Macmillan Next Move 2 slovníček

Komentáře

Transkript

Macmillan Next Move 2 slovníček
Macmillan Next Move 2
Macmillan Next Move 2
Unit 1
sit down
stand up
talk
clean up
shout
run
alphabet
cake
snake
lake
plate
take
fruit
banana
cherry
apples
favourite
sport
ice hockey
cold
skate
fun
beaver
national animal
eyes
cute
country
/sIt 'daUn/
/st{nd öp/
/tO:k/
/kli:n 'öp/
/SaUt/
/rön/
/{[email protected]/
/keIk/
/sneIk/
/leIk/
/pleIt/
/teIk/
/fru:t/
/[email protected]'nA:[email protected]/
/'tSeri/
/{plz/
/[email protected]/
/spO:t/
/aIs hÁki/
sednout si
vstát; stoupnout si
projev; mluva
uklidit
(za)křičet; řvát
běžet; utíkat; běh
abeceda
dort; koláč
had
jezero
talíř; miska
vzít; zabrat; trvat
ovoce
banán
třešeň
jablka
oblíbený; nejmilejší
sport
lední hokej
chladno; zima (ráz počasí);
studený
/[email protected]/
/skeIt/
bruslit
/fön/
zábava; zábavný
/'bi:[email protected]/
bobr
/n{[email protected] {nIml/ národní zvíře
/aIz/
oči
/kju:t/
roztomilý; rozkošný
/köntri/
země; stát
Unit 2
second
minute
hour
morning
afternoon
evening
get up
have breakfast
go to school
have lunch
have dinner
go to sleep
lime
line
time
late
swimming
chocolate cake
cream
dessert
/[email protected]/
/mInIt/
/[email protected]/
/mO:nIÎ/
/A:[email protected]'nu:n/
/I:vnIÎ/
druhý
minuta
hodina
dopoledne; ráno
odpoledne
večer
vstát (ráno z postele);
/get öp/
postavit se
/h{v [email protected]/ snídat
/[email protected] [email protected] sku:l/ jít do školy
/h{v löntS/
obědvat
/h{v [email protected]/
večeřet (hlavní jídlo dne)
/[email protected] [email protected] sli:p/
jít spát
/laIm/
limetta
/laIn/
telefonní spojení
/taIm/
čas
/leIt/
pozdě
/swImIÎ/
plavání
/tSÁ[email protected] keIk/ čokoládový dort
/krI:m/
krémová barva; smetana
/dI'zÆ:t/
zákusek
Unit 3
sheep
chicken
/Si:p/
/tSIkIn/
www.macmillan.cz/slovnicky
ovce
kuře
/kaU/
/dÁÎki/
/dök/
/[email protected]/
/leIdIbÆ:d/
/grA:shÁ[email protected]/
/k{[email protected]@/
/[email protected]'ki:[email protected]/
/bö[email protected]/
/{nt/
/[email protected]/
/ö[email protected]/
/[email protected]/
/[email protected]/
/[email protected]/
/pleI/
/[email protected]/
/{nImlz/
/[email protected]/
/hO:s/
/[email protected]'[email protected]/
/nek/
/lÁÎ/
/li:vz/
kráva
osel
kachna
koza
beruška
saranče; kobylka
housenka
komár; moskyt
motýl
mravenec
kost
pod
kámen
nos
růže
hrát; hra; zápas
člun; loď(ka)
zvířata
zebra
kůň
flamingo
krk; hrdlo; šíje
dlouhý; dlouho
listy
peppers
carrot
potatoes
onion
beans
tomatoe
biscuits
/[email protected]/
/k{[email protected]/
/[email protected]'[email protected]/
/ö[email protected]/
/bi:ns/
/[email protected]'mA:[email protected]/
/bIskIts/
chips
/tSIps/
/bÆ:[email protected]/
/s{nwIdZ/
/aIs lÁli/
/p{nkeIks/
/bOI/
/tju:n/
/mu:n/
/i:t/
/pru:nz/
/spu:n/
/aIs kri:m/
/[email protected]
st{nd/
/mA:kIt/
/fu:dz/
/freS/
/[email protected]/
/swi:t/
papriky
mrkev; karotka
brambory
cibule
fazole
rajčata
sušenky; keksy
hranolky; smažené
brambory
