Základní informace

Transkript

Základní informace
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Základní informace
Identifikační údaje
NÁZEV SPOLEČNOSTI:
ADRESA WEBU:
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. (Parfémy)
www.parfemy.cz
Webová prezentace
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 1 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Odborná porota
Předsedkyně poroty
DANA BÉROVÁ
(Gartner)
Dana Bérová v letech 2005 a 2006 působila na pozici ministryně informatiky České republiky. V
současnosti je ředitelkou pro rozvoj obchodu ve společnosti Gartner, jedné z největších
konzultantských a poradenských společností v oboru informačních a komunikačních technologií
na světě. Pracovala jako manažerka a konzultantka v mediálních a televizních společnostech.
Působila také jako redaktorka České televize.
Garant hodnocení WebTop100
LUBOŠ PLOTĚNÝ
(Dobrý web)
Luboš Plotěný je vedoucím konzultačního a poradenského centra Dobrý web. V rámci své práce
se zaměřuje na vytváření internetových strategií, plánování a realizaci internetových reklamních
kampaní, zvyšování obchodní účinnosti a použitelnosti webových stránek pro klienty Dobrého
webu. Luboš Plotěný je rovněž autorem knihy Budování úspěšného firemního webu.
Odborní garanti pro hodnocené oblasti
TOMÁŠ JINDŘÍŠEK
(OgilvyInteractive) – MARKETING
Tomáš Jindříšek je ředitelem OgilvyInteractive, internetové divize jedné z největších
komunikačních agentur na světě Ogilvy Group. Pracoval jako technický ředitel internetových
projektů ve společnosti BSP Multimedia, poté jako marketingový expert v Ogilvy Group. Má
praktické zkušenosti s řízením internetových marketingových projektů pro menší firmy i velké
nadnárodní společnosti.
LUBOŠ PLOTĚNÝ
(Dobrý web) – POUŽITELNOST
Luboš Plotěný je vedoucím konzultačního a poradenského centra Dobrý web. V rámci své práce
se zaměřuje na vytváření internetových strategií, plánování a realizaci internetových reklamních
kampaní, zvyšování obchodní účinnosti a použitelnosti webových stránek pro klienty Dobrého
webu. Luboš Plotěný je rovněž autorem knihy Budování úspěšného firemního webu.
PAVEL KOUT
(WEBface) – GRAFICKÝ DESIGN
Pavel Kout je grafikem, webkodérem a manažerem českobudějovického webdesignerského
studia WEBface, založeného v roce 2001. Je spoluautorem Dogmatu W4D. Specializuje se na
návrh designu a kódování šablon webových stránek s maximálním důrazem na grafickou
střídmost, přístupnost a použitelnost. Studio WEBface se orientuje zejména na (mnohdy
opomíjené) menší a střední klienty.
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 2 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
ADAM HAUNER
(SoftEU) – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Adam Hauner je projektovým manažerem ve společnosti SoftEU. Jako webdesigner vytvořil
původní grafickou podobu několika významných serverů Lupa.cz, Root.cz, CeskeNoviny.cz,
NAVRCHOLU.cz a mnoha dalších. V minulosti se podílel také na projektu CZilla, nyní na projektu
otevřené encyklopedie Wikipedia.
Hodnotitelé
MICHAL MALÉNEK
(Malének webdesign)
Michal Malének je praktikujícím webdesignerem a programátorem webových aplikací pod
hlavičkou Malének webdesign. Jeho hlavním současnou pracovní náplní je vývoj a implementace
redakčního systému Pub-Me, v němž se snaží skloubit zásady přístupného webu s požadavky na
flexibilní nastavení a jednoduchost administrace stránek. Je absolventem oboru Aplikovaná
