obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace

Komentáře

Transkript

obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace
OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ
OBCHODNÍ
AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ŠKOLA
ANGLIČTINA III
GRAMATIKA A KONVERZACE
UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ
MGR.
ALENA
MOULEOVÁ
RNDR.
ANNA
NEUMANOVÁ
ORLOVÁ 2006
1
2
Obsah
Úvod ................................................................................................................................... 5
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LEKCE 1 It's a wonderful world! .................................................................................. 7
Grammar .............................................................................................................................. 8
Reading and Speaking ....................................................................................................... 12
Listening and Speaking ..................................................................................................... 13
Vocabulary ......................................................................................................................... 14
Writing ............................................................................................................................... 15
Everyday English ............................................................................................................... 16
1.
2.
3.
4.
5.
LEKCE 2 Get happy!...................................................................................................... 18
Grammar............................................................................................................................. 19
Reading and Speaking ....................................................................................................... 26
Vocabulary and Listening .................................................................................................. 28
Writing ............................................................................................................................... 30
Everyday English ............................................................................................................... 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LEKCE 3 Telling tales .................................................................................................... 33
Grammar ............................................................................................................................ 34
Writing ............................................................................................................................... 39
Vocabulary ......................................................................................................................... 40
Reading and Speaking ....................................................................................................... 41
Listening and Writing ........................................................................................................ 43
Everyday English ............................................................................................................... 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LEKCE 4 Doing the right thing ..................................................................................... 46
Grammar ............................................................................................................................ 47
Writing ............................................................................................................................... 54
Reading and Speaking ....................................................................................................... 55
Vocabulary ......................................................................................................................... 56
Listening and Speaking ..................................................................................................... 57
Everyday English ............................................................................................................... 58
1.
2.
3.
4.
LEKCE 5 On the move ....................................................................................................63
Grammar ........................................................................................................................... 64
Reading and Speaking ...................................................................................................... 69
Listening and Vocabulary ................................................................................................. 70
Everyday English .............................................................................................................. 72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEKCE 6 I just love it! ................................................................................................... 73
Grammar I .........................................................................................................................74
Grammar II ....................................................................................................................... 76
Reading and Speaking ...................................................................................................... 80
Vocabulary ........................................................................................................................82
Listening and Speaking ................................................................................................... 83
Writing .............................................................................................................................. 84
Everyday English .............................................................................................................. 86
2
3
4
5
6
3
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEKCE 7 The world of work ......................................................................................... 88
Grammar I ......................................................................................................................... 89
Grammar II ....................................................................................................................... 92
Writing .............................................................................................................................. 94
Reading and Speaking ...................................................................................................... 95
Vocabulary ........................................................................................................................97
Listening and Speaking .................................................................................................... 99
Everyday English ............................................................................................................ 100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LEKCE 8 Just imagine! ............................................................................................... 102
Grammar I .......................................................................................................................103
Grammar II ..................................................................................................................... 105
Reading and Speaking .................................................................................................... 108
Vocabulary and Speaking ............................................................................................... 110
Listening ......................................................................................................................... 112
Writing ............................................................................................................................ 113
Everyday English ............................................................................................................ 114
8
4
Úvod
Milí studenti,
pokročili jste ve studiu angličtiny dále a nyní máte před sebou třetí část opory. Aby se vám i
nadále dobře pracovalo, připravili jsme pro vás tohoto "průvodce". Lekce 1 - 4 (1. část) pro vás
připravila Mgr. Alena Mouleová a lekce 5 - 8 (2. část) RNDr. Anna Neumanová.
Doufám, že bude vaší skutečnou oporou, která vám umožní učit se doma i takové předměty jako
anglický jazyk. Studijní opora má název Gramatika a konverzace; ze samotné studijní opory
byste se však ani nenaučili gramatiku, ani nezískali dovednost mluvit. Co tedy opora obsahuje?
Tato studijní opora je metodickým průvodcem k lekcím 1 - 8 anglické učebnice New Headway
Intermediate (new edition). Tato učebnice je komunikativní, tzn. že gramatický jev není
vysvětlen celý najednou v jedné lekci, naopak je často uváděn znovu na jiném místě, v trošku
jiném kontextu. Pokud se tedy stane, že něčemu nebudete hned úplně rozumět, porozumíte
později, až budete mít informace úplnější. Nenechte se proto odradit pocitem nejistoty, který k
jazyku patří! Dále je pravda, že komunikativní učebnice přímo vyžaduje školní třídu, učitele,
spolužáky. Pracovat podle této učebnice zcela samostatně by bylo moc náročné na čas i energii.
Proto jsem vám vytvořila "průvodce", se kterým se můžete učit i doma. Co k tomu budete
potřebovat? Pouze:
1.
2.
3.
4.
učebnici Headway Intermediate, Student's book;
pracovní sešit k učebnici, tzv. Workbook (je s Klíčem vzadu);
kazetu k lekcím 1 až 8;
kazetový magnetofon.
Tato příručka je udělána tak, abyste si sami, ve vlastním tempu, nezávisle na učiteli nastudovali 8
lekcí učebnice. I tato opora má proto 8 lekcí, které odpovídají lekcím v učebnici. Na začátku
každé lekce budete informováni o tom, co a jak dlouho budete studovat v celé lekci, pak si spolu
projdeme jednotlivé části. Každá lekce má zpravidla 6 částí (např. gramatika, čtení apod.).
Pak se budete držet příručky a jejich pokynů. Budete tedy procházet příručku a zároveň u sebe
mít otevřenou učebnici (a někdy připravený magnetofon). Příručka vám bude říkat, co máte dělat,
v jakém pořadí, kdy máte kontrolovat řešení v Klíči, dá vám příklady (pokud už nejsou v
učebnici) atd. Některé části, hlavně mluvení, si budete doma jen připravovat, až na tutoriálu si ve
dvojicích či skupinkách vyzkoušíte, co jste se naučili.
V každém případě budeme spolu komunikovat mailem, takže pokud budete mít dotazy,
připomínky, nejasnosti atd., vyřešíme je, jakmile budou aktuální.
Teď vám přejeme už jen hodně energie a také to, aby se vám s příručkou dobře studovalo.
autorky
5
1. část
Mgr. Alena Mouleová
6
LEKCE 1
IT’S A WONDERFUL WORLD!
TO JE ALE KRÁSNÝ SVĚT!
V této lekci:
• najdete šest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
částí, a to:
Grammar;
Reading and Speaking;
Listening and Speaking;
Vocabulary;
Writing;
Everyday English,
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
•
se dozvíte, že slovesa "be", "have" a "do" používáme při tvoření slovesných
časů,
•
si přečtete zajímavosti o zázracích z oblastí cestování, lékařství, internetu,
zemědělství, olympijských her nebo z oblasti vesmíru,
•
se dozvíte, které vynálezy považuje jedna rodina za divy světa,
•
se naučíte několik častých anglických spojení,
•
napíšete odpověď na dopis Kate,
•
si osvojíte výrazy a fráze, které použijete při rozhovoru s kamarády,
•
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Tenses, Auxiliary verbs, Short answers, What's in a
word?, Social expressions
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
2 hodiny
2. Reading and Speaking
1 hodina
3. Listening and Speaking
1 hodina
4. Vocabulary
1 hodina
5. Writing
1 hodina
6. Everyday English
1 hodina
7
1. GRAMMAR, strana 6
Průvodce studiem
Gramatika této lekce se skládá ze dvou částí. Začneme první částí
s názvem "What do you know?" a poté navážeme druhou částí
s názvem "Making conversation". Ale nyní se podíváme na první část
a pomocná slovesa (be, have, do), která používáme při tvoření
slovesných časů. Pokud se vám bude zdát gramatická část obsáhlá a
dlouhá, dělejte si kratičké pauzy, jak budete potřebovat. Bude se vám
pak lépe pracovat :-)
WHAT DO YOU KNOW? – CO ZNÁTE?
Strana 6, TEST YOUR GRAMMAR
1 K větám 3 – 8 vytvořte otázky ve 2. osobě jednotného čísla.
Příklad
I was born in London in 1984. Where were you born?
When were you born?
Řešení
2 Napište odpovědi na ty otázky, které se vás týkají. Budeme o nich mluvit na
tutoriálu.
Strana 6, cvičení 1
Přečtěte si otázky 1 - 12 v kvízu a odpovězte na ně. Poté si poslechněte nahrávku 1.1
a zkontrolujte odpovědi. Řešení
Strana 7, GRAMMAR SPOT
Ve kterých kvízových otázkách jsou použity následující časy?
přítomný
čas
prostý,
přítomný
čas
průběhový,
přítomný
čas prostý (trpný rod),
• minulý čas prostý, minulý čas průběhový, , minulý čas prostý (trpný rod),
• předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový.
2 Které slovesné časy používají pomocná slovesa do/does/did pro tvoření záporů
a otázek?
Které časy používají pomocné sloveso have?
Které časy používají pomocné sloveso be?
Řešení
1
•
Nyní pojďme k názorným příkladům. Prostudujte si příklady na straně 134 v bodě
1.1. a potom také příklady v bodech 1.2 (záporné věty s pomocnými slovesy), 1.3
(otázky s pomocnými slovesy) a 1.4 (tzv. krátké odpovědi) na straně 134 - 135. Čtěte
jen věty v písmu kurzíva, ostatní text klidně vynechávejte.
Přeložte věty a zkontrolujte si je podle učebnice:
1. Kde pracuješ?
2. On si teď umývá vlasy.
3. Pracoval v sedmi různých zemích.
4. Oni nemají rádi lyžování.
5. Byl Petr v Číně?
6. Půjdeš s námi? Ano, půjdu.
8
PRACTICE
Strana 7, cvičení 1
Opravte informace ve větách. Poté si poslechněte nahrávku 1.2 a porovnejte.
Opakujte věty a dbejte na správný přízvuk a intonaci. Přepis nahrávky najdete na
straně 120.
Strana 7, cvičení 2
Doplňte otázky. Poslechněte si nahrávku 1.3 a zkontrolujte odpovědi. Přepis
nahrávky najdete na straně 120.
Strana 7, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 1.4. Ve všech větách uslyšíte stažený tvar ’s. Napište, jestli
stažený tvar znamená is nebo has. Řešení
Část pro zájemce
Na této adrese si procvičte pomocná slovesa:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit01/hw
y_int_unit01_1/
Část pro zájemce
Pomocná slovesa si procvičte také v pracovním sešitě. Na stranách 5 – 7 najdete
cvičení 1 – 6. Odpovědi zkontrolujte podle Klíče v zadní části pracovního sešitu.
Průvodce studiem
A nyní je před vámi slibovaná druhá část gramatiky s názvem
"Making conversation". Zde si procvičíte použití krátkých odpovědí.
MAKING CONVERSATION – JAK KONVERZOVAT
Strana 8, cvičení 1
Poslechněte si dialog, který se odehrává mezi otcem a dcerou ráno, nahrávku 1.5.
Odpovězte anglicky na otázku: Jak se Emma cítí? Odpovězt Řešení
Strana 8, cvičení 2
Poslechněte si podobný rozhovor, nahrávku 1.6. Čím se tento rozhovor liší od
prvního? Odpovězte opět anglicky. Řešení
Strana 8, cvičení 3
Nejprve doplňte rozhovor otce a Emmy. Poslechněte si nahrávku 1.6 a zkontrolujte si
odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 120.
Strana 8, GRAMMAR SPOT
S krátkou odpovědí "Yes, I do" budeme zdvořilejší než s pouhým "Yes" nebo
"No".
"Did you watch the match last night?"
"Yes, I did. It was great!"
2. Odpovězte na otázky v bodě 2 (tentokrát ve vaší učebnici) a použijte krátkou
odpověď. Můžete přidat i další informaci. Řešení
1
9
Strana 8, cvičení 5
Poslouchejte otázky z nahrávky 1.7. Dávejte na ně krátké odpovědi.
Příklad
Is it hot today? Yes, it is./No, it isn’t. Řešení
PRACTISE
Strana 9, cvičení 1
Spojte otázky ve sloupci A s odpověďmi ve sloupci B a C. Poté si poslechněte
nahrávku 1.8 a zkontrolujte řešení. Přepis nahrávky najdete na straně 120.
Strana 9, cvičení 2
K otázkám spojeným s průzkumem třídy přidejte dalších šest otázek. Na tutoriálu si
budete moci vyzkoušet jak otázky, tak odpovědi na ně.
Část pro zájemce
V pracovním sešite si používání krátkých odpovědí můžete procvičit na straně 8, ve
cvičení 7.
Část pro zájemce
Na závěr gramatické části si ověřte správné tvoření otázek na této internetové adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit01/hw
y_hwy_unit01_2/
Shrnutí
Když budete umět používat pomocná slovesa, budete umět tvořit tázací i záporné věty
v různých časech. Pomocná slovesa využijete i v tzv. krátkých odpovědích.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
část: Test your grammar, strana 6, cvičení 1
2. Where were you born? When were you born?
3. Where do you live?
4. How many brothers and sisters have you got?
5. Why are you studying English?
6. How long have you been studying English?
7. Which countries have you been to?
8. When did you go to Canada?
část: What do you know?, strana 6, cvičení 1
1. b
7. b
2. a
8. five
3. walking on the moon
9. c
4. b
10. b
5. meat
11. because he was in prison for 27 years
6. World Wide Web
12. b
10
Strana 7, Grammar Spot
1.
• Přítomný čas prostý (2) does ... take, (3) that's, (4) is, (5) doesn't ... eat, (6) does ...
stand for
• Minulý čas prostý (1) did ... start, (3) said, (11) didn't ... become, was
• Předpřítomný čas prostý (8) has ...won
• Přítomný čas průběhový (4) are flying
• Minulý čas průběhový (3) was ... doing. (9) was ...doing
• Předpřítomný čas průběhový (12) have ... been sending
• trpný rod - přítomný čas prostý (10) is spoken
• trpný rod - minulý čas prostý (7) were ... invented, (9) was assassinated
2.
Do/does/did - pro tvoření otázky a záporu v přítomném a minulém čase prostém.
Have - pro tvoření předpřítomného času prostého a průběhového.
Be - pro tvoření tzv. průběhových tvarů u všech časů a pro tvoření trpného rodu u
všech časů.
Strana 7, cvičení 3
1. is
2. is
3. is
4. has
5. has
6. is
7. is
8. has
Strana 8, cvičení 1
Emma doesn’t feel well. Maybe she is bored with her father’s questions. She gives
short answers, which sounds rude.
Strana 8, cvičení 2
Emma’s voice sounds nicer, she uses short answers. This sounds more friendly and
polite than only yes or no.
Grammar Spot, strana 8, cvičení 2
Yes, I have. My sister’s 23, and my brother’s 18.
No, it isn’t. It is warm.
Yes, I am. I need a relaxing holiday.
No, I didn’t. I stayed at home and watched television.
No, I haven’t. But I’ve been to Tokyo twice.
Strana 8, cvičení 5
1. Is it hot today? Yes, it is. No, it isn’t.
2. Is it raining? Yes, it is./No, it isn’t.
3. Are you wearing trainers? Yes, I am. /No, I’m not.
4. Do you usually come to class by bus? Yes, I do/ No, I don’t.
5. Are you going out tonight? Yes, I am./No, I’m not.
6. Did you have a good day yesterday? Yes, I did./No, I didn’t.
7. Have you got a dictionary? Yes, I have./No, I haven’t.
8. Have you got any pets? Yes, I have./No, I haven’t.
11
2. READING AND SPEAKING, strana 10
Wonders of the Modern World – Zázraky moderního světa
Průvodce studiem
V této části si rozšíříte slovní zásobu týkající se objevů a vynálezů a
také budete umět mluvit na toto téma na tutoriálu.
Strana 10, cvičení 1
Přiřaďte k tématu ve sloupci A dvě položky ze sloupce B. Řešení
Strana 10, cvičení 2
Přečtěte si článek na straně 10 - 11. Doplňte do bílých rámečků 1 – 6 v textu témata
ze sloupce A. Řešení
Strana 10, cvičení 3
Přečtěte si text ještě jednou a písemně odpovězte na otázky 1 - 8. Řešení
Část pro zájemce
Procvičte si na uvedené adrese slovní zásobu na téma "Wonders of the Modern
World":
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit01/
hwy_int_unit01_3/
Korespondenční úkol č. 1
Strana 10, cvičení 4
V tomto cvičení je několik otázek k diskusi. Zamyslete se nad nimi a připravte pro
každou odpověď, se kterou seznámíte ostatní na tutoriálu. Dále si z článku vyberte
dvě témata, která vás zaujala. Budete o nich mluvit na tutoriálu. Můžete např. hovořit
o prodlužující se délce života, o tom, co k tomu přispívá apod. Jsou to náročná
témata, mluvte v krátkých větách, dávejte si hlavně pozor na pořadí podmět –
přísudek. Oba úkoly mi nejprve zašlete ke kontrole.
Průvodce studiem
Zázraky světa – zajímavé téma, co myslíte? Doufám, že jste se
dozvěděli zajímavé informace o zázracích světa, o tom, jak technologie
ovlivňují a mění náš svět.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 10, cvičení 1
International travel: airlines, abroad
Medical science: health care, penicillin
The Internet: online, website
Agriculture: corn, famine
Space travel: solar system, galaxies
The Olympic Games: competition, drug abuse
Strana 10, cvičení 2
1. The Internet
4. International travel
2. Space travel
5. The Olympic Games
12
3. Medical science.
6. Agriculture
Strana 10, cvičení 3
1. The way we live and work. There will be more interactivity between the user and
the website. We will be able to give instructions using speech.
2. Space probes have been to Mars, Saturn, Jupiter and the Sun.
3. Average life expectancy has risen sharply.
4. The number of people in aeroplanes at any one moment.
5. Good things: a competition in which every country takes part, coming together in
peace and friendship.
Bad things: commercialization, greed and drug abuse.
6. Farmers grow food that feeds the world but politicians don’t seem capable of
making decisions that will prevent famine.
7. We haven’t used nuclear weapons to destroy the world.
8. 100 million: yearly rise in the number of people who use the Internet.
a few hundred: number of web pages in 1994
1969: Neil Armstrong walked on the moon
millions of people: have benefited from aspirin
47: average life expectancy worldwide in 1900
four: number of years between Olympic Games.
1709: whole villages in France died of hunger.
50: number of years we have had nuclear weapons.
3. LISTENING AND SPEAKING, strana 12
My wonders – Moje divy světa
Průvodce studiem
Technika dělá náš život pohodlný, to je jasné. Většinou ani nepátráme
po tom, jak věci fungují. A asi málo z nás přemýšlí o nevýhodách, které
technické vynálezy s sebou přináší. V této části si poslechnete, které
vynálezy považuje jedna rodina za "divy" světa.
Strana 12, cvičení 1
V nahrávce 1.9 uslyšíte tři členy jedné rodiny diskutovat o tom, jaké věci považují za
zázraky moderního světa. Poslouchejte dvakrát a doplňte tabulku pod obrázkem
v učebnici. Řešení
Strana 12, cvičení 2
Které z následujících vynálezů považujete za nejdůležitější? Seřaďte je podle
důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 8 (nejméně důležitý). Rozšiřte seznam o dalších 5
vynálezů. Na tutoriálu budeme o těchto vynálezech diskutovat.
Průvodce studiem
Cvičili jste poslechové dovednosti. Víte, že myčka, mobilní telefon a
internet jsou vynálezy, které si zaslouží pojmenování zázraky světa.
Myslím si, že ovlivňují náš život, ať chceme nebo ne. A určitě je to
dobře.
13
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 12, cvičení 1
What is the wonder?
Sam: dishwasher
Kelly: mobile phone
Peter: the Internet and e-mail
What is good about it?
Sam: It's marvellous, every time you use a cup, a plate etc. you just fill it up, turn it
on, and it is clean.
Kelly: You can call, text friends or they can call and text you. If you need a lift or if
you’re staying late at school you can let your parents know.
Peter: It has changed the world and business. Most business is done through email.
Are there any problems?
Sam: It doesn't tidy the rest of the house.
Kelly: People use them too much. When people shout into the phone in a public
place, it is annoying. It's also dangerous to use them when driving. Teachers go mad
if they ring in the class.
Peter: You are glued to your computer. People will forget how to communicate face
to face.
4. VOCABULARY, strana 12
What’s in a word? - Co je obsaženo ve slově?
Průvodce studiem
Znáte slovní druhy v češtině a nyní si je krátce procvičíte v angličtině.
Strana 12, cvičení 1
Věty 1 - 4 obsahují nesmyslné slovo uggy. V každé větě určete, zda je uggy sloveso,
přídavné jméno, podstatné jméno nebo příslovce. Poté do vět doplňte slova
passionately, skidded, hectic a popcorn. Řešení
Strana 12, cvičení 2
V každé skupině slov se tři rýmují a jedno je odlišné. Podtrhněte slovo, které se
nerýmuje. Poslechněte si nahrávku 1.10 a zkontrolujte odpovědi. Opakujte a dbejte na
správnou výslovnost.
Strana 13, cvičení 4
Nyní budete tvořit slova pomocí přípon. Vyberte příponu z nabídky a doplňte do vět
1 - 5. Řešení
Strana 13, cvičení 5
Spojte slovo ve sloupci A se slovem ve sloupci B. Vzniknou tak spojení, která jsou
v angličtině velmi častá. Řešení
Část pro zájemce
Slovní zásobu této části si procvičte v pracovním sešitě na straně 9 – 10, ve
cvičeních 9 – 11. Odpovědi zkontrolujte podle Klíče.
14
Průvodce studiem
Naučili jste se novou slovní zásobu odvozováním pomocí přípon.
Spojovali jste slovíčka a vznikla další slovní zásoba, kterou jistě
použijete i později. Sami víte, že bez slovní zásoby se nemluví dobře.
Proto se učte nová slovíčka, aby vaše konverzace byla plynulá a
bohatá na slovní zásobu.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 12, cvičení 1
1. Podstatné jméno – popcorn
2. Sloveso v minulém čase – skidded
3. Příslovce – passionately
4. Přídavné jméno – hectic
Strana 12, cvičení 2
1. food
2. read (present)
3. said
4. phone
5. bear
6. work
Strana 13, cvičení 4
1. actor
2. active
4. Acting
5. activities
Strana 13, cvičení 5
strong coffee
full-time job
3. action
film star
drive carefully
fall in love
try on a jumper
5. WRITING, strana 103
Correcting mistakes – Opravování chyb
Průvodce studiem
S přáteli si nejen povídáte, ale také píšete. V této části si přečtete
dopis a budete opravovat chyby.
Strana 103, cvičení 1
Podívejte se na dopis, který jedna studentka napsala své kamarádce. Její učitelka
dopis opravila a použila symboly, které vidíte v dopise. Napravo jsou symboly
vysvětleny. Přečtěte si dopis a opravte označené chyby. Řešení
Strana 103, cvičení 2
Odpovězte na otázky 1 – 5. Řešení
Korespondenční úkol č. 2
Strana 103, cvičení 4
Napište odpověď na dopis ze cvičení 1 v rozsahu 150 – 200 slov. Práci zašlete ke
kontrole na moji emailovou adresu, kterou jste dostali na začátku kurzu.
15
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 103, cvičení 1
Dear Stephanie,
How are you? I’m very well. I came to Dublin three weeks ago to study at a language
school. I want to learn English because it is an important language. I’m staying with
an Irish family. They’ve got two sons and a daughter. Mr Kendall is a teacher, and
Mrs Kendall works in a hospital. The Irish are very kind, but they speak quickly!
I study in the morning. My teacher’s name is Ann. She told me that my English is
OK, but I make a lot of mistakes. Ann doesn’t give us too much homework, so in the
afternoons I always go sightseeing. Dublin is much bigger than my town. I like
painting very much, and I’m very interested in modern art, so I visit galleries and
museums. I’ve met a girl called Jane. She comes from Spain and (she) goes to Trinity
College. Last night we went to the cinema, but the film wasn’t very exciting.
Would you like to visit me? Why don’t you come for a weekend?
I’d love to see you.
Write to me soon
Love,
Kati
Strana 103, cvičení 2
1. Kati is in Dublin. She is staying with the Kendalls.
2. Because she is studying English at a language school.
3. She studies in the morning and goes sightseeing in the afternoon each day.
4. She goes sightseeing and she visits galleries or museums in her free time.
5. Kati has met Martina.
6. EVERYDAY ENGLISH, strana 13
Social expressions - Společenské výrazy
Průvodce studiem
Určitě máte přátele. Někteří máte možná přátele v zahraničí a občas
se s nimi setkáváte. Zajdete si někam "sednout" a aby byla vaše
konverzace správná, podíváme se na základní fráze, které vám
pomohou správně a plynule vést rozhovor.
Strana 13, cvičení 1
Když si povídáte s přáteli, používáte hodně "ustálených" výrazů, například
"nápodobně". Některé z nich se naučíte v tomto cvičení. Spojte výrazy ve sloupcích
A a B. Poslechněte si nahrávku 1.12 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete
na straně 121.
Strana 13, cvičení 2
Poslechněte si věty z nahrávky 1.13. Odpovídejte pomocí vět ze sloupce B ve cvičení
1. V jedné odpovědi budete muset změnit zájmeno. Řešení
16
Část pro zájemce
Na této internetové adrese si můžete výrazy z této části procvičit.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit01/
hwy_int_unit01_4/
Část pro zájemce
Na závěr si vyplňte cvičení na gramatiku, která v lekci nebyla. Znalost předložek se
hodí vždycky, takže cvičení 14 na straně 11 (pracovní sešit) určitě vyřešte.
Výslovnost vám nemůžu v průběhu studia kontrolovat, o to větší pozornost jí věnujte
prosím sami. Se cvičením 12 na straně 10 natrénujte správný slovní přízvuk (velký
