Jelenské listy 7/2008

Komentáře

Transkript

Jelenské listy 7/2008
Vydává město Horní Jelení
01.08.2008
Číslo 7/XIV cena 5 Kč
„Žízeň je hrozná věc a někdy mívá trvalé následky.“ Jaroslav Hašek
Městská
policie
hlavního města Prahy,
obvodní ředitelství Praha 1
a Dětský domov Sázava,
srdečně zvou všechny děti
na Dětský den. Ten se
uskuteční v pátek 22.8.2008
od 13 hodin v areálu
bývalého
koupaliště
v Horním Jelení. Na co se
můžete těšit? Například na
ukázku kurzu sebeobrany
městské policie Prahy 1 pod
vedením instruktora Bedřicha Rýče, držitele 4.
DANU v jiu jitsu, ukázku výcviku Městské
policie Lázní Bohdaneč, ukázku techniky Městské
policie Prahy 1, dále střelbu z paint ballové pistole
a mnoho soutěží o zajímavé ceny! Věříme, že
tuhle jedinečnou akci si nenecháte ujít.
Rok se sešel s rokem a opět se blíží
posvícení. Přijměte proto pozvání
na
již
tradiční
akci
hornojelenských
hasičů
„Roztančené náměstí“, která se
koná v sobotu 30. srpna 2008. Hrát
vám budeme k tanci i poslechu,
parket bude, jako obvykle,
asfaltový, něco na zub pro vás též
připravíme a jako každoročně se
budou podávat lahodné nápoje.
Ještě objednáme slušné počasí a
budeme se těšit na vaši návštěvu.
Podrobnosti na plakátech.
Zdraví hasiči
Kulturní komise a členky smyčcového
kvarteta Precordi vás srdečně zvou na
posvícenský koncert tohoto hudebního seskupení,
který se uskuteční v neděli 31.8.2008 v 19 hodin
v příjemném
prostředí
městského
úřadu.
Posluchače klasické komorní hudby potěšíme
pestrým výběrem skladeb. Těšíme se na společný
zážitek.
Redakce zjišťovala v místních podnicích,
co za akce se chystá na letošní posvícení.
Restaurace U Pytláka pořádá posvícenský pivní
výcvikový tábor. Začátek sportovních a pivních
disciplín je 30.8. od 13 hodin. Bližší informace na
plakátech, nebo přímo u pana F. Gabči.
Restaurace U Floriána vás zve 30. a 31.8. na
„Posvícenské hody“. Už teď můžeme prozradit, že
si chuťové pohárky můžete připravit na pečenou
kachnu. V ostatních provozovnách je provoz beze
změny.
Kulturní komise v Horním Jelení
vás zve na 6. posvícenskou výstavu „Horní
Jelení ve fotografii“. Výstava se koná 30.31. srpna 2008 v Domě s pečovatelskou
službou v Horním Jelení.
Výstavu slavnostně zahájíme
v sobotu 30. srpna ve 14 hodin koncertním
vystoupením
smyčcového
kvarteta
Precordi. Budou se zde prodávat ruční
šperky slečny Ing. Soni Beranové
z Pardubic a medovina ze Zaječic. Také
proběhne křest knihy Kronika Horního
Jelení pana Ing. Bohuslava Novotného.
Výstava
bude
doplněna
aranžemi
z řezaných jiřin pěstitele pana Jiřího Tobiáška
z Dolní Rovně. Otevřeno bude v sobotu do 17
hodin a v neděli od 9 do 11 hodin a odpoledne od
13 do 17 hodin.
Při letošním posvícení bude veřejnosti
představena kniha Ing. Blahoslava Novotného
věnovaná blížícímu se jubileu povýšení Horního
Jelení na město. V kronice jsou, mimo informací o
vzniku osady Miroslav, zprávy z dob před
povýšením Horního Jelení na město, dále o
historii Tělocvičné jednoty Sokol a spolkovém
životě Jeleňáků. Po jednotlivých letech jsou
uvedeny události XX. století. Najdete v ní i
informace o legionářích se vztahem k Jelení,
kopie dokladů o povýšení na město a prvních
stanov Hasičského sboru. V obrazové části jsou
kopie částí starých map s rybníky kolem Jelení,
několik historických snímků - pečetí a razítek
obce, snímek původní kapely se
jmény muzikantů a fotografie
všech ulic města jak vypadaly
v loňském červenci.
Poprvé
se
s touto
knihou budete moci seznámit
v sobotu dne 30. srpna při
zahájení
výstavy
v Pečovatelském domě.
Sociální komise opět zajišťuje sběr šatstva
pro Charitu Broumov. Tentokrát se uskuteční ve
dnech: 18. a 19.8.2008 od 8-11:30 od 12:30 do
17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Šatstvo noste dobře zabalené.
Svoz komunálního odpadu: 12.8., 26.8.
Svoz bioodpadu: 5.8., 19.8.
Sběrna na bývalé skládce bude otevřena v sobotu
9. a 23. 8.2008 od 9:30 do 11 hodin.
Na městském úřadě došlo k drobným
organizačním změnám. Podatelna je nyní
v kanceláři v přízemí (nemusíte už do patra).
Služba Czech point byla rozšířena o
registraci
živnostenského
podnikání
pro
právnickou či fyzickou osobu a spolu s výpisem
z rejstříku
trestů,
katastru
nemovitostí,
obchodního a živnostenského rejstříku si o ně
můžete zažádat na matrice (kanc.č.3), nebo rovněž
v kanceláři v přízemí.
Stáj Silver Horse srdečně zve na Jezdecký
den na Dolním Jelení u Metelkových a
Šimonových. Dne 9.8.2008 v 11 hodin proběhne
slavnostní nástup jezdců a od 10:15 již můžete
shlédnout parkur do 60cm. V 10:45 pak parkur do
80 cm a v 11:30 Parkur „Z“. Velká cena stáje
Silver Horse (žolík) proběhne ve 12:15. Po úpravě
kolbiště a případném občerstvení můžete
shlédnout ve 13:30 Kostkovanou. Co se bude dít
ve 14:00 nikdo neví, neb to je překvapením
pořadatelů. Následující program bude: 14:45
Barel Race, 15:15 Jablíčková, 15:30 vyjížďka a
v 16 hodin závěrečný nástup a ukončení
jezdeckého
dne.
Funkce
rozhodčího
a
komentátora jezdeckého dne byla svěřena Viktoru
Sokolovi. Správcem parkuru je pan Ladislav
Cimburek. Pořadatelé zvou všechny přátele a
milovníky koní, občerstvení pro děti i dospělé za
slušné ceny.
Dne 23.8.2008 se bude
v Rousínově konat Svod koní.
Tentokrát jej však dolnojelenští
hasiči
pořádají
v areálu
u
Eliášových. Občerstvení po dobu
celé akce je zajištěno, vstupné: děti
a důchodci 30,-, dospělí 60,P R O G R A M S V O D U:
08:00-09:00
Prezentace na soutěže
09:00-09:15
Přehlídka holštýnského skotu
09:15-10:30
Formanská jízda MČR a ME
10:30-11:00
Přibližování klády
11:00-11:30
Formanská jízda –ostatní
11:30-12:00
Přehlídka skotu
12:00-12:30
Slavnostní nástup jezdců a kočí
12:30-15:30
Těžký tah MČR
12:30-14:00
Přibližování klády ME
12:30-13:15
Parkur do 60 cm (pony)
13:15-13:30
Ukázka
13:30-14:45
Parkur do 80 cm
14:45-15:00
Ukázka
15:00-15:45
Parkur „Z“
15:45-16:00
Překvapení pořadatelů
16:00-17:00
Terenní parkur
17:00
Vyhlášení a ukončení svodu koní
Možná budou někteří čtenáři šokováni, ale
v těsné blízkosti mateřské školky se střílí. Mimo
již dříve nalezených zastřelených ptáčků byla před
nedávnem postřelena chovná fena dobrmana.
