PRODUCT NAME

Transkript

PRODUCT NAME
NÁVOD K OBSLUZE
Informace o výrobku
A: Tlačítko spouště
B: Víceúčelová svorka
C: Mikrofon
D: Nastavitelný prstenec objektivu
E: Indikátor stavu
F: Zasouvatelný kabel USB
Instalace
1 (1) Zapněte počítač. (2) Vložte CD do jednotky CD-ROM.
2 Instalujte ovladač; Restartujte PC.
Umístěte kameru; Připojte USB.
3 Windows XP+SP2 → 4
Windows 98SE/ME/2000/XP → 5
4 (1) Ne, teď ne (No, not this time). (2) Další (Next).
Dokončete podle pokynů na obrazovce.
5
Může být vyžadováno instalační CD Windows 98 SE/ME!
Použití webové kamery
6 Otevřete AmCap.
7 Aktivujte náhled (Preview).
8 Pomocí prstence čočky nastavte ohnisko na správný vzhled snímku.
Snímek (Snapshot)
Je-li kamera v provozu s aplikačním programem, stiskněte tlačítko pro snímek.
9
Uložte fotografii klepnutím na příkaz Save As (Uložit jako) v nabídce File (Soubor).
Připomínka
Obecné použití
• Pro video konference použijte příslušnou službu, například MSN. Stažení pomocí odkazů na disku CD-ROM.
• Pro informace o MSN klepněte na odkaz www.msn.com nebo klepněte na průvodce pro MSN na CD-ROM.
• Windows 98 SE/ME: Po restartování počítače bude pravděpodobně spuštěna instalace programu ‘Microsoft
TV/VIDEO connection’. Dokončete podle pokynů na obrazovce (může být vyžadováno instalační CD-ROM
systému Windows 98SE/ME).
• Windows 98 SE/ME: Po nainstalování programu Microsoft TV/VIDEO connection nebude používáno žádné
síťové připojení:
- Klepněte na ikonu "Ovládací panely - Síť" a vyberte položku "Microsoft TV/VIDEO connection".
- Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
Klepněte na kartu Vazby.
- Zrušte zaškrtnutí políčka ‘TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection’. Restartujte počítač.
• Během provozu webové kamery zajistěte dostatečné osvětlení.
• Když bude čočka zaprášená, očistěte ji štětečkem!
• Režim snímku funguje pouze tehdy, je-li kamera v provozu!
• Webovou kameru nelze používat ve více aplikacích současně!
1
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
• Připojíte-li kameru na jiný port USB, postupujte podle Průvodce hardware (Hardware Wizard)!
• Podrobnější popis použití AmCap viz příručka na disku CD.
• Program Arcsoft nainstalujete klepnutím na tlačítko instalovat software (Install software) v instalační nabídce
Trust na CD-ROM. Tento program je k dispozici pouze v angličtině. Můžete jej použít ke třídění a správě
záznamů a obrázků. V případě potřeby použijte nápovědu tohoto programu.
Aktuální časté otázky a návody k použití naleznete na adrese www.trust.com/14839. Rozsáhlý servis si
registrujte na adrese www.trust.com/register.
Bezpečnostní opatření
• Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti kapalin, např. vody.
• Neopravujte zařízení ani je neotevírejte.
• Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní podmínky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení o
shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.trust.com/14839/ce.
• Je-li to možné, odevzdejte likvidovaný přístroj do recyklačního střediska. Nevyhazujte přístroj do domovního
odpadu.
Záruka a copyright
• Na tento výrobek se vztahuje dvouletá záruční doba výrobce, která začíná dnem prodeje. Další informace
naleznete na adrese www.trust.com/warranty.
• Kopírování tohoto návodu k použití nebo jakékoli jeho části bez svolení společnosti Trust International B.V. je
zakázáno.
2