puntík značí hlavní přízvuk, dávejte při vyslovování na slabiku větší důraz).
Strana 13, cvičení 3
Vyberte si 2 rozhovory ze cvičení 1 a rozpracujte je podle vzoru ve cvičení 3. Napište
rozhovor, ve kterém se role A a B vystřídají minimálně 4x. Na tutoriálu si budete tyto
rozhovory procvičovat.
Průvodce studiem
Umíte říct, že jste se opozdili, jak se cítíte, umíte si domluvit schůzku
s přáteli, umíte něco pochválit a mnohem více. Věřím, že až budete mít
příležitost, tak toho využijete, např. při rozhovoru se svými známými.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 13, cvičení 2
1. That sounds like a good idea. The break will do you good.
2. I’m sorry. I can’t make it then. What about a bit later?
3. Never mind. You’re here now. Come in and sit down.
4. Really? I don’t know what he sees in her.
5. Mind your own business!
Shrnutí lekce:
•
Zopakovali jste si pomocná slovesa, která používáme pro tvoření
přítomných, minulých nebo předpřítomných časů.
•
Seznámili jste se s vynálezy z různých oblastí, např. z cestování,
lékařství, internetu nebo zemědělství.
•
Procvičili jste si porozumění mluvenému jazyku a víte, jaké výhody
nebo nevýhody má myčka, mobilní telefon nebo internet a email.
•
Naučili jste se tvořit nová podstatná a přídavná jména pomocí
přípon.
•
Opravovali jste gramatické chyby v dopise a také jste napsali svůj
vlastní.
•
Umíte použít fráze vhodné do rozhovoru s přáteli.
• Splnili jste dva korespondenční úkoly.
17
LEKCE 2
GET HAPPY!
BUĎ ŠŤASTNÝ!
V této lekci:
• najdete pět
1.
2.
3.
4.
5.
částí, a to:
Grammar;
Reading and Speaking;
Vocabulary and Listening;
Writing;
Everyday English,
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
•
se naučíte správně používat stavová slovesa,
•
se dozvíte o lidech, kteří se převlékají za klauny a smíchem léčí děti
v nemocnicích,
•
se naučíte novou slovní zásobu na téma "Sport a volný čas",
•
se naučíte, jak správně začít a ukončit dopis,
•
si procvičíte správné čtení číslovek, cen apod,
•
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Present tenses, Simple or continuous?, Passive, Sport,
Numbers and dates
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
2 hodiny
2. Reading and Speaking
1 hodina
3. Vocabulary and Listening 1 hodina
4. Writing
1 hodina
5. Everyday English
1 hodina
18
1. GRAMMAR, strana 14
What makes people happy? – Co dokáže lidi rozveselit?
Průvodce studiem
Přítomný čas prostý a průběhový již znáte, procvičili jste si je ve 2.
lekci Headway Pre-intermediate. Nicméně si tvary a užití stručně
připomeneme. Co bude ovšem pro vás nové jsou stavová slovesa.
Řekneme si, která to jsou a jak je správně používat.
Strana 14, TEST YOUR GRAMMAR
Podívejte se na dvojice vět. Která je správná a proč? Řešení
Strana 14, cvičení 1
Ke štěstí potřebuje každý z nás něco jiného. Podívejte se na seznam toho, co lidé
mohou potřebovat ke štěstí, a seřaďte jednotlivé příklady podle důležitosti, od 1
(velmi důležité) po 5 (nedůležité).
Strana 14, cvičení 2
Které období v životě je nejšťastnější? Když jsou lidé mladí nebo staří? Proč?
Připravte si anglické odpovědi pro náš tutoriál.
Strana 15, cvičení 3
Přečtěte si text o muži jménem Sidney Fisk a přitom poslouchejte nahrávku 2.1. Pak
odpovězte písemně na otázky 1 - 3. Řešení
Strana 15, GRAMMAR SPOT
1 Najděte v textu na straně 15 tato slova: usually, often, rarely, never. Jaký slovní
druh to je?
2 V jakém čase je většina sloves v textu? Proč?
3 Najděte v textu příklad přítomného času průběhového v rodě činném a příklad
přítomného času prostého v rodě trpném. Které pomocné sloveso je použito v trpném
rodě?
4 Doplňte otázky a odpovědi v učebnici správnými pomocnými slovesy.
Řešení
Na straně 135 - 136 si zopakujete tvary a užití přítomného času prostého a
průběhového.
2.1 Present Simple - Přítomný čas prostý
Ve 2. lekci Headway Pre-intermediate jste se tento čas učili tvořit.
Zodpovězte proto kontrolní otázky:
1) Na jakou koncovku si musíte pamatovat, když tento čas tvoříte, zejména ve 3.
osobě j.č.?
2) Jak krátce odpovíte na otázku "Do you learn every day?"
3) A co užití? Pokuste se z následujících příkladů vyvodit pravidla:
1. She drinks ten cups of coffee every day!
2. Some birds fly south in winter.
3. I prefer coffee to tea.
19
Odpověď na otázku 1:
Je to něco, co v češtině nemáme, a proto to dělá někdy potíže. Ano, správně.
Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu koncovku –s.
Odpověď na otázku 2:
Kladná odpověď: "Yes, I do", záporná odpověď: "No I don’t."
Odpověď na otázku 3:
Pravidlo 1 - Děj, který se pravidelně opakuje (zkrátka neprobíhá zrovna nyní).
Pravidlo 2 - Zákonitosti nebo fakta, která jsou vždy pravdivá.
Pravidlo 3 - Stav, který platí po delší dobu. (Příklady si ukážeme.)
Mezi nejčastější příslovce, která používáme s přítomným časem prostým, patří:
never
nikdy
rarely
zřídkakdy
sometimes někdy
often
často
usually
obvykle
always
vždy
Přečtěte si tyto věty a odvoďte umístění příslovcí ve větě. Proč je v první větě
příslovce mezi podmětem a slovesem a ve druhé až na konci věty?
1. I usually start school at 9.00.
2. He phones me every night.
Odpovědí na tuto otázku je velmi jednoduché pravidlo. Jednoslovné příslovce
vkládáme mezi podmět a sloveso (přísudek), víceslovná příslovce dáváme na konec
věty. V obou případech můžete dát příslovce na začátek věty, ale jen pro zdůraznění.
Usually I start school at 9.00.
Every night he phones me.
U záporných vět jednoslovná příslovce stojí za pomocným slovesem.
I don’t usually get up early.
A nyní si podobným způsobem zopakujeme přítomný čas průběhový.
2.2 Present Continuous – Přítomný čas průběhový
Podívejte se na tabulku na straně 136 v bodě 2.2 a zopakujte si tvar přítomného
průběhového času.
Zodpovězte kontrolní otázky:
1) Jak se tvoří otázka u přítomného času průběhového?
2) Jak se tvoří zápor u přítomného času průběhového?
3) Jak krátce odpovíte na otázku "Are you watching TV?"
4) A kdy se tento čas používá? Pokuste se z příkladů vyvodit pravidla.
1. Don’t turn the TV off. I’m watching it.
2. I’m having lunch with Glenda tomorrow.
Odpověď na otázku 1:
Otázka se tvoří přehozením podmětu a slovesa be.
"Are you working now?"
20
Odpověď na otázku 2:
Zápor se tvoří pomocí not, které se dává k slovesu be.
"You are not (aren’t) working now."
Odpověď na otázku 3:
Ano, můžete odpovědět kladně: "Yes, I am" i záporně: "No I am not", pokud se na
televizi zrovna nedíváte.
Odpověď na otázku 4:
Pravidlo 1 - Děj, který probíhá právě teď.
Pravidlo 2 - Plánovaný děj pro nejbližší budoucnost.
Nyní si přečtěte o pravopisných změnách při tvoření obou časů v bodech 2.1 a 2.2
(str. 135 – 136) pod názvem Spelling. Já se pak na něco zeptám, abych zjistila, co jste
si zopakovali.
Kontrolní otázky:
1) Uveďte 2 slovesa s pravopisnou změnou -Y v -I ve 3. osobě j.č. Proč k této změně
dochází?
2) Uveďte 2 slovesa, u kterých se ve 3. osobě j. č. přidává koncovka –ES, a
zdůvodněte proč.
3) Uveďte 2 slovesa, u kterých se zdvojuje poslední souhláska v přítomném čase
průběhovém (v tvaru zakončeném na -ing). Proč dochází ke zdvojení?
Odpovědi:
1) Např. carry – carries, worry – worries. Ke změně dochází, jestliže před –Y je
souhláska.
2) Např. kiss – kisses, wash – washes. K této změně dochází u sloves, která končí na
–ss, -sh, -ch, -x, -o.
3) Např. stop – stopping, get – getting. Ke zdvojení dochází u krátkých
jednoslabičných sloves, kdy mezi 2 souhláskami je 1 samohláska.
Část pro zájemce
Až si prostudujete pravopisné změny, v pracovním sešitě vypracujte cvičení 5 na
straně 14.
Strana 15, cvičení 4
Doplňte otázky o Sidneym a reagujte na ně krátkou odpovědí podle textu.
Poslechněte si nahrávku 2.2 a zkontrolujte otázky a krátké odpovědi na ně. Řešení
PRACTICE
Strana 16, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 2.3 o Jeffovi Normanovi, který má poněkud netradiční
životní styl a práci. Ale proč má vlastně svou práci rád? Poslechněte nahrávku a
odpovězte anglicky. Řešení
Strana 16, cvičení 2
Doplňte věty 1 – 10 v souladu s tím, co říkal Jeff. Poslechněte si potom nahrávku 2.4
a zkontrolujte řešení. Řešení
Strana 16, cvičení 3
Vyplňte tabulku o Sidney Fiskovi a Jeffovi Normanovi. Možná se budete muset vrátit
zpět k článku o Sidneym a k poslechové části o Jeffovi. Po vyplnění tabulky srovnejte
21
život Sidneyho a Jeffa. Co mají společného? Kdo z nich je šťastnější? Celý tento úkol
zkontrolujeme na tutoriálu.
Část pro zájemce
Přítomné časy si dále procvičte v pracovním sešite na straně 12 - 13 ve cvičeních
1 - 4. Správné řešení najdete v Klíči pracovního sešitu.
Průvodce studiem
Zopakovali jste si jednotlivé časy zvlášť. Je ale důležité je umět
správně rozlišit nejen co se týká tvaru, ale také užití. A to si
procvičíme v následujících cvičeních, které najdete v učebnici na
straně 17 pod názvem "What do you do?"
WHAT DO YOU DO? - CO DĚLÁTE?
Strana 17, cvičení 1 - 2
Čtěte a poslouchejte nahrávku 2.5, ve které uslyšíte rozhovor dvou lidí. Baví se o své
práci. Tento dialog společně s dalšími (ze cvičení 2) zahrajete na tutoriálu s vašimi
údaji.
Strana 17, GRAMMAR SPOT
1 Většina sloves se používá v prostém i v průběhovém tvaru. Taková slovesa
nazýváme dějová, protože vyjadřují aktivity a činnosti.
• She usually drives to work, but today she isn’t driving. She’s walking.
2 Některá slovesa se nepoužívají v průběhovém tvaru. Taková slovesa nazýváme
stavová, protože vyjadřují stavy.
• I like black coffee.
3 Sedm sloves v rámečku v bodě 3 se nepoužívá v přítomném průběhovém tvaru.
Podtrhněte je. Řešení
Na straně 136 v bodě 2.3 se budeme věnovat stavovým slovesům podrobněji.
2.3 State verbs – Stavová slovesa
Víte, že stavová slovesa jsou taková, která se nepoužívají v průběhových tvarech a
vyjadřují stavy.
Patří sem:
1. slovesa vyjadřující duševní pochody
Příklad
I believe you.
Do you understand?
I know his face, but I forget his name.
Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of thinking and opinions)
2. slovesa vyjadřující citové vztahy
Příklad
I like black coffee.
Do you want to go out?
Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of emotions and feelings)
22
3. slovesa vyjadřující vlastnictví a existenci
Příklad
This book belongs to Jane.
He has a lot of money.
Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of having and being)
4. slovesa smyslového vnímání
Příklad
The food smells good.
Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of the senses).
Nyní učebnici nebudete potřebovat, přečtěte si jen následující text v opoře.
Některá stavová slovesa mají také významy dějové (např. work - pracovat). V těchto
případech mohou být použita v průběhových tvarech (když děj probíhá právě teď).
Jako příklad si uvedeme ta nejběžnější slovesa.
1) Sloveso think about/of – myslet na něco, přemýšlet o něčem apod. lze použít
v průběhovém tvaru, jestliže děj (přemýšlení) probíhá právě teď. Ve významu
"mít názor, myslet si = domnívat se" se průběhový tvar nepoužívá:
Příklad
I am thinking about the party.
Myslím na tu party. (teď)
I think it’s a great idea.
Myslím, že je to skvělý nápad (vyjádření názoru)
2) Sloveso have může mít průběhové tvary, jestliže se jedná o vazby, např. "have a
shower, have a cup of tea, have breakfast, have lunch, have supper, have a drink." Ve
významu "vlastnit" se sloveso používá v prostém čase přítomném.
Příklad:
We are having breakfast now.
Snídáme. (teď)
I have a car.
Mám auto (vlastnictví, stav)
3) Sloveso see znamená vidět. Kromě toho má ale další význam, pro vás asi nový –
"potkat se, setkat se, mít schůzku". V tomto významu používáme sloveso "see"
v průběhovém tvaru.
Příklad:
I am seeing Tina tomorrow evening. Zítra mám s Tinou schůzku.
4) Sloveso taste – pro činnost "ochutnávání" můžeme použít v průběhovém tvaru.
Příklad:
I am tasting this soup.
Chutnám tu polévku. (teď, činnost)
The soup tastes good.
Ta polévka chutná dobře. (to není činnost, ale stav)
Průvodce studiem
Víte, že některá slovesa můžete použít v průběhovém tvaru, jestliže
vyjadřují aktuální činnost. V opačném případě použijete sloveso
bez průběhového tvaru. Důležité je si osvojit významy jednotlivých
sloves a správně je používat. Teď si tuto gramatiku procvičíme.
23
PRACTICE
Strana 17, cvičení 1
Některé věty jsou správné, v některých je gramatická chyba. Najděte ji a opravte.
Řešení
Strana 17, cvičení 2
Doplňte do dvojic vět zadané sloveso. Rozhodněte, ve které větě bude sloveso v
průběhovém tvaru a ve které sloveso v tvaru prostém. Řešení
Část pro zájemce
V pracovním sešitě najdete na straně 14 - 15 cvičení 6 a 7, kde si více procvičíte
používání dějových a stavových sloves. Už víte, že Klíč je na konci pracovního
sešitu.
Část pro zájemce
Tyto internetové stránky vám nabízí další procvičení přítomných časů a hlavně jejich
rozlišení:
Present Simple or Continuous 1
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit02/hw
y_int_unit02_1/
Present Simple or Continuous 2
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit02/hw
y_int_unit02_2/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
Strana 14, Test Your Grammar
1 They have a teenage son. - správně. Sloveso have má význam vlastnictví a je to
stavové sloveso, které netvoří průběhové tvary.
2 She speaks five languages. - správně. V průběhovém tvaru nelze "speak" v této větě
použít, protože teď nelze mluvit 5 jazyky najednou.
3 Don’t turn off the TV! I’m watching it. - správně. Děj probíhá právě teď, proto
průběhový tvar.
4 Oh, no! It’s raining! - správně. Děj probíhá v tomto momentě, tedy prší právě teď.
5 We think opera is boring. - správně. Sloveso think vyjadřuje náš názor, je to
stavové sloveso a nepoužívá se v průběhovém tvaru.
6 English is spoken all over the world. - správně. Je to trpný rod, který se skládá ze
slovesa "be" a z 3. tvaru slovesa.
Strana 15, cvičení 3
Možné odpovědi
1 Good: well paid, travels, married with a family, beautiful big house, busy.
Bad: doesn't see his children much, often away from home, not much time to relax,
too busy.
2,3 vaše vlastní odpovědi – zeptám se vás na tutoriálu.
Strana 15, Grammar Spot
1 Příslovce, která odpovídají na otázku Jak často?
2 Přítomný čas prostý (Present Simple). Slovesa popisují každodenní zvyky Sidneyho
Fiska.
24
3 Přítomný čas průběhový, rod činný (Present Continuous): He’s working in Mexico.
He’s travelling to France.
Přítomný čas prostý, trpný rod (Present Simple passive): He’s paid very well ... his
time is spent .... Sloveso to be se používá pro tvoření trpného rodu.
4 Does he travel a lot? Yes, he does.
Does she work in a bank? No, she doesn’t.
Do they play golf? Yes, they do.
Do you play tennis? No, I don't.
Is he paid a lot? Yes, he is.
Is he working in France at the moment? No, he isn’t.
Strana 15, cvičení 4
1 Is he married? Yes, he is.
2 What does he do? He’s a lawyer.
3 Where does he live? In a big house in Dallas, Texas.
4 Has he got any children? Yes, he’s got two.
5 What does his wife do? She’s an interior designer.
6 Which sports does he play? He sometimes plays golf.
7 Where is he working at the moment? In Mexico.
8 Is he paid very well? Yes, he is.
Strana 16, cvičení 1
He’s a 45-year-old man with a college degree who works as a paperboy, a job that is
usually done by teenagers.
Strana 16, cvičení 2
1. I'm paid, get
2. get up, is delivered
4. love
5. meet
7. works
8. coach, play
10. think, are sitting, am playing
Strana 17, Grammar Spot
3 like
know
understand
think (=názor)
come
love
want
3. drive, are packed
6. get back
9. am also studying, want to
work
play
enjoy
have (= vlastnictví)
Practice, strana 17, cvičení 1
Opravené věty:
3 I love you a lot.
5 I’m sorry. I don’t know the answer.
7. I think you speak English very well.
Practice, strana 17, cvičení 2
1. come, are coming
3. think, am thinking
5. am watching, watch
7. is (usually) used, is (being) used
2. is having, has
4, are not enjoying, don’t enjoy
6. is seeing, see
25
2. READING AND SPEAKING, strana 18
I’m a clown doctor! – Já jsem doktor klaun!
Průvodce studiem
Každý z nás občas potřebuje lékaře. Jsou děti, které jsou velice
nemocné a jejich nemoc vyžaduje náročné léčení. Naštěstí jsou i takoví
lidé, kteří potřebám dětí rozumí a dokáží na jejich tváři vykouzlit
smích – i to je lék. A vy si nyní přečtete příběh jedné ženy, které se
tohle v převleku za klauna daří.
Strana 18, cvičení 2
V tabulce jsou aktivity a činnosti typické buď pro lékaře nebo pro klauna. Vypište do
2 sloupců, které činnosti dělá lékař a které klaun. Řešení
Strana 18, cvičení 3
Podívejte se na obrázky. Lucy Cheetham pracuje pro charitativní organizaci
Theodora Children's Trust a převléká se za klauna. Co je asi její práce? Řešení
Strana 18, cvičení 5
Přečtěte si text a písemně odpovězte na otázky. Řešení
Část pro zájemce
Na této stránce se naučíte nová zaměstnání v angličtině:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit02/
hwy_int_unit02_5/
Strana 18, GRAMMAR SPOT
1 Doplňte věty z textu. V jakém jsou čase?
2 Doplňte věty v trpném rodě. Řešení
Na straně 137 v bodu 2.4 se dočtete o trpném rodě.
2.4 Present Simple and Present Continuouse passive
Trpný rod v přítomném čase prostém a průběhovém
Trpný rod v přítomném čase prostém
trpný rod (přítomný čas prostý): podmět + sloveso be (časované) + 3. tvar slovesa
Příklad
Cars are repaired every day.
Auta jsou opravována každý den.
Trpný rod v přítomném čase průběhovém
trpný rod (přítomný čas průběhový): podmět + sloveso be (časované) + being + 3.
tvar slovesa
Příklad
My car is being repaired now.
Moje auto je teď opravováno.
Jaký je rozdíl ve tvaru trpného rodu v příkladech? Ano, vidíte, že v průběhovém tvaru
musíme přidat being.
Trpný rod se používá, když něco důležitého (předmět věty v rodě činném - cars)
zdůrazňujeme. To důležité je pak na prvním místě (jako podmět) ve větě v rodě
trpném.
26
Činný rod: They repair cars every day.
Trpný rod: Cars are repaired every day.
Strana 19, cvičení 6
Najděte v textu věty, které mají stejný význam jako věty 1 - 8. Řešení
Strana 19, cvičení 7
Přečtěte si rozhovor s Lucy. Doplňte interview. Poté si poslechněte nahrávku 2.6 a
zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 121.
Strana 19, oddíl What do you think?
Je čas si také trochu popovídat anglicky. Připravte si odpovědi na 5 otázek, které
najdete v oddílu "What do you think?". Na tutoriálu budeme na téma Doctors and
health diskutovat.
Část pro zájemce
Víte, jak se tvoří trpný rod a nyní si ho ještě více procvičíte. V pracovním sešitě na
straně 15 vypracujte cvičení 9 a 10 a odpovědi zkontrolujte podle Klíče.
Průvodce studiem
Tak co, zvládli jste trpný rod? Narozdíl od češtiny se používá častěji a
postupně i vy se budete zdokonalovat v jeho použití. Na závěr si
najděte internetovou adresu na procvičení trpného rodu a potom se
společně podíváme na část Vocabulary, kde se naučíte novou slovní
zásobu.
Část pro zájemce
Procvičte si trpný rod taky na této adrese, najdete zde krátké cvičení:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit02/hw
y_int_unit02_3/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 18, cvičení 2
Clowns: wear funny clothes, make children feel better, wear red rubber noses, tell
jokes, do magic tricks, make funny faces.
Doctors: make children feel better, perform operations, wear white coats, give
injections, give medicine.
Strana 18, cvičení 3
She isn’t a doctor, but she goes to the hospital to cheer up sick and unhappy children.
Strana 18, cvičení 5
1. Lucy is Dr LooLoo and Dr Chequers is her good colleague.
2. They make funny faces, tell jokes and do magic tricks. They shake hands with the
kids and sing nonsense songs. They make 'balloon animals’ and tell funny stories.
3. She has always been a clown. She worked with her father when she was eight.
4. It’s a great way to cheer up sick children in hospital.
5. She wears a fancy coat, a yellow shirt and tights with big stripes. She has a red
rubber nose and wears her hair in plaits.
27
6. To show your feelings.
7. Because they meet the nurses and doctors, and they tell them about particular kids
who may benefit from a clown doctor visit.
8. Sometimes she has a night out with friends.
9. The Theodora Children’s Trust. It’s a charity.
10. She comes to the hospital with her colleague, Dr Chequers. Then she goes into the
wards and meets the children. She makes funny faces, tells jokes, and does magic
tricks. She blows bubbles, shakes hands with the kids and sings nonsense songs.
She has lunch in the hospital cafeteria. She meets the nurses and doctors there. At
about six she takes off her make-up and changes her clothes. From time to time
she has a night out with friends.
Strana 18, Grammar Spot
1 All over the world, children in hospital are being treated with a new kind of
medicine.
It’s a charity, so we are paid with the money people give.
První věta je v rodě trpném, v čase přítomném přůběhovém. Druhá věta je v rodě
trpném, v čase přítomném prostém.
2 Clowns are loved by people of all ages.
She is being given an injection.
Strana 19, cvičení 6
1. They’re racing about yelling.
2. I’m naturally a very cheerful person.
3. We’d be useless.
4. She’s always on my mind. I have a night out with friends.
5. It helps me unwind.
6. I fall into bed and crash out.
7. I feel privileged to do this job.
3. VOCABULARY AND LISTENING, strana 20
Sport and leisure – Sport a volný čas
Průvodce studiem
Tématem této části je sport a volný čas. Naučíte se pojmenovat různé
sporty a aktivity pro volný čas.
Strana 20, cvičení 1
Vytvořte co nejdelší seznam sportů a aktivit pro volný čas - i podle obrázků. Které ze
sportů provozujete? Váš seznam bude předmětem tutoriálu.
Strana 20, cvičení 2
Doplňte k podstatným jménům slovesa play, go nebo do. Řešení
Korespondenční úkol č. 1
Strana 20, cvičení 3
Vyberte 5 sportů nebo aktivit ve vašem seznamu a doplňte tabulku. Jestliže neznáte
některá slovíčka, vyhledejte je ve slovníku. Napište věty o těchto sportech za pomoci
tabulky ve cvičení 3. Úkol mi zašlete na emailovou adresu ke kontrole.
28
Strana 21, cvičení 4
Poslechněte si nahrávku 2.7, ve které tři lidé mluví o sportech nebo aktivitách, které
mají rádi. Poslouchejte celkem dvakrát a vyplňte tabulku. Nejdříve tabulku
prostudujte. Řešení
Část pro zájemce
Na této internetové adrese si můžete procvičit slovní zásobu na téma Sports. Možná
zde najdete inspiraci pro váš seznam sportů ze cvičení 1.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit02/
hwy_int_unit02_4/
Průvodce studiem
Nyní znáte slovní zásobu na téma sport a aktivity pro volný čas.
Některé sporty určitě také provozujete, takže byla tato část jistým
zpestřením ve vašem studiu.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY AND LISTENING)
Strana 20, cvičení 2
go snowboarding
play golf
do yoga
do aerobics
go jogging
go mountain biking
play volleyball
play basketball
go fishing
play football
Strana 21, cvičení 4
1. Which sport/activity are they talking about?
Mary - aerobics
Jenny – skiing
Thomas – football
2. How often do they do it?
Mary – once a week on Thursday morning
Jenny – once or twice a year for two weeks
Thomas – twice a week, on Friday evenings and Sunday mornings.
3. Where do they do it?
Mary - local old people’s day centre
Jenny – France, Austria or Italy
Thomas – school football pitch
4. What equipment and clothes do they need?
Mary - loose-fitting clothes, trainers, music
Jenny – skis, poles, boots and ski suit
Thomas – special kit: a football shirt with a number, shorts, socks, football boots,
pads, team tracksuit
5. Are they good at it?
Mary – quite good
Jenny – very good
Thomas – not very good
29
4. WRITING, strana 104
Letters and emails – Dopisy a emaily
Průvodce studiem
Psaním dopisů nebo emailů se také zdokonalujete v cizím jazyce. Proto
se v této části dozvíte, jak správně v dopisech a emailech oslovovat a
jak se loučit.
Strana 104, cvičení 1
Spojte slova tak, aby vznikly výrazy, které použijete pro oslovení a pro rozloučení
v dopise. Napadá mě např. "Dear Madam" pro oslovení a "Yours faithfully" pro
ukončení dopisu. Řešení
Strana 104, cvičení 2
Věty 1 – 11 jsou části z dopisů a emailů. Přečtěte si je a rozhodněte, které se
používají na začátku dopisu (označte písmenem B jako Beginning) a které dopis
ukončují (označte písmenem E jako Ending). Řešení
Strana 105, cvičení 4
Ve dvou sloupcích jsou oslovení a dále úvodní a závěrečné fráze dopisu. Nejdříve si
je všechny přečtěte a potom je spojte. Řešení
Ve cvičení 4 jste si všimli, že některé věty jsou hovorové a použijete je, když píšete
např. dopis kamarádovi. Četli jste také věty, které byste nejspíš použili v obchodních
dopisech.
Kontrolní otázka:
Které oslovení a závěrečné fráze ze cvičení 4 použijete:
a) v dopise kamarádovi;
b) v obchodním dopise?
Nebudu vás dlouho napínat, tak se podívejte na odpověd:
a) oslovení – Dear Mary and Dave; Dear Jane; Hi Pete;
závěrečné fráze – Love, Pat; All the best, Martin; Love to Ellie. Deborah
b) oslovení - Dear Sir/Madam; Dear Mr Smith;
závěrečné fráze – Yours faithfully, Yours sincerely.
Zatímco v dopise kamarádovi můžete oslovení a závěrečné fráze různě kombinovat,
v obchodním dopise dodržujte pravidlo:
Jestliže použijete oslovení Dear Sir/Madam, pak dopis ukončete Yours faithfully.
Jestliže použijete oslovení Dear Mr Smith (nebo jiné příjmení), pak dopis ukončete
Yours sincerely.
Korespondenční úkol č. 2
Vyberte si jednoho z vašich přátel/jednu z vašich přítelkyň a napište mu/jí email.
Uveďte, co je nového, co děláte ve volném čase, a také se zmiňte, jaké máte plány do
budoucna. Zeptejte se, co je nového u něho/ní doma. Víte, jak kamaráda/kamarádku
oslovit a také jak se rozloučit. Zpracovaný úkol mi v elektronické podobě zašlete ke
kontrole.
30
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 104, cvičení 1
Možné odpovědi:
Beginnings: Hi!, Dear Madam/Sir
Endings: Yours faithfully, Best wishes, Yours sincerely, Lots of love, All my love,
Love, All the best.
Strana 104, cvičení 2
1 B, 2 B/E, 3 E, 4 B, 5 B, 6 E, 7 B, 8 E, 9 B, 10 E, 11 E
Strana 105, cvičení 4
1 Let me know asap. All the best, Martin.
2 It would be lovely to see you some time. ...
3 Many thanks. I look forward to hearing from you in the near future. ...
4 Can’t wait to see you. Let’s hope it stays fine. ...
5 We apologize for the inconvenience.
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 21
Numbers and dates – Čísla a data
Průvodce studiem
Je před vámi poslední část této lekce. Na první pohled to vypadá jako
hra s čísly, ale naučíte se správně číst ceny, data, telefonní čísla,
zlomky nebo procenta, tedy vše, s čím se můžete v životě setkat.
Strana 21, cvičení 1
Nahlas přečtěte tato čísla. Poté si poslechněte nahrávku 2.8 a opakujte. Řešení
Strana 21, cvičení 2
Přečtěte ceny, zlomky, procenta, data a telefonní čísla. Pokud si nejste něčím jisti,
nevadí. Poslechněte si nahrávku 2.9 a procvičujte si čtení číslovek znovu. Opakujte a
značte si, jak se správně jednotlivá čísla čtou. Řešení
Strana 21, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 2.10 a vypisujte všechna čísla, která uslyšíte. Řešení
Část pro zájemce
Pro úspěšné ukončení této lekce zbývá udělat poslední cvičení v pracovním sešitě na
frázová slovesa, tedy slovesa o několika částech. Je nutné se je učit zpaměti, protože
mají určitý význam - když změníte například předložku, změníte i význam.
Vypracujte cvičení 12 na straně 17 a odpovědi zkontrolujte podle Klíče.
Průvodce studiem
Jsme na konci části Everyday English a také celé 2. lekce. Zopakovali
jste si čtení různých číslovek a čísel. Čas od času se na tuto stránku
vraťte a opakujte. Věřím, že studium této lekce pro vás bylo přínosné
a těšíte se na to, co vám přinesou ty další. Než se pustíte do další
lekce, odreagujte se a odpočiňte si u této internetové adresy, na které
najdete hru "Dolphin Game". Určitě se vám bude líbit.
31
Část pro zájemce
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_games/hwy_int_dol
phingame/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 21, cvičení 1
fifteen, fifty, four hundred and six, seventy-two, a hundred and twenty-eight
ninety, nineteen, eight hundred and fifty, thirty-six, one thousand five hundred and
twenty
two hundred and forty-seven, five thousand, one hundred thousand, two million
Strana 21, cvičení 2
Money: four hundred pounds, fifty pence, nine euros and forty cents, forty-seven
euros ninety-nine, five thousand yen, one hundred dollars
Fractions: a quarter, three quarters, two thirds, seven eights, twelve and a half
Decimals and percentages: six point two, seventeen point two five, fifty per cent,
seventy-five point seven per cent, one hundred per cent
Dates: nineteen ninety-five, two thousand and twenty, seventeen eighty-nine, the
fifteenth of July, nineteen ninety-four, the thirtieth of October, two thousand and two.
Telephone numbers:
Oh one eight six five double five six eight nine oh
Eight hundred four five one seven five four five
