Rok 2012

Komentáře

Transkript

Rok 2012
Zakázka
Název akce
66402850
Inovace odlitků z materiálu GS-42CrMo4 - Výroba a instalace kalících van
66002855
Loupací a zušlechťovací linka
66002858
Posouzení statiky střechy v opravně lokomotiv
66002861
Návrh koncepce úprav stávající třídírny rud u výklopníků 3, 4
66002866
Jeřáb č. 9 – drapáková kočka na aglomeraci 2
66602867
Lávky na stáčirnách
Část dokumentace
DSP, DPS
Objednatel
Slévárny Třinec, a.s.
DUR, DSP, DPS, DSPS
TŽ, a.s. - IV
Statický posudek
TŽ, a.s. - VD
TP
TŽ, a.s. - IV
DVZ
KV
DSPS
TŽ, a.s. - IV
KOHUT Třinec s.r.o.
66002871
PD penzionu Beskyd, Karlovy Vary
66802872
Injektáž prachového uhlí do VP v TŽ, a.s.
DSP
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s.
66402878
Výměna mokrých odlučovačů 3, 4, 5, a 7, 8
DSP
Slévárny Třinec, a.s.
66002912
Zokruhování vod ve válcovně trub TŽ, a.s.
ST
TŽ, a.s. - IV
66002913
Instalace intenzivního míchacího bubnu
TP
TŽ, a.s. - IV
66002915
Odháněč benzolu na koksovně
66902923
Alternativní dopravní cesta s vyloučením Flexowellu
66002924
Oprava dokumentace MaR a ASŘ
66902925
Omezení primární a sekundární prašnosti na skládce pod III. vysokou rampou
66002933
Nosné OK u komínu plynočistírny
66002936
Oprava potrubí narážecí pece VH UT Bohumín
66702937
Posilovací sloup potrubí DN 3000 VPP na koksovně
66802938
Skladování a doprava biomasy
66602939
Regulační zařízení dusíku
66702940
Dokumentace pro opravu OK pod vratnými stanicemi T3, T6
Oprava
ET, a.s.
66002941
Oprava ASŘ a MaR linky Circograph
Různé
TŽ, a.s. - VI
66602945
Novostavby zimoviště pro hospodářská zvířata a seníku v Gutech
DUR
p. Vladislav Tomoszek
66602946
Regulační zařízení dusíku hermetizace odsíření ve fy TŽ, a.s.
DPS
PIRES s.r.o.
66702947
Oprava převáděcího bubnu
KV
ET, a.s.
66502948
Zásobník prachu na uhelné službě koksovny TŽ, a.s.
KV
D 5, a.s.
66002949
Loupací a zušlechťovací linka - technická pomoc
TP
TŽ, a.s. - IV
66002950
Oprava napájení jeřábu na vstupu Mlýnice strusky
DPS, AD
TŽ, a.s. - IV
DUS, DSP
ST
DSPS
ST
TP
DPS
DPS
DUR, DSP
DPS
OS KOVO TŽ
TŽ, a.s. - IV
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
TŽ, a.s. - VI
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
TŽ, a.s. - IV
TŽ, a.s. - Bohumín UT
ET, a.s.
ENVIRMINE-ENERGO a.s.
PIRES s.r.o.
66802952
Zabezpečení rozvodů GOX
TP
Linde Gas a.s.
66502955
Rekonstrukce pohonů pojezdu a otáčení kočky Skládkového mostu č. 1
KV
D 5, a.s.
66602957
Regulační zařízení kyslíku ve fy Slévárny Heunisch
DPS
PIRES s.r.o.
66002958
Injektáž prachového uhlí do VP v TŽ, a.s. - Kryté skládky
DPS
TŽ, a.s. - IV
66502959
Aktualizace výkresové dokumentace pro belky na VP 4
Různé
D 5, a.s.
66002960
Modernizace a rekonstrukce denních zásobníků na rudišti TŽ, a.s.
66802961
Protihluková opatření v Biocelu Paskov - 1. etapa
66002963
Loupací a zušlechťovací linka - TP při poptávání dodavatele hal
66402964
Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry etapa II.
66002966
Odprášení vnější a vnitřní dopravy přísad KKO
TP
TŽ, a.s. - IV
66802968
Provize ze zaplacených zakázek
xxx
SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.
TP
DPS
KV
DSP
TŽ, a.s. - IV
Biocel Paskov, a.s.
TŽ, a.s. - IV
Slévárny Třinec, a.s.
Zakázka
Název akce
Část dokumentace
VD
Objednatel
66502969
Výkresová dokumentace traverzy
66602970
Regulační zařízení dusíku hermetizace dopravy plynu ve fy TŽ, a.s.
DPS
66602971
Regulační zařízení dusíku hermetizace absorpce ve fy TŽ, a.s.
DPS
PIRES s.r.o.
66602973
Úprava vzorku plynu pro Wobbemetr
DPS
JELMARK, s.r.o.
66002974
Odháněč benzolu na koksovně
DPS
TŽ, a.s. - IV
66002975
Modernizace kabin obsluhy ZPO 2
ST
TŽ, a.s. - IV
66002976
