Dekorativní vločky

Transkript

Dekorativní vločky
TECHNICKÝ LIST
DEKORATIVNÍ VLOČKY
DISTRIBUTOR/VÝROBCE
Tradix Color spol. s r.o.
Rust - Oleum Netherlands B.V.
K obecnímu úřadu 10
Roosendaal
251 70 Herink
Holandsko
tel. 323 637243
e-mail: [email protected]
POPIS
Dekorativní vločky jsou pigmentované částečky na bázi polymerové pryskyřice.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Dekorativní vločky by měly být aplikovány na nezaschlé podlahové nátěry
Dekorativní vločky mohou být aplikovány bud' ručním rozhozením, nebo specielním
nízkotlakým stříkacím zařízením. Jsou určeny pro dekorativní průmyslové podlahy .
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzhled:
Odstín:
Hustota:
Sušina:
Doporučené použití:
matný
503 černá / bílá
504 barevný mix
1,25 – 1,50 kg / l dle odstínu
100 %
řídce: 20 m2 / kg
50 g /m2 při řídkém rozhození
Praktické pokryti závisí na mnoha faktorech, jako je požadovaný efekt a
materiálové ztráty během aplikace.
VYDATNOST
Teoretická:
Praktická:
NÁVOD K POUŽITÍ
Rozhoďte vločky ručně na čerstvě aplikovaný, ještě mokrý, nebo lepkavý RO nátěr, nebo
použijte specielní nízkotlaké stříkací zařízení s průměrem trysky nejméně 18 mm (3/4 inch), tlak
vzduchu mezi 1-3 bary.
PODMÍNKY APLIKACE
Pro dosažení optimálního výsledku se řiďte návodem pro použitý podlahový nátěr.
POZNÁMKA
Pro těžce mechanicky nebo chemicky namáhané podlahy je doporučeno vločky fixovat
minimálně 2 nátěry bezbarvým polyuretanovým lakem .
SKLADOVATELNOST
1 rok od data výroby v uzavřených nádobách na suchém, dobře větraném místě mimo přímé
slunce a při teplotách 5-35°C.
Tato informace je podávána v dobré víře. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za jakákoliv rizika nebo nároky, které
mohou vyplývat z používání jeho výrobků mimo jeho dohled. Společnost si vyhrazuje právo upravit údaje bez
předchozího oznámení.
Strana 1 (celkem 1)
Formulář:
Zpracováno: 20.9.2013
.

Podobné dokumenty

Noxyde - TX COLOR sro

Noxyde - TX COLOR sro TECHNICKÝ LIST NOXYDETM DISTRIBUTOR/VÝROBCE

Více

žena a život - květen 2011

žena a život - květen 2011 si pouštíte v počítači, a vyhledává ostatní uživatele s podobným vkusem,“ vypráví Michala. Začala si tak dopisovat se Standou, se kterým se později několikrát setkala i na koncertech. „Pro nás oba ...

Více

Srovnání cen vybraného stavebního materiálu v ČR a PL

Srovnání cen vybraného stavebního materiálu v ČR a PL Kurs 6.10.2014 - 1 zl = 6,575 koron czeskich Název produktu/nazwa produktow cihla pálená/cegla klinkierowa cihla plná hladká/cegla klinkierowa pelna cihla plná/cegla Klinker cihla šamotová/cegla sz...

Více

Hydraulické zvedáky - panenky NÁVOD K OBSLUZE

Hydraulické zvedáky - panenky NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Hydraulické zvedáky - panenky

Více