Modelka Andrea Verešová: „K bydlení mne nejvíce lákají Vinohrady“

Transkript

Modelka Andrea Verešová: „K bydlení mne nejvíce lákají Vinohrady“
čtr Jed
n i
v P áctid ný
raz en
e 5 ík
NAŠE PRAHA 5
Pra h a 5 , 1 3 , 1 6  Lipence  Loc hkov  Řepo ryje  Sl i venec  Vel ká Chuchl e  Z bra s l av  Z lič ín
NAŠE PRAHA je součástí sítě
VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ
KDE: NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
SC-361528/04
(bývalý Kulturní dům železničářů)
Náměstí Míru 9,
Praha 2 – Vinohrady
Metro A – stanice Nám. Míru
Více informací na zadní stránce
11/2016
Modelka
Andrea Verešová:
„K bydlení
mne nejvíce
lákají
Vinohrady“
KDY: Po: 20. 6., Út: 21. 6., St: 22. 6.
10 – 17 hod.
POZOR! AKCE JEN 3 DNY!!!
• www.nasepraha.cz
9<8m,-7(52.
()(.7,91§
SURPDWXUDQW\LGDOwÈ]¼MHPFH
RLQWHQ]LYQÈNXU]\
320$785,71¨
678',80-$=<.´
$M1M)MiM,M5MSUYQÈ
PRPHQWtYHONÄVOHY\
/(71¨,17(1=,91¨
.85=<$-
INZERCE
WHO
LQIR@ELF]ZZZELF]
SC-361852/01
9(³(-1¤.85=<
$M1MiM)M5M,M
Zahltí Prahu 5 více
automobilů?
více na straně 3
Malostranský
hřbitov otevřen
Přijďte si ho během slavnosti
prohlédnout.
více na straně 4
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Spor o Vítěznou ulici
Letní doprava
v Praze:
Co, kdy a kde
bude uzavřeno?
Soutěž
o vstupenky
na Shakespeara
i na badminton
STRANA 6
STRANA 10
1
+
4
e
c
Ak
,
u
m
s
a
l
p
í
n
v
e
r
k
e
t
j
u
r
a
D
!
t
o
v
i
ž
t
i
n
á
r
h
c
a
z
e
t
e
ž
ů
m
... a při odběru obdržíte
náhradu až 450 Kč!*
Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř
2 000 našich dárců.
Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.
Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin.
Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.
Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!
M
Dárcovské centrum Chodov
www.dccm.cz
www.dcch.cz
Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | [email protected]
Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | [email protected]
*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních
derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou
úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5 % minimální mzdy.
2
-8(È7
SC-361171/06
'iUFRYVNpFHQWUXPýHUQê0RVW
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA PĚTCE
redaktor:
Martin Dudek
tel.: 774 820 075
[email protected]
Radnice Prahy 5 chce mít vlastní farmářské trhy, a proto nabízí
pronájem pozemku u kostela
sv. Václava na náměstí 14. října.
V podstatě se tak snaží vybudovat konkurenci zavedenému
pátečnímu trhu u Anděla.
Pro občany to může být dobrá
zpráva. Mohou si pro svoje
nákupy vybrat ze dvou míst
a tím pádem možná i z pestřejší
nabídky. I když, ruku na srdce,
těžko si lze u kostela představit
odlišný sortiment, než jaký se
nyní nabízí u frekventované
křižovatky Anděl.
A právě poloha uvažovaného
nového farmářského trhu ve
mně budí trochu nedůvěry.
Zatímco na tramvajovém uzlu
se denně protočí desítky tisíc
lidí, ve stínu chrámové stavby
krčící se stánky to budou mít
těžké. Najdou je jen místní
nebo náhodní turisté. Budoucí
provozovatel by si proto měl
řádně rozmyslet, jak nové
trhy zpopularizuje a čím na
ně přiláká nakupující. Jinak se
dobře míněný záměr vytratí
a farmářům zbudou jen oči pro
pláč a neprodaný sortiment…
praha 5
Rozhoří se souboj o úpravu Vítězné ulice?
 Ten návrh je na první pohled docela pěkný. Ve Vítězné
ulici se možná rozšíří chodníky až k tramvajové trati
a automobily budou poslušně
jezdit za elektrickými soupravami. Pohodlné pro chodce
a třeba i pro návštěvníky
nedalekého Petřína. Jenže
Praze 5 to může přinést zvýšenou automobilovou zátěž.
Martin Dudek
Smíchov – Ideu humanizace Vítězné ulice v úseku od
vyústění Zborovské k začátku mostu Legií razí politici
městské části Praha 1 v souvislosti s chystanou rekonstrukcí
tramvajové trati na mostu
Legií. Verbální podporu mají
i od pražského magistrátu,
naopak Praze 5 se navrhovaný
záměr nelíbí a varovně zvedá
prst. „Pokud by k této technické úpravě došlo, je vysoce
pravděpodobné přesměrování
automobilové dopravy napří-
ZKLIDNĚNÍ VÍTĚZNÉ ULICE by do Prahy 5 zřejmě přivedlo více automobilů.
Foto: Martin Dudek
klad do Holečkovy ulice přes
ulici Vodní nebo jinou komunikaci spojující Újezd a Zborovskou. Úprava by navíc přinesla
i snížení počtu parkovacích
míst,“ vypočítává negativa pro
pátou městskou část radní Tomáš Homola (bez polit. přísl.).
Návrh je zatím ve fázi plánu
a je především na Praze 1, aby
svoje finální záměry předložila sousedům z „Pětky“. Až se
tak stane a Praha 5 bude mít
dostatek času na prostudování
podkladů, zaujme k celé záležitosti konečné stanovisko. „Pak
bude možné hovořit o dalším
vývoji a pokračovat případně
v diskuzi. My zatím alternativní řešení nenavrhujeme.
Aktivita je vyvolána Prahou 1,
která nejprve musí dokončit
příslušné studie,“ uzavírá Tomáš Homola.
Náplavka se připravuje na regeneraci
Smíchov – Rada MČ Praha 5 vybrala zpracovatele objemové studie na levý břeh Vltavy. Stal se
jím ATELIER 8000. „Studie zanalyzuje potenciál
břehu a navrhne možnosti jeho dalšího rozvoje,“
uvedl starosta Radek Klíma (TOP 09). Objemová
studie bude obsahovat ověřovací urbanisticko-architektonickou studii, podrobné analýzy
a vyhodnocení stávajícího stavu. Podkladem
se stane mj. studie vltavských břehů, kterou
nechal zpracovat Institut plánování a rozvoje hl.
m. Prahy. „Díky studii chceme pozvednout levý
břeh Vltavy, změnit přístup k jeho využívání,
zregenerovat celý prostor a hlavně se dobrat
k řešení, které břeh maximálně zpřístupní pro
multifunkční kulturní, společenské a rekreační
vyžití,“ dodal starosta. (red)
SC-361801/01
INZERCE
3
praha 5
JAK SE MI TU ŽIJE
Marta Kubišová,
zpěvačka
V Praze 5 se mi žije
opravdu skvěle!
Letos v květnu tomu
bylo 30 let, co jsem se přistěhovala. Nemohu si na nic stěžovat,
až na revitalizaci našeho domu,
která probíhá od září 2015, ta
nám komfort bydlení značně
snížila a zkomplikovala. Ale přírodou v okolí domu jsem i nadále
nadšená. Stala jsem se velkou
patriotkou Prahy 5! Foto: Tomáš Lébl
KRÁTCE Z PĚTKY
Pozor na omezení
v tunelu
Praha 5 – Od 19. 6. do 27. 6.
vždy od 23:00 do 5:00 hod.
bude uzavřena střední
tunelová trouba (směr Břevnov) Strahovského tunelu
a druhá trouba bude jednosměrná s původním směrem
provozu. Od 27. 6. od 23:00
do 5:00 hod. 28. 6. proběhne
úplná uzávěra tunelu. (md)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Netradiční plavidla míří na Neckyádu
Radotín – Účastníci osmého ročníku Neckyády zčeří
hladinu Berounky už v sobotu
18. června odpoledne. Celá
akce ve splavování řeky na
netradičních plavidlech je
zdarma, včetně večerního
koncertu.
program
13:00–14:30 hodin – prezentace
a příprava originálních plavidel
v Říčních lázních
15:00 hodin – start z Říčních lázní
15:00–16:00 hodin – hudba DJ Jarda
16:30–17:00 hodin – cíl u lávky
17:00–19:30 hodin – kapela NOLEM
19:00–19:30 hodin – Říční lázně –
vyhlášení výsledků a předání cen
20:00–22:00 hodin – koncert skupiny Timudej
NA BEROUNCE se bude hodnotit i umělecký dojem soutěžících. Foto: MČ Praha 16
Startuje se z Říčních lázní
Radotín ve tři hodiny odpoledne, od této chvíle také
slibuje diskotéku DJ Jarda. Na
cyklotrase pod lávkou bude
konferenciér a rozhodčí, kteří
Malostranský hřbitov se otevírá veřejnosti
Sousedská výpomoc
na webu
Stodůlky – Radnice Prahy 13 spustila nový portál
ProSousedy.cz, který nabízí
sdílení věcí a dovedností
mezi místními obyvateli.
