Táborové noviny - Středisko Hraničář Trutnov

Komentáře

Transkript

Táborové noviny - Středisko Hraničář Trutnov
TÁBOROVÉ NOVINY
2015
„Honneur et Fidélité „
alias
výcvikový tábor cizinecké legie
BABYLON
Junák - český skaut, z.s.
Středisko Hraničář Trutnov
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
ZÁKLADNÍ INFORMACE střediskového letního tábora:
TERMÍN
18.7.- 1.8. 2015
TÁBOŘIŠTĚ
18.7-26.7. 2015
Rybná nad Zdobnicí
„výcvikový tábor“
26.7.-1.8. 2015
Hejnice-Semily
„Kepi pochod“
GPS
50°7'29.753"N
16°20'9.424"E
trasa Kepi pochodu
www.mapy.cz/s/hB4j
SRAZ
9:00 u kluboven
ODJEZD
10:00 hodin
NÁVRAT
odpoledne 1.8.
(bude upřesněno)
Letos po dlouhé době jedeme na cizí tábořiště. Tábor tedy nestavíme a není
nutné ani pomáhat při nakládání všeho materiálu. Část materiálu ale přece jen
vezeme. Pokud má někdo vozík a mohl by ho půjčit či naložit a jet s námi, budeme
moc rádi.
VEDENÍ TÁBORA:
Lída Rosiová
Martin Klenčík
Gabriela Doležalová
Jan Klenčík
(Lída)
(Akéla)
(Gábi)
(Kohát)
vůdce tábora
zást. v. tábora
732 424 313
zdravotnice
vůdce 3.oddíl Delaware
605 053 041
777 195 112
724 180 505
Doprava a bagáž:
Na tábořiště jedeme najatým autobusem. Dvě svačiny a pití na cestu s sebou. Pokud
vaše dítě trpí nevolností, dejte mu, prosím, na cestu Kinedryl a pro všechny případy
igelitový sáček.
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
Letos děti spí v podsadových stanech. Bedny, které si vozí do teepee se pod postele
nevejdou! Proto jsou potřeba kufry, nejlépe starší pevný a na putovní část tábora batoh
cca 40 l (max. 50 litrů) + žebradlo. Všechny zavazadla musí být popsaná (nebo označená),
aby si je všichni poznali. Žádné nepopsané otevřené igelitky (v zájmu vašich dětí)!
Při srazu bude zdravotníkovi předáno následující:
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
 Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte s datem nástupu na tábor
 Zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 Evropský průkaz zdravotního pojištění - kartička ZP
 Léky (pokud dítě nějaké bere); léky předejte zdravotníkovi v průhledné plastové
krabičce označené jménem a seznamem léků spolu s jejich dávkováním
 Pozor! Bez výše zmíněných dokumentů nemůže být dítě přijato na tábor. Tyto
doklady mějte při příjezdu ke klubovnám po ruce, nebalte je až na dno kufru.
Návštěvy rodičů
Prosíme rodiče, aby nejezdili za dětmi mimo termín níže, narušují tak program a
přispějí ke stýskání svých a hlavně cizích dětí. Pokud si přeci jen budete chtít náš tábor
prohlédnout, můžete v neděli 26.7. po 13 hod. My s chlapci, ale budeme v té době již na
cestě vlakem do Hejnic u Liberce. Uvaří vám kafíčko a můžete si zavzpomínat na vlastní
táborová dobrodružství.
Děti nepotřebují mobily, vedoucí mají kontakty na rodiče a jakoukoli důležitou zprávu
ihned dají vědět. Pokud nás potřebujete v době tábora kontaktovat, zašlete SMS na
některý výše uvedený kontakt.
Adresa pro táborovou poštu:
Skautský tábor – Hraničář
jméno dítěte
Česká pošta Vamberk
Poste Restante
517 54
- zvažte, kdy budete synovi psát, jestli v době doručování nebudeme již na putovní části
tábora
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
Nezbytné informace pro táborníky:
Společné stravování začíná sobotní večeří.
Nepoužíváme elektřinu ani elekroniku – mobily, mp3 apod. nechte doma.
Za hrubé porušení táborových či skautských pravidel může být dítě z tábora
vyloučeno, a to bez nároku na vrácení peněz.
