednávání obědů a tisk stravenek
kopírování
cena za pořízení karty 210,- Kč
Fotografování na kartu ISIC
 Zajistí škola – zdarma
 Druhé kolo focení se bude konat
23. 06. 2015 od 8:00 do 16:00 hodin
Trnitá 8, Brno
 Platba nyní na místě: 210,- Kč karta ISIC
Příspěvek do Sdružení rodičů
 výše příspěvku 250,- Kč na školní rok
 platba nyní na místě
 využití příspěvku:
- vybavení tříd ICT
- příspěvek na akce školy
- odměny v soutěžích
ODBORNÝ VÝCVIK
Vedoucí učitelka OV
Bc. Vladimíra NOVOTNÁ
Charbulova 106
tel.: 548 424 173
Pracovní oděv
Pracovním oblečením se rozumí pracovní halena,
bílé plátěné kalhoty a bílé ponožky.
Z hygienických důvodů doporučujeme mít dvě sady
pracovního oblečení. Jednu sadu je třeba zakoupit
před nástupem žáků do OV a druhou sadu
doporučujeme zakoupit později (např. v prodejnách
pracovních oděvů Kars, kde můžete uplatnit
slevu10% na naši školu).
Adresa obchodu:
Pracovní oděvy KARS, Cejl 1, Brno
Tel: 545 573 006
www.kars-brno.cz
Pracovní obuv
Pracovní obuv s protiskluzovou
podrážkou a páskem přes patu si každý
žák zakoupí sám
(viz ukázka)
Úprava žáků
Úprava žáků odpovídá hygienickým a
bezpečnostním předpisům, není možné
nosit piercing a dlouhé nehty.
Žáci procvičují stříhání vlasů mezi sebou,
je třeba počítat se zkrácením vlasů pro
potřeby výuky na 15 cm po celé hlavě.
Zajištění modelů - stříhání
Pánské modely na holení
- od konce října
Dámské modely na vodovou ondulaci
- od konce listopadu
- podmínkou jsou kratší vlasy
Vše bude upřesněno v odborném výcviku
Pracovní nástroje
 Žáci potřebují pro výuku sadu nástrojů. Na
informativní schůzce rodičů bude připravena
ukázka nástrojů s možností přímého nákupu
kompletní sady nebo závazné objednávky.
V případě nákupu na místě budou připraveny
kompletní sady nástrojů ve dvou cenových
relacích od firmy MJC Zlín a firmy BEMA.
 Platba zálohy na místě 500,- Kč (BEMA) nebo
1000,- Kč ( MCJ Zlín); nástroje budou dodány v
září a předány proti zaplacení doplatku.
Pracovní nářadí
Nákup vybavení je možný také
individuálně u jiných prodejců, vybavení
však musí být ve stejné kvalitě.
Povinné vybavení
 nástroje podle seznamu
 kufřík
Doporučené vybavení (na domácí
procvičování)
 fén
 natáčky
Informace pro rodiče
 Pracovní doba žáků 1. ročníku je:
 07:00 – 13:30 h ranní směna
 10:30 – 17:00 h odpolední směna
 Před nástupem do OV nutno opatřit zdravotní průkaz
pracovníka v potravinářství
 V odborném výcviku mají žáci přidělenou skříňku na
osobní věci, je třeba opatřit si visací zámek se třemi klíči.
 Cenné věci žáci dají do úschovy učitelům odborného
výcviku.
 Nutno koupit cedulku na vizitku na připnutí k oděvu.
Pracoviště obor Kadeřník
Nové sady 44
tel.: 543 213 041
CPV, Charbulova 66
tel.: 548 424 114
Svratka- Veslařská 54
tel.: 541 221 145
Trnitá 8
tel.: 543 214 333
Tučkova 2
tel.: 602 361 644
Další informace
Pravidelná návštěvnost a informovanost
rodičů na třídních schůzkách je nutná
Veškeré záležitosti z odborného výcviku
budou rodičům sdělovány také
prostřednictvím denních záznamů do
sešitu z praxe
Dotazy, stížnosti nebo problémy – řeší
třídní učitel nebo vedoucí odborného
výcviku
První den praxe
 Sraz před hlavním vchodem vlakového
nádraží (pod hodinami) v 8:00 h
 S sebou:
•
•
•
•
přezůvky
pracovní oděv
sešit A4 linkovaný
svačina a pití
UPOZORNĚNÍ
před nástupem do školy 1. 9. 2015
nesmí mít žákyně příliš krátké vlasy
(nestříhat je v průběhu prázdnin)
během září budou žákyně ostříhány na
délku vlasů pro potřebu výuky (účesy
budou procvičovat vzájemně ve
dvojicích)
UČEBNICE pro 1.ročník
Obor vzdělání
KADEŘNÍK
ANGLICKÝ JAZYK
 V hodinách anglického jazyka budeme pracovat s
učebnicí STRAIGHTFORWARD (Second edition:
Student´s Book s CD a přístupovým kódem ke cvičení
na Internetu, Workbook s klíčem). Tyto učebnice
nakoupí Sdružení rodičů naší školy pro žáky hromadně,
a to s významnou slevou.
 Žáci se z nich budou učit v 1. a 2. ročníku.
 Proto žádáme rodiče, aby zaslali částku 652 Kč do
30.06.2015 na účet Sdružení rodičů 1341801329/ 0800.
 Nezapomeňte prosím uvést správné číslo žáka, které
jste obdrželi oproti podpisu při fotografování na ISIC
průkazku, jako variabilní symbol. Slouží k identifikaci
plátce.
 Žáci dostanou učebnice od svého vyučujícího AJ při
nástupu do školy v září 2015 oproti dokladu o platbě.
ČESKÝ JAZYK
Čítanka pro učební obory SOU
autor: Soukal
Čeština pro učební obory SOU
autoři: Kvítková, Helclová
MATEMATIKA
Sbírka úloh z matematiky pro
SOU, SOŠ
autoři: Hudcová, Kubičíková
(sytě růžová barva učebnice)
nakladatelství Prometheus
Kalkulačka
Pro obor vzdělání Kadeřník
doporučujeme na celé 3 roky
studia:
Atlas lidského těla – bude zakoupen společně
Příručka pro kadeřnice
autor: Margot Hulsken
Materiály pro učební obor Kadeřník
autoři: Peterka, Kocourek, Podzimek
Výchovná poradkyně:
Mgr. Milada SLEZÁČKOVÁ
Školní metodik prevence:
Mgr. Lubomír Šíbl
Školní psycholog:
PhDr. Jiřina Kolčavová
Klasifikace a omlouvání absencí
 Žáci nemají papírové žákovské knížky, jejich
výsledky klasifikace jsou vedeny elektronicky
 www.ssposbrno.cz - klasifikace - SAS
 Heslo pro přihlášení obdrží rodiče od třídního
učitele
 K omlouvání absencí slouží Omluvný list
 Třídní schůzky se konají vždy v listopadu a v
dubnu – sledovat informace na
www.ssposbrno.cz
Nástup do školy
 Žáci 1. ročníků nastupují do školy
v úterý 1. září 2015.
 Slavnostní zahájení proběhne v 10:00 h
ve školní jídelně.
 Seznamy žáků s rozdělením do tříd
budou umístěny na vchodu do budovy
školy.
Na viděnou 
Děkujeme vám za pozornost.