Footprints 1 - Macmillan.cz

Komentáře

Transkript

Footprints 1 - Macmillan.cz
Footprints 1
strana 1 z 4
Footprints 1
Introduction
board
book
clock
clue
come
desk
door
find
floor
follow
footprints
friends
chair
look
rainbow
tell
treasure
window
Unit 2 My classroom
LÄlWÇL=
LÄrâL=
LâäflâL=
LâäìWL=
Lâ¾ãL=
LÇÉëâL=
LÇlWL=
LÑ~fåÇL=
LÑälWL=
LÑflä]rL=
LDÑrí?éêfåíëL=
LÑêÉåÇòL=
LípÉ]L=
LärâL=
LêÉfåÄ]rL=
LíÉäL=
LíêÉw]L=
LïfåÇ]rL=
tabule (ve škole)
kniha
hodiny
nápověda
přijít; přijet
psací stůl; lavice
dveře
najít
podlaha
(ná)sledovat
stopy
přátelé; kamarádi
židle
podívat se; dívat se
duha
říci; vyprávět
poklad
okno
Unit 1 My birthday
balloon
birthday
biscuit
board
book
boy
cake
candle
card
circle
clock
colour
cup
dear
desk
different
door
girl
happy
hat
How many …?
chair
late
mat
object
party
plate
present
recognise
rectangle
sandwich
shape
square
triangle
window
LÄ]DäìWåL=
LĉWqÇÉfL=
LÄfëâfíL=
LÄlWÇL=
LÄrâL=
LÄlfL=
LâÉfâL=
LâôåÇäL=
Lâ^WÇL=
Lë‰WâäL=
LâäflâL=
Lâ¾ä]L=
Lâ¾éL=
LÇf]L=
LÇÉëâL=
LÇfÑê]åíL==
LÇlWL=
LÖ‰WäL=
LÜôéáL=
LÜôíL=
LÜ~r=ãôåáL=
LípÉ]L=
LäÉfíL=
LãôíL=
LflÄÇwÉâíL=
Lé^WíáL=
LéäÉfíL=
LéêÉòåíL=
LêÉâ]Öå~fòL=
LêÉâíôÏÖäL=
LëôåïfÇwL=
LpÉféL=
LëâïÉ]L=
Líê~fôÏÖäL=
LïfåÇ]rL=
www.macmillan.cz/slovnicky
balón (k létání)
narozeniny
sušenka
tabule (ve škole)
kniha
chlapec, kluk
dort; koláč
svíčka
pohled; karta
kruh; okruh
hodiny
barva
hrnek
drahý (o člověku)
psací stůl; lavice
jiný; rozdílný
dveře
dívka; holka
šťastný; spokojený
klobouk; pokrývka hlavy
Kolik …?
židle
pozdě
podložka
předmět
večírek; oslava
talíř; miska
dárek
poznat
obdélník
sendvič
tvar
náměstí; čtverec
trojúhelník
okno
close
Lâä]ròL=
crayon
LDâêÉfflåL=
Dad
LÇôÇL=
difference between =
file
LÑ~fäL=
hard
LÜ^WÇL=
hungry
LܾåÖêáL=
hurry
LܾêáL=
late
LäÉfíL=
made of
LãÉfÇ=]îL=
Mum
Lã¾ãL=
natural
Låôíp]ê]äL=
notebook
Lå]ríÄrâL=
paper
LéÉfé]L==
pen
LéÉåL=
pencil
LéÉåëäL=
pencil case
LéÉåëä=âÉfëL=
plastic
rubber
ruler
scissors
sharpener
school
school bag
soft
stone
tree
wolf
wood
LéäôëífâL=
Lê¾Ä]L=
LêìWä]L=
Lëfò]òL=
Lp^Wé]å]L=
LëâìWäL=
LëâìWä=ÄôÖL=
LëflÑíL=
Lëí]råL=
LíêáWL=
LïräÑL=
LïrÇL=
zavřít; zavírat
pastelka
táta
rozdíl mezi
soubor
obtížný; těžký
hladový
spěchat; spěch
pozdě
vyrobeno z
máma
přirozený; přírodní
zápisník
papír; papírový
pero; propisovačka
tužka
penál; pouzdro na tužky
umělá hmota; plast;
plastový
guma; gumový
pravítko
nůžky
ořezávátko
škola
aktovka; školní taška
měkký; hebký
kámen
strom
vlk
dřevo; les(ík)
Unit 3 My body
after meals
arms
before meals
body
ears
every day
everywhere
