Rýžová kaše LABA: císařovo oblíbené jídlo - M-Phoenix

Transkript

Rýžová kaše LABA: císařovo oblíbené jídlo - M-Phoenix
tradice
Zajímavosti a krásy Číny prosinec/2013
Rýžová kaše LABA:
císařovo oblíbené jídlo
Osmého dne dvanáctého měsíce lunárního kalendáře je v Číně zvykem jíst rýžovou kaši s oříšky a sušeným ovocem. O původu této kaše se mezi lidmi rozšířila spousta různých příběhů. Nejznámější legendy
nabízejí odlišná vysvětlení pro vznik dávného zvyku, jehož tradice se zachovala a dodržuje se dodnes.
Buddha dosáhl osvícení
Podle jedné verze je osmý den dvanáctého měsíce původně
buddhistický svátek. Předtím, než Šakjamuni dosáhl osvícení
a stal se Buddhou, byl mnichem, který praktikoval různé jogínské praktiky. Po šesti letech asketického života si vyčerpaný
a hladový nakonec sáhl až na dno svých sil. Jedna venkovská
dívka, pasačka krav, mu nabídla mléčnou kaši. Ihned se mu
vrátila energie do celého těla, omyl své končetiny a pod lípou
konečně dosáhl osvícení. V buddhismu se tomuto dni říká „svátek dosažení cesty“. Indický buddhismus poté pronikl i do Číny.
Čínští buddhisté věří, že Buddha Šakjamuni dosáhl osvícení
8. dne 12. měsíce lunárního kalendáře. V dávných dobách pokaždé, když nadešel tento den, se v chrámech recitovaly pasáže
z posvátných knih a jednou z obětin byla i mléčná kaše, kterou
kdysi pastýřka nabídla Buddhovi.
Uctívání bohů ve 12. měsíci podle lunárního kalendáře
Osmý den dvanáctého měsíce začal být považován za den
uctívání bohů již od dynastie Han (206 př. n. l. až 220 n. l.). Když
nadešel tento den, kvůli uctění bohů začali lidé vařit speciální
kaši. Na její přípravu se používaly různé druhy obilovin, které se
smíchaly s arašídy, jedlými kaštany, datlemi, vlašskými ořechy,
mandlemi a poté se na mírném ohni vše vařilo až do změknutí
všech ingrediencí. Nakonec se přidal hnědý cukr a kaše byla
hotová. Naplnily se jí misky, jež se daly na dvůr nebo také ke
dveřím chléva jako přání dobré úrody a štěstí. Z tohoto můžeme
usuzovat, že tato kaše nemá s buddhismem nic společného a je
to tradiční čínský svátek.
Vzpomínka na Yue Feie
Generál Yue Fei byl významným hrdinou z období dynastie
Song, stal se symbolem patriotismu. Jednou se rychle vracel
společně s celou armádou po vítězné bitvě zpět domů, po cestě
však mnoho dní nenarazili na nic k snědku. Vyhladovělí vojáci
byli u konce se svými silami. Když to vesničané zjistili, ihned
každá domácnost začala připravovat kaši. Armáda vysílených
vojáků jídlo snědla, poděkovala a vydala se opět na cestu. To
se přihodilo 8. dne 12. měsíce lunárního kalendáře. Později byl Yue Fei zavražděn. Na jeho počest a připomínku jeho
vítězství Číňané každý rok vždy 8. dne 12. měsíce připravují
památnou kaši.
Císařská kaše
V provincii Anhui se rozšířila pověst o tom, jak kdysi dokonce
i císař jedl kaši s oříšky a sušeným ovocem. Když byl zakladatel
mingské dynastie Zhu Yuanzhang ještě malý, jeho rodina byla
velmi chudá. Pásl dobytek lidem, kteří žili ve velkých domech.
Často se mu stávalo, že na něj bohatí křičeli sprosté nadávky
a bili jej, nikdy mu v břiše nepřestávalo kručet hlady. Jednou
vedl dobytek na pastvu po velmi špatně schůdné cestě a jeden
starý vodní buvol spadl z mostu dolů tak nešťastně, že si při
pádu zlomil nohu. Rozhněvaný boháč pasáčka zavřel do sklepa a tři dny a tři noci jej trápil bez jídla. Nešťastník měl obrovský hlad. Náhle ale objevil myší díru se zásobami jídla. Našel
rýži, fazole, kukuřici, proso, datle a spoustu semínek. Ze všech
skrytých pokladů si uvařil kaši. V té chvíli si říkal, že v životě předtím nic tak dobrého nejedl. Později si Zhu Yuanzhang
podmanil celou zemi, stal se císařem. Časem byl už přejedený
různých exotických delikates. Jednou večer si náhle vzpomněl
na to, jak si kdysi připravil ve chvílích nouze kaši. V císařské
kuchyni tedy uvařili kaši z nejrůznějších druhů obilovin a ta se
podávala na banketu pro ministry. Byl to 8. den 12. měsíce lunárního kalendáře.
13

Podobné dokumenty