Nine one nine six double seven one three oh three
Strana 21, cvičení 3
1. fifteenth, twenty- fourth (dates)
2. four point two per cent, fifteen thousand (unemployed people)
3. two (number of tickets), thirty-five pounds (the price of a ticket),
4929798306218849 (credit card number)
4. £39.99/thirty-nine ninety-nine/thirty-nine pounds and ninety-nine pence (the sale
price of the shoes)
half (everything is half price in the sale)
£79.99/ seventy-nine ninety-nine (the original price of the shoes)
5. tenth (wedding anniversary), seven o’clock (time)
Shrnutí lekce:
•
V gramatické části jste se si zopakovali přítomný čas prostý a
průběhový a v obou časech jste se naučili tvořit trpný rod.
•
Přečetli jste si článek o "lékařce", která jako lék používá smích.
•
Naučili jste se slovní zásobu ke sportu a aktivitám pro volný čas.
•
Víte, jak správně začít a ukončit dopis nebo e-mail.
•
V poslední části jste si procvičili čtení číslovek.
•
Splnili jste dva korespondenční úkoly.
32
LEKCE 3
TELLING TALES
VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ
V této lekci:
• najdete šest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
částí, a to:
Grammar;
Writing;
Vocabulary;
Reading and Speaking;
Listening and Writing;
Everyday English,
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
•
se zdokonalíte v používání minulých časů,
•
se naučíte, jak se tvoří trpný rod v minulém čase prostém,
•
popíšete pohádku, kterou znáte,
•
se naučíte slovní zásobu na téma "Umění a literatura",
•
si přečtete o životě Pabla Picassa a Ernesta Hemingwaye,
•
se naučíte, jak formulovat své názory,
•
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Past tenses, Passive, Art and literature, Giving opinions
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
2 hodiny
2. Writing
1 hodina
3. Vocabulary
1 hodina
4. Reading and Speaking
1 hodina
5. Listening and Writing
1 hodina
6. Everyday English
1 hodina
33
1. GRAMMAR, strana 22
A Native American Folk Tale – Rodná americká lidová povídka
Průvodce studiem
Minulé časy jste se již učili v 3. lekci Headway Pre-Intermediate.
Proto první část gramatiky bude opakování. Jako nový se naučíte čas
předminulý. Dále si rozšíříte znalosti trpného rodu – naučíte se tvořit
trpný rod v minulém čase.
Strana 22, TEST YOUR GRAMMAR
Spojte věty 1 - 3 s obrázky a - c. Věty přeložte. Řešení
Strana 22, cvičení 2
Přečtěte si nejprve fráze a – f. Čtěte příběh na straně 23 a doplňte tyto fráze do textu.
Poté si poslechněte nahrávku 3.1 a zkontrolujte řešení. Řešení
Strana 23, GRAMMAR SPOT
1 Jaký čas je použitý ve dvou souvětích v učebnici? Která slovesa jsou pravidelná a
která nepravidelná?
Najděte v textu další příklady sloves v minulém čase prostém a podtrhněte je.
2 Jaké časy jsou použity ve třech souvětích v učebnici?
3 Najděte v textu dvě slovesa v čase minulém prostém, a v rodě trpném.
Řešení
Pokud jste na moment zaváhali nebo jste neznali odpovědi na otázky z rámečku
Grammar Spot, je správný čas se podívat na stranu 137 - 139 a v bodech 3.1 - 3.4 si
tuto gramatiku vysvětlit.
Praxe je více než teorie, takže začneme úkolem. Učebnici na chvíli potřebovat
nebudete.
Přiřaďte k větám 1 - 3 správný překlad a – c:
When Andrea arrived at work at 9.00 a.m,
1) her secretary opened the post.
2) her secretary was opening the post.
3) her secretary had opened the post.
Když Andrea přijela v 9.00 hodin do práce,
a) její sekretářka právě otvírala poštu.
b) její sekretářka už otevřela poštu.
c) její sekretářka otevřela poštu.
Správné odpovědi jsou: 1c, 2a, 3b.
Sloveso (1) "opened" je v čase minulém prostém. Sloveso (2) "was opening" v čase
minulém průběhovém. Sloveso (3) "had opened" v čase předminulém, ten je pro vás
nový. Budeme se mu věnovat v této lekci později.
34
3.1 Past Simple – Minulý čas prostý
Jak se tvoří minulý čas, otázka a zápor v minulém čase a také krátké odpovědi, to si
přečtěte na straně 137, v bodu 3.1. Je to opakování. Budu mít několik kontrolních
otázek.
Kontrolní otázky a úkoly k části 3.1
1. Jaká "minulá" koncovka se připojuje k pravidelným slovesům?
2. Je věta: "Did when you finish the report" správně? (Případnou chybu opravte.)
3. Vytvořte otázku k odpovědi: "No, I didn't."
Odpovědi:
1. koncovka –ED
2. Správná věta: "When did you finish the report?"
3. Např. "Did you go out last night?"
O užití minulého času se dočtete také na straně 137 (Use).
Kontrolní otázka:
Přeložte věty a zkontrolujte si je podle příkladů v učebnici.
1. Setkali jsme se v roce 2000.
2. John odešel před dvěma minutami.
Při čtení části 3.1 byste neměli mít problémy (slovník máte po ruce), pouze
upozorňuji na sloveso "used to", které asi neznáte.
Věta "We used to live in a small house" se přeloží "Bydlívali jsme v malém domku".
Vazba "used to + sloveso" se tedy používá pro vyjádření opakování v minulosti,
zkuste si přeložit do češtiny větu: "I used to walk for miles."
Možný překlad: "Chodívával jsem (dlouhé) míle".
Při čtení buďte ještě pečliví u části "spelling" (strana 138, nahoře), týká se
pravopisných změn u minulého času. Až si tuto část přečtete, zodpovězte několik
kontrolních otázek:
Kontrolní otázky:
1. Napište dvě slovesa, u kterých v minulém čase dochází ke změně –Y na –I.
2. Napište dvě jednoslabičná slovesa, u kterých dochází ke zdvojení poslední
souhlásky.
3. U kterých dvou dvojslabičných sloves dochází ke zdvojení poslední souhlásky?
Odpovědi:
1. Např. carry – carried, hurry – hurried, bury – buried.
2. Např. stop – stopped, plan – planned, rob – robbed.
3. Např. prefer – preferred, admit – admitted.
Seznam nepravidelných sloves najdete na straně 157.
35
3.2 Past Continuous – Minulý čas průběhový
V bodě 3.2 na straně 138 se dočtete, z čeho se tento čas skládá, jak se tvoří otázka,
zápor a krátké odpovědi. To jste se již učili v předchozím díle v lekci 3.
Minulý čas průběhový:
vyjadřuje děj, který se odehrál v konkrétní chvíli v minulosti.
At 7 o’clock this morning I was having my breakfast.
používá se pro popisy.
Jane looked beautiful. She was wearing a green cotton dress.
Další použití si zopakujte v lekci 3 Headway Pre-Intermediate.
3.3 Past Simple or Past Continuous? – Minulý čas prostý nebo průběhový?
Pokud necítíte velký rozdíl mezi "No, I stayed at home and watched football" a "No,
I was watching football at home" (věty z 3.3), je mezi nimi opravdu malinký rozdíl.
Druhá věta vyjadřuje spíše intenzitu děje a jeho trvání. Věřte, že potřebujete více
času, abyste takové rozdíly začali "cítit".
Část pro zájemce
Rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým si procvičte ve krátkém cvičení
na této stránce:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit03/hw
y_int_unit03_1/
3.4 Past Perfect – Předminulý čas
Jak se tento čas tvoří? Má ve všech osobách stejný tvar:
had + příčestí minulé, tzv. 3. tvar.
I had seen him before.
He had finished at five.
Zápor se tvoří pomocí had not: hadn’t
I hadn’t seen him before.
I hadn’t finished at five.
Otázka se tvoří podobným způsobem jako například u předpřítomného času. Pouze
přehozením had a podmětu.
Had you seen him before?
Had you finished at five?
Krátkou odpověď si přečtěte ve výkladu v učebnici na straně 139.
Užití
Předminulý čas vyjadřuje děj (označme si ho jako děj 1.), který se odehrál před jiným
dějem (děj 2.) v minulosti.
Příklad
When I got home, I found out that someone had stolen my guitar.
Děj 1. Někdo mi ukradl kytaru.
Děj 2. Vrátila jsem se domů.
36
Podle předchozího příkladu rozlište v souvětí "děj 1" a "děj 2".
I didn’t want to go to the theatre with my friends because I had seen the play before.
Zkontrolujte:
Děj 1: I had seen the play before
(Už jsem hru viděla)
Děj 2: I didn’t want to go ....
( Nechtěla jsem tam proto jít)
A nyní si všimněte rozdílu v těchto větách:
When I got to the party, Peter went home.
Když jsem přijela na party, Petr odešel. (Odešel poté, co jsem přišla.)
When I got to the party, Peter had gone home.
Když jsem přišla na party, Petr už odešel. (Byl už pryč, když jsem přišla.)
Část pro zájemce
Doplníte správně minulý čas prostý a předminulý čas? Zkuste si to na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit03/hw
y_int_unit03_2/
Kontrolní otázka
1. Jak se tvoří čas předminulý?
2. Přeložte větu "Když jsme přijeli do kina, film už začal."
Odpověď
1. Předminulý čas se skládá ze slovesa had + 3. tvaru slovesa.
2. When we arrived at the cinema, the film had already started.
Průvodce studiem
Po vysvětlení gramatiky je správný čas si vše procvičit v učebnici.
Jestli chcete, dejte si malinkou pauzu a pak se do toho pustíme.
Strana 23, cvičení 3
V tomto cvičení si zopakujete výslovnost koncovky –ed. Vypište slovesa podle
výslovnosti do správného sloupce. Poslechněte si nahrávku 3.2 a zkontrolujte
odpovědi. Opakujte několikrát jednotlivá slovesa a dbejte na správnou výslovnost.
Řešení
PRACTICE
Strana 24, cvičení 1
Judy pracuje pro společnost MicroSmart Computers v Londýně. Přečtěte si, co dělala
včera.
Strana 24, cvičení 2
Ptejte se, co Judy dělala v příslušnou dobu. Poté odpovězte na otázky podle příkladů
v bublinách. Na závěr si poslechněte nahrávku 3.3 a zkontrolujte odpovědi. Přepis
nahrávky najdete na straně 122.
Strana 25, cvičení 8
Doplňte správný tvar slovesa "to be", "to have" nebo "to do". Řešení
Část pro zájemce
Procvičte si tuto gramatiku v pracovním sešitě. Vypracujte na straně 18 cvičení 1,
dále na straně 19 - 20 cvičení 3 - 5. Správné řešení najdete v Klíči.
37
Průvodce studiem
Zvládli jste gramatickou část této lekce. Zopakovali jste si minulé časy
a naučili jste se jeden nový čas, předminulý. Čeština tento čas nemá,
proto ho můžete nějakou dobu pociťovat jako hodně cizí. Naštěstí to je
čas, který se ani v angličtině nepoužívá příliš často.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
Strana 22, Test Your Grammar
3a, 1b, 2c
Překlad
1 Když Carol přijela domů, Mark uvařil večeři.
2 Když Carol přijela domů, Mark vařil večeři.
3 Když Carol přijela domů, Mark už uvařil večeři.
Strana 22, cvičení 2
1b, 2f, 3e, 4d, 5a, 6c
Strana 23, Grammar Spot
1 Je použit minulý čas prostý. Laughed a danced jsou minulé tvary pravidelných
sloves. Went a sang jsou minulé tvary nepravidelných sloves go a sing. Pravidelná
slovesa z textu jsou boasted, wanted, pointed, shouted, looked, opened, screamed,
danced, covered, stopped, listened. Nepravidelná slovesa z textu jsou was, ran.
2 První souvětí má 2 věty v minulém čase prostém.
Druhé souvětí má první větu v čase minulém průběhovém a druhou větu v čase
minulém prostém.
Třetí souvětí má první větu v čase minulém prostém a druhou větu v čase
předminulém.
3 was taken, was (never) seen (again)
Strana 23, cvičení 3
/t/
/d/
laughed
covered
stopped
listened
looked
opened
danced
screamed
/id/
wanted
shouted
boasted
pointed
Strana 25, cvičení 8
1. were, had
2. was, had
3. were, had
4. Did, Had
5. Did, Was
38
2. WRITING, strana 106
A narrative – Vyprávění
Průvodce studiem
V této části si přečtete dvě vyprávění a pokusíte se napsat i své
vlastní.
Strana 106, cvičení 1
Přečtěte si příběh "The Farmer and his Sons". Doplňte na správná místa v textu věty
a – f. Na konci příběhu je ponaučení (moral). Dokončete jej. Řešení
Strana 107, cvičení 2
Přečtěte si příběh "The Emperor and his Daughters". V pravém sloupci jsou výrazy,
které máte doplnit na správná místa do textu. Použijte každý výraz jen jednou. Řešení
Korespondenční úkol č. 1
Strana 107, cvičení 4
Napište vyprávění v rozsahu 200 slov. Vyberte si pohádku, kterou dobře znáte.
Začněte např. takto: "There was/were once ... " nebo "Once upon a time there
was/were ...(Bylo, nebylo ...)" Ukončit můžete své vyprávění např. takto: "... and they
lived happily ever after". Jestliže má vaše pohádka nebo příběh ponaučení, napište
jej. Zpracovaný korespondenční úkol mi zašlete ke kontrole na moji emailovou
adresu.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 106, cvičení 1
1b
2a
3d
Moral: Hard work brings wealth.
4f
Strana 107, cvičení 2
Doplněné výrazy:
who
but
before
However,
so
when
during
while
as soon as
39
5e
6c
3. VOCABULARY, strana 25
Art and literature - Umění a literatura
Průvodce studiem
Zajímá vás umění? A co literatura? Ta bývá našim srdcím bližší.
Naučíte se a procvičíte si nová slovíčka.
Strana 25, cvičení 1
Vypište slovíčka z rámečku do správného sloupce – "umění" nebo "literatura". Řešení
Strana 25, cvičení 2
Které ze sloves v rámečku použijete s podstatnými jmény ze cvičení 1? Řešení
Strana 25, cvičení 3
Doplňte do vět správná slovesa a podstatná jména ze cvičení 1 a 2. Řešení
Část pro zájemce
Chcete si procvičit slovní zásobu na toto téma? Tak si najděte tuto adresu:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit03/
hwy_int_unit03_3/
Průvodce studiem.
Pravidelně si slovíčka procvičujte, abyste je nezapomněli. Nejlépe se
nová slovíčka naučíte četbou anglických knížek.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 25, cvičení 1
Art
Literature
painter
exhibition
author
sculpture
portrait
poet
picture
art gallery
poem
brush
masterpiece
novel
palette
sketch
chapter
fairy tale
play
masterpiece
novelist
act
biography
Strana 25, cvičení 2
read and write: a poem, a novel, a chapter, a biography, a fairy tale, a play, a
masterpiece
write: (an author writes) books, (a novelist writes) novels, (a poet writes) poems
paint and draw: a picture, a portrait, a masterpiece
draw: a sketch
paint: a painter paints pictures/portraits
go to: an exhibition, an art gallery, a play
Strana 25, cvičení 3
1. Shakespeare wrote many famous plays and poems.
2. I couldn’t put the book down until I’d read the last chapter.
3. I love reading about the lives of famous people so I always buy biographies.
4. Fairy tales often begin with the words "Once upon a time".
5. My friend is a great artist. He painted/drew my portrait and it looked just like me.
6. He drew a quick sketch of the trees.
7. We went to an exhibition of Picasso’s paintings and sculptures.
40
4. READING AND SPEAKING, strana 26
The painter and the writer – Malíř a spisovatel
Průvodce studiem
Jména Pablo Picasso a Ernest Hemingway určitě znáte. Co víte o
těchto osobnostech? Víte něco o jejich životě a tvorbě? Dva zajímavé
články vám hodně prozradí.
Strana 26, cvičení 2
Než si přečtete článek o slavném malíři a významném americkém spisovateli, pokuste
se odpovědět na otázky v tomto cvičení. Položím vám je znovu na tutoriálu.
Strana 26, cvičení 3
Přečtěte si tvrzení 1 – 6 a pokuste se odhadnout, koho se týkají. Do okének doplňte P
v případě Picassa a H v případě Hemingwaye. Pak si přečtěte texty na straně 26 - 27.
Ověřte si, zda vaše odhady byly správné. Teprve pak se podívejte na Řešení
Strana 27, cvičení 5
Odpovězte písemně na otázky, a to jak na Pabla Picassa, tak na Ernesta Hemingwaye.
U otázky číslo 8 se letopočet vztahuje vždy jen k jednomu z nich. Na tutoriálu budete
prezentovat 10 zajímavých informací o Picassovi a o Hemingwayovi. Řešení
Strana 27, GRAMMAR SPOT
1 V jakém tvaru jsou slovesa dvou vět uvedených v učebnici?
Najděte podobné příklady v textech (str. 26 – 27) a podtrhněte je.
2 Doplňte do vět pomocné sloveso was, were nebo had.
Řešení
3.5 Past tenses in passive – Trpný rod v minulých časech
Umíte tvořit trpný rod v čase přítomném prostém. V čase minulém prostém to je
velmi podobné. Místo slovesa "be" v přítomném čase (is/are) používáme "be" v čase
minulém (was/were).
Minulý čas prostý
The bridge was built in 1876.
was/were + příčestí minulé
Minulý čas průběhový
The bomb was being defused when it exploded.
was/were being + příčestí minulé
U průběhového tvaru nezapomeňte použít "being"!
Předminulý čas
The letter didn't arrive because it had been sent to my
old address.
had been + příčestí minulé
Část pro zájemce
Na straně 22 vypracujte cvičení 11. Budete se rozhodovat mezi činným a trpným
rodem. Dále na straně 23 je cvičení 12 na trpný rod v minulém čase.
Průvodce studiem
V této části jste se nejen dozvěděli zajímavé informace o významném
malíři a spisovateli, ale také jste si rozšířili znalost trpného rodu.
41
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 26, cvičení 3
1 P, 2 H, 3 P, 4 H, 5 H, 6 P
Strana 27, cvičení 5
Picasso
1. He was born in Málaga, Spain, on October 25, 1881. He died of heart failure in
1973.
2. Probably. He was the only son and he was spoiled.
3. His father was an art teacher, and gave him his first palette and brushes.
4. When he was watching his father paint, and when his father gave him the palette
and brushes.
5. 1904. Gertrude Stein.
6. The Spanish Civil War was an inspiration for his masterpiece, Guernica.
7. Twice.
8. 1891: his father got a job as an art teacher, 1937: he painted Guernica, his
masterpiece, 1949: Paloma was born.
Hemingway
1. He was born in Oak Park, Illinois, on July 21, 1899. He killed himself with a
shotgun on July 2, 1961.
2. We don’t really know. He was one of six children in a strict, religious family.
3. His father taught him a love of nature, the outdoor life, hunting, fishing. His
mother taught him a love of music and art.
4. He worked as a journalist, and was wounded in Italy during the First World War.
5. After the war, probably in 1919 or 1920. Gertrude Stein.
6. He worked as an ambulance driver in the First World War and a war
correspondent in the Spanish Civil War and World War II. He used these
experiences in some of his novels.
7. Four.
8. 1917: he graduated from school. 1918: he was wounded. 1927: his first wife
divorced him. 1928: his father committed suicide. 1940: he wrote For Whom the
Bell Tolls. 1954: he had two plane crashes and got the Nobel Prize for literature.
Strana 27, Grammar Spot
1 Slovesa jsou v čase minulém, v rodě trpném. Další trpné rody z textů:
Pablo Picasso: was born, was blown, was spoiled, was allowed, was recognized,
were shocked, were made up of, was honoured
Ernest Hemingway: was born, was given, was fascinated, was sent, was wounded,
was encouraged, was written, was not mirrored, wasn’t helped, was awarded, were
taken up
2 a) had b) was c) were d) were
42
5. LISTENING AND WRITING, strana 28
Books and films – Knihy a filmy
Průvodce studiem
Tématem předposlední části této lekce jsou knihy a filmy. Jaký je váš
postoj ke knihám? Určitě čtete rádi. Doporučuji vám číst i anglické
knihy, které vám pomohou nejen lépe porozumět angličtině, ale také si
rozšíříte slovní zásobu a budete lépe konverzovat! :-)
Strana 28, cvičení 2
Podívejte se na seznam knih a filmů. Které z nich znáte? Který název je kniha a film
zároveň? Řešení
Část pro zájemce
Chcete si přečíst knihu v angličtině? Právě pro vás jsou určeny knihy z Penguin
Readers, které jsou rozděleny do skupin podle dosažené úrovně. Budete-li chtít
některou získat, kontaktujte mě e-mailem a já vám poradím, které tituly jsou pro vás
nejvhodnější.
Strana 28, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 3.6. Čtyři přátele si povídají o svých oblíbených knihách a
filmech (viz fotografie). Ve cvičení 2 zaškrtněte názvy, o kterých mluví. Co o nich
říkají? V průběhu druhého poslechu si napište poznámky. Řešení
Korespondenční úkol č. 2
Strana 28, cvičení 5
Vyberte si svou nejoblíbenější knihu nebo film. Využijte otázky ve cvičení 4 a
popište vybranou knihu nebo film v rozsahu 150 – 200 slov.
Průvodce studiem
Inspirovala vás tato část k četbě knih? Chcete si přečíst některou
z knih, o kterých se mluvilo? Pokud ano, je to velice dobře. Někteří
moji známí knihy nečtou vůbec a raději si počkají na film; já však
mám daleko větší požitek při četbě, zapojuji svou fantazii a nikdo
neovlivňuje moje vizuální představy.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND WRITING)
Strana 28, cvičení 2
Všechny tituly jsou názvy knih i filmů zároveň.
Strana 28, cvičení 3
Harry Potter and the Philosopher’s Stone; Captain Corelli’s Mandolin; Dracula;
Frankenstein; The Sun Also Rises.
sdělená informace o titulech: Vinnie says that The Philosopher’s Stone is terrific. J.K
Rowling’s a good writer, and it is not just for children. Maeve says that the film
Captain Corelli’s Mandolin is sad. Sue says she could not read the book. Will says
you have to skip the first 100 pages, but then it is a great love story. Sue says her best
book is Dracula. She says it is fantastic and better than any film. Will saw a Dracula
film starring Tom Cruise. Vinnie thinks it is scarier than Frankenstein. Maeve prefers
Frankenstein because you feel sorry for the monster. Vinnie says that The Sun Also
Rises is about Hemingway’s travels and his addiction - drinking.
43
6. EVERYDAY ENGLISH, strana 29
Giving opinions – Vyjadřování názorů
Průvodce studiem
Otázky jsou součástí téměř každého rozhovoru. Ale reagovat na ně
rychle a správně vyžaduje cvik. Pojďme tedy cvičit reakce na dotazy
a naučme se přitom, jak formulovat názory.
Strana 29, cvičení 1
Ke kterým podstatným jménům se vztahují podtržené výrazy? Napište své odpovědi
podle vzoru v učebnici. Řešení
Strana 29, cvičení 2
Spojte otázky 1 - 8 s názory ve cvičení 1. Poslechněte si nahrávku 3.7 a zkontrolujte
odpovědi. Řešení
Část pro zájemce
Nyní si určitě chcete dopřát chvilku odpočinku. Potom se ale podívejte na poslední
cvičení, která zbývají v pracovním sešitě. Jedná se o jednoduchá cvičení, která vám
nebudou dělat potíže. Na straně 23 je cvičení 14. Zaměřuje se na příslovce a jejich
správné umístění ve větě. Na straně 24 je cvičení 15 na výslovnost, a cvičení 16, ve
kterém si procvičíte předložky. A to je všechno. Odpovědi zkontrolujte podle Klíče.
Přeji vám bezchybné vypracování cvičení.
Část pro zájemce
Tato adresa vám nabízí rozhovor, ve kterém si procvičíte, jak správně v angličtině
vyjadřovat názory:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit03/
hwy_int_unit03_4/
Průvodce studiem
Věřím, že jste se naučili mnoho nového, nejen z gramatiky a práce
s textem, ale také ze slovní zásoby. Anglickou konverzaci budeme
více cvičit na tutoriálu, nezapomeňte se na něj připravit. Pamatujte,
že slovní zásobu získáte opakováním a také četbou knih v angličtině.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 29, cvičení 1
b) one = a book/novel
c) It = a film
d) She = an actress or film star
e) them = their children
f) It = a holiday
g) They = pizzas
h) It = a football match
Strana 29, cvičení 2
2a 3g 4b 5e 6f
7d
8h
44
Shrnutí lekce:
•
•
•
•
•
•
V gramatické části jste se naučili nový čas – čas
předminulý.
Umíte vyprávět o významném malíři (Pablu Picassovi) a
o
slavném
americkém
spisovateli
(Ernestu
Hemingwayovi).
Rozšířili jste si slovní zásobu na téma umění, literatura,
knihy a filmy.
Popsali jste svou oblíbenou knihu nebo oblíbený film.
Umíte formulovat své názory v angličtině
Splnili jste dva korespondenční úkoly.
45
LEKCE 4
DOING THE RIGHT THING
UDĚLAT SPRÁVNOU VĚC
V této lekci:
• najdete šest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
částí, a to:
Grammar;
Writing;
Reading and Speaking;
Vocabulary;
Listening and Speaking;
Everyday English,
•
najdete za každou částí řešení a správné odpovědi ke cvičením,
•
se naučíte modální slovesa, která vyjadřují povinnost, povolení a radu,
•
se dozvíte, jaký je rozdíl mezi "must" a "have to",
•
se dozvíte, co dělat a co nedělat při cestě do zahraničí,
•
se dozvíte, jak se tvoří slova odvozováním od sloves nebo od podstatných jmen,
•
se naučíte vyjadřovat žádosti a nabídky,
•
najdete čtyři korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Modal verbs 1, Obligation and permission, Nationality
words, Requests and offers
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
2 hodiny
2. Writing
1 hodina
3. Reading and Speaking
1 hodina
4. Vocabulary
1 hodina
5. Listening and Speaking
1 hodina
6. Everyday English
1 hodina
46
1. GRAMMAR, strana 30
Teenagers and parents – Teenageři a rodiče
Průvodce studiem
Je před vámi další zajímavá lekce. V gramatické části se budeme
věnovat modálním slovesům. Modální (způsobová) slovesa jako
"must", "can" nebo "may" znáte. V této části se je naučíte používat v
čase minulém a budoucím.
Strana 30, TEST YOUR GRAMMAR
Podívejte se na věty v tabulce a každou větu převeďte na zápornou, na otázku a na
větu ve 3. osobě jednotného čísla. Které jediné sloveso se změní? Řešení
Strana 30, cvičení 1
Sarah a Lindsay jsou kamarádky. Sarah je 14 a Lindsay je 15 let. Jsou ve věku,
který bývá pro teenagery plný nového poznání, ale také negativních zážitků.
Poslechněte si nahrávku 4.1 a napište, co se děvčatům líbí a nelíbí na tom, že jsou
teenagery. Řešení
Strana 30, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 4.2. Doplňte do vět chybějící modální slovesa. Při
druhém poslechu opakujte věty. Přepis nahrávky najdete na straně 123.
Strana 30, cvičení 3
Dívka na obrázku se jmenuje Lindsay a vypráví o svých rodičích, o tom co musí a
nemusí dělat. Zkuste se vcítit to jejich situací a tvořte věty, které budou začínat:
"Her mother has to ..." "Her mother doesn’t have to ..." nebo "Her father has to ..."
Příklad: Her mother has to go to work.
Řešení
Strana 31, GRAMMAR SPOT
1 Které dvě věty v bílém rámečku v učebnici mají stejný význam? Která věta
vyjadřuje povinnost? Které věty vyjadřují povolení?
2 Doplňte do vět have to (muset) nebo don’t have to (nemuset).
Řešení
Průvodce studiem
Modální slovesa jsou ve vaší učebnici vysvětlena na stranách
139 - 141. Trochu dlouhé, že? Vyberu proto jen to nejužitečnější, aby
se vám dobře studovalo. Zatím tedy čtěte pouze tuto oporu.
Začneme tím, co už umíte.
Přeložte tyto věty:
1. Musím brzy vstávat.
2. Měla by něco udělat.
3. Smíme začít.
4. Umíš mluvit turecky?
47
5. Nesmí nás slyšet.
Zkontrolujte:
věta 1. I must get up early.
věta 2. She should do something.
věta 3. We may start.
věta 4. Can you speak Turkish?
věta 5. He must not (mustn’t) hear us.
Zasloužíte si pochvalu, pokud jste:
a) po každém modálním slovese použili infinitiv bez částice "to" ("must get up",
"should do" apod.),
b) ve 3. osobě jednotného čísla vynechali koncovku -S ("She should do", "He
must not"),
c) otázku vytvořili přehozením slovosledu ("Can you? "),
d) zápor vytvořili pomocí NOT ("He must not").
Tyto čtyři zásady v bodech a - d platí pro všechna modální slovesa.
Teď si vysvětlíme, jak budete sloveso "must", "can" a "may" používat v minulém
a budoucím čase.
Prostudujte následující tři tabulky a odpovězte na otázky za nimi.
MUST (muset)
minulý čas
I had to start.
přítomný čas
I must start.
I have to start.
budoucí čas
I will have to start.
I must start" a "I have to start" - obojí znamená "Musím začít". Rozdíl mezi nimi
ale je.
"Must" používejte tam, kde se jedná o vnitřní pocit povinnosti.
Např. "I must work" - "Musím pracovat", abych byl úspěšný, abych si vydělal
atd.
"Have to" používejte tam, kde se jedná o povinnost z vnějšku.
Např. lékař může říct pacientovi "You have to eat less" - "Musíte méně jíst".
CAN (umět nebo moci - tedy 2 různé významy)
minulý čas
I could dance.
I was able to dance.
přítomný čas
I can dance.
I am able to dance
budoucí čas
I will be able to dance.
MAY (smět)
minulý čas
I was allowed to start.
přítomný čas
I may start.
I am allowed to start.
48
budoucí čas
I will be allowed to
start.
Kontrolní otázky: (snažte se nedívat do textu nahoře)
1. Používá se tvar "must" v minulém čase?
2. Přeložte větu: "Budu muset odejít".
3. Opravte 2 chyby ve větě: "You will able speak well".
4. Přeložte větu: "I was allowed to do it".
Odpovědi:
1. "Must" se v minulém čase nepoužívá. V minulém čase se místo "must"
používá vazba "had to".
2. "I will have to leave".
3. Ve větě jsou 2 chyby. Chybí v ní výrazy "be" a "to". Správná věta zní: "You
will be able to speak well."
4. Směl/a jsem to udělat.
Průvodce studiem.
Vím, je to hodně informací najednou. V této části vás však chci
pouze seznámit s tím, jaké tvary se používají v minulosti a
budoucnosti. Nic víc. Nacvičovat budeme později.
Slovesa "must," "can" a "may" se používají jen v přítomném čase. V minulém a
budoucím čase se místo nich používají vazby:
-
"had to" a "will have to" pro "must",
"was/were able to" a "will be able to" pro "can",
"was/were alllowed to" a "will be allowed to" pro
"may".
Tyto vazby můžeme používat i v přítomném čase.
Všimli jste si, že v minulém čase jsou u slovesa CAN 2 věty? Proč?
"Could" se používá pro obecnou schopnost. Např. "Uměla plavat" - "She could
swim". Vazba "was/were able to" se používá pro schopnost v jedné konkrétní
situci. Např. "Byl to schopen uvařit sám" - "He was able to cook it by himself".
Průvodce studiem.
Teď už jen jedna záležitost a přejdeme ke cvičením. Vysvětlíme si
ještě, jak se tvoří zápor a otázky s vazbami "have to", "be able to" a
"be allowed to".
Věty v tabulce s MUST by v záporu (význam: nemuset) vypadaly takto:
minulý čas
I didn’t have to start.
přítomný čas
I needn’t start.
I don’t have to start.
budoucí čas
I won’t have to start.
V minulém čase se tedy zápor tvoří se známým "didn’t". "Had" se samozřejmě
mění na přítomné "have". "Will" se stává "won’t".
Pokuste se nyní sami vytvořit otázky s vazbou "have to".
1. Musel jsi odejít?
