Jak dodat volacky leteckych spolecnosti nebo letadel

Komentáře

Transkript

Jak dodat volacky leteckych spolecnosti nebo letadel
Jak dodat volačky leteckých společností nebo letadel do FS2002
Je potřeba si stáhnout z internetu z Microsoftu ATC Voicepack SDK. Celý pack má asi 18 MB, což
není příliš příjemné, a obashuje VPEdit.exe, sadu samplů, které již doma máte nainstalované a help.
Druhou možností je sehnat si prográmek VPEdit.exe samostatně a dále stahnout z AVSIM utilitku na
dekompilování GVP souborů. Pokud chcete mít dokonalejší verzi zvuků, je tato utilitka nutností.
1.1
Jednoduchá verze - všechna letadla používají stejný Voicepack
Pokud máte stažené celé SDK, rozbalte jej do adresáře kde máte FS2002. Pokdu máte VPEdit a dekompilátor, zkopírujte VPEdit do adresáře, kde je FS2002 a dekompilátorem vytáhněte samply ze souboru
USEnglishBig.gvp. Vytvořte soubor s příponou XML, obsahující následující text:
<Voicepacks>
<USCSAAdd OutputPath="\Output">
<Voices>
<PilotA PhrasesFile="\ATCPhrases.txt" WAVDir="\PilotA" Name="Voice Pack +CSA"/>
</Voices>
</USCSAAdd>
</Voicepacks>
Pokud máte dekompilátorem vybalené GVP je nutné změnit cesty u parametrů PhrasesFile a WAVDir.
PhrasesFile je cesta k textovému souboru, jehož funkci si vysvětlíme později a WAVDir je cesta do adresáře
kde jsou uložený vypakované/dekompilované zvuky ( o jednu úroveň výš než je adresář nazvaný WAV ).
Pokud jste dekompilovali, zvolte jeden ze vzniklých adresářů. Název souboru nově vytvořeného Voicepacku
je první slovo v druhém řádku ( USCSAAdd ), cesta, kde se tento soubor vytvoří je OutputPath. Je nutné!!!
při změně řádku změnit i předposlední řádek.
Otevřete si soubor ATCPhrases.txt a přidejte následující řádek:
Airline Callsigns
AIRLINE CSA
^
0
^
Czech Airlines
^
WAV\CSA.WAV
^
POZOR! Místa označená stříškami nejsou mezery ale tabelátory ( znak 09h, nikoliv 20h ). První
sloupeček označuje že přidáváme volačku společnosti. Druhý kód AIRLINE a kód společnosti tak, jak
bude uveden u letadel. Kdykoliv budete chtít, abyl letadlo, používalo vaší volačku, v aircraft.cfg změňte
nebo přidejte řádek atc airline. V našem případě to bude:
atc_airline=CSA
Třetí sloupec je číslo varianty. Pokud chcete mít více zvuků pro jedno volání ( například ”Ček érlajns”
nebo ”Síesej” ) a aby mezi nimi věž náhodně vybírala, u prvního wavu toto číslo zvolte 0, u druhého 1,
atd. . . Čtvrtý sloupec obsahuje taxt, který se objeví na obrazovce a nakonec pátý sloupec obsahuje cestu
z adresáře WAVDir k vámi vytvořenému souboru.
Dalším krokem je vytvoření zvuku. FS2002 sice zvuk upravuje aby zněl jako rádio mixováním v průběhu
hry, ale je dobré si zvuk trochu přikrášlit ( tedy spíše přiošklivit ), Microsoft má originální zvuky také
1
filtrované. Nasamplujte tedy název společnosti a pusťte na něj EQ filtr, který ořízne vše pod 500Hz tak
o 40dB, pak lineáně vzroste, od 100Hz do 2500Hz nechá původní zvuk a poté zase lineárně klesne aby
vše od 3000Hz výš snížil také tak o 40dB. Tím docílíte ”vysílačkového” zvuku. Soubor pak uložte jako
4bit 11kHz ADPCM WAV. Druhá možnost je - volačku si stáhněte - sám jsem jednu pro ČSA poskytl na
flighsim.periskop.cz a s postupem času vyrobím další - například pro malá česká letadla.
Nyní již máme vše připraveno k vytvoření Voicepacku. Spustíme VPEdit. Zvolíme nový a klikneme
na tlačítko se třemi tečkami vpravo. Vybereme námi vytvořený XML soubor. Po potvrzení zvolíme v
rolovátku ”VoicePack +CSA” ( nebo jiný, pokud jste svůj voicepack nazvali jinak ) a klikneme na Go.
Chvilka práce a nový soubor je hotov.
Nyní stačí Vámi vytvořený Voicepack nakopírovat do adresáře Samples, ale POZOR!!!! Ostatní piloti
a věž používají všechny Voicepacky, které zde jsou, je tedy nutné přesunout pryč nebo vymazat USEnglishBig.gvp i všechny ostatní GVP soubory, kromě vašeho nového a souboru USEnglishASOS.gvp. Ten
musí zůstat. Ve hře pak v ATC settings nastavte hlas našeho pilota na nový Voicepack, ostatní jej budou
požívat outomaticky.
1.2
Složitější verze
Ono to zas až tak složitější není, jen pracnější. Jeden Voicepack může obsahovat více hlasů. Originál
USEnglishBig.gvp jich obsahuje 10, USEnglishSmall.gvp obsahuje 5. Pokud chcete i vy rozmanité hlasy,
pouze přidáte další řadky podle následujícího vzoru.
<Voicepacks>
<USCSAAdd OutputPath="\Output">
<Voices>
<PilotA PhrasesFile="\ATCPhrases.txt" WAVDir="\PilotA" Name="Voice Pack +CSA A"/>
<PilotA PhrasesFile="\ATCPhrases.txt" WAVDir="\PilotA" Name="Voice Pack +CSA B"/>
</Voices>
</USCSAAdd>
</Voicepacks>
Důležité je mít dostatečné množství verzí souboru CSA.WAV, který bude dobře znít s jednotlivými
hlasy.
Doufám, že to bylo dost pochopitelné.
1.3
Pár rad od Jirky Brožka
Nejdříve vyzkoušejte, zda vám vůbec funguje VPedit 2002. Pokud nebude fungovat, pak asi nemáte nainstalovaný XML engine (měl by být u MSIE 5.5, 6.0, ale já ho například u 5.5 neměl). Stáhnout si ho
můžete na stránkách Microsoftu. Pozor! Je nutné použít MSXML 3.0 (SP1,SP2). S novou verzí 4 program
nefunguje.
Je nutné, aby všechny wavy ve voicepacku byly ve stejném formátu (bitrate, frekvence, komprese).
Pokud budete doplňovat defaultní voicepack, pak se jedná o kompresi Microsoft ADPCM s parametry
11kHz, 4bity, mono. Pokud to nedodržíte, některé samply budou znít přinejmenším divně :)
Některé volačky lze bez nutnosti jejich nahrávání vytvořit editací již existujících samplů. Já jsem
například pro vytvoření ”si es ej” použil samplu s názvy letadel C-5, S-3 a A-4. Podobne by šly dodělat i
například názvy některých letadel.
2

Podobné dokumenty