manuál pro řidiče driver´s set

Transkript

manuál pro řidiče driver´s set
MANUÁL PRO ŘIDIČE
DRIVER´S SET
Obsah
Content
Vítejte v Business Lease!
Welcome to Business Lease!
Pohotovostní manuál
Emergency Manual
Servis, údržba a opravy
Service, maintenance and repairs
Pneumatiky
Tyres
Pojistné události – nehody
Insurance Incidents
Silniční asistence
Roadside Assistance
Odcizené vozidlo
Vehicle Theft
Ukončení leasingu vozidla
Vehicle Return
Index
Vítejte v Business Lease!
Welcome to Business Lease!
Obsah
Index
Vítejte v Business Lease!
• Úvod
• Kontaktní údaje
Welcome to Business Lease!
• Introduction
• Contact details
Obsah
Dear client, dear driver!
We are grateful that you drive a car provided by Business
Lease and we wish you many safe and comfortable kilometres.
It is our objective at Business Lease to provide you with all
the support and care necessary to make your journeys as
pleasant as possible. The information you need to be able
to benefit from all our services can be found in this Driver’s
Manual. It contains information about which services are
available and how to proceed in various situations.
If you need to contact our specialists on our Hotline operating 24 hours
a day, 7 days a week, you can reach them on the following number:
Hotline for technical enquiries (breakdowns, immobility of the vehicle)
and for insured incidents (accident, theft, damage to the vehicle):
+420 840 350 450
Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the
vehicle was handed over to you. The number and type of assistance
is indicated on the card.
Europ Assistance:
Standard: +420 226 200 020
VIP: +420 226 200 026
ÚAMK:
Standard: +420 261 000 531
VIP: +420 261 000 532
T-Mobile: +420 605 677 532
O2: +420 729 729 532
When calling the road assistance line you may need to be patient. There
may be other clients of Business Lease who phoned before you waiting
to be connected. Please wait until you are put through. By disconnecting
and re-dialling you will again be placed at the end of the queue.
You can also reach us at any of our three locations during business hours:
Index
Prague: Tel.: +420 225 778 800
Fax: +420 225 778 899
Radlická 714/113a, Prague 5, 158 00
Brno:
Tel.: +420 533 339 810
Fax: +420 533 339 899
Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, 639 00,
Czech Republic
Ostrava: Tel.: +420 596 639 301
Fax: +420 596 639 301
Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
E-mail:[email protected]
www.businesslease.cz
Have a safe journey,
Elias Drakopoulos
Managing Director
Vážený kliente, vážený řidiči!
Jsme potěšeni, že řídíte vůz společnosti Business Lease s. r. o.
a přejeme Vám, aby Vaše kilometry ubíhaly bezpečně a v co
největším pohodlí. To je cílem služeb společnosti Business Lease
s. r. o., jež jsou pro Vás a Váš vůz připraveny a jsou součástí
operativního leasingu. Soubor informací, jež potřebujete znát
ke správnému využití našich služeb, naleznete v tomto manuálu
pro řidiče. Obsahuje informace jak postupovat v různých
situacích a také jaké služby můžete využívat.
V případě potřeby vždy kontaktujte naše specialisty na naší Hotline jež
je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu:
Hotline pro technické dotazy (poruchy, nepojízdnost vozidla) a pro pojistné
události (havárie, odcizení, poškození vozidla):
+420 840 350 450
Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vo­
zidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě.
Europ Assistance:
Standard: +420 226 200 020
VIP: +420 226 200 026
ÚAMK:
Standard: +420 261 000 531
VIP: +420 261 000 532
T-Mobile: +420 605 677 532
O2: +420 729 729 532
Při volání na číslo silniční asistence prosím buďte trpěliví. Před Vámi
mohou být další klienti Business Lease s. r. o. čekající na spojení. Vyčkejte
prosím, až budete spojeni. Přerušením spojení a opětovným voláním se
zařadíte až za posledního volajícího.
Kontakt do společnosti Business Lease s. r. o.:
Praha: Tel.: +420 225 778 800
Fax: +420 225 778 899
Radlická 714/113a, Praha 5, 158 00
Brno:
Tel.: +420 533 339 810
Fax: +420 533 339 899
Spielberk Office Centre, Holandská 1, Brno, 639 00,
Czech Republic
Ostrava: Tel.: +420 596 639 301
Fax: +420 596 639 301
Atlas Business Centrum, Výstavní 292/13,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
E-mail:[email protected]
www.businesslease.cz
S přáním šťastné cesty
Elias Drakopoulos
Managing Director
Obsah
Index
Pohotovostní manuál
Emergency Manual
Obsah
Index
Pohotovostní manuál
• Co dělat v případě…
• Pohotovostní čísla
• Co dělat a čeho se vyvarovat
Emergency Manual
• What to do in case of…
• Emergency numbers
• Do‘s and don´ts
Obsah
Call road assistance to arrange repair, towing or replacement car.*
Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing
vehicle!
Call road assistance to arrange repair on the spot or towing to the nearest tyre
service*.
Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing
vehicle!
1.Call Police 158 in cases described in section Insurance Incidents.
2.In case of injury call ambulance 155.
3.If neccessary call firefighters 150.
4.Then call road assistance if needed.*
5.Call the Business Lease Hotline and let us know what happened +420 840 350 450.
6.Write down all data about accident (date, time, place, other cars Registration
Number, other drivers ID’s, insuance contract numbers etc.)
Always wear reflective jacket while on or near the road!
Call the police in any case! Ask for a police report!
1.Call police immediately 158.
2.Call Business Lease Hotline to announce a stolen car and to arrange
a replacement car +420 840 350 450.
Autocrime, stolen
luggage or car
equipment
Please ask for a police report.
1.Call police immediately 158.
2.Call road assistance to arrange repair or replacement car.*
3.Call Business Lease Hotline and let us know what happened +420 840 350 450.
Call road assistance or walk to the nearest fuel station.*
Important! Please call police and our Hotline even if autocrime was only in the
stage of attempt. To get expenses reimbursed by the insurance company, we need
a police report.
Road
offence
Loss or theft
of Registration
Number or registration papers
Always wear reflective jacket while on or near the road or repairing vehicle!
Be cooperative. Try to solve the problem on the spot as fines awarded in
administrative procedure are usually higher. Fines in the Czech Republic can reach
up to CZK 2 500 on the spot and up to CZK 50 000 in administrative procedure.
Police can also withhold your driving license in certain cases, regardless of your
nationality.
In case of loss or theft of both Registration Number or registration papers, please
contact the Business Lease Hotline who will advise you on how to proceed.
Business Lease will organize replacements for you. In case of new Registration
Number we will also arrange for you to receive new registration papers. You will
also need to contact the Police, except in cases where only a single number plate
was lost or stolen
Retention
of registration papers
Index
Contact in advance the fleet manager in your company to arrange service
or maintenance in the nearest authorized service center. Please pay attention
to scheduled maintenance (oil exchanges, tyre exchanges, mileage related car
inspections and others).
In case your car has a minor defect that does not impact driveability, please contact
the fleet manager in your company to arrange immediate service for you.
You run
out of
fuel
Stolen car
Car accident (crash)
Tyre
damage
Car
malfunction/
failure
Regular
service/
maintenance
WHAT TO DO IN CASE OF ...
In case the police retain the registration papers, as may happen following an
accident, you will receive a temporary document allowing you to continue on to
your destination, assuming the vehicle is driveable. In such cases please contact
the Business Lease Hotline for information on next steps.
*) road assistance phone number on the following page
Kontaktujte předem správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt
s Business Lease ve Vaší firmě, aby mohl být zajištěn servis nebo údržba
v nejbližším autorizovaném servisním centru. Věnujte prosím pozornost plánované
údržbě (výměny oleje, výměny pneumatik, prohlídky vozu ve vztahu k počtu
najetých km a další). V případě malé závady vozu, která neovlivní schopnost jízdy
vozu, kontaktujte správce vozového parku či osobu odpovědnou za kontakt
s Business Lease ve Vaší firmě, aby Vám mohl zajistit bezodkladný servis.
Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy, odtahu nebo náhradního
vozu.*
Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu!
Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy na místě nebo odtažení do
nejbližšího pneuservisu.*
Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu!
1.Zavolejte policii: 158 v případech popsaných v kapitole Pojistné události - nehody.
2.V případě zraněných osob zavolejte záchrannou službu: 155.
3.V případě potřeby zavolejte hasiče: 150.
4.Poté zavolejte silniční asistenční službu: (pokud je to potřeba).*
5.Zavolejte Business Lease Hotline +420 840 350 450 a informujte nás, co se stalo.
6.Sepište všechny údaje o dopravní nehodě (datum, čas, místo, RZV (Registrační
značka vozidla, dále jen RZV) ostatních vozů, číslo ŘP ostatních řidičů, čísla
pojistných smluv atd.).
Pokud stojíte na silnici, noste vždy reflexní vestu!
V každém případě volejte policii a žádejte policejní protokol.
1.Okamžitě volejte policii: 158.
2.Zavolejte Business Lease Hotline pro nahlášení odcizení vozidla a pro zajištění
náhradního vozu: +420 840 350 450.
Vyžádejte si prosím policejní protokol.
1.Okamžitě volejte policii: 158.
2.Zavolejte silniční asistenční službu pro zajištění opravy nebo náhradního vozu.*
3.Zavolejte Business Lease Hotline a informujte nás o události: +420 840 350 450.
Důležité! Prosím volejte policii a náš Hotline i v případě, že došlo pouze k pokusu
o vloupání. K proplacení události pojišťovnou je nezbytné dodat policejní protokol.
Zavolejte silniční asistenční službu: dojděte k nejbližší čerpací stanici.*
Spolupracujte. Snažte se vyřešit problém na místě, pokuty uložené administrativní
cestou jsou obvykle vyšší. Pokuty v České republice mohou dosáhnout 2 500 Kč
na místě a až 50 000 Kč administrativní cestou. Policie Vám rovněž může v určitých
případech odejmout řidičský průkaz bez ohledu na Vaši národnost.
Při ztrátě či odcizení jedné či obou RZV nebo dokladů k vozidlu prosím kontaktujte vždy
Business Lease Hotline a konzultujte postup. Business Lease zajistí nové RZV či doklady
k vozidlu. V případě nové RZV zajistí i související změny v dokladech k vozidlu.
Odebrání
Osvědčení
o registrace
vozidla
Silniční
přestupek
Pokud stojíte na silnici nebo opravujete vůz, noste vždy reflexní vestu!
Ztráta či
odcizení RZV
a dokladů
k vozidlu
Nedostatek
pohonných
hmot
Vandalismus,
odcizená
zavazadla nebo
zařízení vozu
Odcizení
vozu
Dopravní nehoda
Poškození
pneumatik
Závada/
porucha
vozu
Pravidelný
servis/údržba
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ …
Při ztrátě/odcizení obou RZV či ztrátě/odcizení Osvědčení o registraci vozidla je
zároveň třeba informovat Policii ČR.
Pokud Policie ČR odebere řidiči Osvědčení o registraci vozidla (např. pro
poškození vozidla), vystaví policista zároveň tzv. doklad “na dojetí”. V takovém
případě prosím ihned kontaktujte Business Lease Hotline a konzultujte další
postup.
*) telefonní čísla na silniční asistenci naleznete na následující straně
Obsah
Emergency numbers:
The following numbers work regardles of availability of GSM cellular
network, phone type, phone being locked or unlocked, without PIN
being entered and also with locked keypad. You should be able to dial
these numbers literally from any phone.
European emergency number: 112
(we cannot guarantee availability in all areas of CZ)
Police: 158
Ambulance: 155
Firefighters: 150
Municipal Police: 156
Calling emergency number
When calling emergency number, please follow these rules:
1. Tell the operator your name and where you are located.
2. Tell the operator what happened.
3. Tell the operator if there are any injured people and how many.
4. Tell the operator if there is any fire.
5. Answer any operator questions.
6. Do not hang up until asked by the operator!
Please be as calm as possible, be patient and cooperative! Try not to call
anywhere for a few minutes after calling an emergency number, as the
operator may call you back and ask you for further assistance!
Numbers to receive help:
Business Lease Hotline:
Hotline for car malfunction/failure and for insurance cases (accidents, car
crimes): +420 840 350 450
Road Assistance: Call the number on the assistance card with which the
vehicle was handed over to you. The number and type of assistance is
indicated on the card.
Index
Europ Assistance:
Standard: +420 226 200 020
VIP: +420 226 200 026
ÚAMK:
Standard: +420 261 000 531
VIP: +420 261 000 532
T-Mobile: +420 605 677 532
O2: +420 729 729 532
If you call Business Lease Assistance number, you will be connected
with a Business Lease operator. If you call +420 1230, please, be patient.
There can be a number of other drivers waiting for connection before
you. You are in the queue and will be connected as soon as possible.
Pohotovostní čísla:
Následující čísla jsou dostupná bez ohledu na dostupnost GSM sítě,
typ telefonu, zablokovaný nebo odblokovaný telefon bez vstupního PIN
a rovněž se zablokovanou klávesnicí. Měli byste být schopni vytočit tato
čísla doslova z jakéhokoliv telefonu.
Evropské pohotovostní číslo: 112
(nemůžeme garantovat dostupnost ve všech oblastech ČR)
Policie: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Městská policie: 156
Volání pohotovostních čísel
Pokud voláte nějaké pohotovostní číslo, prosím následujte tyto pokyny:
1. Sdělte operátorovi Vaše jméno a kde se nacházíte.
2. Sdělte operátorovi, co se stalo.
3. Sdělte operátorovi, zda jsou na místě zranění lidé, a kolik.
4. Sdělte operátorovi, zda na místě hoří.
5. Odpovězte na jakoukoliv otázku operátora.
6. Nezavěšujte, dokud k tomu nejste vyzváni operátorem!
Prosím zachovejte klid, jak to jen půjde, buďte trpěliví a spolupracujte!
Několik následujících minut po rozhovoru s operátorem nikam nevolejte,
pohotovostní operátor by Vám mohl zavolat zpět a požádat Vás o další
asistenci!