Správný táborník ví, že:
 jsme v lese a musíme se podle toho chovat
 musí dodržovat táborový řád
 jsme všichni skauti a podle toho se k sobě chováme, pomáháme si
 co si na táboře neuděláme, to nebudeme mít
 mladší z táborníků se od starších může mnohému naučit
 s jakýmkoli problémem se může kdykoliv obrátit na kohokoli z vedoucích
 jsme hospodární a tak neplýtváme pitnou vodou, jídlem a o poledním klidu silami
 udržujeme čistotu svou i prostředí tábora a jeho okolí
 na každém záleží, jak se tábor vydaří
Co trénovat:
Jelikož si na „puťáku“ budou kluci vařit sami, tak by bylo třeba, kdyby si doma pod
dohledem rodičů zkusili uvařit rýži, těstoviny, případně brambory atd.
Dále se bude hodit, když si každý bude umět zabalit svůj batoh sám – jsme skauti a
balit batoh budeme každý den.
Vyzkoušejte si i praní v ruce..
Těšíme se na účast všech táborníků a přejeme i Vám krásné prožití léta! V
případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás neváhejte včas kontaktovat.
A o čem to letos bude.....?
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
Letošní tábor se ponese v duchu francouzské cizinecké legie...
Légion étranger je nejznámějším armádním sborem Francie, který je opředen mnoha
legendami, často bývají legionáři vnímáni jako nadlidi, hlavně když si běžný člověk
představuje, co absolvovali ve výcviku. Na toto téma bylo natočeno mnoho filmů, které
vycházejí z dávné minulosti legie. Kdysi skutečně byly fyzické tresty běžnou praxí při
výcviku, to se však již změnilo.
Cizinecká legie vznikla v roce 1831, jako jednotka Francouzské armády složená z cizinců.
V současnosti je legie známá i jako elitní armádní sbor, který je nasazován v každém
konfliktu, v němž Francie působí. Tedy v současnosti je to Afghánistán, Kosovo, Čad,
Pobřeží slonoviny, Libanon ...
do historie legií se zapsalo mnoho bitev jako např. bitva u Camerone...
Bylo to 29.dubna 1863. Plukovnik Jeanningros požádal kapitána Danjoua, aby sestavil
doprovodný oddíl, který by chránil hlavní konvoj na cestě z Vera Cruzu do Puebla. Tato
služba příslušela třetí kompanii, jenže všichni její důstojníci právě tou dobu onemocněli.
Jednotka bez velení nebyla schopna úkol splnit. Kapitán Danjou se tedy nabídl, že bude
oddílu velet osobně, za pomoci svého praporečníka, poručíka Maudeta a intendanta,
poručíka Vilaina.
Kolona vyrazila 30.dubna, v jednu hodinu
po půlnoci, aby ještě tentýž den dorazila do
Palo Verde. Mezitím se však Mexičané o
odjezdu konvoje dozvěděli a rozhodli se jej
napadnout. K útoku byl určen jízdní oddíl o
síle 800 mužů a tři pěší bataliony. Celkový
počet mexických vojáků tím dosáhl dvou tisíc
mužů pod velením colonela Millana.
Kolem páté hodiny ráno kapitán Danjou
zavelel zastavit ke krátkému odpočinku. Po
rozestavení stráží začali vojáci připravovat ranní kávu. Než se stačila uvařit, nahlásily
hlídky, že se blíží nepřátelská jízda. Bleskově byly muly znovu naloženy, káva zapomenuta
a oddíl rychle vyrazil k vesnici Camerone. Od Mexičanů zazněl první výstřel. Netrpělivý
voják jako by tím dal předem smluvené znamení, celá mexická jízda ihned vyrazila do
útoku.
Kapitán Danjou se s muži stáhl za husté křoviny. Dobře mířenou palbou první útok
Mexičanů odrazili. Střelba a křik, vzniklá bitevní vřava, však splašila jejich soumary. Zvířata
se utrhla a s veškerými zásobami potravin, vody i střeliva beznadějně zmizela legionářům
