informace pro účastníky informace pro přednášející posterová

Komentáře

Transkript

informace pro účastníky informace pro přednášející posterová
INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Podrobné informace pro přednášející: http://www.kongres-luhacovice.cz
Žádáme o dodržování limitů dle časového harmonogramu.
Prezentaci odevzdávejte v dostatečném časovém předstihu v hlavním sále
Rondo.
MĚSTSKÝ DŮM KULTURY ELEKTRA
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
POSTEROVÁ SDĚLENÍ
REGISTRAČNÍ KANCELÁŘ
otevřena v domě kultury ELEKTRA
Velikost posterů: výška 140 cm, šířka 75 cm, instalace pomocí špendlíků
Posterový sál:
prostor C: preklinická část – postery P1 – P24
prostor B: klinická část – postery P25 – P48
Instalace posterů: středa
Demontáž posterů: pátek
sobota
Workshop:
12. 6. 2013
14. 6. 2013
15. 6. 2013
15 .00 – 19.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
pátek 14. 6. 2013
Galerie MěDK Elektra – prostor B
vstup z hlavního sálu
- atestovaní lékaři 300,- Kč
- ostatní
150,- Kč
středa 12. 6. 2013
další dny
13.00 – 19.00 hodin
8.00 – 18.00 hodin
V registrační kanceláři obdržíte sjezdové materiály, podrobný program,
pozvánky na kulturní a společenské akce i mnoho dalších informací.
OSTATNÍ INFORMACE
JMENOVKY
Každý účastník kongresu obdrží jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu
do všech jednacích a výstavních prostor kongresu. Bez jmenovky nebude vstup
povolen – prosíme proto účastníky, aby po dobu trvání kongresu jmenovku
viditelně nosili.
Vystavovatelé obdrží jmenovky se jménem firmy u registrace nebo mají své
vlastní jmenovky.
PARKOVÁNÍ
Zpoplateněné parkoviště nad Městským úřadem.
U registrace je možné zakoupit parkovací kartu v hodnotě 60 Kč / den,
která platí pouze pro ulici Nábřeží.
CERTIFIKÁT O ÚČASTI
Lékařky a lékaři obdrží certifikát o účasti u registrace.
Akce je zařazena pod číslem SP č. 16 a je ohodnocena 16 kredity.
Kromě místní hromadné dopravy je zajištěna vlastní autobusová
doprava (autobusové nádraží – Palace – hotel Fontána).
JÍZDNÍ ŘÁD ZVLÁŠTNÍHO AUTOBUSU
Autobus označený logem MEDICOM zastavuje vždy u MěDK Elektra
2 – 3 minuty po odjezdu z výchozí stanice – autobusového nádraží.
středa 12. 6. 2013
od Palace: 22.00
od Fontány: 22.05
čtvrtek 13. 6. 2013
od Palace: 7.15, 23.00
od Fontány 7.20, 23.05
pátek 14. 6. 2013
od Palace: 7.15, 23.00
od Fontány: 7.20, 23.05
sobota 15. 6. 2013
od Palace: 7.15
od Fontány: 7.20
KONFERENČNÍ POPLATEK
• členové SBP
při platbě předem 800,- Kč
při platbě u registrace 1.000,- Kč
• ostatní účastníci při platbě předem 1.400,- Kč
při platbě u registrace 1.600,- Kč
• doprovodné osoby s účastí na společenském programu uhradí 300,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
ZPŮSOB ÚHRADY
Úhradu kongresového poplatku proveďte až po obdržení zvacího dopisu
s přiděleným registračním číslem – Vaším variabilním symbolem, a to bankovním převodem na účet č. 35 – 777 111 0277 / 0100 u Komerční banky.
ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
XV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
12. 6. 2013
středa
Městský dům kultury Elektra
16.00 – 19.00
sál Rondo
Uvítací projev předsedy SBP L. Hosáka
Vystoupení souboru ...
Pozdravy čestných hostů
Jmenování C. Höschla, E. Češkové a Z. Drlíkové
čestnými členy
Úvodní přednášky
20.00
sál Rondo
Welcome drink –
uvítací večer Společnosti pro biologickou psychiatrii
13. 6. 2013
čtvrtek
Městský dům kultury Elektra
09.15 – 10.45
sál Rondo
Interakce genů a prostředí
v rozvoji duševních poruch
09.15 – 10.45
kinosál Elektra
Strategie reformy psychiatrické péče
11.00 – 11.45
sál Rondo
Rujescu D.: Genetics of Schizophrenia
12.00 – 13.30
sál Rondo
Sympozium Lundbeck s následným pohoštěním
v restauraci Elektra
13.30 – 14.30
posterová sekce
14.30 – 16.00
sál Rondo
Sympozium České neuropsychofarmakologické
společnosti:
Nová paradigmata v biologické psychiatrii
14.30 – 16.00
kinosál Elektra
Neurobiologie a léčba u úzkostných poruch
16.15 – 17.45
sál Rondo
Význam měření pohybové aktivity
napříč psychiatrickými diagnózami
16.15 – 17.45
kinosál Elektra
Neurobiologie, chronobiologie a kognitivní změny
u bipolární poruchy
18.00 – 19.30
sál Rondo
„BÝT ČI NEBