elevatore junior/2000

Transkript

elevatore junior/2000
ELEVATORE JUNIOR/2000
ELEVATORE JUNIOR/2000
Winda dachowa
Elevator roof
Střešní výtah
Element / ltem / Díl
ELEV 58
ELEY78
ELEV98
ELEV118
E LEV138
ELEV158
ELEV178
ELEV198
ELEV218
5,8
7,8
9,8
11,8
13,8
15,8
17,8
19,8
21,8
23,8
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
11x4x0,4
Nośność kg / Capacity kg / Nosnost kg
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
Waga kg / Weight kg / Váha (kg)
106
115
124
133
142
151
160
169
178
187
Szerokość cm / Width cm / Šířka cm
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
Wysokość m /Height m / Výška m
Podłużnice cm / Profile cm / Profil cm
94
Ten uniwersalny zestaw nadaje się idealnie do prac budowlanych,
porządkowych i szeroko pojętej konserwacji. Ładunek porusza się po
stałych prowadnicach, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Elementy konstrukcji są zbudowane z duraluminium z bagnetowym
łącznikiem, wysokość mieści się w granicach od 6,00 do 24,00 metrów.
Aby zredukować chwianie się konstrukcji, w przypadku wysokości
wyższych od 8 metrów wymagana jest przeciwstawna teleskopowa
podpora. Może ona być wyposażona w regulowaną sekcję kontową
o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu od 140 do 199 kg
pozwalajacą na łatwy dostęp do okien, balkonów lub dachów.
Elementy konstrukcji wykonane ze stopów aluminium 6005 HB 85
z bagnetowym łącznikiem i prętem MA Ø 12. Wózek windy porusza
się wzdłuż elementów konstrukcji na specjalnych odpornych i
samosmarujących prowadnicach wykonanych z grafitowego nylonu.
Jest on wyposażony w mechaniczne urządzenie, które automatycznie
zatrzymuje wózek w przypadku zerwania lub wypadnięcia kabla.
Elektryczna jednostka kontrolna zatrzymuje i uruchamia system
zgodnie ze standardami europejskimi. Całość jest zbudowana z
wysokiej jakości wytrzymałych komponentów znajdujących się w
wodoodpornej skrzyni.
Panel kontrolny 24 V z przyciskami start/stop/góra/dół wykonany
zgodnie ze standardami UE.
Samohamujący jednofazowy silnik o mocy 0,75 kW (w opcji 1,1 kW)
z przyciskami start/stop/góra/dół, wykonany zgodnie ze standardami
UE. 24 V przycisk regulujący maksymalny poziom wznoszenia i opadania.
This easy-to-use multi-purpose lift. Ideal for building work, removals and
maintenance in general. The load moves on fixed runners for added
safety. Elements made od duraluminium with bayanet filting, height
range 6,00-24,00 meters.
A telescopic counter-prop is required for use over 8,00 m to reduce wobble.
Can be filted with an adjustable angle section for easy access to windows,
balconies or roofs, load capacity from 140 kg to 199 kg. Elements made of
6005 HB85 aluminium alloy channels with bayonet coupling and MA Ø
12 bolts. Lift trolley that runs along the elements on special highstrength self-lubricating guides made of nylon graphite.
Fitted with a mechanical safety device that stops movement
automatically if the cord comes off or breaks. The Electric control unit
stops and starts the system in compliance with European standards.
Built using highly reliable components inside a watertight case. 24V
control panel with start/stop/up/ down buttons built to EU standards.
0,75 kW (Optional 1.1 kW) self-braking single-phase motor with start/
stop/up/down buttons, built to EU standards. 24v ascent/descent limit
switch.
Tato univerzální souprava se ideálně hodí na stavební práce, pořádkové
práce a široce pojaté konzervace. Náklad se pohybuje po pevné vodící
liště, což zvyšuje bezpečnost práce.
Díly konstrukce jsou vyrobené z duralu s bajonetovým spojovacím
článkem, výška se nachází mezi 6,00 a 24,00 metry. Aby se zredukovalo
chvění konstrukce, v případě výšky vyšší než 8 metrů, je nutná
teleskopická podpora. Může být vybavena uhlovým regulovatelným dílem
s maximální povolenou zátěží od 140 kg do 199 kg, který umožní jednoduchý