Městská část tak pravděpodobně jako první v České
republice zdarma umožňuje
svým obyvatelům nabídnout
sousedům třeba venčení psů,
vaření, doučování anebo zapůjčení zahálejícího nářadí
či jiného vybavení. (red)
Nový farmářský trh
u kostela
Smíchov – Praha 5 chce
vlastní farmářské trhy, rada
proto schválila záměr na
pronájem pozemku (330 m2)
kolem kostela sv. Václava
na náměstí 14. října. Záměr
čtyřletého pronájmu již byl
zveřejněn na úřední desce
Úřadu MČ Praha 5 a do
27. června je možné podávat
nabídky. Trhy by zde měly
probíhat o pátcích a sobotách a u příležitosti Vánoc
a Velikonoc. (md)
4
budou hodnotit umělecký
dojem a technickou hodnotu
vyrobeného plavidla. Dojezdy k lávce by měli všichni
startující zvládnout do páté
odpolední. (red)
NÁVŠTĚVNÍCI SI MOHOU důkladně prohlédnout zrekonstruovaný hřbitov.
Ilustrační foto: Martin Dudek
Košíře – V sobotu 18. června
bude ve 14 hodin pro veřejnost slavnostně otevřen
Malostranský hřbitov, který
v nedávné době prošel náročnou revitalizací, fi nancovanou ze strukturálních fondů
EU. Součástí programu je
i 7. ročník Obnovených Májových slavností (14–18 hod.)
a 3. ročník Slavností Jakuba
Arbese, pořádaný Spolkem
Malostranský hřbitov.
Areál hřbitova je mimořádně
cennou památkou nejen z hlediska estetického a umělecko-historického, ale i vzhledem
k tomu, že je zde pohřbeno
mnoho význačných osobností.
Přestože se jedná o zapsanou
nemovitou kulturní památku,
hřbitov takřka 130 let postupně chátral a stav stromů
i náhrobků byl v posledních
desetiletích alarmující. V roce
2010 vzniklo především zásluhou Jany Trojanové Občanské
sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, které
se velkou měrou podílelo na
oživení zájmu o tuto památku
a zejména v prvních letech
tohoto desetiletí přispělo
k záchraně hřbitova i fyzicky,
a to při pravidelné likvidaci
zelených porostů ohrožujících
a devastujících řadu náhrobků.
Klid mrtvých hlídají kamery
V loňském a letošním roce
proběhla revitalizace hřbitova, jejímž primárním smyslem
bylo jeho otevření veřejnosti.
V jejím rámci bylo zřízeno zázemí pro vrátného a ostrahu,
pracoviště restaurátora, veřejné osvětlení, byl vybudován
kamerový systém s 25 kamerami. U všech stromů byly po
dendrologickém průzkumu
provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, 28 stromů bylo
vykáceno a místo nich bylo
nově vysazeno celkem 44 lip
a jasanů. Došlo ke kompletní renovaci všech cest, kdy
byl stávající asfalt nahrazen mlatovým povrchem.
Prostor před kostelem pak
byl vydlážděn pískovcovou
dlažbou. Hřbitov byl rovněž
nově vybaven 36 lavičkami
a 20 odpadkovými koši a došlo
i na restaurování pomníků
a nápisových desek.
Hřbitov je otevřen od května do září od 9 do 19 hodin,
v říjnu od 9 do 18 hodin a od
listopadu do února od 9 do
17 hod. (red)
program
14:30–15:00 hudební program
15:00–15:30 průvod k hrobu Václava Veleby a zasazení památeční
růže, prohlídka kostela
15:30–17:00 komentované vycházky po hřbitově s průvodci, prohlídka
kostela
16:00–17:30 „Arbesovská“ vycházka se spisovatelem Petrem Motýlem
17:00–18:00 „Arbesovské“ čtení ze
sborníků
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
CHCETE JI?
U Galerie Nové
Butovice byla
10. června
odchycena
rezavá fena
křížence. Na
sobě měla řetízkové vodítko.
K odebrání je na adrese útulku –
V Zámcích 56, Praha 8, telefon:
222 025 917, 222 025 916.
Hudebníci vzdají
hold Mišíkovi
Smíchov – Ve čtvrtek
23. června proběhne tradiční
Klubová noc, věnovaná talentovaným začínajícím kapelám. V MeetFactory vzdají
hudebníci hold Vladimíru
Mišíkovi a představí cover
verze jeho slavných písní.
Zahrají kapely Vyjakomy,
Ghost of You, Ille, Ondřej Galuška, Lucie Rédlová, Jablkoň
a Kieslowski. Na závěr večera
vystoupí v hodinovém setu
také Vladimír Mišík & Etc.
Vstup je zdarma. Info na
www.unitedislands.cz. (red)
Prázdniny v knihovnách
Praha 5 – Knihovny budou
mít o prázdninách omezený
provoz. Letní provozní doba
začne 1. 7. a skončí 31. 8.
Čtrnáct dní pak bude úplně
zavřeno, bez knihoven se tak
čtenáři budou muset obejít od
25. 7. do 7. 8. V době uzavírky je ale stále možné knihy
vracet v Ústřední knihovně
(vstup jinak nepoužívanými
dveřmi do dětského oddělení
z Valentinské ulice) nebo do
návratových boxů u poboček Opatov a Lužiny. Info na
www.mlp.cz.
A připomínáme obecně
platná pravidla výpůjček:
prodlužovat knihy je možné
pouze před koncem výpůjční
doby (mail, telefon, aplikace,
web); za zpožděné knihy se
účtuje 5 Kč za provozní den
a knihu; vracet je možné na
kterékoli pobočce (výjimkou jsou obrazy z Artotéky,
deskové hry a čtečky e-knih);
vracet může kdokoli, nemusí
to být čtenář, který si knihy
půjčoval; poplatek 10 Kč za
nevyzvednutou rezervaci je
potřeba uhradit. (red)
otevírací doba jednotlivých poboček
Barrandov
Wassermannova 16/926
ST 12–19, PÁ 9–16
tel. 251 811 080; bezbariérová
Ostrovského
Ostrovského 29/972
ÚT 9–16, ČT 12–19; tel. 251 564 025
Cibulka
Musílkova 62/335
ST 12–18; tel. 257 216 658
Velká Chuchle
Starochuchelská 7/20
ČT 10–18; tel. 257 940 489
Stodůlky
Kovářova 4/1615 (KD Mlejn)
ÚT 9–16, ČT 12–19
tel. 235 314 633; bezbariérová
Smíchov
nám. 14. října 15/83 (Smíchovská tržnice)
PO 13–19, ÚT 9–16, ST, ČT 12–19, PÁ 9–16
tel. 222 315 600; bezbariérová
Lužiny
Archeologická 1/1256 (OC Lužiny)
PO 13–19, ÚT 9–16, ST,
ČT 12–19, PÁ 9–16
tel. 235 301 477; bezbariérová
praha 5
Závody omezí dopravu
Chuchle – Sportovní akce
Czech BIGMAN TRIATLON
FESTIVAL – PRAHA, která
se uskuteční ve dnech 30. 6.
a 8.–9. 7., omezí místní dopravu.
Z důvodu bezpečnosti
jednotlivých tratí bude pro
závod Běh METROPOLE,
Terénní triatlon a Český
železný muž ve čtvrtek 30. 6.
(17:30–19:00 hod.) a v pátek 8. 7. (13:30–18:00 hod.)
vyloučen dopravní provoz
v úseku hřiště SK Čechoslovan Chuchle – stezka podél
Vltavy – pod Barrandovským
mostem – Zbraslavská (cyklostezka A1 pod Barrandovskými skalami) a v přilehlých
silnicích (Podjezd, V Lázních)
– viadukt pod Strakonickou dálnicí mezi loděnicemi
ČVUT a USK Praha.
V sobotu 9. 7. (11:30–
24:00 hod.) bude zcela pro
automobilový provoz uzavřen
úsek SK Čechoslovan Chuchle
– stezka podél Vltavy – pod
Barrandovským mostem
a v čase od 7:30 do 18:00 hod.
bude uzavřena silniční komunikace Strakonická v úseku Na Baních – přemostění
v Malé Chuchli. (red)
SC-361772/01
INZERCE
5
téma
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Letní doprava v Praze nebude
tak dramatická jako loni
„ Letošní opravy silnic a tramvajových tratí zřejmě
příliš nezamíchají dopravou v Praze. Minimum oprav
se dotkne tramvajových tratí. Od 12. 6. se změnily
i některé linky pražské integrované dopravy. Čekejte i další úpravy v dopravě, a to nejen v Praze.
Ivan Kuptík
Pokračuje rekonstrukce
Nuselského mostu
Má skončit v roce 2017. Letos
se opravuje vozovka v pravém
jízdním pruhu ve směru do
centra, chodníky a chodníková římsa a přidává se i směr
z centra včetně přilehlého
chodníku, který se uzavře
po otevření směru do centra.
Pokračuje oprava pláště a pilířů mostu. Most má za sebou
opravu dilatací (2011), střední
římsy a předmostí Karlov
(2013), opravu levého a středního jízdního pruhu na mostě
(2014) a část oprav vozovky
v pravém jízdní pruhu ve
směru do centra (2015).
Nejen tichý asfalt
na Spořilovské
Dokončení úprav Spořilovské
se předpokládá letos v říjnu.