Čísla k vyžádání pomoci:
Business Lease Hotline:
Hotline pro závady/poruchy vozu a pro pojistné případy (nehody,
vandalismus): +420 840 350 450
Silniční asistenční služba: Volejte číslo asistence, s jejíž kartou Vám vozidlo bylo předáno. Číslo i typ asistence je uveden na kartě.
Europ Assistance:
Standard: +420 226 200 020
VIP: +420 226 200 026
Obsah
ÚAMK:
Standard: +420 261 000 531
VIP: +420 261 000 532
T-Mobile: +420 605 677 532
O2: +420 729 729 532
Pokud voláte linku Business Lease assistance +420 261 000 531, budete
spojeni s operátorem Business Lease. Voláte-li linku +420 1230, buďte
prosím trpěliví. Před Vámi mohou čekat na spojení další řidiči. Jste
v pořadí, a jakmile se dostanete na řadu, budete okamžitě spojeni.
DOS AND DON´TS
Do!
1. Pay attention to your own security first!
2. When staying on the road always wear reflective jacket!
3. Obey traffic rules, drive carefully!
4. Memorize emergency phone numbers:
Police 158
Ambulance 155
Firefighters 150
Municipal Police 156
5. Always check if your car is properly secured when leaving the car!
6. When driving long distances, take frequent breaks!
Do not!
1. Overestimate yourself!
2. Take hitchhikers!
3. Lend your car to people you do not know well and to people
who do not hold a proper driving license!
Other questions?
Please contact your Fleet Manager who will provide you with detailed
information regarding proper procedures related to your car.
Index
CO DĚLAT A ČEHO SE VYVAROVAT
Co dělat?
1. Věnujte především pozornost vlastní bezpečnosti!
2. Pokud stojíte na silnici, vždy noste reflexní vestu!
3. Dodržujte silniční předpisy, jezděte opatrně!
4. Naučte se nazpaměť pohotovostní telefonní čísla:
policie 158
záchranná služba 155
hasiči 150
městská policie 156
5. Vždy zkontrolujte, zda je Vaše auto řádně zabezpečeno, když
ho opouštíte!
6. Pokud řídíte na dlouhé vzdálenosti, pravidelně odpočívejte!
Čeho se vyvarovat?
1. Přeceňování svých sil a schopností!
2. Vození stopařů!
3. Zapůjčení vozu osobám, které dobře neznáte, a všem,
kdo nemají řádné řidičské oprávnění!!
Další otázky?
Kontaktujte prosím Vašeho Správce vozového parku (Car Fleet Manager),
který Vám poskytne detailní informace ohledně řádných procedur
týkajících se Vašeho vozu.
Obsah
Index
Servis, údržba a opravy
Service, maintenance and repairs
Obsah
Index
Servis, údržba a opravy
•Pravidelné servisní prohlídky vozidla
•Předání vozidla do servisu a jeho
vyzvednutí
•Náhradní vozidlo po dobu údržby
či opravy vozidla
Service, maintenance and repairs
•Regular service
•Putting the vehicle in for servicing
and its collection
•Replacement vehicle during the period
of maintenance or repair of the vehicle
Obsah
DURING THE LIFETIME OF THE VEHICLE
VARIOUS SERVICE INTERVENTIONS
WILL BE NECESSARY
Regular service
Regular service as prescribed by the manufacturer
The service intervals prescribed by the manufacturer are detailed in the
materials of the manufacturer which you were supplied with when you
received the vehicle (service book, car operating manual).
The prescribed intervals must be adhered to in order to maintain the
vehicle in proper functioning order. If the service schedule is not adhered
to then various warranties may become invalid. The permissible tolerance
is plus or minus 1 000 km.
Replacement of worn parts
Parts and accessories may over time suffer from wear and tear and
require replacement. It is necessary that they be replaced in order to
maintain the vehicle functioning properly and safely. This includes, but is
not limited to, various fluids, brake parts, wipers, etc.
Repairs
It may unfortunately occur that faults arise which interfere with proper
functioning of the vehicle. It is often the case that these faults are covered
by manufacturer’s warranties.
• All service work must be carried out exclusively by preferred service
partners.
• The current list of preferred service partners can always be found
quickly at the site www.businesslease.cz – Service Locator. A printed
list of preferred contractors, valid as of the date of publication, is also
attached to this driver’s manual.
Index
• If you want to request the provision of a replacement vehicle during
service inspections / repairs, or pick-up /delivery of vehicles after
completion of the service operation, select your preferred service
partner using the search service, which provides information about
the range of services provided.
• For cars equipped with additionally installed electronic or mechanical
passive security device, it is necessary to also order an inspection of
the functioning of the given device with each regular check-up (does
not apply for active security systems).
V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA JE
NUTNÉ PROVÁDĚT NA VOZIDLE
Pravidelné servisní prohlídky vozidla
Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem
Výrobcem předepsané intervaly údržby vozidel jsou uvedeny
v materiálech výrobce, které uživatel získává při předání vozidla (servisní
knížka, manuál k obsluze vozidla).
Předepsané intervaly musí být dodrženy z důvodů správné funkce vozidla
i kvůli možnosti eventuálního uplatnění oprav zdarma u poruch v záruční
době! Povolená tolerance je plus minus 1 000 km
Údržbu, výměnu dílů a servis v rámci provozního opotřebení vozidla
Díly a příslušenství podléhající provoznímu opotřebení je nutné
kontrolovat a měnit dle jejich aktuálního stavu tak, aby byly vždy
zachovány všechny funkce nutné k celkovému chodu vozidla
a bezpečnosti jeho provozu (provozní kapaliny, brzdy, stěrače atd.).
Opravy
Případné poruchy a problémy se standardním fungováním vozidla
řeší opravou autorizované servisy výrobce vozidla v rámci záručních
podmínek.
• Veškeré servisní úkony musí být prováděny výhradně u preferovaných
servisních partnerů.
• Vždy aktuální seznam preferovaných servisních partnerů můžete rychle
vyhledat na stránkách www.businesslease.cz – v aplikaci Vyhledávač
servisů. Tištěný seznam preferovaných smluvních partnerů, platný ke
dni vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče.
• V případě Vašeho požadavku na poskytnutí náhradního vozidla
v průběhu servisní prohlídky/opravy či vyzvednutí vozidla a přistavení
zpět po provedeném servisním úkonu, vyberte preferovaného
servisního partnera pomocí aplikace Vyhledávač servisů, která
obsahuje informace o rozsahu poskytovaných služeb.
•U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným
elektronickým nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením, je
třeba při každé pravidelné prohlídce objednat také kontrolu správné
funkce daného zařízení (neplatí pro aktivní vyhledávací systémy).
Obsah
Putting the vehicle in for servicing and its collection
• When putting the vehicle in for servicing, please fill in the “Order
Form – Maintenance and Repairs” and present the service book of
the car. When the dealer prepares the order he is to set the estimated
price and completion date of the servicing work.
• The dealer will contact Business Lease and request approval for the
servicing work. He will enter the approval number in the mentioned
Business Lease form or directly on the job sheet.
• In cases of regular maintenance of warranty claims, when collecting
the vehicle please check whether an entry was made in the service
books (except vehicles that have service books electronically
stamped)!
Replacement vehicle needed due to unexpected failure
• If “Roadside Assistance” is included in your contract, then in the
case of your car not being driveable, upon your car being collected
by the Roadside Assistance service you can use the option of a free
loan vehicle for 5 to 10 days free of charge (depending on the type of
assistance program you use).
Note: If you do not use the provided Roadside Assistance service and
deliver the car to a repair shop yourself, you will lose the right to these
5 to 10 free days. Please call the Roadside Assistance service!
• Whilst we always aim to provide a vehicle in the same category as
the vehicle you drive, it may happen that you receive a vehicle from
a lower category. The priority is to maintain your immediate mobility
in each situation.
• If a “Replacement Vehicle” is included in your contract, it is possible
to either use a vehicle from the dealer who will be servicing your
vehicle or arrange a vehicle through your contact person at Business
Lease.
Index
Předání vozidla do servisu a jeho vyzvednutí
• Při předávání vozidla do servisu prosím vyplňte „Objednávkový list –
Údržba a opravy“ a předložte servisní knížku vozidla. Při sepisování
zakázky je povinností dealera stanovit předpokládanou cenu a termín
dokončení servisního úkonu.
• Dealer zkontaktuje Business Lease a vyžádá si schválení servisního
úkonu. Schvalovací číslo zapíše do již zmíněného formuláře Business
Lease nebo přímo na zakázkový list.
• V případě pravidelné servisní prohlídky nebo opravy během záruky
prosím zkontrolujte, zda byl servisem proveden zápis do servisní knížky
vozidla (mimo vozidla, která mají vedenu servisní knihu elektronicky)!
Náhradní vozidlo v případě nečekané poruchy
• Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek „Asistenční silniční
služba”, pak můžete v případě, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné,
využít při jeho odtahu asistenční silniční službou možnost zapůjčení
vozidla na dobu max. 5/10 dní zdarma (dle typu Vámi využívaného
asistenčního programu).
Poznámka: Jestliže nevyužijete Asistenční silniční službu a vozidlo
zavezete do servisu sami, ztrácíte nárok na těchto 5/10 dnů náhradního
vozidla zdarma. Prosím volejte Asistenční silniční službu!
• Náhradní vozidlo je poskytnuto ve stejné nebo nižší kategorii.
Prioritou je zachování Vaší okamžité mobility v každé situaci.
• Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek služba „Náhradní
vozidlo”, lze využít zapůjčení vozidla od servisu, který bude Vaše
vozidlo opravovat nebo se o náhradním vozidle domluvit s Vaší
kontaktní osobou v Business Lease.
Obsah
Index
Pneumatiky
Tyres
Obsah
Index
Pneumatiky
•Kdy vyměnit pneumatiky
•Smluvní pneuservisy
•Předání vozidla do pneuservisu
Tyres
•When to exchange tyres
•Tyre servicing garages under contract
•Putting the vehicle into a tyre servicing
garage
Obsah
TYRES
When to exchange tyres (winter and summer):
• Tyres have worn down to 2 mm of tread (statutory limit is 1.6 mm).
• For winter tyres, please follow the regulation in force, and the statutory
regulation.
• Irreparable damage to the tyre.
• Exchange of summer for winter tyres and vice-versa.
• Please make sure that winter tyres are fitted on the vehicle no later
than November 1 of the given year. Summer tyres to be fitted since
April 1st of the following year. Please respect the valid regulations and
change tyres in time to avoid any potential fines.
Tyre servicing garages under contract
• A current list of preferred tyre services can always be found quickly
on the site www.businesslease.cz – Service Locator. A printed list
of preferred tyre services, valid from the date of publication, is also
attached to this driver’s manual.
• Please call to arrange the date and time of delivery of vehicles for tyre
service. Early booking of tyre service visits can avoid the onslaught of
customers, which happens every year at the beginning of the seasonal
exchanges.
• If your vehicle is fitted with special tyres or wheels (i.e. run-flat, sensors,
etc.), it is better to make sure during the telephone call that new tyres
are in stock.
• Tyre defects and damages need to be dealt with immediately.
Putting the vehicle into a tyre servicing garage
Index
• When putting the vehicle in for tyre servicing, please fill in the “Order
Form – Maintenance and Repairs”.
• If it concerns damage to the tyre, please enter the depth of the tread
on the tyre.
• In the case of the exchange of summer for winter tyres and vice-versa
it is possible to have the tyres stored. If you make use of this service
please keep safe the “storage note” which you will receive. You will
need it when replacing your tyres.
PNEUMATIKY
Kdy vyměnit pneumatiky (zimní i letní):
• Opotřebení letních pneumatik na 2 mm vzorku
(zákonný limit je 1,6 mm).
•U zimních pneumatik postupujte v souladu s aktuální vyhláškou či
zákonnou vyhláškou.
• Neopravitelné poškození pneumatiky.
• Výměna pneumatik letních za zimní a naopak.
• Dbejte, aby zimní pneumatiky byly na vozidle nejpozději k 1. listopadu
daného roku. Letní pneumatiky pak od 1. dubna následujícího roku.
Upravuje-li termín pro výměnu zimních pneumatik za letní vyhláška,
postupujte prosím v souladu s vyhláškou.
Smluvní pneuservisy
• Vždy aktuální seznam preferovaných pneuservisů můžete rychle
vyhledat na stránkách www.businesslease.cz – v aplikaci Vyhledávač
servisů. Tištěný seznam preferovaných pneuservisů, platný ke dni
vydání, je zároveň přílohou tohoto Manuálu pro řidiče.
• Telefonicky prosím dohodněte termín a čas přistavení vozidla do
pneuservisu. Včasnou rezervací termínu a návštěvou pneuservisu se
můžete vyhnout náporu zákazníků, který každým rokem nastává těsně
na začátku období sezónních výměn.
• Je-li Vaše vozidlo vybaveno speciálními pneumatikami, je lépe
předem se telefonicky ujistit, zda jsou tyto pneumatiky skladem.
• Defekty pneumatik je třeba řešit urychleně (nejlépe v den poškození).
Předání vozidla do pneuservisu
• Při předávání vozidla do pneuservisu prosím vyplňte „Objednávkový
list – Údržba a opravy“.
• Jde-li o poškození pneumatiky, prosím zapište hloubku vzorku.
• V případě výměny letních pneumatik za zimní a naopak je možné
nechat pneumatiky též uskladnit. Využijete-li této služby, uschovejte
prosím pečlivě tzv. „skladový list“, jenž obdržíte. Budete jej potřebovat
při další výměně pneumatik.
Obsah
Index
TELEFONNÍ SEZNAM Best Drive
Město a název servisu
Benešov - ContiTrade Services s.r.o.
Benešov nad Ploučnicí - Jaroslav Němec
Bludov - PNEUCENTRUM MATĚJ BLUDOV, s.r.o.
Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák
Brno - Pneucentrum - Jaroslav Horák
Brno - VEHAR Service s.r.o.
Brno - Pneuservis Bílý & syn s.r.o.
Brno - Horní Heršpice - ContiTrade Services s.r.o.
Brno - Ivanovice - ContiTrade Services s.r.o.
Brno - Kohoutovice - PNEU PLUS s.r.o.
Brno - Štýřice - ContiTrade Services s.r.o.
Brno - Královo pole - ContiTrade Services s.r.o.
Brno - Lesná - ContiTrade Services s.r.o.
