Nouzové situace na námořní jachtě 3

Transkript

Nouzové situace na námořní jachtě 3
4
záchranáå 4/09
ZÁCHRANA NA MOŘI
Nouzové situace
na námořní jachtě
kpt. Ing. Milan Říha, DiS.
1. viceprezident ČUNJ
3
ZÁVADY LANOVÍ
Pokud při bouři dojde k poškození některého z prvků lanoví, jako
je přední nebo zadní stěh, pak stěžeň ukotvený do paluby obvykle
spadne do vody. Pokud stěžeň prochází palubou až ke kýlu, je určitá šance, že se ho podaří zachránit. Zničení méně významných
prvků nebo vnitřního stěhu se dá „přežít“ pomocí správné akce
posádky, která při ní využije méně zatížená lana.
Ať se stane s lanovím cokoli, nejprve je třeba poškozený prvek
odlehčit, nejlépe za pomoci kormidla. Pokud se přetrhne přední
stěh nebo vidíte, že se začíná rozplétat, okamžitě odpadněte od
větru. Když se stěh dostává na návětrnou stranu, okamžitě udělejte
takový obrat, aby se uvolnil a následně problém řešte. Posádka by
měla mít takové manévry zautomatizované.
Oprava lanoví na moři pomocí vlastních prostředků je těžká. Na
dlouhé plavby je zapotřebí vozit s sebou náhradní šekly, ocelové
lano a lanové spony (bulldog grips). Dnes jsou dostupná lana typu
Spektra, která jsou srovnatelně pevná jako lana ocelová, a dokonce
se méně vytahují, takže se náhradní lanoví postaví snáze a dříve.
Například k vytvoření zadního stěhu lze lano Spektra natáhnout
od fittingu na hlavě stěžně k náhradnímu napínáku na palubě a vypnout ho navijákem. V případě potřeby s tím přeplujete i Atlantik.
Akce při ztrátě stěžně
• Nestartujte hned motor. Určitě budete mít ve vodě lana a zcela
jistě nechcete chytit do vrtule některé z nich. Zablokovaný lodní
šroub je to poslední, co teď můžete potřebovat.
• Spočítejte svoji posádku. Neztratili jste někoho? Zkontrolujte,
zda není někdo zraněn a případně mu poskytněte první pomoc. Pamatujte, že bez setrvačné hmoty stěžně bude pohyb
lodi mnohem horší, připomeňte to posádce a zkontrolujte, zda
všichni používají harnesy. Mohlo se totiž také poškodit zábradlí.
• Pokud není bezprostředně ohroženo vaše plavidlo, volejte PAN
PAN. Sdělte pobřežní stanici, v jaké situaci se nacházíte a co
hodláte dělat. Váš pozitivní přístup je uklidní a nevyvolá tak
ukvapenou záchranou akci. Pokud nepotřebujete zatím záchranu, řekněte jim to.
• Vyhodnoťte škodu. Hrozí poškození trupu od úderů stěžně a ráhen navázaných na lanech?
Ano? Odřežte je co nejrychleji a zachraňujte jen to, co rozumně zachránit lze. Na palubě byste pro tento účel měli mít pákové
kleště a dostatek listů do pilky na železo. Závlačky jen rozevřete
a nepodlehněte pokušení je ohnout úplně, čímž by se už nikdy
nedaly vyjmout.
Ne? Stačí vám palivo na doplutí do bezpečného útočiště?
Pokud ano, můžete si dovolit se poškozených věcí zbavit. Avšak
pokud podmínky nejsou tak špatné, že by návrat na motor se
stěžněm položeným na palubě nebo přivázaným k boku lodi
způsobil další škodu, ocení vaše pojišťovna snahu stěžeň za-
ZÁCHRANA NA MOŘI
chránit. Pokud nelze doplout na motor do bezpečí, prohlédněte
poškozené věci a zachraňte, co se dá, pro nouzové použití. Nikdy
nevíte, co můžete potřebovat a v půlce oceánu nic nekoupíte.
• Teprve když máte všechna lana svinutá a uložená tak, že je
nikdo nemůže skopnout do vody nebo je nemůže spláchnout
vlna, nastartujte motor. Jakmile loď znovu pluje, posádka se
uklidní a zlepší se morálka.
• Pokud je to vhodné, snažte se vytvořit náhradní lanoví. Možností je tolik, že je nelze vyjmenovat, ale nyní přijdou ke slovu
všechny zbytky, které si pečlivý námořník schoval, protože se
někdy mohou hodit – třmenové šrouby, lana, nastřelovací nýty,
textilní lepicí páska, epoxid a laminovací souprava. Běda tomu,
kdo jich nemá v takové situaci dost.
