Termíny

Komentáře

Transkript

Termíny
in
sights
sights
in
P O D N I K O V É I N F O R M A C E
Termíny
Vydání II 2012
INTEC Lipsko/Německo
26.02.-01.03.2013
MECSPE Parma/Itálie
21.-23.03.2013
Metavak Hardenberg/
Nizozemsko 09.-11.04.2013
Metalloobrabotka Minsk/
Bělorusko 09.-13.04.2013
CIMT Beijing/Čína 22.-27.04.2013
Firemní výstava Open House
Gosheim/Německo
24.-27.04.2013
Intertech Dornbirn/
Rakousko
15.-17.05.2013
Metalloobrabotka Moskva/
Rusko
27.-31.05.2013
Machtool Posen/Polsko 04.-07.06.2013
Další informace o účasti
společnosti Hermle na dalších
veletrzích naleznete na
stránkách www.hermle.de
Naši jubilanti 2012
Těšíme se na Vaši návštěvu!
40 let
Hussal Egon
Volz Wilhelm
25 let
Aicher Hildegard
Peyerl Gabriele
10 let
Derntl Rudolf
Digeser Wolfgang
Eble Stefanie
Gretz Anton
Gulde Thorsten
Gutrung Pascal
Hanßmann Tanja
Hölzel Carolin
Kammerer Simon
Kather Andre
Klipfel Thomas
Kruck Dominik
Maier Egon
Maier Tobias
Mattes Wilfried
Müller Markus
Muschke Sven
Patzak Daniel
Rapp Christoph
Schätzle Marc
Schwarzwälder Benjamin
Stern Tobias
Weiß Sabrina
Wener Martin
Wiltschko Claudia
Würtz Michael
Váaženíi záakazníici, záajemci,
spolupracovníici a přáatelée firmy!
I přesto, že rok 2012 ještě není zcela u konce,
zdá se nám vhodné udělat první resumé.
Je skoro až s podivem, že se domácí ekonomice
a zvláště pak odvětví nástrojařských strojů stále ještě daří tak dobře, když hospodářský tisk a
odborníci neustále hovoří o krizi.
Pro nás, stejně jako pro ostatní, ale především
pro řadu našich zákazníků je základním heslem :
Nahánění strachu na nás neplatí ! A nebo jinak
: Vědomi si své vlastní síly a schopnosti inovace
jsem se my, ale ani jiní nenechali znejistět a pokračujeme důsledně cestou vpřed.
Jen tak se naší společnosti podařilo v prvních
devíti měsících roku 2012 zvýšit obrat o 19%
na současných 212,5 milionů eur, což v přepočtu na celý rok znamená, příblížení se celkovému
ročnímu obratu ve výši ca. 300 milionů eur.
Zajímavá a významná současně je skutečnost,
že jsme v prvních třech čtvrtletí dosáhli v tuzemském obchodu 8% nárůstu na více než 95
milionů eur a v zahraničním obchodu nárůstu o
více než 30% na necelých 117 milionů eur, což
představuje exportní podíl 55%.
Počet zakázek se v roce 2012, ve srovnání s
extrémně vysokými nárůsty v předchozím
roce, normalizoval, ovšem ale na vysoké úrovni.
V prvních devíti měsících jsme obdrželi zakázky
ve výši 242 milionů eur a tím jsme se dosáhli
hodnoty o 4,5% nižší než v předchozím roce. V
našem oboru se jedná o marginální výkvy, které
bez problému vyrovnáme naším pružným systémem. Základem našeho pružného systému
tzv. «atmende Unternehmen = dýchající společnosti », kde jsme zaznamenali nárůst o 35 zaměstnanců, kteří posílili především oblast servisu, je našich 926 angažovaných zaměstnanců. Že naši zaměstnanci zůstávají naší společnosti
věrní po dlouhá léta, je zřejmé i z následujícího
seznamu jubilantů.
Průběžné investice do lidských zdrojů jsou u
Hermle zřejmá také z toho, že od září 2012 zde
pracuje celkem 94 mladých lidí v odborném
výcviku, což v závodě Gosheim znamená 13%
vzdělávajících se pracovníků z celkového počtu
zaměstnanců.
Silné investice do budoucnosti a inovační sílu
společnosti Hermle AG dokumentují nové výrobky a rozšiřování výrobkového programu a
programu služeb. Na tomto místě můžeme na
jedné straně uvést doplňkové vybavení, jako
jsou výměník palet PW 150 pro vysoce výkonné CNC obráběcí centrum C 22 U dynamic a výměník palet PW 3000 k rozsáhlé automatizaci
vysoce výkonných CNC obráběcích center C 50
a C 60 a na druhé straně CNC obráběcí centrum C 400 basic, které jsem představili na AMB
2012 a uvedli tak v život novou konstrukční
řadu, se kterou rozšiřujeme naši produktovnou paletu, abychom tak našim zákazníkům na
všech trzích a pro velkou řadu požadavků nabídli optimální řešení obrábění a výroby.