hamburger
sendvič
nanuk
palačinky; omelety
chlapec, kluk
(na)ladit
měsíc
jíst
švestky
lžíce; lžička
zmrzlina
cow
donkey
duck
goat
ladybird
grasshopper
caterpillar
mosquito
butterfly
ant
bone
under
stone
nose
rose
play
boat
animals
zebra
horse
flamingo
neck
long
leaves
Unit 4
burger
sandwiche
ice lollie
pancakes
boy
tune
moon
eat
prunes
spoon
ice cream
vegetable stand
market
foods
fresh
vegetables
sweet
stánek se zeleninou
trh; tržiště
jídlo; strava
čerstvý; osvěžující
zelenina
sladký; příjemný
Unit 5
play the guitar
/pleI [email protected] gItA:/
hrát na kytaru
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Macmillan Next Move 2
speak Vietnamese /spi:k
[email protected]'mi:z/
climb a tree
/klaIm @ tri:/
touch your toes
do taekwondo
read a book
fly
swim
hop
sing
walk
ride a horse
teacher
repeat
festivals
games
rice
nuts
holiday
drums
trumpet
dance
/tötS [email protected] [email protected]/
/du:
taI'kwÁ[email protected]/
/rI:d @ bUk/
/flaI/
/swIm/
/hÁp/
/sIÎ/
/wO:k/
/raId @ hO:s/
/ti:[email protected]/
/rI'pi:t/
/festIvlz/
/geImz/
/raIs/
/nöts/
/hÁ[email protected]/
/drömz/
/trömpIt/
/dA:ns/
mluvit vietnamsky
lézt na strom
dotknout se prstů na
nohách
dělat taekwondo
číst knihu
letět; létat
plavat
poskakovat
(za)zpívat
jít; chodit (pěšky)
jezdit na koni
učitel/ka
opakovat;
říci/napsat/udělat znovu
slavnost
hry
rýže
zcvoklý; úplný cvok
dovolená; svátek
bubny
trubka
tancovat; tančit; tanec
Unit 6
/pleI fUtbO:l/
hrát fotbal
/wÁtS ti:vi:/
dívat se na televizi
/sIÎ k{[email protected]'@Uki/ (za)zpívat karaoke
/pleI
play computer
kÁm'pju:[email protected]
games
geImz/
hrát počítačové hry
read books
/rI:d bUks/
číst knihy
play board game /pleI bO:d geIm/ hrát stolní hru
draw
/drO:/
(na)kreslit
make model
/meIk mÁdl/
skládat model
listen to music
/lIsn [email protected] mju:zIk/ poslouchat hudbu
dance
/dA:ns/
tancovat; tančit; tanec
paint
/peInt/
(na)malovat
do puzzle
/du: pö[email protected]/
skládat puzzle
rainy
/reIni/
deštivo
today
/[email protected]'deI/
dnes
make
/meIk/
dělat; vyrábět
train
/treIn/
vlak
friend
/frend/
přítel; přítelkyně
grandmother
/gr{nmö[email protected]/
babička
grandfather
/gr{nfA:[email protected]/
dědeček
play football
watch TV
sing karaoke
Unit 7
house
castle
boat
caravan
flat
cave
ocean
desert
jungle
woods
city
country
high
/haUs/
/kA:sl/
/[email protected]/
/k{[email protected]{n/
/fl{t/
/keIv/
/@USn/
/[email protected]/
/dZöÎ[email protected]/
/wUdz/
/sIti/
/köntri/
/haI/
www.macmillan.cz/slovnicky
dům; domek
hrad; zámek
člun; loď(ka)
karavan; obytný přívěs
byt
jeskyně
oceán; moře
poušť
džungle
lesík; malý les
(větší) město
venkov
vysoký; vysoko
/flaI/
/skaI/
/{pl paI/
/nju:/
/[email protected]/
/lIv/
/taUn/
/tent/
letět; létat
obloha; nebe
jablečný koláč
nový
sousedé
bydlet; žít
město
stan
piano
trumpet
tambourine
violin
drums
recorder
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
/pi'{[email protected]/
/trömpIt/
/t{[email protected]'ri:n/