Jde o úpravu celé vozovky ve
směru do centra v úseku od
přemostění ulice Türkova po
Jižní spojku na stávající čtyřproudové komunikaci. Bude
se tu lít „tichý“ asfalt, tedy
zvukopohltivá vrstva silnice.
Na tyto úpravy navazuje
budování protihlukových opatření na Spořilovské. Za koncem
protihlukového úseku se bude
opravovat od července povrch
rampy na Jižní spojku a ve
3. a 4. čtvrtletí vznikne u Spořilovského plácku protihluková
stěna. I to si vyžádá omezení
v dopravě. Jde o protihlukové
stěny: jih o výšce 2,5 m a délce asi 202 m, sever výška
6 m o délce asi 143 m. Přibude
i protihlukový val o výšce
6 m a délce 210 m. Výstavba
protihlukového valu a protihlukové stěny se týká oblasti při
ulici 5. května a Jižní spojky.
I na Štěrboholské spojce
se bude pracovat
Je to již osmá etapa úpravy Štěrboholské spojky na
území Prahy 10. Proběhne
v červenci až říjnu letošního
roku. Jde o celkovou výměnu
konstrukčních vrstev levého
a pravého pruhu a přípojek
celkově v délce 780 metrů.
Rekonstrukce Korunovační
a Pod Kaštany
TSK Praha rekonstruuje od
června do prosince části ulic
Pod Kaštany a Korunovační
v Praze 6 v celé šíři uličního
prostoru. Vymění se dlažba
za asfalt na silnicích a naopak
na chodnících bude vyměněn
asfalt za klasickou pražskou
připomínáme: od 28. srpna jedou tramvaje jinak
Celková změna v tramvajové dopravě začíná 28. srpna. Od tohoto dne mění
trasu devět tramvajových linek, 12 zůstává beze změny a vzniknou tři nové
linky. Důležité je, že zachovány zůstávají tzv. páteřní linky, 9, 17 a 22. Změna,
která je především pozitivní, si vyžádá o 130 milionů korun za rok navíc. Ty
chce Praha získat v rámci úspor v Dopravním podniku Praha.
trasy beze
změny:
změna
trasy:
nové linky:
6
12 linek linky č. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 26
9 linek linky č. 4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 24, 25
č. 2 – Sídliště Petřiny – Nádraží Braník (přes Malostranskou a Národní třídu)
č. 15 – Kotlářka – Olšanské hřbitovy (přes Újezd,
3 linky nábřeží Edvarda Beneše, Masarykovo nádraží
a Husineckou)
č. 21 (pouze v pracovní dny) – Kotlářka–Sídliště
Modřany/Levského (přes Anděl a Výtoň)
mozaiku, tak aby vzhled
chodníků odpovídal památkové zóně. Opravovat se bude
i silniční most, který leží na
hranici mezi Prahou 6 a 7
a vede přes železniční trať.
Most přes Botič v Nuselské
bude zbourán
Po prázdninách čekejte, že
konečně skončí oprava mostu
přes Botič v ulici Nuselská
u křižovatek s ulicemi Adamovská, Pod Stárkou, U Michelského mlýna a Ve Vilách.
Ve své podstatě nejde ani tak
o opravu jako o postavení nového mostu ze železobetonu.
Rozpětí přemostění potoka
je 11 metrů. Stavba je navázána na probíhající úpravy
tramvajové tratě. K demolici
starého mostu dojde v červenci, zároveň s opravou
tramvajové tratě.
Tramvajová trať Michelská–
Spořilov stále v opravě
Rekonstrukce tramvajové trati
a inženýrských sítí v ulicích
Nuselská a U Plynárny komplikuje život nejen lidem, kteří
cestují MHD, ale hlavně řidičům, tak je dobré, pokud jede
autem, se této oblasti vyhnout.
Práce potrvají až do 2. července a ovlivní trasy tramvají 11
a 13 (ta je zrušena), nočních
53, 55 a 56. Náhradní dopravu
v dané oblasti zajišťují v denním provozu zejména pravidelné autobusové linky číslo
135, 136, 188 a 213. V nočním
provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X56.
Oprava ovlivnila i autobusovou
dopravu: Linky číslo 150 a 196
jsou ve směru od Kačerova ze
zastávky Michelská odkloněny
přes zastávku Pod Jezerkou do
zastávky Kloboučnická, kde
jsou ukončeny. Linka číslo 188
je v úseku Kloboučnická–Bohdalecká obousměrně odkloněna přes zastávky Ukrajinská,
Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec. V omezeném provozu je
zavedena linka číslo 206 v trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – Centrum
Zahradní Město – Záběhlická
škola – Jesenická – Nádraží
Strašnice – Strašnická.
vlaky a autobusy od 12. 6.
Rychlíkový autobusový spoj 349
pojede po dálnici a mělnická linka
474 pojede častěji. Expresní linka
349 je nově vedena mezi Březiněvsí
a Ládvím po dálnici D8, vyhne se tak
častým kolonám v Ďáblické. Zastávka
Sídliště Ďáblice bude pro tuto linku
zrušena a nahrazena zřízením zastávky Třebenická, kde je zajištěn přestup
na městské autobusové linky 136, 177
a 183 ve směru Prosek a Vysočanská.
Na linkách 348 a 369 bude zřízena
zastávka Ďáblický hřbitov (na znamení). Ke stejnému termínu dochází
ke změně trasy mělnické linky 474.
Na území Mělníka a je zaveden
odpolední víkendový provoz.
Vlaky na lince S54, která jezdí na trase
Hostivice–Středokluky od prosince
2015, se přizpůsobí potřebám místních obyvatel. V pracovní dny nově
jezdí vlaky v ranní i odpolední špičce
v pravidelném hodinovém intervalu,
odpoledne je prodloužen cca do 20:00.
O víkendu budou spoje rozloženy
v průběhu celého dne cca mezi 7:00
a 19:00. Většina vlaků navazuje v Hostivici na rychlíky z/do Prahy, čímže se
urychlí spojení zejména z obcí Dobrovíz a Hostouň s centrem Prahy.
téma
SC-361360/03
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Modelka Andrea Verešová: „K bydl
„ Slovenská kráska, která se pyšní titulem miss, již dlouhou dobu žije v západních Čechách. Má zde
vlastní rodinu a září štěstím. Ale jak v rozhovoru pro Naši Prahu prozradila, česká metropole pro ni
zůstává jednou z nejkrásnějších na světě.
Martin Dudek
Narodila jste se v Žilině,
procestovala kus světa, nyní
bydlíte v Přešticích v Západočeském kraji. Kde jste se cítila
nejspokojeněji?
Nejlépe se cítím tam, kde
mám svou rodinu, a to je nyní
v Přešticích. Pokud ale jedu
za rodiči na Slovensko, jsem
v tu chvíli nejspokojenější
u nich. Pravdou ale je, a pro
mě to platí zvlášť, že mám
domov tam, kde mám své
nejmilovanější.
bod – je to město pro život.
Je totiž mnoho evropských
i světových metropolí, které
jsou možná i krásnější, ale
pro většinu místních lidí tak
drahé, že si život v nich nemohou nikdy dovolit. A v tom
je Praha krásná a vstřícná.
Našla byste na Praze něco
negativního, co by se tu mohlo
zlepšit?
Nevím, jestli je to jen v Praze
nebo obecně v České republice,
ale málo se smějeme a radujeme z maličkostí. V metru
i na ulici jsme všichni zamračení a zamyšlení.
Jen málo
z nás si
dokáže
vychutnat
každý
nový den v jeho čisté kráse. I já
se to stále učím… Možná je to
spíš fenomén dnešní uspěchané doby, proto je někdy lepší
se zastavit, zhluboka nadechnout, usmát se a jít do nového
dne s pozitivní myslí.
Na fotbalovém Euru
držím palce Slovensku
Určitě jste také pobývala v našem hlavním městě. Jak se vám
tu líbilo?
Praha je nádherná a mám ji
moc ráda. Stále ještě máme
vlastní byt na jejím okraji.
Je to pro nás velmi výhodné,
kvůli práci zde totiž trávím
poměrně hodně času. Převážná část společenských akcí
se navíc koná večer a noční
cesty zpět domů jsou nesmysl v případě, že mám druhý
den v Praze další pracovní
povinnosti. Snažím se časový
harmonogram vždy naplánovat tak, aby mi co nejvíce
aktivit na sebe navazovalo.
A kde by se mi líbilo? Asi by to
byly Vinohrady, které oplývají úžasnou architekturou,
ale zároveň je zde dostatečné
množství zeleně a parků.
Máte srovnání, takže všeobecně - patří Praha skutečně
k nejkrásnějším evropským
městům, nebo je to jen špinavé
velkoměsto, jak říkají někteří
světoběžníci?
Procestovala jsem toho
opravdu hodně a s čistým
svědomím mohu říct, že má
každé město něco do sebe.
Ráda se proto stýkám s místními lidmi, kteří vám o tom
svém městě řeknou mnohem
více než kdejaký průvodce.
Podle mě patří Praha mezi
nejkrásnější města a má jeden
neoddiskutovatelný plusový
8
Jste tváří výrobků SodaStream.
Proč byste je našim čtenářům
doporučila?
V první řadě jde o zdravý
a pravidelný pitný režim.
