136

Transkript

136
MEDIN, a.s.
Nástroje speCiálNí
speCial iNstrumeNts
136
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
131
136
Nástroje speciální
Special Instruments
132
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
MEDIN, a.s.
Nástroje speciální
Special Instruments
136
Toulce
Quivers
1/2
1/2
136 39 0010
9,0 cm
136 39 0030
9,0 cm
na pinzety – for tweezers
průměr – diameter
4,7 cm
na pinzety – for tweezers
průměr – diameter
4,3 cm
matovaný – mat
1/2
MEDIN, a.s.
1/2
136 39 0020
20,0 cm
136 39 0040
20,0 cm
na podávkové kleště – for forceps
průměr – diameter
6,6 cm
na podávkové kleště – for forceps
průměr – diameter
7,0 cm
matovaný – mat
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
133
136
Nástroje speciální
Special Instruments
Chrániče prstu
Finger Protectors
1/2
LANGENBECK
136 91 0001
136 91 0002
136 91 0003
průměr – diameter
2,20 cm
2,45 cm
2,65 cm
Nádobky
Bowls
136 39 0260
136 39 0270
136 39 0320
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
175×100×25 mm
90×40 mm
82×30 mm
Krabičky sterilizační pro horkovzdušnou sterilizaci
Sterilization Boxes for Dry-Heat Sterilization
134
136 39 0140
136 39 0150
136 39 0160
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
200×100×30 mm
170×70×30 mm
200×100×40 mm
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
MEDIN, a.s.
Nástroje speciální
Special Instruments
136
Krabičky pro horkovzdušnou sterilizaci
Boxes for Dry-Heat Sterilization
136 39 0170
136 39 0180
136 39 0190
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
dvojí víčko – double lid
nerez – stainless steel
210×115×45 mm
136 39 0200
136 39 0220
nerez – stainless steel
na katetry – for catheters
nerez – stainless steel
350×90×50 mm
300×80×40 mm
MEDIN, a.s.
210×115×45 mm
210×110×25 mm
136 39 0230
136 39 0240
136 39 0250
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
230×150×60 mm
300×200×50 mm
200×150×45 mm
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
135
136
Nástroje speciální
Special Instruments
Tácek dentální
Dental Tray
136 39 0110
nerez – stainless steel
180×120×15 mm
Tácky
Trays
136
136 39 0330
136 39 0340
136 39 0350
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
200×100×10 mm
190×100×10 mm
200×100×30 mm
136 39 0360
136 39 0370
136 39 0380
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
nerez – stainless steel
190×100×10 mm
280×190×20 mm
350×250×20 mm
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
MEDIN, a.s.
Nástroje speciální
Special Instruments
136
Krabičky
Boxes
136 39 0210
136 39 0410
nerez – stainless steel
plast – plastic
na umělý chrup – for denture
92×40×17 mm
80×80×40 mm
Bubny sterilizační pro horkovzdušnou sterilizaci
Sterilization Drums for Dry-Heat Sterilization
Buben sterilizační
Sterilization drum
136 91 1314
136 91 1315
136 91 1316
136 91 1317
136 91 1318
136 91 1319
136 91 1320
136 91 1321
136 91 1322
136 91 1323
136 91 1324
136 91 1325
136 91 1326
136 91 1327
136 91 1328
136 91 1329
136 91 1330
136 91 1331
136 91 1332
MEDIN, a.s.
125×80 mm
125×100 mm
125×125 mm
150×80 mm
150×100 mm
150×130 mm
150×150 mm
150×190 mm
150×240 mm
190×95 mm
190×125 mm
190×145 mm
190×165 mm
190×190 mm
190×240 mm
190×290 mm
240×95 mm
240×120 mm
240×145 mm
136 91 1333
136 91 1334
136 91 1335
136 91 1336
136 91 1337
136 91 1338
136 91 1339
136 91 1340
136 91 1341
136 91 1342
136 91 1343
136 91 1344
136 91 1345
136 91 1346
136 91 1347
136 91 1348
136 91 1349
136 91 1350
136 91 1351
240×165 mm
240×190 mm
240×240 mm
240×290 mm
240×340 mm
240×390 mm
290×120 mm
290×145 mm
290×165 mm
290×190 mm
290×240 mm
290×290 mm
290×340 mm
290×390 mm
340×120 mm
340×145 mm
340×165 mm
340×190 mm
340×240 mm
136 91 1352
136 91 1353
136 91 1354
136 91 1355
136 91 1356
136 91 1357
136 91 1358
136 91 1359
136 91 1360
136 91 1361
136 91 1362
136 91 1363
136 91 1364
136 91 1365
136 91 1366
136 91 1367
136 91 1368
136 91 1369
340×290 mm
340×340 mm
340×390 mm
390×140 mm
390×165 mm
390×190 mm
390×240 mm
390×290 mm
390×340 mm
390×390 mm
390×490 mm
390×590 mm
480×165 mm
480×190 mm
480×240 mm
480×290 mm
480×340 mm
480×390 mm
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
137
136
Nástroje speCiálNí
speCial iNstrumeNts
BuBNy sterilizačNí pro parNí sterilizaCi
sterilizatioN Drums For steam sterilizatioN
BUBEN STERILIZAČNí
STERILIZATION DRUM
136 91 1275
136 91 1276
136 91 1277
136 91 1278
136 91 1279
136 91 1280
136 91 1281
136 91 1282
136 91 1283
136 91 1284
136 91 1285
136 91 1286
136 91 1287
125×80 mm
125×100 mm
125×125 mm
150×100 mm
150×130 mm
150×150 mm
150×190 mm
150×240 mm
190×95 mm
190×125 mm
190×145 mm
190×165 mm
190×190 mm
136 91 1288
136 91 1289
136 91 1290
136 91 1291
136 91 1292
136 91 1293
136 91 1294
136 91 1295
136 91 1296
136 91 1297
136 91 1298
136 91 1299
136 91 1300
190×240 mm
190×290 mm
240×120 mm
240×165 mm
240×190 mm
240×240 mm
240×290 mm
290×120 mm
290×145 mm
290×165 mm
290×190 mm
290×240 mm
290×290 mm
136 91 1301
136 91 1302
136 91 1303
136 91 1304
136 91 1305
136 91 1306
136 91 1307
136 91 1308
136 91 1309
136 91 1310
136 91 1311
136 91 1312
136 91 1313
340×120 mm
340×145 mm
340×165 mm
340×190 mm
340×240 mm
340×290 mm
390×140 mm
390×165 mm
390×190 mm
390×240 mm
390×290 mm
390×340 mm
390×390 mm
sterilizačNí koNtejNery a příslušeNství
CoNtaiNers For sterilizatioN aND aCCessories
Nabídku sterilizačních kontejnerů a příslušenství
naleznete v katalogu STERILIZAČNí KONTEJNERY.
The range of containers for sterilization and accessories
can be found in catalogue of CONTAINERS FOR STERILIZATION.
www.medin.cz
Katalog je dostupný na internetových stánkách MEDIN, a.s.
Tištěnou verzi katalogu si můžete vyžádat u našich obchodních zástupců.
The catalogue is available for download on our MEDIN, a.s., web sites.
Printed version is on request at our Sales Representatives.
138
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII | INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
MEDIN, a.s.
S T O M A T O L O G I E – D E N T I S T R Y
MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030
CENTRÁLA
tel.: 566 684 111
PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: [email protected]
PRODEJNA PRAHA
Jana Želivského 6
Praha 3
CZ 130 00
tel./fax: 222 592 334
mobil: 606 686 530
PRODEJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: +420 566 684 332
fax: +420 566 684 385
e-mail: [email protected]
EXPORT
phone: +420 566 684 336
fax: +420 566 684 385
e-mail: [email protected]
www.medin.cz
NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII
INSTRUMENTS FOR DENTISTRY
2009