ekonomie a angličtina na FF UPOL.
MARTIN SMRT
(Dobrý web)
Martin Smrt je konzultantem projektu Dobrý web. Martin se věnuje především zpracovávání
odborných analýz návštěvnosti a použitelnosti webu. Na jejich základě pak navrhuje úpravy, které
napomáhají k úspěchu webových stránek klientům Dobrého webu. Zabývá se také optimalizací
pro vyhledávače a návrhem komplexní on-line strategie.
Oborový garant
JAN VETYŠKA
(APEK)
Jan Vetyška je výkonným ředitelem Asociace pro elektronickou komerci (APEK), nejvýznamnější
autority v elektronickém obchodu v České republice. Pod jeho vedením vznikly desítky webových
projektů. V posledních letech se specializoval na internetový marketing a návratnost investic do
internetových projektů. Jan Vetyška působil mimo jiné jako projektový manažer ve společnostech
Economia OnLine či Internet Info, kde byl součástí týmu věnujícího se projektu Dobrý web. Mezi
jeho záliby patří především sport, aktivně se věnuje kopané a golfu.
Oboroví hodnotitelé
JAN BLÁHA
– provozovatel portálu Naakup.cz.
MARTIN ADAMEC
– provozovatel portálu NejlepsiCeny.cz.
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 3 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Způsob a metodika hodnocení
Jednotlivé weby byly hodnoceny odbornou porotou. Při vytváření struktury poroty bylo hlavním cílem dosáhnout
toho, aby hodnocení webů bylo maximálně objektivní a zároveň bylo možné vzájemně porovnat i kvalitu webů ze
zcela rozličných oborů. Hodnocení bylo prováděno na základě jednotné metodiky. Webové stránky budou
hodnoceny z pohledu následujících 5 základních oblastí:
• INFORMAČNÍ HODNOTA (váha 25 %),
• MARKETING (váha 25 %),
• POUŽITELNOST (váha 25 %),
• GRAFICKÝ DESIGN (váha 15 %),
• TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (váha 10 %).
V rámci každé z výše uvedených oblastí bylo definováno několik hodnotících kritérií. Jednotlivá kritéria se dále
rozpadají do dílčích bodů, které byly na všech webech sledovány a ze strany hodnotitelů posuzovány. Výjimku
tvoří oblast informační hodnota, kde porotci posoudili web jako celek bez dalšího dělení na dílčí kritéria či body.
Jednotlivé oblasti, kritéria i body měly určenu váhu.
Hodnocení probíhalo OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 2007.
Jednotliví členové poroty se na individuálním hodnocení webu podíleli následujícím způsobem:
• PŘEDSEDKYNĚ POROTY – schvalovala celkové výsledky soutěže.
• GARANT HODNOCENÍ WEBTOP100 – odpovídal za celkové hodnocení jednotlivých webů a přípravu
metodiky hodnocení.
• ODBORNÍ GARANTI PRO HODNOCENÉ OBLASTI – odpovídali za hodnocení jednotlivých webů z pohledu
dané hodnocené oblasti. Bodově ohodnotili svou oblast jako celek a případně doplnili hodnocení
písemným komentářem.
• HODNOTITELÉ – ohodnotili weby dle metodiky z pohledu všech kritérií s výjimkou informační hodnoty. Pro
každý web zpracovávali písemné hodnocení z pohledu jednotlivých oblastí (s výjimkou informační
hodnoty).
• OBOROVÍ GARANTI PRO OBOROVÉ ŽEBŘÍČKY – pro každý oborový žebříček byl jeden. Hodnotil weby
přihlášené do daného oborového žebříčku z pohledu informační hodnoty. Bodové ohodnocení bylo
doplněno písemným hodnocením
• OBOROVÍ HODNOTITELÉ – pro každý oborový žebříček byli dva. Bodově ohodnotili informační hodnotu
webu.
Celkové bodové hodnocení bylo vypočteno jako aritmetický průměr bodového hodnocení hodnotitelů a odborných
garantů (v případě oblastí marketing, použitelnost, grafický design a technické řešení), ke kterému bylo přičteno
bodové hodnocení oblasti informační hodnota oborového garanta a oborových hodnotitelů – opět v podobě
aritmetického průměru.
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 4 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Hodnocení webu
Písemné hodnocení
Informační hodnota
JAN VETYŠKA: Hned z úvodní stránky e-shopu je zřejmé, že se zákazník nachází ve specializovaném obchodě.
Nedostatkem je chybějící „hover“ efekt u odkazů a větší množství hůře odlišitelných vertikálních menu. Záložku
„O nás“ by bylo lepší rozdělit na „O nás“ a „Kontakty“, kontakty by si zasloužily přehlednější strukturu. U procesu
objednávky je pozitivní jeho jednoduchost. Za zvýraznění by stála informace, od jaké ceny zboží má zákazník
dopravu zdarma. Trochu zbytečné se zdá být vyskakovaní potvrzovací okénko při odesílání objednávky a na
stránce potvrzující odeslání by zákazník jistě ocenil více informací.
Celkově se jedná o zajímavý specializovaný e-shop s širokým sortimentem zboží s lehkými nedostatky v oblasti
použitelnosti.
Marketing
Pěkný výborný e-shop moderní generace. Není to jen obyčejný katalog, ale snaží se i o
komunikaci se zákazníkem. Například uvádí jasné důvody proč zde nakupovat, nabízí průvodce potřebami atd.
Prostě skvělá volba, asi si něco koupím.
TOMÁŠ JINDŘÍŠEK:
E-shop nabízí vše, co by měl, po všech stránkách, i po stránce marketingu. Nebudu vypisovat
klady a prostě to shrnu hodnocením výborně. Snad jen poznámka pro administrátora: občas jsem narazil na
nefunkční cestu k obrázkům, celkem dvakrát a tak se zobrazí jen bílá plocha s popiskem. To trochu kazí výborný
dojem.
MICHAL MALÉNEK:
Titulní stránka velmi dobře zdůrazňuje výhody webu a představuje vybrané produkty. Celkově
dobře zvládnutý web na uživatele působí pozitivně.
MARTIN SMRT:
Použitelnost
Web je nejen pěkný, ale i přehledný. Úvodní stránka je možná až příliš obsáhlá, přesto
rozhodně ne „nad limit“. Snad jediným prohřeškem, na který jsem narazil (a to se možná týká spíš technického
zpracování), je to, že tabulka nad seznamem výrobků je v Opeře moc dlouhá, a tak se špatně formátuje, dále to,
že stránky nemají v pořádku tiskový styl a nefunguje stránka 404. A vlastně ještě něco: většinou neexistující
hover efekt.
MICHAL MALÉNEK:
MARTIN SMRT: Orientace na webu nečiní potíže, vše je logické a odpovídá zvyklostem uživatelů. Zamrzí
nedostatek navigace spočívající v tom, že aktuální sekce není odlišena od ostatních odkazů, standardem pro
podobně rozsáhlé weby je i drobečková navigace, která zde chybí. U jednotlivých záznamů v katalogu by měl
jako odkaz fungovat i název produktu, nikoliv jen obrázek.
Grafický design
MICHAL MALÉNEK:
MARTIN SMRT:
Grafika obchodu je opravdu povedená – moderní i vzdušná. Dobrá práce.
Grafika je účelná a elegantní, k webu se dobře hodí. Přispívá k přehlednosti a celkovému dobrému
dojmu z webu.
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 5 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Technické řešení
MICHAL MALÉNEK: Web je dobře zpracován i po technické stránce. Až na opravdové drobnosti typu místy
chybějící alternativní popisky obrázků a větších prohřešků, jako chybějící labely ve formulářích není moc co
vyčítat.
MARTIN SMRT: Chybí vhodný styl pro přímý tisk. Zdrojový kód má mezery v sémantice, jinak je zpracován dobře,
stejně jako další technické aspekty webu.