Případ byl předán Policii ČR. Nemusíme se
dlouze rozepisovat, k jakému neštěstí by zde
mohlo dojít, proto žádáme všechny občany, kteří
byli svědky jakéhokoliv používání střelné zbraně
v obci a zvláště v tomto konkrétním případě u
MŠ, aby to v zájmu nás všech nahlásili na
městském úřadě, popřípadě ihned na
Policii.
Dotyčnému
„střelci“
vyřizujeme, aby si včas došel na
vyšetření k psychiatrovi.
Asi už jste zaregistrovali
drobnou změnu v jízdních řádech
autobusů. Spoj, který ve všední dny
odjížděl z Pardubic v 7:05 (přes Dašice)
odjíždí o 5 minut později, tedy v 7:10.
Stejně tak autobus v opačném směru
tedy z Jelení (přes Dašice) do Pardubic
odjíždí v 18:10, místo v 18:08.
Vzhledem k naprosto zřejmé časové
vytíženosti našeho starosty Petra Tupce, jsme ho
tentokrát nežádali o napsání článku o aktuálním
dění v naší obci, ale zeptali jsme se přímo.
Red.: Jaké jsou plány na měsíc srpen, co
se bude v našem městě dít?
Starosta: Bude zahájena rekonstrukce
základní školy a oprava kanalizace na náměstí,
rovněž by se měla řešit „díra“ v silnici v ulici B.
Němcové. V této chvíli by již měla být dozděna
zeď na hřbitově, pokračovat se bude opravami
hřbitovního domku. Také oprava kapličky na
Dolním Jelení by měla být dokončena.
red.: Minulý měsíc se propadla
komunikace na křižovatce u modlitebny. Čím to
bylo způsobeno a kdo uhradil opravu?
Starosta: V tomto případě se v
pětimetrové hloubce vyvalila část revizní šachty.
Tato část kanalizace již byla předána spol. VaK,
opravu tedy hradili v plné výši.
Red.: Víme, jaký je stav kanalizací na
Jelení?
Starosta: Stav kanalizací je ze dvou třetin
zcela určitě nevyhovující. Ta část, která je ve
správě obce je nevyhovující asi z jedné poloviny.
Měla by být v co nejkratší době opravena a
předána do správy společnosti VaK. Máme
videodokumentaci kanalizace nám. Komenského,
ul. Jižní a Dvorská.
Red.: Školka už má lešení, ovlivní oprava
docházku dětí na začátku školkového roku?
Starosta: Neovlivní, okna by měla být
vyměněna do 15.8., pak už bude probíhat jen
zateplování vnějšího pláště budovy.
Red.:Takže nová fasáda bude určitě
veselejší, než ta stávající šedivá.
Starosta: Veselejší určitě bude, o
barevném složení ale rozhoduje vedení a personál
MŠ, takže jakou barvu bude mít, bude překvapení.
Děkujeme za rozhovor
Druhý běh ČHTM bude
slavnostně zahájen koncertem v kostele
Nejsvětější Trojice v Horním Jelení
v neděli
10.8.2008
v
18:30.
V programu se představí soubor
historických
nástrojů
SoliDeo
z Děčína. Tento běh pořádáme jako
tzv. „otevřený“, takže se ho mohou
zúčastnit také bývalí studenti Českého
hudebního tábora mládeže starší 19 let.
Největším souborem druhé části letošní
sezóny bude symfonický orchestr opět
pod taktovkou prof. Dorothy Kunkel z USA.
Kromě toho otevřeme i další obory jako harfu,
klavír, anglické divadla a soubor zobcových
fléten.
Jak jsme slíbili v předchozích JL, přinášíme celý
srpnový program koncertů ČHTM, k jejichž
návštěvě čtenáře srdečně zveme.
