Chazara briseis

Transkript

Chazara briseis
Chazara briseis - okáč skalní
L
přední okraj bílý
R
voničkový pruh
L
hnědé skvrny
R
Rozpětí kř.: 50-60 mm, doba letu: 1 gen., VII.-IX.
Podobné druhy: Brintesia circe; nyní pouze v Čechách
© Jiří Beneš; Foto © Josef Dvořák

Podobné dokumenty

informační tabule - Správa CHKO Pálava

informační tabule - Správa CHKO Pálava voňavkový. Faunu „nočních motýlů“ zastupuje vzácně a nepravidelně se vyskytující evropsky významný druh, bourovec trnkový. Z ptáků zde pravidelně hnízdí druhy vázané na křoviny, jako je pěnice vlaš...

Více

vy_32_inovace_f.1.08 - Integrovaná Střední Škola Technická

vy_32_inovace_f.1.08 - Integrovaná Střední Škola Technická Na základě předem zadaných úkolů žáci prezentují referáty na téma Trojská válka, Odysseova dobrodružství, číst ukázky z eposu Odyssea, rozebrat umělecký text po stránce obsahové a jazykové, na konc...

Více

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL

NejlepŠí zahradníci 2014 - Zahradní centrum | STARKL máte možnost v našem zahradním centru seznámit s jejich výrobky a možná si představíte Vaši terasu v 'novém'! Více informací získate u nás v obchodě nebo na www.betonbroz.cz

Více

Usnesení 12. schůze předsednictva SČF,

Usnesení 12. schůze předsednictva SČF, 3. Program schůze dle pozvánky (v příloze). 4. Plnění rozpočtu SČF v roce 2014. 5. Úpravy rozpočtu SČF na rok 2015 (podrobnosti v příloze). 6. Novelizaci výstavního řádu SČF (text v příloze). 7. Ná...

Více