840313 Bystrice nad Pernštejnem

Komentáře

Transkript

840313 Bystrice nad Pernštejnem
5 15
5 20
〈
〈
〈
5 20
5 21
5 22
5 24
5 25
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
33
7 00
7 05
7 08
7 09
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
47
7 25
7 30
〈
〈
〈
7 30
7 31
7 33
7 36
7 37
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
†
33
9 30
〈
9 35
9 39
9 40
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 05
10 10
〈
〈
〈
10 10
10 11
10 13
10 16
10 17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 17
10 19
10 20
10 21
10 22
10 24
〈
〈
10 29
10 32
10 34
...
...
...
12 05
12 09
12 11
12 12
12 14
12 16
12 17
12 19
12 22
12 24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 24
12 28
12 30
12 32
12 33
12 35
〈
〈
12 40
12 43
12 45
...
...
...
14 40
14 45
14 47
14 48
14 49
14 50
14 53
14 54
14 58
15 01
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 50
16 51
16 52
16 55
〈
〈
〈
17 01
〈
17 04
〈
17 08
17 14
17 15
16 30
16 34
16 38
16 40
16 41
16 45
16 46
16 47
16 49
16 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 01
15 02
15 03
15 04
15 05
15 07
15 08
15 13
〈
15 15
〈
15 20
...
...
0
1 od
〈 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 〈 5 5 〈 5 5 〈 〈 4 
6 〈 6 6 〈 6 6 〈 〈 5 
〈 7 7 〈 7 7 〈 〈 6 
4 8 8 4 8 8 4 4 7 
4 8 8 4 8 8 4 4 8 
5 9 9 5 9 9 5 5 9 
7 11 11 7 11 11 〈 7 10 ↓
př
7 11 11 7 11 11 〈 7 11 —
od
8 12 12 8 12 12 7 8 12 
9 13 13 9 13 13 9 13 
9 13 13 9 13 13 9 14 
10 14 〈 10 14 14 〈 15 
11 15 〈 〈 15 〈
〈 16 
〈 〈 〈 10 16 14 〈 17 
〈 〈 17 〈 20 〈
〈 18 
15 19 〈 13 〈 17 〈 19 
17 21 18 15 21 19 〈 20 
18 22 〈 〈 〈 20 14 21 
20 17 23 〈
22 
23
24
23 ↓
24
25
24 př
〈
jede v pracovních dnech
spoj jede po jiné trase
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 55
4 50
4 48
4 46
4 44
4 42
4 40
4 38
4 34
4 33
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2
4 33
4 31
4 29
4 27
4 26
〈
4 26
〈
4 23
4 19
4 17
〈
4 11
4 10
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
77
7 24
7 21
〈
〈
〈
7 21
7 20
7 17
〈
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8
7 15
7 10
7 07
7 05
7 03
7 00
6 58
6 56
6 53
6 52
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... 〈
... 7 14
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
6 51
6 50
6 47
6 44
6 42
6 40
6 38
6 33
〈
6 30
〈
6 25
...
...
†
33
7 25
〈
7 20
7 16
7 15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 19
14 15
14 12
14 10
14 08
14 05
14 03
14 01
13 58
13 57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 34
15 33
15 32
15 30
15 29
〈
15 29
〈
15 25
...
...
...
...
...
15 49
15 42
〈
〈
〈
15 42
15 40
15 39
15 35
15 34
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
11 00
10 55
〈
〈
〈
10 55
10 54
10 52
10 49
10 48
13 57
13 54
13 52
13 50
13 49
〈
13 49
〈
13 43
13 39
13 35
...
...
...
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
†
33
9 50
9 43
9 41
9 40
...
...
...
...
...
...
10 48
10 46
10 44
10 43
〈
〈
〈
〈
〈
〈
10 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Platí od 28. února 2016
do 10. prosince 2016
Bystřice n.Pern.,Masarykovo nám. . . . . př
Bystřice n.Pern.,aut.nádr. . . . . . . . . . . . ↑
Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 . . . . . . 
Koroužné,Kobylnice,rozc.1.0 . . . . . . . 
Bystřice n.Pern.,Pivonice . . . . . . . . . . 
Koroužné,Kobylnice,rozc.1.0 . . . . . . . 
Bystřice n.Pern.,Pivonice,rozc.2.0 . . . . . . 
Bystřice n.Pern.,Lesoňovice . . . . . . . . . . . 
Bystřice n.Pern.,Kozlov,rozc.1.0 . . . . . . . . 
Štěpánov n.Svratkou,záv.rozc.0.2 . . . . . . 
od
Štěpánov n.Svratkou,nám. . . . . . . . . . . . —
př
↑