eyes
fight germs
fingers
germ
hair
hand
happy
head
chin
ill
legs
lie
mouth
noise
nose
sad
scared
shower
=
L^WãòL=
=
LÄflÇáL=
Lf]òL=
LÉîêf=ÇÉfL=
LÉîêfïÉ]L=
L~fòL=
=
LÑfÏÖ]òL=
LÇw‰WãL=
LÜÉ]L=
LÜôåÇL=
LÜôéáL=
LÜÉÇL=
LípfåL=
LfäL=
LäÉÖòL=
Lä~fL=
Lã~rqL=
LålfòL=
Lå]ròL=
LëôÇL=
LëâÉ]ÇL=
Lp~r]L=
po jídle
paže
před jídlem
tělo; trup
uši
každý den
všude kolem
oči
bojovat s bacily
prsty na rukou
bacily; bakterie
vlasy
ruka
šťastný; spokojený
hlava
brada
nemocný
nohy
lhát
ústa; pusa
hluk
nos
smutný; nešťastný
vystrašený; bát se
sprchovat se; sprcha
další materiály ke stažení na www.macmillanenglish.com/younglearners
Footprints 1
strong
teeth
tiny
tired
toes
week
strana 2 z 4
LëíêflÏL=
LíáWqL=
Lí~fåóL=
Lí~f]ÇL=
Lí]ròL=
LïáWâL=
silný
zuby (j.č. tooth)
malý; malinkatý
unavený
prsty na nohou
týden
Unit 4 My clothes
beanstalk
bed
castle
coat
cool
cotton
crocodile
cross
dress
everybody
giant
jeans
jumper
material
new
plant
pocket
put on
river
sheep
shirt
shoes
shorts
skirt
socks
take care
tracksuit
trousers
t-shirt
warm
wool
LDÄáWå?ëílWâL=
LÄÉÇL=
Lâ^WëäL=
Lâ]ríL=
LâìWäL=
LâflíåL=
Lâêçâ]Ç~fäL=
LâêflëL=
LÇêÉëL=
LÉîêfÄflÇáL=
LÇw~f]åíL=
LÇwáWåòL=
LÇw¾ãé]L=
Lã]Díf]êá]äòL=
LåàìWL=
Léä^WåíL=
LéflâfíL=
Lérí=flåL=
Lêfî]L=
LpáWéL=
Lp‰WíL=
LpìWòL=
LplWíëL=
Lëâ‰WíL=
LëflâëL=
LíÉfâ=DâÉ]L=
LíêôâëìWíL=
Líê~rò]òL=
LíáW=p‰WíL=
LïlWãL=
LïräL=
stonek fazole
postel
hrad; zámek
kabát
super; v pohodě
bavlna; bavlník
krokodýl
přejít
šaty (dámské)
každý; všichni
obrovský; veliký
džíny; rifle
lehký svetřík
látka; materiál
nový
rostlina
kapsa
obléci se
řeka
ovce
košile
boty
kraťasy; šortky
sukně
ponožky
starat se (o něco, někoho)
tepláková souprava
kalhoty
tričko
teplý
vlna
Unit 5 Food I like
apple
apple pie
banana
coffee
delicious
drink
food
good for you
hamburger
horrible
house
cheese
chicken
chips
chocolate
ice cream
important
key
lunch
need
pizza
LôéäL=
Lôéä=é~fL=
LÄ]Då^Wå]L=
LâflÑáL=
LÇfDäfp]ëL=
LÇêfåâL=
LÑìWÇL=
=
LÜôãĉWÖ]L=
LÜflêfÄäL=
LÜ~rëL=
LípáWòL=
LípfâfåL=
LípféëL=
Lípflâä]íL=
L~fë=âêáWãL=
LfãDélWíåíL=
LâáWL=
Lä¾åípL=
LåáWÇL=
LéáWíë]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
jablko
jablečný koláč
banán
káva
lahodný
nápoj; pití
jídlo; strava
vhodný; dobrý
hamburger; karbanátek
hrozný; strašný
dům
sýr
kuře
hranolky
čokoláda
zmrzlina
důležitý
klíč
oběd (polední jídlo)
potřebovat
pizza
pot
roast beef
LéflíL=
Lê]rëí=ÄáWÑL=
salad
snack
soup
sweet
tea
train
water
witch
yogurt
Lëôä]ÇL=
LëåôâL=
LëìWéL=
LëïáWíL=
LíáWL=
LíêÉfåL=
LïlWí]L=
LïfípL=
LàflÖ]íL=
hrnec