Dokumentace pro opravu OK pod vratnými stanicemi T3, T6
DPS
TŽ, a.s. - IV
66002977
Odprášení kryté skládky - koksovna
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002978
Odprášení vykládací jámy uhlí - VK
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002979
Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ, a.s.
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002980
Odprášení dopravy přísad na KKO
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002981
Odsíření aglomerace č. 1
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002982
Rekonstrukce zdvihu drapáku skládkového mostu č. 2
DPS, DSPS
TŽ, a.s. - IV
66002983
Instalace míchacího zařízení pro míchání strusky frakce 0-22 mm s popílkem
66402984
Osvětlení haly sl. šedé II - cídírna a expedice
DPS
Slévárny Třinec, a.s.
66002989
Odprášení multifunkčního zařízení na výrobu ocelárenského aglomerátu
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002990
Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky
DUR
TŽ, a.s. - IV
66002991
Zhotovení dokumentace el. zařízení a protokol o určení vnějších vlivů
Různé
TŽ, a.s. - TJ
66002992
Zhotovení protokolu o určení vnějších vlivů, jednopólových schémat rozvaděčů
Různé
TŽ, a.s. - TJ
66002993
Zajištění nadjezdu do TŽ, a.s. proti zřícení vozidel
DSP
TŽ, a.s. - GI
66002994
MoRe s GO plynočistíren KKO
TP
TŽ, a.s. - GI
66702997
Navýšení el. odběru firmy Nehlsen Třinec
66002998
Instalace dotříďovací linky na aglomeraci č. 1
TP
TŽ, a.s. - GI
66002999
Odvodnění denních zásobníků vysokopecního rudiště
ST
TŽ, a.s. - GI
66003000
Rekonstrukce nádražní brány č. 2
ST
TŽ, a.s. - GI
66003003
SCHV Kladno - 3. chladící věž
DSP, KV
TŽ, a.s. - GI
66503004
VD paletových závěsů a aktualizace dokumentace
66003005
Oprava rovnacího lisu na VT
DPS
TŽ, a.s. - VT
66603006
Osvětlení tělocvičny (haly) SOŠ Třineckých železáren
DPS
SOŠ Třineckých železáren
66003007
Rekonstrukce krokové pece
DPS
TŽ, a.s. - GI
66003008
Zvýšení účinnosti vzduchového chlazení a dopravníku Stelmor na KDT
DPS
66803009
Zhotovení dokumentace pro výrobu jeřábové traverzy
66803010
Vypracování PD elektro pro opravu elektroinstalace bytového domu
Různé
66703012
Dokumentace pro opravu čerpací stanice
Oprava
ET, a.s.
66503013
Výroba kalících van a jejích příslušenství pro Slévárny Třinec, a.s.
KV
D 5, a.s.
66003014
Zušlechťovací linka ZL3
ST
TŽ, a.s.
66003015
Odvodnění homogenizačních skládek
DPS
TŽ, a.s.
66703017
Plynojem na Borku - rozvody horkovodu
Různé
ET, a.s.
66003018
Mobilní odprašovací zařízení
Různé
TŽ, a.s. - GI
TP
DPS
TP
KV
D 5, a.s.
PIRES s.r.o.
TŽ, a.s. - IV
ET, a.s.
D 5, a.s.
TŽ, a.s. - GI
Šroubárna Kyjov
DaF-STAVBY, s.r.o.
Zakázka
Název akce
Část dokumentace
Různé
Objednatel
66003019
Víceúčelové odprašovací jednotky
66503020
Rekonstrukce shazovacího vozu
66003021
Rekonstrukce střechy expediční haly KDT – 1. etapa
66003022
Odprášení pracoviště pro pálení slitků
66003023
Čerpadla granulace a měničový regulátor VP6
DPS
TŽ, a.s. - GI
66603024
Automatická regulace směšovacího poměru na referenční pícce pro ET, a.s.
DPS
PIRES s.r.o.
66603025
Třícestný ventil - úpravy OK budovy KKO
66503026
Odháněč benzolu na koksovně
KV
D 5, a.s.
66703027
MoRe rozvodny Ředitelství nn
DPS
ET, a.s.
66703028
Úprava OK lávek a plošin u zásobních nádrží na CHÚV
DPS
ET, a.s.
66003030
Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ, a.s.
ST
66603031
Přepočítání kombinovaného osvětlení
DSP
KOHUT Třinec s.r.o.
66003032
Oprava redukční stanice páry
DPS
TŽ, a.s. - GI
66003034
Vynášení surovin z jam výklopníků č. 3 a 4
66003036
Úpravárenská linka č. 3
66703037
El. napájení obchodního centra Třinec - Retail/3. etapa
DPS
ET, a.s.
66603038