Bruntál - Tomáš Hurajt
Břeclav - ContiTrade Services s.r.o.
Bučovice - Zdeněk Reiter
Cerhovice - Jiří Hochman - pneuservis
Česká Lípa - Zdeněk Tůma
Česká Ves - AUTO-HOBBY,spol. s r.o.
České Budějovice - ContiTrade Services s.r.o.
Český Těšín - VOP GROUP, s.r.o.
Dačice - KARLOV, a.s.
Děčín - Zdeněk Tůma
Dobříš - AUTOSALON ŠINÁGL s.r.o.
Domažlice - Ing. Jan Pauler - PNEUSERVIS Pod Dubinou
Frenštát pod Radhoštěm - David Patala
Frýdek - Místek - ContiTrade Services s.r.o.
Frýdek - Místek - PNEU PLUS s.r.o.
Fulnek - ContiTrade Services s.r.o.
Havířov - ContiTrade Services s.r.o.
Havířov - Město - PNEU PLUS s.r.o.
Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o.
Havlíčkův Brod - ContiTrade Services s.r.o.
Hlinsko v Čechách - P Z P MERLIN s.r.o.
Hlučín - Autocentrum PIERAN s.r.o.
Hodonín - ContiTrade Services s.r.o.
Hodonín - PNEU PLUS s.r.o.
Horní Počaply - Ilona Tomková
Hořice v Podkrkonoší - Josef Lejsek
Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o.
PSČ
256 01
407 22
789 61
618 00
612 00
615 00
625 00
619 00
621 00
623 00
639 00
612 00
638 00
792 01
690 00
685 01
267 61
470 01
790 81
370 04
737 23
380 01
405 01
263 01
344 01
744 01
738 01
738 02
742 45
736 00
736 01
580 02
580 01
539 01
748 01
695 00
695 20
277 03
508 01
500 03
Hradec Králové - ContiTrade Services s.r.o.
Hranice - PP AUTOCENTRUM, s.r.o.
Humpolec - Jan Neubauer
Cheb - MAXA PNEU SERVIS
Chomutov - ContiTrade Services s.r.o.
Chrudim - Marlo AB s.r.o.
Jablonec nad Nisou - PNEU HNÍDEK s.r.o.
Jemnice - Josef Ambrůz
Jičín - ContiTrade Services s.r.o.
Jihlava - ContiTrade Services s.r.o.
Jindřichův Hradec - ContiTrade Services s.r.o.
Karlovy Vary - ContiTrade Services s.r.o.
Karviná - ContiTrade Services s.r.o.
Kladno - ContiTrade Services s.r.o.
Kobeřice - SCHINDLER, spol s r.o.
Kolín - ContiTrade Services s.r.o.
Kopřivnice - Pneuservis Holub, s.r.o.
Kralovice - SECO Pneu s.r.o.
Kralupy nad Vltavou - ContiTrade Services s.r.o.
Krnov - TKT s.r.o.
Kroměříž - PNEU PLUS s.r.o.
Křižanov - PNEUMONT, v.o.s.
Kyjov - PNEU PLUS s.r.o.
Liberec 9 - Janův Důl - ContiTrade Services s.r.o.
Litoměřice - Václav Lipš
Louny - ContiTrade Services s.r.o.
Lovosice - C&S, s.r.o.
502 00
753 01
396 01
350 02
430 01
537 01
466 01
675 31
506 01
586 01
377 01
360 04
733 01
272 01
747 27
280 02
742 21
331 41
278 01
794 01
767 01
594 51
697 01
460 10
411 01
440 01
410 02
Ulice
Ke studánce 2116
Boženy Němcové 702
Lázeňská 891
Hájecká 17
Hradecká 30
Gajdošova 86
Kamenice 1
Kšírova 238
Černohorská 45
Libušino údolí 160
Opavská 801/8a
Herčíkova 246/1a
Loosova 262/1
Fúgnerova 22
Lidická 151
Urbáškova 146
Cerhovice 289
5.května 781
Jesenická 293
Pekárenská 560
Lipová ulice 1128, areál VOP
Učňovská 533/V
Benešovská 583
Pražská 1535
Jana Procházky 12
Záhuní 361
Příborská 2256, areál Tesco
J. Opletala 486
Fučíkova 183
Frýdecká 1061
Astronautů 7/1093
Havířská 1015
Havířská 1141
Poličská 1365
Markvartovická 1869/8
Tyršova 4
Brněnská 40
Horní Počaply 270
Husova 640
Stavební ulice,
Skladová oblast Pouchov
Akademika Bedrny 89/8
Tř. 1. máje 328
Komorovice 63
Tovární ul.
Poděbradova 922/1
Pardubická 326
Knoflíková 8a
Široká 1020
Hradecká 816
Boženy Němcové 3
Václavská 611
Teplárenská 404/56
Bohumínská 1950/5
Unhoštská 1306
Slezská 112
Pražská 1038
Česká 867
Žatecká 893
Vodárenská 699
Partyzánů 10
Hulínská 1805
Křižanov 521
Jungmannova 216
Americká 240
Žalhostice 1
ul.5. Května 2770
Terezínská 472/62
Telefon
317 723 920
412 586 696
581 114 222
548 210 988
541 210 380
548 212 181
547 246 881
543 250 048
541 241 542
547 221 762
543 210 389
549 258 504
548 523 879
554 712 350
519 372 345
517 383 894
777 885 459
487 823 396
584 452 353
387 426 670
558 765 234
384 420 562
412 527 801
318 523 708
379 722 063
556 831 510
558 671 173
558 433 620
556 741 410
596 411 400
596 411 065
569 433 541
569 422 547
601 567 915
595 046 681
518 352 405
518 342 906
723 314 411
493 621 640
495 409 023
494 940 929
581 602 132
565 568 400
354 436 853
474 629 329
469 660 622
483 320 320
568 450 605
493 620 627
567 307 554
384 321 023
353 230 631
596 311 982
312 685 080
553 657 365
321 724 915
556 802 666
373 397 318
321 022 085
554 619 361
573 338 845
566 543 404
518 616 420
485 150 200
416 733 404
415 652 776
416 533 266
Obsah
Index
Mělník - ContiTrade Services s.r.o.
Mimoň - Autoservis Havlík s.r.o
Mladá Boleslav - ContiTrade Services s.r.o.
Mníšek pod Brdy - Pneuservis Brabec, Mníšek p. Brdy
Most - ContiTrade Services s.r.o.
Nepomuk - PNEU DUCHEK HAVEL s.r.o.
Nová Bystřice - PNEUSERVIS Josef Pokorný
Nový Bor - ContiTrade Services s.r.o.
Nymburk - ContiTrade Services s.r.o.
Olomouc - ContiTrade Services s.r.o.
Olomouc - PNEU PLUS s.r.o.
Opava - ContiTrade Services s.r.o.
Opava - AUTO DUBINA, a.s.
Opava - Ing. Jan Prchala
Opava - SCHINDLER, spol s r.o.
Opava - Kylešovice - Petr Bárta
Ostrava - ContiTrade Services s.r.o.
Ostrava - Bělský les - AUTO DUBINA, a.s.
Ostrava - Kunčičky - BAWEL s.r.o.
Ostrava - Nová Bělá - PROCUS s.r.o.
Ostrava - Slezská Ostrava - ContiTrade Services s.r.o.
Ostrava - Heřmanice - ContiTrade Services s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava - Josef Navrátil
Otrokovice - ContiTrade Services s.r.o.
Pardubice - ContiTrade Services s.r.o.
Pardubice - ContiTrade Services s.r.o.
Pardubice - ContiTrade Services s.r.o.
Pardubice - OTS Pneu, s.r.o.
Pelhřimov - CIME, s.r.o.
Pelhřimov - Jiří Šebera Pneuservis
Písek - ContiTrade Services s.r.o.
Plumlov - PNEU BUREŠ s.r.o.
Plzeň - Lochotín - ContiTrade Services s.r.o.
Plzeň - Zátiší - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 2 Nusle - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 4 Podolí - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 5 Radotín - FEMAT, spol. s r.o.
Praha 5 Smíchov - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 5 Stodůlky - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 6 Dědina - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 8 - Pneuservis Karlín s.r.o.
Praha 8 Libeň - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 10 Nedvězí - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 10 Strašnice - ContiTrade Services s.r.o.
Praha 10 Vršovice - ContiTrade Services s.r.o.
Prachatice - ContiTrade Services s.r.o.
Přerov - ContiTrade Services s.r.o.
Příbor - Filip Dobeš
Příbram - ContiTrade Services s.r.o.
Ráječko - LIŠKA concept, s.r.o.
Rakovník - ContiTrade Services s.r.o.
Roudnice nad Labem - Bouška Bohumil
Rychnov nad Kněžnou - ContiTrade Services s.r.o.
Sedlčany - Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.
Sepekov - BONAS spol. s r.o.
Sezimovo Ústí - ContiTrade Services s.r.o.
Slaný - Obnova - JaK s.r.o.
Slavičín - PNEU PLUS s.r.o.
Soběslav - Roman Váca
Sokolov - Zdeněk Makar
Staré Město - ContiTrade Services s.r.o.
Strakonice - Pavel Trávníček
Strážnice - PNEU PLUS s.r.o.
Stříbro - BOSCH CAR SERVICE - Jaroslav Šroub
Sušice - Petr Štěrba
Světlá nad Sázavou - PNEUSERVIS, Ing. Milan Šmíd
Svitavy - ContiTrade Services s.r.o.
Šenov u Nového Jičína - Ing. Pavel Kytlica
Šternberk - Pneuservis HRADIL - TRNKA
Šumperk - ContiTrade Services s.r.o.
276 01
471 26
293 06
252 10
434 00
335 01
378 33
473 01
288 02
772 11
772 11
747 07
746 01
746 01
747 05
747 06
719 00
700 30
718 00
724 00
710 00
713 00
702 00
765 31
533 01
530 02
530 03
530 09
393 01
393 01
397 01
798 03
323 00
314 68
120 00
147 00
153 00
150 00
155 00
160 00
186 00
180 00
103 00
106 00
101 00
383 01
750 02
742 58
261 01
679 02
269 01
413 01
516 01
264 01
398 51
391 02
274 01
763 21
392 01
356 01
686 02
386 01
696 62
349 01
342 01
582 91
568 02
742 42
785 01
787 01
Kokořínská 3261
Žitavská 254/4
Průmyslová 993
Kytínská 827
Velebudická 1459/7
Plzeňská 230
Vídeňská 5
Prokopa Velikého 418/II
Bobnická 2019
Babičkova ul. 1
Pavelkova 2 (areál SKANSKA)
Krnovská 105
Těšínská 30
Resslovo nábř. 2
Vrchní 30
Bílovecká 116
Barutova 336/1
Horní 122a
Vratimovská 11
Ječmínkova 491/82
Těšínská 66/118
Záblatská 93
Zborovská 7
Objízdná ul.
Černá za Bory
Na Spravedlnosti 2620
Husova 1723
Hradecká 150
K Silu 1426
Hodějovická 2028
Otakara Jeremiáše 2265
Boskovická 619
Studentská 56
Domažlická 18
Fričova 2
Podolská 52
Vrážská 1562/24A
Nádražní 8
Fantova 1742/23
Navigátorů 6
Pernerova 16
Prosecká 6
Pod Bahnivkou 1/102
Novostrašnická 3334/19
Petrohradská 1
Vodňanská 6
ul. 9. května 88
Místecká 1121
Obecnická 356
Osvobození 365
Ottova 2567
Palackého 389
Strojnická 1554
Dohnalova Lhota
Sepeko-Staňkov 425
Pod Kovosvitem 1107
Smečenská 68
průmyslová zóna Hrádek
Wilsonova 244/III
Ovčárna 46
Huštěnovská 1761
Mnichov 119
U Vlečky 863
nám. Svobody 546
Táborská 360
Zahrádecká 987
ul. Ant. Slavíčka 586
Malostranská 30
Nádražní 43
Revoluční 20
315 626 265
487 862 148
326 734 060
603 924 398
476 100 039
371 591 600
384 386 005
487 726 707
325 512 337
585 224 468
585 150 223
553 715 021
553 607 050
553 712 924
553 730 333
553 613 413
596 237 912
599 526 249
596 237 617
596 731 118
596 248 456
595 221 172
596 139 646
577 922 345
466 670 739
466 330 960
466 264 591
466 435 014
565 323 148
565 321 218
382 213 474
582 394 085
377 385 804
377 380 849
222 563 157
241 431 612
257 810 519
257 317 775
251 614 443
235 362 422
222 311 831
284 842 223
242 441 660
274 781 876
271 748 048
388 313 343
581 210 039
556 722 755
318 627 919
516 433 711
313 517 018
416 841 245
494 322 092
318 822 916
382 502 536
381 264 777
312 522 306
577 341 675
777 304 086
352 628 252
572 541 286
606 854 162
518 332 244
374 622 654
376 520 015
569 452 982
461 533 187
556 708 725
585 013 799
583 212 796
Tachov - ContiTrade Services s.r.o.
Telč - Opravny Telč
Trhové Sviny - Pneuservis JMR s.r.o.
Trutnov 4 - Jan Sokol
Třebíč - Pneu Kafka a.s.
Třeboň - PNEUSERVIS Michal Sklenář
Třinec - PRO NORTH CZECH, a.s.
Turnov - Bohumil Havel
Týn nad Vltavou - AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol s r.o.
Uhlířské Janovice - STS Uhlířské Janovice, s.r.o.
Uničov - AUTOCENTRUM Kelich s.r.o.
Ústí nad Labem - ContiTrade Services s.r.o.
Ústí nad Orlicí - Ing. Jiří Janák - Auto Janák
Úvaly - Jaroslav Černý PNEUSERVIS s.r.o.
Valašské Meziříčí - Ivan Kopecký - Pneuservis u Kopeckých
Velké Meziříčí - ContiTrade Services s.r.o.
Veselí nad Moravou - PNEU PLUS s.r.o.
Vlašim - ContiTrade Services s.r.o.
Vodňany - DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.
Volary - PNEUSERVIS Kordík, s.r.o.
Vranovice - Pneuservis Zdeněk Bartoš
Vsetín - ContiTrade Services s.r.o.
Vysoké Mýto - ContiTrade Services s.r.o.
Vyškov - Schneer spol. s r.o.
Zlín - ContiTrade Services s.r.o.
Zlín - PNEU PLUS s.r.o.
Zlín - Malenovice - ContiTrade Services s.r.o.
Znojmo - Jan Kárník
Žamberk - Agro Žamberk a.s.
Žatec - Dongres s.r.o.
Žďár nad Sázavou - AGRO - Měřín, obchodní
společnost, s.r.o.
347 01
588 56
374 01
541 02
674 01
379 01
739 61
511 01
375 01
285 04
783 91
400 04
562 01
250 82
757 01
594 01
698 01
258 01
389 01
384 51
691 25
755 01
566 01
682 01
760 01
760 01
763 02
669 02
564 01
438 01
591 48
Oldřichovská 1626
Radkovská 507
Nové Město 1061
Horská 289, areál Delta
Brněnská 330
Nádražní 291
Bezručova 446
Přepeřská 1308
Táborská 568
Smetanova 479
Šumperská čp.536
Tyršova 874
Královéhradecká 507
Dobročovická 1450
M. Alše 229
Hornoměstská 366/41
Masarykova1663
Blanická 1812
Stožická 840
P.Voka 529
Lipová 676
Dolní Jasénka 278
Pražská 85/II
Předměstí 710
Vizovická 5451
K Pasekám 2897
Bezručova ul.
Sokolská 11
Zemědělská 1004
Masarykova 1300
Brněnská 33
374 722 790
567 243 483
386 322 580
499 843 025
568 840 323
384 721 522
558 999 800
481 323 313
385 732 378
602 297 353
585 051 559
475 620 874
465 521 017
281 982 887
571 611 188
566 522 501
518 323 705
317 847 047
383 385 005
388 333 950
519 433 192
571 412 041
465 424 024
517 330 403
577 271 795
577 142 541
577 103 511
515 226 513
465 352 460
415 711 378
566 622 567
PSČ
256 01
612 00
625 00
627 00
664 04
628 00
627 00
614 00
664 42
628 00
470 01
370 06
370 01
370 01
370 10
370 04
381 01
405 02
344 01
736 01
500 02
500 03
396 01
396 01
430 01
537 01
466 01
252 61
506 01
586 01
586 01
586 01
377 01
Ulice
Vlašimská 2206
Božetěchova 104/2968
Jihlavská 27
Hviezdoslavova 51
Mokrá 358
Jedovnická 11
Řipská 20A
Karlova 27
Brněnská 543
Žarošická 4329/24
Borská 33
Dobrovodská 2284
Rudolfovská 91A
Homole 16
Pražská 1507
Pekárenská 54
Tovární ulice
Předmostí 1860/6
28.října 288
Železničářů 1529/1c
Hořická 23
Bří. Štefanů 985
Komorovice 63
Pelhřimovská 445
Spořická 5414
Pardubická ul.179
Knoflíková 8/a
Nádražní 350
U Javůrkovy louky 542
Znojemská 4945/80A
Znojemská 82
Pávovská 80
Na Výsluní 866/III
Telefon
733 564 480
733 534 163
547 423 068
515 900 900
544 226 392
544 216 353
545 231 010
739 6111 29
547 212 858
544 213 672
777 222 134
387 410 066
387 412 321
387 203 505
387 221 466
387 311 909
387 222 010
603 470 151
379 724 190
596 811 201
495 538 318
495 406 791
565 568 400
565 383 486
474 627 335
777 624 214
483 320 320
235 094 838
433 525 075
721 222 689
565 659 835
773 679 731
384 324 253
TELEFONNÍ SEZNAM 4FLEET
Město a název servisu
Benešov - Autodíly Pařízek s.r.o.
Brno - AUTO MOTO BRNO s.r.o.
Brno - PEMM Brno, spol. s r.o.
Brno - PREMIO - CARLING, spol. s r.o.
Brno - TASY s.r.o.
Brno - TASY s.r.o.
Brno - TASY s.r.o.
Brno - Auto Pospíšil s.r.o.
Brno Modřice - Chára Sport, a.s.
Brno Vinohrady - Chára Sport, a.s.
Česká Lípa - Pneuservis Šišmiš s.r.o.
České Budějovice - PNEU DVOŘÁK s.r.o.
České Budějovice - Servis Fišer s.r.o.
České Budějovice - URBAN PNEU s.r.o.
České Budějovice - Chára Sport, a.s.
České Budějovice - Chára Sport, a.s.
Český Krumlov - PNEU DVOŘÁK s.r.o.
Děčín - GPD, a.s.
Domažlice - Chára Sport, a.s.
Havířov - Chára Sport, a.s.
Hradec Králové - EUROPNEU CZ - Řezníček Karel
Hradec Králové - PREMIO - Pneu Kuthan, s.r.o.
Humpolec - Jan Neubauer Pneuservis
Humpolec - URBAN PNEU s.r.o.
Chomutov - CZF Chomutov s.r.o.
Chrudim 2 - AUTO CAPITAL
Jablonec nad Nisou - PNEU HNÍDEK s.r.o.
Jeneč - HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s.
Jičín - K&T spol. s r.o.
Jihlava - GPD, a.s.
Jihlava - URBAN PNEU s.r.o.
Jihlava - Auto Eurodiesel
Jindřichův Hradec - URBAN PNEU s.r.o.
Obsah
Index
Kamenice nad Lipou - URBAN PNEU s.r.o.
Kladno - Nevecom spol. s r.o.
Kladno - Chára Sport, a.s.
Klenovice - Lukáš Kazda
Kolín II - Šubrt Lubomír - Autocentrum
Králův Dvůr - AutoZipo
Kunčičky u Bašky - Petr Galásek
Liberec - Auto Pneu Servis Bicom s.r.o.