Těšíme na výzvy, které přinese příští rok, a kterým budeme čelit – jak je naším zvykem – s
vědomím vlastní síly!
Je politováníhodné, že se politika, i přes dostatek nabádavých slov, stále více vzdaluje reálné
ekonomice. Doufejme, že alespoň eurokrize
bude řešena rozumně.
S přátelským pozdravem
Dietmar Hermle
Výrobky
Výměník palet
+ C 60 / C 60 U MT / C 50 / C 50 U MT
Jedinečná koncepce stroje
Obráběcích center C 50/C 60 využívají s výhodou uživatelé všech poboček mega obráběcích center, která jsou schopna zpracovat v 5 osách až
2000 resp. 2500 kg. High-tech vřetena s velkým točivým momentem nebo
vysokými otáčkami odhalují dynamiku v zcela nové dimenzi. V souladu s
požadavky ještě vyšších možností využití jsou tato zařízení s gigantickým
výkonem k dispozici také jako varianty frézek/soustruhů.
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE C 60 / C 60 U MT / C 50 / C 50 U MT
2
· 5osé / 5stranné obrábění při jednom upnutí
· Velmi velký výkyvný rozsah osy A pro komplexní zpracování
· Optimální nakládání pomocí jeřábu díky velkým otvorům dveří
· Vysoká přesnost za chodu, při polohování i v trvalé přesnosti
· Automatická výměna nástrojů metodou pick-up
· Malá potřeba místa díky kompaktní konstrukci v poměru s půdorysem instalace
· Kompletní přeprava a instalace bez základů
Pracovní prostor Pojížděcí dráha X-Y-Z Lineární rychloposuvy X-Y-Z Lineární zrychlení X-Y-Z C 50 / C 50 U MT
1000-1100-750 mm
60-60-55 m/min 6 m/s2
C 60 / C 60 UMT
1200-1300-900 mm
50 m/min
6 m/s2
Pohon hlavního vřetena
Otáčky Otáčky (U MT)
Točivý moment Točivý moment (U MT)
Výkon Výkon (U MT)
9000, 12000, 18000 ot/min 12000, 18000 ot/min
až 380 Nm až 356 Nm až 60 kW
až 56 kW
9000, 10000, 12000
15000, 18000 ot/min
12000, 18000 ot/min
až 476 Nm
až 356 Nm
až 56 kW
až 56 kW
Vyměňovač nástrojů (Pick-up)
Místa v zásobníku Čas od třísky k třísce
60/42 ks
cca 7 s
70/50 ks
cca 9,5 s
Řízení
Heidenhain Siemens iTNC 530
S 840 D
iTNC 530
S 840 D SL
Řízení (U MT)
Heidenhain Siemens TNC 640
S 840 D
TNC 640
S 840 D SL
Výrobky
VP 3000
pro automatické vkládání a vyjímání palet do 3000 kg
PW 3000 - základní technické údaje
AUTOMATICKY VĚTŠÍ PROSTOR K JEDNÁNÍ
Výměník palet PW 3000, který se skládá ze tří modulů slouží důsledné
automatizaci center C 50 / C 60 a C 50 U MT / C 60 U MT.
Základní modul se skládá z pojezdové, otočné a zvedací osy a také z ochranných krytů s výklopnými dveřmi a zajišťuje homogenní vkládání a vyjímání
palet s obrobky. Modul osazovacího stanoviště s otočnými dveřmi umožňuje
vybavování palet souběžně s hlavní dobou zpracování. A jednopatrový nebo
dvoupatrový regálový modul může pojmout do zásoby až 8 palet.
Zvláště praktické: Výměník palet PW 3000 lze také prodloužit a zřetězit se
dvěma obráběcími centry.
· Snadná a rychlá instalace
· Není zapotřebí ukotvení stroje k zemi
· Volný přístup do pracovního prostoru stroje k seřizování, ručnímu zpracování
nebo k měření a čištění
· Velký zásobník palet zařízení na zařízení určené pro výrobu a individuální pro jednotlivé zákazníky
· Systém lze rozšířit na kompletní výrobní systém zřetězením s obráběcím centrem C 60
Technické údaje
Přepravní hmotnost Rozměry palety Rozměry obrobku Zásobník Zřetězení
3
3000 kg včetně palety
1000 x 1000 /
Ø 1200 mm
Ø 1400 x 980 mm /
Ø 1400 x 930 mm (varianta MT)
dvoupatrově 5 palet
dvoupatrově 9 palet
2 obráběcí centra
C 50
C 60
PW 3000
Výrobky
silný a přesný
C 400 basic – 5osé zpracování nejnovější generace
JEDINEČNÁ KONCEPCE PROSTORU
Centrum C 400 basic se prezentuje jako kompaktní balík síly s osvědčenou
5osou technologií (3 osy v nástroji a 2 osy v naklápěcím otočném stole NC). Velkoryse dimenzovaný pracovní prostor je v poměru k velikosti stroje a půdorysu
instalace prostě jedinečný.