P R O G R A M:
pátek 1.8. v 19:30
Koncert učitelů a vedoucích ČHTM
sobota 2.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
neděle 3.8. v 17:00
Nedělní koncert ČHTM v kostele Nejsvětější
Trojice, Horní Jelení
v 19:30
Talent Show
pondělí 4.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
úterý 5.8. v 19:30
Koncert pro radost I - vystoupení studentů ČHTM
středa 6.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
čtvrtek 7.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
pátek 8.8. v 17:30
Výjezdní koncert symfonického dechového
orchestru (KD Holice)
ve 20:00 Koncert pro radost II - vystoupení
studentů ČHTM
sobota 9.8.
Závěrečná vystoupení studentů ČHTM
9:30 Harfa
10:30 Soubor zobcových fléten
11:30 Klavírní koncert
14:00 Anglické divadlo
15:00 Symfonické orchestry
neděle 10.8. v 18:30
Zahajovací koncert 2. běhu ČHTM – soubor
SoliDeo, Děčín (kostel Nejsvětější Trojice)
pondělí 11.8. v 19:30
Koncert učitelů a vedoucích ČHTM
úterý 12.8. v 19:30
Kontrabasové kvarteto Pink Elephants
středa 13.8. v 19:30
Koncert pro radost - vystoupení studentů ČHTM
čtvrtek 14.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
pátek 15.8. v 19:30
Koncert učitelů a studentů ČHTM
sobota 16.8.
Závěrečná vystoupení studentů ČHTM
9:30 Harfa
10:30 Soubor zobcových fléten
11:30 Klavírní koncert
14:00 Anglické divadlo
15:00 Symfonické orchestry
Ing. Josef Kušička
ředitel ČHTM o.p.s.
T.J. Sokol – oddíl turistiky vás srdečně
zve na celodenní výlet do Toulovcových Maštalí
v sobotu 23. srpna.
V části Železných hor, nedaleko Nových Hradů,
se nachází vyhlášená přírodní rezervace Maštale.
Říčka Novohradka v těchto místech vyhloubila
skalnatá údolí. Pískovcové skalní stěny tu
vytvořily soustavu úzkých pískovcových ulic,
tunelů a místností a staly se dějištěm pověstí o
loupežníku Toulovcovi.
Trasa povede z parkoviště ve Vranicích
Údolím ticha kolem Dudychovy jeskyně do
Toulovcových Maštalí, dále na Budislav
s přestávkou na občerstvení v restauraci Eden. Na
zpáteční cestě navštívíme Toulovcovu rozhlednu
nad Jarošovem a vrátíme se na parkoviště.
Ujdeme celkem asi 10 – 12 km. Průvodcem bude
tentokrát pan Jan Petraš, místostarosta města a
T.J. Sokol.
Odjezd z náměstí v Horním Jelení
v 7:00 hodin, návrat kolem 18:00 hodin.
Příspěvek na dopravu 70 Kč, malé občerstvení
s sebou. Přihlášky přijímá kancelář č. 1
městského úřadu v přízemí do 20. srpna.
Je pravidlem, že když místostarosta napíše
příspěvek do JELENSKÝCH LISTŮ, týká se to
zpravidla likvidace odpadů v našem městě.
Můžete mi věřit, ale žádné potěšení mi to
nepřináší. Někomu to může připadat, že stále
moralizuji nebo poučuji, ale negativní zkušenosti
z poslední doby mě k tomu nutí. Netýká se to však
většiny našich občanů, kteří postupují při likvidaci
odpadů správným způsobem. Poznatky a
negativní jevy popíšu v několika bodech.
1) Velkoobjemové kontejnery v lokalitě
nové DPS a ulici Kpt. Jaroše jsou určeny
především pro chataře nebo chalupáře. Černé
barvy jsou na směsný odpad a dnes již i zelené
jsou na bioodpad.