Liberec - PneuMax Liberec, spol. s r.o.
Liberec - Starý Harcov - ABI AUTO s.r.o.
Litomyšl - Jaroslav Kopecký pneuservis
Louny - Autodíly Kočina
Mariánské Lázně - Pneuservis Jiří Dubský
Mělník - Radek Kincl - Pneuservis
Mikulovice - PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o.
Mladá Boleslav - BENET s.r.o.
Modletice - Tirex Tyre, s.r.o.
Most - Pneu - Market s.r.o.
Náchod - Dušek Automa, s.r.o.
Neratovice - Auto Rada s.r.o.
Nové Město nad Metují - PREMIO - Pneu - Truněček s.r.o.
Olomouc - Pneucentrum N & N, s.r.o.
Olomouc - Spei Servis - Jánošík
Olomouc - Vladimír Kočí - Unionpneu OL
Ostava - Car Pneu s.r.o.
Ostrava - PREMIO - UNIONPNEU CZ s.r.o.
Otovice - AUTOSERVICE GARAGE s.r.o.
Pardubice - PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o.
Pardubice - Chára Sport, a.s.
Pelhřimov - URBAN PNEU s.r.o.
Písek - Richard Novák
Plzeň - AD PROFI s.r.o.
Plzeň - PNEU - TOLAR s.r.o.
Plzeň - Chára Sport, a.s.
Praha 4 - Pavel PROCHÁZKA ml. - PNEUSERVIS
Praha 4 - Stöckl, spol. s r.o.
Praha 4 - URBAN PNEU s.r.o.
Praha 5 - Chára Sport, a.s.
Praha 6 - Pavel PROCHÁZKA ml. - PNEUSERVIS
Praha 6 - Chára Sport, a.s.
Praha 8 - RAUDO s.r.o.
Praha 8 - Chára Sport, a.s.
Praha 9 - Pavel PROCHÁZKA ml. - PNEUSERVIS
Praha 9 - GPD, a.s.
Praha 9 - Josef Trojan Pneuservis
Praha 9 - SPEI SERVIS s.r.o.
Praha 9 - Chára Sport, a.s.
Praha 10 - Pavel PROCHÁZKA ml. - PNEUSERVIS
Praha 10 - All-Car s.r.o.
Praha 10 - SPEI SERVIS s.r.o.
Praha 10 - TRADE CAR spol. s r.o.
Praha 10 - Chára Sport, a.s.
Přerov - PV Pneu Vinklárek
Rakovník - TRADE CAR spol. s r.o.
Rakovník - Chára Sport, a.s.
Roudnice nad Labem - Pneuservis Bouška
Rychnov nad Kněžnou - TC-KH s.r.o.
Slaný - Bohel s.r.o.
Sokolov - L&B AUTO universal
Teplice - Pneuservis Pražská
Teplice - Chára Sport, a.s.
Terezín - Autoskloexpert spol. s r.o.
Trutnov - Jopeco s.r.o.
Třebíč - PNEU KAFKA, a.s.
Turnov - Václav Haloun
394 70
272 01
272 00
392 01
280 02
267 01
739 01
460 10
460 07
460 15
570 01
440 01
353 01
276 01
530 02
293 01
251 01
434 01
547 01
277 11
549 01
779 00
779 00
779 00
702 00
709 00
360 01
530 02
530 03
393 01
397 01
323 00
301 00
301 00
149 00
140 00
148 00
155 43
161 00
163 00
190 00
186 00
196 00
198 00
190 16
190 00
190 00
100 00
104 00
100 00
101 00
106 24
751 24
269 01
269 01
413 01
516 01
274 01
356 01
415 01
415 02
411 55
541 03
674 01
511 01
Masarykova 762
Americká 2736
Ke stadionu 2060
Klenovice 1350/4
Benešova 1061
Plzeňská 486
Kunčičky u Bašky
Na Františku 106/4
Nákladní 281/41
Svobody 774/77
Litomyšl - Pohodlí 16
Postoloprtská 2968
Chebská 666
Chloumecká 3455
Mikulovice 324
Chobotecká 139
Modletice 109
Dělnická 213
Ryšavého 257
Kostelecká 175
Havlíčkova 409
Přerovská 670
Střední Novosadská 183/39a
Divišova 163/18
Korejská 877/14
Novinářská 3
Hroznětínská 233
Jana Palacha 191
Průmyslová 468
Křemešnická 650
Táborská 2300
Gerská 4
Zborovská 17
Borská E404
V Jezírkách 24
Nad obcí I/5
Dobronická 1021
Jeremiášova 870
Drnovská 27
Karlovarská 2/245
Pod Šancemi 444/1
Rohanské nábřeží 172/2
Kostelecká 883
Poděbradská 85
Novosibiřská 1107
Na vyhlídce 814/17
Kbelská 581
Černokostelecká 84
Františka Diviše 1275/1a
Vinohradská 1506/220
Bohdalecká 2/1398
Švehlova 1900
Olomoucká 443/52
Olešná 187
Pražská 300
Palackého 389
Jiráskova 1666
Dukelských hrdinů 1722
Dr.Kocourka 2100
Nákladní 2486
Masarykova 439
Dukelských hrdinů 330
Petříkovická 32
Brněnská 330
Ohrazenice 258
602 340 033
312 660 212
312 248 709
381 521 056
326 533 644
732 339 922
724 070 693
603 454 411
485 103 985
485 124 644
733 586 432
415 656 116
354 621 181
315 621 717
603 979 939
326 713 084
226 217 910
608 955 144
491 420 899
602 109 966
491 472 695
585 312 073
777 746 750
585 314 050
596 611 556
596 612 950
602 263 804
466 301 400
466 653 030
565 391 314
382 211 020
377 995 310
377 422 043
377 429 055
272 911 672
241 443 560
261 112 598
251 620 764
235 300 545
235 325 541
728 133 167
222 320 222
283 932 643
281 866 160
281 970 041
286 891 223
281 917 069
602 662 544
271 001 833
274 770 073
272 772 000
272 680 070
581 213 753
313 514 515
313 512 813
416 841 245
494 596 471
602 3130 37
608 319 740
417 535 149
417 563 025
607 207 307
499 841 369
568 840 323
481 322 226
Ústí nad Labem - Autocentrum HEAS
Valašské Meziříčí - PREMIO - Stanislav Večeřa
Vestec u Prahy - Rupexim s.r.o.
Vratimov - Pneuservis Vratimov
Zlín - Czech Style spol. s r.o
400 01
757 01
252 42
739 32
763 02
Božtěšická 23
Poličná 464
Vídeňská 343
Buničitá 754/10
Tečovská 1239
475 603 140
571 611 685
607 159 379
596 733 809
777 77 1851
PSČ
639 00
619 00
252 28
470 01
737 01
405 05
344 01
253 80
500 02
430 01
561 64
586 01
514 01
767 01
284 01
46011
436 01
276 01
330 33
293 01
434 00
323 00
190 11
140 00
142 00
150 00
155 00
169 00
252 43
251 01
392 01
342 01
390 03
468 41
415 01
415 01
541 01
511 01
687 34
507 07
400 11
400 10
400 01
330 08
591 01
Ulice
Heršpická 11c
Sokolova 2K (naproti Baumaxu)
U vodárny 1450
U Obecního lesa 3074
Jablunkovská 853/46
Bynovská 340
Masarykova 588
Litovická 779
Drahoňovského 64
Hálkova ul. 4715
Mlýnská 211
U Hlavního nádraží 4892/4a
Žižkova 478
Obvodová 3607
Malín 93
Partyzánská 589/33a
Žižkova 155
K Učilišti 2195/1
Čemíny 10
Plazy 127
K.H.Máchy 1697
Gerská 1247/34
Českobrodská 23
Budějovická 63
Libušská 230/74
Výpadová 1147
Jeremiášova 533/17
Bělohorská 165
Obchodní 126
Krabošická 42
Petra Bezruče 476/II
Volšovská 163
Benešovská 41
Hlavní ulice 525, Smržovka
Nákladní ulice
Dubská 554
Horská 8
Perlová 511
Těšovská 197
Úlibice 63
Textilní 5898
Havířská 366/33
Žižkova 864/73
Senecká 29
Novoměstská 2286/17
Telefon
543 215 927
515 908 885
251 551 665
487 521 940
602 713 202
412 544 604
724 069 606
602 355 775
495 214 429
474 652 100
731 480 110
777 076 806
603 163 218
573 331 975
724 942 491
776 849 800
734 408 582
608 304 090
603 179 058
326 329 963
476 700 203
373 322 013
602 651 063
261 264 264
773 471 156
257 810 452
235 518 897
603 364 605
272 680 621
602 388 619
381 233 244
606 917 728
381 232 377
483 322 968
417 536 267
417 539 831
608 830 073
481 312 999
572 632 774
603 532 406
475 225 623
475 225 168
475 200 557
377 824 106
739 019 845
TELEFONNÍ SEZNAM FIRST STOP
Město
Brno - Storex FST, spol. s r.o.
Brno - Komárov - SQS spol. s r.o.
Černošice - Pneuservis Červený
Česká Lípa - Storex FST, spol. s r.o.
Český Těšín - Jan Svat
Děčín - Storex FST, spol. s r.o.
Domažlice - KRČMA AUTO plus s.r.o.
Hostivice - PETR MALIK
Hradec Králové - PROXIMA CZ spol. s r.o.
Chomutov - Storex FST, spol. s r.o.
Jablonné nad Orlicí - Pneuservis Mareš
Jihlava - APL CARS s.r.o.
Jilemnice - Pneuservis Jung
Kroměříž - Pneuservis Hrabal s.r.o.
Kutná Hora - SIMI Pneu
Liberec - Pneuservis Prcek
Litvínov - H+H
Mělník - Josef Beneš
Město Touškov - Petr Drábek
Mladá Boleslav - Storex FST, spol. s r.o.
Most - Storex FST, spol.s r.o.
Plzeň - Storex FST, spol. s r.o.
Praha - Běchovice - Jaroslav Buřič
Praha 4 - Pneuservis Červený
Praha 4 - Petr Holeček
Praha 5 - Radotín - Pneuservis Červený
Praha 5 - Stodůlky - PNEUSERVIS WEINZETTEL, s. r. o.
Praha 6 - Pneuservis Ventilek & Dušička
Praha Čestlice - Storex FST, spol. s r.o.
Říčany u Prahy - Jiří Zezulka
Soběslav - PNEU Růžička s.r.o.
Sušice - First Stop Sušice
Tábor - Náchod - PNEU Růžička s.r.o.
Tanvald - PNEU PETERKA s.r.o.
Teplice - Bohuslav Holeček
Teplice - Storex FST, spol. s r.o.
Trutnov - Pneuservis Krčmář
Turnov - Pneuservis "Na Výšince"
Uherský Brod - Těšov - Vlastimil Nejedlík
Úlibice - Pneu Rotter
Ústí nad Labem - Bohuslav Holeček
Ústí nad Labem - Storex FST, spol. s r.o.
Ústí nad Labem - Storex FST, spol. s r.o.
Zruč - Senec - Pavel Svatoš
Žďár nad Sázavou - Pneuservis IMAR
Obsah
Index
Pojistné události – nehody
Insurance Incidents
Obsah
Index
Pojistné události – nehody
•Kdy volat policii?
•Pojištění
•Postup při řešení pojistné události
z Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
(povinné ručení)
•Postup při řešení pojistné události
z havarijního pojištění
•Postup při uplatňování plnění
z dodatečných pojištění
•Náhradní vozidlo při nehodě/pojistné
události
Insurance Incidents
• When to call the Police?
•Insurance
•Procedure for dealing with incidents
covered by third party liability
•Procedure for dealing with incidents
covered by collision insurance
•Claiming of additional insurances
•Replacement vehicle in the case
of events covered by insurance
Obsah
YOU MUST CALL THE POLICE IN THE
FOLLOWING CASES:
1. In cases of injury or death.
2. In cases where damages to vehicle and contents exceed CZK 100.000.
3.In cases of damage to third party property, i.e. parked vehicle,
neighbouring buildings, etc. you must call the police irrelevant of the
extent of the damage. In case of damage to another vehicle involved
in the incident belong to a third party (i.e. leasing company, employer,
friends or family, etc.), this requirement does not apply in cases the
damages do not exceed CZK 100.000.
4. In cases of damage to any other property (i.e. public infrastructure
such as road signs or barriers, private property, etc.).
5. In cases where we are not able to eliminate a traffic disruption,
assuming reasonable effort.
6. In cases where a criminal act has been committed, i.e. theft, break-in,
vandalism, etc. The financial impact of the damage is not relevant.
7. In case participants do not agree on who caused the accident.
In all other cases, please proceed as follows:
• In cooperation with other involved parties, please complete the joint
declaration form „Záznam o dopravní nehodě“ which is included with
the insurance documentation in this driver’s set. All participants must
complete the accident report “Záznam o dopravní nehodě“. The
report must be submitted to the insurance company. New forms can
be obtained by calling the Business Lease Hotline +420 840 350 450
or as a download at www.businesslease.cz.
Index
• In case where other involved parties refuse to cooperate in completing
the form, please call the police. This applies irrelevant of the extent of
the damage.
• Refusing to complete the declaration is a punishable offence.
POLICII VOLEJTE K NEHODĚ VŽDY
V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo
k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných
věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí
osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti
apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu
na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové
společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho
řidič měl na nehodě účast (pokud škoda nepřesáhla 100 000 Kč).
4.Pokud při nehodě dojde k poškození dalšího zařízení – veřejná
infrastruktura, např. dopravní značky, svodidla, soukromý objekt
apod.).
5.Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení
nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
6. Pokud dojde k pojistné události, která vznikne trestným činem – např.
vykradení vozidla, odcizení vozidla, vandalismus. Zde výše škody
nerozhoduje!
7.Pokud se účastníci nehody neshodnou, kdo je viníkem nehody
a nepodepíšou tedy formulář „Záznam o dopravní nehodě“!
V případě všech ostatních dopravních nehod prosím
postupujte následovně:
• S ostatními účastníky nehody vyplňte společně „Záznam o dopravní
nehodě“. Formulář Záznam o dopravní nehodě musí vyplnit každý
účastník nehody. Všechny vyplněné formuláře je nutné předložit
pojiš’tovně. Formulář je obsahem pojistných podmínek v tomto
Manuálu pro řidiče. Použijete-li jej, prosím kontaktujte Business Lease
Hotline +420 840 350 450 a vyžádejte si zaslání nového formuláře.
Formulář lze také stáhnout z www. businesslease.cz nebo vyžádat od
Vašeho firemního správce vozového parku.
• Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout
součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii.
• Odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník dopravní nehody
dopustí přestupku.
Obsah
Recommended!
• In cases where possible, the driver responsible for the incident should
inform their insurer immediately and obtain a case number. This will
allow us to close the case quicker.
Hotlines of major insurers:
Allianz 800170000
Dolnorakouská 844844876
Slavia 221803470
ČPP 841444555
Generali 844188188
Triglav 226531507
Česká pojišťovna 841114114
Hasičská vzájemná 272101062
Uniqa 800120020
ČSOB 800100777
Kooperativa 800105105
Wustenrot 257092570
Direct 221221221
INSURANCE
Third party liability
• Your vehicle is supplied with third-party liability insurance which will
reimburse you for damages caused by yourself to third parties. This is
evidenced by the provision of a “Green Card”. The insurance covers
only those countries indicated on the Green Card.
• Benefit cover limits regarding health injuries, damage to property and
lost profit are usually set at CZK 50 million. However, other options are
available and may be in effect.
Collision (CASCO)
• If the vehicle contract includes collision insurance, this will usually
provide cover against collisions, natural hazards, vandalism and
theft of the vehicle. However, it does not include cover for the driver,
passengers, transported luggage or goods.
• The insurance covers only those countries indicated on the Green
Card.
Index
Passenger insurance
• If your vehicle contract includes passenger insurance, this covers the
driver of the insured vehicle and a pre-determined number of persons
travelling in the vehicle.
Doporučujeme!
• Umožní-li Vám to okolnosti nehody, pokuste se hned na místě požádat
viníka nehody aby ihned nahlásil nehodu na zelenou bezplatnou linku
své pojišťovny. Získá tak ihned číslo pojistné události, jež Vám může
sdělit a pomoci tak urychlit vyřízení pojistné události v Business Lease
pojišťovně.
Seznam kontaktů pojišťoven, jež mají zelené linky:
Allianz 800170000
Dolnorakouská 844844876
Slavia 221803470
ČPP 841444555
Generali 844188188
Triglav 226531507
Česká pojišťovna 841114114
Hasičská vzájemná 272101062
Uniqa 800120020
ČSOB 800100777
Kooperativa 800105105
Wustenrot 257092570
Direct 221221221
POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla (povinné ručení)
•Vaše vozidlo je vybaveno pojištěním odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), tzv. „zelenou
kartou“. Pojištění se vztahuje pouze na státy, které jsou na zelené
kartě uvedeny.
• Limity pojistného plnění za škodu na zdraví i za škodu na věcech
