PP 01-11 Sociální pozice, status, role

Transkript

PP 01-11 Sociální pozice, status, role
1 SADA 01
ZÁKLADY
SPOLEČENSKÝCH VĚD I. ČÁST
01 – 11 SOCIÁLNÍ POZICE,
STATUS, ROLE
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL VZNIKL V RÁMCI
PROJEKTU
„VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT“,
ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ,
CZ.1.07/1.5.00/34.0774
ANOTACE
Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Obor vzdělání: M obory vzdělání s maturitní zkouškou
Ročník: první
Předmět: Základy společenských věd
Tematická oblast: Základy společenských věd – I. část
Téma: 01 – 11 Sociální pozice, status, role
Druh vzdělávacího materiálu: DUM - prezentace, pracovní list,
učební texty
Ověření ve výuce dne: 11. 1. 2013
Anotace: žáci si osvojují vědomosti o sociální struktuře společnosti, o
postavení člověka v ní formou výkladu a PP prezentace, samostatné
práce a práce s portfoliem učebních textů
Klíčová slova: sociální struktura, sociální pozice, status a role.
Autor: PaedDr. Kateřina Doležalová, Střední škola prof. Zdeňka
Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková
organizace
SOCIÁLNÍ STRUKTURA
SPOLEČNOSTI
Struktura společnosti podle pohlaví,
věku a rodinného stavu na Choceňsku
v roce 1651
CÍL HODINY:
• NA PŘÍKLADU OBJASNÍŠ
PODSTATU SOCIÁLNÍ
POZICE, STATUSU A ROLE
SOCIÁLNÍ POZICE
• JE TO POSTAVENÍ ČLOVĚKA V
SOCIÁLNÍ STRUKTUŘE
SPOLEČNOSTI
• ČLOVĚK ZAUJÍMÁ VÍCE POZIC
• ZAHRNUJE SOCIÁLNÍ STATUS A
SOCIÁLNÍ ROLI
SOCIÁLNÍ STATUS
• HODNOTA POSTAVENÍ JEDINCE
VE SPOLEČENOSTI, KTEROU MÁ V
OČÍCH JINÝCH ČLENŮ
SPOLEČNOSTI
• MŮŽE MÍT CHARAKTER
VYŠŠÍ/NIŽŠÍ,
POZITIVNÍ/NEGATIVNÍ
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI
SOCIÁLNÍ POZICÍ A
STATUSEM?
POZICE
POSTAVENÍ
ČLOVĚKA V
SOCIÁLNÍ
STRUKTUŘE
SPOLEČNOSTI
STATUS
HODNOTA
POSTAVENÍ
ČLOVĚKA VE
SPOLEČNOSTI
SOCIÁLNÍ ROLE
• OČEKÁVANÉ CHOVÁNÍ, JEDNÁNÍ
ČLOVĚKA
• CHOVÁNÍ JEDINCE VE
SPOLEČNOSTI, KTERÉ SE ŘÍDÍ
URČITÝMI PRAVIDLY
• PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍ
ROLE USKUTEČŇUJEME SOCIÁLNÍ
POZICI
DĚKUJI ZA POZORNOST
LITERATURA A ODKAZY:
Keller, J. Úvod do sociologie. 4. vydání Praha 2002. ISBN 80-8642939-3
Petrusek, M. a kol. Sociologie. 2. vydání Praha 1994. ISBN 80-0426588-X
http://obcanska-nauka.studentske.cz/2008/03/sociln-status.html
http://www.eamos.cz/amos/ksb/externi/ksb_9659/9.htm
http://www.czreferaty.cz/seminarni-prace/sociologie/mezigeneracnisocialni-status/

Podobné dokumenty