Přesto jsou stále využívány místními
občany, kde by však každá domácnost měla mít
svoji popelnici na směsný odpad a dnes již
v případě své potřeby popelnici na bioodpad,
kterou město vydávalo zdarma. Upozorňuji
rovněž, že do těchto velkoobjemových nádob
nesmí být ukládána stavební suť, zemina apod. To
se však neustále opakuje a nádoby jsou
přetěžovány, deformovány a hlavně s nimi
obsluha při svozu nemůže pohnout. Zelená
nádoba na bioodpad je naplněna tak, že nejde již
zavřít, do nádoby naprší a dochází opět vzhledem k váze - k deformaci a těžké
manipulaci. Příklad z úterý 22.7.2008, kdy
probíhal svoz bioodpadu.
2) V místech, kde jsou umístěny nádoby
na sklo, plast a papír, se odkládají odpady, které
nemají nic společného s určeným druhem. Tak se
vedle těchto nádob válí pláště na kola (lokalita u
tranformátoru v lesní ulici), vybourané odpady
z novodurového potrubí (neděle 20.7.2008 u
samoobsluhy) apod.
Pro někoho je zřejmě problém
tyto odpady odvést do sběrného střediska
v sobotu, kdy je otevřeno.
3) Jelikož jsou velkoobjemové
nádoby zelené barvy u nové DPS
přeplněny trávou od našich občanů, je
zakládána černá skládka na koupališti
(chataři), prozatím jen z posekané trávy.
Prozatím z trávy!
4) Nádoby na papír a plast u
samoobsluhy, které jsou určeny pro
občany, často přetékají jen proto, že je
tam
ukládán
obalový
materiál
z provozoven. Přitom by tyto subjekty
měly řešit likvidaci všech odpadů (ne
jen směsného – popelnice) na základě
smlouvy s firmou, která provádí
likvidaci v našem městě. Existuje také
možnost likvidace obalových kartonů,
že budou po úpravě (svázání) předány
ve sběrném středisku do výkupu papíru.
Jsme si však vědomi, že
s narůstajícím množstvím odpadů a
s výkyvy v naplnění
se vyskytují i
problémy, kdy nejsou včas vyvezeny
nádoby. Proto se snažíme tyto negativní
jevy ze strany svozu neustále řešit
zajištěním odvozu mimo stanovený
termín. Naší snahou je rovněž vytvořit
další hnízda sběrných nádob. Řešíme
možnost použití jiných nádob na papír
apod.
V další části příspěvku uvedu
několik informací.
Změna ve svozu odpadu, kdy se
po týdnu střídá svoz směsného odpadu a
biodpadu, mohla přinést některým
problém, že nevystačí s popelnicí na
čtrnáct dní. V tom případě můžete řešit
situaci přikoupením další popelnice,
nebo si vyzvednout na městském úřadě
pytle, které můžete potom přiložit
k popelnici. Jiné pytle nepřikládejte,
neboť nebudou odvezeny.
Na městském úřadě jsou rovněž
k vyzvednutí pytle (oranžové), do kterých lze
odkládat krabice od mléka a ostatních nápojů.
Toho mohou využít především ti, kteří mají tohoto
odpadu větší množství. Plné pytle lze potom
odložit tam, kde je umístěna nádoba na plast.
Nejlepší termín pro odložení z hlediska udržení
čistoty je neděle, neboť v pondělí je prováděn
svoz plastů.
Pro ty, kteří si nevyzvedli popelnici na
bioodpad a zjišťují, že ji mohou využít, mám
informaci, že jsou v malém množství popelnice
ještě k vyzvednutí.
Závěrem Vás chci požádat,
abychom byli ohleduplní, neničili si již tak
v mnoha směrech zhoršené životní prostředí
tím, že si sami v našem městě vytváříme
nepořádek.
Jan Petraš
místostarosta
Sociální komise se stala místním
„apoštolem“ v šíření projektu UNICEF
s názvem „Adoptuj panenku, zachráníš
dítě“. Myslíme si totiž, že v našem
městečku je spousta šikovných rukou, a
spousta srdcí ochotných pomoci.