a ušlém zisku jsou standardně 50 miliónů Kč. Individuálně mohou být
dohodnuty i jiné varianty těchto limitů.
Havarijní pojištění
• Pokud je Vaše vozidlo vybaveno havarijním pojištěním (proti havárii,
proti živelné události, vandalismu, odcizení), netýká se přepravovaných
zavazadel či zboží.
• Pojištění platí na území Evropy s výjimkou států, kde neplatí zelená
karta pojištění odpovědnosti.
Pojištění osob
•Pokud je Vaše vozidlo vybaveno úrazovým pojištěním osob
přepravovaných motorovým vozidlem, pojistné krytí se vztahuje na
řidiče pojištěného vozidla a osoby cestující v prostoru určeném pro
přepravu cestujících.
Obsah
PROCEDURE FOR DEALING WITH
INCIDENTS COVERED BY THIRD PARTY
LIABILITY
• If you cause damage to property (e.g. traffic signs, fencing, etc.) with
your vehicle, always report it to the Czech Police immediately.
• If you have any doubts, please contact our Business Lease Hotline +420
840 350 450. Our experts will discuss the matter with you and let you
know whether or not it is necessary to notify the Czech Police.
• If possible, obtain a copy of your police report or at least the report’s file
number and the exact address of the Czech Police department which
investigated the relevant insured event.
• Please report all insurance claims online at www.bl-pojisteni.cz within
3 days of the incident. Be aware that you will need scanned copies of the
following documents: your driving license, the accident report, and the
police protocol (if issued). After having reported the insurance incident
at www.bl-pojisteni.cz you shall receive an automatic confirmation
immediately, acknowledging successful reporting, and you shall also
receive a number of the insurance incident to identify the claim. Please,
forward the number to a receiving technician in the service centre.
Repair of a vehicle cannot be started without having forwarding such
a number.
PROCEDURE FOR DEALING WITH
INCIDENTS COVERED BY COLLISION
INSURANCE
• You are legally required to notify the police in cases where the damage
exceeds CZK 100,000 or if you cause damage to a third party, i.e. other
vehicles, traffic signs, fencing, etc.
• In cases where a criminal act has been committed, i.e. vandalism, theft, etc.,
always notify the police. The extent of the damage is irrelevant.
Index
• If you have any doubts, please contact our Business Lease Hotline
+420 840 350 450. Our experts will discuss the matter with you and let you
know whether or not it is necessary to notify the Czech Police.
• If possible, obtain a copy of your police report or at least the report’s file
number and the exact address of the Czech Police department which
investigated the relevant insured event.
• Please report all insurance cases online at www.bl-pojisteni.cz within 3
days of the incident. Be aware that you will need scanned copies of the
following documents: your driving license; the accident report, and the
police protocol (if issued). After having reported the insurance incident at
www.bl-pojisteni.cz you shall receive an automatic confirmation
immediately, acknowledging successful reporting, and you shall also receive
a number of the insurance incident to identify the claim. Please, forward the
number to a receiving technician in the service centre. Repair of a vehicle
cannot be started without having forwarding such a number.
POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ
UDÁLOSTI Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM
VOZIDLA (POVINNÉ RUČENÍ)
• Způsobíte-li svým vozidlem škodu na majetku (např. dopravním značení,
plotu apod.), nahlaste tuto skutečnost vždy neprodleně Policii ČR.
• V případě pochybností prosím kontaktujte Hotline Business Lease
+420 840 350 450 – naši odborníci s Vámi situaci zkonzultují, a pokud by
nebylo nutné volat Policii ČR, sdělí Vám to.
• Je-li to možné, zajistěte si kopii daného policejního protokolu nebo
alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která
danou pojistnou událost vyšetřovala.
• Prosím nahlaste všechny pojistné události do 3 dnů online na
www.bl-pojisteni.cz. Předem připravte naskenované dokumenty –
řidičský průkaz, záznam o nehodě a policejní protokol (pokud
byl vystaven). Po nahlášení pojistné události na stránkách
www.bl-pojisteni.cz vám bude obratem automaticky zasláno potvrzení,
že nahlášení bylo úspěšně provedeno a obdržíte číslo pojistné události,
pod kterým je škoda evidována. Toto číslo prosím předejte v servisu
přijímacímu technikovi. Bez předání tohoto čísla nemůže být zahájena
oprava vozidla.
POSTUP PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÉ
UDÁLOSTI Z HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ
• Policii prosím volejte, pokud dojde ke škodě převyšující 100 000 Kč nebo
při poškození majetku třetí strany, např. vozovky, dopravního značení apod.
• Pokud dojde k pojistné události, která vznikne trestným činem – např.
vykradení vozidla, odcizení vozidla, vandalismus –, volejte policii vždy.
Zde výše škody nerozhoduje!
• V případě pochybností prosím kontaktujte Hotline Business Lease
+420 840 350 450 – naši odborníci s Vámi situaci zkonzultují, a pokud by
nebylo nutné volat Policii ČR, sdělí Vám to.
• Je-li to možné, zajistěte si kopii daného policejního protokolu nebo
alespoň jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která
danou pojistnou událost vyšetřovala.
• Prosím nahlaste všechny pojistné události do 3 dnů online na
www.bl-pojisteni.cz. Předem připravte naskenované dokumenty
– řidičský průkaz, záznam o nehodě a policejní protokol (pokud
byl vystaven). Po nahlášení pojistné události na stránkách
www.bl-pojisteni.cz vám bude obratem automaticky zasláno potvrzení,
že nahlášení bylo úspěšně provedeno a obdržíte číslo pojistné události,
pod kterým je škoda evidována. Toto číslo prosím předejte v servisu
přijímacímu technikovi. Bez předání tohoto čísla nemůže být zahájena
oprava vozidla.
Obsah
CLAIMS FOR ADDITIONAL INSURANCE
• Passenger Insurance – If this product has been included in your
contract, it should be submitted together with your general insurance
claim. Please report any personal injuries when making your claim to
our Business Lease Hotline +420 840 350 450.
• Windows Insurance – Please report all insurance claims online at
www.bl-pojisteni.cz within 3 days of the incident. If you have any
doubts, please contact our Business Lease Hotline +420 840 350 450 –
our experts will discuss the matter with you.
• Luggage Insurance - It is necessary to report incidents immediately
to the Czech Police, have the case investigated by them, and obtain
a copy of your police report or at least the report’s file number and
the exact address of the Czech Police department, which investigated
the relevant insured event. If this product has been included in your
contract, please report all insurance claims online at www.bl-pojisteni.cz
within 3 days of the incident. If you have any doubts, please contact our
Business Lease Hotline +420 840 350 450 – our experts will discuss the
matter with you.
REPLACEMENT VEHICLE
FOR INSURABLE EVENTS
• If Roadside Assistance is included in your vehicle contract and your
vehicle becomes immobilized, when your vehicle is collected by the
assistance service you may opt to rent a vehicle for free for 5-10 days
according to the type of assistance included in the Individual Contract
Vehicle Leasing.
• You may always arrange a replacement vehicle through our Business
Lease Hotline for the duration of the repairs. In some cases the cost for
this replacement vehicle will be reimbursed by the insurance.
Index
• The replacement vehicle provided will be of the same or a less
expensive class. Our priority is to provide you with immediate mobility
in all situations.
• Should you urgently need a replacement vehicle, please immediately
contact our Business Lease Hotline +420 840 350 450.
POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ PLNĚNÍ
Z DODATEČNÝCH POJIŠTĚNÍ
• Pojištění osob/sedadel – pokud je toto pojištění součástí služeb
zahrnutých do leasingové splátky, uplatňuje se vždy současně s
řešením pojistné události. Nahlaste tuto pojistnou událost zástupci
společnosti Business Lease a informujte ho o případném zranění osob
ve vozidle.
• Pojištění skel – pokud je toto pojištění součástí služeb zahrnutých
do leasingové splátky, nahlaste tuto pojistnou událost online na webových stránkách www.bl-pojisteni.cz nejpozději do 3 dnů od data
pojistné události. V případě jakýchkoli pochybností prosím kontaktujte
Business Lease Hotline +420 840 350 450 – naši specialisté s Vámi
záležitost zkonzultují.
• Pojištění zavazadel – jedná-li se o krádež, nahlaste tuto pojistnou událost
stejným způsobem jako jinou pojistnou událost zástupci společnosti
Business Lease. Stejně jako při krádeži vozidla či krádeži jeho vybavení
i v tomto případě je třeba volat Policii ČR. Postup je stejný jako
u řešení události z havarijního pojištění – nahlaste prosím tuto pojistnou
událost online na webových stránkách www.bl-pojisteni.cz nejpozději
do 3 dnů od data pojistné události. V případě jakýchkoli pochybností
prosím kontaktujte Business Lease Hotline +420 840 350 450 – naši
specialisté s Vámi záležitost zkonzultují.
NÁHRADNÍ VOZIDLO PŘI NEHODĚ,
POJISTNÉ UDÁLOSTI
• Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek „Asistenční silniční
služba”, pak můžete v případě, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné, využít
již při jeho odtahu Asistenční silniční službou možnost zapůjčení
vozidla na 5 až 10 dnů podle typu asistence zahrnuté v Individuální
leasingoví smlouvě vozidla.
• V případě pojistné události řešené z povinného ručení nebo
havarijního pojištění lze na dobu opravy vozidla využít zapůjčení
náhradního vozidla od servisu, který bude Vaše vozidlo opravovat,
nebo se ohledně náhradního vozidla domluvit s Vaší kontaktní osobou
v Business Lease.
• Náhradní vozidlo je poskytnuto ve stejné nebo nižší kategorii.
Prioritou je zachování Vaší okamžité mobility v každé situaci.
• V případě potřeby zajištění náhradního vozidla prosím kontaktujte
Business Lease Hotline +420 840 350 450.
Obsah
Index
Silniční asistence
Roadside Assistance
Obsah
Index
Silniční asistence
•Pomoc poskytovaná Business Lease
Assistance
•Na jaké bezplatné služby máte nárok
•Asistence v zahraničí
Roadside Assistance
•Business Lease Assistance
•Free of charge services
•Services abroad
Obsah
Dear driver, if the Roadside Assistance is included in
your contract, your Driver’s Set includes a Business
Lease Assistance identification card. Please read
carefully the following overview of services to know
what kind of services you can use in case of emergency
situation (breakdown or accident) of your vehicle.
The Business Lease Assistance identification card provides the drivers
of vehicles leased by the Business Lease Company with the advantages
of roadside assistance in case of breakdowns or accidents and it also
provides the necessary information. The validity of the assistance services
and identification data of your vehicle are written on the identification
card. In case of emergency situation (breakdown or accident) call the
Business Lease Assistance telephone number which can be found on
your identification card.
Every time you will contact the assistance service, please have the
identification card with you and right at the start of your call please
indicate that you are the owner of the card and that you want to claim
the related benefits.
All documents issued in connection with the assistance services must
be checked and verified (date and your signature) by you (in terms of
extent, quality and price of the provided services). The documents must
contain all the identification data – card number, vehicle type, VIN and
the vehicle license plate number, your name.
BUSINESS LEASE ASSISTANCE
Who is the assistance provided to?
Index
The assistance is provided to the “user”, i.e. to the authorized driver or
any person transported in the same vehicle with the driver’s knowledge
at the time of breakdown or accident.
What is a breakdown?
It is a condition when the vehicle is immobile or incapable of running
on the roads for the reasons of wear and tear or a damage to its parts
caused by the regular operations of these parts, unexpected shortage/
change/loss/fuel freezing, insufficient amount of operational liquids,
dead battery – problems with starting, loss of tyre air pressure, the
break or loss of keys, keys left inside the car, breakdown of the vehicle’s
Vážený řidiči, pokud je součástí Vašich smluvních
podmínek služba Silniční asistence, pak jste spolu
s automobilem a jeho doklady převzal také Identifikační
kartu služeb Business Lease Assistance. Seznamte se
prosím dobře se službami, které můžete v případě
nouzové situace (poruchy nebo nehody) Vašeho
automobilu využít.
Identifikační karta asistenčních služeb Business Lease Assistance
zabezpečuje uživatelům automobilů pronajatých firmou Business Lease
zvýhodněné poskytování služeb v případě poruchy nebo nehody a také
poskytování potřebných informací. Platnost služeb je na Identifikační
kartě uvedena spolu s identifikačními údaji Vašeho vozidla. V případě
nouzové situace (poruchy, nehody) je tu pro Vás nepřetržitě Business
Lease Assistance, jejíž telefonní číslo se nachází na Vaší identifikační kartě
silniční asistence.
Při každém styku s asistenčními službami mějte u sebe Identifikační kartu
Business Lease Assistance a již na počátku uveďte, že jste jejím držitelem,
a při poskytování služeb budete uplatňovat výhody s tím spojené.
Všechny doklady, které jsou vystaveny v souvislosti s poskytnutím
asistenčních služeb, musí být Vámi ověřeny (z hlediska rozsahu, kvality
a ceny provedených služeb a uvedení Vašich identifikačních údajů – čísla
karty, VIN a RZV vozidla, Vašeho jména apod.) a potvrzeny (datum a Váš
podpis).
POMOC POSKYTOVANÁ BUSINESS
LEASE ASSISTANCE
Komu je pomoc poskytována?
„Uživateli”, tj. oprávněnému řidiči a posádce v maximálním počtu osob
uvedených v technickém průkazu vozidla, převážené s jeho vědomím ve
stejném vozidle v době jeho poruchy nebo nehody.
Co je porucha?
Je to stav, kdy je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na
pozemních komunikacích či v terénu z důvodů opotřebení nebo poškození
jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí vozidla při