2. Budeš se muset vrátit?
49
Řešení:
1. Did you have to leave?
2. Will you have to return?
Ano, otázka se tvoří podle stejných pravidel, která už znáte. V minulém čase
pomocí "Did?" a v budoucím čase přehozením slovosledu "Will you?".
Podobně tomu je se slovesy "can" a "may" v minulosti a budoucnosti.
Převeďte tabulky s CAN a MAY do záporu. Vytvořte také otázky.
CAN - zápor a otázka
minulý čas
I couldn’t dance.
I wasn’t able to dance.
přítomný čas
I can’t dance.
I am not able to dance
budoucí čas
I won’t be able to dance.
Could you dance?
Were you able to dance?
Can you dance?
Are you able to dance?
Will you be able to dance?
MAY - zápor (nesmět) a otázka
minulý čas
I wasn’t allowed to start.
Were you allowed to
start?
přítomný čas
budoucí čas
I won’t be allowed to start.
I mustn’t start.
I am not allowed to start.
Will you be allowed to
start?
Are you allowed to start?
Na samotný závěr ještě jedna "drobnost".
"Měl bych", "měl bys" atd., zkrátka radit v angličtině můžeme pomocí SHOULD
nebo OUGHT TO. Např. "Měli bychom skončit" je "We should finish" nebo "We
ought to finish".
Průvodce studiem
Hotovo. To je z gramatiky v této lekci to nejpodstatnější. Můžete si
samozřejmě přečíst stránky 139 - 141 v učebnici.
PRACTICE
Strana 31, cvičení 1
Kladné věty 1 - 5 převeďte na záporné, na tázací a na věty v minulém čase. Řešení
Strana 31, cvičení 2
Vytvořte ze sloupců A, B a C pravdivé věty o vás a vaší rodině. Napište, co
musíte, co nemusíte nebo co jste museli a nemuseli dělat (včera). Odpovědi
zkontrolujeme na tutoriálu.
50
Strana 31, cvičení 3
Doplňte do vět "’ve got to/’s got to" a výrazy ze sloupce C ve cvičení 2.
Poslechněte si nahrávku 4.3 a zkontrolujte odpovědi. Při druhém poslechu
opakujte věty nahlas. Přepis nahrávky najdete na straně 123.
Strana 32, cvičení 5
Co znamenají tyto značky? Napište 9 vět a použijte "have to/don’t have to,
can/can’t, (not) be allowed to".
Příklad
značka 1: You are not allowed to smoke.
Řešení
Korespondenční úkol č. 1
V oddíle What do you think? (stále cvičení 5, pod značkami) odpovězte, zda
uvedené normy či pravidla platí v naší zemi stejně jako v Británii. Dodejte dalších
8 příkladů toho, co je povoleno a zakázáno v České republice.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě na straně 25 vypracujte cvičení 1. Procvičíte si zde have to
/don’t have to. Dále na straně 26 vyřešte cvičení 2 (je na správné tvary slovesa
have to) a cvičení 3 (na modální slovesa can a be allowed to).
Část pro zájemce
Modální slovesa si procvičte také na této adrese.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit04
/hwy_int_unit04_2/
Doporučuji podívat se i na tuto adresu, na které je krátké cvičení na slovesa "have
to/be allowed to":
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit04
/hwy_int_unit04_1/
Průvodce studiem
A po krátké pauze zbývá procvičit sloveso "should". Už víte, že ho
používáme, když chceme někomu říct, co by "měl" dělat nebo "neměl"
dělat.
Strana 32, cvičení 1
Antony a jeho kamarád chtějí procestovat Asii. Poslechněte si nahrávku 4.4, ve
které mluví o svém výletu. Jaká dvě rozhodnutí musí udělat? Pokuste se
odpovědět anglicky. Řešení
Strana 32, cvičení 2
Přečtěte si rozhovor a všímejte si vět, ve kterých je sloveso "should". Uvědomujte
si jeho význam (měl bych, měl bys atd.).
Strana 33, cvičení 3
Spojte věty ve sloupci A a B. Věty ve sloupci A uveďte buď "I think we should".
(Myslím, že bychom měli ...) nebo "I don’t think we should" (Myslím, že bychom
neměli ...). Příklad je uveden v učebnici. Řešení
51
Strana 33, cvičení 4
Antony se chystá na výlet a babička si dělá starosti. Poslechněte si nahrávku 4.5 a
zaměřte se přitom na věty s must nebo s mustn't. Poté tvořte podobné věty o tom,
co Antony musí dělat (věty s must) a nesmí dělat (věty s mustn't). Výrazy, které
přitom můžete použít, jsou uvedeny ve cvičení (look after your money atd.).
V nahrávce 4.6 uslyšíte správné řešení.
PRACTICE
Strana 33, cvičení 1
Navrhněte řešení daných situací. Použijte I think/don’t think ... should. Učebnice
uvádí příklad. Řešení
Strana 33, cvičení 3
Dave brzy nastoupí do své nové práce. Poslechněte si nahrávku 4.7, ve které
mluví s manažerem. Jaká to je práce? Odpovězte anglicky. Řešení
Strana 33, cvičení 5
Opravte věty 1 – 7. Řešení
Část pro zájemce
A nyní si slovesa should a must procvičte v pracovním sešitě. Na straně 27 je cvičení
5, ve kterém budete dávat rady, a na straně 28 ve cvičeních 6 a 7 se budete
rozhodovat, který ze dvou tvarů je správný. Zajímavé cvičení 8, s obrázky, na straně
28 - 29 můžete udělat později.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
Strana 30, Test Your Grammar
1 I can’t go. I shouldn’t go. I mustn’t go. I don’t have to go.
2 Can I go? Should I go? Must I go? Do I have to go?
3 He/She can go. He/She should go. He/She must go. He/She has to go.
4 "Have to" se chová jako modální sloveso významem (muset), ale tvarem
odpovídá plnovýznamovému slovesu (např. play, go, come...) Na rozdíl od "must"
má třeba ve 3. osobě jednotného čísla koncovku -S (She has to go).
Strana 30, cvičení 1
They like the fact that they don’t have to go to work or pay bills. They are free to
go out with friends, go shopping, go to the cinema.
They don’t like the fact that they don’t have enough freedom or money. They
can’t wear make-up or chew gum, or bring mobile phones to class. There are too
many rules.
Strana 30, cvičení 3
Her mother has to go to work, do shopping and cooking, and she has to take
Lindsay to dance classes.
She doesn’t have to work on Thursdays and Fridays.
Her father has to drive over 500 miles a week.
52
Strana 31, Grammar Spot
1 I am allowed to překládáme jako smím, I can překládáme jako můžu.
I have to ... vyjadřuje povinnost (musím).
2 Children have to go to school.
Millionaires don’t have to work.
You don’t have to go to England if you want to learn English.
In England, you have to drive on the left.
Strana 31, cvičení 1
2. I don’t have to wear a uniform. Do I have to wear a uniform? I had to wear a
uniform.
3. She doesn’t have to work hard. Does she have to work hard? She didn’t have to
work hard.
4. He can’t do what he likes. Can he do what he likes? He couldn’t do what he
liked. ("liked" není překlep; proč se "likes" změnilo na "liked" vám řeknu na
tutoriálu)
5. We aren’t allowed to wear jeans. Are we allowed to wear jeans? We weren’t
allowed to wear jeans.
Strana 32, cvičení 5
1. You can’t smoke here./You aren’t allowed to smoke here.
2. Adults have to pay 10 euros, but children don’t have to pay anything.
3. You can’t park/You aren’t allowed to park here. You can park here at
weekends.
4. You can’t drive/You aren’t allowed to drive faster than fifty mile per hour.
You have to obey the fifty miles per hour speed limit.
5. You can’t take photographs/You aren’t allowed to take photographs.
6. You have to show your passport.
7. You have to use it before 16th June.
8. You have to fasten your seat-belt.
9. You can’t skateboard/You aren’t allowed to skateboard.
Strana 32, cvičení 1
decision 1: go to Thailand
decision 2: take traveller's cheques
Strana 33, cvičení 3
1. I think we should buy some guidebooks. They’ll give us a lot of information.
2. I think we should take plenty of suncream. It’ll be really hot.
3. I don’t think we should pack too many clothes. Our bags will be too heavy to
carry.
4. I don’t think we should take anything valuable. We might lose it.
5. I think we should go to Japan first. I have some friends there.
6. I don’t think we should go anywhere dangerous. That would be really stupid.
7. I think we should have some vaccinations. We don’t want to get ill.
53
Strana 33, cvičení 1, Practice
možné řešení
2. I think you should phone the bank and stop your cheques.
3. I don’t think he should drive. I think he should fly.
4. I think you should buy her an alarm clock.
5. I don’t think you should buy so many new clothes. I think you should get a job.
6. I think they should wait a few years.
7. I think you should try to find one you like.
8. I think they should join a club.
Strana 33, cvičení 3, Practice
His job is serving customers at Burger Heaven.
Strana 33, cvičení 5, Practice
1. Can you help me?
2. What time do you have to start work?
3. We aren’t allowed to wear jeans at school.
4. We can’t do what we want.
5. My mother has to work very hard six days a week.
6. You shouldn’t smoke. It’s bad for your health.
7. Passengers must have a ticket.
2. WRITING, strana 108
For and against – Výhody a nevýhody
Průvodce studiem
V této části si vyberete jev a budete psát o jeho výhodách a
nevýhodách. U všeho bychom našli něco dobrého a něco špatného.
Nejprve se podíváme na cvičení, ve kterém budete nahrazovat slovní
zásobu jinými slovíčky.
Strana 108, cvičení 1
Přečtěte si text na straně 108. Nahraďte podtržené výrazy správnými slovíčky
z rámečku. Řešení
Strana 108, cvičení 3
Spojte "pro" (pros) a "proti" (cons) v rámečku. Řešení
Korespondenční úkol č. 2
Strana 108, cvičení 4
Vyberte si jedno téma ve cvičení 4 a napište esej o jeho pozitivních stránkách rozsah 200 slov. Práci mi zašlete ke kontrole na moji emailovou adresu.
Průvodce studiem
Tak jak vám to šlo? Vybrali jste si zajímavé téma? To se dozvíme na
tutoriálu. Cílem bylo umět vyjádřit názor na dané téma a napsat jaké
výhody a nevýhody má.
54
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 108, cvičení 1
Nahrazené výrazy v pořadí, ve kterém jsou v textu na straně 108.
... pros and cons.
One advantage is that ...
For instance, ...
Another point is that ...
All things considered, ...
One disadvantage is that ...
Moreover, ...
Finally, ...
In fact, ...
In conclusion, ...
..., in my opinion, ...
Strana 108, cvičení 3
Pros
1 don’t have to go to work
Cons
have to go to school from Monday to
Friday
need to ask your parents’ permission
have to do homework and take exams
are never given enough pocket money
2 can go out to parties with friends
3 don’t have to cook and clean
4 cost less to do things
3. READING AND SPEAKING, strana 34
How to behave abroad – Jak se chovat v zahraničí
Průvodce studiem
Jestliže se chystáte cestovat do zahraničí, měli byste pamatovat na
to, že každý stát má jiné zvyklosti, které je nutné respektovat. V této
kapitole si přečtete, jak se vyvarovat nevhodnému chování v jiných
zemích.
Strana 34, cvičení 1
Pokud jde o Českou republiku, jsou věty 1 - 6 pravdivé nebo nepravdivé?
Připravte si odpovědi na tutoriál.
Strana 34, cvičení 2
Přečtěte si text na straně 35. Fráze a – e patří do textu. Doplňte je na správná místa
(1 – 5). Řešení
Strana 34, cvičení 3
Odpovězte na otázky 1 – 8. Na tutoriálu si znovu shrneme, jak se chovat při cestě
do zahraničí. Budeme hovořit také o tom, co jak se připravit na cestování.
Průvodce studiem .
Přečetli jste si, jak se správně chovat v zahraničí. Ano, je důležité
znát zvyklosti země, do které se chystáte.
55
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 34, cvičení 2
1d
2e
3a
4b
5c
4. VOCABULARY, strana 36
Nationality words – Národnosti
Průvodce studiem
Jména národností znějí v různých jazycích hodně podobně. Problémem
určitě není pasivní porozumění. Náročnější může být správné tvoření
národnostních jmen.
Strana 36, cvičení 1
Spojte sloupec A se sloupcem B. Všimněte si přízvuku u slov ve sloupci A.
(Přízvuk je označen apostrofem před přízvučnou slabikou). Poslechněte si
nahrávku 4.8 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 123 –
124.
1 Všechny národnosti v angličtině píšeme, stejně jako v češtině velkým počátečním
písmenem:
the French
V této části se naučíte množná čísla národností (Italové, Finové, atd.)
2 Jestliže přídavná jména končí na vyslovované /s/, /z/, /š/ nebo /č/, nepřidává se –s.
Japanese
the Japanese
3 Podívejte se do tabulky ve cvičení 1 a vyvoďte, jak se tvoří množné číslo dalších
národností – např. Italové nebo Kanaďané.
Ano, v množném čísle je koncovka -S.
4 Některá podstatná jména národností jsou odlišná od přídavných jmen:
Scottish (skotský)
the Scots (Skotové)
Finnish (finský)
the Finns (Finové)
Strana 36, cvičení 2
Doplňte do tabulky přídavná jména odvozená od názvu země. Do třetího sloupce
napište větu typickou pro danou národnost. Příklad je uveden v učebnici. Můžete
přidat i další země. Řešení
Část pro zájemce
Pracovní sešit vám nabízí další cvičení na tvoření nových slov. Ve cvičení 9 na
straně 29 máte za úkol vytvořit z podstatných jmen slovesa nebo naopak.
Zkontrolujte si řešení podle Klíče a nová slovíčka se naučte.
Část pro zájemce
Na chvilku si "zajděte" na internet a procvičte si slovní zásobu v uvedeném
cvičení:
Wordsearch (nouns)
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
04/hwy_int_unit04_3/
56
Průvodce studiem
Naučili jste se pojmenovat národnosti a také umíte vytvořit
z některých podstatných jmen slovesa (a naopak). Nyní budeme
poslouchat.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 36, cvičení 2
Adjective
A sentence about the people
'German
The Germans make luxurious cars.
Au'stralian
The Australians love sport.
'Scottish
The Scots make whisky.
'Russian
The Russians wear fur hats.
'Mexican
The Mexicans eat spicy food.
A'merican
The Americans drink coca-cola.
Greek
The Greeks love singing and dancing.
'English
The English love animals.
'Swedish
The Swedes like winter sports.
5. LISTENING AND SPEAKING, strana 36
Come round to my place! - Stav se za mnou!
Průvodce studiem
Každý z vás jistě občas pozve přátele domů. Poslechnete si
nahrávku, ve které tři lidé popisují, jak takovou návštěvu organizují
a jak se na ni připřavují.
Strana 36, cvičení 2
Pusťte si nahrávku 4.9. Uslyšíte tři osoby (Sumie, Kate a Lucas) diskutovat o tom,
jak zvou hosty domů. Poslouchejte a značte si odpovědi k jednotlivým položkám
v tabulce. Poslouchejte dvakrát.
Řešení
Korespondenční úkol č. 3
Strana 68, cvičení 4
Popište poslední návštěvu, kterou jste měli. Napište, co jste pro ni připravili a také
při jaké příležitosti to bylo. Rozsah: 150 slov.
Část pro zájemce
Na krátkém rozhovoru si procvičte fráze na téma "Invitation to a party".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/f_everydayenglish
/hwy_int_dialogue01/
Část pro zájemce
Protože nemáte možnost, aby vám učitel opravil špatnou výslovnost, musíte ji
hodně trénovat poslechem. Takové cvičení najdete také v pracovním sešitě na
straně 30. Má název Pronunciation, cvičení 10. Poslouchejte rozhovor po
replikách a opakujte podle kazety.
57
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 36, cvičení 2
Formal/informal?
Day/Time
Preparations
Gifts
Food/Drink
Sumie
formal
7 o’clock p.m. at
the weekend
Kate
informal
around noon
make one dish; get
cups, glasses,
knives, forks and
supply drinks
a small gift
a bottle of wine or
flowers
traditional Japanese It’s pot luck, so it
could be anything
meals, spaghetti,
Chinese food.
tidy the front
garden, clean
entrance hall
Lucas
informal
from 8 p.m. till
midnight or later
on a Friday or
Saturday night
none mentioned
a bottle of wine or
the dessert
barbecued meat,
potato salad or
rice, coffee
6. EVERYDAY ENGLISH, strana 37
Requests and offers – Žádosti a nabídky
Průvodce studiem
Cílem této části je naučit se, jak vyjádřit žádost nebo nabídku.
Potřebné fráze si procvičíte také poslechem.
Strana 37, cvičení 1
Spojte žádosti a nabídky ve sloupci A s odpověďmi ve sloupci B. Kdo mluví a
kde se rozhovory odehrávají?
Příklad řešení
Could you bring us the bill, please? Yes, sir. I’ll bring it right away. (A customer
and the waiter, in a restaurant.)
Strana 37, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 4.10 a zkontrolujte si odpovědi ve cvičení 1. Které z vět
ve sloupci A jsou nabídky a které jsou žádosti? Při druhém poslechu opakujte a
dbejte na správnou intonaci. Řešení
Více o žádostech a nabídkách se dozvíte na straně 141 v bodu 4.3 a 4.4.
4.3 Making requests: can, could, will and would
V angličtině používáme pro vyjádření žádosti tato modální slovesa: can, could,
will, would.
Can you help me, please?
Could you help me, please?
Will you help me, please?
Would you help me, please?
Poznámka: Could je formálnější než can.
58
Můžete také použít frázi:
Do you mind if I open the window?
nebo ještě formálnější
Would you mind if I opened the window?
4.4 Making offers: will and shall/should
V angličtině používáme nejčastěji pro vyjádření nabídky shall. Sloveso shall se
používá v otázkách v 1. osobách.
Shall I carry your bag for you? "Shall " se překládá jako "mám", tedy "Mám ti
nést tašku?".
Strana 37, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 4.11. Uslyšíte čtyři rozhovory. Doplňte tabulku. Přepis
nahrávky najdete na straně 124.
Řešení
Korespondenční úkol č. 4
Strana 37, oddíl Roleplay
Vyberte si jednu ze tří situací dole na stránce a napište role jak studenta A, tak
studenta B. V nabídce máte slova, která vám pomohou při vytváření dialogu.
Dialog mi zašlete; obě role se ale také naučte na náš tutoriál.
Část pro zájemce
Na této internetové stránce najdete cvičení, ve kterém budete spojovat otázky s
odpověďmi na téma "Requests and offers".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
04/hwy_int_unit04_4/
Část pro zájemce
Na závěr se budeme zabývat frázovými slovesy, která vyžadují více procvičení.
Několik frázových sloves znáte, vzpomenete si na nějaká? (Get up, look forward to
atd.) Na straně 30 ve cvičení 11 se seznámíte s dalšími. Vypracujte cvičení a
odpovědi zkontrolujte podle Klíče.
Průvodce studiem
Naučili jste se fráze, které se používají pro vyjádření žádosti a
nabídky. Zapamatujte si je, na tutoriálu si je znovu procvičíme. Nyní
si zasloužíte odpočinek a potom začněte studovat 2. část studijní
opory, lekce 5 - 8.
59
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 37, cvičení 2
1. Could you bring us the bill, please? (request)
Yes, sir. I’ll bring it right away. (offer)
2- Would you give me your work number, please? (request)
Of course. Oh, shall I give you my mobile number, too? (offer)
3. Can I help you? (offer)
Just looking, thanks.
4. Two large coffees, please. (request)
White or black?
5. Can you tell me the code for Paris, please? (request)
One moment. I’ll look it up. (offer)
6. I’ll give you a lift if you like. (offer)
That would be great! Could you drop me off at the library? (request)
7. Would you mind opening the window? (request)
No problem. It’s stuffy in here.
8. Could I have extension 238, please? (request)
That line’s engaged. Would you like to hold? (offer)
Strana 37, cvičení 3
Who are they?
1. husband and wife
3. parent and child
What are they talking about?
1. something that happened at work
2. a pair of shoes that are faulty
3. music that is too loud
4. a meeting, a computer programmer
2. customer and shop assistant
4. boss and employee
Pro vyjádření žádosti jste mohli slyšet:
1 Could you ..?
2 Can I ... ?
3 Will you ...?
4 Could you ...?
Would you mind ...?
Část pro zájemce
Zde jsou stránky, na kterých najdete hry na odreagování. Vyberte si jednu z nich
nebo klidně zkuste obě dvě. Nejen že si odpočinete, ale také se naučíte a
zopakujete některá slovíčka. Hlavně ale také načerpejte hodně sil na další lekce.
Tak příjemnou zábavu! :-)
Marble Game
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_games/hwy_int_
marblegame/
Stress Monsters
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_games/hwy_int_
stressmonster/
60
Shrnutí lekce:
•
Prohloubili jste si znalosti modálních sloves.
•
Víte, jak se
zvyklostmi.
•
Umíte vyjmenovat několik národností.
•
Umíte tvořit podstatná jména od sloves nebo naopak.
•
Naučili jste se vyjádřit žádost a nabídku.
•
Splnili jste čtyři korespondenční úkoly.
chovat,
jestliže
61
navštívíte
zemi
s jinými
2. část
RNDr. Anna Neumanová
62
LEKCE 5
ON THE MOVE
V POHYBU
V této lekci:
•
najdete čtyři
1.
2.
3.
4.
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
•
se dozvíte, jaké existují způsoby pro vyjadřování budoucnosti,
•
•
•
•
budete číst o neobvyklých hotelích,
se naučíte mluvit o počasí,
si osvojíte fráze spojené s cestováním,
najdete čtyři korespondenční úkoly.
části, a to:
Grammar;
Reading and Speaking;
Listening and Vocabulary;
Everyday English,
Klíčová slova této lekce: Future Forms, The weather, Travelling around
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
3 hodiny
2. Reading and Speaking
2 hodiny
3. Listening and Vocabulary
1 hodina
4. Everyday English
1 hodina
63
1. GRAMMAR, strana 38
Ben's list – Benův seznam
Průvodce studiem
Někdy se říká, že angličtina nemá budoucí čas, ale místo toho čtyři
až pět způsobů, kterými se budoucnost dá vyjádřit. Jaký způsob si
mluvčí vybere, záleží na tom, jak se na budoucí události dívá, zda
jsou to jeho plány nebo předpovědi, zda se děj stane určitě nebo
zda je jen pravděpodobný, zda udělal rozhodnutí v okamžiku
promluvy nebo před ní.
Asi jsem vás trochu vystrašila. Ale nebojte se, půjdeme na to krok
za krokem a uvidíte, že zase taková věda to nebude.
Strana 38, TEST YOUR GRAMMAR
1. Spojte věty ve sloupci A s větami ve sloupci B. Podtrhněte formy sloves, které
se vztahují k budoucnosti. Jaký je mezi nimi rozdíl? Řešení.
Strana 38, cvičení 1
Ben si každé ráno píše seznam činností, které má daný den udělat. Přečtěte si jeho
seznam a odpovězte na otázky: Kam dnes půjde? Co bude dělat?
Příklad: He's going to the hairdresser's. He's going to get a haircut.
Řešení.
Strana 39, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 5.1, ve které uslyšíte rozhovor mezi Benem a Alicí.
Doplňte chybějící výrazy v textu. Řešení.
Rozhovor se naučte zpaměti. Pak si pouštějte nahrávku ještě několikrát, před
replikami Alice přehrávač zastavte a sami hrajte její roli.
Korespondenční úkol 1
Ve cvičení 3 na straně 39 je seznam věcí, které má Ben pro Alici koupit.
Pokračujte písemně v započatém rozhovoru, jak je naznačeno ve cvičení (v
bublinách). Nezapomeňte se zmínit, kde Ben příslušnou položku koupí.
GRAMMAR SPOT, strana 39
1 Podívejte se na věty z rozhovoru.
Ve které větě se Ben rozhodl, že něco koupí, až v okamžiku promluvy? Ve které
větě byl už rozhodnutý dříve?
Odpovědi.
2 Která ze tří vět v učebnici vyjadřuje pravděpodobný budoucí děj, která
neutrální předpověď a která aktivitu, která už je naplánovaná?
Odpovědi.
Na straně 141 v bodě 5.1 najdete detailnější přehled tří základních způsobů
("will", "going to" a "přítomný čas průběhový") pro vyjádření budoucnosti.
Zopakujte si, jak vypadají tyto formy ve větě kladné a záporné a jak se tvoří
otázka.
Note - Poznámka
Slovesa "come" a "go" se nepojí s vazbou "going to". Používáme místo ní
přítomný čas průběhový. Příklady v učebnici přeložíme takto:
Přijdeme zítra.
Kdy přijdeš domů?
64
Use - Použití
Shrňme si použití těchto tří způsobů, jak vyjadřovat budoucnost: "will", "going
to" a "přítomný čas průběhový".
"Will"
1. Vyjadřuje rozhodnutí, úmysl nebo nabídku udělanou v okamžiku promluvy.
2. Vyjadřuje neutrální budoucnost ( fakta a předpovědi).
I'll have the pizza, please.
We'll see tomorrow. Bye!
"Tom, there's someone at the door." "OK. I'll get it.!
"Going to"
1. Vyjadřuje budoucí plány, úmysly nebo rozhodnutí udělané před promluvou.
2. Jde často o děj v blízké budoucnosti, ale ne vždy – viz věta a.
a) When I grow up, I'm going to be a teacher.
b) They're going to get married after they graduate.
c) They're going to paint this living room orange.
3. Vyjadřuje předpověď založenou na skutečnostech platných v okamžiku
promluvy.
"Přítomný čas průběhový"
Často jde o budoucnost, která je předem zařízená (např. návštěva lékaře).
We're going to the cinema with Tom tonight.
I'm having my car repaired tomorrow.
I'm seeing the dentist in the morning.
Poznámka:
Někdy mezi přítomným časem průběhovým a vazbou "going to" není žádný
rozdíl:
They're getting married in summer.
They're going to get married in summer.
Průvodce studiem
Následující cvičení se zaměřují na případy, které jsme si právě
shrnuli. Věřím, že nebudete potřebovat nápovědu a zvládnete je
bravurně sami.
Strana 40, cvičení 1
Podtrhněte správnou formu slovesa. Řešení.
Strana 40, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 5.2, ve které uslyšíte tři rozhovory. Ke každému
rozhovoru řekněte několik vět o tom, "co je v plánu".
Příklad: They're going to catch a plane.
Možné odpovědi.
Strana 40, cvičení 3
V tomto cvičení budete vyjadřovat svoje domněnky o budoucnosti. Budete
používat věty začínající "I think…will…" a nápovědu ve sloupci A. Vytvořené
věty potom přiřaďte k větám ve sloupci B.
Příklad:
I think Jerry will win the tennis match. He's been playing really well lately.
Poslechněte si nahrávku 5.3 a zkontrolujte si řešení.
65
Strana 40, cvičení 4
V tomto cvičení budete opět vyjadřovat svoje domněnky o budoucnosti. Budete
používat věty začínající "I don't think…will…" a nápovědy ve sloupci A. Pozor,
Angličan vyjádří zápor ve větě hlavní a věta vedlejší je kladná, takže souvětí
"Myslím, že nezůstanu doma" bude znít "I don't think I will stay at home."
Vytvořené věty potom přiřaďte k větám ve sloupci C.
Příklad:
I don't think Jerry will win the tennis match. He hasn't practised for weeks.
Poslechněte si nahrávku 5.4 a zkontrolujte si řešení.
Strana 40, cvičení 5
Vytvořte pravdivé věty o sobě. Začněte větu I think... nebo I don't think…
Možné odpovědi.
Průvodce studiem
Jak vám to šlo? Věřím, že jste byli úspěšní. I tak máte před sebou další cvičení,
která vám gramatiku pomohou upevnit.
Strana 41, cvičení 6
Liz a Min si plánují, že se sejdou o víkendu. Jaké plány už mají? Poslechněte si
nahrávku 5.5 a doplňte tabulku. Kde a na kolik hodin se domlouvají, že se sejdou?
Řešení.
Korespondenční úkol 2
Na straně 41 ve cvičení 7 najdete nevyplněný list diáře. Je pátek ráno a vaším
úkolem je vyplnit do diáře vaše aktivity plánované pro nadcházející víkend. Pro
každý den vyplňte jen dvě aktivity, nevyplněný řádek bude znamenat, že máte
volno. S tímto diářem pak budeme pracovat i na tutoriálu.
Část pro zájemce
Nezapomeňte, že v pracovním sešitě se tato gramatika procvičuje na straně 31 33 ve cvičeních 1 - 6. Získáte větší jistotu, pokud si tato cvičení projdete a
výsledky zkontrolujete podle Klíče. Doporučuji vám však odložit si cvičení v
pracovním sešitě na zítřek, protože v tomto okamžiku jste nabiti informacemi a
zdá se vám vše jasné. Nechte si to trošku uležet a uvidíte později, zda jste pořád
tak úspěšní jako doposud.
Místo budoucího času si dnes v pracovním sešitě udělejte cvičení 7 na straně 34,
kde si zopakujete již známou gramatiku – zájmena "somebody", "nobody",
"anybody", "everybody". Výsledky si zkontrolujte podle Klíče.
Část pro zájemce
Na této adrese si ještě můžete procvičit vazbu "I think/ I don't think +… will…"
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit05
/hwy_int_unit05_1/
Část pro zájemce
Na této adrese také najdete cvičení, ve kterém budete rozlišovat mezi použitím
"will" a vazby "going to" pro vyjádření budoucnosti.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit05
/hwy_int_unit05_2/
Část pro zájemce
66
Do jaké míry jste zvládli gramatiku, si prověřte dvěma testy na následující adrese.
Zaklikněte políčka vedle "going/will" a vedle "present continuous: future".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/c_stopandcheck/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( GRAMMAR)
Test your grammar, strana 38
1 The phone's ringing
I'll get it.
("will"- spontátnní rozhodnutí)
2 Look at those black clouds.
I think it's going to rain.
("going to" – předpověď založená na skutečnostech platných v okamžiku
promluvy)
3What are you doing tonight?
I'm staying at home. I'm going to watch
TV.
(Přítomný průběhový čas a vazba "going to" se používají pro vyjádření plánu.)
4 I'm sick and tired of winter.
Don't worry. It'll be spring soon.
( "Will" se zde používá pro vyjádření budoucího faktu: Brzy bude jaro.)
5 Where are you going on your holiday ?
We might go to Prague, or we might
go to Budapest.
("Might" je "možná" a vyjadřuje se tu jistá míra nejistoty.)
Strana 38, cvičení 1
Places to go
He's going to the hairdresser's.
He's going to the petrol station.
He's going to the bank.
He's going to the travel agent's.
He's going to the library.
Things to do
He's going to get a haircut.
He's going to fill up the car with petrol.
He's going to pay the electricity bill.
He's going to get/pick up the plane tickets.
He's going to take some books back to/
get some books out of the library.
He's going to visit Nick.
Things to buy
He's going to buy some sugar
He's going to buy some yoghurt.
He's going to buy some milk.
He's going to buy some tennis balls.
Strana 39, cvičení 2
...'m going to buy …'ll get…'re playing...won't...'ll be
Grammar Spot, strana 39
1 První věta znamená: Je na seznamu. Koupím ho.
(Chleba si napsal na seznam dříve, než mluvil s Alicí, měl to v plánu.)
Druhá věta znamená: To je dobrý nápad. Koupím jeden bochník.
(Je to Benova spontánní reakce na připomínku Alice - rozhodl se v okamžiku
promluvy.)
2
Věty přeložíme takto:
• Odpoledne budeme hrát (hrajeme) tenis. – plánovaná činnost
• Zastavím se možná u Nicka. – možnost či pravděpodobnost
• Do té doby budu zpátky. – neutrální vyjádření budoucnosti
67
Strana 40, cvičení 1
1 I'm going to take ... (rozhodnutí před promluvou)
2 I'll call… (spontánní rozhodnutí, slib)
3 They're going to lose. (předpověď založená na současné skutečnosti)
4 I'll send... (spontánní rozhodnutí)
5 ...we're getting married. (zařízený budoucí děj)
6 We might go... (pouze pravděpodobnost)
Strana 40, cvičení 2
Conversation 1
They're going on holiday.
They're going to get a taxi to the airport.
They're going to stay at the Grand Hotel.
They're going to take traveller's cheques, swimming costumes, tennis rackets and
books.
They're going to play tennis and read on holiday.
Conversation 2
They're going to get married.
They're going to have the reception at a hotel.
They're going on honeymoon in Rome.
Conversation 3
They're going to move house/flat.
The removal men are coming early at about 7.00 a.m.
They're going to live in the country.
They're going to get the baby's room ready.
They're going to have a baby.
They're going to call the baby Tom if it's a boy and Natalie if it's a girl.
Strana 40, cvičení 5 Možné odpovědi:
1 I think/I don't think I'll have a bath tonight.
1 I think/I don't think the teacher will give us a lot of homework.
1 I think/I don't think I'll eat out tonight.
1 I think/I don't think it'll rain tomorrow.
1 I think/I don't think I'll go shopping this afternoon.
1 I think/I don't think my partner will be a millionaire one day.
1 I think/I don't think we'll have an exam this week.
Strana 41, cvičení 6
Friday
morning
afternoon
evening
Saturday
morning
afternoon
evening
Liz
Min Young
She's going to a dance class.
She's going shopping
She's going ice-skating
She's having her hair cut
She's going out for dinner.
They're going to meet on Saturday at 5 o'clock at the Internet Café.
68
2. READING AND SPEAKING, strana 42
Hotels with a difference – Jiné hotely
Průvodce studiem
Vzpomínáte si, jak jsme v deváté lekci učebnice New Headway Preintermediate probírali slovní zásobu týkající se bydlení v hotelu?
Dělali jste zajímavé prezentace o různých hotelích. V této části se
k tomuto tématu vracíme, ale podíváme se na velmi netradiční
hotely. Jak se asi bydlí v hotelu, který je vyrobený z ledu?
Přečteme si o tom v této části.
Strana 42, cvičení 1
Podívejte se na obrázky třech hotelů. Ve kterých zemích asi tyto hotely jsou? Své
hypotézy si ověřte na konci této části. Odpověď.
Strana 42, cvičení 3
Přečtěte si článek "My kind of holiday" a stránku z brožurky na straně 43. Na
které otázky z předchozího cvičení 2 (jsou uvedeny v bublinách u obrázků)
můžete odpovědět? Odpovězte i na pět otázek u cvičení 3. Řešení.
Strana 42, cvičení 4
Doplňte tabulku o Kareniných cestách do Kanady a Dubaje. Řešení.
Strana 42, cvičení 5 – Language work
Najděte slova v textu slova a výrazy, které mají podobný význam jako fráze
uvedené v tomto cvičení. Řešení.
Korespondenční úkol 3
Vyberte si jeden z těchto netradičních hotelů a popište, jak byste v něm strávili
svoji vysněnou dovolenou. Zakomponujte do své práce i odpovědi na tyto otázky:
• Who are you going with?
• When are you going?
• What's special about the place?
• What are you going to do there?
Vaše práce by měla mít rozsah 150 - 200 slov
Průvodce studiem
V této části jste četli o hotelích, které nejsou moc běžné. Cílem
bylo zdokonalit si dovednosti čtení anglického textu s náročnější
slovní zásobou. Zvládli jste to a já vám blahopřeji. Na tutoriálu
budeme o bydlení v hotelu hovořit.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 42, cvičení 1
1 The Ice Hotel: Canada
2 The Burj al-Arab: Dubai
3 The Baobab Rivers Lodge: Tanzania
Strana 42, cvičení 3
• She works in her own travel agency. She advises people to plan holidays.
• She needs to know where her customers are going.
• She wants to explore new places, relax on a beach, read, go around markets
and food stores.
69
•
•
Because she spends a lot of time travelling. She's not home very often.
Sleeping bags in the Ice Hotel are made of deer skins. You can visit camel
races in Dubai. Animals such as rare birds, lions, elephants, rhinos,
crocodiles and hippos can be seen in Tanzania.
Strana 42, cvičení 4
Which hotel is she staying at?
In Canada she is staying in the Ice Hotel. In Dubai she is staying in the Burj alArab.
How long is she staying there?
In Canada - four nights. In Dubai - a few days.
What's special about the hotel and her room?
The Ice Hotel is made of ice. Sleeping bags are made of deer skins.
The Burj al-Arab is in the shape of a giant sail. You can see the sea from each
room.
What's she going to do there?
In Canada she's going to visit the art galleries and ice cinema.
She's going to have drinks in glasses made of ice.
In Dubai she's going to eat in the hotel restaurant, shop in the market. She is
interested in the camel races and she is going to visit them.
Strana 42, cvičení 5 – Language work
2 noising around in
3 I'm (very) into
4 potter around
5 dramatically
6 must-dos
3. LISTENING AND VOCABULARY, strana 44
A weather forecast – Předpověď počasí
Průvodce studiem
Počasí je v anglicky mluvících zemích velmi oblíbené a časté téma.
V této části získáte mimo jiné i zkušenosti s poslechem zpráv o
počasí.
Strana 44, cvičení 1
Doplňte do tabulky slova z rámečku. Řešení.
Strana 44, cvičení 2
Podívejte se na mapu západní Evropy - umíte pojmenovat všech deset zemí?
Které země dále tvoří Skandinávii? Řešení.
Strana 44, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 5.6, uslyšíte čtyři předpovědi počasí. Vaším úkolem je
během poslechu vyplnit na obrázku rámečky A - D. Řešení.
Korespondenční úkol 4
Napište, jaké je u vás počasí dnes, jak si myslíte, že bude zítra a jaká je
dlouhodobá předpověď na celý příští týden.
70
Část pro zájemce
Slovní zásobu k počasí si můžete opakovat i na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
05/hwy_int_unit05_3/
Část pro zájemce
Bylo by dobré, abyste si ještě posílili slovní zásobu pomocí cvičení 8 - 10
straně 35 – 36 v pracovním sešitě. Výsledky si zkontrolujte v Klíči.
na
Průvodce studiem
Získali jste dostatečnou slovní zásobu, abyste mohli nejen říct, jaké
je dnes počasí, ale i jaká je předpověď na zítřek. Nebavilo by vás
pracovat v televizi a číst počasí? V BBC nebo CNN asi hned tak
místo nedostanete, ale nezapomeňte, že příležitost přeje
připraveným, a tak si to vyzkoušíme, zatím bez kamer, na tutoriálu.
Co tomu říkáte, já už se těším!
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND VOCABULARY )
Strana 44, cvičení 1
Adjective
Noun
Verb
It's sunny.
sunshine
The sun's shining.
It's rainy.
rain
It's raining.
It's snowy.
snow
It's snowing.
It's windy.
wind
The wind's blowing.
It's cloudy.
cloud
It's stormy.
storm/thunderstorm
It's foggy.
fog
It's icy.
ice
Strana 44, cvičení 2
1 Scotland
5 Holland
9 Switzerland
2 Northern Ireland 6 Belgium
10 Italy
3 Wales
7 France
4 England
8 Spain
Scandinavia is made up of Denmark, Sweden, Norway, Finland and Iceland.
Strana 44, cvičení 3
A: weather: rain, snow on mountains, temperatures: 5° or 6° or lower
B: weather: rain, sunshine, light winds from the south, temperatures: 8° - 5°
C: weather: clear skies, lots of sun, some cloud, strong winds
temperatures: 24° in the far south, 18° or 19° elsewhere
D: weather: stormy with thunder and lightning, 2 inches of rain, snow, early
morning fog, strong winds, temperatures:10°
71
4. EVERYDAY ENGLISH, strana 45
Travelling around –Cestování
Průvodce studiem
Cestuje často a rádi? Cestování je velmi oblíbená činnost. Znalost
cizích jazyků nám cestování do zahraničí velmi usnadní. Věřím, že
byste se v anglicky mluvících zemích určitě neztratili. V této části
si procvičíme každodenní angličtinu spojenou s cestováním. Tak si
pospěšte, ať vám to neujede! ☺
Strana 45, cvičení 1
Máte zde devět úryvků z rozhovorů při různých způsobech cestování. V jakých
dopravních prostředcích byste je mohli zaslechnout? Vyberte dopravní prostředky
z rámečku a přiřaďte je k úryvkům. Řešení.
Strana 45, cvičení 2
Spojte řádky ze cvičení 1 s odpověďmi a - i uvedenými v tomto cvičení. Řešení.
Část po zájemce
Slovní zásobu potřebnou k cestování si můžete procvičit i na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
05/hwy_int_unit05_4/
Průvodce studiem
Vystupovat, prosím, konečná! Ano, je konec části věnované
cestování, ve které jste si obohatili slovní zásobu. Věřím, že nová
slovíčka máte zapsaná ve slovníčku a budete si je pravidelně
opakovat. Je však konec i celé páté lekce ☺ a já doufám, že jste ji
zvládli bez velkých problémů. Určitě už se těšíte na další a jste
zvědaví, co vás v ní čeká.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH )
Strana 45, cvičení 1
1 ferry
4 taxi
7 plane
2 train
5 plane
8 car
3 bus
6 taxi
9 underground
Strana 45, cvičení 2
a8
b4
c5
d2
e7
f1
g3
h9
i6
Shrnutí lekce:
• V gramatické části jste se dověděli, že existuje několik
možností, jak vyjádřit budoucnost, že to mohou být
způsobová slovesa "will", "might" nebo vazba "going to"
anebo přítomný čas průběhový. Hlavně jste se naučili
rozlišovat, kdy jednotlivé možnosti použít.
• V části "Reading and speaking" jste se dověděli
zajímavosti o netradičních hotelích.
• V poslechové části jste si zlepšili porozumění zprávám o
počasí a rozšířili slovní zásobu týkající se tohoto tématu.
• V poslední části "Everyday English" jste se naučili
několik konverzačních obratů užitečných při cestování.
• Splnili jste čtyři korespondenční úkoly.
72
LEKCE 6
I JUST LOVE IT!
PROSTĚ TO MILUJI!
V této lekci:
• najdete sedm částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Reading and Speaking;
4. Vocabulary;
5. Listening and Speaking;
6. Writing;
7. Everyday English,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvi čením,
se naučíte používat slovo "like" jako sloveso a jako
předložku,
se dozvíte, podle jakých vzorců se používají anglická
slovesa,
se naučíte popisovat osoby, jídla a města,
se dozvíte zajímavé informace o pizze,
se také naučíte popisovat pokoj,
si zopakujete vztažné věty a participia (příčestí),
se naučíte rozumět různým nápisům a hlášením, se kterými se
můžete setkat v anglicky mluvících zemích,
si poslechnete další pěknou písničku,
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Like, Verb patterns, Describing food, towns and
people, Sings and sounds
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
2 hodiny
3. Reading and Speaking
2 hodiny
4. Vocabulary
1 hodina
5. Listening and Speaking
1 hodina
6. Writing
1 hodina
7. Everyday English
1 hodina
73
1. GRAMMAR I, strana 46
A student visitor – Student na návštěvě
Průvodce studiem
Sloveso "like" určitě znáte a umíte ho používat. ("I like English.")
Co ale znamená věta "What is it like?" V této části budete mít dost
příkladů na to, abyste si i tento význam dobře osvojili. Je to velmi
jednoduchá záležitost a nedělá problémy.
Strana 46, TEST YOUR GRAMMAR
1. Dokončete věty v modrém poli. Ve které větě není "like" sloveso? Jak tuto
větu přeložíte do češtiny? Možné řešení.
Strana 46, cvičení 2
V Melbourne zrovna Sandy vypráví své přítelkyni Nině o studentce, která k nim
přijela z Jižní Koreje. Doplňte do jejich rozhovoru otázky z rámečku. Poslechněte
si nahrávku 6.1 a zkontrolujte si řešení.
GRAMMAR SPOT, strana 46
1 Napište otázku ze cvičení 2 vedle správného významu.
Otázka:
a ………………….
b ………………….
c ………………....
d ……………… ..
e …………………
Význam
= Řekni mi o ní něco.
= Řekni mi, jak vypadá
= Řekni mi o jejích zájmech a koníčcích
= Řekni mi, co by chtěla zítra večer dělat.
= Řekni mi, jestli je zdravá a šťastná.
2 Ve které otázce je použito slovo "like" jako sloveso?
Ve které otázce je použito slovo "like" jako předložka?
Řešení.
Odpovědi.
Na straně 142 - 143 v bodech 6.1 - 6.3 jsou další příklady vět se slovem "like".
Přečtete si tam, že:
1."Like" může být sloveso nebo předložka (to už víte).
2. "Like" jako předložka znamená "jako".
You're behaving like idiots. Chováte se jako hlupáci.
3. Vazbou "What … like?" se ptáme na to, jak někdo/něco vypadá nebo jaký
někdo/jaké něco je.
A: What is she like? Jaká je? (ptám se na vzhled nebo na vlastnosti)
B: She is slim, pretty and very funny.
4. Slovo "How?" znamená "Jaký?" nebo "Jak?"
How was the traffic this morning? Jaký byl provoz dneska ráno?
How are you?
Jak se máš?
How's your meal?
Jaké je to jídlo?( Myslí se: Jak ti chutná?)
5. Rozdíl mezi How...?
a
What ...like?
S "How ...?" se ptáme na osobní pocity, s "What ... like?" na objektivní informace.
A: How's the party?
A: What's the party like?
Jaký je večírek? Jak se ti tam líbí?
Jaký je večírek? ( Kolik je tam lidí? atd.)
Chci znát tvůj názor.
Chci objektivní informaci o večírku.
74
Odpovědi mohou znít:
B: It's great.
B: There are a lot of people and music is
too loud.
Strana 47, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 6.2, ve které uslyšíte osm krátkých výpovědí. Zaškrtněte
otázku, na kterou mluvčí odpovídá. Řešení.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě najdete dostatečný počet cvičení, ve kterých si můžete slovo
"like" procvičit. Jedná se o cvičení 1 - 3 na straně 37 - 39. Výsledky si
zkontrolujte podle Klíče.
Část pro zájemce
Na této adrese si můžete procvičit otázky se slovem "like":
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit06
/hwy_int_unit06_1/
Část pro zájemce
Udělejte si test – po otevření stránky, zaškrtněte políčko "Questions with like".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/c_stopandcheck/
Průvodce studiem
První část gramatiky máte za sebou. How was it?(Ptám se, jaké to
bylo.) Určitě zajímavé.☺ Naučili jste se používat "like" jako
sloveso i jako předložku.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( GRAMMAR I)
Strana 46 Test your grammar
Možné odpovědi.
1 I look just like my sister.
2 I like my coffee black without sugar.
3 On Sundays, I like watching TV in bed.
4 After this class, I'd like to go for a tea.
5 When I'm on holiday, I enjoy relaxing and reading.
6 Yesterday evening, I decided to go to the party.
Ve větě č. 1 ( I look just like my sister) není "like" slovesem. Vypadám přesně
jako moje sestra.
Grammar Spot 1
a What's she like?
b What does she look like?
c What does she like doing?
d What would she like doing?
e How is she now?
2
a What's she like? (předložka)
b What does she look like? (předložka)
c What does she like doing? ( sloveso)
d What would she like doing? ( sloveso)
e How is she now?
75
Strana 47, cvičení 2
1 What's Thai food like?
2 What's Bridge like?
3 How's your brother?
4 What does she like?
5 What's the weather like there?
6 What does ho look like?
7 What was your holiday like?
2. GRAMMAR II, strana 48
A thank-you letter – Děkovný dopis
Průvodce studiem
V druhé části budete potřebovat
zapamatovali různé vzorce sloves.
dobrou
paměť,
abyste
si
Strana 48 - A thank-you letter
Soon-hee se vrátila domů do Soulu. Přečtěte si její dopis a vyberte správný tvar
slovesa. Poslechněte si nahrávku 6.3 a zkontrolujte si odpovědi.
GRAMMAR SPOT, strana 49
Verb patterns - slovesné vzorce
1 Doplňte do vět výrazy z dopisu Soon-hee.
Řešení.
2 K obrázkům (a) a (b) přiřaďte větu 1 nebo 2. Jaký je mezi těmito větami
významový rozdíl? Která věta odpovídá na otázku " Why did they stop?"?
(Proč se zastavili?)
Odpovědi.
3 Doplňte do vět výrazy z dopisu Soon-hee.
Řešení.
Slovesa se v angličtině nepoužívají vždy stejně. Říkáme např.:
I like swimming.
ale:
I want to go.
nebo:
I advise him to do it.
nebo:
I help him do it.
Někdy se tedy po slovese používá:
- slovo s koncovkou -ing;
- infinitiv s částicí "to";
- zájmeno (me/you/him/her/us/them) a infinitiv s částicí "to";
- zájmeno (me/you/him/her/us/them) a infinitiv BEZ částice "to".
Na straně 158 najdete přehled těchto slovesných vzorců.
Je dobré se naučit, podle jakého vzorce se sloveso používá. Slovesa ke každému
vzorci se však neučte pouze mechanicky z dlouhých seznamů; spíše si všímejte,
jak se používají v textech, které budeme číst.
Pod každým slovesným vzorcem máte v učebnici pár poznámek. Některé si teď
vysvětlíme.
Vzorec: "verb + ing" (sloveso + -ing)
Sloveso "go + ing" často používáme pro sporty a jiné aktivity.
76
Příklady v učebnici můžeme přeložit takto:
Chodím plavat každý den.
Nakupuji (chodím nakupovat) o víkendech.
Vzorec: "verb + to + infinitive"
1 Sloveso "help" a "dare" se dá použít s infinitivem s částicí "to" i s infinitivem
bez částice "to". Význam se přitom nemění.
She helped me to make the beds.
She helped me make the beds.
Pomohla mi ustlat postele.
Pomohla mi ustlat postele.
2. "Used to" – používá se pro zvyky v minulosti.
I used to smoke.
Kouříval jsem.
Vzorec: "verb + sb + infinitive (not to)"
1. Slovesa "help", "let", "make" (4. tabulka) se používají podle vzorce "verb + sb
+ infinitive", bez částice "to". Avšak v trpném rodě se sloveso "make" s částicí
"to" používá.
Příklady:
Tom made Jane drive.
I was made to drive.
Tomáš přinutil Janu, aby řídila.
Donutili mne, abych řídil.
My mum makes me learn.
I am made to learn.
Mamka mne nutí, abych se učil.
Jsem nucen učit se.
2. "Let" se nepoužívá trpném rodě, místo toho použijeme sloveso "allowed to".
Například:
She was allowed to leave. Nechali ji jít. ( Dovolili jí odejít.)
Někdy se sloveso používá podle dvou vzorců, ale s různým významem. Jsou to
např. vzorce "verb + ing" (sloveso + -ing) a "verb + to + infinitive" (sloveso +
infinitiv s "to").
Příklady v učebnici můžeme přeložit takto:
Vzpomínám si, že jsem ten dopis poslal.
Vzpomněl jsem si poslat ten dopis. (Nezapomněl jsem poslat ten dopis.)
Další příklad:
Je mi líto, že jsem to řekl.
Je mi líto, že to říkám.
I regret saying that.
I regret to say that.
Kontrolní úkol
Přiřaďte k těmto větám jejich anglické protějšky z učebnice.
Zastavil jsem se, abych si dal šálek kávy.
Přestal jsem pít kávu.
Řešení.
Sami jste si ověřili, že činnost s "+ing" se vztahuje k minulosti. Činnost v
infinitivu se vztahuje k přítomnosti a budoucnosti.
Podívejte se na sloveso "try".
I tried to walk but my leg still hurt me.
Pokusil jsem se jít, ale noha mě pořád bolela. (try + infinitiv vyjadřuje námahu
spojenou s činností)
I tried asking my most clever friend but he didn't know.
Zkusil jsem se zeptat svého nechytřejšího přítele, ale on nevěděl. (nebylo to pro
mě namáhavé se zeptat)
77
Průvodce studiem
Pokud jste něčemu nerozuměli, neváhejte a obraťte se na mne
mailem s dotazy a nejasnostmi. Až si projdete následující cvičení,
získáte větší jistotu, kdy jednotlivý vzorec použít.
Strana 49, cvičení 1
Vyplňte tabulku. Ke každému vzorci napište příklady z dopisu Soon-hee. Řešení.
Strana 49, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 6.4, ve které uslyšíte několik vět. Během poslechu
zjistěte, do kterého vzorce dané sloveso patří. Připište ho do správného sloupce v
tabulce ve cvičení 1. Řešení.
Strana 49, cvičení 3
Ve větách 1 - 6 jsou dvě slovesa správná a jedno nesprávné. Označte (√) ta
správná. Řešení.
Strana 49, cvičení 4
Upravte věty ze cvičení 3 tak, abyste mohli použít neoznačená slovesa.
Příklad: My father couldn't mend my bike.
Řešení.
Část pro zájemce
Nezapomeňte, že v pracovním sešitě se slovesné vzorce procvičují ve cvičeních 4
- 7 na straně 40 - 41. Výsledky si zkontrolujte podle Klíče.
Průvodce studiem
Nezoufejte, pokud jste neměli všechna cvičení bez chyby. Slovesné
vzorce je třeba se naučit a také dobře zažít. To se vám ale nepodaří
během jednoho sezení. Doporučuji, abyste se k některým cvičením
čas od času vrátili a osvěžili si tak paměť. Mám tu pro vás dvě
vhodné adresy.
Část pro zájemce
Probíranou gramatiku si můžete cvičit na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit06
/hwy_int_unit06_2/
Část pro zájemce
Po otevření stránky označte políčko "Verb patterns2" a vyřešte test.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/c_stopandcheck/
Průvodce studiem
Po tak náročné gramatické části si zasloužíte oddych. Zahrajte
si některou z her na této adrese. Doporučuji vám "Dolphin
game".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e
_games/
78
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( GRAMMAR II)
Grammar Spot-verb patterns
A I really enjoyed meeting your friends.
B I just wanted to say thank you.
C My aunt wanted me to stay longer.
D You all made me feel so welcome.
E Thank you for having me as your guest
2
1a // 2b
They stopped to talk to each other. (Zastavili se, aby si promluvili.)
They stopped talking to each other. (Přestali spolu mluvit.)
3
I soon stopped feeling homesick.
(Brzy se mi přestalo stýskat.)
I stopped to visit my aunt.
(Přerušil jsem cestu, abych navštívil tetu.)
Kontrolní úkol:
Přestal jsem pít kávu.
I stopped drinking coffee.
Zastavil jsem se, abych si dal šálek kávy. I stopped to drink a coffee.
Strana 49, cvičení 1
Verb + ing Verb +to + Verb +sb + Verb + sb + Preposition +
infinitive
to
+ infinitive (not to) ing
infinitive
thank you for
wanted me made me feel
wanted to say
enjoyed
having
would like to to stay
meeting
thinking
of
let me know
call
going
invited me
stopped to visit
looking
to go
wanted to see
stopped
forward
to
feeling
hearing
Strana 49, cvičení 2
Verb + ing Verb + to + Verb + sb +
infinitive
to
+
infinitive
tell
promise
finish
ask
forget
don't mind
need
hate
Strana 49, cvičení 3
2 a,b
3 b,c
4a,b
Verb + sb + Preposition +
infinitive (not to) ing
let
help
5b,c
Strana 49, cvičení 4
1 My father couldn't mend my bike.
2 She made her son turn down his music.
3 I refuse to go on long walks.
4 We enjoy going shopping.
5 She wanted me to do the cooking.
6 I decided to work for the bank 20 years ago.
79
succeed in
look forward
to
6a,b
3. READING AND SPEAKING, strana 50
The world's favourite food - Jídlo oblíbené na celém světě
Průvodce studiem
Pokud patříte mezi milovníky pizzy, tak v této části si přijdete na
své. Než začnete, tak se raději najezte, ať se vám tolik nesbíhají
sliny.
Strana 50, cvičení 1
Znáte nějaká jídla typická pro země uvedené v rámečku? Odpovědi.
Strana 50, cvičení 2
Které ze slov v rámečku je ryba nebo mořský produkt? Poslechněte si nahrávku
6.5 a opakujte slova. Slovník použijte až při kontrole řešení.
Strana 50, cvičení 3
Přečtěte si rychle článek "Global Pizza" a najděte v něm potraviny uvedené ve
cvičení 2. Kolik dalších potravin jste ještě našli? Řešení.
Strana 50, cvičení 4
Přečtěte si článek ještě jednou a odpovězte na otázky v tomto cvičení. Můžete
používat slovník. Řešení.
Strana 50, cvičení 5
Přečtěte si ještě jednou text "Pizza Trivia" a napište deset otázek k tomuto textu.
Použijte tázací výrazy uvedené v tomto cvičení. Možné řešení.
Příklad:
How many slices of pizza do Americans eat per second?
Korespondenční úkol 1
Napište, jaký je váš vztah k jídlu. Co rádi /neradi jíte. Odpovězte i na otázky
uvedené v oddíle "What do you think?" Vaše práce by měla být v rozsahu 100 150 slov.
Strana 50- Language work
Prostudujte si text "Global pizza". Ke každému slovesnému vzorci z tohoto
cvičení si vypište alespoň jedno sloveso z textu. Řešení.
Průvodce studiem
Tuto část jste zvládli určitě hravě. Blahopřeji vám. Umíte se
orientovat v textu. Umíte v něm vyhledat důležité informace.
Zopakovali jste si i slovesné vzorce. Dobrá práce!
Pokud máte recept na dobrou pizzu, tak ho pošlete do fóra. Recept
může být v češtině nebo v angličtině, záleží na vás.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( READING AND SPEAKING)
Strana 50, cvičení 1
Možné odpovědi:
Spain: tortillas, gazpacho, paella,
Italy: pasta, pizza, polenta, gnocchi
Germany: sauerkraut, white sausages
Japan: tempura, sushi, rice, raw fish
Hungary: cherry soup, goulash
80
China: chow mein, sweet and sour pork, chop suey
Mexico: taco shells, mole poblano, chilli con carne, peppers, beans, tortillas
The United States: burgers, fried chicken, steak, hot dogs
England: lamb, roast potatoes and mint sauce, roast beef and Yorkshire pudding,
roast lamb, pies, sausages, fish and chips, bacon, jacket potatoes
All countries: rice, pizzas, hamburgers, fried chicken, chips
Strana 50, cvičení 2
ryby nebo produkty moře jsou: anchovies, eel, squid, herring, salmon, shrimp,
tuna
Strana 50, cvičení 3
bread, onions, herbs, cheese, ham, tomato, mozzarella cheese, basil, pepperoni,
crème fraiche
Strana 50, cvičení 4
1 The McDonald's sign is in every country.
2 Both are popular, universal fast food. Pizza is easier to make. It is more varied.
3 Noone knows. It evolved over the years.
4 Plakuntos came first. They were served with simple toppings, like oil and garlic.
5 Tomatoes were brought from Mexico and Peru.
6 All of them are red, white, and green.
7 After World War II it became popular. Soldiers returned from Italy raved about
(rozplývali se nad) the dish.
Strana 50, cvičení 5
Možné otázky:
1 How many slices of pizza do American eat per second?
2 How many pizzerias are there in the US?
3 How much money is the pizza industry per year?
4 Which month is national pizza month?
5 Where and when did the first pizzeria open?
6 How many restaurants does Pizza Hut have?
7 Which is the favourite (the least favourite) topping in the United States?
8 Which toppings are the most popular in Japan, in Russia?
9 Which toppings do people in Brazil (in Australia) like?
10 Which toppings do the English like? Which toppings do the French like?
Strana 50 – Language work
• Like as a verb: "In Brazil, they like…."(Pizza Trivia)
• Like as a preposition: "…like the Italian flag (paragraph 1)
• Verb + -ing form: "…enjoyed eating…” (paragraph 1)
• verb + infinitive: "...asked to try (paragraph 1) "...decide to make..."
(paragraph 2)
• adjective + infinitive: "...easy to make, easy to serve..."(introduction),
"...silly to talk about..." (paragraph 1)
81
4. VOCABULARY, strana 52
Adjectives for food, towns, and people
Přídavná jména pro popis jídel, měst a lidí
Průvodce studiem
Cílem této části je rozšířit si slovní zásobu spojenou s jídly, městy
a lidmi. V poslechové části se dozvíte zajímavé informace o New
Yorku a Londýně.
Strana 52, cvičení 1
V každé skupině slov se čtyři přídavná jména nehodí k danému podstatnému
jménu. Která to jsou? Řešení.
Strana 52, cvičení 2
Přídavná jména ze cvičení 1 doplňte do rozhovoru. Poslechněte si nahrávku 6.6 a
zkontrolujte si odpovědi.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě si udělejte cvičení 8 - 10 na straně 41 - 42. Procvičíte si
antonyma (slova opačného významu), synonyma (slova podobného významu),
frázová slovesa a větný přízvuk.
Průvodce studiem
Nebylo to asi vždy jednoduché, a proto si nová přídavná jména
zapište
do slovníčku a naučte se je. Pokud se raději učíte
zábavnější formou, doporučuji vám následující adresy:
Část pro zájemce
Na této adrese si procvičíte přídavná jména, která popisují jídlo.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
06/hwy_int_unit06_4/
Část pro zájemce
Na této adrese si můžete vyluštit křížovku na přídavná jména.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
06/hwy_int_unit06_3/
Část pro zájemce
Zahrajte si pexeso na synonyma.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_games/hwy_int_
marblegame/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 52, cvičení 1
Food: disgusted, wealthy, tasteful, starving
Town: young, antique, excited, capital
People: expensive, antique, long, crowded
Může být jídlo "disgusted"? Ne nemůže. Jídlo může být "disgusting". Pokud je
jídlo "disgusting", tak ten, kdo ho jí je "disgusted".
82
5. LISTENING AND SPEAKING, strana 52
New York and London
Průvodce studiem
Chtěli byste bydlet v New Yorku nebo v Londýně? Těžká otázka,
zvlášť pro ty, kteří nikdy v New Yorku a Londýně nebyli. Na konci
této části budete mít více informací a bude snadnější na tuto otázku
odpovědět.
Strana 52, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 6.7, ve které si Angličané Justin a Cinda povídají o tom,
jak se jim žije a pracuje v New Yorku. Potom si poslechněte nahrávku 6.8.
Uslyšíte Alana, Američana, jak vypráví o svých dojmech z Londýna, kde žije a
pracuje. Dělejte si poznámky k tomu, jak se cizinci vyjadřují k jednotlivým
tématům uvedeným v tomto cvičení. Podle těchto poznámek budete reprodukovat
zkušenosti Justina, Cindy a Alana na tutoriálu. Řešení.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( LISTENING AND SPEAKING)
Strana 52, cvičení 2
Justin and Cinda
people
are quite friendly, busy,
many nationalities
places
like architecture
work/holidays
getting around
shops
food
Alan
Londoners are more reserved
than Americans.
great theatres, orchestras, art
galleries, concerts, museums,
longer working hours,
Leisure
time
is
very
people take fewer holidays
important. The British have
longer
holidays
than
American.
Taxi drivers are unfriendly Taxis are great. Taxi drivers
and rude. Underground is are friendly. Underground is
cheaper. Cinda is afraid of expensive.
driving in NY.
Great. Fifth Avenue is very Shops open longer than they