rostbíf; pečené hovězí
salát (zeleninový, ovocný
ap.)
svačina; malé občerstvení
polévka
sladký
čaj; šálek čaje
vlak
voda
čarodějnice
jogurt
Unit 6 My toys
ball
big
bike
box
bus
car
cave
cold
computer game
dark
doll
driver
genie
have got
hoot
hot
chatter
jar
lamp
magic
marbles
move
plane
robot
scooter
shelf
skateboard
skates
small
teddy bear
train
wheel
LÄlWäL=
LÄfÖL=
LÄ~fâL=
LÄflâëL=
LľëL=
Lâ^WL=
LâÉfîL=
Lâ]räÇL=
Lâ]ãDéàìWí]=
ÖÉfãL=
LÇ^WâL=
LÇfläL=
LÇê~fî]L=
LDÇwáWåáL=
LÜ]î=ÖflíL=
LÜìWíL=
LÜflíL=
Lípôí]L=
LÇw^WL=
LäôãéL=
LãôÇwfâL=
Lã^WÄäòL=
LãìWîL=
LéäÉfåL=
Lê]rÄ]íL=
LëâìWí]L=
LpÉäÑL=
LëâÉfíÄlWÇL=
LëâÉfíëL=
LëãlWäL=
LíÉÇá=ÄÉ]L=
LíêÉfåL=
LïáWäL=
míč; balón
velký
(jízdní) kolo
krabice
autobus
auto
jeskyně
chladno; studený
počítačová hra
tmavý; tma
panenka
řidič
džin
mít
houkat; křičet
horký; horko
klábosit; brebentit
džbán
lampa
kouzlo; kouzelný
kuličky (hra)
(po)hnout (se)
letadlo
robot
skútr; koloběžka
police
skateboard
brusle
malý
medvídek (hračka)
vlak
kolo
Unit 7 My family
also
aunt
baby
brother
clap
colour
cousin
fair
family
father
fold
glasses
goat
LlWäë]rL=
L^WåíL=
LÄÉfÄáL=
LÄê¾a]L=
LâäôéL=
Lâ¾ä]L=
Lâ¾òåL=
LÑÉ]L=
LÑôã]äáL=
LÑ^Wa]L=
LÑ]räÇL=
LÖä^WëfòL=
LÖ]ríL=
také
teta
dítě, batole
bratr
(za)tleskat
barva
bratranec; sestřenice
světlý
rodina
otec
složit; zkřížit (ruce)
brýle
koza
další materiály ke stažení na www.macmillanenglish.com/younglearners
Footprints 1
grandfather
grandmother
house
lap
Let's …
love
member
mother
name
nap
similar to
sister
soup
special
uncle
strana 3 z 4
LÖêôåÑ^Wa]L=
LÖêôåã¾a]L=
LÜ~rëL=
LäôéL=
=
Lä¾îL=
LãÉãÄ]L=
Lã¾a]L=
LåÉfãL=
LåôéL=
Lëfã]ä]=íìWL=
Lëfëí]L=
LëìWéL=
LëéÉpäL=
L¾ÏâäL=
dědeček
babička
dům; domek
klín
Pojďme...
milovat; mít rád
člen
matka
jméno
zdřímnout si
podobný (komu)
sestra
polévka
speciální
strýc
fence
flower
gate
glass
grass
hill
hop
jump
know
paper
path
recycle
river
rock
rubbish
run
LÑÉåëL=
LÑä~r]L=
LÖÉfíL=
LÖä^WëL=
LÖê^WëL=
LÜfäL=
LÜfléL=
LÇw¾ãéL=
Lå]rL=
LéÉfé]L==
Lé^WqL=
LêfDë~fâäL=
Lêfî]L=
LêflâL=
Lê¾ÄfpL=
Lê¾åL=
velký
pták
most
kartáč
starat se o
kočka
očistit
přejít
kudrnatý; vlnitý
pes
nakrmit
ryba; ryby
letět; létat
kožešina
dát
koza
morče
křeček
domov; doma
důležitý
skladovat; mít uložený
laskavý; přívětivý; vlídný
málo (a little - trochu)
bydlet; žít
dlouhý; dlouho
střední
myš
domácí zvíře; miláček
poník
králík
lesklý; naleštěný
malý
krátký; malý (postavou)
ocas
vzít na procházku
trol
želva
voda
kníry
show
skip
three times
throw away
tiny
tree
walk
Lp]rL=
LëâféL=
LqêáW=í~fãòL=
Lqê]r=]DïÉfL=