Bodové hodnocení
Informační
hodnota
(max. 25 b)
Marketing
(max. 25 b)
Použitelnost
(max. 25 b)
Grafický
design
(max. 15 b)
Technické
řešení
(max. 10 b)
Celkem
(max. 100 b)
20,00
24,75
21,97
13,85
6,88
87,5
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 6 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Oborový žebříček
Pořadí
Firma
URL adresa
1
MEGAPIXEL s.r.o.
www.megapixel.cz
94,2
2
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. (Parfémy)
www.parfemy.cz
87,5
3
Manutan s.r.o. (Regály24)
www.regaly24.cz
83,7
4
BAŤA a.s.
www.bata.cz
80,1
5
Reader's Digest Výběr, s. r. o.
www.vyber.cz
78,7
6
Manutan s.r.o.
www.manutan.cz
77,8
7
ETERNITY GROUP, s.r.o. (Hifishop)
www.hifishop.cz
75,8
8
Popron Média, s.r.o.
www.popron.cz
66,4
web www.webtop100.cz email [email protected]
Počet
bodů
strana 7 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Celkový žebříček
Pořadí
Firma
URL adresa
1
Hypoteční banka, a.s.
www.hypotecnibanka.cz
96,2
2
MEGAPIXEL s.r.o.
www.megapixel.cz
94,8
3
PeckaDesign, s.r.o.
www.peckadesign.cz
93,7
4
Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o.
www.freeport.cz
93,6
5
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
www.xerox.cz
92,0
6
Poštovní spořitelna
www.postovnisporitelna.cz
91,3
7
Česká pojišťovna a.s.
www.ceskapojistovna.cz
90,9
8
Československá obchodní banka, a.s.
www.csob.cz
88,4
9
Pražská energetika, a.s.
www.pre.cz
87,7
10
NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. (Parfémy)
www.parfemy.cz
87,5
11
Plzeňský prazdroj, a.s.
www.prazdroj.cz
87,3
12
GRISOFT, s.r.o.
www.grisoft.cz
86,8
13
LINET, spol. s r.o.
www.linet.cz
86,6
14
ČSOB Pojišťovna, a.s.
www.csobpoj.cz
86,6
15
Universe Agency spol. s r.o. (Author)
www.author.cz
86,5
16
Lesy České republiky, s.p.
www.lesycr.cz
86,2
17
T-Mobile Czech Republic, a.s.
www.t-mobile.cz
86,2
18
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
www.koop.cz
86,2
19
HAMÉ, a.s.
www.hame.cz
85,6
20
GE Money
www.gemoney.cz
85,5
21
AHOLD Czech Republic, a.s.
www.ahold.cz
85,1
22
Město Mariánské Lázně
www.marianskelazne.cz
84,7
23
České aerolinie, a.s.
www.csa.cz
84,4
24
Škoda Auto, a.s.
www.skoda-auto.cz
84,1
25
Vodafone Czech Republic a.s.
www.vodafone.cz
83,8
26
Manutan s.r.o. (Regály24)
www.regaly24.cz
83,7
27
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
www.czech.cz
83,7
web www.webtop100.cz email [email protected]
Počet
bodů
strana 8 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
28
Komerční banka, a.s.
www.kb.cz
83,4
29
ESET, spol. s r. o.
www.eset.cz
83,2
30
ZONER software, s.r.o.
www.regzone.cz
83,0
31
Barum Continental spol. s r.o.
www.barum.cz
82,8
32
Reader's Digest Výběr, s. r. o.
www.vyber.cz
82,7
33
Pražská plynárenská, a.s.
www.ppas.cz
82,7
34
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
www.rsts.cz
82,4
35
HYUNDAI Motor CZ s.r.o.
www.hyundai.cz
82,1
36
China Tours, s.r.o.
www.chinatours.cz
82,0
37
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
www.dpp.cz
82,0
38
Českomoravský beton a.s.
www.lite-smesi.cz
81,8
39
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
www.sitronicsts.com
81,8
40
RWE Transgas, a.s.
www.rwe-transgas.cz
81,7
41
Import Volkswagen Group, s.r.o.
www.volkswagen.cz
81,5
42
Partners For Life Planning, a.s.
www.partnersgroup.cz
81,1
43
Středočeská plynárenská, a.s.
www.rwe-stp.cz
81,1
44
Severomoravská plynárenská, a.s.
www.rwe-smp.cz
81,1
45