expensive. Shops are always used to.
open.
A lot of people eats out, they It is much better now. Indian
don't cook.
food is popular.
Průvodce studiem
Máte už představu o tom, zda je lepší žít a pracovat v New Yorku
nebo v Londýně? Povíte mi o tom na tutoriálu.
83
6. WRITING, strana 110
A Description – Popis
Průvodce studiem
V této části se naučíme popisovat pokoj. Už dříve jste se učili, že
při popisu často používáme vazbu " there is / there are”. V našem
popisu budeme také hodně používat vztažné věty a participia.
Participium je, jak víte z úvodu lekce, příčestí. Než začneme
popisovat, zopakujete si vztažná zájmena a použití příčestí.
Strana 110, cvičení 2
Přečtěte si na straně 110 a 111 článek "My favourite room" a odpovězte na
otázku: Proč je tato kuchyně něčím víc než jen místem, kde se vaří a jí? Odpověď.
Strana 110, cvičení 3
Doplňte do článku vztažné věty uvedené ve cvičení. Řešení.
GRAMMAR SPOT, strana 110
1 Ve cvičení 3 podtrhněte vztažná zájmena. K čemu se tato vztažná zájmena
vztahují? Kdy používáme "which", "who", "that", "where" a "whose"?
Řešení.
2 Porovnejte dvojice vět v učebnici. V některé větě můžeme vztažné zájmeno
vynechat. Ve které a proč?
Nápověda: Nezapomeňte, že každá anglická věta musí mít podmět.
3 Podívejte se na příklady příčestí. Přepište je pomocí vztažných vět.
Odpověď.
Řešení.
Strana 111, cvičení 4
Spojte dvojice vět v jedno souvětí. Použijte správného vztažné zájmeno. Řešení.
Strana 111, cvičení 5
Doplňte do vět slovesa z rámečku. Dejte je do tvaru přítomného příčestí ( např.
seeing) nebo minulého příčestí (např. seen). Řešení.
Příklad přítomného příčestí: seeing
Our children, seeing the snow, went to the mountains.
Naše děti, když uviděly ten sníh, odjely do hor.
The people, standing over there, are our friends.
Lidé, kteří stojí támhle, jsou naši přátelé.
Příklad minulého příčestí: written (napsaný), asked (žádaný)
This is the book written by Karel Čapek.
Toto je kniha, kterou napsal Karel Čapek.
Tom is the man asked for help.
Tom je tím mužem, který byl požádán o pomoc.
Všimli jste si, že se příčestí (často) překládají vedlejší větou?
Korespondenční úkol 2
Napište podobný popis svého oblíbeného pokoje v rozsahu 250 slov.
Nezapomeňte uvést důvody, proč se vám líbí. Používejte vztažná zájmena a
příčestí, abyste vytvořili hodně souvětí.
84
Průvodce studiem
Písemnou část této kapitoly máte za sebou. Jsou vám jasná vztažná
zájmena, umíte používat příčestí, proto se umíte vyjadřovat ve
složitějších souvětích.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 110, cvičení 2
It's a place where the family and friends come together.
Strana 110, cvičení 3
(1) I like best
(2) where we cook and eat
(3) where family and friends come together
(4) who are cross and sleepy
(5) which is the focal point of the room
(6) which tells the story
(7) whose family have all emigrated
(8) that we're going to next week
(9) we haven't seen
(10) which means
Grammar Spot,strana 110
1
which tells the story – vztahuje se k velké nástěnce
that we're going to - vztahuje se k svatbě
where we cook and eat - vztahuje se ke kuchyni
whose family have all emigrated – vztahuje se k tetě Nancy
which is the focal point –vztahuje se k podlouhlému stolu
which means – se vztahuje ke skutečnosti, že používají hlavní vchod
who are cross and sleepy – vztahuje se k dětem
where family and friends – vztahuje se ke kuchyni
Používáme vztažné zájmeno:
which (nebo that), když odkazujeme k věcem
who(nebo that), když odkazujeme k lidem
where, když odkazujeme k místům
whose, když odkazujeme k vlastnictví někoho
2
This is the room ( which) I like best. (Vztažné zájmeno můžeme vynechat.)
He's a friend (who) we haven't seen for years. (Vztažné zájmeno můžeme
vynechat.)
Pokud je vztažné zájmeno "who", "which" nebo "that" předmětem vztažné věty,
můžeme ho vynechat.
Pokud je vztažné zájmeno "who" "which" nebo"that" podmětem vztažné věty,
nemůžeme ho vynechat, protože potom by ve vedlejší vztažné větě chyběl
podmět.
This is the room which has a good view of the sea.
He's a friend who lives in London.
85
3
I have so many happy memories of times spent there.
I have so many happy memories of times that we spent there.
I have so many happy memories of times which we spent there.
I have so many happy memories of times we spent there.
There is a large window looking out onto two apple trees in the garden.
There is a large window that looks out onto two apple trees in the garden.
There is a large window which looks out onto two apple trees in the garden.
Strana 111, cvičení 4
1 The blonde lady who/that is wearing a black dress is Pat.
2 There's the hospital where my sister works.
3 The postcard which/that arrived this morning is from Auntie Nancy.
4 I passed all my exams, which made my father very proud. ("which" po čárce
znamená v tomto souvětí "což")
5 Did you meet the girl whose mother teaches French?
Strana 111, cvičení 5
Doplnili jste:
1 …listening to music.
2 … stuck on the wall.
3 … playing on his computer.
4 … arranged on my shelves.
5 … given to me on my last birthday.
7. EVERYDAY ENGLISH, strana 53
"Signs and sounds" – "Nápisy a hlášení"
Průvodce studiem
Poslední část bývá většinou nejlehčí a bude tomu tak i v tomto
případě. Cílem bude vysvětlit si význam nápisů, se kterými se
můžete setkat v anglicky mluvících zemích.
Strana 53, cvičení1
Je tu deset různých nápisů. Kde byste je mohli vidět? Řešení.
Příklad:
"All visitors must sign in."
Tento nápis můžeme vidět v recepci nějaké administrativní budovy. Nápis říká:
Všichni návštěvníci se musí zapsat.
Strana 53, cvičení 2
Kde byste mohli slyšet tyto věty? Řešení.
Průvodce studiem
Souhlasíte s tím, že tato část byla velmi lehká?Kdo nemá ještě
angličtiny dost, může si poslechnout nahrávku 6.9, kde uslyší
pěknou písničku. Pracovat s ní budeme až na tutoriálu. Kdo dává
přednost hrám, může si jednu zahrát
na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_g
ames/hwy_int_marblegame/
86
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( EVERYDAY ENGLISH)
Strana 53, cvičení 1
1 V recepci, v administrativní budově.
2 Na oblečení.
3 Na parkovišti.
4 Na tubě nebo lahvičce krému, který se používá na pleť.
5 Šatna/ kabinka.
6 V restauraci.
7 Nálepka na obalu domácího výrobku, který může poškodit zdraví (např. Savo).
8 Na krabičce cigaret.
9 Na letišti.
10 Na garážových vratech.
Strana 53, cvičení 2
Coming up next ... - on the radio
Please listen …- on a telephone booking line
Please place your tray ... - on a plane
How would you ... - in a bank
Just looking … - in a shop (A reply to the question: "Can I help you"?)
We apologie … - at a railway station
Shrnutí lekce:
• Tato lekce byla velmi bohatá, zvláště na gramatické jevy.
Naučili jste se používat slovo "like" – jako sloveso i jako
předložku. Znáte různé typy otázek s "like" a víte, v jaké
situaci je použít.
• Dále jste se zopakovali slovesné vzorce, vztažná zájmena
a příčestí.
• V části "Reading and Speaking" jste se dověděli zajímavé
informace o pizze.
• Obohatili jste si slovní zásobu vhodnou pro témata: jídlo,
město a lidé.
• Víte, jak se žije cizincům v New Yorku a Londýně.
• Naučili jste se popisovat pokoj.
• V poslední části "Everyday English" jste se seznámili
s různými nápisy a frázemi, se kterými se můžete setkat
v anglicky mluvících zemích.
• Splnili jste dva korespondenční úkoly.
87
LEKCE 7
THE WORLD OF WORK
SVĚT PRÁCE
V této lekci:
• najdete sedm částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Writing;
4. Reading and Speaking;
5. Vocabulary;
6. Listening and Spekaing;
7. Everyday English,
• najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
• si zopakujete předpřítomný čas v činném i trpném rodě,
• se naučíte psát žádost o místo a životopis,
• se seznámíte se zajímavými profesemi,
• si osvojíte další frázová slovesa,
• si poslechnete, jak vypadá den jednoho penzisty,
• se zdokonalíte v telefonování,
• najdete tři korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Present Perfect active, Present Perfect passive,
Phrasal verbs, On the phone
Čas potřebný k prostudování lekce:
1.Grammar I
2 hodiny
2.Grammar II
2 hodiny
3. Writing
2 hodiny
4. Reading and Speaking
2 hodiny
5. Vocabulary
1 hodina
6. Listening and Speaking
1 hodina
7. Everyday English
1 hodina
88
1. GRAMMAR, strana 55
The job interview – Pracovní pohovor
Průvodce studiem
Předpřítomný čas jste se už učili, takže tato část bude pro vás
opakováním a prohloubením znalostí.
Strana 54, TEST YOUR GRAMMAR
1. Odpovězte na otázky 1 – 5. Svoje odpovědi si porovnejte s mými na konci této
části.
Řešení.
2. Napište o mně pár vět. Vycházejte z mých odpovědí na otázky v bodě 1.
Příklad: She is a teacher. She has been a teacher for ….
3. Které časy jsou v otázkách použity?
Řešení.
Odpověď.
Strana 54, cvičení 1
Přečtěte si inzerát na straně 54. Líbila by se vám tato práce? Pokud ano, podívejte
se na webové stránky společnosti.
Strana 55, cvičení 2
Nancy Mannové by se práce ve "Worldwatch Europe" líbila. Poslechněte si
nahrávku 7.1, ve které se Nancy účastní pracovního pohovoru. Promyslete si
odpověď na otázku: Myslíte si, že Nancy práci dostane? Proč ano/ne?
Strana 55, cvičení 3
Přečtěte si první část pohovoru. Doplňte do textu slovesa "do", "did" nebo "have".
Poslechněte si znovu nahrávku 7.1 a zkontrolujte si odpovědi.
GRAMMAR SPOT, strana 55
1 Pracuje Nancy stále pro Intertec? Pracuje pořád pro BBC?
Odpovědi.
2 Porovnejte 3 věty v učebnici a odpovězte na otázku:
Proč je v každé větě použitý jiný čas?
Odpověď.
Na straně 143 - 144 v bodech 7.1. a 7.2 najdete velmi podrobný popis
předpřítomného času. Vzhledem k tomu, že předpřítomný čas není pro vás nový
gramatický jev, nebudu se vyjadřovat k tomu, jak se tvoří věta kladná a záporná
nebo jak vypadá otázka a krátká odpověď. Shrňme si jen pravidla použití.
Předpřítomný čas se používá pro:
• vyjádření děje, který začal v minulosti a trvá až do přítomnosti. Používá se
často se slovy FOR nebo SINCE.
John has been here for three months. Jan je tu už tři měsíce.
(Nedokončená minulost – děj začal v minulosti, před třemi měsíci, ale John je
stále tady.)
• popisy zážitků a životních zkušeností. Mluvčí stále žije a neříká, kdy se přesně
děj odehrál (někdy během jeho života).
Používá se se slovy EVER? nebo NEVER.
Have you ever written a poem?
Napsal jsi někdy nějakou báseň?
Yes, I have.
Ano, napsal.
Have you ever eaten a Japanese dish? No, I haven't.
Už jsi někdy jedl japonské jídlo?
Ne, nejedl.
89
I have never visited London.
Nikdy jsem nenavštívila Londýn.
•
Děj, který se odehrál v minulosti a svými následky zasahuje do přítomnosti.
Zajímá nás výsledek děje.
Používají se přitom často slova ALREADY, JUST nebo YET.
I have just made a cake .
Právě jsem upekla koláč.
Úkol k zamyšlení 1
Přeložte tuto dvojici vět:
He's been to New Zealand.
He's gone to New Zealand.
Řešení.
Úkol k zamyšlení 2
Zamyslete se nad následujícími větami a odpovězte na otázku: Jaká část dne je
v okamžiku promluvy? (Je dopoledne, odpoledne nebo večer?)
Have you seen Jane this morning?
Did you see Jane this morning?
Odpověď.
Průvodce studiem
Ze zkušenosti vím, že hodně teoretizování nemusí být vždy efektivní.
Pro předpřítomný čas to platí zvlášť. Udělejte si všechna cvičení
v této části a uvidíme, jak na tom budete na jejím konci.
Strana 55, cvičení 4
Přečtěte si a doplňte druhou část pohovoru. Poslechněte si nahrávku 7.2 a
zkontrolujte si odpovědi.
Strana 56, cvičení 1
V tabulce jsou nejdůležitější události ze života Nancy Mannové. Spojte řádky ve
sloupci A s časovými údaji ve sloupci B a vytvoříte její životní příběh.
Poslechněte si nahrávku 7.3 a zkontrolujte si řešení.
Strana 56, cvičení 4
Všechna slovesa v rámečku jsou nepravidelná. Jaký je jejich 2. a 3. tvar? Seznam
nepravidelných sloves najdete na straně 157, podívejte si na ni, až budete
kontrolovat řešení.
Korespondenční úkol 1
Přeložte tyto dva rozhovory:
1
A:Přečetl jsi už někdy knížku v angličtině?
B: Ano.
A: Kdy to bylo?
B: Před dvěma lety.
A: Jak se jmenovala a kdo ji napsal?
B: Už si nevzpomínám.
2
C: Jedl jsi někdy indické jídlo?
D: Ano, jedl.
C: Kdy to bylo?
D: Když jsem byl na dovolené v Řecku, navštívili jsme indickou restauraci.
90
C: Jaké to bylo?
D: Vynikající. Jídlo bylo velmi chutné a nebylo příliš drahé.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě na straně 43 - 46 najdete cvičení 1 – 6, která procvičují
předpřítomný čas. Dnes se do nich ale nepouštějte. Začněte až zítra, lépe si pak
tento gramatický jev upevníte. Správná řešení najdete v Klíči.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Strana 54, Test your grammar
1
1 I am a teacher.
2 I have been a teacher for fourteen years.
3 I was a technician.
4 I have been to Great Britain, Finland, Spain, Germany, France, and Italy.
5 I went to Finland 2 years ago. I went there on business.
I went to France last year. I went there on holiday.
2
She is a teacher. She has been a teacher for fourteen years. Before that she was a
technician. She has been to Great Britain, Spain, Germany, France, and Italy. Two
years ago she went to Finland on business. Last year she spent her holiday in
France.
3 Odpověď:
1 Přítomný prostý - Present Simple
2 a 4 Předpřítomný prostý - Present Perfect Simple
3 a 5 Minulý prostý - Past Simple
Grammar Spot, strana 55
1 Ano, pracuje (Intertec). Ne, nepracuje (BBC).
2
V každé větě je použitý jiný čas, protože každá věta vyjadřuje jiný vztah mezi
přítomností a minulostí.
Nancy říká:
I work for Intertec Publishing. – pracuje tam teď ( Present Simple)
I've worked there for nearly five years. – před pěti lety začala a je tam dodnes
(Present Perfect)
I worked for the BBC World Service – pracovala a už nepracuje (Past Simple)
Úkol k zamyšlení 1
He's been to New Zealand. Byl na Novém Zélandě.
He's gone to New Zealand. Odjel na Nový Zéland.
Úkol k zamyšlení 2
Odpověď:
Have you seen Jane this morning?
Řekli jsme si, že předpřítomný čas vyjadřuje děj, který zasahuje do přítomnosti,
tedy použití předpřítomného času v této větě ukazuje, že je pořád ještě dopoledne.
Did you see Jane this morning?
Minulý čas naznačuje skončený děj, tedy už není ráno či dopoledne, ale
odpoledne nebo večer.
91
2. GRAMMAR II, strana 56
It's in the news – Je to ve zprávách
Průvodce studiem
V minulé části jste zopakovali předpřítomný čas v rodě činném. V
této části se naučíte, jak vypadá předpřítomný čas v rodě trpném.
Předpřítomný čas v rodě činném i trpném se naštěstí používá podle
stejných pravidel, a proto vám to půjde velmi hladce.
Strana 56, cvičení 1
Přečtěte si tyto novinové titulky. Neznámá slovíčka si najděte ve slovníku.
Strana 57, cvičení 2
Čtěte a poslouchejte televizní zprávy věnované stejným událostem, které popisují
novinové titulky ve cvičení1. Doplňte věty podle toho, co slyšíte.
GRAMMAR SPOT, strana 57
1 Na kterou z otázek umíte odpovědět? Odpovězte na ně.
Na které otázky odpovědi neznáte? Proč?
Řešení.
2 Které věty ve cvičení 2 na straně 57 jsou v činném a které v trpném rodě?
Odpověď.
Na straně 144 v bodě 7.3 najdete krátký odstaveček věnovaný předpřítomnému
času v trpném rodě. Důležitá pro vás je jeho forma.
has/have been + 3. tvar slovesa (minulé příčestí)
It has been sold. Prodalo se to.
They have been sold. Prodali se.
Pro použití platí stejná pravidla jako pro předpřítomný čas v rodě činném.
Strana 57, cvičení 1
Dané novinové titulky přepište do vět pro televizní zprávy.
Příklad najdete v učebnici. Poslechněte si nahrávku 7.5 a porovnejte si řešení.
Strana 57, cvičení 3
Do každé z daných vět umístěte slova z rámečku. Existuje několik možností,
napište pokud možno všechna. Řešení.
Strana 57, cvičení 4
Podtrhněte správný tvar slovesa. Řešení.
Část pro zájemce
Nezapomeňte, že v pracovním sešitě se tato gramatika procvičuje na straně 47 48 ve cvičení 9 a 10. Nemusíte je dělat dnes, odložte si je na zítřek. Pro dnešek
vám nabízím ještě pár adres, kde byste si mohli tuto gramatiku procvičit také.
Část pro zájemce
Procvičte si předpřítomný čas.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit07
/hwy_int_unit07_1/
92
Část pro zájemce
Rozdíly mezi předpřítomným časem v rodě činném a trpném procvičíte na této
stránce:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit07
/hwy_int_unit07_2/
Část pro zájemce
Na této adrese najdete test na trpný rod- zaškrtněte políčko "The Passive".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/c_stopandcheck/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 57, cvičení 2
1 has escaped
2 have been awarded
3 has hit
4 have been laid off
5 has been knocked out
Grammar Spot, strana 57
1 Umíte odpovědět na otázky 1 a 3, ale ne na otázky 2, 4 a 5.
Odpověď na otázku 1: Charles Watkins has escaped from jail.
Odpověď na otázku 2: Hurrican Jeffrey has hit the Caribbean.
Na další otázky neznáme odpovědi, protože věty jsou v trpném rodě a neznáme
konatele děje. Ve větách v trpném rodě není totiž důležitý.
2
Činný rod: věty 1 a 3
Trpný rod: věty 2, 4 a 5
Strana 57, cvičení 1 - oddíl "Praktice"
2 A cruise ship has sunk off the coast of Florida.
3 Maria Martin, the famous ex-model, has left ₤3 million to her pet cat, Ginger.
4 A priceless Van Gogh painting has been stolen from an art gallery in Madrid.
5 Floods have killed at least 20 people and 200 more have been left homeless in
the West Country.
6 An 18-year-old student has been elected mayor of a town in California.
7 Company Director Paul Swan has been forced to resign because of a financial
scandal.
8 The world champion runner Ken Quicksilver has failed a drugs test at the
Olympic Games and is expected to be disqualified.
Strana 57, cvičení 3
1 I've just washed my hair. – Právě jsem si umyla vlasy.
I've already washed my hair. – Už jsem si umyla vlasy.
2 Have you just played basketball? – Hráli jste právě basketbal?
Have you played basketball yet? – Už jste hráli basketbal?
Have you ever played basketball? – Už jsi hrál někdy basketbal?
3 He hasn't learned to drive yet. – Ještě se nenaučil řídit.
He hasn't ever learned to drive. - Nikdy se neučil řídit.
4 They've just finished the exercise. – Právě skončili se cvičením.
They've already finished the exercise.- Už dokončili to cvičení.
93
5 She's already learned a foreign language. - Už se učila cizí jazyk.
She's never learned a foreign language. – Nikdy se neučila cizí jazyk.
6 We've just met your teacher. – Právě jsme potkali vašeho učitele..
We've already met your trachet. – Už jsme se setkali s vaším učitelem.
We've never met your trachet. – Nikdy jsme se nesetkali s vaším učitelem.
7 Have they just finished doing the washing up? – Právě domyli nádobí?
Have they finished doing the washing up yet? - Už domyli nádobí?
Have they already finished doing the washing up? - Už domyli nádobí?
8 Has it just stopped raining? – Přestalo zrovna pršet?
Has it stopped raining yet? – Už přestalo pršet?
Has it already stopped raining? – Už přestalo pršet?
Strana 57, cvičení 4
1 has resigned, has been elected
2 was announced
3 did you go
4 Has … been
5 took off
6 has hit, has fallen, have been advised
3. WRITING, strana 112
A Letter of Application – Žádost o místo
Průvodce studiem
Žádost o místo je velmi důležitý dopis. Abyste se dostali na seznam
uchazečů, kteří jsou pozváni k pohovoru (anglicky "short list”),
musíte mít dobře napsanou žádost a životopis. V této části se to
naučíte. Nakonec si jednu žádost o místo sami napíšete.
Strana 112, cvičení 1
Přečtěte si žádost o místo, kterou psala Nancy Mannová. Doplňte do dopisu slova
a fráze z rámečku. Řešení.
Strana 113, cvičení 2
Odpovězte na otázky. Řešení.
Korespondenční úkol 2
Přečtěte si inzerát na straně 113 ve cvičení 3. Napište svoji žádost o místo v
Trans-Globe Tours. Žádost Nancy Mannové na straně 112 vám poslouží jako
návod. Dopis by měl být rozsahu 180 - 200 slov.
Část pro zájemce
Společně s žádostí se posílá i strukturovaný životopis. Ten najdete v pracovním
sešitě na straně 47, cvičení 8. Přečtěte si ho a doplňte rozhovor na straně 46.
Výsledky si ověřte v Klíči.
94
Část pro zájemce
Nancy Mannová napsala žádost o místo a teď je právě u pohovoru. Chcete slyšet,
o čem diskutují? Najděte si tuto adresu a rozhovor si poslechněte. Tak, jak jste
zvyklí, si můžete nastavit svoji roli v pohovoru a diskutovat s počítačem.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/f_everydayenglish
/hwy_int_dialogue05/
Průvodce studiem
V této části jste se dozvěděli, jak se píše žádost a strukturovaný
životopis. Ještě to bude možná pár let trvat, než se budete
doopravdy o místo ucházet, ale jsem si jista, že to klidně může být
v angličtině. Základní stavební kameny pro tuto dovednost jste
získali již dnes.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING)
Strana 112, cvičení 1
I am writing in response to your advertisement…..
As you will see from the enclosed c.v.….
I consider myself the ideal candidate… all the relevant experience.
I have travelled widely in South America… frequently go to Japan on business.
I speak French, German, and Spanish fluently.
I am enthusiastic and hard-working person.
I … can meet deadlines.
I look forward to hearing from you……
Strana 113, cvičení 2
1 A journalist.
2 She read their advertisement in Guardian.
3 She is sending her c.v. ("curriculum vitae" – "životopis")
4 She is the right person for the job because of her qualification and experience.
She is hard-working, enthusiastic, and good at meeting deadlines and organizing.
4. READING AND SPEAKING, strana 58
Dreams Jobs – Práce mých snů
Průvodce studiem
Kolik profesí dokážete anglicky vyjmenovat? Věřím, že dost, ale
dovolím si tvrdit, že nikdo z vás by nepřišel s "lovcem hurikánů”? –
"hurricane hunter”. To musí být zajímavá profese, nemyslíte? Tak
si o ní teď přečtěme!
Strana 58, cvičení 2
Přečtěte si příběhy tří lidí, kteří si myslí, že našli práci svých snů. Můžete
používat slovník. Ke každému článku napište odpovědi na otázky ve cvičení 1 na
straně 58. Řešení.
Strana 58, cvičení 4
Odpovězte na otázky k článkům, které jste si právě přečetli. Řešení.
95
Strana 58 – Language work
Podtržená slova ve cvičení 4 jsou frázová slovesa (vysvětlíme si později). Najděte
jejich význam mezi slovesy a frázemi v rámečku. Řešení.
Průvodce studiem
Tak jak vám to šlo? Text nepatřil k těm jednoduchým a vy jste ho
zvládli, gratuluji. Pokud chcete, zapište si neznámá sloví čka z textu
do slovníčku.
V této části jste četli o třech různých profesích. Která by se vám
líbila nejvíc? Toto téma bude předmětem našeho tutoriálu.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 58, cvičení 2
Stanley Karras - meteorologist
1 Yes. You need to study maths and science and get a degree in meteorology.
2 Yes.
3 Yes. You work with top scientists.
4 Both indoors and outdoors.
5 No.
6 Yes. You could fly into a hurricane.
7 Yes.
Linda Spelman –trapeze artist
1 Yes. Courses in gymnastics and trapeze.
2 No. A lot less than a lawyer.
3 Yes. Circus people.
4 Indoors. In a circus tent.
5 Yes.
6 Yes.(although Linda doesn't say this)
7 Yes.
Michael Doyle-ironworker
1 No. Father teaches Michael.
2 Yes.
3 Yes.
4 Outdoors.
5 Yes.
6 Yes.
7 Yes.
Strana 58, cvičení 4
1 all of them
2 Linda Spelman
3 Stanley Karras
4 Michael Doyle
5 Stanley Karras/Linda Spelman
6 Stanley Karras/Linda Spelman
7 Stanley Karras
8 Stanley Karras
9 Linda Spelman
10 Linda Spelman
Strana 58, Language work
1 have a good relationship with
2 start doing (a hobby)
3 think of
4 pass down
5 separated from
6 finally find yourself
7 leave the ground and fly
8 find by chance
9 continue
10 stop doing
96
5. VOCABULARY, strana 60
"Phrasal verbs"
Průvodce studiem
Frázová slovesa bývají někdy noční můrou studentů. Musí se velmi
často procvičovat, aby se vám dobře zažila. Frázová slovesa mohou
být idiomatická nebo doslovná. Tato část má za cíl kategorizovat
frázová slovesa a prezentovat jejich pravidla.
GRAMMAR SPOT, strana 60
1.V textech na straně 58 - 59 je mnoho frázových sloves. V učebnici máte
uvedené dva příklady. Vypište ostatní příklady. Řešení.
2.Frázová slovesa mohou být doslovná a idiomatická.
Literal - Doslovná:
V učebnici máte příklad slovesa "look out":
Dívala se z okna na západ slunce.
Idiomatic - Idiomatická:
V učebnici máte příklad slovesa "look out":
Pozor! Ten pes tě kousne!
Frázová slovesa se dají rozdělit do čtyř skupin.
Typ 1:
Sloveso + částice + ( žádný předmět)
Verb + particle (no object)
Doslovná: go out, sit down, stand up, go away, walk out, walk past
Idiomatická: go out (zhasnout), work out (vyřešit), fall through (nezdařit se)
Typ 2:
Sloveso + částice + předmět (oddělitelné)
Verb + particle + object (separable)
Doslovná: Put up st., take away, pull down, put off,
Idiomatická: put up sb. (poskytnout někomu nocleh), put off st.(odložit na pozdější
dobu), let sb. down (zklamat někoho)
Frázová slovesa typu 2 jsou oddělitelná, může se tedy podstatné jméno přemístit
mezi sloveso a částici.
Příklad: I put up the tent. = I put the tent up.
Pokud je předmětem zájmeno, musí být vždy mezi slovesem a částicí.
Příklad: I put it up.
Typ 3:
Sloveso + částice + předmět ( neoddělitelné)
Verb + particle + object (inseparable)
Doslovná: come across st., look for st./sb., drive past st./sb., run across, get over
Idiomatická: come across sb./st.(potkat někoho náhodou/narazit náhodou na
něco), look after (pečovat), take after sb. (vyvést se po někom), get over (dostat se
z)
Frázová slovesa typu 3 jsou neoddělitelná, a proto předmět (podstatné jméno
nebo zájmeno) je vždy za částicí. Příklad: She'll look after it for them.
97
Typ 4:
Sloveso + částice + částice
Verb + particle + particle
Jsou všechna idiomatická: get along with (vycházet s), look forwad to (těšit se na
něco), put up with (smířit se s/snášet)
Jsou vždy neoddělitelná.
Příklad: They're looking forward to him.
Více příkladů ke každému typu najdete na straně 144 v bodě 7.4.
Průvodce studiem
Není to jednoduché, viďte. Nepočítejte, že na konci této části
budete moci říct "umím frázová slovesa". Napište si frázová slovesa
z bodu 7.4 do slovníčku a alespoň dvakrát si je přečtěte, než se
pustíte do následujících cvičení.
Strana 60, cvičení 1
V těchto dvojicích vět je v jedné větě frázové sloveso s doslovným významem a
v druhé idiomatické. Řekněte, ve které větě je každé sloveso. Řešení.
Strana 60, cvičení 2
Nahraďte slova psaná kurzívou zájmenem. Nezapomeňte, že ve větě s frázovým
slovesem typu 2 musíte změnit i slovosled. Řešení.
Strana 60, cvičení 3
Doplňte do každé dvojice vět jedno frázové sloveso z rámečku. Ve které dvojici
vět je význam frázového slovesa odlišný? Řešení.
Průvodce studiem
Tak jak vám to jde? Děláte chyby? Nezoufejte, vraťte se k
jednotlivým cvičením později, až se vám to trošku uleží. Frázová
slovesa chtějí svůj čas. V přijímacích testech na vysokou školu bývá
poměrně dost úloh na frázová slovesa, bylo by škoda, kdybyste na
nich zbytečně ztráceli body.
Část pro zájemce
Frázová slovesa si můžete procvičit i na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
07/hwy_int_unit07_3/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Grammar Spot, strana 60
Stanley Karras: take off, cut off, come up with
Linda Spelman: too up, heard of, get on with, hand out, gave up, carry on, go for
Michael Doyle: handed down, came over, get on, back off
Strana 60, cvičení 1
1 a idiomatic
2 a idiomatic
3 a idiomatic
4 a literal
5 a literal
b literal
b literal
b literal
b idiomatic
b idiomatic
98
Strana 60, cvičení 2
1. He turned it on.
2. I'm looking for them.
3. She's taken them off.
4. He took it up when he retired.
5. I came across.
6. I looked them up in my dictionary.
7. The Walter took them away.
Strana 60, cvičení 3
1 put up with
2 come up with
3 run out of
4 get on with
5 looking forward to
Jiný význam mají frázová slovesa ve dvojicích 3 a 4.
1 put up with - v obou větách znamená "tolerate" - snášet
2 come up with - v obou větách znamená "find"- najít, přijít na
3 run out of - v 1. větě znamená: "finish the supply" vyčerpat zásobu
- v 2. větě znamená doslovný význam: vyběhnout z
4 get on with - v 1. větě znamená: "have a good relationship with"
dobře s někým vycházet
- v 2 větě znamená: "continue doing" - pokračovat v/s
5 looking forward to - v obou větách znamená "těšit se na"
6. LISTENING AND SPEAKING, strana 61
"The busy life of a retired man" – "Rušný život penzisty"
Průvodce studiem
Po takové náročné části přijde něco jednoduššího, bude to poslechové cvičení.
Dozvíte se, že život v důchodu může být velmi pestrý a zajímavý.
Strana 61, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 7.6, ve které Thomas Wilson hovoří se svojí vnučkou
Philippou. Kdo z nich je, podle vás, šťastnější?
Možná odpověď.
Strana 61, cvičení 3
Podtrhněte správnou formu slovesa a pak na tyto otázky odpovězte. Řešení.
Strana 61, cvičení 4
Odpovězte na otázky. Řešení.
Korespondenční úkol 3
Odpovězte na otázky v oddíle "What do you think?" na straně 61.
Průvodce studiem
