er pr ele - obec pohled

Transkript

er pr ele - obec pohled
Obec Pohled na základě ustanovení § 39 zákona č. 128/2000
Sb., v úplném znění zveřejňuje
za er pr ele
,
.,.,.
části pozemků v k.ú. Simtany, které jsou v jejím vlastnictví, zapsané
na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod.
Pozemek
- p.č. 27/17, výměra 398 m2, ostatní plocha
- p.č. 353/2, výměra 246 m2, ostatní plocha
Části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 80 - 1142/2010 :
p.č. 27/17, díl "a",výměra 72 m2, ostatní plocha
p.č. 353/2, díl "b", výměra 13 m2, ostatní plocha
Příloha: - snímek geometrického plánu č. 80 - 1142/2010
- informace o parcele p.č. 27/17 a p.č. 353/2 v k.ú. Simtany
Vyvěšeno: 21.5.2010
Sejmuto: 7.6.2010
27/22
27/17
15
; .. Je
Q
31/2
"1"
27/12
2'
~~
__ ~2~
~1~1~~----~
176
353/2
68-62
4.45
301/3
38/1
301/4
301/11
Crslo bodu
Seznam souradnic (S- JTSKJ
Souradnice pro zsps do KN
Y
X
68-46
660722.34
1107874.41
68-62660711.141107891.383
1 660706.68
1107891.27
2 660706.76
1107887.92
15 660706.94
1107880.46
176 660695.54
1107887.34
volně zvětšeno
KOd
3
3
8
3
8
KV.
Poznamka
um.meznrk
PQv.meznrk
urn.rneznrk
dr.kolrk
um.meznrk
dr .kolrk
Stránka
Informace o parcele
I
Informace
1z 1
o parcele
Parcelní číslo:
27/17
Výměra [m2]:
398
Katastrální
Simtany
území:
724653
číslo LV:
10001
Typ parcely:
Parcela katastru
Mapový list:
GUST2880,V.S.XV-22-19
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované
Způsob využití:
neplodná půda
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastník,
Č.
nemovitostí
mapě
jiný oprávněný
Vlastnické
právo
Podíl
Adresa
Jméno
Obec Pohled
Revoluční 39, Pohled, 582 21
způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovánv
Seznam
žádné způsoby
BPEJ
Parcela nemá evidované
Omezení
ochrany
vlastnického
Nejsou evidována
BPEJ
práva
žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány
žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní
charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčk~v Brod
Platnost k 20.05.2010
nemovitostí
ČR vykonává
Katastrální
12: 10:26
http://nahlizenidokn.cuzk.czIVyberParcelu.aspx
20.5.2010
Stránka
Informace o parcele
I
Informace
353/2
Výměra [m2]:
246
Katastrální
Simtany
území:
724653
Číslo LV:
10001
Typ parcely:
Parcela katastru
Mapový list:
GUST2880,V.S.XV-22-19
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
nemovitostí
právo
Jméno
Adresa
Obec Pohled
Podíl
Revoluční 39, Pohled, 582 21
Způsob ochrany
nemovitosti
Nejsou evidovány
žádné způsoby ochrany
BPEJ
Parcela nemá evidované
Omezení
mapě
jiný oprávněný
Vlastnické
Seznam
1z 1
o parcele
Parcelní číslo:
Vlastník,
Č.
vlastnického
Nejsou evidována
BPEJ
práva
----~----
žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány
žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní
-------
----- ----
charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
nemovitostí
ČR vykonává
Katastrální
Platnost k 20.05.201012:10:26
http://nahlizenidokn.cuzk.czNyberParcelu.aspx
20.5.2010

Podobné dokumenty

poplatky 2014

poplatky 2014           1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3                                                                                           15x6 = 90,‐ Kč/rok   ...

Více

Poplatky na rok 2016

Poplatky na rok 2016 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3 15x6 = 90,- Kč/rok 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3 25x6=150,-Kč...

Více

Běh městem Jarmily Kratochvílové

Běh městem Jarmily Kratochvílové XXXIII. Běh městem Jarmily Kratochvílové B - muži od 40 do 49 let

Více

2. VY_32_INOVACE_CNC_SB2, Inkrementální programování G91

2. VY_32_INOVACE_CNC_SB2, Inkrementální programování G91 VY_32_INOVACE_CNC_SB2, Inkrementální programování G91-princip Programovaná souřadnice koncového bodu je vztažena k předchozí zadané souřadnici, a musí mít správné znaménko. Můžeme si představit, že...

Více

ve ejná vyhláška územní rozhodnutí

ve ejná vyhláška územní rozhodnutí 5. doklad o předání a převzetí stavby 6. přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti a způsob jejich využití nebo zneškodnění 7. protokol o vytyčení sítí

Více