běžném provozu nebo v důsledku dopravní nehody, nepředpokládaného
Obsah
mandatory equipment such as windshield wipers, safety belts and the
mandatory exterior lights. Disabled vehicle is a vehicle that as a result
interference by third parties (vandalism, attempted theft of the vehicle or
its parts, broken windows) is immobile or incapacitated on the road or in
the terrain in accordance with the relevant regulations.
Towing of the vehicle from the specific road is not included in the
assistance coverage and it has to be paid according to the actual cost
related to towing.
Systematic vehicle renewal, maintenance, technical inspections,
installation of accessories or shortage of necessary equipment on the
vehicle is not considered a breakdown.
What is an accident?
It is a condition when the vehicle is damaged by the influence of external
forces resulting in the vehicle immobility or incapability of running on the
roads according to the relevant laws.
What is assistance?
It a repair service or assistance provided or arranged by the Business
Lease Assistance contractual partner or by its partner abroad to the
authorized user of the vehicle, specified in detail in the following text.
How do you pay?
The services listed in the following text are provided to you free of charge.
WHICH FREE SERVICES ARE YOU
ENTITLED TO?
A. Roadside assistance (repairs on the spot)
Index
Assistance of the roadside patrol vehicle at the place of breakdown or
accident to mobilize the vehicle quickly. Assistance is provided on public
roads or at the vehicle’s stand. In terrain only under the condition that
access to the vehicle is possible and legally permissible.
B. Towing service
If the vehicle cannot be repaired on the spot, the Business Lease
Assistance will arrange for the towing to the nearest authorized garage.
In other cases the vehicle will be towed to a place, where it may be safely
nedostatku/záměny/úniku/zamrznutí paliva, nedostatečného množství
provozních náplní, vybitého akumulátoru – nastartování/výměna, úniku
vzduchu/defektu pneumatik, zlomení/ztráty/uzamčení klíče a z důvodů
poruchy zařízení, tvořících povinné vybavení vozidla pro jeho provoz
(stěračů předního skla, bezpečnostních pasů a předepsaných vnějších
světel vozidla). Nepojízdné vozidlo je považováno vozidlo, které
z důsledku zásahu třetích stran (vandalismus, pokus o krádež vozidla
nebo jeho částí, rozbití oken) je nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu
na pozemních komunikacích či terénu podle příslušných předpisů.
Vyproštění vozidla z účelové komunikace, v případě, že událost
nastala na účelové komunikaci, není součástí asistenčního krytí a je
hrazeno dle skutečných nákladů s vyproštěním souvisejícím.
Poruchou však není systematická obnova vozidla, jeho údržba, technická
prohlídka, instalace dodatkových zařízení ani nedostatek v povinné
výbavě vozidla.
Co je nehoda?
Je to stav, kdy je vozidlo poškozeno vnější silou vnější strany (vlivem
nárazu), v jehož důsledku je nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích podle příslušných předpisů.
Co je asistence?
Je to servisní služba nebo pomoc, kterou poskytuje nebo zprostředkuje
smluvní partner Business Lease Assistance nebo jeho zahraniční partner
oprávněnému uživateli vozidla, blíže specifikovaná v dalším textu.
Jak platíte?
Služby uvedené v následujícím textu jsou pro Vás prováděny bezplatně.
NA JAKÉ BEZPLATNÉ SLUŽBY MÁTE
NÁROK?
A. Silniční služba (oprava na místě)
Pomoc zásahového vozidla na místě poruchy nebo nehody k rychlému
zpojízdnění vozidla. Služba je poskytována na veřejných komunikacích
nebo na stanovišti vozidla. V terénu jen tehdy, pokud je přístup k vozidlu
možný a právně přípustný.
Obsah
parked. The vehicle towing from the terrain is paid according to the
overhead costs associated with the towing.
C. Vehicle storage
If the vehicle cannot be repaired immediately (during the night, weekends
and holidays), the Business Lease Assistance will arrange for the vehicle
to be stored in a safe place until further work can be done (towing or
repairs).
D. Consulting services
At the vehicle user’s request, the Business Lease Assistance shall advise
how to solve the problems involving the vehicle theft, loss of identification
documents, banking arrangements and illness. The information about
payment procedures concerning the settlement of uncovered services
shall be provided as well
E. Forwarding of messages
The Business Lease Assistance will pass on messages to persons that
should be informed of any vehicle problems. If it would not be possible
to forward the message for the reasons beyond the scope of this service,
the system shall not be liable for any damages resulting from not
forwarding the message. In this case, the applicant shall be notified that
it is not possible to forward the message.
If it would not be possible to repair the vehicle the same
day when the breakdown or accident was reported,
then the driver and other passengers travelling in the
vehicle will be able to select the following choice. All the
passengers must select one of the following options:
Index
F. Covering the cost of Onward/Homeward travel
The Business Lease Assistance will pay the user and all persons in the
vehicle the travel costs to the verified place of destination or to the
permanent parking location of the vehicle. The payment will cover the
first class train ticket and in case the travel by train would exceed 8 hours,
it will be replaced by an economy class flight ticket. The costs will be paid
to travel agencies or directly to the user. The total maximum coverage
would be EUR 350.
B. Odtahová služba
Nemůže-li být vozidlo opraveno na místě, Business Lease Assistance
zorganizuje jeho odtah do nejbližšího značkového servisu. V ostatních
případech bude odtah proveden do nejbližšího místa bezpečného
uložení vozidla. Vyproštění vozidla z terénu je součástí odtahu, je však
hrazeno dle režijních nákladů s vyproštěním souvisejících.
C. Uložení vozidla
V případě, že není možno ihned provést opravu vozidla (v noci, ve volných
dnech a svátcích), Business Lease Assistance zajistí uložení vozidla na
bezpečném místě do doby další akce (převozu a opravy apod.).
D. Poradenská služba
Na žádost uživatele vozidla přispěje Business Lease Assistance radou
k řešení problémů týkajících se vlastní asistence včetně krádeže vozidla,
ztráty identifikačního dokladu, bankovních ujednání a nemoci. Současně
budou podány informace o postupech placení nekrytých služeb.
E. Předání vzkazu blízké osobě
Business Lease Assistance předá jakýkoliv vzkaz každé osobě, která by
měla být upozorněna na potíže uživatele vozidla. Nelze-li takový vzkaz
předat z důvodů přesahujících rámec této služby, neručí systém za škody
vzniklé v důsledku nepředáním vzkazu. V takovém případě musí být
žadatel upozorněn na nemožnost vzkaz předat.
Pokud nemůže být oprava nepojízdného vozidla
dokončena v den vzniku poruchy vozidla, řidič a další
členové posádky cestující ve vozidle budou mít možnost
následujícího výběru. Všichni členové posádky musí zvolit
společně jednu z následujících možností:
Obsah
F. Úhrada jízdného k pokračování v cestě (návratu domů)
Business Lease Assistance uhradí jízdné uživateli vozidla a posádce
do původního ověřeného cíle cesty nebo do místa stálého stanoviště
vozidla uživatele. Bude uhrazeno jízdné vlakem 1. třídou nebo (pokud by
cesta trvala déle než 8 hodin) letadlem (economy class). Náklady budou
uhrazeny dopravním společnostem nebo přímo uživateli vše do výše
max. 350 EUR.
G. Substitute accommodation
During the time needed for the repair of the vehicle, the Business Lease
Assistance will organize accommodation in a hotel, including continental
breakfast (up to a maximum of 4 nights). Transfer to the hotel will be
organized as well. The costs will be paid to travel agencies or directly to
the user, all up to the maximum limit of EUR 350.
H. Rental of substitute vehicle
For the duration of time not exceeding the time required to repair the
vehicle (5 to 10 days - depending on the level specified In individual lease
contract) and if the user must complete the journey or must immediately
return home, the Business Lease Assistance will provide the user with
the rental of substitute vehicle of equivalent class or the next lower class,
depending on the local conditions. This assistance does not include the
cost of fuel. The rental car contract is of „One Way” type (the vehicle is
delivered to the place of assistance).The maximum costs may not exceed
EUR 110 per one day.
The client is obliged to inform the Business Lease (by phone, e-mail or
fax) about the name and location of the authorized service where his
vehicle was delivered for the repair.
I. Local transport of passengers and luggage
In case the vehicle is towed to the authorized service shop or to a
temporary storage, the Business Lease Assistance will provide local
transport of passengers and their luggage (to a hotel, car rental, garage,
railway stations) by a taxi up to the maximum cost of EUR 80 per each
case.
Index
Only one of the above mentioned services can be
used (F, G, H). At the very beginning it is necessary to
contact the Business Lease Assistance dispatch centre
and to obtain its approval with the requested service.
J. Vehicle collection
If the client is located less than 50 km from the authorized service shop
which is repairing the vehicle, the client will be offered a taxi ride to pickup the vehicle up to the maximum cost of EUR 80. If the vehicle was
repaired in the service shop located more than 50 km from its permanent
parking location, the Business Lease Assistance will pay the user the
travel cost for one person to this garage, at the price of the first class
train ticket. If the travel by train would be longer than 8 hours, it will cover
the cost of airline ticket (economy class) up to the maximum of EUR 100.
G. Zabezpečení náhradního ubytování
Business Lease Assistance zorganizuje na nezbytně nutnou dobu
provádění opravy vozidla, nejdéle však na 4 noci, ubytování v hotelu
včetně kontinentální snídaně. Rovněž bude zorganizována přeprava do
hotelu. Náklady budou uhrazeny dopravním společnostem nebo přímo
uživateli, vše do výše maximálně 350 EUR.
H. zapůjčení náhradního vozidla
Na dobu nepřekračující termín opravy vozidla, nejdéle však na 5/10 dní
(dle úrovně uvedené v Individuální leasingové smlouvě vozidla), zajistí
Business Lease Assistance v případě potřeby dokončení cesty nebo
neodkladného návratu uživatele do jeho bydliště náhradní automobil
stejné nebo nejblíže nižší kategorie v závislosti na místních podmínkách.
Asistence nezahrnuje krytí pohonných hmot, smlouva na zapůjčení
náhradního vozidla je typu „One Way” (doprava vozidla na místo zásahu
asistence). Maximální náklady nesmí překročit 110 EUR na jeden den.
Klient je povinen informovat Business Lease (tel., e-mail, fax) o názvu
a místě autorizovaného servisu, kam bylo dopraveno jeho vozidlo
k opravě.
I. místní přeprava posádky a zavazadel
V případě zabezpečování odtahu vozidla k dílenské opravě nebo k jeho
přechodnému uložení bude na požadavek uživatele zajištěna souběžná
místní přeprava jeho samého, posádky, zavazadel (do hotelu, půjčovny
vozidel, servisu, nádraží). Taxi do maximální výše 80 EUR.
Z uvedených služeb F, G, H je možné čerpat vždy jen
jeden typ, a to po projednání s dispečinkem Business
Lease Assistance, a to na základě jeho souhlasu.
J. převzetí opraveného vozidla
Nachází-li se zákazník méně než 50 km od autorizovaného značkového
servisu, který provádí opravu, bude mu nabídnuta doprava taxíkem na
cestu k převzetí opraveného vozidla do maximální výše 80 EUR. Pokud
bylo vozidlo opravováno v opravně vzdálené více než 50 km od jeho
stálého stanoviště, uhradí Business Lease Assistance uživateli cestovní
náklady dojezdu pro opravené vozidlo, a to ve výši vlakové jízdenky
1. třídou. Pokud by cesta vlakem byla delší než 8 hodin, uhradí cenu
letenky (economy class) do maximální výše 100 EUR.
Obsah
OTHER SERVICES ABROAD
(OUTSIDE THE TERRITORY OF THE
CZECH REPUBLIC)
K. Substitute driver
In a situation abroad when none of the vehicle passengers is able to drive
(with the exception of alcohol and drug taking) there will be dispatched
a substitute driver by means of Business Lease Assistance to the place
where the vehicle stopped. The driver will be charged with transfer
of the vehicle either to the proved place of original destination which
the vehicle aimed to or to the permanent vehicle stand in the Czech
Republic. Extra expenses beyond the cost connected with the dispatch
and work of the driver shall be fully borne by the user.
Index
DALŠÍ ASISTENCE V ZAHRANIČÍ
(MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY)
K. náhradní řidič
Pokud dojde k situaci, že při zahraniční cestě není nikdo z posádky
schopen vozidlo řídit (vyjma případů následků požití alkoholu nebo drog),
Business Lease Assistance vypraví na místo stání vozidla náhradního
řidiče a pověří ho převozem do ověřeného cíle cesty nebo do místa
stálého stanoviště vozidla v České republice. Vedlejší výdaje, mimo
nákladů spojených s vysláním a prací řidiče, jdou plně k tíži uživatele.
Obsah
Index
Silniční asistence VIP
• Pomoc poskytovaná Business Lease
Assistance VIP
• Na jaké bezplatné služby máte nárok
• Asistence v zahraničí
The VIP roadside assistance
• The VIP Business Lease Assistance
• Which free services you are entitled
to receive
•Assistance abroad
Obsah
Dear driver, if the VIP Roadside Assistance is included
in your contract, your Driver’s Set includes the VIP
Business Lease Assistance identification card.
In the following points you will find the services which as the holder of
the VIP Business Lease Assistance card you can use, in addition to the
services listed above in this chapter.
Every time you contact the assistant service, please have your VIP
Business Lease Assistance identification card ready and right at the start
indicate that you would like to claim the VIP benefits which are connected
with this card.
THE VIP BUSINESS LEASE ASSISTANCE
WHICH FREE SERVICES ARE YOU
ENTITLED TO?
1. Contacts
The user of the VIP roadside assistance card can call the VIP line at
the telephone number indicated on the VIP Business Lease roadside