z očí. Šedesáti pěti mužům Danjouova oddílu tak zbylo zhruba šedesát nábojů na každou
pušku. Kapitán Danjou se přesto rozhodl zůstat na místě a bojovat dál, aby střelbou
nepřítele zaměstnal a odvrátil tak jeho pozornost od samotného konvoje. Rychle přesunul
oddíl do obranných pozic v blízké haciendě, kde se hrstka mužů statečně držela ještě
deset hodin.
Po čtyřech hodinách, kolem deváté dopoledne, již slunce nemilosrdně pálilo. Bojující
legionáři neměli vodu ani jídlo. Velitel mexického vojska legionáře vyzval, aby se vzdali.
Odpověděli, že mají dostatek munice a že se nikterak nehodlají vzdát. Tehdy také všichni
legionáři složili do rukou svého kapitána přísahu, že ať se stane cokoli, budou bojovat až
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
do nejtrpčího konce. Zde je nutné podotknout, že statečný kapitán měl jejich nezměrnou
úctu a důvěru také proto, že dokázal nejen velet, ale také statečně bojovat s jednou rukou
dřevěnou. Kapitán Danjou padl v boji v 11.hodin dopoledne. V tomtéž okamžiku vstoupily
do bitvy tři bataliony mexické pěchoty a legionáři byli opět vyzváni, aby se vzdali.
Odpověděli lakonicky: „Merde!“
Situace se neustále zhoršovala. Mexičanům se již podařilo proniknout do prvních
místností haciendy. Nemilosrdně tu zabíjeli každého legionáře, který jim vstoupil do cesty.
Každou dobytou místnost zapálili. Ranění legionáři trpěli žízní a horkem, dusil je hustý
dým požáru zevnitř a zvířený prach zvenčí. Přesto bitva ještě nekončila. Stateční legionáři
odolávali dál. Před druhou hodinou odpolední padl i poručík Vilain, velení převzal poručík
Maudet. V pět hodin odpoledne mu zbylo posledních 12 mužů, kteří ještě byli alespoň
trochu schopni boje. Colonel Millan znovu vyzval legionáře, aby se vzdali. Neuznali jej za
hodna odpovědi. Mexičané tedy znovu zaútočili. Poručík Maudet zůstal sám s pěti muži.
Každému z nich zůstal již pouze jeden náboj. Vypálili poslední salvu a vyrazili z úkrytu na
nepřítele, ozbrojeni pouze bajonety. Skosila je nepřátelská palba již po několika krocích.
Když poručík Maudet padal zasažen dvěma kulkami, legionář Catteau se vrhl před svého
velitele a vlastním tělem jej zaštítil. Hustá nepřátelská palba jej zasáhla celkem
devatenácti kulemi, které se později našly v jeho těle. To byly poslední výstřely této
památné bitvy.
Na tomto místě čelilo sotva 60 mužů celé armádě
Bitva skončila v šest hodin večer. Tři legionáři se i přes četná zranění dosud drželi na
nohou. Z oddílu čítajícího 65 mužů padli dva důstojníci a 22 legionářů, osm mužů spolu s
třetím důstojníkem bylo smrtelně raněno, 19 mužů, kteří dosud zápasili se smrtí, svým
zraněním v zajetí podlehlo a dvanáct dalších, rovněž raněných legionářů, bylo zajato. Je
zaznamenáno, že tři poslední legionáři, Maine, Wenzel a Constantin, se hrdě odmítli
vzdát, pokud jim nebudou ponechány zbraně. Požadovali, aby směli ošetřit a dál pečovat
své raněné druhy. Colonel Millan odpověděl: “Mužům, jako jste vy, nelze odmítnout.”
Ještě jedna slavná věta se colonelu Millanovi přičítá: “Non son hombres, son demonios!”
(To nejsou lidé, ale ďáblové!) Mexičané ztratili v této bitvě přes 500 mužů…
Napoleon III. dal ihned po zprávě o bitvě na bojovou zástavu prvního regimentu vyšít
“Camerone 1863”. Přímo na místě této slavné bitvy Francouzi v roce 1892 vztyčili pomník
padlým legionářům, na kterém je vyryto:
ILS FURENT ICI MOINS DE SOIXANTE
OPPOSES A TOUTE UNE ARMEE