MoRe regulační řady ZP na SS Olza
DPS
PIRES s.r.o.
66003039
Optimalizace materiálového toku v procesu výroby bezešvých trub
66803040
Injektáž prachového uhlí do VP v TŽ, a.s.
66603042
Vyzdívka pojízdného mísiče pro převoz surového železa pro AMO
KV
REFRASIL, s.r.o.
66003043
Prototypová kokila s hlavovým nádstavcem
KV
TŽ, a.s. - TT
66003044
Snížení fugitivních emisí na Drtících linkách a Struskovém hospodářství
DUR
TŽ, a.s. - GI
66003045
Snížení fugitivních emisí na Mlýnici strusky
DUR
TŽ, a.s. - GI
66003046
Snížení fugitivních emisí na Víceúčelové ekologické ploše
DUR
TŽ, a.s. - GI
66303047
Regulace proudu nekovových přísad
DPS
Strojírny Třinec, a.s.
66703048
VN rozvodna a výměníková stanice pro loupací a zušlechťovací linku v TŽ, a.s.
66903049
Alternativní dopravní cesta s vyloučením Flexowellu
DPS
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
66603050
Rozšíření systému EPS - DOMOV SOSNA
DPS
Sociální služby města Třince
66603051
Článková pec a Karuselová pec
66003052
Rekonstrukce sociálního zařízení na DR v Trisii
66003053
66003054
66003055
Oprava dokumentace správní budovy VD - půdorysy
Oprava
66003057
Oprava OK vodojemu ZPO
Oprava
66303058
Základ vodorovné vyvrtávačky WHN 110
66003059
Cyklomagistrála Český Těšín - Jablunkov
66503060
Posilovací sloup potrubí DN 3000 VPP
66003061
Rozšíření sběrných kapes za kontrolní linkou Circograf na ŽUO
66003062
Rekonstrukce čpavkárny
KV
TŽ, a.s. - GI
D 5, a.s.
DPS, AD
TŽ, a.s. - GI
DSP, DPS
TŽ, a.s. - GI
Oprava
DPS, DSPS
ST
ST
DPS
DPS, DSPS, AD
KOHUT Třinec s.r.o.
TŽ, a.s. - GI
TŽ, a.s. - GI
SCHV Kladno
TŽ, a.s. - GI
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s.
ET, a.s.
Různé
PIRES s.r.o.
DPS, AD
TŽ, a.s. - GI
Rekonstrukce podchodu u autobusového stanoviště v Třinci
DSP
TŽ, a.s. - GI
Modernizace kbelíkového jeřábu VP4
DPS
TŽ, a.s. - GI
DPS
TŽ, a.s.
TŽ, a.s. - VOy
Strojírny Třinec, a.s.
ST
TŽ, a.s.
DSPS
D 5, a.s.
DPS
TŽ, a.s. - GI
DPS, AD
TŽ, a.s. - GI
Zakázka
Název akce
Část dokumentace
Rekonstrukce střechy expediční haly KDT
66003064
VN rozvodna LZL
66503065
Snížení výšky zvedacího stolu
KV
D 5, a.s.
66003066
Rekonstrukce 4. objektu v Archivu TŽ, a.s.na Borku
ST
TŽ, a.s. - GI
Různé
66003067
Rozvod zemního plynu a kyslíku v haly bývalé OC2
66003068
Odháněč benzolu na koksovně
66003069
Rekonstrukce vstup. a výstup. úseku rovnací linky
66003070
Odprášení pracoviště pro pálení slitků
66303071
66003072
66003073
66003074
DPS
Objednatel
66003063
Různé
TŽ, a.s. - GI
ET, a.s.
TŽ, a.s. - VOy
DPS
TŽ, a.s. - GI
DPS, DSPS, AD
TŽ, a.s. - GI
DVZ
TŽ, a.s. - GI
Jeřáb č. 4
DPS
Strojírny Třinec, a.s.
Odprášení multifunkčních zařízení pro výrobu OA
DSP
TŽ, a.s. - GI
Odprášení multifunkčních zařízení pro výrobu OA
DVZ
TŽ, a.s. - GI
Snížení emisí na zařízení pro výrobu VP vsázky
DSP
TŽ, a.s. - GI
66003075
Snížení emisí na zařízení pro výrobu VP vsázky
DVZ
TŽ, a.s. - GI
66503076
Rekonstrukce drapáku skládkového mostu č. 2
DPS
D 5, a.s.
66503078
Statických výpočet OK, výkres a specifikace OK pro regál IDEA
DPS
D 5, a.s.
66603079
Přeložky přípojek
66603080
Modernizace a vybavení učeben SOŠ Třineckých železáren
66403081
Úprava OK nárazníků
66603082
Rekonstrukce prodejny v Oldřichovicích
DPS
DSP, DVZ
HCO Třinec
SOŠ Třineckých železáren
Oprava
Slévárny Třinec, a.s.
DSP
WJ - MARKET, s.r.o.
66003083
Rekonstrukce penzionu Beskyd v KV
ST
OS KOVO TŽ
66003084
Zábrany ze zásob oceli na šrotišti TŽ
TP
TŽ, a.s. - GI
66503085
Střecha úpravny kolejnic VH
DSPS
D 5, a.s.
66803086
OK lávek na CHÚV ET, a.s.
DSPS
ENERGOSERVIS Třinec, s.r.o.
66003087
Rekonstrukce shazovacího vozu a dopravního pásu č. 107
DSPS
TŽ, a.s. - GI
66803088
Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6
DPS, AD
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
66003089
Úprava parkoviště u hlavní brány - demolice "kolotoče"
DSP, AD
TŽ, a.s. - GI
66003090
Úprava parkoviště u hlavní brány - přeložka komunikace
ST, DUR
TŽ, a.s. - GI
66603092
Obnova řízení - Lis Schmitz
66603093
Oprava ohřevu MAPEKO a Úprava víka vysokorych. ohřevu MAPEKO
66403094
Výměna mokrých odlučovačů za suché filtry 2. etapa
66003095
Rekonstrukce ředitelské vily v TŽ, a.s.
SZ
TŽ, a.s. - GI
66803096
Výrobní dokumentace kontejneru pro převoz RWE plynoměrů
VD
Stalmet CZ s.r.o.
66603097
Hromosvod na škole 2
66803098
Dokumentace pro výrobu jeřábové traverzy
66703099
Oprava kompenzace potrubí VTL zemního plynu DN 300
66503100
SO 1.2 Ocelová konstrukce - Dopravní mosty a přesýpací stanice
66003101
Kabiny odlévačů ZPO 2
DSPS
TŽ, a.s. - GI
66003102
Rekonstrukce střechy expediční haly KDT
Různé
TŽ, a.s. - GI
66003103
Oprava přívodu el. energie budovy stavědla č. 34
Různé
TŽ, a.s. - GI
DPS
KV
DVZ
DPS
KV
Oprava
VD
Autel, a.s.
PIRES s.r.o.
Slévárny Třinec, a.s.
SOŠ Třineckých železáren
Šroubárna Kyjov
ET, a.s.
D 5, a.s.
Zakázka
Název akce
Část dokumentace
Objednatel
66003104
MaR a ASŘ defektoskpické linky Circograf
DPS
TŽ, a.s. - GI
66003105
Rekonstrukce krytých skládek uhlí
DPS
TŽ, a.s. - GI
66003107
Oprava OC III. demontáže a opravy střechy a stěn
66503108
Výklopník 3, 4 - Vynášecí dopravník
Oprava
TŽ, a.s.
KV
D 5, a.s.
66603109
Koridor pro pěší mezi ul. Bezručova a WERK ARENOU na ul. Frýdecká
66303110
Elektrodokumentace pro cirkulaci kalících van
DUR, DSP
DPS
Strojírny Třinec, a.s.
HCO Třinec o.s.
66003111
Rekonstrukce penzionu Beskyd v Karlových Varech
DPS
OS KOVO TŽ
66503112
Granulační nálevka - OK
KV
D 5, a.s.
66603113
1 ks přípravek pro manipulaci s monolity ULP3 vč. VD
66003115
Odprášení vykládací jámy uhlí - VK
DSP, DVZ
TŽ, a.s. - GI
66003116
Odprášení výklopníků č. 3 a 4
DSP, DVZ
TŽ, a.s. - GI
66003117
Odprášení třídírny pelet (rud) v TŽ, a.s.
DSP, DVZ
TŽ, a.s. - GI
66503118
Záskokový rozváděč sociální budovy VVT - Vítkovice
66603120
Statické posouzení střechy v SCHV Kladno
66503123
Výměna čerpadla č. 3 na Vodárně 4
66203124
Sekundární odprášení haly KKO
66703125
Modernizace potrubí na výtoku č. 11
66303127
Rekonstrukce krytých skládek uhlí
66003128
Rekonstrukce podchodu u autobusového stanoviště v Třinci
66003129
Výměník pro ohřev VZT a napojovacího potrubí k VZT jednotkám
66003132
Oprava el. dokumentace od odsunu odprašků na aglomeraci 2
DSPS
TŽ, a.s. - VI
66003133
EPS - odháněč benzolu na koksovně
DSPS
TŽ, a.s. - GI
66603134
Nakreslení výkresových podkladů nové kuchyně SOŠ Třineckých železáren
VD
SOŠ Třineckých železáren
66603137
Přesunutí kuchyně a jídelny v areálu SOŠ Třineckých železáren
Různé
SOŠ Třineckých železáren
66603138
Rozvod zemního plynu ve středotlaku s odbočkou na nízký tlak
Různé
TriTreg Třinec
Seznam použitých zkratek:
TP
PD
ST
DUR
DSP
DVZ
DPS
KV
VD
DSPS
AD
Technická pomoc
Projektová dokumentace
Studie
Projektová dokumentace k územnímu řízení
Projektová dokumentace pro stavební povolení
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Konstrukční výkres
Výrobní dokumentace
Dokumentace skutečného provedení stavby
Autorský dozor
Různé
REFRASIL, s.r.o.
DPS
D 5, a.s.
Statické posouzení
ELSTO, a.s.
DSPS
D 5, a.s.
TP
Třinecký inženýring, a.s.
Různé
ET, a.s.
KV, DSPS
Strojírny Třinec, a.s.
TP
TŽ, a.s. - GI
TP
TŽ, a.s. - GI
Seznam zkratek některých objednatelů:
TŽ, a.s.
ET, a.s.
ST, a.s.
D 5, a.s.
SCHV TŽ, a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Strojírny Třinec, a.s.
D 5, akciová společnost, Třinec
Sochorová válcovna TŽ, a.s. Kladno