Severočeská plynárenská, a.s.
www.rwe-scp.cz
81,1
46
Jihomoravská plynárenská, a.s.
www.rwe-jmp.cz
81,1
47
Česká pošta, s.p.
www.cpost.cz
81,0
48
OREA HOTELS a.s.
www.orea.cz
81,0
49
Zentiva a.s.
www.zentiva.cz
80,9
50
ALTA, a.s.
www.alta.cz
80,8
51
ČEZ a.s.
www.cez.cz
80,8
52
Plzeňský prazdroj, a.s. (Gambrinus)
www.gambrinus.cz
80,2
53
HYPO stavební spořitelna a.s.
www.hypos.cz
80,1
54
BAŤA a.s.
www.bata.cz
79,7
55
Komix, s.r.o.
www.komix.cz
79,7
56
E.ON Česká republika, a.s.
www.eon.cz
79,5
57
Tesco Stores ČR a.s.
www.itesco.cz
79,0
58
Patria Online, a.s.
www.patria.cz
78,9
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 9 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
59
Global Wines, s.r.o.
www.global-wines.cz
78,8
60
Česká spořitelna a.s.
www.csas.cz
78,6
61
ŠkoFIN s.r.o.
www.skofin.cz
78,2
62
Student Agency, s.r.o.
www.kralovna.cz
78,2
63
Metrostav, a.s.
www.metrostav.cz
78,2
64
Automotive Lighting s.r.o.
www.al-lighting.cz
77,9
65
Manutan s.r.o.
www.manutan.cz
77,8
66
Skanska CZ a.s.
www.skanska.cz
77,7
67
Allianz pojišťovna, a.s.
www.allianz.cz
77,5
68
ČSOB Leasing, a.s.
www.csobleasing.cz
77,5
69
Bramac střešní systémy spol. s r.o.
www.bramac.cz
77,4
70
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
www.makro.cz
77,0
71
Znovín Znojmo, a.s.
www.znovin.cz
76,2
72
Unilever ČR, spol. s r.o.
www.unilever.cz
76,0
73
Fiat ČR, spol. s r.o. (Alfa-romeo)
www.alfaromeo.cz
76,0
74
MATTES AD, s.r.o.
www.802.cz
75,8
75
ETERNITY GROUP, s.r.o. (Hifishop)
www.hifishop.cz
75,8
76
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
www.trz.cz
75,6
77
MORAVIA STEEL a.s.
www.moravia-steel.cz
75,6
78
OMV Česká republika, s.r.o.
www.omv.cz
75,5
79
Shell Czech Republic, a.s.
www.shell.cz
75,5
80
Komerční banka, a.s. (G2)
www.g2.cz
75,2
81
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
www.cz.o2.com
75,1
82
SIKO KOUPELNY a.s.
www.siko.cz
75,1
83
Flóra - SEN s.r.o.
www.palacflora.cz
74,8
84
BENZINA, s.r.o.
www.benzina.cz
74,7
85
IBM Česká republika, spol. s r.o.
www.ibm.cz
74,6
86
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
www.vitkovicesteel.com
74,4
87
COOP Centrum družstvo
www.coop.cz
74,4
88
OHL ŽS, a.s.
www.ohlzs.cz
74,0
89
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
www.dpo.cz
74,0
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 10 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
90
iMi Partner, a.s.
www.imi.cz
73,5
91
České dráhy, a.s.
www.cd.cz
73,3
92
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
www.ccs.cz
72,8
93
PARAMO, a.s.
www.paramo.cz
72,5
94
CAC LEASING, a.s.
www.cac.cz
72,4
95
CK Poznání
www.poznani.cz
72,4
96
Ferona, a.s.
www.ferona.cz
71,8
97
UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s.
www.unipetrolrafinerie.cz
71,7
98
KAUČUK, a.s.
www.kaucuk.cz
71,5
99
AXA životní pojišťovna a.s.
www.axa.cz
71,5
100
DHL Express (Czech Republic), s.r.o.
www.dhl.cz
71,4
101
Siemens, s.r.o.
www.siemens.cz
71,0
102
Hewlett-Packard s.r.o.
www.hp.cz
70,9
103
Nestlé Česko s.r.o.
www.nestle.cz
70,9
104
Alliance Healthcare s.r.o.
www.alliance-healthcare.cz
70,5
105
AGROFERT HOLDING, a.s.
www.agrofert.cz
70,1
106
Sodexho Pass Česká republika, a.s.
www.sodexho.cz
70,0
107
ČEPRO, a.s.
www.ceproas.cz
69,8
108
SLOVNAFT Česká republika, spol. s r.o.
www.slovnaft.cz
69,7
109
Budějovický Budvar, n.p.
www.budvar.cz
69,3
110
CHEMOPETROL, a.s.
www.chemopetrol.cz
69,3
111
Oděvní podnik, a.s.
www.op-profashion.cz
