DIALOGY O Goebbels / Baarová

Transkript

DIALOGY O Goebbels / Baarová
DIVADLO KOMEDIE ZVE SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY K DIALOGŮM
26. října 2009 proběhne po představení Goebbels / Baarová první setkání z cyklu
nazvaného Dialogy o… (nulté „pokusné“ setkání proběhlo v květnu t. r. po
představení Zajatci). Hlavní snahou tohoto cyklu je vytvoření podmínek pro
dialogické setkání tvůrců s odborníky a diváky pojaté jako tvůrčí proces, jako nástroj
inspirace i jako reflexe společensko-kulturní situace v širším kontextu. Právě
inscenace Goebbels / Baarová přináší řadu přesahových témat, která se často
objevují i v kritických ohlasech na její premiéru.
Cyklu Dialogy o… je určen všem divákům a návštěvníkům Divadla Komedie, kteří cítí
potřebu reflektovat z širšího úhlu pohledu témata, jichž se dotýkají inscenace
Pražského komorního divadla, a inscenační postupy použité při jejich realizaci.
Setkání budou probíhat vždy v dolním foyer Divadla Komedie po skončení
představení, vstup na ně je volný.
První setkání proběhne za účasti představitelů Josepha Goebbelse – Martina
Pechláta a Lídy Baarové – Gabriely Míčové, autorů obou částí textu: Olivera
Reeseho (intendanta Frankfurtské činohry), Dušana D. Pařízka (autora druhé části
textu a režiséra inscenace), zástupců Nadace Člověk v tísni, jíž je celý večer
věnován, a dalších hostů.
Simultánní tlumočení je zajištěno.
mediálními partnery Divadla Komedie jsou: kulturní týdeník A2, Radio1, E15, divadlo.cz,
KamvPraze, PragueOut.cz
činnost divadla podporuje hlavní město Praha, provozovatelem Divadla Komedie je Pražské
komorní divadlo s.r.o
V Praze dne 22. 11. 2009
Kontakt:
Lenka Studenková
mobil: 603 371067
e-mail: [email protected]
www.prakomdiv.cz