/[email protected]'lIn/
/drömz/
/rI:kO:[email protected]/
/söndeI/
/möndeI/
/tju:zdeI/
/wenzdeI/
/TÆ:zdeI/
/fraIdeI/
/s{[email protected]/
put on
/pUt 'Án/
/[email protected]/
/[email protected]/
/[email protected]/
/[email protected]/
/stA:t/
/[email protected]/
/pleI mju:zIk/
/mju:'zISn/
/[email protected]/
/krI'eItIv/
klavír; piano
trubka
tamburína
housle
bubny
flétna
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
obléci se (put on clothes obleci si oblečení)
kabát
člun; loď(ka)
nízký; nízko
řada
začít
pořad; zábavné
představení
hrát hudbu, pouštět hudbu
hudebník
nástroj
tvořivý; tvůrčí
/pleIn/
/bös/
/helIkÁ[email protected]/
/kA:/
/treIn/
/[email protected]@baIk/
/ten/
/twenti/
/TÆ:ti/
/fO:ti/
/fIfti/
/sIksti/
/[email protected]/
/eIti/
/naInti/
/wön hö[email protected]/
/[email protected]/
/Su:/
/glu:/
/nju:/
/pA:ti/
/[email protected]/
/kA:z/
/pA:k/
letadlo
autobus
helikoptéra
(osobní) auto(mobil)
vlak
motorka
deset
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
(jedno) sto
jít; chodit; jet
bota
lepidlo
nový
večírek; oslava
smetí; odpadky
auta
park; sad
fly
sky
apple pie
new
neighbours
live
town
tent
Unit 8
coat
boat
low
row
start
show
play music
musician
instrument
creative
Unit 9
plane
bus
helicopter
car
train
motorbike
ten
twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
go
shoe
glue
new
party
litter
cars
park
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com
Macmillan Next Move 2
/sÆ:fbO:d/
/'t{ksi/
/kö[email protected]/
/[email protected] t{ksi/
/wÆ:k/
/mA:kIt/
surfovací prkno
taxík
pestrý; zajímavý; osobitý
taxík na řece
pracovat; práce
trh; tržiště
shirt
trousers
skirt
trainers
long
short
big
small
old
new
clothes
mother
birthday
gift
T-shirt
/SÆ:t/
/[email protected]/
/skÆ:t/
/[email protected]/
/lÁÎ/
/SO:t/
/bIg/
/smO:l/
/@Uld/
/nju:/
/[email protected]/
/mö[email protected]/
/bÆ:TdeI/
/gIft/
/ti: SÆ:t/
share
/[email protected]/
/mju:zIkl
[email protected]@nts/
/p{n paIp/
/gI'tA:/
košile
kalhoty
sukně
sportovní/běžecké boty
dlouhý; dlouho
krátký; malý (postavou)
velký
malý
starý
nový
oblečení
matka
narozeniny
dárek; dar
tričko
podílet se (na něčem);
sdílet (něco)
surfboard
taxi
colourful
river taxi
work
market
Unit 10
musical
instruments
pan pipe
guitar
www.macmillan.cz/slovnicky
hudební nástroje
indiánská flétna
kytara
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Podobné dokumenty

Macmillan Next Move 1 slovníček

Macmillan Next Move 1 slovníček three four five six seven eight nine ten pen pencil eraser book ruler backpack

Více

Way Ahead 2 - Macmillan.cz

Way Ahead 2 - Macmillan.cz hrách; hrášek brambory mrkev; karotka sušenky; keksy tužka guma; kaučuk Jaké je počasí? horký; horko chladno; zima (ráz počasí); studený větrno mokrý; deštivý; deštivo slunečno leden únor březen du...

Více

Motivate! - Macmillan.cz

Motivate! - Macmillan.cz sentence sister sit sleep soap opera some sometimes song special effects spend

Více