Výroba domácí perlivé vody
SodaStream se totiž v mžiku
stane celé rodině rituálem
a dětem velkou zábavou. Pro
mě a hlavně manžela má
výrobník ještě jednu nespornou výhodu, nemusíme se
tahat s těžkými plastovými
lahvemi, které navíc nejsou
skladné a velmi znečišťují
životní prostředí. Od malička
jsme navíc dětem vštěpovali, že je čistá voda nejlepším
a nejzdravějším nápojem.
A přestože to moc dobře věděly, občas si říkaly o sladké
a nezdravé nápoje. Museli
jsme s tím bojovat až do chvíle, kdy jsme si domů pořídili SodaStream. Od té doby
Vanessku i Danielka moc baví
si vyrábět vlastní bublinkovou vodu a rádi experimentují
s příchutěmi.
Hasíte ráda žízeň čistou sodovkou, nebo si do ní přidáváte
nějaký sirup?
Používáme jak sirupy SodaStream, které jsou vyrobeny
bez zbytečných éček, tak si
rádi připravujeme vlastní
a originální drinky. Naše
děti mají navíc každé ráno
takový malý rituál, kdy si oba
připraví originální domácí
limonádu, kterou pak ve škole
popíjí. Pitný režim tak máme
perfektně zajištěný během
celého dne.
rozhovor
Další rozhovory máme i na Facebooku
lení mne nejvíce lákají Vinohrady“
Máte dvě děti, syna a dceru.
Blíží se jejich vysvědčení - jaká
budou?
Musím to zaklepat, ale budou
moc dobrá. Jsem na ně pyšná,
protože na vysvědčení stále
nosí jen samé jedničky.
Co se týče výchovy, jste hodná
maminka vyznávající volnou
výchovu, nebo sem tam padne
nějaký pohlavek?
Řekla bych, že jsem rozumná
maminka, která respektuje
povahu svých dětí, chápe jejich potřeby, ale zakročí, když
je něco přes čáru. Nikdy jsme
děti nevychovávali ve zlaté
klícce a snažíme se o to, aby
si uvědomovaly pravé životní
i morální hodnoty.
Máte hlídací babičky, chůvu,
nebo všechno zvládáte společně s manželem?
Vanneska i Daniel se dostali do věku, kdy mají tolik
mimoškolních aktivit, že více
než chůvu potřebují taxikáře
(úsměv). Moje i manželova
práce je časově velmi náročná
a někdy hlídání potřebujeme.
Pokud je to možné, volíme
vždy babičku.
Chodíte pravidelně na přehlídky, nebo jste se kvůli rodičovským povinnostem spíše zaměřila na práci ve fotostudiích?
Musí se jednat o opravdu výjimečnou událost. Na přehlídkových molech se již skoro
nevyskytuji a akce, kterých
se účastním, si velmi pečlivě
vybírám. Tak to ale obecně
platí u všech mých zakázek,
nikdy jsem nebrala všechno,
co mi bylo nabídnuto. Jsou
takové modelky, ale dle mého
názoru to na naši branži nevrhá dobré světlo.
Už jste někdy odmítla zakázku,
protože se vám podmínky zdály
podezřelé?
Bylo jich několik, nechci být
konkrétní, ale někdy jsou
podmínky a zakázky více než
podivného rázu.
Vyšetříte-li si volnou chvilku,
jaký je váš oblíbený koníček?
Času je málo, ale relaxace
k životu nezbytně patří. Snažím se žít pestrý život a dělat
ve volných chvílích to, na co
mám právě chuť a náladu. Někdy je to jóga, jindy si zalezu
s knížkou pod peřinu nebo
jdu plavat.
profil
Andrea Verešová
Narozena 28. června 1980 v Žilině
V roce 1999 získala titul miss Slovensko
Modelka a fotomodelka
V březnu 2007 se provdala za právníka Daniela Volopicha, kterému
porodila 8. července 2007 dceru
Vanessu a 24. února 2009 syna
Daniela Tobiáše.
Dojímáte se večer u nekonečných televizních seriálů, nebo
si raději jdete ven posedět
s přáteli?
Podle nálady. Myslím, že to
tak máme všichni stejně.
Ale protože je můj život plný
společenských akcí a často
komunikuji s lidmi, někdy si
opravdu moc rádi uděláme
fi lmový večer, připravíme
popcorn a s dětmi koukáme
na jejich oblíbené pohádky.
Ani nevíte, jak si u toho odpočinu (úsměv).
a srdcem jsem stále Slovenka.
Ačkoliv je to těžká volba, tak
bych fandila mužstvu Slovenska. A pokud by k takovému
zápasu mělo dojít, tak jako
správná fanynka samozřejmě
doufám, že by to bylo ve fi nále.
Na právě probíhajícím fotbalovém mistrovství Evropy se
hypoteticky mohou utkat mužstva Slovenska a Česka. Komu
byste držela palce?
I když žiju v Česku, duší
Když jsme u fotbalu - běhá
po hřištích nějaký muž, který je
vám svou vizáží velice sympatický?
Ano. Je mu sedm let a jmenuje
se Daniel (úsměv).
INZERCE
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Cena: 10 500 000 Kč
Cena na vyžádání v RK
Cena: 4 890 000 Kč
Cena: 882 000 Kč
Vrchotovy Janovice. Zemědělská usedlost 375 m2
s pozemky s rybníkem. Vhodné pro agrofarmu.
P10 - Strašnice. Vila z roku 1934 kolaudovaná jako
administrativní, po kompletní rekonstruci.
PZ - Středokluky. ŘRD 4+1/T, G, sklep, technická místnost, nedaleko letiště Václava Havla.
Slatina u Horažďovic. Výjimečná chata 3+1/68 m2/
G/B, pozemek 344 m2, zděná v malebné krajině.
Cena: 1 149 000 Kč
Cena: 5 650 000 Kč
Cena: 10 800 000 Kč
Cena: 13 500 CZK / za m2
Štětkovice u Sedlčan. 2+1/58 m2, L, G, sklep,
dobře dispoz. řešen. Předzahrádka 259 m2.
Kostelec n./L., stř. kraj. Přízemní RD 4+kk/125 m2
se zahradou 1036 m2, klidná část obce.
Kostelec n./L., stř. kraj. Histor. dům na náměstí
s poz. 1690m2. 2 nebyt.jedn., byt 1.p., zahr. dům.
Praha 5-Hlubočepy. Stav. pozemek 1 418m2, udržovaný zasíťovaný, vl. studna, výborná lokalita.
Cena: 35 000 Kč/za měsíc
Cena: 7 500 000 Kč
P5-Jinonice. Luxusní 3+1/124m2, B/G, 2. NP, výtah,
orientace V,S,Z, klimatizace, =B= N. Butovice.
P2-Nové Město. Obch. prostory 100 m2, vlastní
vstup, přízemí. Nyní užívány jako kosmetické studio.
PZ-Průhonice. Atraktivní 4+kk/130m2, G, B, 2.-3.
NP, velký sklep, orient. J, obč. vybavenost.
SC-351849/06
Cena na vyžádání v RK
KLIENTSKÉ CENTRUM
OTEVŘENO
PO - ČT 9:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 16:00
9
praha
bydleníPraha
velká
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Koupě Ďolíčku se odkládá:
jde též o parkovací místa
Soutěž na Shakespearovské
slavnosti i na Žižkovskou věž
„ Před dvěma měsíci nadšeně schválilo zastupitelstvo
hlavního města odkup stadionu v Ďolíčku do svého majetku.
Jenže jednou z podmínek byl magistrátem požadovaný souhlas Prahy 10 s převedením do správy města i sousedního
pozemku, na němž ovšem nyní parkují stovky aut.
Jan Bělohubý
uvedl po jednání za klub Svatoslav Baťa.
Vršovice – Radnici se nelíbí
předat pozemek vedle stadionu
městu bez možnosti vlivu - byl
tu záměr jednat i o parkovacím
domu, téma bylo i v referendu,
kterého se ale účastnil nedostatečný počet voličů. Ponechme stranou výroky, které
naznačují začátek kampaně
k senátním volbám, které
v Praze 10 budou za tři měsíce.
Zveřejňujeme vyjádření Bohemians i nové rady. Bohemians:
„Zastupitelé Prahy 10 schválili pouze neurčité usnesení,
v němž vyzývají nově zvolené
vedení městské části k jednání
s hl. m. Prahou. Nyní je odpovědnost na radních Prahy 10.
Vedení Bohemians věří, že slova nepadala do větru. Průtahy
uvrhají Bohemku do nejistoty,“
Vešlo by se dalších 350 aut
do Vršovic?
V jiné optice vidí situaci nová
rada: „Deklarovali jsme vůli co
nejdříve jednat s Radou hl. m.