assistance card.
2. Assistance in the event the vehicle is broken down or
immobile.
The user is entitled to receive a substitute vehicle with no regard to the
type of damage or to the reason for the vehicle’s immobility and having
no regard for whether the problem or damage can be repaired on the
spot. If it’s preferred, the user can request a free transportation by a taxi
to a specific place.
Index
3. The user has the right to receive a substitute vehicle in
the same or higher category.
4. The guaranteed time for the arrival of the roadside patrol
vehicle with a substitute car:
•Within 60 minutes in the regional towns located in the Czech Republic
•Within 120 minutes in the regional towns located outside the Czech
Republic
Vážený řidiči, pokud je součástí Vašich smluvních
podmínek služba Silniční asistence VIP, pak jste spolu s
automobilem a jeho doklady převzal také Identifikační
kartu služeb Business Lease Assistance VIP.
V následujících bodech naleznete služby, jichž můžete jako držitel karty
Business Lease Assistance VIP využívat nad úroveň služeb uvedených
výše v této kapitole.
Při každém styku s asistenčními službami mějte u sebe Identifikační
kartu Business Lease Assistance VIP a již na počátku uveďte, že jste
jejím držitelem a při poskytování služeb budete uplatňovat VIP výhody
s držením této karty spojené.
POMOC POSKYTOVANÁ BUSINESS
LEASE ASSISTANCE VIP
NA JAKÉ BEZPLATNÉ VIP SLUŽBY MÁTE
NÁROK?
1. Kontakt
Uživatel VIP karty silniční asistence volá na samostatnou VIP linku, jejíž
číslo je uvedené na VIP kartě Business Lease silniční asistence.
2. Zásah v případě poruchy nebo nepojízdného vozidla
Uživatel má vždy nárok na přistavení náhradního vozidla bez ohledu
na typ poškození či důvod nepojízdnosti a bez ohledu na to, zda je
možné závadu nebo poruchu na místě odstranit. Volitelně může uživatel
bezplatně vyžádat dopravu prostřednictvím taxi do místa určení.
3. Uživatel má nárok na přistavení vozidla vždy stejné nebo
vyšší kategorie.
4. Garantovaná doba dojezdu zásahového vozidla
s náhradním vozidlem:
• Do 60 minut v krajských městech v rámci ČR.
• Do 120 minut mimo krajská města v rámci ČR.
Obsah
In the event the arrival time cannot be complied with, the user will be
provided with a free substitute vehicle for two days in excess of the
standard time of the car rental (see above).
5. Price increases for the cost of services:
• Vehicle storage - maximum five calendar days
•Pick-up of the repaired vehicle - with the distances longer than 50 km
a maximum of EUR 200
•Local transfer of passengers and luggage - a maximum of EUR 100
•Substitute accommodation - a maximum of EUR 440
•Substitute vehicle rental - depending on the selection of the type of
substitute vehicle, 5 to 10 days (5 days for the maximum of EUR 720,
10 days for the maximum of EUR 1,440)
•Payment of the fare cost - a maximum of EUR 440
•Return of the vehicle from abroad back to the Czech Republic a maximum of EUR 400
•Delivery of spare parts abroad - a maximum of EUR 100
•Substitute driver - a maximum of EUR 100
Index
V případě nedodržení dojezdové doby bude uživateli poskytnuto
náhradní vozidlo na 2 dny nad rámec standardní doby zápůjčky, vozidlo
zdarma viz výše.
5. Cenové navýšení rozsahu služeb:
• Uskladnění vozidla – max. 5 kalendářních dní.
•
Převzetí opraveného vozidla – při vzdálenosti delší než 50 km
maximálně 200 EUR.
• Místní přeprava posádky a zavazadel – max. 100 EUR.
• Náhradní ubytování – max. 440 EUR.
•
Zapůjčení náhradního vozidla – dle výběru varianty 5 či 10 dní
náhradního vozidla (5 dní – max. 720 EUR, 10 dní – max. 1 440 EUR).
• Úhrada jízdného – max. 440 EUR.
• Repatriace vozidla ze zahraničí do ČR – max. 400 EUR.
• Doručení náhradních dílů v zahraničí – max. 100 EUR.
• Náhradní řidič – max. 100 EUR.
Obsah
Index
Odcizené vozidlo
Vehicle Theft
Obsah
Index
Odcizené vozidlo
•Krádež výbavy vozidla (např. audiotechniky,
sady hands-free, kol apod.)
•Náhradní vozidlo v případě krádeže
výbavy vozidla
•Krádež vozidla
•Náhradní vozidlo v případě krádeže
vozidla
Vehicle Theft
•Vehicle Break-in and Vandalism
•Replacement vehicle in the case
of break-in or vandalism
•Theft of the vehicle
•Replacement vehicle in the case
of theft of the vehicle
Obsah
THEFT OF THE VEHICLE
Vehicle Break-in and Vandalism
• Upon discovery that the vehicle has been broken into or vandalized,
the procedure is identical to all other insured incidents. It is necessary
to report this fact immediately to the Czech Police, have the case
investigated by them and get a copy of the given police report or
at least its file number and the exact address of the Czech Police
department which investigated the relevant insured incident.
• Czech legislation requires that when causing damage to a third party
it must be reported to the police. As you drive a vehicle owned by
a 3rd party, Business Lease, all cases where the vehicle is damaged
must be reported to the police.
• If you have any doubts please contact the Business Lease Hotline
+420 840 350 450 – our experts will discuss the matter with you.
• Please report vehicle break-in or vandalism online at www.bl-pojisteni.cz
within 3 days of the incident. Be aware that you will need scanned copies
of the following documents: your driving license, the accident report, and
the police protocol (if issued).
• In certain cases you may be requested to provide evidence that
necessary security measures were taken (e. g. by providing the
removable panel or safety card for audio equipment, etc.).
• Please note that attempted break-ins (damage to the car doors,
ignition, etc.) also need to be reported to the Czech Police and dealt
with in the same manner.
Replacement vehicle in the case of break-in or vandalism
Although unlikely, it may occur that your vehicle will become immobile
following a break-in or act of vandalism.
Index
• If Roadside Assistance is included in your vehicle contract, then in the
case of your car being immobile, upon your car being collected by the
assistance service you can use the option of loaning a vehicle for free
for up to 5 days.
JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRÁDEŽE
Krádež výbavy vozidla (např. audiotechniky, sady hands-free,
kol apod.)
• Při krádeži prokazatelně pojištěné výbavy vozidla je postup stejný
jako u každé pojistné události z havarijního pojištění. Je třeba tuto
skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR, nechat vše protokolárně
vyšetřit a zajistit kopii daného protokolu nebo alespoň jeho číslo
jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která pojistnou událost
vyšetřovala.
• POZOR – řídíte vůz v operativním leasingu. Vůz je majetkem společnosti
Business Lease. Jakékoliv poškození, a tedy i krádež, je tedy způsobena
tzv. třetí straně – proto je VŽDY nutné volat Policii ČR.
• V případě pochybností prosím kontaktujte Hotline Business Lease
+420 840 350 450 – naši odborníci s Vámi situaci zkonzultují.
• Prosím nahlaste krádež vybavení nebo vandalismus online do
3 dnů na www.bl-pojisteni.cz. Předem připravte naskenované
dokumenty – řidičský průkaz, záznam o nehodě a policejní protokol
(pokud byl vystaven).
•Také prosím doložte, že bylo příslušné zařízení dostatečně
zabezpečeno (např. doložením odnímatelného panelu nebo
bezpečnostních karet u audiotechniky apod.).
• Pokus o krádež (poškození zámků dveří, spínací skříňky apod.) je třeba
také nahlásit Policii ČR a řešit jako pojistnou událost.
Náhradní vozidlo v případě krádeže výbavy vozidla
• Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek služba „Náhradní
vozidlo”, lze využít zapůjčení vozidla od servisu, který bude Vaše
vozidlo opravovat nebo se o náhradním vozidle domluvit s Vaší
kontaktní osobou v Business Lease.
•Není-li služba „Náhradní vozidlo” součástí Vašich smluvních
podmínek, lze využít zapůjčení vozidla po písemném požadavku.
• Pokud je součástí Vašich smluvních podmínek „Asistenční služba”,
pak můžete v případě, kdy je Vaše vozidlo nepojízdné, využít při
odtahu Vašeho vozidla asistenční službou možnost zapůjčení vozidla
na dobu max. 5 dní zdarma.
Obsah
• In all cases it is possible to arrange a replacement vehicle through
Business Lease for the duration of the repairs. In some cases the cost
for this vehicle will be reimbursed by the insurance.
• The replacement vehicle provided will be of the same or lower category.
The priority is to provide you with immediate mobility in all situations.
• In all cases where it is urgent to organize a replacement vehicle, please
contact the Business Lease Hotline +420 840 350 450.
Theft of the vehicle
• Upon discovering the theft of the vehicle it is necessary to immediately
contact the Czech Police and inform Business Lease (+420 840 350 450).
• The procedure is identical to any insured incident arising from Collision
insurance. It is necessary to report this fact immediately to the Czech
Police, have the case investigated by them and get a copy of the given
police report or at least its file number and the exact address of the
Czech Police department which investigated the relevant insured event.
• Czech legislation requires that when causing damage to a third party it
must be reported to the police. As you drive a vehicle owned by a 3rd
party, Business Lease, all cases where the vehicle is damaged must be
reported to the police.
• If you have any doubts please contact the Business Lease Hotline
+420 840 350 450 – our experts will discuss the matter with you.
• Please report a theft of vehicle online at www.bl-pojisteni.cz within 3
days of the incident. Be aware that you will need scanned copies of the
following documents: your driving license, the accident report, and the
police protocol (if issued).
• In case of the vehicle being stolen it is necessary to submit all the keys
(including their intact code labels) and any available vehicle documents.
Index
Replacement vehicle in the case of theft of the vehicle
Please contact the Business Lease Hotline +420 840 350 450. We will
arrange for you to receive a replacement vehicle.
• Náhradní vozidlo je poskytnuto ve stejné nebo nižší kategorii. Prioritou
je zachování Vaší okamžité mobility v každé situaci.
• Ve všech případech, kdy je potřeba zařídit náhradní vozidlo, prosím
kontaktujte Business Lease Hotline +420 840 350 450.
Krádež vozidla
• Po zjištění krádeže vozidla je třeba neprodleně kontaktovat Policii ČR
a informovat Business Lease Hotline +420 840 350 450.
• Postup je stejný jako u každé pojistné události z havarijního pojištění.
Je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit Policii ČR, nechat vše
protokolárně vyšetřit a zajistit kopii daného protokolu nebo alespoň
jeho číslo jednací a přesnou adresu složky Policie ČR, která pojistnou
událost vyšetřovala.
• POZOR – řídíte vůz v operativním leasingu. Vůz je majetkem společnosti
Business Lease. Jakékoliv poškození, a tedy i krádež, je tedy způsobena
tzv. třetí straně – proto je VŽDY nutné volat Policii ČR.
• V případě pochybností prosím kontaktujte Hotline Business Lease
+420 840 350 450 – naši odborníci s Vámi situaci zkonzultují.
• Prosím nahlaste odcizení vozidla do 3 dnů online na www.bl-pojisteni.cz.
Předem připravte naskenované dokumenty - řidičský průkaz, záznam
o nehodě a policejní protokol (pokud byl vystaven).
• Při krádeži celého vozidla je nezbytné rovněž doložit všechny klíče
(včetně jejich neporušených kódových štítků) a zbylé doklady od
vozidla.
Náhradní vozidlo v případě krádeže vozidla
• V tomto případě je nutné se konkrétně domluvit s Vaší kontaktní
osobou v Business Lease z důvodu jiného způsobu úhrady nákladů za
poskytnutí náhradního vozidla.
Obsah
Index
Ukončení leasingu vozidla
Vehicle Return
Obsah
Index
Ukončení leasingu vozidla
•Vrácení vozidla společnosti
Business Lease po skončení leasingové
smlouvy o operativním leasingu
Vehicle Return
•Return of the vehicle to Business Lease
at contract termination
Obsah
RETURN OF THE VEHICLE TO BUSINESS
LEASE AT CONTRACT TERMINATION
Please agree the date and place of the vehicle handover with your
contact person in Business Lease.
Simultaneously, make an arrangement with the Account Manager for
the additional reporting of all important damages.
The following must be returned together with the vehicle:
– all keys, including those for any safety devices
– the service book and driver manual
– the vehicle documents
– the second set of tyres (in a vehicle luggage area)
– other accessories
Upon the acceptance of the vehicle at the Business Lease premises,
a handover protocol will be drawn up and you will receive a copy of it.
Before returning the vehicle, please make sure that all the insurance
incidents have been closed. Please, arrange for repairing all the damages
reported as insurance incidents.
Please make arrangements as to ordering a new vehicle at least
6 months prior to the termination of the leasing contract relating to
the existing vehicle with your Account Manager in Business Lease.
Should you have any queries, please contact your Account Manager
in Business Lease or contact the person responsible in your company for
the vehicle fleet operation.
Index
VRÁCENÍ VOZIDLA SPOLEČNOSTI
BUSINESS LEASE PO SKONČENÍ
LEASINGOVÉ SMLOUVY O OPERATIVNÍM
LEASINGU
Ohledně termínu vrácení a místa předání vozidla se prosím spojte
s Vaší kontaktní osobou – Account Managerem – v Business Lease.
Zároveň ho také podrobně informujte o všech významných poškozeních.
Společně s vozidlem je třeba vrátit:
– min. dvě sady klíčů, případně další klíče od systému zabezpečení řazení
– servisní knížku a manuály dodané výrobcem vozidla
– doklady od vozidla
– druhou sadu pneumatik (v zavazadlovém prostoru vozidla)
– další příslušenství
Při převzetí vozidla ve stacionáři Business Lease bude sepsán předávací
protokol, jehož kopii obdržíte.
Před vrácením vozidla se prosím ujistěte, že všechny pojistní události byly
uzavřeny. Zajistěte prosím, aby všechna poškození hlášená jako pojistná
událost byla opravena.
Při objednání nového vozidla prosím informujte alespoň 6 měsíců před
skončením leasingové smlouvy stávajícího vozidla svého Account
Managera v Business Lease.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého Account Managera
v Business Lease či kontaktní osobu odpovědnou ve Vaší společnosti
za provoz vozového parku.
Obsah

