GOLlS. spol. s.r.o. `Df - 211 2015 FAKTURA ~DAŇOVÝ DOKLAD Č

Transkript

GOLlS. spol. s.r.o. `Df - 211 2015 FAKTURA ~DAŇOVÝ DOKLAD Č
'Df - 211
GOLlS. spol. s.r.o.
2015
FAKTURA ~ DAŇOVÝ DOKLAD Č. 20150111
20150111
Dodavatel:
Variabilní symbol:
GOLlS, spol. s.r.o.
Masná 1752/6
702 OO Moravská Ostrava
Konstantní symbol:
0308
Objednávka č.:
ze dne;
IC:
OIC:
Odbératel:
IC 25832484
OIC: CZ25832484
1452574
SK2020550389
Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179
02354 Turzovka
Komerční banka
KOM~ZPPXXX
Banka:
SWIFT:
CZ4801000000430877060237
43-877060237
Kód
IBAN:
Číslo účtu:
Datum splatnosti:
plnení:
Fakturujeme
Množství
Vám za odebrané
* dodávka občerstveni
ISoučet
I
Konečný pfíjemce:
pŕikazern
Forma úhrady:
Označení dodávky
0100
banky:
16.02.2015
.09~b3.2015
14.02.2015
Datum vystavení
Datum uskutečnéni
Slovensko
J.cena
bez DPH
J.cena
Cena
%DPH
DPH
15%
341,00
Celkem
dne 14.2.2015
občerstvení
1
Sleva
2615,00
2274,00
2274,00
2274,00
Částky jsou uvedeny V
položek
CELKEM K ÚHRADE
341,00
EUR
2615,00
2615,00
2615,00
(vlastní odvoz z Hotelu Bonum, Ostrava)
Vystavil:
Ing. Velkoborská Markéta
[email protected]
OR KS Ostrava, spísová značka C.20235
Rekapitulace DPH v Kč:
Použit kurz:
Množstvi:
Prevzal:
27,64
Kč
1
EUR
Základ v Kč Sazba
DPH v Kč
Celkem s DPH v Kč
0%
10%
15%
21%
0,00
9425,13
0,00
0,00
72 278,60
0,00
0,00
0,00
62853,47
0,00
..
Razítko:
• ~ -l:)
.. '
I
'-!-r· .••..•. ,... ...
I
I
/J(~
,~.~
,
Ekonomický a informačni systém POHODA
"/11
oo

Podobné dokumenty

VEREiINA \ryHLAS

VEREiINA \ryHLAS Brno-venkov S 1 9 o d s t . 1 z é k o n a é . 3 3 7 / 1 , 9 9 2S b . , o sprevè daní a poplatkú, ve znéni pozdé j éích piedpisù t.uto veÍe j nou vyhléÉku, prostÍednictvím 1e1imú oznamuj e piíj emci...

Více

3d! - Obec Jelka

3d! - Obec Jelka DIČ: CZ7504284304

Více

Faktúra Daniel Skŕivánek U Bílého Sloupu 2087 43601, Litvinov IČO

Faktúra Daniel Skŕivánek U Bílého Sloupu 2087 43601, Litvinov IČO Za nákladní vozidlo: Mercedes Šprintér 2.2 CDI VIN: W D B 9 0 4 6 2 3 1 R 6 4 3 5 6 1 Uvedeno d o provozu: 22.04.2004 V á m fakturujeme:

Více

36. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2014

36. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2014 Čtvrtek 20. března 2014 v 19 hodin / Rytířský sál zámku v Pardubicích Hommage à J. S. Bach BAROCCO SEMPRE GIOVANE J. S. Bach - Braniborské koncerty III – VI Iva Kramperová - housle, Julie Braná, Ja...

Více

Rozpis služeb na celý rok 2016

Rozpis služeb na celý rok 2016 dr. Kvapil (KV) ordinuje pouze na objednání a to: pondělí, středa a pátek 8.00-16.00, úterý a čtvrtek 14.00-20.00 dr. Holá (HO) ordinuje pravidelně každý týden a to: pondělí 8.00-14.00, úterý 8.00-...

Více

Canicross Svatobor 2014

Canicross Svatobor 2014 Canicross Svatobor 2014 Pořadí v kategorii

Více

Třída 1.A.

Třída 1.A. Třída 1.A. Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Sýpalová st. ( po dobu nemoci zástup z řad pedagogů) Čechrák Tomáš Máj Daniel Plachý Matěj Spousta Matěj Stehno Tobiáš Šefčík Jan Vlažný Michal Švejda Josef ...

Více