Ohromnou výhodou je především velká bezkolizní oblast mezi postranicemi
naklápěcího otočného stolu NC, protože díky ní lze obrábět obrobky o délce
až 1000 mm nebo o Ø 1000 mm – v optimální souhře všech os a s vysokými
objemy obrábění. Dokonalé pro nejlepší výsledky při obrábění kvalitních ploch.
4
Základní technické údaje C 400 basic
· Optimální propad třísek díky designu pracovního prostoru vytvořeného podle požadavků na obrábění (i při suchém obrábění)
· Všechny pomocné agregáty na zadní straně stroje jsou volně přístupné
· Všechny hnací a vodicí jednotky jsou mimo znečišťovanou oblast
· Digitální pohony s centrálním promazáváním tukem s nízkými nároky na údržbu
· Rekuperace brzdné energie do sítě s odpovídající frekvencí
· Odsávač olejové mlhy, dopravník třísek nebo vnitřní chladicí zařízení
· Kompletní přeprava a instalace bez základů
Pracovní prostor
Pojížděcí dráha X-Y-Z Lineární rychloposuv X-Y-Z Lineární zrychlení X-Y-Z 850-700-500 mm
35 m/min
6 m/s2
Pohon hlavního vřetena
Otáčky Točivý moment Výkon 15000/18000 ot/min
až 180 Nm
až 20 kW
Vyměňovač nástrojů (Pick-up)
Místa v zásobníku 38 ks
Čas od třísky k třísce
cca 6,0 s
Řízení
Heidenhain iTNC 530
Uživatel
Robot podporuje
individuálně pružnou výrobu dílů
Společnost Innovations Medical vsází při výrobě lékařských
součástí a sad, řízené podle zakázek, na zcela aktuální dodávky
dílů. Realizovatelné díky dvěma vysoce výkonným CNC 5osým
obráběcím centrům, která jsou osazována ze zásobníku obrobků /
palet.
RECEPT NA ÚSPĚCH: INOVATIVNĚ Z TRADICE
Pokud jde o mechanickou přesnou výrobu, považuje se společnost
Innovations Medical zcela v souladu s tradicí oblasti Tuttlingen/
Heuberg, kde je silně zastoupeno klasické lékařsko-technické
řemeslo. Inovace výrobků a neustálé rozšiřování programu výroby
však vedly k tomu, že v obchodní oblasti chirurgických nástrojů
dnes společnost nabízí cca 8000 a v dalších obchodních oblastech
implantátů a sterilních kontejnerů cca 9000 různých druhů zboží.
Tyto produkty vyrábí společnost Innovations Medical z důvodů
know-how a kvalitativních důvodů do značné míry sama: v
průmyslové výrobě jednotlivých dílů a výrobních šarží – s přibližně
65 kvalifikovanými zaměstnanci ve dvou závodech v Tuttlingenu a
jedním ve Stegu ve Švýcarsku
BEZ MOŽNÝCH ALTERNATIV: INTELIGENTNÍ TECHNIKA NAMÍSTO NÁKLADNÉHO SKLADOVÁNÍ
Společnost Innovations Medical a její předchůdkyně se již brzy
začaly zabývat vysoce automatizovanou výrobou dílů a počítaly
se k prvním, které využívaly robotickou techniku. Na základě
vysoce kvalitního, průběžně upravovaného strojového parku,
který zahrnoval mimo jiné frézky/univerzální frézky Hermle
konstrukčních řad F a UWF, bylo vyvinuto enormní know-how
vztahující se k obrábění a automatizační technice a podnik
využíval 3osá a 4osá obráběcí centra různých výrobců. Tyto stroje
však byly kapacitně dimenzovány na výrobu tehdejších počtů
kusů, a tak se s rostoucím počtem variant, přičemž počty kusů
naopak klesly na dnešních 20 až 1000 kusů v dávce, postupně
staly brzdou dalšího vývoje. "S nutností vyrábět rychleji a pružněji
dokonce jednotlivé díly i komponenty nebo celé konstrukční bloky,
které jsou smontovány a opouštějí závod ihned nebo v dalším dnu,
jsou na nás kladeny zcela jiné požadavky, pokud jde o pružnost,
výkonnost a hospodárnost výroby dílů," uvádí Winfried Kreidler,
jednatel společnosti Innovations Medical situaci na správnou míru.