Prahy. Praha 10 podporuje zachování Ďolíčku. Záleží nám na
koncepčním a uceleném rozvoji
lokality. Na pozemku, který je
od nás magistrátem požadován, se nachází několik stovek
parkovacích míst. Naším cílem
je vzhledem ke komplikované
situaci parkovacích míst tato
zachovat pro místní obyvatele
i pro návštěvníky Ďolíčku. A také
zeleň, biokoridor Botiče, prostor
pro budoucí náměstí. Jedná se
tedy z naší strany jednoznačně
o hájení zájmů obyvatel Vršovic,“
stojí v prohlášení Prahy 10.
vatoře na Žižkovské věži,
platné do 30. 10. Pět výherců
od pátého vylosovaného místa získává po dvou voucherech v hodnotě 1000 Kč do
Badminton areny na Skalce,
platné do 30. 8. Přesné podmínky na www.nasepraha.cz
a www.facebook.com/casopisNasePraha. (běl)
Až do svatojánské noci, tedy
do půlnoci 24. června můžete
hrát v soutěži Naší Prahy
o lákavé ceny. Tři výherci
(1.–3. místo) obdrží šest vstupenek (3x2) na Shakespearovské slavnosti na Romeo
a Julie na 5. 8. od 20:30 hodin
do Lichtenštejnského paláce
a další dva výherci (4. a 5.
místo) získají čtyři poukazy
(2x2) do vyhlídkové obser-
Správnou odpověď označte „Naše
Praha/Shakespeare“, uveďte jméno
a svou adresu a pošlete na soutez@
ceskydomov.cz. Výherci budou uvedeni na www.nasepraha.cz a Facebooku.
Soutěž je určena fanouškům (stávajícím i novým) facebookové stránky
časopisu Naše Praha, takže pokud jím
ještě nejste, tak na www.facebook.
com/casopisNasePraha zaškrtněte
nahoře v obrázku TO SE MI LÍBÍ stránce
(tedy stránce – nikoli jen příspěvku). Je
to podmínkou zařazení do losování.
soutěžní otázka
Děj Shakespearovy hry Romeo a Julie
z rodu Monteků a Kapuletů je zasazen
do italského města A) Benátky, B)
Padova, C) Verona, D) Venezia.
O osudu Kliniky na Žižkově rozhodují soudy, nikoli zákon či úřady
Žižkov – Stát jako majitel
objektu v Jeseniově ulici na
Žižkově prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových musí při
řešení ohledně budovy, kterou
obývají squatteři z Autonomního sociálního centra Klinika,
počkat na rozhodnutí soudu. Po
schůzce bezpečnostního grémia
Prahy 3 začátkem června to
řekla ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Stát nemá jasnou
strategii, jak situaci urychleně
vyřešit, a musí se tedy čekat
na rozhodnutí soudu, které
může trvat několik měsíců,
ne-li let,“ uvedl místostarosta
Prahy 3 Alexander Bellu (ODS).
Informace a vysvětlení lze najít
na www.nasepraha.cz včetně
videa. Předtím rada Prahy 3
podala trestní oznámení, že
objekt užívají fyzické osoby,
podle radnice, která ale stejně
jako magistrát nemá k objektu žádnou pravomoc, jde
o neoprávněný zásah do práva
k domu. „Lidé, kteří zasquattují majetek, mají bohužel větší
možnost než instituce, které
dodržují právní řád České
republiky,“ myslí si starostka Prahy 3 Vladislava Hujová
(TOP 09). Již na konci roku 2014
obsadili budovu, později si ji
od ÚZSVM na rok půjčili na
soukromou osobu. Od letošního
března, kdy smlouva skončila,
obývají aktivisté budovu patřící
státu podle názoru majitele
nelegálně. Městští politici jim
dříve nabídli jiný nevyužívaný
objekt, to aktivisté odmítli. Na
konci května zástupci iniciativy
při slavnostním ceremoniálu na
pražském magistrátu převzali Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost
od Nadace Charty 77, která
podporuje dodržování práv.
Aktivisté z Kliniky mezitím
zvou na rozdávání jídla zdarma
zájemce z celé Prahy. „Jako
každou středu i dnes o šesté na
Klinice tzv. Lidová kuchyně
aneb vaříme vám z přebytků
společnosti a s láskou, přijďte si
dát!“ zvou aktivisté. Video na f/
nasepraha3. (běl)
INZERCE
DS4 CROSSBACK 1.6
Prémiové servisní služby a prodlouženáá
záruka na 5 let/100 000km
ZDARMA
10
ZA OPRAVNOU 1,
1 PRAHA 5 / TEL.
TEL 234 096 630 / WWW.
WWW AUTAMOTOL
AUTAM
.CZ
SC-361290/05
BlueHDi 120 S&S MAN6
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
praha
Relax, chutné jídlo
a dávka adrenalinu
To nabízí jihomoravský Aqualand Moravia. Máme pro vás tip, jak
WM SHTSÜMRSYX E ^«VSZIę WM Yő¸X EHVIREPMR 3INQSHIVRëNĴ¸ ÜIWOÈ
EOZETEVO &UYEPERH 2SVEZME WI REZ¸G REGL«^¸ NIR EWM TłP LSHMR]
GIWX]EYXIQ^c'VREWQëVIQRE2MOYPSZTSH5«PEZSYYcFĬILYR«HVőI
3SZ³ 2PÈR] (IPOSZ« H³POE XSFSK«Rł Ec ZSHR¸GL WOPY^EZIO WI FP¸ő¸
OQ Ec ZSHR¸ TPSGLEZĴIGL FE^³Rł NI ^LVYFE c c Q2&c SFP¸FIRÈ
EOZETEVOWIWX«PIVS^ĴMĬYNI1IXSWZcOZëXRYRETĬ¸OPEHSXIZĬIPZPEWXR¸
LSXIPOXIVÈNIT«VOVSOłSH^EĬ¸^IR¸
Pro pořádnou zábavu je potřeba řádný prostor. V Aqualandu
Moravia se zdá, že se s počtem
atrakcí nešetřilo. Akvapark má hned
20 tobogánů
a skluzavek.
Mezi nejob-
líbenější patří Abyss, Boomerango či U Wave. Bazénů je v nabídce celkem 12, včetně několika
napájených vodou z místního
termálního vrtu Mušov, který
dosahuje teploty až 46 °C. Vybrat si lze z několika relaxačních
bazénů, kde návštěvníky hýčká
například perličková koupel.
Pro nejmenší děti je určen Baby
Pool, vyhřívaný vnitřní bazének,
pro ty větší pak bazény s množstvím vodních hraček a atrakcí.
Unavit se na atrakcích
a pak hurá domů?
Zkuste místo toho
wellness či dobré jídlo
Až vás vodní atrakce unaví a vysílí, nemusíte se hned vydat na
cestu domů. V Aqualandu Moravia najdete i odpočinek a re-
4HHSSXIZĬIRSHIRRëSHHSLSH
84'4,ˆ3Ł&019>&:*0'&>“3Ł
&93&c574(*)97 &:1&83—-48*1
5ˆ70740Ł4)c&0:&5&709
Vstupné lze koupit na www.koupejse.cz. Informace
najdete na www.aqualand-moravia.cz
laxaci v podobě wellness areálu
Forum Romanum s unikátním
saunovým světem. Nabídnou
vám zde až 24 saun a relaxačních procedur, od klasické finské
sauny přes biosaunu a solnou
lázeň až po unikátní kryokomoru, která léčebné procesy v těle
nastartuje několikaminutovým
pobytem v extrémním mrazu až
−140 °C. Hlad po adrenalinovém či odpočinkovém programu
vám zaženou kuchaři v Imperium restaurant,
kteří připravují
špičkové pokrmy
z čerstvých kvalitních surovin. Pro
posezení u dobré
kávy zase poslouží příjemné
prostředí kavárny
Coffeeland.
Každá návštěva
trochu jinak
Ještě více zábavy Vás čeká
v létě, to letošní bude plné tance a sportu. Můžete se těšit na
každodenní animační program
pro děti i dospělé. Připraveny jsou narozeniny Aqualandu Moravia, které se odehrají
koncem července. V srpnu zase
vypukne akční Aqualympiáda. Novinkou letošního léta je
nový Pool bar ve venkovním
bazénu Riviéra a Chill out
zóna - místo vašeho odpočinku. V hale Adrenalium přibude
Fast track - stánek pro rychlejší
odbavení raftů a Photopoint,
kde vás vyfotíme při vaší vzrušující jízdě.
SC-361829/01
Venkovní koupání,
nově i s vodním barem
11
kultura
vzdělání
kultura
vzdělávání
Užitečné
na www.nasepraha.cz
Pozvánkyinformace
a tipy máme
i na Facebooku
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU
KOUPÍM starý nábytek
Praha téměř nedotčená
aneb ze Strahova na Janský vršek
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
Praha - Vycházka, kterou pořádá Prague City Tourism (PCT Pražská informační služba) 25. 6. od 14 hodin vede místy, kterých
se příliš nedotkl rozvoj Prahy. Začíná se na zastávce tramvaje 22
Pohořelec (z centra). Cestou nahlédnete do údolí města, poznáte
příběh půvabné sochy Panny Marie z exilu, ve Strahovské zahradě vzpomenete u jednoho z pramenů na Sira Nicholase Wintona,
odhalíte i historii Nemocnice pod Petřínem, dozvíte se o zahradě
Cyrila Boudy i to, jak to bylo s trabantem na nožičkách. Procházka
končí na jednom z nejromantičtějších míst Prahy - v uličkách
Janského vršku. Cena akce je 100/70 korun a provázet vás bude
zkušená průvodkyně a znalkyně Prahy Eva Sokolová. (tík)
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
SC-361816/01
INZERCE
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
SC-351849/30
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-351827/30
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
INZERCE
GENERÁLNÍ PARTNER
SC-351886/06
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
A ŘÍJE
N JIŽ
V PRO
DEJI!
Už jste někdy řídili vor?
