Melatonin 2

Komentáře

Transkript

Melatonin 2
Melatonin
Hormon tmy a spánku
RNDr. Krišáková Vladimíra
O Šípkové růžence Charles
Perrault 1812
Melatonin
5 – methoxy – N - acetyltryptamin
Melatonin
• nízkomolekulární látka s indolovým kruhem
• izolovaná poprvé v roce 1958 A.B.Lernerem z
hovězích šišinek
• aktivita šišinky je ovlivněna hypotalamem,
který zprostředkovává informace o tom, kolik
denního světla dopadne na sítnici
• ve všech organismech se melatonin tvoří
výhradně v noci ve tmě
Melatonin
• u savců včetně člověka bychom ho mohli
nazvat „upířím hormonem“
• nejvyšší koncentrace hormonu je mezi 5 – 10
věkem dítěte
• hladina melatoninu klesá progresivně po 50.
roce
Melatonin
• se tvoří z aminokyseliny tryptofanu
• jedním z meziproduktů je serotonin
• je to látka rozpustná v tucích, může tedy
prostupovat lipidickými buněčnými
membránami a působit přímo v plazmě
buňky
Účinky melatoninu
• melatonin působí v noci, závisí na jedinci, u někoho
může klesnout už v 5hodin ráno, u jiného až v
9hodin
• melatonin nastavuje a synchronizuje biologické
hodiny, to je důležité u slepých batolat, aby se
nastavily biologické hodiny
• podávání melatoninu zvečera podnítí předběhnutí
biologických hodin – to se začíná využívat při letech
přes časová pásma na východ
Melatonin
• podání melatoninu v ranních hodinách, vede
ke zpoždění biologických hodin. Při letech na
západ, kdy se biologické hodiny potřebují
zpozdit by bylo vhodné užívat melatonin v
ranních hodinách
• melatonin zlepšuje kvalitu spánku, podávání
melatoninu před usnutím zkracuje dobu
usínání
Melatonin
• melatonin informuje organismus o roční
době – u všech savců reaguje noční tvorba
melatoninu na délku světlé periody dne, v
zimě je melatoninový signál dlouhý, v létě
krátký
• zvířata reagují na změnu délky dne funkčními
změnami, zejména v reprodukční aktivitě
Melatonin
• pro zvířata s krátkou dobou březosti, např.
u malých hlodavců je dlouhý melatoninový
pulz na podzim signálem pro konec a krátící
se melatoninový pulz zjara pro počátek
reprodukční aktivity.
• u zvířat s dlouhou dobou březosti např. u ovcí
je tomu naopak
• melatonin tedy nepřímo ovlivňuje pohlavní
funkce
Melatonin
• u člověka žijícího ve městě trvá tvorba
melatoninu v létě i v zimě stejně
• člověk, který je vystaven vnějšímu prostředí
od východu do západu slunce, je
melatoninový signál v létě o 2-3 hodiny kratší
než v zimě
Melatonin
• melatonin podporuje imunitní systém
• melatonin obnovuje tvorbu protilátek, jejichž
imunita byla potlačena akutním stresem
• melatonin „čistí“ volné radikály a působí jako
antioxidační činitel
• melatonin působí i proti rakovině, v případě,
kdy rakovinové bujení je vyvoláno
intenzivním působením volných radikálů,
např. po ozáření, by melatonin mohl mít
ochranné účinky
• působení melatoninu proti zhoubnému bujení
bylo popsáno u nádorů závislých na
přítomnosti hormonů, např. u nádoru prsu
zpomaluje až zastavuje růst buněk
Melatonin
• melatonin je součástí léků na úpravu spánku
• jako doplněk stravy u nás melatonin není
dostupný – Polsko, Slovensko
Co říci závěrem
• vědecké poznatky o působení melatoninu
potvrzují lidovou moudrost o tom, že spánek
léčí
• dodržování pravidelných rytmů spánku a
vstávání i spánek ve tmě a v klidu může
představovat dosud nedostatečné oceňovaný
jednoduchý způsob pro udržení dobrého
zdraví
Melatonin
• zvykněme si na zatažení neprůhledných závěsů v
oknech
• na vypnutí všech zdrojů světla
• na zakrytí blikajících osvětlených budíků a
pohotovostních světélek u televizorů a počítačů
• užitečné je užívání aminokyseliny tryptofanu, ze
kterého si organismus vytváří melatonin
Stratec SR 300
měření melatoninu
Sada na měření melatoninu
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula

Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula formy, které jsou určeny pro ústní dutinu. Buď to jsou lékové formy, které uvolňují desinfekční látky anebo léčivé látky, které působí lokálně, nebo které se v ústní dutině absorbují. V žaludku je ...

Více

Komu podat melatonin? [PDF 4,47MB]

Komu podat melatonin? [PDF 4,47MB] „V menší míře na nás působí i přechody na letní a zimní čas. Přechod na zimní čas tolerujeme lépe, protože naše biologické hodiny mají u většiny z nás tendenci se zpožďovat – denní rytmus netrvá př...

Více

Problém časové aklimatizace ve sportu Problém časové

Problém časové aklimatizace ve sportu Problém časové Lidské biorytmy lze výrazně ovlivnit derivátem hydroxyindolu (přesně N-acetyl-5methyxytryptamion), objeveným roku 1958 A. B. Lernerem, který synchronizuje biologické hodiny (Ilnerová, 1996). Kompli...

Více

Zajímavý svět, speciál o Karlu IV. ( ve formátu pdf)

Zajímavý svět, speciál o Karlu IV. ( ve formátu pdf) Zlomenina donutila panovníka, aby ulehl na lůžko. S nepříjemnou zlomeninou krčku stehenní kosti si totiž středověcí lékaři nevěděli rady. Císařův organismus byl již zesláblý a opotřebovaný stářím. ...

Více

Finalit Nr. 24-6 - Lak pro mramor a žulu

Finalit Nr. 24-6 - Lak pro mramor a žulu · na zrak: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. · Senzibilizace: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. · Účinky CMR (karcinogenita, mu...

Více