MODERNÍ: PŘECHOD NA 5OSOU VÝROBU PLUS ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE
"Stanovili jsme cíl "Pružná výroba v počtu kusů po jednom" a hledali
jsme odpovídající 5osé obráběcí centrum. V rámci živé ukázky nás
přesvědčila výkonnost a kvalita řady C a také rozdíl ve srovnání
s dříve vyzrálou robotickou automatizací," vysvětluje Winfried
Kreidler své rozhodnutí ke spolupráci se společností Hermle.
Do zakázky vstoupil vysoce automatizovaný, pružný výrobní
systém skládající se ze dvou 5osých, vysoce výkonných CNC
obráběcích center C 22 U a robotického systému RS2 k manipulaci
s obrobky / paletami a jejich vkládání a vyjímání ze zásobníku.
S VÝHLEDEM DO BUDOUCNOSTI: POŽADAVKY A SKUTEČNOST V
EFEKTIVNÍM SPOJENÍ
Díly, které je třeba nejdříve zpracovat 3osým a 4osým postupem a
k dohotovení musí být znovu upnuty, zůstávají dnes v obráběcím
centru C 22 U, dokud nejsou dohotoveny. Díky tomu lze zkrátit
dobu průchodu dílu ze 2 měsíců na 3 týdny. Kus za kusem je
výroba stále rychlejší a jediné upnutí dílu je také ještě přesnější. "V
noci například vyrobíme 50 sad výrobku a dalšího dne následuje
ihned montáž. To je možné jen tehdy, když díly opouštějí stroje
v opakovatelné podobě a s přesnými rozměry. Možnost vkládat
jednotlivé obrobky pro automatickou výrobu, aby je bylo možné
později nebo v dalším dni zamontovat, je jednoduše geniální.
Souhrn: Přijali jsme absolutně správné rozhodnutí a ve společnosti
Hermle jsme zase objevili naprosto kompetentního dodavatele
řešení," prohlašuje Winfried Kreidler spokojeně o své investici.
www.innovations-medical.de
5
Pracovní prostor obráběcího centra C 22 U s vřetenem
řady 30000 a speciálním upínacím přípravkem na
obrobek pro víko sterilního kontejneru z hliníku, který se
frézuje z plného materiálu bez spár a bez odsazení.
Pružný výrobní systém u společnosti Innovations Medical, který se skládá ze dvou
vysoce výkonných 5osých obráběcích center C 22 U (vpravo a zakryté vlevo) a ze
systému robotu a obsluhy zásobníku RS2 (vlevo) k manipulaci s obrobkem a paletami
Osazovací stanoviště robotu RS2 ve společnosti Innovations Medical v Tuttlingenu s
Winfriedem Kreidlerem, jednatelem (vpravo), Jochenem Kreidlerem, vedoucím výroby
(uprostřed) a Tony Tech obsluhou systému a programátorem CNC strojů (vlevo)
Robotické podávání obrobku a odebírání hotového
vyfrézovaného víka sterilního kontejneru k opětovnému
uložení do vícenásobného upínání obrobků
Uživatel
Zásobník na obrobky robotu RS05 s aktuálně šesti
paletami matric k upnutí plochých, dlouhých polotovarů implantátů
Výrobní systém obsahující vysoce výkonné, 5osé CNC obráběcí centrum C 30 U s RS05 k
automatickému 5osému kompletnímu obrábění včetně manipulace s obrobkem
Gerhard Hänggi, ředitel výroby (vlevo), a Markus Lindt, vedoucí výroby implantátů
(vpravo) před přehledem výrobku Stryker Osteosynthesis v Selzachu, Švýcarsko
EFEKTIVITA VÝROBY
6
velkým písmem
Jako průkopník ortopedické lékařské techniky se společnost Stryker vyvinula za dobrých 80 let na globálně činný koncern se samostatnými vývojovými a výrobními pracovišti v USA, Portoriku,
Irsku, Číně, Německu, Francii a Švýcarsku. V důsledku požadavku
příslušných trhů je každé pracoviště vybaveno prostřednictvím
standardního programu zvláštními kvalifikacemi. Nejlepší příklad:
švýcarský koncernový podnik Stryker Osteosynthesis v Selzachu
se mimo jiné specializuje na vývoj a výrobu implantátů, desek a
externích fixačních prvků včetně souvisejících nástrojů. I přes spíše malé série vykazuje výrobní technika poměrně vysoký stupeň
automatizace.