Do tohoto projektu se mohou
zapojit babičky (nebo dědečkové),
maminky na mateřských dovolených,
kroužky ze škol a kdokoliv jiný...
Žádá se po vás jediné – vyrobit
panenku z textilie...
Tato panenka
dostane svůj rodný list se jménem,
jménem svého tvůrce, adresou a zemí,
ze které je. Odešleme ji na Český výbor
pro UNICEF. Panenky jsou prodávány
za 600 Kč, což je částka, potřebná pro
přeočkování jednoho dítěte proti šesti
hlavním smrtelným chorobám. Ten, kdo
panenku zakoupí, symbolicky adoptuje
jedno dítě. Vy pak dostanete oznámení,
že vaše panenka
našla rodinu...
UNICEF prodává panenky na internetu
a ve svých obchodech.
Letáček se střihem panenky,
kde jsou údaje o tom, jak velká by
panenka měla být a co se k její výrobě
může použít, mají u sebe všechny
členky
sociální
komise:
Alena
Hamdanová, Martina Tobiášková, Jitka
Rolcová, Marie Kelková a Barbora
Nováková. K vyzvednutí jsou rovněž na
městském úřadě (kanc.č.3). V obou DPS
budeme tento projekt představovat na
schůzkách v měsíci srpnu.
Pokud vám nechybí tvořivost a fantazie,
máte na dosah ruky možnost, jak pomoci dítěti
někde na druhém konci světa, jen s jehlou, nití,
kousky látky a trochou lásky...
Za sociální komisi B.N.
Vážení rodiče,
i v následujícím školním roce nabízíme
Vašim dětem i Vám abonentní vstupenky do
Východočeského divadla v Pardubicích. Cena je
420,- Kč za 6 představení, což je až 60% sleva
oproti
jednotlivě
zakoupené
vstupence.
Abonentka je přenosná. Hrací dny jsou pondělí až
čtvrtek vždy od 17,30 hodin, doprava vlastní.
Budou hrány tyto hry: H. Ibsen: Peer Gynt
(dobrodružný epos), Cikáni jdou do nebe
(strhující hudební balada o vášnivé lásce),
J.Zeyer: Radúz a Mahulena (dramatická pohádka),
W.Shakespeare: Hamlet (nejhranější drama na
světě), N.Coward: Akt s houslemi (konverzační
komedie) a jedno představení hostujícího souboru.
Přihlásit se můžete u p.učitelky Heleny
Vaňkové - 466673148 ve večerních hodinách
(platba po dohodě) nebo u p. Jindrové v knihovně
(platba při přihlášení) do 1.9. 2008.
Krásné divadelní zážitky Vám přeje
Mgr. Helena Vaňková
Prázdniny a
dovolené
jsou
v plném
proudu,
třebaže počasí si
s námi
pěkně
zahrává.
Někdo
tráví tento čas u
moře, jiný na vodě,
s prutem u vody...
Voda nás omývá
zvenku i zevnitř.
Člověk má v těle
50-60%
vody.
Nejvíce v krvi (91%), v trávicích šťávách, ve
svalech (70%), v orgánech (mozek 90%), dokonce
i lidská kost je asi z čtvrtiny voda. Jak je pro nás
voda prospěšná? Bez ní by naše tělo bylo pouze
30-ti kilovou kupkou suchého prášku. Všechny
chemické reakce, jejichž výsledkem je, že
dýcháte, kráčíte, myslíte, spíte, i to, že čtete tento
článek, se dějí ve vodním prostředí. Voda přináší
kyslík a živiny k buňkám a „vynáší smetí“
z buněk a těla. Pomáhá udržovat tělesnou teplotu.
A my pijeme, abychom buňkám poskytli dostatek
tekutiny. Každý doušek se dostane do žaludku.