Podobné dokumenty

páčiDLa eLevators

páčiDLa eLevators The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved. Print...

Více

125 - Konex Medik

125 - Konex Medik The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved. Print...

Více

STOMATOLOGICKÉ SOUBORY STOMATOLOGICAL SETS

STOMATOLOGICKÉ SOUBORY STOMATOLOGICAL SETS pinzeta zkříŽená cross-action forceps

Více

DILATáTORY DILATORS

DILATáTORY DILATORS The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved. Print...

Více

Nůžky sCissors

Nůžky sCissors 113 38 0010 – 10,0 cm – 113 38 0040 113 38 0071 – 11,5 cm – 113 38 0091

Více

kleště štípaCí BoNe roNgeurs

kleště štípaCí BoNe roNgeurs Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030 CENTRÁLA tel.: 566 684 111 PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA tel.: 566 684 327 fax: 566 684 384 e-mail: [email protected] PRODEJNA PRAHA...

Více

kLeště úcHopné grasping Forceps

kLeště úcHopné grasping Forceps The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved. Print...

Více

116 - Konex Medik

116 - Konex Medik tip up: the inclination of the tip enables enhanced access to posterior meniscus zahnuté nahoru: zahnutí odpovídá obrysu kondylu a

Více

škrabky raspatories

škrabky raspatories The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved. Print...

Více