DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený

Transkript

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený
Deere & Company
Service Processing Center WOB 3NE
One John Deere Place
Moline, IL 61265
USA
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Vážený zákazníku firmy John Deere,
bezpečnost obsluhy a okolostojících osob během používání našich výrobků byla pro společnost John
Deere vždy největší prioritou. Proto bychom vás chtěli upozornit na potenciální bezpečnostní záležitosti,
které se týkají nejnovější verze softwaru 2015-2 displeje CommandCenter™ 4. generace.
Tento software byl k dispozici ke stažení od 15. října 2015 do 28. října 2015. Pokud jste neaktualizovali
produkt CommandCenter™ 4. generace na software 2015-2, tuto aktualizaci prosím neprovádějte.
Rovněž odstraňte nebo vymažte software 2015-2 ze všech přenosných disků USB používaných k
aktualizaci softwaru ve vašich displejích. Pokud v současné době nepoužíváte software 2015-2 v žádném
displeji CommandCenter™ 4. generace, můžete toto upozornění ignorovat.
Výstražná zpráva na displeji CommandCenter 4. generace, která tvrdí, že je při vjezdu na silnice třeba
deaktivovat systém navádění, se v některých vybraných jazycích po aktualizaci na verzi softwaru 2015-2
nemusí zobrazovat. Nechtěná aktivace naváděcího systému (například AutoTrac™) na silnicích může
způsobit náhlou změnu regulace řízení a vést k vážnému úrazu nebo smrti. Při aktualizaci z předchozí
verze softwaru pro CommandCenter™ 4. generace, pokud nastaveným jazykem není angličtina, se může
některý text zobrazovat anglicky. Za účelem snížení rizika úrazu si při zobrazení takového textu
prostudujte část Bezpečnostní značky svého návodu k obsluze, kde je popsán text varování. Byl vyvinut
program vylepšení výrobku a o jeho podrobnostech vás budou informovat autorizovaní prodejci
společnosti John Deere. Předmětné výrobky budou opraveny bezplatně. Software 2015-2 displeje
CommandCenter 4. generace stažený ke dni 11. listopadu 2015 nebo později není tímto problémem
dotčen.
Pokud se domníváte, že jste tímto problémem dotčeni a neobdrželi jste toto oznámení poštou, obraťte se
na místního autorizovaného prodejce společnosti John Deere a naplánujte si opravu. Prodejce
kontaktujte také v případě, kdy víte o incidentu, který se týká vašeho výrobku, nebo pokud se změnila
vaše adresa. Náš nástroj na vyhledání prodejce najdete na stránkách www.johndeere.com.
Oceňujeme vaši spolupráci v našem úsilí o zajištění bezpečného provozu vašeho výrobku John Deere.
Vložte prosím toto upozornění do svého návodu k obsluze informujte všechny řidiče o jeho obsahu.
Za celou společnost John Deere vám děkujeme za spolupráci a velmi se omlouváme za veškeré
nepříjemnosti, které vám mohly touto cestou vzniknout.
S pozdravem
Seth H. Crawford
Director, Global Customer & Product Support
Deere & Company