Lí~fåóL=
LíêáWL=
LïlWâL=
plot
květ; květina
brána; vrata
sklo; sklenice
tráva; trávník
kopec
poskakovat
skočit; skákat
vědět; znát
papír; papírový
cestička; stezka
recyklovat
řeka
skála; balvan
odpadky; smetí
běžet; utíkat; běh
pořad; zábavné
představení
vynechat; přeskočit
třikrát
zahodit
malý; malinkatý; drobný
strom
procházet se
LDôåíä]ëL=
LÖ~fÇL=
LÜôéáL=
LípfäÇê]åL=
Lâêfëã]ëL=
=
LéêÉòåíL=
LêÉfåÇf]L=
LëôÇL=
Lëôåí]L=
LplWíëL=
LëäÉfL=
LàÉä]rL=
parohy
průvodce
šťastný; spokojený
děti
Vánoce
štědrý večer
dárek
sob
smutný; nešťastný
Santa Claus
kraťasy; šortky
sáně
žlutý
LáWëí]L=
LáWíL=
LÉÖL=
LÑ~fåÇL=
LÖ]rL=
LܾåíL=
LäfíäL=
LêôÄfíL=
Lê¾å=]DïÉfL=
Velikonoce
jíst
vejce
najít
jít; chodit; jet
pátrat
malý
králík
utéct; uprchnout
Unit 8 My pets
big
bird
bridge
brush
care for
cat
clean
cross
curly
dog
feed
fish
fly
fur
give
goat
guinea pig
hamster
home
important
keep
kind
little
live
long
medium
mouse
pet
pony
rabbit
shiny
small
short
tail
take for walk
troll
turtle
water
whiskers
LÄfÖL=
LĉWÇL=
LÄêfÇwL=
LÄê¾pL=
LâÉ]=ÑlWL=
LâôíL=
LâäáWåL=
LâêflëL=
Lâ‰WäáL=
LÇflÖL=
LÑáWÇL=
LÑfpL=
LÑä~fL=
LщWL=
LÖfîL=
LÖ]ríL=
LÖfåf=DéfÖL=
LÜôãëí]L=
LÜ]rãL=
LfãDélWíåíL=
LâáWéL=
Lâ~fåÇL=
LäfíäL=
LäfîL=
LäflÏL=
LãáWÇá]ãL=
Lã~rëL=
LéÉíL=
Lé]råáL=
LêôÄfíL=
Lp~fåáL=
LëãlWäL=
LplWíL=
LíÉfäL=
=
íê ä=
Lí‰WíäL=
LïlWí]L=
LDïfëâ]òL=
Unit 9 Treasure!
bin
bush
can
countryside
LÄfåL=
LÄrpL=
LâôåL=
Lâ¾åíêáë~fÇL=
www.macmillan.cz/slovnicky
popelnice; koš
křoví; keř
plechovka
venkov
Christmas
antlers
guide
happy
children
Christmas
Christmas Eve
present
reindeer
sad
Santa
shorts
sleigh
yellow
Easter
Easter
eat
egg
find
go
hunt
little
rabbit
run away
Father's Day
brilliant
Dad
day
fantastic
father
give
great
happy
love
play
LÄêfäf]åíL=
LÇôÇL=
LÇÉfL=
LÑôåDíôëífâL=
LÑ^Wa]L=
LÖfîL=
LÖêÉfíL=
LÜôéáL=
Lä¾îL=
LéäÉfL=
vynikající; báječný
táta
den
fantastický; úžasný
otec
dát
skvělý; úžasný; velký
šťastný; spokojený
milovat; mít rád
hrát; hra
další materiály ke stažení na www.macmillanenglish.com/younglearners
Footprints 1
read
shirt
tie
strana 4 z 4
LêfWÇL=
Lp‰WíL=
Lí~fL=
číst
košile
kravata; vázanka
Mother's Day
card
day
flowers
give
hug
I love
mother
Mum
present
special
surprise
thing
Lâ^WÇL=
LÇÉfL=
LÑä~r]òL=
LÖfîL=
LܾÖL=
L~f=ä¾îL=
Lã¾a]L=
Lã¾ãL=
LéêÉòåíL=
LëéÉpäL=
Lë]Déê~fòL=
LqfÏL=
www.macmillan.cz/slovnicky
pohled; přáníčko
den
květiny
dát
objímat (se)
mám rád/ráda
matka
máma
dárek
zvláštní; speciální
překvapení
věc
další materiály ke stažení na www.macmillanenglish.com/younglearners

