Ceník Cheb_2013

Transkript

Ceník Cheb_2013
FRISCHBETON s.r.o., IČ: 40743187, DIČ: CZ40743187, bankovní spojení: č.ú. 5001246048/2700 (IBAN: CZ50 2700 0000 0050 0124 6048, BIC: BACXCZPP)
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
tel.: +420 222 868 187, fax: +420 257 316 029, e-mail: office[email protected]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 22019.
Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (CO č. 3031).
CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ PRODUKTŮ A SLUŽEB
platnost od 1. 5. 2013
pro betonárnu
Cheb, Podhradská 676/7, 350 02 Cheb
vedoucí provozní jednotky: Petr Soukup, tel.:+ 420 725 796 307, e-mail: [email protected]
dispečink: Pavel Danko, Václav Prchal, tel.: +420 602 475 868, e-mail: [email protected]
ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206-1 (NA.F.1)
Třída betonu
Stupeň vlivu prostředí
Dmax22
Konzistence
Třída betonu
bez DPH
s 21 % DPH
Stupeň vlivu prostředí
Dmax22
Konzistence
bez DPH
s 21 % DPH
X0
S3
1 530
1 851
XC4, XD2, XF1, XA2
S3 - S4
2 120
2 565
X0
S1
1 470
1 779
X4, XD2, XF1, XA2
S4
2 310
2 795
X0
S3
1 690
2 045
XF2, XF3, XF4
S4
2 350
2 844
X0
S1
1 630
1 972
XC4, XD2, XF1
S4
2 240
2 710
X0
S3 - S4
1 790
2 166
XC3, XD2, XF1
S2
2 080
2 517
X0, XC1
S1
1 730
2 093
XC3, XD2, XF1, XA1
S4
2 380
2 880
X0, XC1, XC2
S3 - S4
1 840
2 226
XF2, XF3, XF4
S4
2 540
3 073
X0, XC1, XC2
S1
1 780
2 154
XC4, XD3, XF1, XA2
S2
2 320
2 807
X0, XC1, XC2
S3 - S4
1 980
2 396
C 40/50
XC4, XD3, XF1, XA1
S3
2 560
3 098
XF2, XF3
S3 - S4
2 170
2 626
C 45/50
XC4, XD3, XF1, XA1
S3
2 620
3 170
X0, XC1, XC2
S3 - S4
2 050
2 481
X0, XC1
S1
1 930
C 8/10
C 30/37
C 12/15
C 16/20
C 35/45
C 20/25
C 25/30
2 335
POTĚROVÉ MATERIÁLY DLE ČSN EN 13813
Dmax4
Cementové potěrové
materiály
Dmax4
Cementové potěrové
materiály
Konzistence 10 - 40 mm
bez DPH
s 21 % DPH
Konzistence 50 - 90 mm
bez DPH
s 21 % DPH
CT-C12-F3
1 510
1 827
CT-C12-F3
1 700
2 057
CT-C16-F3
1 740
2 105
CT-C16-F3
1 800
2 178
CT-C20-F3
1 810
2 190
CT-C20-F3
1 890
2 287
CT-C25-F3
1 860
2 251
CT-C25-F3
1 940
2 347
CT-C30-F3
1 960
2 372
CT-C30-F3
2 020
2 444
OSTATNÍ
Beton
Další specifikace
Konzistence
Dmax22
Vlastnosti
bez DPH
s 21 % DPH
CBGM - C8/10 - systém I dle ČSN EN 14227-1 (dříve KSC I)
směs stmelená cementem
1 180
1 428
MCB dle ČSN 73 6124-2
mezerovitý beton
1 360
1 646
C -/13,5 dle ČSN EN 14487-1
suchá směs pro stříkaný beton
1 700
2 057
C 16/20 X0 dle ČSN EN 206-1
pro podlahové topení
2 050
2 481
C 20/25 XC2 dle ČSN EN 206-1
pro průmyslové podlahy
S3 - S4
s popílkem
1 840
2 226
C 20/25 XC2 dle ČSN EN 206-1
pro průmyslové podlahy
S3 - S4
bez popílku
1 880
2 275
C 30/35 XC4 - SCC dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 206-9
samozhutnitelný beton
F6
2 410
2 916
C 30/40 XC4 - SCC dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 206-9
samozhutnitelný beton
F6
2 510
3 037
M 5 dle ČSN EN 998-2
malta pro zdění
1 700
2 057
S2
PŘÍPLATKY
Název
bez DPH
s 21 % DPH
Příplatek za maximální horní mez frakce kameniva Dmax16
30 Kč/m3
36 Kč/m3
Příplatek za maximální horní mez frakce kameniva Dmax8
50 Kč/m3
61 Kč/m3
Příplatek za zpomalovač tuhnutí na přání zákazníka (za každé 4 hodiny doby zpomalení)
80 Kč/m3
97 Kč/m3
Příplatek za použití superplastifikátoru na přání zákazníka
80 Kč/m3
97 Kč/m3
Příplatek za urychlovač tuhnutí na přání zákazníka
60 Kč/m3
73 Kč/m3
Příplatek za urychlení tuhnutí změnou cementu na přání zákazníka (o 1 třídu vyšším)
50 Kč/m3
61 Kč/m3
300 Kč/m3
363 Kč/m3
Příplatek za přísadu do betonu pro podlahové topení na přání zákazníka
Příplatek za použití vlastních přísad, drátků nebo vláken do betonu
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace z autodomíchávače
Příplatek za mimopracovní dobu - ve všední den od 18:00 do 6:00 h a v sobotu
Příplatek za mimopracovní dobu - v neděli a ve svátek
Příplatek za zimní opatření - při teplotách nižších než 5° C
50 Kč/m3
61 Kč/m3
dle nákladů, min. však 500 Kč/m3
dle nákladů, min. však 605 Kč/m3
80 Kč/m3
97 Kč/m3
150 Kč/m3
182 Kč/m3
90 Kč/m3
109 Kč/m3
Příplatky za ostatní požadavky a potřeby zákazníka dle listu specifikací budou kalkulovány individuálně.
POZNÁMKY
Betony uvedené v ceníku - nabídkovém listu jsou vyráběny z cementů portlandských směsných (CEM II), v případech stanovených normou z cementů portlandských (CEM I) nebo jiných cementů předepsaných
normou.
Čerstvé betony jsou vyráběny s předpokládanou životností 50 let (NA.F.1), při požadavku na předpokládanou životnost 100 let (F.2) - cena dle individuální kalkulace.
Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. CB I, CB II, CB III, LC,
SCC, SDC, válcovaný beton, pohledový beton, beton s 90-denní pevností, atd).
Betony od pevnosti 20 MPa jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).
U betonů konzistence S1 (zavlhlé) garantujeme množství komponent a promísení směsí, nikoliv vlastnosti po uložení, neboť zpracováním směsi může být kvalita výrazně ovlivněna.
V případě požadavku jiné konzistence než je uvedeno v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.
CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB
DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ
Cena v Kč do 4 m3
Vzdálenost stavby
(jeté km na stavbu)
Číslo pásma
bez DPH
Cena v Kč/m3
s 21 % DPH
s 21 % DPH
bez DPH
1
5 km
560
678
140
169
2
10 km
900
1 089
225
272
3
15 km
1 280
1 549
320
387
4
20 km
1 680
2 033
420
508
5
25 km
2 080
2 517
520
629
6
30 km
2 480
3 001
620
750
7 a více
za každé další pásmo 5 km
+ 400
+ 484
+ 100
+ 121
Na přání zákazníka zajišťujeme dopravu zavlhlých směsí smluvními dopravci.
VYKLÁDKA AUTODOMÍCHÁVAČŮ
Kč
Časový úsek
První 1/4 hodina
bez DPH
s 21 % DPH
v ceně dopravy
v ceně dopravy
Druhá 1/4 hodina
150
182
Třetí 1/4 hodina
250
303
Čtvrtá 1/4 hodina
400
484
Každá další započatá 1/4 hodina
300
363
ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU
U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na
stavbu.
Výškový dosah výložníku
Přístavné v Kč na stavbu
Čerpání v Kč za 15 min
bez DPH
s 21 % DPH
bez DPH
s 21 % DPH
2 420 Kč vč. betonu
(max. 6 m3 do
vzdálenosti 15 km od
betonárny, v případě
větší vzdálenosti cena
dohodou)
2 783
Pumpomix 24 m
470
569
2 000 Kč vč. betonu
(max. 6 m3 do
vzdálenosti 15 km od
betonárny, v případě
větší vzdálenosti cena
dohodou)
34 m
490
593
2 300
Možnost přistavení čerpadla s delším dosahem na dotaz.
Poplatky
s 21 % DPH
bez DPH
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addiment
500 Kč
605 Kč
Přídavné ocelové potrubí
100 Kč/bm/den
121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí (hadice)
130 Kč/bm/den
157 Kč/bm/den
Příplatek za čerpání drátkobetonu
50 Kč/m3
61 Kč/m3
Příplatek za čerpání v sobotu
45 Kč/15 min
54 Kč/15 min
Příplatek za čerpání v neděli a ve svátek
55 Kč/15 min
67 Kč/15 min
2 000 Kč + 47 Kč/km
2 420 Kč + 57 Kč/km
500 Kč
605 Kč
Zhotovení zkušebních těles
200 Kč/ks
242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím
200 Kč/ks
242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu
500 Kč/ks
605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku
300 Kč/ks
363Kč/ks
1 000 Kč/ks
1 210 Kč/ks
21 Kč/km
25 Kč/km
Zbytečný výjezd čerpadla + ujeté kilometry z betonárny na stavbu a zpět
Mytí čerpadla mimo staveniště
ZKUŠEBNÍ VÝKONY
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou
Výjezd technologického vozu
Zkoušky na stavbě zajišťujeme na objednání.
Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.
Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnými měsíčními protokoly o zkouškách.
OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB
Do 50 m3
Nad 50 m3
Objednávky mobilních čerpadel
nejpozději 1 den před termínem do 12:00 hodin
nejpozději 2 dny před termínem dodávky
nejpozději 48 hodin před termínem
U zakázek do 20 000,- Kč (bez DPH) platba pouze v hotovosti.
Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování technických, dodacích a všeobecných
prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.
V případě požadavku či nutnosti realizace přepravy po zpoplatněných úsecích silnic a dálnic bude mýtné doúčtováno dle skutečnosti.