UVÁDÍ
LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2016
Foto: Pavel Mára
| 28. 6. – 3. 9. |
PREMIÉRA
ANEB COKOLI CHCETE
CELNICE na Výtoni s hostincem U Koppů kolem r. 1910. foto J. Kříženecký.
předprodej vstupenek:
www.shakespeare.cz
hlavní mediální partneři
partneři
pořadatel
Glanc
12
předprodej
SC-361608/06
spolupořadatelé
Vyzkoušet si to můžete v Podskalské celnici na Výtoni, kde
Muzeum hlavního města Prahy otevřelo novou stálou expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Expozice ukazuje
i proměny dopravy na Vltavě od tradiční voroplavby až po
dnešní lodní dopravu. Díky mechanicko-elektronickému
simulátoru si lze vyzkoušet plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při
plavení vorů. Pro pražské školy připravilo muzeum od září
atraktivní dětské programy pro děti. Protože je o ně velký
zájem je možné se objednat už nyní v rezervačním systému
muzea. Program povede Mgr. Ivana Pernicová, pernicova@
muzeumprahy.cz. Na snímku je Podskalská celnice, ve které dnes najdete expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.
SC-361679/03
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Velká Ohrada
kultura
,ƬȭǜʁˁȧĴƬǚǘřÏǒʁŘƞŘƎƬǘŘǖȋƞȋǘ˿
ȭɁ˸ƭȧˁȧŘǖǔǜƬǚǔ˘řʊŘƞȭȋ˘ȧƯȭ˿NJ
°ƞɁ˘ȭřɡʁŘ̈ʊǘɁˁĴƬǚǘɁˁÏǒʁŘƞˁƙȭƬǖʊɡȋʌŽ˿ȭƬǒřƞŘǚƙ̈ƬʊƬǖǔ̈ǘɁȭƋƬȧ˘řʄȋŽˁƞƬ˘ƞƬǖʌȋÏŽƋǒɁƞȭȋƋƬȭǜʁˁȧ
ǂȧƬ˘ǔȧȋʊǜȭȋȧǔɡʄƬ˘ƞȋ˸ŘȭƭʊɡȋʌƬɺƋƬȭǜʁˁȧǒʁ˶˘˿ɼǂɁǜƬ˸ȋʁŘǜ˸ȭɁ˸ƭȧƖ*̀˸ŘǚřɁʊǜˁƞŘʊȋƞǚǔʌǜƯƙǘǜƬʁřƞȭƬʊ˘
ɡɁǚɁ˸ǔȭ˿˘ƬǖƬɡʁř˘ƞȭɁǜɁˁŘǔ˘ŘʊǚˁȭȭƭǒɁɁƞɡɁǚƬƞȭƬʊƬǜŘȧʁɁƞǔƎƬ˘ƞʁřǒŘǖȋɡˁʊǜǔǜʊ˸ƭƞƯǜǔƙȧřȭɁ˸ƭǒɁȧŘǖǔǜƬǚƬƙ
ǘǜƬʁ̀ʊƬȭƬǜŘǖȋɡǚřȭ˿ȭŘǖƬǒɁʁɁ˘˸ɁǖƖŎƞƬǖʌȋȧɁŽ˿˸ŘǜƬǚ˶ȧǒɁƞǚřȭŘŽȋƞȭɁˁǜɡƬʊǜʁɁˁɡŘǚƬǜˁɁŽƋǒɁƞ˶Řʊǚˁ̈ƬŽƖ
ĴɁŽǖƬǘǜˁ˸˘ȭǔǘȭɁˁǔȭɁ˸ƭǘŘȭƋƬǚřʄʊǘƭɡʁɁʊǜɁʁ˿ǔƞƬřǚȭȋɡʁɁȧƬȭʌȋŘʊǜʄƬƞȭȋǞʁȧ˿ʊǘǚǔƞȭ̀ȧɡʁɁ˸Ɂ˘ƬȧƖ
Staré plakáty lákající na
atraktivní nabídky dávno
RSXÇWĴQ¾FKSURGHMHQSXVW¢
RNQDPņ®ÊHYHVNXOLQ¢FK
KROªWHUDV\UDÇ®SOHYHODY®WU
SRY®Y¢RGKR]HQ¾PLQRYLQDPL
DSODVWRY¾PNHO®PNHPRGSLYD
PH]LSRNUHVOHQ¾PL]GPL6WDNRY¾PREUD]HPVHGQHVVHWN¢
Q¢YÇWĴYQ®NQ¢NXSQ®KRFHQWUDXSURVWņHGV®GOLÇWĴ9HON¢
2KUDGDNWHUªSņHGQHG¢YQHP
]PĴQLORPDMLWHOH
Sņ®MHPQ¾Y®FH»ıHORY¾SURVWRU
VSURPĴQOLY¾P]DPĴņHQ®P
9HGOHVH]´QQ®FK]DKU¢GHN
UHVWDXUDF®VH]GHQ¢YÇWĴYQ®FL
PRKRXWĴÇLWQDSUDYLGHOQª
IDUP¢ņVNªWUK\DUŒ]QªVSROHıHQVNªDNXOWXUQ®XG¢ORVWL
,QYHVWRUYHVY¾FKSO¢QHFK
VDPR]ņHMPĴQH]DSRP®Q¢QD
GĴWLDQDı¢VWLSORFK\Y\EXGXMHGRSUDYQ®KņLÇWĴDKUDF®]´QX
SURQHMPHQÇ®
ćŘȭƋƬɡʁɁŽ˿˘ȭ˿ʊ
=PĴQDYODVWQ®ND&HQWUD9HON¢
2KUDGDEXGHWHQWRNU¢WXÊ
GHāQLWLYQĴ]QDPHQDWQHMHQNRQHFņ¢GĴQ®FKXOLJ¢QŒ
REFKRGRY¢Q®VGURJDPLD
QHSRņ¢GNXSREH]GRPRYF®FK
DOHSņLQHVHWDNªQRYªQ¢NXSQ®
RGSRıLQNRYªD]¢EDYQ®PRÊQRVWLNWHUªVL]GHMÇ®RE\YDWHOª
SRWROLNDOHWHFKSUREOªPŒ
]DVORXÊ®1DUR]G®ORGņDG\
SņHGFKR]®FKPDMLWHOŒQHQ®
]¢PĴUHPVSROHıQRVWL$PLJDO
*URXSSRX]HLQNDVRYDWQ¢MHPQªRGQĴNROLNDP¢OR]E¾YDM®F®FKQ¢MHPQ®NŒDOHFHO¾
REMHNW]¢VDGQ®P]SŒVREHP
RÊLYLWDE\RSĴWVORXÊLOMDNR
PRGHUQ®DSņLWDÊOLYªQ¢NXSQ®
DGPLQLVWUDWLYQ®NXOWXUQ®VSROHıHQVNªD]¢EDYQ®FHQWUXP
SURWLV®FH]GHMÇ®FKRE\YDWHO
&HQWUXP9HON¢2KUDGDSņHG
QHG¢YQHPNRXSLOD»ıHORY¢
VSROHıQRVW2&9HON¢2KUDGDVURNWHU¢VSROHıQĴVH
VSROHıQRVW®$PLJDO*URXS
VUR]DFKUDŁXMHQHIXQNıQ®
NRPHUıQ®REMHNW\DG¢Y¢MLP
JEDNA Z VIZUALIZACÍ nové podoby Centra Velká Ohrada
QRY¾VP\VO'RUHNRQVWUXNFH
V®GOLÇWQ®KRREFKRGQ®KRFHQWUD
]GUXKªSRORYLQ\RVPGHV¢W¾FK
OHWSO¢QXMHLQYHVWRYDWGHV®WN\
PLOLRQŒNRUXQ6WDYHEQ®SU¢FH
SRGOHSURMHNWXDUFKLWHNWŒ]H
VWXGLDGXPNRQVWUXNFHEXGRX]DK¢MHQ\NRQFHPıHUYQD
DSUREĴKQRXEĴKHPOHWQ®FK
SU¢]GQLQWDNDE\VHFHQWUXP
Q®PWDPNGHGQHVSURFK¢]HM®F®PXV®NORS¾WDWSRWPĴ6DPR]ņHMPRVW®EXGRXGRSOŁN\
MDNRODYLFHSURRGSRıLQHNSņL
Q¢NXSHFKRGSDGNRYªNRÇH
NWHUªGQHVFLWHOQĴFK\E®KUDF®
NRXWHNSURGĴWLDGDOÇ®Y\EDYHQ®]Sņ®MHPŁXM®F®]¢ND]Q®NŒP
SRE\WYFHQWUXÞ=»WXOQĴQ¢Ü
SDV¢ÊGRVWDQHWDNªX]DP\NDWHOQªYFKRG\MHGQDNMDNR
RFKUDQXSURWLQHSņ®]QLSRıDV®
MHGQDNSURWLQHÊ¢GRXF®PQRıQ®PQ¢YÇWĴYQ®NŒP
3URVWRU\SURSURGHMQ\D
SURYR]RYQ\EXGRXORJLıWĴML
UR]ıOHQĴQ\VPHQÇ®PL]¢NODGQ®PLMHGQRWNDPLDPRÊQRVW®
YDULDELOQ®KRSņL]SŒVREHQ®
SRGOHSRÊDGDYNŒQ¢MHPQ®NŒ
3URVWRU\EXGRXYKRGQªSUR
SURGHMQ\ELVWUDNDY¢UQ\FXNU¢UQ\VOXÊE\MDNRNDGHņQLFWY®
ıLNRVPHWLNDDGDOÇ®1DOH]QRX
]GHSURVWRUVW¢OªLVH]´QQ®
PRKORNRQFHP]¢ņ®RWHYņ®WY
QRYªSRGREĴSņLıHPÊSURYR] VW¢QN\EXIJVDPRVWDWQĴQHER
MDNRUR]Ç®ņHQ®QDE®GN\SURYRVXSHUPDUNHWXGURJHULH
]RYHQ
OªN¢UQ\UHVWDXUDFHāWQHVVD
RVWDWQ®FKGQHÇQ®FKQ¢MHPQ®NŒ 9HQNRYQ®WHUDV\NWHUª
REMHNWREHS®QDM®]HGYRXVWUDQ
QHEXGHQLMDNRPH]HQ
DGQHVMHMLFKKRO¢SORFKD
ÀȋʊǜɁɡʁɁ̈ǔ˸Ɂǜ
VORXÊ®VS®ÇHMDNRFYLıLÇWĴSUR
VNDWHERDUGLVW\VHSURPĴQ®Y
9SUYQ®I¢]LSURMHNWXSURMGH
NRPSOHWQ®UHNRQVWUXNF®SDV¢Ê
YH1DG]HPQ®PSRGODÊ®×RG
SRGODK\NGHKUXERXQHVQDGQRXGUÊRYDWHOQRX]¢PNRYRX
GODÊEXQDKUDG®Sņ®MHPQĴMÇ®D
VQDGQĴMLıLVWLWHOQ¾SRYUFKSR
VWĴQ\DVWURS\YSņ®MHPQ¾FK
EDUY¢FKDVNYDOLWQ®PRVYĴWOH-
9GDOÇ®HWDSĴUHNRQVWUXNFH
Y]QLNQHYHDSRGODÊ®
NWHUªRGVWDYE\FHQWUDY
OHWHFKQHE\ORQLNG\]SURYR]QĴQRFHONHPPQRY¾FK
NDQFHO¢ņVN¾FKSURVWRU$PLJDO
*URXS]GHQDE®GQHNDQFHO¢ņH
āUP¢PVNOLGQ¾PSURYR]HP
=¢YĴUHıQRXI¢]®UHNRQVWUXNFH
EXGHNRPSOHWQ®RSUDYDIDV¢G\
3URPĴQDFHOªKR&HQWUD9HON¢
2KUDGDE\PĴODE¾WGRNRQıHQDYGUXKªSRORYLQĴURNX
3O¢Q\$PLJDO*URXSPDM®
SRGSRUXLXP®VWQ®KR]DVWXSLWHOVWYDPĴVWVNªı¢VWL3UDK\
NWHU¾PNYDOLWDÊLYRWD]GHMÇ®FK