365 DNŮ X 18 - 24 HOD. = 3,5 MILIONU HOTOVÝCH DÍLŮ / ROK
"Z našich přibližně 410 zaměstnanců je zhruba 60 pracovníků
zaměstnáno ve vývoji, 80 v zajištění kvality a 200 ve výrobě,"
vysvětluje Gerhard Hänggi, ředitel výroby ve společnosti Stryker
Osteosynthesis. Naposledy uvedená místa vyrábějí v různých
modelech pracovní doby a na 115 CNC řízených výrobních
strojích každoročně až 3,5 milionů hotových dílů – a to většinou
spíše v malých počtech od 10 do 500 kusů v dávce (výroba po
dávkách). "U většiny z několika tisíc aktivních dílů však jde o
velmi vyspoký počet variant, a proto sázíme na interdisciplinární
"ostrůvkovou výrobu" se stejně vysokým stupněm produktivity
i pružnosti." V důsledku toho investujeme průběžně do CNC
technologie soustružení a frézování, jak zdůrazňuje Markus Lindt,
vedoucí výroby implantátů. "Koncepce stroje na 5osé kompletní
nebo simultánní obrábění – se třemi osami v nástroji a dvěma
osami v obrobku – nás velmi rychle přesvědčila. Když jsme se
před dobrými 5 lety rozhodovali pro řešení Hermle C 20, udělaly
zbytek pokusy o frézování a výsledné přesné obrobky s možností
kvalitativního opakování
PRODUKTIVITA díky PRUŽNOSTI A AUTOMATIZACI
Když byl na spadnutí nákup dalších 5osých CNC obráběcích center, se kterým se měl uskutečnit také nákup vysoce automatizovaného podávání dílů, dokázala společnost Hermle znovu přesvědčit jako dodavatel kompletního systému. V současnosti jsou jen
ve společnosti Stryker v nasazení tyto stroje: obráběcí centrum
Robotem podporovaná manipulace s obrobky zajišťuje až 8000 hodin
užitečné doby výroby na vysoce výkonných CNC obráběcích centrech
C 20 U (s externí automatizovanou manipulací s obrobky), jedno
obráběcí centrum C 30 U (na výrobu a zhotovování prototypů) a
dvě centra C 30 U (s robotickým systémem RS05 pro automatizovanou výrobu). V kombinaci s naklápěcím otočném stolem NC a
velkým pracovním prostorem (pojížděcí dráhy X = 650 x Y = 600
x Z = 500 mm), dále s nástrojovým zásobníkem a robotem podporovanou manipulací s obrobky jsou obráběcí centra C 30 U mimořádně univerzálně použitelná. Navíc jsou vybavena po jednom
měřicím dotykovým čidlem Renishaw a po jednom systému kontroly zlomení nástroje a měřicím systémem od společnosti Blum.
Jestliže byl dříve pro každý jednotlivý proces používán jeden stroj,
dnes naše obráběcí centra vybavená robotickým systémem RS 05
zpracovávají všechna obrábění v jediném průchodu, zdůrazňuje
výhody Markus Lindt.
TAK VYPADÁ OPRAVDOVÉ PARTNERSTVÍ
Společnost Stryker se zaměřila na náročné cíle ve směru zvýšení
kvantitativní a především kvalitativní produktivity. "Nyní jsme
nalezli pro naše požadavky správná zařízení," říká s potěšením
vedoucí výroby implantátů. "Kdo chce jako my vyrábět 7000
a více hodin, potřebuje průběžnou automatizaci a nesmí mít
prakticky žádné doby prostojů. S technologiemi a službami
společnosti Hermle jsme po všech stránkách na bezpečné straně.
A díky našim zkušenostem s roboty pro nás byl snadný i vstup
do technologie podávání obrobků do obráběcích center
pomocí robotem podporované manipulace. Že tým
společnosti Hermle navíc dokázal rychle reagovat v
konstrukci na naše požadavky manipulace a technické požadavky
týkající se zásobníků, nám znovu potvrdilo, že jsme si vybrali
správného partnera."
www.stryker.ch
AxSOS
AxSOS Tibia Targeting
Uživatel
Celkový pohled na pružný výrobní systém Hermle, který se skládá z
5osého, vysoce výkonného CNC obráběcího centra C 42 U (vzadu vlevo),
přídavného zásobníku nástrojů ZM 43 (vzadu vpravo) a systému na výměnu
palet PW 850
Dánská politika využití segmentů na trhu
Vysoce automatizované 5osé frézování na stroji Hermle C 42 U s výměníkem palet doplňuje u dánské
společnosti AM Værktøj Odense A/S veškeré technologie, které jsou třeba k hospodárné výrobě složitých forem a velkých nástrojů.
7
Pohled do systému výměny palet PW 850 se dvěma
paletovými místy a otočnou / lineární jednotkou pro
manipulaci s paletami mezi osazovacím stanovištěm
obou paletových míst a pracovním prostorem obráběcího centra C 42 U
Velkorysý pracovní prostor kompaktního 5osého, vysoce výkonného CNC obráběcího centra C 42 U
s naklápěcím otočným stolem NC (630 x 630 mm) s upnutou paletou a speciálním systémem upínání
obrobků.