69,3
112
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
www.johnsoncontrols.cz
69,2
113
LUCAS Varity, s.r.o.
www.lucas.cz
69,0
114
Philip Morris Czech Republic
www.philipmorris.cz
68,9
115
Robert Bosch odbytová s.r.o.
www.bosch.cz
68,8
116
OKD, a.s.
www.okd.cz
67,8
117
ČEPS, a.s.
www.ceps.cz
67,8
118
Siemens VDO Automotive, s.r.o.
www.siemensvdo.cz
67,5
119
Severočeské doly a.s.
www.sdas.cz
67,4
120
Popron Média, s.r.o.
www.popron.cz
66,4
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 11 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
121
Ford Motor Company, s.r.o.
www.ford.cz
66,4
122
SAZKA, a.s.
www.sazka.cz
65,9
123
GECO TABAK, a.s.
www.geco.cz
65,9
124
eD'system Czech, a.s.
www.edcz.cz
65,8
125
ArcelorMittal Ostrava a.s.
www.mittalsteelostrava.com
65,6
126
Pharmos a.s.
www.pharmos.cz
65,5
127
Top-Pojištění.cz s.r.o.
www.top-pojisteni.cz
65,5
128
Česká rafinérská, a.s.
www.crc.cz
65,3
129
FOXCONN CZ, s.r.o.
www.foxconn.cz
64,8
130
Mitas a.s.
www.mitas.cz
64,8
131
Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
www.panasonic.cz/factory/index.
aspx?tov=1
64,8
132
OSINEK, a.s.
www.osinek.cz
64,4
133
Dalkia Česká republika, a.s.
www.dalkia.cz
63,9
134
Globus ČR k.s.
www.globus.cz
63,9
135
BOSCH DIESEL s.r.o. - Jihlava
www.bosch.cz/jihlava
63,5
136
PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.
www.plus.cz
63,0
137
Kaufland Česká republika, v.o.s.
www.kaufland-online.cz
62,6
138
Sika CZ, s.r.o.
www.sika.cz
62,1
139
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
www.suas.cz
61,9
140
Procter&Gamble, Czech Republic s.r.o.
www.procter-gamble.cz
61,4
141
BILLA, spol. s r. o.
www.billa.cz
61,4
142
AGIP Česká republika, s.r.o.
www.agip.cz
60,9
143
SETUZA a.s.
www.setuza.cz
60,7
144
Fiat ČR, spol. s r.o. (Lancia)
www.lancia.cz
60,4
145
VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o.
www.valeorakovnik.cz
59,8
146
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
www.phoenix.cz
59,8
147
Penny Market, s.r.o.
www.penny.cz
59,6
148
Lidl Česká republika v.o.s.
www.lidl.cz
59,2
149
Kanzelsberger, a.s.
www.kanzelsberger.cz
59,0
150
Stavby silnic a železnic, a.s.
www.ssz.cz
58,7
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 12 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
151
FIC CZ s.r.o.
www.fic.cz
58,3
152
STRABAG AG
www.strabag.cz
56,1
153
Správa železniční dopravní cesty, s.p.
www.szdc.cz
54,2
154
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
www.interspar.cz
51,0
155
Glaverbel Czech, a.s.
www.glaverbel-czech.cz
49,6
156
METALIMEX a.s.
www.metalimex.cz
47,6
157
DEZA, a.s.
www.deza.cz
45,6
158
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
www.matsushita.cz
43,5
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 13 z 14
INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ WEBU
Kontakty
Základní kontakty
INTERNET INFO, S. R. O.
Durychova 101, 142 00 Praha 4
tel:+420 244 003 110, fax:+420 244 003 220
web: www.webtop100.cz
e-mail: [email protected]
Fakturační adresa
INTERNET INFO, S. R. O.
V Štíhlách 1311, 140 00 Praha 4
IČ: 25648071, DIČ: CZ25648071 (jsme plátci DPH)
Bankovní spojení – Komerční banka Praha, č. ú.: 19-9328750287/0100
Kontaktní osoby
Nominace a péče o partnery
HANA ROŠICKÁ
tel: 244 003 406
e-mail: [email protected]
Metodika hodnocení
LUBOŠ PLOTĚNÝ
tel: 244 003 124
e-mail: [email protected]
web www.webtop100.cz email [email protected]
strana 14 z 14