MUŽ PŘES PALUBU MOB
V námořních učebnicích a příručkách je dostatek dobrých rad, jak
manévrovat s motorovou lodí nebo jak se pod plachtami vracet
k člověku, který spadl přes palubu. Méně známá je však technika
zahájení hledání. Existuje řada vyzkoušených a osvědčených schémat hledání. Zde je na obrázku znázorněno hledání „v rozšiřujících
5
se čtvercích“. D je vzdálenost, na kterou člověka ve vodě z lodi
vidíte. V případě pochybností obětujte nějaký plovoucí předmět,
který vítr neodfoukne. Začněte v místě, kde si myslíte, že váš člověk
spadl do vody, hoďte značku přes palubu a plujte na sever, dokud
ji stále vidíte. Pak otočte na pravobok a začněte hledat. Další kurzy
jsou východ, jih a západ.
Pokud ve slapovém průlivu nebo v proudu začnete hledat po
deseti minutách od ztráty, jsou všechny GPS údaje o muži přes
palubu, vygenerované v době jeho ztráty, tak neaktuální, že jsou
prakticky nepoužitelné. Buď můžete vypočítat směr a rychlost
proudu, zakreslit novou polohu nehody a zde začít hledat nebo
předpokládat, že pokud jste mezitím nepřejeli oceán, bude pla-
Hledání v rozšiřujících se čtvercích
Doporučené náhradní díly lanoví:
• botsmanská stolička
• náhradní jezdce plachty a průvlečná oka
• polyesterová nit, šicí podložka a jehly
• náhradní otěž
• náhradní výtah
• ocelové lano
• lano Spektra
• náhradní klika navijáku
• rybářská šňůra a tenké provázky na úvazy
• různé náhradní šekly a závlačky
• lanové spony (bulldog clips)
• lepicí materiál na opravu plachet
záchranáå 4/09
6
záchranáå 4/09
ZÁCHRANA NA MOŘI
vidlo i člověka proud snášet stejnou rychlostí a stejným směrem.
Schéma hledání bude draftovat společně s vámi oběma a šance na
nalezení bude odpovídat daným podmínkám.
VYZVEDNUTÍ ČLOVĚKA Z VODY
Přiblížit se s plavidlem k člověku ve vodě je jen první část akce. Zdaleka však ještě nemáte vyhráno, neboť dostat člověka v záchranné
vestě, který je v bezvědomí na palubu je minimálně stejně složitou
akcí.
Člověk, který je schopen vylézt sám
• Žebřík nebo záďová platforma: Nejjednodušší způsob, jak se
dostat z vody na palubu, ovšem i zde dávejte pozor, aby kymácející loď dotyčného nezranila. Všichni, kdo pomáhají, by měli být
připoutáni, protože při naklánění se z lodi hrozí pád a mít dalšího
člena posádky ve vodě je naprosto zbytečné.
• Člun: Pokud nemáte sílu vytáhnout člověka z vody přes zábradlí
a je dost času, spusťte nafukovací člun. I unavený člověk je ob-
Použití prověšeného lana a navijáku k vytažení člověka při vědomí
vykle schopen do něj vylézt. Z člunu se dostane na palubu sám
nebo se k němu spustí silnější člen posádky a pomůže mu. Pouze
v případě absolutní tísně, např. když je člověk ve vodě v bezvědomí, by měl jít do vody druhý člen posádky a pomoci mu.
• Metoda lana a navijáku u plachetnic: V tomto případě se vede
lano zpředu na kladku nebo řadič lana na přídi a dále na naviják
v kokpitu. Člověku ve vodě, který musí být v dobré kondici, pomůžeme, aby se chytil spodního zábradlí. Když se rukama drží
zábradlí, stoupne si nohama ve vodě na prověšené lano. Loď se
přitom nakloní, takže je nadnášen vodou a nespočívá na laně plnou vahou. Lano pak navíjíme na naviják a člověk se překvapivě
rychle dostane z vody do dostatečné výšky, aby přehodil nohu
přes zábradlí a vylezl do bezpečí. Tuto metodu oceníte zejména
tehdy, pokud je na palubě pouze vaše manželka, která je o polovinu lehčí než vy a nemá dostatečnou sílu na to vás dostat na
palubu. Výhodou této metody je také to, že se dá velmi rychle
použít, neboť instalace takového lana je rychlá a jednoduchá.
• Metoda mužstva: V případě nízkého volného boku a dostatečné
svalové síly na palubě je možné člověka ve vodě chytit a vytáhnout na palubu přes bok lodi. Díky zvýšenému adrenalinu tato
metoda funguje hlavně u plachetnic, kde je závětrná strana níž.
Někdy je třeba přeříznout lanka zábradlí, především pokud je
člověk ve vodě oblečený a má na sobě záchrannou vestu. Pokud
jste při spojování prvků zábradlí použili napínáky, příště na tuto
eventualitu raději myslete a použijte lanko.
Vyčerpaný člověk ve vodě
• Připevnění lana: Pokud není možné člověka z vody vytáhnout
tak, že ho chytíme, ani nevyleze sám, je třeba zorganizovat jeho
vyzdvižení. Nejprve je nutné ho přivázat na lano. Pokud má
harnesy nebo v ideálním případě moderní záchrannou vestu
s kroužkem ve výši prsou, je to jednoduché. Pokud na sobě harnesy nemá, snažte se mu zachránit popruh nasadit. Pokud to nejde, podejte mu do vody lano, aby si uvázal bulinu pod rameny.