Blahopřeji, v této části jste si prohloubili znalosti frázových
sloves. Pomůže vám to při čtení i při poslechu, tak se k nim občas vraťte.
99
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 61, cvičení 2
Tomáš se zdá šťastnější. Neztěžuje si, i když se mu stýská po manželce a psovi.
Philippa je v životě méně šťastná. Ztěžuje si, že nejezdí na zajímavá místa a že se
musí pořád připravovat na zkoušky.
Strana 61, cvičení 3
1 How long has he been retired? Four years. (He is still retired, not dead.)
2 How long did he work for Courtlands? Forty years. (He doesn't work there any
more.)
3 When did he go to Wales? Last Easter. (He is not there now.)
4 How long was he married? Thirty-five years. (His wife died. He's a widower.)
Strana 61, cvičení 4
1 Because he can go for a walk. He has made some good friends there.
2 He has visited Wales, the Caribbean, Spain, Morocco, and Turkey. He went to
Australia two years ago.
3
Rover: his dog, who died.
Ted and Marjorie: good friends from the golf club- he went to Wales
with them
Keith: his brother in Australia
Miriam: an American widow he met on the cruise
Kylie: his niece
Helen: his daughter
4 The death of his wife and his dog.
5 She complains that she doesn't travel. She spends her time studying and
preparing for exams.
7. EVERYDAY ENGLISH, strana 61
On the phone – Na telefonu
Průvodce studiem
Telefonování patří k běžným činnostem našeho každodenního
života. Umíte správně telefonovat? Umíte telefonovat anglicky?
Něco už o telefonování víte,ale pojďme si vaše znalosti shrnout a
prohloubit! ☺
Strana 61, cvičení 1
Doplňte telefonické hovory frázemi z rámečku. Poslechněte si nahrávku 7.7 a
zkontrolujte si řešení. Poslouchejte rozhovory ještě několikrát.
Část pro zájemce
Slovní zásobu potřebnou k telefonování si můžete procvičit na této adrese
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit
07/hwy_int_unit07_4/
Část pro zájemce
Otevřete si stránku na této adrese a procvičujte telefonování. Měňte si role a
telefonujte s počítačem.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/f_everydayenglish
/hwy_int_dialogue02/
100
Část pro zájemce
V pracovním sešitě si najděte stranu 49 a projděte si cvičení 11, 12 a 13.
Zopakujete si předložky. Procvičíte si dále slova, která mají více významů. Víte,
jak se takovým slovům v češtině říká? Ano, jsou to homonyma. Nacvičíte si také
výslovnost některých slov a určíte jejich správný přízvuk. Hra "Stress Monster”
také cvičí správný přízvuk a je navíc zábavná, tak si zahrajte.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/e_games/
Průvodce studiem
Naučili jste se docela dobře telefonovat. Slovní zásobu k
telefonování nezapomeňte. Budete ji potřebovat na tutoriálu. Část
"On the Phone” je u konce a s ní i lekce sedmá. Hodně jste se
naučili. Pomalu, ale jistě si zvyšujete svoji cenu na trhu práce. Kdo
bude umět dobře anglicky, nebude mít problém najít si dobrou
práci, to mi věřte.
Shrnutí lekce:
• V
gramatické
části
jste
si
upevnili
znalosti
předpřítomného času. Umíte ho používat i v trpném rodě.
• Naučili jste se psát žádost o místo a životopis.
• Přečetli jste si o neobvyklých zaměstnáních.
• Znáte pár nových frázových sloves.
• Umíte už docela dobře anglicky telefonovat.
• Splnili jste tři korespondenční úkoly.
101
LEKCE 8
JUST IMAGINE!
JEN SI PŘEDSTAV!
V této lekci:
• najdete sedm částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Reading and Speaking;
4. Vocabulary and Speaking;
5. Listening;
6. Writing;
7. Everyday English,
• za každou částí najdete řešení úloh a správné odpovědi na otázky,
• si zopakujete podmínkové a časové věty,
• se naučíte používat přídavná jména s výrazy "very" a "absolutely",
• se dočtete, že není dobré přijít snadno k penězům,
• se dozvíte zajímavé informace o charitativních organizacích,
• budete psát strašidelnou povídku,
• najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Conditionals, Time clauses, Base and strong
adjectives, Making suggestions, Narrative
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
2 hodiny
3. Reading and Speaking
2 hodiny
4. Vocabulary and Speaking 1 hodina
5. Listening
1 hodina
6. Writing
1 hodina
7. Everyday English
1 hodina
102
1. GRAMMAR I, strana 62
A place in the Sun – Místo na slunci
Průvodce studiem
Podmínkové věty jste se už učili a tato část bude pro vás víceméně
opakováním. Získáte však i nové poznatky. Dozvíte se , co je to
"zero conditional". Naučíte se dále používat časové věty i
s předpřítomným časem.
Strana 62, TEST YOUR GRAMMAR, 1
a) Spojte řádky ve sloupci A s řádky ve sloupci B
Řešení.
b) Jaké formy slovesa jsou použity ve vytvořených souvětích? Odpovědi.
Strana 62, cvičení 1
Jacka a Annie už nebaví anglického počasí, a proto se stěhují do Španělska, kde
budou žít na slunci a pěstovat citróny. Jejich přítel David, si myslí, že je to ztřeštěný
nápad. Poslechněte si nahrávku 8.1, ve které uslyšíte jejich rozhovor. Doplňte do
tohoto rozhovoru výrazy z rámečku. Poslouchejte i několikrát.
Strana 63, cvičení 3
V další části rozhovoru mezi Davidem a Annie dejte slovesa v závorce do správného
tvaru. Poslechněte si nahrávku 8.2 a zkontrolujte si řešení.
GRAMMAR SPOT, strana 63
1 Která věta vyjadřuje jistotu v budoucnosti a která jen pravděpodobnost v
budoucnosti?
Odpověď.
2 Podtrhněte ve větách v učebnici časové výrazy.
3. V jakém čase jsou slovesa ve větách s časovými výrazy?
Řešení.
Odpověď.
Na straně 145 - 146 si rozšíříte svoje znalosti podmínkových a časových vět.
8.1 First conditional - První podmínková věta
V lekci 9 v předchozím díle Headway jste se učili, jak vypadá první podmínková věta
kladná a záporná i jak se tvoří otázka. Pokud jste to zapomněli, v bodě 8.1 si to
můžete zopakovat.
Poznámka:
Ve vedlejší větě v podmínkovém souvětí se užívá spojka "if". Můžete však použít i
výraz "in case" (pro případ, že). Spojka "unless" se používá ve významu "if … not".
Příklady:
Unless he comes, I'll call you. – Jestli nepřijde, zavolám ti.
I'll go by car in case it rains. – Pojedu autem pro případ, že bude pršet.
Kontrolní úkol
V bodě 8.1 v oddíle "Use" máte osm příkladů první podmínkové věty. Umíte je
přeložit do češtiny?
Řešení.
8.2 Time clauses - Časové věty
V bodě 8.2 najdete časové spojky, po kterých následuje přítomný čas.
103
I'll send you a postcard when I get there.
Pošlu ti pohlednici, až tam přijedu.
Dále si zde přečtete, že v časové větě můžeme použít pro zdůraznění ukončenosti
děje předpřítomný čas.
When I've read the letter, I'll send it back.
Až ten dopis přečtu, pošlu ho zpátky.
I'll go out after I've done the washing.
Půjdu ven, až vyperu.
8.3 Zero conditional - Nultá podmínka
"Zero conditional" vyjadřuje podmínku, která platí kdykoli, např. "Když dlouho prší,
mám špatnou náladu". Používá se v ní spojka jestliže ("if"), když ("when") nebo
kdykoliv ("whenever").
If you spend over ₤100 at our shop, you get a ten per cent discount.
Když utratíte v našem obchodě víc jak 100 liber, dostanete slevu deset procent.
PRACTICE
Another busy day – Další rušný den
Strana 63, cvičení 1
Vložte spojky "if", "as soon as" a "before" do příslušných rámečků. Slovesa
v závorce dejte do správného tvaru. Poslechněte si nahrávku 8.3 a zkontrolujte si
řešení.
Korespondenční úkol 1
Napište otázky a odpovědi podle cvičení 2 (oddíl "Another Busy Day") na straně 63.
Příklad máte uveden v učebnici.
Část pro zájemce
Navrhuji vám, abyste odložili cvičení v pracovním sešitě na zítřek. Procvičíte si
probírané gramatické jevy na straně 50 - 51 ve cvičeních 1 - 4. Správné řešení
najdete v Klíči.
Část pro zájemce
Časová souvětí si můžete procvičit na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit08/hw
y_int_unit08_1/
Část pro zájemce
Udělejte si test. Zaškrtněte políčko vedle "Time clauses".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/c_stopandcheck/
Průvodce studiem
Dobrá práce! Nic těžkého to určitě nebylo. Zopakovali jste si
časové věty. Víte, kdy použít nultou podmínku. Další gramatická
část bude také pro vás lehká, věřte mi.
104
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Strana 62, Test your grammar, 1
a) 1 If I had ₤5 million, I'd give up my job and travel around the world.
2 If you're going to the post office, could you post this letter for me?
3 If I see Anna, I'll tell her about the news.
4 If you want to do well in life, you have to work hard.
5 If you don't feel well, go to bed and rest.
b)
Souvětí 1: první věta Souvětí 2: první věta Souvětí 3: první věta Souvětí 4: první věta Souvětí 5: první věta -
minulý čas, druhá věta - "would" + infinitive
vazba "going to", druhá věta - "could" + infinitiv
přítomný čas, druhá věta - "will" + infinitiv
přítomný čas, druhá věta - přítomný čas
přítomný čas, druhá věta - rozkazovací způsob
Grammar Spot, strana 63
1
If I see Anna, I'll tell her. – Jestli…..vyjadřuje pravděpodobnost
When I see Anna, I'll tell her. - Až… vyjadřuje jistotu v budoucnosti
2
when, as soon as, until
3
Přítomný čas prostý a předpřítomný čas prostý.
Kontrolní úkol
Jestli najdu svetr ve tvé velikosti, koupím ti ho.
Jestli si nebudeš vědět rady s úkolem, zavolej mi.
Jestli umíš najít moji peněženku, mohl bych ti koupit zmrzlinu.
Jestli jsi nikdy nebyl ve Walesu, tak bys tam měl jednou zkusit zajet.
Jestli to zase uděláš, zabiji tě.
Spálíš se, jestli se toho dotkneš.
Pošlu ten dopis, jestli chceš.
Jestli mi půjčíš 100 liber, navždy tě budu milovat.
2. GRAMMAR II, strana 64
Winning the lottery – Výhra v loterii
Průvodce studiem
V této části si zopakujete druhou podmínkovou větu. Bude se opět
jednat o opakování a rozšíření znalostí.
Strana 64, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 8.4, ve které se pět osob svěřuje s tím, co by dělali, kdyby
vyhráli pět milionů liber. V průběhu poslechu si dělejte poznámky. Řešení.
Strana 64, cvičení 2
Použijte poznámky ze cvičení 1 a doplňte věty 1 - 5. Řešení.
105
GRAMMAR SPOT, strana 64
1 Podívejte se na první dvě věty v učebnici a odpovězte na otázky:
Která věta vyjadřuje menší pravděpodobnost?
Která věta se přeloží spojkou "jestli"? Která věta se přeloží spojkou "kdyby"?
(Poznámka: I'd buy = I would buy)
Odpovědi.
2 Doplňte každou z neukončených vět tak, abyste popsali skutečnou situaci.
If I had a lot of money, I'd buy a new car.
(But unfortunately, I don't have a lot of money.)
If I had a car, I'd never go to school by bus.
(But unfortunately, ……………)
If I didn't have to get up early, I'd stay in bed till nine o clock.
(But unfortunately,…………..)
Řešení.
Na straně 146 získáte podrobné informace o druhé podmínkové větě.
8.4 Second conditional - Druhá podmínková věta
Víte už, jak se tvoří druhá podmínková věta kladná, záporná a jakou formu
má otázka. To není pro vás nic nového. Pro jistotu si však přečtěte část Form tvoření (strana 146).
V odstavci Use - Užití se dočtete že:
1
Druhá podmínková věta se používá pro vyjádření situací nereálných,
například: "Kdyby žáby uměly číst, tak by si kupovaly noviny."
"If frogs could read, they would buy newspapers."
nebo situací reálných, ale málo pravděpodobných,
například: "Kdyby se zítra ochladilo, tak bych tam nejela."
"If it got cool tomorrow, I wouldn't go there."
IF V DRUHÉ PODMÍNKOVÉ VĚTĚ PŘEKLÁDÁME JAKO "KDYBY".
V obou případech však mluvíte o přítomnosti a o budoucnosti. Ne o minulosti tam se používá třetí podmínková věta, kterou se teprve budeme učit.
Kontrolní úkol 1
Přeložte tři příklady v učebnici v oddíle "Use", v bodě 1.
Řešení.
2.
Místo "would" (I would go with you if I had time) můžeme použít "could". Věta "I
would go with you if I had time" se přeloží: "Šel bych s tebou, kdybych měl čas".
Věta "I could go with you if I had time" se přeloží: "Mohl bych jít s tebou, kdybych
měl čas".
Kontrolní úkol 2
Přeložte tři příklady v učebnici v oddíle "Use", v bodě 2.
3
Věta "Kdybych byl tebou ..." se anglicky vyjádří "If I WERE you ... ".
Nepoužívá se "was", jak jsme u první osoby jednotného čísla zvyklí.)
106
Řešení.
8.5 First or second conditional? – První nebo druhá podmínková věta?
Jak už víte, první a druhá podmínková věta se vztahuje k přítomnosti a budoucnosti.
Rozdíl mezi nimi je v tom, že první podmínková věta vyjadřuje podmínku
uskutečnitelnou:
"Jestli bude hezké počasí, půjdu ven."
"If the weather is nice, I'll go out.",
zatímco druhá podmínková věta podmínku neuskutečnitelnou nebo málo
pravděpodobnou:
"Kdyby bylo hezké počasí, tak bych šel ven.".
"If the weather was nice, I'd go out.".
PRACTICE –What would you do? - Co bys dělal?
Strana 65, cvičení 2
Podívejte se na situace ve cvičení. Rozhodněte, zda jsou možné nebo
nepravděpodobné. Řešení.
Strana 65, cvičení 4
Spojte řádky ve sloupci A s řádky ve sloupci B a C. Poslechněte si nahrávku 8.5 a
zkontrolujte si řešení.
Část pro zájemce
Nezapomeňte, že v pracovním sešitě se tato gramatika procvičuje na straně 52 53 ve cvičeních 5 - 8. Jak uvidíte, je tam spousta cvičení, a proto bude dobré
udělat je až zítra. Lépe se vám pak podmínkové věty uloží do paměti.
Část pro zájemce
Podmínkové věty si procvičte na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/a_grammar/unit08/hw
y_int_unit08_2/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 64, cvičení 1
1He'd give some to friends and family/buy an island/give a lot to charity.
2 She'd give up her job/travel. She wouldn't move away.
3He'd buy a house /some land.
4 He'd be a space tourist / fly to Mars.
5 She wouldn't give any away. She'd spend it all.
Strana 64, cvičení 2
1 I'd buy … I'd give….
2 I'd give up ... it wouldn't change…
3 I'd have … I could have …
4 I'd be …
5 I wouldn't give … I'd spend …
Grammar Spot, strana 64
Odpovědi.
1
Menší pravděpodobnost vyjadřuje věta druhá.
107
Spojkou "když" se přeloží věta první.
Spojkou "kdyby" se přeloží věta druhá.
2
(But unfortunately, I don't have a car.)
(But unfortunately, I have to get up early.)
Kontrolní úkol 1
Kdybych byl prezidentem ve své zemi, zvýšil bych daně.
Kdyby moje matka ještě žila, byla by velmi pyšná.
Kdyby Tedd potřeboval peníze, půjčil bych mu je.
Kontrolní úkol 2
Kdybych měl peníze, mohl bych si koupit něco na sebe.
Kdybych každý týden trošku šetřil, mohl bych být schopen našetřit si na auto.
Kdybys tu práci chtěl, musel by ses o ni ucházet velmi brzy.
Strana 65, cvičení 2
1 possible
2 unlikely
3 unlikely
4 possible
5 unlikely
6possible
7 possible
3. READING AND SPEAKING, strana 66
Who wants to be a millionaire? – Kdo chce být milionářem?
Průvodce studiem
Chtěli byste být milionářem? To je otázka, kdo by nechtěl.
Přemýšleli jste ale někdy, co byste s tolika penězi dělali a jak by se
váš život změnil? V následující části se dozvíte, že být bohatý není
vůbec jednoduché.
Strana 66, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 8.6, ve které uslyšíte písničku "Who wants to be a
millionaire?". Co si zpěváci přejí a co nepřejí? Odpovědi.
Strana 66, cvičení 2
V tabulce jsou uvedeny rady, jak se chovat po výhře velkého množství peněz. Které
z nich jsou podle vás správné a se kterými nesouhlasíte?
Strana 66, cvičení 3
Přečtěte si článek "Who wants to be a millionaire?" Jaké rady z tabulky ve cvičení 2
článek schvaluje? V tabulce zaškrtněte(√) názory, které autor článku považuje za
správné. Názory, které autor článku považuje za špatné, označte křížkem (X). Tato
slovíčka vám pomohou při porozumění textu.
a flashy flunky- nablýskaný lokaj
wallow - libovat si , hovět si
uranium to spare – velké množství urania
bother -obtěžovat
tire of – nabažit se
Řešení.
Strana 66, cvičení 4
Doplňte do mezer v článku fráze z tohoto cvičení. Řešení.
108
Strana 66, cvičení 5
Odpovězte na otázky. Slovíčka, která vám pomohou pochopit otázky:
smash = zničit
jigsaw = životní plány, skládačka
windfall = náhlý peněžitý dar
Řešení.
Strana 67 – Language work
Spojte slova ve sloupci A s definicemi ve sloupci B.
Řešení.
Část pro zájemce
Protože mluvíme o penězích, je na místě si zopakovat slovní zásobu spojenou
s tímto důležitým tématem. V pracovním sešitě na straně 54 si udělejte cvičení 9.
Neznámá slovíčka z tohoto cvičení si vypište do slovníčku a naučte.
Průvodce studiem
Ještě stále chcete být milionářem? Nezměnili jste svůj názor?
Povíme si o tom na tutoriálu.
A tím jste dokončili druhou část této lekce. Opět jste dokázali, že
umíte porozumět neznámému textu. Doporučuji vám číst co nejvíc
anglických textů. Čtěte si texty oblíbených písniček, čtěte si
anglické zprávy na internetu, obaly od výrobků, knížky
v originále... .
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( READING AND SPEAKING)
Strana 66, cvičení 1
Zpěváci chtějí pouze jeden druhého. Nechtějí být milionáři s nablýskanými lokaji,
nemovitostmi, šampaňským, jachtou, letadlem, luxusním zahraničním vozem,
bazénem a kaviárem.
Strana 66, cvičení 3
The article opinion:
1X
2X
3√
4X
5X
6√
Strana 66, cvičení 4
1e
2c
3b
4g
5h
6a
7f
8d
Strana 66, cvičení 5
1 To win a lottery is a bad thing.
2 Work: We can't see any purpose or reason to get up
Home: We buy expensive houses and we have to pay guards to protect them.
Friends: We forget our friends.
Relatives: They want our money.
3 First our work and friends are parts of our life, they fit together like a jigsaw,
and money dramatically changes everything – so the pieces won't fit together
any more.
109
4 Money can be spent on psychiatrists, solicitors' fees, security guards.
5 Abby Wilson spent all her money. She had been married five times. No she is
alone and penniless. William Church died because he could not bear the press,
the public, and relatives.
6 Jim Tailor was very happy when he gave his money away.
7 Her family gave her some money. She has divided her money among members
of her family.
Strana 67 - Language work
Fantasized = dreamed
Linked = connected
Windfall = an unexpected sum of money you receive
Smash = break violently
Tempting = attractive, inviting
Begging = asking for something very strongly
Penniless = having no money
Withdrew = took out (money from the bank)
4. VOCABULARY AND SPEAKING, strana 68
"Base and strong adjectives" – Základní a silná přídavná jména
Průvodce studiem
V této části si dozvíte, co jsou to tzv."silná" přídavná jména, a jak
se liší od přídavných jmen základních.
Strana 68, cvičení 1
Jak byste vysvětlili anglicky přídavné jméno "huge"? Vezměte si například "huge
windfall" - asi byste řekli "very big windfall”. Podobně zkuste vysvětlit slovo
"exhausted" (vyčerpaný).
Odpověď.
Strana 68, cvičení 2
Přiřaďte ke každému základnímu přídavnému jménu ve sloupci A jeho silnější
ekvivalent ze sloupce B. Řešení.
Pracovně můžeme přídavná jména podle míry vlastnosti rozdělit na základní a
silná. Liší se nějak jejich použití? Ano, silná přídavná jména nelze použít s
příslovcem "very".
Pokud chci zdůraznit silné přídavné jméno, mohu použít jen příslovce
"absolutely" nebo "really".
Například: absolutely beautiful
nebo
really horrible
Příslovce "really" se dá použít pro zdůraznění KAŽDÉHO přídavného jména.
Strana 68, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 8.7, ve které uslyšíte šest krátkých dialogů. Ke každému
dialogu napište, o čem je, a také přídavná jména a příslovce, která v něm uslyšíte.
Řešení.
110
Část pro zájemce
Zahrajte si osmisměrku na "silná" přídavná jména.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/b_vocabulary/unit08/
hwy_int_unit08_3/
Průvodce studiem
Jsem si jistá, že už je vám jasno, kdy použít "absolutely" a kdy
"very". Bude dobré, když budete přídavná jména používat, protože
pak bude váš projev mnohem pestřejší.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY AND SPEAKING)
Strana 68, cvičení 1
Odpověď.
Když je někdo vyčerpaný, tak je velmi unavený .
Tedy "exhausted" = "very tired".
Strana 68, cvičení 2
Base adjectives
tired
frightened
good
tasty
bad
pretty, attractive
hungry
angry
dirty
surprised
happy
funny
Strong adjectives
exhausted
terrified
great, wonderful, fantastic, super
delicious
horrible, awful, terrible, disgusting
beautiful, gorgeous
starving
furious
filthy
astonished, amazed
thrilled, delighted
hilarious
Strana 68, cvičení 3
1 a film – good, absolutely super
2 someone who won the lottery – happy, absolutely thrilled
3 failing an exam – cross, really furious
4 a meal at a restaurant – really tasty, absolutely delicious
5 a weekend on the beach - wonderful
weather - hot , absolutely gorgeous
6 a long plane journey – tired, absolutely exhausted
111
5. LISTENING, strana 68
"Charity appeals" – "Charitativní výzvy"
Průvodce studiem
Znáte některé charitativní organizace? V této části si o nich
poslechnete. Připravte si magnetofon. Přeji vám příjemný poslech.
Strana 68, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 8.8, ze které získáte informace o třech charitativních
organizacích. Vaším úkolem je vyplnit danou tabulku. Řešení.
Příklad:
Who or what the charity "Amnesty International" tries to help?
Odpověď: Prisoners of conscience
"Prisoner of conscience" je člověk vězněný výhradně kvůli svému vyznání nebo
politickému přesvědčení.
Další obtížnější slůvka v nahrávce:
endangered species = ohrožené druhy
refugee = uprchlík
global threats = globální hrozby
Ostatní výrazy si vyhledejte podle potřeby ve slovníku.
Průvodce studiem
Téma charitativní organizace bude předmětem naší diskuze na
tutoriálu. Promyslete si zatím body ve cvičení 1 na straně 68 a
otázky z oddílu "What do you think?" na straně 69.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING)
Strana 68, cvičení 2
1 The charity "Amnesty International" tries to help to prisones of conscience.
The cases of prisoners of conscience are publicizes. The charity makes
governments to practise human rights.
2 The charity "WWF" tries to help to wild animals.
The charity works on saving endangered species like the giant panda or the
black rhino. The charity WWF looks after wildlife reserves and national parks.
They warn of climate change and pollution.
3 The charity "Crisis now!" helps to refugees in Africa.
They organize food and medical supplies in towns and camps. Doctors, nurses,
tents, clothes and blankets are sent to Africa.
112
4. WRITING, str. 114
A Narrative -Vypravování
Průvodce studiem
V této části se dozvíte, jak se píše vypravování. Čeká vás pár
krátkých cvičení a pak si napíšete příběh vlastní.
Strana 114, cvičení:2
Přečtěte si začátek příběhu o dovolené Jacka a Lizy. Slova vpravo vložte na správná
místa v textu a proveďte nezbytné změny. Řešení
Strana 114, cvičení 3
Prohlédněte si obrázky a vypravujte další část příběhu tak, že budete dokončovat věty
v tomto cvičení. "Menacingly" znamená hrozivě, ostatní výrazy si vyhledejte podle
potřeby ve slovníku. Řešení.
Strana 114, cvičení 5
Přečtěte si konec příběhu a vložte slova vpravo na správné místo v textu.Řešení.
Korespondenční úkol 2
Napište příběh o vaší nejhorší dovolené v rozsahu asi 250 slov.
Snažte se při vyprávění odpovědět na tyto otázky:
When was it? Where was it? Who were you with? Why was it bad?
What did you do?
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( WRITING)
Strana 114, cvičení 2
Just after … and Liza suddenly decided … away somewhere for …were really
delighted … Oxford. However, it … . They immediately booked it (They booked it
immediately) and … raining heavily and freezing … driving for nearly three hours
… they finally saw … magnificent with incredibly tall chimneys … long
(incredibly) wide drive. … and knocked loudly. Nothing … knocked again more
loudly. Eventually, the door opened slowly, and … .
Strana 114, cvičení 3
Možné odpovědi.
… old torn clothes.
… in the other she was carrying a cat.
… horrible and filthy.
… a huge staircase.
… at he top.
… they were dirty and cold.
… ran out.
Strana 114, cvičení 5
When they … laughing hysterically. They felt … they desperately wanted (they
wanted desperately) to be … . They drove quickly to … village (They drove to the
next village quickly) and, fortunately, just as … Jack, as he warmly kissed … (as
he kissed the surprised receptionist warmly) …cheeks (as he kissed ... on both cheeks
warmly). …
113
5. EVERYDAY ENGLISH, str. 69
Making suggestions – Předkládání návrhů
Průvodce studiem
Je užitečné umět dělat v angličtině návrhy a je stejně užitečné umět
návrhy přijímat nebo odmítat To bude cílem této nenáročné, ale
důležité části.
Strana 69, cvičení 1
Maria se nudí a Paul je bez peněz. Podívejte se, co jim nahrhují jejich přátelé. Patří
rada Marii (napište M) nebo Paulovi (napište P). Podtrhněte slova, která se používají
pro formulaci návrhu. Řešení.
Strana 69, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 8.9, ve které uslyšíte dva rozhovory. Všimněte si, jaké
výrazy Marie a Paul používají při přijímání a odmítání návrhů. Poslechněte si
nahrávku ještě jednou a sledujte při tom text na straně 128.
Výrazy v následující tabulce doplňte různými slovesy (vždy následuje infinitiv bez
to). Zapište si je do slovníčku a dobře naučte. Řešení.
Let's ……
Why don't we …….
Shall we ……
If I were you, I'd ……….
Why don't you …….
You ought to ……..
I don't think you should ……….
You'd better ………...
Podobnou tabulku si udělejte i pro přijetí a zamítnutí návrhu.
Příklad: That's a good idea. (přijetí)
No I can't. (zamítnutí)
Řešení.
Část pro zájemce
Na této adrese si cvičte rozhovor. Můžete sehrát roli Marie nebo Anny.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/intermediate/f_everydayenglish/hw
y_int_dialogue03/
Část pro zájemce
V pracovním sešitě si najděte stranu 54 a udělejte si cvičení 10 a cvičení 11. Obě
cvičení jsou zaměřena na výslovnost. Věnujte jim, prosím vás, patřičnou
pozornost. Výslovnostní cvičení jsou zvlášť důležitá při tomto způsobu výuky,
kdy učitel nemá možnost vaši výslovnost okamžitě opravit.
V minulé lekci jsme si říkali, že frázová slovesa se musí často opakovat. Proto si
je zopakujte v pracovním sešitě na straně 55 ve cvičení 12. Výsledky si
zkontrolujte podle Klíče.
114
Část pro zájemce
Frázová slovesa se můžete učit i na této adrese. Doporučuji vám ji. Mají jednoduché
stránky, ve kterých se budete určitě snadno orientovat.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/i
ndex.shtml
Průvodce studiem
Věřím, že fráze z této části máte už zapsané ve slovníku a budete si
je čas od času opakovat. Budete je potřebovat na tutoriálu, až
budeme hrát "hry rolí" podle situací v oddíle "Roleplay" na straně
69.
A dostali jste se až na úplný konec lekce 8. Dobrá práce! Byla
poměrně rozsáhlá, ale věřím, že se vám líbila a že vám nedělala
žádné větší problémy.☺
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 69, cvičení 1
M: Let's go shopping!
P: If I were you, I'd get a better job.
P: Why don't you ask your parents?
P: You ought to ask your boss for a pay-rise!
P: I don't think you should go out so much.
M: Why don't we go for a walk?
P: You'd better get a loan from the bank.
M: Shall we see what's on TV?
Strana 69, cvičení 2
Možné řešení:
Let's go out (learn it).
Why don't we go out (learn it)?
Shall we go out (learn it)?
If I were you, I'd go out (learn it).
Why don't you go out (learn it)?
You ought to go out (learn it).
I don't think you should go out (learn it).
You'd better go out (learn it).
Přijetí návrhu
That's a good idea.
Why didn't I think of that?
That would be great!
Zamítnutí návrhu
I don't feel like ...
Oh, no! I'd rather do anything but that!
I'd rather not.
No, I can't.
Good idea, but I've already tried that.
115
Shrnutí lekce:
• V gramatické části jste si upevnili znalosti první a druhé
podmínkové věty. Umíte používat i nultou podmínku.
• Přečetli jste si příběhy několika milionářů.
• Naučili jste se
používat přídavná jména s výrazem
"absolutely".
• Víte, jak se píše vypravování.
• Umíte fráze pro předkládání, přijímání a odmítání návrhů.
• Splnili jste dva korespondenční úkoly.
Průvodce studiem
Dokončili jste osmou lekci a žádná jiná vás už letos nečeká.
Blahopřeji vám! Určitě to pro vás nebylo vždy lehké, ale vy jste to
zvládli. Můžete být na sebe hrdí. Děkuji vám za dobrou práci a
myslím si, že můžete být sami se sebou spokojeni.
116
POUŽITÁ LITERATURA:
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Intermediate - the New Edition - Student´s
Book. Oxford: Oxford University Press, 2003.
ISBN 019438750X
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Intermediate - the New Edition – Workbook
with key. Oxford: Oxford University Press, 2003.
ISBN 0194387542
SOARS, J., SOARS, L., SAYER, M. New Headway Intermediate - the New Edition –
Teacher's Book. Oxford: Oxford University Press, 2003.
ISBN 0194387542
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Intermediate - the New Edition Student´s
Workbook Audio CD. Oxford: Oxford University Press, 2004.
EAN 9780194387606
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Intermediate - the New Edition - Class Audio
CDs. Oxford: Oxford University Press, 2004.
EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar with answers. Oxford: Oxford University
Press, 2006.
ISBN 0194314278
www.oup.com/elt/headway
117