Podobné dokumenty

Databáze kontaktů - výstup Klíčové aktivity 1

Databáze kontaktů - výstup Klíčové aktivity 1 Insolvenční správce Mgr. Narcis Tomášek Město Česká Kamenice (obec s pověřeným obecním úřadem TOS VARNSDORF a.s. Úřad práce - kontaktní pracoviště Děčín Státní plavební správa - pobočka Děčín

Více

2roky záruka - MANUTAN sro | Vybavení pro sklady, dílny a kanceláře

2roky záruka - MANUTAN sro | Vybavení pro sklady, dílny a kanceláře Kancelářské křeslo Maja se středně vysokým opěradlem je konstrukčně vytvořeno pro pohodlné a praktické použití, jak při práci v kanceláři, tak i v pohodlí domova.

Více

ICTM_2008_program pro www_vs20

ICTM_2008_program pro www_vs20 Telefónica O2 Ing. Aleš Kopecký Telefónica O2 Services Ing. Radek Bělina

Více

odstraňování amoniaku jinými než biologickými - OS-ČAO-CZWA

odstraňování amoniaku jinými než biologickými - OS-ČAO-CZWA Ing. Miroslav Plotěný, ASIO spol. s r.o., Kšírova 45/552, 61900 Brno, tel.: 724337620, e-mail: [email protected]

Více

Power Point - chyby při tvorbě prezentací

Power Point - chyby při tvorbě prezentací jde o stoupající výnosy nebo náklady (zobrazené grafy v ukázce jsou Vám určitě jasné, takž víte jak je konkrétní firma :) ). Pokud nepopíšů osy tak vím ho...dně málo. Pozor příliš podrobné grafy op...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Úloha a místo NASS • Kde využijeme NASS ? – tam kde je to výhodné z hlediska uživatele • Ekonomické důvody – peníze až na posledním místě • Praktické důvody – nedostatek vody

Více