SA MASSE LES ECRASA
LA VIE PLUTOT QUE LE COURAGE
ABANDONNA CES SOLDATS FRANCAIS
LE 30 AVRIL 1863
Na tomto místě čelilo šedesát mužů
celé armádě.
Byli rozdrceni její převahou.
Tito francouzští vojáci zemřeli dříve než jejich odvaha. 30.dubna 1863
Každý rok v tento den 30. dubna se v Camerone i ve všech posádkách Cizinecké legie
koná vzpomínková slavnost. Při této příležitosti je po „Posvátné cestě“ vedoucí od Muzea
Legie k památníku zemřelých v Aubagne přenášena dřevěná ruka kapitána Danjou.
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
Tak jako výcvik v legiích bude i náš tábor rozdělen na dvě hlavní části:
základní výcvik
v první části bude probíhat „základní výcvik legionáře“, kde si procvičíme základní
dovednosti, které se nám budou hodit nejen v druhé části tábora. Výcvik bude zaměřen
na zvyšování fyzické i psychické odolnosti, na získání sebevědomí, orientaci v terénu a
mnoha dalších dovedností.
pochod „Kepi blanc“
V druhém týdnu nás bude čekat pochod, který bude přibližně odpovídat, když ne
časově, tak alespoň délkou pochodu „Kepi blanc“, po kterém legionáři získají právo nosit
typickou bílou legionářskou čepici.
V neděli (26.7. 2015) ráno vyrazíme vlakem do výchozího bodu našeho pochodu.
Všechny potřebné věci si poneseme s sebou.
Budeme se o sebe po celou dobu starat sami.
BUDEME MUSET HLEDAT CESTU..
..NAJÍT VHODNÉ TÁBOŘIŠTĚ..
..POSTAVIT STAN..
..UVAŘIT SI..
..VYPRÁT SI..
..SBALIT BATOH NA CESTU..
..ZAMÉST PO SOBĚ STOPY
..POMÁHAT SLABŠÍM..
..SPOLUPRACOVAT S OSTATNÍMI..
..NEJEDNAT SOBECKY..
..A HLAVNĚ DOJÍT DO CÍLE S ÚSMĚVEM A V POŘÁDKU.
Trasa byla zvolena s ohledem na věk a možnosti všech účastníků.
Tempo bude určováno dle nejpomalejšího, ale trasa je pevně stanovena a budeme
dělat vše pro to, aby byla dodržena.
Celý rok s vámi pracujeme a známe vaše možnosti.
Úspěch je však zaručen pouze při nasazení a snaze všech účastníků a jestli
splníme všechno, tak jak je předsevzato, je jen a jen na každém z nás!
Legio Patria Nostra!
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
„Výcvik je zakončen několika denním pochodem "Kepi blanc", během kterého si
každý nese plnou polní na vzdálenost přibližně 50km a více. Po jeho absolvování se
rekruti stávají legionáři a dostávají bílou čepici, která je typická pro francouzské
ozbrojené složky.“
trasa „Kepi pochodu“ - putovní část tábora
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
PŘÍLOHA Č. 1
Seznam na 1. část tábora – stálý tábor (kufr):
nepostradatelné:
spacák (dop. malý, ale teplý)
alumatka / karimatka
starší deka (dle uvážení)
malý polštářek (dle uvážení)
velké klubko provazu z přírodního
materiálu
ostrý nůž, škrabka, zavírací nůž
ešus nebo jídelní misky
příbor (stačí lžíce)
hrníček (dop. plechový-ne hliník)
baterka + náhr. baterie (dop. čelovka)
KPZ
3ks hřbitovních svíček
zápalky
zápisník, nůžky, psací a kreslící potřeby
dopisní papír, obálky a známky
látkový pytel na špinavé oblečení
hygienické potřeby:
mýdlo v pouzdře
zubní kartáček a pasta
šampon – malé balení, hřeben
ručník (dop. větší)
malý sáček ekologického prášku na
praní nebo mýdlo s jelenem
krém na opalování
repelent - rozprašovač ne ve spreji!
2 roličky toaletního papíru
několik kolíčků
ramínko
věci osobní potřeby:
pevné boty (tenisky, pohorky nebo
nejlépe oboje)
holínky
sandále
pláštěnka (dop. pončo)
věci na práci a na umazání
svetr, mikina
tepláky, kalhoty
cca 1 ks trička s dlouhým rukávem