"Kdo si konstruuje nástroje sám, má vždycky práci. Kdo
části nástrojů pouze vyrábí, má vždy znovu problémy," tuto
jednoduchou poučku uvádí Carsten G. Laursen, vedoucí výroby, a
Torben Viby, vedoucí prodeje, jako svou filozofii úspěchu. Společně
se zakladatelem firmy Clausem Jensenem, vedení, tvoří oba
spolumajitelé nerozlučné trio vedení podniku AM Værktøj Odense
A/S. Od roku 1970 do roku 2005 se společnost AM Værktøj
soustředila především na dánský trh a tam se stala uznávanou
veličinou. S globalizací a trendem výroby velkých nástrojů musel
tento středně velký podnik specializující se na konstrukci a výrobu
nástrojů, který až dosud působil spíše v klidných vodách, náhle
čelit zcela novým požadavkům. To byl dostatečný důvod, aby se
společnost vybavila do budoucnosti a zaujala novou odpovídající
pozici. Od roku 2006 se proto společnost neprosazovala jen na
trzích v sousedních zemích – Švédsku a Norsku –, ale souběžně
se rozvíjela a s odpovídajícími investicemi do technologií se
stala specialistou na velké nástroje a větší náročné dodavatelsky
vyráběné díly.
TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK NA VŠECH ÚROVNÍCH
"A nám bylo již jasné, že jako poměrně malý dánský podnik
vyrábějící formy a nástroje budeme mít šanci z globálního pohledu
jedině tehdy, když zákazníkovi nabídneme pro systémy velkých
nástrojů kompletní výkon podporovaný potřebným know-how
počínaje konstrukcí, přes výrobu až po servis náhradních dílů,"
říká Torben Viby. Počínaje konstrukcí 3D pomocí systému CAM
a kompletním zpracováním technologií CNC až po měřicí techniku
k souřadnicím CNC byl zpracován technologický paket, který byl
předběžně realizován koupí obráběcího centra Hermle C 42 U."
S tímto centrem byla společnost AM Værktøj schopna vyrábět
náročné komponenty forem a nástrojů a také dodavatelsky
vyráběných dílů od jednotlivých kusů v dávce a ve kvalitě
připravené k okamžitému zabudování.
S 5 OSAMI K VÍCE ZAKÁZKÁM A NOVÝM ZÁKAZNÍKŮM
Aby bylo možné využívat vysoce výkonné CNC obráběcí centrum
ještě lépe a vyrovnat nedostatek odborných pracovníků na
pracovním trhu, vykročili odpovědní vedoucí podniku ještě o
krok dále a doplnili obráběcí centrum C 42 U o systém výměny
palet PW 850. "Řada velkých nástrojů obsahuje četné náročné
konstrukční díly a segmenty, které jsou v ideálním případě vhodné
k výrobě ve výrobním systému Hermle. Za normálních okolností
pracujeme na jednu směnu, obráběcí centrum ale využíváme
s paletami nepřetržitě, tedy 24 hodin denně. Díky tomu mají
odborní pracovníci dostatek volného prostoru, aby mohli
vyřídit další náročné práce a sahají přitom po dílech, které byly
vyrobeny v maximální kvalitě a prakticky připravené k okamžité
montáži," zdůvodňuje toto rozhodnutí vedoucí výroby Carsten
R. Laursen. "Když pomyslím na to, že nejdříve jsme naplánovali
stroje se 4 osami plus pomocnými osami, jsem rád, že jsme se
řídili doporučením našeho partnera Larse Lynge ve společnosti
Hermle Nordic. Díky možnosti kompletního zpracování z 5 stran
a paralelnímu jednání můžeme pracovat podstatně racionálněji a
produktivněji než dříve."
Skupinový snímek výběru komplexních obrobků obráběných v 5 osách
z konstrukce nástrojů a forem resp. ve spektru dodávaných dílů:
Torben Viby, vedoucí prodeje (vpravo), a Carsten G. Laursen, vedoucí
výroby (uprostřed), oba ze společnosti AM Værktøj Odense A/S,
společně s Larsem Lyngem, ředitelem společnosti Hermle Nordic (vlevo)
S EFEKTIVITOU A PRUŽNOSTÍ PŘI DODÁVKÁCH
Díky nákupu vysoce výkonného, 5osého obráběcího centra
C 42 U s výměníkem palet PW 850 dodává společnost AM Værktøj
nyní výrobky odběratelům, s nimiž jsme dříve vůbec nemohli
obchodovat. A ještě lépe: "Protože naši noví a staří zákazníci vidí,
jak se v jejich zájmu trvale vyvíjíme, stále se k nám vracejí a stahují
nástroje a dokonce i dodavatelsky zhotovované díly z Asie, jen aby
si je nechali vyrobit v Dánsku," uvádí vedoucí prodeje Torben Vilby.