od
Štěpánov n.Svratkou,škola . . . . . . . . . . . .
Štěpánov n.Svratkou,Hamry . . . . . . . . . . .
Koroužné,Záskalí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koroužné,Švařec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koroužné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koroužné,Švařec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosetín,Čtyři Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosetín,Brt’oví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosetín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosetín,Čtyři Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosetín,Brt’oví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koroužné,Švařec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koroužné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Na lince platí ceník a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žd’ár n.S., přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.
PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.
840313 Bystřice nad Pernštejnem-Prosetín,Brt’oví
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 25
5 27
5 28
5 29
5 31
〈
5 31
〈
5 35
5 39
〈
5 45
...
...
Přepravu zajišt’uje : ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žd’ár nad Sázavou, www.zdar.cz; informace: 566696166; dispečink: 566696165; tel. připomínky: 566696160; [email protected],
3
5
19
9
7
11
13
17
km
Tč
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
33
47
77
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
nejede 25.03.16, 06.07.16, 28.10.16, 17.11.16
nejede 17.11.16
nejede 29.01.16, od 24.03.16 do 25.03.16, od 01.07.16 do 31.08.16, od 26.10.16 do 27.10.16
spoj 2 vyčká v zastávce Štěpánov n.Svratkou,nám. příjezdu spoje 1 linky 840308 nejvýše 5 min.
spoj 8 vyčká v zastávce Štěpánov n.Svratkou,nám. příjezdu spoje 15 linky 840316 nejvýše 5 min.
spoj 13 vyčká v zastávce Bystřice n.Pern.,aut.nádr. příjezdu spoje 12 linky 840315 nejvýše 5 min.
spoj 7 vyčká v zastávce Bystřice n.Pern.,aut.nádr. příjezdu spoje 6 linky 840315, spoje 4 linky 840311 nejvýše 5 min.
na spoj 11 navazuje v zastávce Štěpánov n.Svratkou,nám. spoj 15 linky 840308 do Nedvědice,žel.st., spoj 8 linky 840308 do Vír,u záv.
na spoj 13 navazuje v zastávce Prosetín, spoj 13 linky 710160 do Olešnice,nám.
jede ve čtvrtek
jede v neděli a ve státem uznané svátky
4

Podobné dokumenty

840217 Velké M ezirící-Velká Bíteš-Brno

840217 Velké M ezirící-Velká Bíteš-Brno nejede od 29.12.14 do 02.01.15, od 28.12.15 do 31.12.15 na spoj 1 navazuje v zastávce Velká Bíteš,nám. spoj 1 linky 840123 do Brno,,ÚAN Zvonařka

Více

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Slovácké st...

Více

INCOTERMS 2010

INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2010 S ú inností od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost další inovovaná verze pravidel INCOTERMS 2010. Nová pravidla obsahují jedenáct doložek azených do dvou velkých skupin podle zp sobu ...

Více

New Inspiration 3

New Inspiration 3 Lesson 2 – I’ll keep my fingers crossed!

Více

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod Platí od 14. června 2015 do 12. prosince 2015

Více

Zde

Zde Stohovatelnost manipula ních jednotek Manipula ní jednotky vytvo ené použitím p epravních prost edk uzp sobených pro stohování nesm jí zabra ovat jejich stohování. Posouzení možnosti stohování navr...

Více

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA Plochy starých zátěží nadmíst. významu navržené k asanaci

Více

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA k.ú.Dvory nad Lužnicí k.ú.Pěčín u Trhových Svinů k.ú.Byňov NBK 169

Více