cca 2 ks trička s krátkým rukávem
šortky nebo kraťasy
plavky
oblečení na spaní (teplejší)
bunda
5ks dostatek ponožek
1 teplé ponožky
5 ks spodního prádla
kapesníky
2 utěrky (jednu pro sebe, druhou pro
potřeby kuchyně)
šátek
skautský kroj (jednobarevné
kalhoty – ideálně hnědé, zelené,
tmavé; košile, šátek, turbánek)
dále doporučujeme:
nabroušenou sekyrku
hudební nástroje, alespoň rytmické
nějakou společenskou hru ne však
digitální
busola či kompas, mapa okolí
zakázáno
alkohol, cigarety apod.
mobilní telefony, digitální hry, MP3
apod.
špatná nálada
Zvýrazněné věci jsou použitelné na
oba dva týdny tábora (netýká se
triček, spodního prádle, ponožek
apod.) a kluci je budou používat
celou dobu, proto mohou být
samozřejmě zabaleny v kufru,
případně v batohu na vrchu. Na
táboře budeme batoh na „puťák“
min. jednou cvičně balit, tak by bylo
fajn, aby si kluci balení všech věcí do
batohu vyzkoušeli i doma, aby věděli,
kde co mají. Důrazně vás žádám, aby
si balili i kufr – jako skauti by to měli
zvládnout :-)
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware
PŘÍLOHA Č. 2
Seznam na 2. část tábora – putovní tábor (batoh):
žebradlo přes rameno (na jídlo)
pevné prošlápnuté boty (dop. kotníkové
pohorky)
sandály
spacák (dop. malý, ale teplý)
alumatka / karimatka
zavírací nůž („švýcarák“)
ešus (na puťák bereme ten větší s
víčkem – lze vyplnit drobnostmi)
obal na ešus – látkový (lze koupit, ale
šikovnější maminka nebo babička
zvládne ušít)
lžíce
plechový hrníček (nedoporučujeme
hliníkový – pálí do rukou)
baterku – doporučena čelovka
KPZ, zápisník (dop. A5, pevné desky),
psací potřeby
uzlovačka – pevnější provaz 5 m dlouhý
zapalovač (plastový)
pláštěnka (dop. pončo)
2 pevnější igelitky + 10 pytliků (ne
mikroten)
2x 1 litrovou PET lehev (pevnější např.
coca-cola)
hygiena – malá pasta, kartáček, malé
mýdlo, malé vlhčené ubrousky, hřeben
1 roli toaletního papíru
mini opalovací krém
mini repelent
ručník (dop. outdoorový – mikrovlákno)
kraťasy (dop. kapsáče)
kalhoty
mikina (dop. Fleece)
bundu do lesa (pokud možno
nepromokavou)
2 trika s krátkým rukávem
1 triko s dlouhým rukávem
3 páry ponožek + 1 silné vlněné
3ks spodního prádla
šátek + turbánek
doporučujeme:
termofólii (zlato-stříbrná fólie – bývá ve
výbavě autolékárniček)
v batohu dále kluci ponesou půl stanu,
tak počítat s místem pro něj
šití
náplast na puchýře
Táborové noviny 2015 - 3. oddíl Delaware

Podobné dokumenty

Camerone-66-95 - Legion Etrangere

Camerone-66-95 - Legion Etrangere za ním, zatímco Mexičané mají dalších 30 mužů vyřazeno z boje. Několik Mexičanů bylo ještě na dvoře zahnáno bajonety a uteklo do místnosti po levici francouzských vojáků, kam je ještě legionáři pro...

Více

ZDE

ZDE indigenních hnutí není limitován pouze na latinskoamerický kontext: od 90. let sílí hlas domorodého obyvatelstva v celosvětovém měřítku1 (Clifford 2007). Zároveň se konstituuje síť mezinárodních in...

Více

katalog produktů 2016

katalog produktů 2016 kterému prádlo perfektně změkčí. Vhodný pro praní od 30°C do 90°C. Obsahuje patentovaný OdorzeroComplex®, testován na obsah niklu, kobaltu a chromu.

Více

Achleitner, Paul M. Chairman of the Supervisory

Achleitner, Paul M. Chairman of the Supervisory Jäkel, Julia CEO, Gruner + Jahr DEU Johnson, James A. Chairman, Johnson Capital Partners USA Juppé, Alain Mayor of Bordeaux, Former Prime Minister FRA Kaeser, Joe President and CEO, Siemens AG DEU ...

Více