přístup k oknům, balkónům nebo střechám.
Díly konstrukce jsou zpracovány z hliníkové oceli 6005 HB 85 s
bajonetovým spojovacím článkem a tyčí MA Ø 12. Vozík výtahu se
pohybuje podél dílů konstrukce na speciálních odolných a kluzných
vodících lištách zpracovaných z grafitového nylonu. Je vybaven
mechanickým zařízením, které automaticky zastaví vozík v případě
utrhnutí nebo vypadnutí kabelového lana.
Elektrická kontrolní jednotka zastavuje a uvádí do pohybu systém v
souladu s evropskými standardy. Celek je sestrojený z vysoce kvalitních
odolných komponentů, které se nachází ve voděodolné skříni. Kontrolní
panel 24 V s tlačítky start/stop/nahoru/dolů vyrobený v souladu se
standardy EU.
Samobrzdný jednofázový motor s výkonem 0,75 kW (v možnosti 1,1 kW)
s tlačítky start/stop/nahoru/dolů, vyrobený v souladu se standardy EU.
24 V tlačítko reguluje maximální úroveň stoupání a klesání.
ELEV238
www.faraone.pl
ELEVATORE JUNIOR/2000
BEZPIECZEŃST WO CERT YFIKOWANE / CERTIFIED SAFET Y / CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOST
Kod/code/kód A42ELJU110
Podstawa z siilnikiem.
Motor base.
Základna s motorem.
Kod/code/kód A42ELCECUR
Sekcja regulacji kąta nachylenia.
Adjustable angle section.
Sekce regulace úhlu sklonu.
Kod/code/kód A42ELCESTR
Dwójnóg.
Bipod.
Dvojnohý.
Kod/code/kód A42ELCEPR2
Kod/code/kód A42ELCEPR1
Kod/code/kód A42ELCEPR050
Przedłużenia.
Extension.
Prodloužení.
Kod/code/kód A42ELCETRAL
Podest do przeprowadzek z
łożyskiem oporowym.
Removals deck with thrust
bearing.
Podesta pro přemísťování s
axiálním ložiskem.
Kod/code/kód A42ELCEROTSPE Kod/code/kód A42ELCEROT
Podpora dystansowa pośrednia. Podpora dystansowa teleskopowa.
Intermediate counter-prop.
Telescopic counter-prop.
Prostřední distanční podpora.
Distanční podpora teleskopická.
Obowiązek zastosowania przy wysokości powyżej 10 metrów.
Compulsary with lifts over 10 meters.
Pro použíti u výšky nad 10 m.
Kod/code/kód A42ELCEPIVAL
Podest o zmiennym nachyleniu.
Deck with angle adjustment
(cannot be used with the angle
section).
Podesta s proměnlivým
náklonem.
Kod
Code
Kód
Kod/code/kód A42ELCEPORTALU
Przystawka do transportowania
dachówek.
Tile holder.
Podpěra pro transport střešní
krytiny.
Opis
Description
Popis
A42EUU110
Podstawa z silnikiem dł.1,8m, bez podestu / Motor base / Základna s motorem dl.
1,8 m, bez podesty.
A42ELCEPR2
Przedłużenie 2,00 x 0,66 m / Extension 2,00 x 0,66 m / Prodloužení 2,00 x0,66 m.
A42ELCEPR1
Przedłużenie 1,00 x 0,66 m / Extension 1,00 x 0,66 m / Prodloužení 1,00 x 0,66 m.
A42ELCEPR050
Przedłużenie 0,50 x 0,66 m / Extension 0,50 x 0,66 m / Prodloužení 0,50 x 0,66 m.
A42ELCEROTSPE Podpora dystansowa pośrednia. / Intermediate counter-prop. / Prostřední distanční
podpora.
Kod/code/kód A42ELCEPORALU
Element do transportowania płyt
Panel holder for use with angle
section.
Díl pro transportování desek.
www.faraone.pl
Kod/code/kód A42ELCEBER
Przechylany pojemnik.
Tip up bukcet. 30kg - 120 l.
Naklánějící nádoba. 30kg - 120 l.
A42ELCEROT
Podpora dystansowa teleskopowa. / Telescopic counter-prop / Distanční podpora
teleskopická.
A42ELCECUR
Sekcja regulacji kąta nachylenia / Adjustable angle section / Sekce regulace
úhlu sklonu.
A42ELCESTR
Dwójnóg / Bipod / Dvojnohý.
A42ELCETRAL
Podest do przeprowadzek z łożyskiem oporowym / Removals deck with thrust bearing /
Podesta pro přemísťování s axiálním ložiskem.
A42ELCEPIVAL
Podest o zmiennym nachyleniu / Deck with angle adjustment / Podesta s proměnlivým
náklonem.
A42ELCEPORTALU Przystawka do transportowania dachówek / Tile holder / Podpěra pro transport střešní
krytiny.
A42ELCEPORALU Element do transportowania płyt / Panel holder for use with angle section / Díl pro
transportování desek.
A42ELCEBER
Przechylany pojemnik. / Tip up bukcet. / Naklánějící nádoba.
95

Podobné dokumenty