V tom se opírá o dobré argumenty. Kompletní zpracování na jedno
nebo několik málo upnutí ušetří náročné a nákladné dokončovací a
dodatečné práce. Vyplácí se také kratší doby průchodu a rychlejší
reakce na přání zákazníků nebo na objednávky náhradních dílů.
Dveře k dalšímu růstu jsou doširoka otevřené.
NEJVYŠŠÍ VÝKON VŽDY ZABEZPEČEN
Kvalita, přesnost zpracování, disponibilita a známé dobré služby
činí z řešení Hermle skutečný "zdroj výkonů". Od roku 2006 do
roku 2012 neustále rostl obrat v násobcích 4, což opět vedlo k
tom, že osazenstvo podniku se zvýšilo z 12 osob kdysi na nynější
43 kvalifikované pracovníky (svůj význam má i to, že v současnosti
pracují naopak tři konstruktéři i v pobočce v Thajsku!). Tendence
nadále roste.
www.amv.dk
Uživatel
Německo
Výběr typických, zčásti 5ose zpracované segmenty nástroje pro přenosové nástroje – kompletně zhotovené společností Otto Huss
Výhoda pro uživatele
díky pragmatickému balení
Obráběcí centra Hermle se provázejí historii rozvoje společnosti Werkzeugbau Otto Huss GmbH jako
červená niť. Co začalo náhradním nákupem a doplňkovými investicemi se v průběhu více než 15 let
hladce prosadilo s rozvojem technologií a kapacit.
Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Německo www.hermle-partner-vertrieb.de
Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Tuttlingen, Německo
www.hermle.de
Hermle Maschinenbau GmbH
Ottobrunn, Německo
www.hermle.de
Hermle Vorführzentrum Kassel-Lohfelden
[email protected]
www.hermle.de
Belgie
Hermle Belgien
Halen, Belgie
www.hermle.de
Bulharsko
Hermle Southeast Europe
Sofia, Bulharsko
www.hermle.bg
Čína
Hermle China
(Shanghai Representative Office
a Beijing Representative Office) www.hermle.de
Dánsko, Finsko, Norsko
Hermle Nordic
pobočka Årslev, Dánsko
www.hermle-nordic.dk
Itálie
8
Zprava doleva: Markus Lotterschmid, programátor
NC strojů, Patrick Vogt, strojník a Dipl. Ing. Thomas
Birkelbach, společník ve funkci jednatele společnosti
Werkzeugbau Otto Huss GmbH.
Zcela vlevo: Andreas Härtter, pracovník externích služeb
společnosti Hermle
Velkorysý pracovní prostor obráběcího centra C 42 U s
naklápěcím otočným stolem NC (800 x 630 mm). Zde je
upnutý a zpracovává se díl nástroje "Ořezávací nůž na
díly karosérie" pro přenosový nástroj.
Pohled do dílny "Hermle Corner I" se dvěma CNC obráběcími centry ze tří C 800 V, C 20 V a B 300
(zleva doprava).
"Kdo rozpoznal možnosti a přednosti
moderních obráběcích center a dokázal je
využít, dokáže dělat s CNC zařízeními věci,
na které zprvu ani nepomyslel," shrnuje
pragmaticky své zkušenosti z desítek let
výroby dílů a náročné výroby nástrojů
Dipl. Ing. Thomas Birkelbach, společník ve
společnosti Werkzeugbau Otto Huss GmbH
ve funkci jednatele. Konec konců historie
podniku odráží také značnou část vývoje
technologie v oblasti frézování resp.
kompletního obrábění v 5 osách. Všechno
začalo tím, že v roce 1987 byl realizován
přechod ve směru zakázkové výroby,
produkce a zvláštního zpracování nástrojů /
konstrukce forem a desek. K tomu bylo nutné
na jednu stranu zajistit potřebné kapacity a na
druhou stranu investovat do CNC obráběcího
centra s dobrými vyhlídkami do budoucnosti.
Věc se podařila: Dnes představuje úsek
obráběcí techniky – služeb přibližně 2/3,
výroba náhradních dílů a nástrojářství 1/3
celkové obchodní činnosti.
HLEDAL, NALEZL, ZŮSTAL
"Během fáze vyhodnocování jsme se před
15 lety dostali do kontaktu se společností
Hermle a tenkrát jsme se nechali přesvědčit o
výhodách nekonvenční koncepce konstrukční
řady C 800 V. S jejím ložem z minerální
slitiny a třemi osami v nástroji jsme si byli
jisti, že zvládneme přesně uspokojit všechny
tehdejší požadavky na obrábění," říká Dipl.Ing. Thomas Birkelbach. Díky velmi dobrým
zkušenostem následovala univerzální frézka
Hermle U 630 S. S centrem C 40 U byl v roce
2003 dokončen vstup do 5osé technologie a
již v roce 2007 bylo do provozu uvedeno další
5osé zařízení v podobě obráběcího centra
C 20 U.