Nejlepší je použít helikoptérový závěs kolem hrudníku a připojit
lano k němu. Takové závěsy jsou na trhu k dostání a měly by být
ZÁCHRANA NA MOŘI
na všech jachtách, pokud nemají jiné odpovídající vybavení. Často se prodávají i s připojeným plovoucím lanem. Když loď krouží
kolem člověka ve vodě, je lano k ní přivázané, takže je zajištěn
kontakt, člověk ve vodě si může nasadit popruh, lze ho pomocí
něj přivázat k lodi nebo vyzdvihnout.
• Nebezpečí vertikálního vyzvednutí: Pokud musíte někoho vytahovat z vody, je správný předpoklad, že vyzvedávací lano se nejlépe připevní k popruhu nebo pásu pod pažemi. Výhodou této
metody je, že je jednoduchá a rychlá, ale protože člověka z vody
vytahujeme ve svislé poloze, zvyšuje se riziko hypotermického
následného šoku, který může mít u prochladlé vyčerpané osoby
vážné následky, včetně selhání srdeční činnosti, což platí především u lidí, kteří nejsou zdravotně v pořádku. Toto nebezpečí je
větší při vyzvedávání do velkých výšek do vrtulníku, ale potenciální nebezpečí hrozí i při vyzvedávání na palubu jachty. Skipper
by si toho měl být vědom při volbě vhodné metody. Pokud však
není možný žádný způsob horizontálního vyzvednutí, neváhejte.
Lepší nemocný přeživší než „zdravý“ utopený.
• Horizontální vyzvedávání: Pokud nemáte po ruce malou plachtu a nevyzkoušeli jste si její použití jako podložky pro lanový nával, lze obvykle osobu vyzvednout horizontálně pouze pomocí
speciálního patentovaného vybavení. Na trhu jsou různé typy,
dobrým příkladem je „Tribuckle“.
Tribuckle používá k vyzvednutí člověka z vody starou techniku lanových návalů. Původně se tato metoda používala pro
nakládání sudů přes bok lodi a funguje tak, že se přiváží dvě lana
na lodní zábradlí, provléknou se pod sudem směrem od lodi ven
a vedou se zpět po vnější straně sudu na loď. Současným tažením
za obě lana lze sud překvapivě lehce na loď dokoulet. U tribuckle
Tradiční lanový nával
Tribuckle
záchranáå 4/09
7
Helikoptérový
vyzvedávací závěs
Vyzvedávaní s pomocí vrátku
Náhradní
výtah
Elektrický
vrátek
Kladka
jsou lana nahrazena trojúhelníkem z plachtoviny, který se upevní
na spodní část zábradlí, podvlékne se pod člověkem ve vodě a za
špičku trojúhelníku se vytahuje pomocí náhradního zdvihacího
lana. Osobu v tomto improvizovaném vaku lze snadno a bezpečně vyrolovat na palubu. Pokud nemáte speciální vybavení,
můžete použít malou kosatku, připevněnou lemem na zábradlí,
na otěrový roh navázat výtah a ve vaku vytvořeném z plachty
osobu zvedat. V současnosti však má tuto plachtu ve výbavě
málo plavidel a navíc mívá špatnou velikost. Pouze vyzkoušením
za klidného moře zjistíte, zda je k tomuto účelu stoprocentně
použitelná. Pokud má sloužit jako vaše záchranná síť, zjistěte její
funkčnost ještě předtím, než ji budete skutečně potřebovat.
• Vyzvedávání s pohonem: Jsou různé způsoby lišící se podle
vybavení lodi. Motorová jachta použije nakládací jeřáb. Velká
plachetnice s elektrickými navijáky může použít jeden z nich, ale
naviják malého plavidla sám o sobě nestačí. Posloužit může pro
ten účel použitá kladka vytažená nahoru náhradním zdvihacím
lanem, jehož konec vede na naviják otěže hlavní plachty. Pokud
tuto kladku nemáte, může být nutné ji improvizovat pomocí
kladky otěže hlavní plachty nebo kikingu. Takováto akce na
rozbouřeném moři a navíc v noci není žádná legrace, především
pokud to nemáte nacvičené s posádkou a úspěch této metody
při stresu ve skutečné situaci není v žádném případě zaručen.
Nejlepší ze všeho je použít kotevní vrátek, pokud ho plavidlo
má. Veďte zdvihací lano na buben kotevního řetězu přes otevírací kladku. Elektrickým vrátkem vytáhnete i velmi těžkou osobu.
Ať zvolíte jakoukoli metodu, v každém případě ji musíte nejprve
vyzkoušet za dobrého počasí. Za slunečného dne bezpečně zakotvěte loď a hoďte dobrovolníka v plovací vestě přes palubu. Dbejte,
abyste byli v klidné vodě bez proudů, jinak by se mohlo stát, že vám
onen „dobrovolník“ zmizí navždy. Vyzkoušejte, jak zvolený způsob
funguje, a představte si totéž za špatného počasí a s vyděšenou
posádkou. Jedině tak se vám podaří čelit nejhorší možné realitě
s určitou dávkou sebejistoty.
pokračování příště