Podobné dokumenty

Fulnecký zpravodaj 01_2013

Fulnecký zpravodaj 01_2013 a v jejich bezprostřední blízkosti • prodat část pozemku parc. č. 1646/1 orná půda, a  to dle geometrického plánu č. 773-85/2012 díl „a“ o výměře 60 m2 a díl „b“ o výměře 56 m2 v k. ú. Fulnek, pan...

Více

Obsah vydání - Průhonice

Obsah vydání - Průhonice ­okruzích PGA TOUR lze vidět Toma Watsona nebo Jonase Blixta – ambasadory našich značek Polo Ralph Lauren, Puma Golf a zároveň G/FORE, takže to lze velmi dobře ladit dohromady. Snažíme se nabídnout...

Více

informační publikace

informační publikace Vážení obyvatelé města Telče a Mikroregionu Telčsko, do rukou se vám dostává rozsáhlá informační publikace, která by vám měla napomoci při hledání kontaktů prakticky ve všech oblastech naší činnos...

Více

prosinec 2014 - Scuderia Praha

prosinec 2014 - Scuderia Praha komfort a zároveň i lepší kontakt s vozovkou. Téčko se tak hravě proplétá klikatými zatáčkami a není problém si s ním hezky hrát. Díky rozložení váhy s lehkým akcentem na zadní nápravu je vůz krásn...

Více

Ceník inzerce - CZECH NEWS CENTER as

Ceník inzerce - CZECH NEWS CENTER as aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa, doplněné řadou fotografií a přehlednou infografikou. Velký důraz Blesk klade na obsáhlá servisní témata s praktickými radami a dop...

Více