Není dobré zapíjet každé sousto, může to být
příčinou trávicích těžkostí. Když tekutina
obsahuje příliš mnoho přísad (cukr, aromata,
barviva), vstřebávání do krve probíhá pomaleji,
protože tyto přísady vodu do krve „nepustí". Pak
máme pocit žízně navzdory velkému množství
vypité tekutiny. Ta se stane za nějakou dobu
vaším nejvnitřnějším prostředím, proto je důležité
zajímat se o to, co a kolik pijete. Nedostatek
tekutin se projevuje poruchami trávení, bolestmi
hlavy, nechutí k jídlu, ospalostí apod.
Kromě vody dnes trh nabízí velký
sortiment nealko, ale pro vysoký obsah cukru,
barviv a aromatizačních látek nemohou tyto
nápoje uspokojit potřeby organismu. Rovněž
mléko nelze pro vysoký obsah bílkovin považovat
za nápoj, je to potravina. Důležitá je i teplota
nápoje. Nechci tvrdit, že je potřeba pít vše teplé,
ale vlažný nápoj poskytne vodu organismu
skutečně rychleji než studený. Vím, že v létě je
příjemné
vypít
chladný
100
procentní
pomerančový džus, ale pokud budete mít opravdu
žízeň a organismus bude potřebovat dostat rychle
„zásilku“ vody, bude trvat nějakou dobu, než se
nápoj v těle ohřeje, protože ledově studené
molekuly vody se do krevního oběhu dostat
nemohou, nemluvě o tom, že sliznice trávicích
orgánů dostanou pořádně zabrat.
Zkrátka voda je všude, ale má jednu
zvláštní vlastnost – vypařuje se. A tak je třeba ji
stále doplňovat…
V srpnu je podle tradiční čínské medicíny
ohrožen souhrn funkcí související s tělesným
teplem. Naše tělo se snaží stále udržet konstantní
teplotu 36 – 37° C bez ohledu na to, jestli je teplo
nebo zima, jestli fyzicky pracujeme nebo jsme
v klidu. Nejnižší teplota je ve 3 hodiny ráno,
nejvyšší v 17 hodin. Na udržování správné
hladiny tělesného tepla mají největší vliv játra a
lymfatický systém, který se stará o ekologii těla
(zbavování se škodlivých látek). Důležitá je
osobní hygiena. Energie „tří ohňů“ je nejsilnější
mezi 21. a 23. hodinou, nejslabší od 9. do 11.
hodiny.
V tomto období je vhodné dodávat ve
stravě chybějící zinek a vitamín A, je vhodné pít
čaje na posílení jater.
Mgr. Helena Vaňková
Na zasedání PV ČOS Praha bylo
schváleno, že SOKOLOVNA bude vrácena do
obce T.J.Sokolu v Horním Jelení formou
darování. Právní oddělení ČOS má v nejbližších
dnech zaslat potřebné dokumenty.
Těšíme se na následnou spolupráci se
všemi občany města, pomoci může každý. Záměr
Sokola a města je, vlastnit sokolovnu společně a
využívat ji pro sport a kulturu. Sokolovna bude
sloužit všem občanům, hlavně mládeži. Letos
v sokolovně proběhl Festival trampských písní a
školní akademie.