TECHNICKY PROVEDITELNÉ – EKONOMICKY
SMYSLUPLNÉ
Balík investic zahrnující vysoce výkonné 5osé
CNC obráběcí centrum C 42 U a CNC obráběcí
centrum B 300 V dokazují, že i přes veškerou
spokojenost s 5osou technologií nejsou
ve společnosti ochotni přestřelit. Protože
se projevily úžiny v přípravných pracích,
rozhodla se společnost Huss v roce 2012
vědomě pro rozdělení prací mezi 5osé vysoce
výkonné obrábění a vysoce účinnou 3osou
přípravu tak, aby obráběcí centra nebyla
zatěžována neekonomickým zpracováním.
Díky tomu byly vytvořeny potřebné kapacity
ve výrobě nástrojů i desek a také v oblasti
zakázkového obrábění a současně vznikla
vyšší pružnost ve využívání strojů. "Z důvodu
výroby jednotlivých dílů a výroby nejmenších
sérií musíme v oblasti CNC obrábění zohlednit
velké výkyvy v oblasti zakázek i kapacit. Proto
také nemáme personál pro plný dvousměnný
provoz, ale druhou a případně třetí směnu
zajišťujeme pomocí přizpůsobených výrobních
struktur z kombinovaného přípravného
a kompletního zpracování plus obsluhy
několika strojů," vysvětluje Dipl. Ing. Thomas
Birkelbach základní myšlenku skrývající se za
touto koncepcí.
Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Itálie www.hermle-italia.it
Nizozemsko
Hermle Nederland B.V.
Venlo-Blerick, Nizozemsko
www.hermle-nederland.nl
Rakousko
Hermle Österreich
pobočka Vöklabruck, Rakousko
www.hermle.de
Polsko
Hermle Polska
pobočka Varšava, Polsko www.hermle.pl
Rusko
Hermle Vostok OOO
Moskva, Rusko
www.hermle-vostok.ru
Švýcarsko
Hermle (Schweiz) AG
Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko
www.hermle-schweiz.ch
Hermle WWE AG
Baar / Zug, Švýcarsko
www.hermle-vostok.ru
Česká republika
VÝRAZNĚ ZVÝŠENÉ SPEKTRUM VÝKONŮ
Kdykoliv je to možné, probíhá obrábění na
3osých strojích. A kdykoliv je to nutné, přechází výroba na 5osé obráběcí centrum. Navíc
se využívá například obsluha více strojů, takže
jeden pracovník obsluhy vykonává na 5osém
obráběcím centru pod dohledem kritické kroky zpracování, zatímco druhý stroj se používá
například k výrobě náhradních dílů nebo malých sérií víceméně bez lidské obsluhy. V ideálním případě dovoluje obráběcí centrum C 42
U kompletní 5stranné resp. 5osé obrábění a
také simultánní zpracování velkoformátových
obrobků. A to jen s jedním případně s co nejnižším počtem upnutí. Díky tomu je společnost
Huss schopna uspokojit trend požadavků stále
větších nástrojů resp. stále složitějších součástí nástrojů a může zákazníkovi nabídnout
skutečný nárůst výkonů.
Hermle Česká republika
Organizacni slozka.
pobočka Praha, Česká republika
www.hermle.cz
USA
Hermle Machine Co. LLC
Franklin / WI, USA www.hermlemachine.com
TIRÁŽ
www.otto-huss.de
Vydavatel:
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12 – D-78559 Gosheim
Telefon +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-6110
[email protected]
www.hermle.de
Redakce, koncepce: Udo Hipp
Grafická úprava: Südpol. Die andere Agentur · www.suedpol.com
Příspěvky uživatelů: Edgar Grundler
Fotografie: Inspirations · www.inspirations.de
Hermle AG
Zákazníci firmy Hermle
Tisk: Straub Druck + Medien – Schramberg
Tyto informace jsou nezávazné. Děkujeme redakcím a nakladatelstvím za schválení převzetí zveřejněných odborných článků a reportáží s uživateli.

Podobné dokumenty

open house 2013 dynamic efficiency c 32 slaví premiéru!

open house 2013 dynamic efficiency c 32 slaví premiéru! na jedné straně jsme se více otevřeli a na druhé straně více specializovali - např. pryč od klasického třískového obrábění a směrem k výrobě komplexních dílů s nejvyšší přesností. Následně jsme mus...

Více