Podobné dokumenty

Marketa pracovn™

Marketa pracovn™ Směje se Václav Voska a jeho úsměv je křivý, protože nemá komu recitovat výsostné verše, jako když živý byl a nejlíp ze všech sytil svým hlasem básníky, a golem, ohava, jen kdyby býval uměl, moh si...

Více

Reference

Reference dodávky a montáţní práce MaR a ASŘ dodávky a montáţní práce elektro výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro výroba rozvaděčů výroba rozvaděčů výroba rozvaděčů, montáţní práce elektro výroba rozvad...

Více

Rok 2007

Rok 2007 Dovybavení vývodových polí rozvaděčů HRS a HRM pro napojení tg. látkových filtrů Agl.1 Studie dopravy kontislitků Oprava osvětlení kolejiště v prostoru hal nové žíhárny Dokumentace na demolici dvou...

Více

Rok 2008

Rok 2008 Zvýšení množství přívodu vzduchu k ventilátorům dopravníku STELMOR Dokumentace záchytných van pod hydraul. a olej. stanicí navíječek Modernizace navíječek KDT - DPS 08.01 - Přechody a lávky Odpráše...

Více

reference - Envirmine spol. s ro

reference - Envirmine spol. s ro Poskytovat kvalitní služby v oblasti technologií pro skladování, dopravu, míchání a zpracování sypkých materiálů.

Více

RP Ostrava:

RP Ostrava: Třinecké železárny, a.s. Energetika Třinec a.s. Třinecká projekce,a.s. REFRASIL,s.r.o. T-PRINT s.r.o. Třinecký inženýring a.s. Slévárny Třinec, a.s. Třinecké gastroslužby, s.r.o. JELMARK s.r.o. KOV...

Více