Prvky prefabrikovanych skeletu a jejich styky

Transkript

Prvky prefabrikovanych skeletu a jejich styky
Střední škola stavební Jihlava
Sada 2 – MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ
TYPOLOGIE STAVEB PS
03. PRVKY PREFABRIKOVANÝCH SKELETŮ A
JEJICH STYKY
Digitální učební materiál projektu:
SŠS Jihlava – šablony
registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
JANA SVOBODOVÁ
© 2012
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
http://www.youtube.com/watch?v=I0cwBUFFVcg
ŽB PŘEDEPJATÉ PARTEK, SPIROLL
http://www.bbdna.com
/
PRVKY A STYKY
PREFA MONOLITICKÉHO SKELETU
http://prefabrikovanavystavba.fsv.cvut.cz/index.php?view=kombin
ovane-systemy
PRVKY A STYKY SKELETU S PRŮBĚŽNÝMI SLOUPY
PRVKY A STYKY SKELETU S PRŮBĚŽNÝMI PRŮVLAKY
PRVKY A STYKY BEZPRŮVLAKOVÉHO SKELETU
RÁMOVÉ DÍLCE MONTOVANÉHO SKELETU
ZÁSADY STATICKÉHO ŘEŠENÍ
• ZTUŽENÍ SKELETU
3.PŘEHLED POUŽÍVANÝCH PREFABRIKOVANÝCH SKELETOVÝCH SOUSTAV
SOUSTAVY ŽELBET. PREF. VÍCEPODLAŽNÍCH SLOUP.SKELETŮ
• SOUSTAVY PREFABRIKOVANÉ SLOUPOVÉ SE SKRYTÝMI DESKOVÝMI
PRŮVLAKY MS 71
• SOUSTAVY PREFABRIKOVANÉ SLOUPOVÉ S TYČOVÝMI PRŮVLAKY
S1.2 S1.3
• SOUSTAVY PREFABRIKOVANÉ SLOUPOVÉ S LOKÁLNĚ PODEPŘENÝMI
STROPY
SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH PREF. HAL
• SOUSTAVY PREF. BEZVAZNÍKOVÝCH HAL H1.1, H1.2
• SOUSTAVY PREF. VAZNÍKOVÝCH HAL H2.1, H2.2
OTEVŘENÉ ŽELBET.PREF.A PREFA-MONOLITICKÉ SLOUPOVÉ SYSTÉMY
• OTEVŘENÝ PREF. SLOUPOVÝ NOSNÝ SYSTÉM INTEGRO
• OTEVŘENÝ STŘEDNĚ ROZPONOVÝ KČNÍ NOSNÝ SYSTÉM PREMO
• OTEVŘENÝ LEHKÝ KČNÍ SYSTÉM LKS
http://www.casopisstavebnictvi.cz/vyvoj-v-navrhovani-a-konstrukcnim-resenistaveb_A3770_I45
http://www.casopisstavebnictvi.cz/vystavni-sportovne-kulturni-a-kongresovecentrum-karlovy-vary_N1119
Zdroje:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana?uselang=cs
http://www.openphoto.net/
http://pdphoto.org/
http://www.pdclipart.org/
http://www.publicdomainpictures.net/
www.casopisstavebnictvi.cz/vystavni-sportovne-kulturni-a-kongresove-centrum-karlovy-vary_N1119
www.casopisstavebnictvi.cz/vyvoj-v-navrhovani-a-konstrukcnim-reseni-staveb_A3770_I45
Literatura:
Moderní stavitelství pro školu a praxi, H.Nestle a kol., Praha 2005
Betonové konstrukce II montované, ing.Petr Štěpánek,ing. Ladislav Čírtek,ing.Zdeněk Bažant
Pozemní stavitelství I ., V. Hájek a kol., Praha 1995
Pozemní stavitelství v kresbách pro 1.až 4.ročník SPŠ stavebních
J. Novotný, J.Michálek , Praha 2006
Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je :ing Jana Svobodová
Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje.
Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.

Podobné dokumenty