Podobné dokumenty

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary cizí/neznámý člověk přežít; zůstat na živu vzít; zabrat; trvat

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 key money drink mobile phone rubbish purse

Více

Little Bugs 1 - Macmillan Education

Little Bugs 1 - Macmillan Education baby bear bowl chair bed soup house big small tiny This/My… is… great horrible Goldielocks brother sister family

Více

Little Bugs 2 - Macmillan Education

Little Bugs 2 - Macmillan Education Šumavská 15 602 00 Brno tel: 541 592 335 [email protected] www.macmillan.cz

Více

Hot Spot 4 - Macmillan.cz

Hot Spot 4 - Macmillan.cz LDê]rä]?ÄäÉfÇòL= kolečkové brusle utratit; vydat (peníze); LDëéÉåÇL= (s)trávit (čas) L?íê~f=D~ríL= vyzkoušet (si); otestovat

Více

Inspiration 2 - Macmillan.cz

Inspiration 2 - Macmillan.cz pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration

Více

Global Intermediate - Macmillan Education

Global Intermediate - Macmillan Education Lâêfë?âêflëL= LâàìWÄL= Lâ‰WîáL= LëfäfåÇ]L= LÇ^WâL= LÇfDã^WåÇL= LÇ~f]ã]åÇL= LÇfëDâ¾ëL= LáWîò?ÇêfléL= LÖê]råL= LÜÉÇÑ]råL= LÜf]L=

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary Lï‰WâL= L^WåíL= LÄê¾a]L= LÄê¾a]êfåälWL= LípfäÇê]åL= Lâ¾òåL= LÇlWí]L= LÑôã]äáL= LÑ^Wa]L= LܾòÄ]åÇL= Lã¾a]L= LåÉÑàìWL= LåáWëL= LéÉ]ê]åíëL= LêÉä]ífîL= Lëfëí]L= Lëfëí]êfåälWL= Lë¾åL= LíïfåL= LÄê¾a]L= L...

Více