Podobné dokumenty

Cen\355k Cheb 2014.xls

Cen\355k Cheb 2014.xls Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazních zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. CB I, CB...

Více

AKČNÍ CENY – OpavaNet a.s.

AKČNÍ CENY – OpavaNet a.s. Práce servisního technika (každá započatá 1/2 hod.) – jednorázově 250Kč. Zaslání faktury nebo dokladů zúčtování pozemní poštou v papírové formě – jednorázově 100Kč. Administrační poplatek za platbu...

Více

HOFMANN BETON s.r.o. CENÍK

HOFMANN BETON s.r.o. CENÍK Výroba betonu je zajišťována od pondělí do pátku od 6:30 do 14:30 hod. Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a v neděli. V pracovní dny...

Více

specifikace betonu

specifikace betonu Pokud je beton, obsahující výztuž nebo jiné zabudované kovové vložky, vystaven ovzduší a vlhkosti

Více

Untitled

Untitled V kategorii Výprodej přinášíme výběr obkladů a dlažeb za mimořádně výhodné ceny. Tato nabídka vychází z našich skladových přebytků nebo z přebytků našich dodavatelů. V žádném případě tedy nejde o ...

Více

CENÍK TraNsporTbEToNu a zNačKovýCh produKTů

CENÍK TraNsporTbEToNu a zNačKovýCh produKTů Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206 tabulka F.1. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD, kontaktujte prosím betonárnu. Betony, počínaje C 16/20 a stup...

Více

Manuál zákazníka betonárny

Manuál zákazníka betonárny 1. Z čeho vyrábíte betonové směsi? Staré zednické pravidlo: „lopata cementu, 2 lopaty kopaného písku a pomočit“ již neplatí. V řídícím systému betonárny (což je počítač a velké množství další složi...

Více