RE\YDWHOOHÊ®QDVUGFLDRÊLYHQ®
YHņHMQªKRSURVWRUXD]Y¾ÇHQ®
EH]SHıQRVWLY®WDM®2YÇHFK
]PĴQ¢FKDSRVWXSXUHNRQVWUXNFHEXGH$PLJDO*URXS
P®VWQ®RE\YDWHOHSUŒEĴÊQĴ
LQIRUPRYDWSURVWņHGQLFWY®P
EXOOHWLQXGLVWULEXRYDQªKRGR
VFKU¢QHNYRNRO®
další informace
ŎȋʊǘřǜƬȭŘƕ
[email protected]
ÂƬŽɁȭŘǜƬǚƖƕ
+420 602 590 930
+420 602 695 602
SC-361800/01
ÂɁ˸̀ȧŘǖǔǜƬǚɡʄǔȭƬʊƬ˘ȧƯȭ˿
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
řádková inzerce
SVÁTKY
17. 6. Adolf, 18. 6. Milan, 19. 6. Leoš, 20. 6. Květa, 21. 6. Alois,
22. 6. Pavla, 23. 6. Zdeňka, 24. 6. Jan, 25. 6. Ivan, 26. 6. Adriana,
27. 6. Ladislav, 28. 6. Lubomír, 29. 6. Petr a Pavel, 30. 6. Šárka
KAM NA PIVO
Také v tomto čísle se za pivem vydáme na festival. Tentokrát na Rašínovo nábřeží.
V pátek 17. 6. od 14 do 22 a v sobotu 18. 6. od 10 do 22 přivítá náplavka už čtvrtý ročník
festivalu Pivo na Náplavce. Na 50 malých, mini a kočovných pivovarů přijede představit své nejlepší speciály, některé s sebou přivezou také vlastní limonády. Jako každoročně bude mít festival své vlastní pivo pojmenované po jednom z plaveckých stylů.
Tentokrát půjde o světlou dvanáctku s názvem Vltavský kraul a bude jí připraveno
500 litrů. Z gastronomie budete moci ochutnat například rybí hranolky z třeboňských
kaprů, husí speciality, raclette, Pivrncův hovězí chilli guláš nebo pivní zmrzlinu. (pet)
INZERCE
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Tel.: 272 931 863
Mob: 603 501 672
e-mail: [email protected]
www.zasklenalodzie.cz
SC-361076/22
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Žaluzie - rolety
Sítě proti hmyzu
SC-351901/06
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Firma Tomáš Hrbek
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 5?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 1. 7. 2016
SC-361818/01
tel.: 224 816 821
• VYKUPUJI sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342.
• STĚHUJI, VYKLÍZÍM, VYKUPUJI
STARÉ VĚCI. Tel.: 608 203 342
• LEVNĚ VYKLÍZENÍ, ODVOZ, VÝKUP.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Ceny
od 100 Kč. Bourání byt. jader i s odvozem na skládku za 5900 Kč. Odkup
funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava. Tel.: 777 207 227
• !!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU!! Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056.
• STĚHOVÁNÍ NA JEDNIČKU
– STĚHUJEME, VYKLÍZÍME –
www.stehovaninajednicku.cz,
tel.: 776 459 886
• ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ. Zaměření a konzultace zdarma.
www.interierservisgroup.cz,
T. 603 715 285
• KOUPÍM KNIHY a knižní pozůstalosti, platba na místě, odvoz zajištěn.
Tel.: 286 891 400
• KOUPÍM HOUSLE, VIOLU, VIOLONCELLO, KONTRABAS v jakémkoliv
stavu. Platba hotově. 732 389 392.
• PŮJČKY NA RUKU od 2000 Kč, od 18
do 80 let. Vem OP a mobil. Insolvence
ani exekuce nevadí. Nejsme Ferratum.
Po–pá 9–17. Praha-Háje, Tatarkova 6
(zadní vchod). Tel.: 777 367 244.
• HLEDÁM KE KOUPI BYT (do 80 m2)
v Praze v jakémkoli stavu. Osobní
i družstevní vlastnictví. Dluhy na
bytu vyřeším. Peníze k dispozici
ihned. Volejte či pište na 605 264 957.
• SÍDLO PRO VAŠE S.R.O., OSVČ
V PRAZE od 149Kč/měsíc,
www.sidlo.help, telefon 728 991 247.
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery firem s rodinami hledáme
pěkné byty v Praze. Garantujeme
prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu. NEPLATÍTE
PROVIZI! T: 734 319 304.
• KÚPIM OBRAZY OD SLOVENSKÝCH
AKADEMICKÝCH MALIAROV:
Bazovský, Benka, Brunovský, Fulla,
Galanda, Gwerk, Jan Hála, Kompánek, Krivoš, Laluha, Medvecká,
Mudroch, G. Mally, Pašteka, Weiner-Král a iných. Tel.: +420 777 890 396,
e-mail: [email protected]
• UDĚLEJ SPRÁVNOU VĚC – DARUJ
KREVNÍ PLAZMU. Každý dárce má
nárok na finanční náhradu 460 Kč dle
§32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., tel.:
702 278 928, www.caraplasma.cz, Perlová 5. Pomáhat je lidské. UDĚLÁŠ TO?
• VÝKUP VOZIDEL, i havarovaných
a nepojízdných. 739 665 455.
• AMBOSELI S.R.O. PŘIJME NEOMEZENÝ
POČET ZAMĚSTNANCŮ na pozici popelář, metař v Praze – práce na HPP nebo
DPČ, dobré platové podmínky, odměny,
možnost pravidelných záloh, příspěvky
na ubytování, možnost ubytování na
naší ubytovně, profesionální přístup.
Volejte na bezplatnou linku 800 100 166.
• NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH
PŘIZNÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
v programu Money S3, DPH, silniční daň,
daň z nemovitostí, 20 let praxe. Kontakt
731 728 905, [email protected].
• PROVÁDÍM INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE, I DROBNĚJŠÍHO ROZSAHU!
Pavel Šebor, telefon: 730 107 154.
• PRONAJMU GARÁŽ v Praze 5, Štorkánova ul. 251 551 124
• CENTRUM AVASA, Praha 8 (Florenc) –
centrum detoxikace organismu a osobního rozvoje. Nabízíme alternativní
přístup ke zdraví a přinášíme přirozené
léčebné možnosti. WWW.AVASA.CZ
Letní brigáda!