Podobné dokumenty

Angličtina I

Angličtina I objevuje několikrát, vždy v trochu jiném kontextu, takže pokud něčemu nebudete hned úplně rozumět, porozumíte později. Je pravda, že tato učebnice přímo vyžaduje školní třídu, učitele, spolužáky. P...

Více

Osnovy

Osnovy JAZYK Žák  správně posoudí volbu slova z hlediska tématu, funkce, komunikační situace, resp. odhalí nefunkční či násilné užití slova nebo slovního obratu v daném kontextu  seznámí se s různými ty...

Více

[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY]

[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] Na začátku každé lekce vám řeknu, co budete v celé lekci studovat, pak si spolu projdeme jednotlivé části. Lekce mají zpravidla 5 částí (např. gramatika, čtení, poslech apod.). U každé části vám př...

Více

Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě

Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě diagramů. Modely využíváme pro řízení a rozvoj IS/ICT, napomáhá implementaci a integraci, ale i celkovému pochopení procesů v organizaci. Díky vývoji IT se stále častěji setkáváme s rozsáhlejším IS...

Více

Basic grammar

Basic grammar Odkazy ke konkrétním gramatickým jev m Níže jsou uvedeny odkazy na interaktivní cvi ení, která jsou voln p ístupná na internetu a která lze využít k procvi ení nastudovaných gramatických jev .

Více

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace Na začátku každé lekce vám řeknu, co budete v celé lekci studovat, pak si spolu projdeme jednotlivé části. Lekce mají zpravidla 2 - 3 částí (např. gramatika, čtení, poslech apod.). U každé části vá...

Více

profil společnosti company profile

profil společnosti company profile Prague Airport / Ruzyne Airport, which is located 17 km northwest of the city center, offers the latest technology and equipment. It consists of three terminals, Terminal 1 is designed for flights ...

Více

anglický jazyk - Bohemia Institut

anglický jazyk - Bohemia Institut pouze tabulkový procesor Excel, v nové verzi i testy pouze Internet a Internetový prohlížeč, v nové verzi i testy pouze elektronická pošta a správa kontaktů pouze program na tvorbu a správu www str...

Více