Za T.J.Sokol
J. Budský, náčelník
„Co červenec neupeče,
srpen neuvaří“
1. – 2.: novoluní – čas pro
radikální
řez,
průklest
ovocných dřevin, vína a
ořešáku, naposled stříháme
živé ploty, sázíme jahody,
doséváme trávníky
3. – 5.: zakládáme nové trávníky, doséváme holá
místa, provzdušňujeme, přesazujeme odkvetlé
trvalky, množíme dělením trsů, řízkujeme
muškáty, oleandry, fuchsie a hvozdíky, sejeme
zimní cibuli
6. – 7.: sázíme dvouletky a trvalky, cibuloviny a
podzimní čemeřici, nezaléváme, šíří se škůdci
8. – 9.: zaléváme rostliny, vyjednotíme čínské zelí
a sázíme stále zelené keře, nesklízíme úrodu
10. – 12.: seřežeme vegetační vrcholy rajčat,
plody dobře dorostou a vyzrají, olamujeme spodní
listy
13. – 14.: přihrneme salátovou
řepu a pórek, sklízíme úrodu
15. – 17.: sbíráme bylinky na
vaření, usušíme je nebo
zamrazíme, kolem poledne
řežeme květy na sušení, před
rozkvětem, sušíme je ve stínu
zavěšené květem dolů v mírném
průvanu, vysazujeme krokusy,
16.8. nepracujeme s půdou ani
rostlinami – úplněk
18. – 19.: zaléváme, sejeme
podzimní salát, pekingské a
čínské zelí a špenát, sklizeň asi
za dva měsíce
20.
–
21.: sklízíme
a
uskladňujeme
úrodu,
zavařujeme, zmrazujeme –
nemělo by se nic kazit, provedeme letní řez
meruněk a broskví a seřežeme růstové vrcholy i u
skleníkových rajčat
22. – 23.: sklízíme a uskladňujeme úrodu,
protrháváme kořenovou zeleninu, plejeme a
bojujeme se škůdci a chorobami, vyséváme zimní
cibuli pro přezimování
24. – 26.: sklízíme a uskladňujeme úrodu,
připravujeme prostory a zařízení pro skladování
zimního ovoce, síříme, 26.8. nepracujeme s půdou
ani rostlinami
27. – 28.: zaléváme, bojujeme se škůdci,
nesklízíme úrodu, „komunikujeme s rostlinami“,
vnímají zvukové vibrace
29. – 30.: provedeme průklest ořešáku a ovocných
dřevin, sázíme předpěstované jahodníky, řežeme
nemocné nebo neduživé rostliny
31.: vysazujeme a přesazujeme dvouletky a
trvalky, sejeme zimní cibuli na přezimování
Bohaté chuťové zážitky ze srpnových
sklizní přeje
Mgr. Vladislav Vaněk
V sobotu 23.8. se uskuteční pátý ročník
v nohejbale a petanque, jako
v předchozích letech na hřišti
restaurace U Pytláka. Jaké jsou
propozice soutěže? Počet družstev:
maximálně 10. Tříčlenný kolektiv,
ke kterému je možno zapsat
náhradníka. Startovné činí 150,(poplatek vč. občerstvení). Začátek
23.8. v 8 hodin. Přihlášky přijímá
hlavní sponzor akce pan František
Gabčo, a to do 14.8. osobně, nebo na
tel.:
724 009 418.
Sponzoři:
pivovary
Staropramen
Praha,
Primátor Náchod a Pernštejn
Pardubice. Pořadatelé se těší na
všechna zúčastněná mužstva (popř.
ženstva) i příznivce, potřebné
k jejich podpoře a povzbuzení.
Inzerce: Autooprava Otto Gotzl, Horní Jelení, provádí výkopové a zemní práce, provozuje
pneuservis, rychlý servis, provádí čištění koberců a čalounění. Pro informace a ceny volejte:
602624443, 466673678, 02590615.___________________________________________________
Příští číslo bychom chtěli vydat 1.9.2008. Cena bude 5,- Kč a zakoupit bude možno v trafice pí.
Touškové, v obchodě u pí. Tupcové, v Tabáku a videopůjčovně pí.Bukovské, v Jaroslavi u pí. Kaplanové a
ve Vysoké u pí. Kačírkové. Na internetu URL: http://www.hornijeleni.cz – Náklad: 500 výtisků. Povoleno
Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E 11515. Číslo pro vás připravili: Jan Jindra, Barbora Nováková. Za
obsah článku odpovídá autor příspěvku. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na e-mail:
[email protected] Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Datum příští uzávěrky: 25.9.2008 Adresa redakce: Městský úřad Horní
Jelení, č.p. 114, PSČ: 533 74

Podobné dokumenty