Jste ranní ptáče? Můžete a chcete pracovat v časných
sný
ých
ranních hodinách? Je na Vás spolehnutí?
Přijmeme brigádníky pro ranní roznos novin
Co bude vaším úkolem?
Nabízíme Vám:
s QĸJOÁÖFU MJEFN SBEPTU EPSVĜFOÌN
QĸFEQMBDFOÛDI OPWJO W MPLBMJUġ ,PÖÌĸF
s [BTMPVÝFOPV N[EV B NPÝOPTU
EMPVIPEPCÈ TQPMVQSÁDF
s QSBDPWBU TUBĜÌ KFO IPEJOZ EFOOġ
QP SÁOV OFKQP[EġKJ EP IPE
PE QPOEġMÌ EP TPCPUZ
s OFOÁSPĜOPV QSÁDJ WIPEOPV QSP NVÝF
J ÝFOZ BLUJWOÌ TFOJPSZ OFCP TUVEFOUZ
Každý den p ro Vás
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • odpovědný redaktor Martin Dudek, e-mail: [email protected] • Manažer
inzerce: Ivan Pirohanič, tel.: 777 528 137, [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821,
e-mail: [email protected] • náklad 70 300 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 17. 6. 2016
14
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
7ÌDFJOGPSNBDÌWÁNSÁEBQPEÁ+BOB'SÓIMJDIPWÁUFM730 580 [email protected]
SC-361790/01
s OÁTUVQ NPÝOÛ JIOFE
Aktuality na www.nasepraha.cz
food festival
praha
Na BOSCH FRESH FESTIVALU v Praze návštěvníky čekají
thajské speciality, ale i soutěž o letenku do Bangkoku
„ Kulinářský Bosch Fresh Festival, který
letos v Brně a Plzni navštívilo téměř 50 tisíc
návštěvníků, láká nejen na klasickou nebo
extrémní gastronomii, ale každý rok přináší
účastníkům zajímavé novinky. Na největší
gurmánský festival, který proběhne ve
dnech 25. – 26. června také v Praze pozvali
pořadatelé společně s Thajskou ambasádou
v České republice Chumpola Jangpraie, šéfkuchaře bangkokské restaurace Siam Wisdom.
Chumpol Jangprai, který je uznáván světovými
si odnese letenku pro jednu
gurmánskými odborníky, bude na festivalu
osobu do Bangkoku s Thai Aipřipravovat tradiční thajské speciality.
V rámci sobotního a nedělního programu v parku na
Vítkově Chumpol Jangpraie
vystoupí se svojí show na
Bosch workshop stage i Bosch
cooking stage. Na festivalu
nebude chybět ani stánek
Thajské turistické centrály,
jejímž posláním je poskytovat
turistické informace a propagovat Thajsko. Nově otevřená
pobočka centrály v Praze má
sloužit jako informační centrum a zaměří se také na propagaci thajských turistických
rlines a druhý výherce získá
pobyt v Thajsku pro dvě osoby
(bez letenky). Soutěž bude
destinací v České republice,
Polsku, Maďarsku, Slovensku, probíhat přímo na festivalu
během vystoupení Chumpola
Bulharsku, Rumunsku a na
Jangpraie na hlavní cooking
Ukrajině. Návštěvníci se tak
stagei a to v sobotu i neděli.
mohou na festivalu dozvědět
informace o cestování po Thaj- Zúčastnit se může každý!
sku, místních zvyklostech, ale Stačí přijít na festival k pódiu
v době Thajské cooking show,
i gurmánských zážitcích.
znát odpovědi na snadné
Soutěž o letenku a pobyt
otázky týkající se Thajského
v Thajsku
království, přihlásit se a být
Ve spolupráci s Thajskou
vybrán. Kromě letenek nebo
ambasádou v ČR proběhne
pobytu čeká šťastlivce také
v rámci Bosch Fresh Festivalu možnost uvařit si thajské
také soutěž. Hlavní výherce
menu na Bosch cooking stage
společně s Chumpolem Jangpraiem. Je to opravdový mistr
svého oboru, který se vaření věnuje už od svých 13 let
a v roce 2003 ho zvolil mezinárodní gurmánský magazín
Saveur „Nejlepším mladým
šéfkuchařem v Bangkoku.“
info
Více info na webu www.freshfestival.cz,
Facebook Fanpage nebo na
Instagram.com/fresh_festival
Program festivalu a další informace
naleznou návštěvníci na webových
stránkách: www.freshfestival.
cz, který je speciálně upraven pro
mobilní zařízení.
INZERCE
NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů
www.nasepraha.cz
6287Ùļ7(6bb 1$ğŒ35$+28
2bb'(*867$&,0(18/,9(
#NRS@USDRDM@!NRBG%QDRGEDRSHU@KJDRS@MT-@ĜD/Q@G@U^^RNANST
LDYH@^GNCHMNTMDANU^^MDCÖKHLDYH@^^GNCHMNT
Y@QDFHRSQTISDRD@^^ATCDSDY@Ĕ@YDMHCNRKNRNUœM¨N^^WCDFTRS@BH
LDMTJTBG@ĔRJ¸BGĜOHÈDJM@GK@UM¨LO®CHTEDRSHU@KT
=¬VN WH='$50$FKRGRY¨PHQXNWHU¨Ġ¨INXFKDĘ
QDP¬VWÚXYDʬDbVRPHOL¨U9 PNHNDĽG¨PXFKRGX
GRSRUX̬YKRGQ¨Y¬QR
6KRZ=GHćND3RKOUHLFKD
62%27$ŘDbŘK
SC-361609/04
6KRZ2OGĘLFKD6DKDMG ND
1('Ù/(ŘK
15
KDY: PO: 20. 6., ÚT: 21. 6., ST: 22. 6. 10–17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,
Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady
VýKUP ZLATA
ZLATA,
TA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
A STA
TAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme
Vy
y
napřík
například
klad zubní zlat
zlato
ato ii nečištěné
nečištěné
a to jak nepoužité v plát
v plátcích
átcíc
ích aurix,
či destičkách,
destičkáách, ta
tak zubní zlat
zlato
ato již použité.
Výkupní ceny zlata
od 999 do 5 000 KČ/
gr
Výkup sta
starožitností
tarožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI:
STA
TAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)Í)
1-"5#""Ļ%07Ğ&
5.000.000 KČ
ŰŰ0#3";:Ű)0%*/:Ű)0%*/,:ŰĞ1&3,:#3*-*"/507‰
0#3";:Ű )0%*/:Ű )0%*/,:
,::Ű Ğ1&3,:
,::#3*-*"/507‰
(3""/507‰ "5%
Ű 45Ė#30 45Ė#3/‰ 1Ė#03:
(3"/507‰"5%
Ű45Ė#3045Ė#3/‰1Ė#03:47$/:
3:
: 47$
$/:
:
45Ė#3/‰ /%0# 5
45Ė#3/‰/%0#5$:16%Ė&/,:5"#"5Ú3,:.*/$&"5%
Ű40Ğ,:"1-"45*,:;103$&-/6#30/;6,076
5$:
: 16%Ė&/,:
,:: 5"
5"#"5Ú3,:
,:: .*/$& "5%
Ű 40Ğ,:
,::"1-"45*,:
,::; 103$&-/6 #30/;6 ,076
Ű WZLVQVKFNF J QB
ŰWZLVQVKFNFJQBQ­SPW©CBOLPWLZŰĞ"7-&Ű#0%,:Ű4.:Ì$07‰/4530+&Ű;-"5‰.*/$&/"1Ė
QBQ­SPW© CBOLPWLZ
LZZŰ Ğ"7
"7-& Ű #0%,:
,::Ű 4.:Ì$07‰ /4530+& Ű ;-"5‰ .*/$& /"1Ė
47
477$-"7'3+04&'"5%
Ű1&34,‰,0#&3$&Ű+*/‰;"+."7‰45"30Ļ*5/045*
7 7
7$-"7
"7
7 '3 +04&' "5%
Ű 1&34,‰ ,0#&3$& Ű +*/‰ ;"+.
."7
"7‰ 45"
5"30Ļ*5/045*
zlato v jakékoliv formě
Briliantové šperky, šperky z českých granátů
Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
16
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
SC-361528/03
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen

Podobné dokumenty

10 - Společnost přátel Lužice

10 - Společnost přátel Lužice 19. září odhalen pomník, který slouží jako připomínka rasistického pogromu spáchaného neonacisty na cizincích v září roku 1991. Převážně mladiství pravicoví extremisté tehdy napadli nejdříve vietna...

Více

Výpočty - roztoky (A5)

Výpočty - roztoky (A5) čistého olova (Pb) jste jako majitelé mohli získat? Bude potřeba pracovat s molárními hmotnostmi jednotlivých prvků! 12) Uvažujte jako chemik, který potřebuje pro pokus 100 ml 25% kyseliny sírové (...

Více

sigma pumpy hranice

sigma pumpy hranice PERO 5x5x18 (25,32-SVA) PERO 5x5x18 (25,32-SVA) - nerez PERO 5x5x25 (20-SVA,32-SVA-85,95) PERO 5x5x32 (25,32-SVA-90,HV-1-D) POJIST.KROUZEK SH 17 POJIST.KROUZEK SH 18 POJISTNY KROUZEK SD 47 SVA ODKA...

Více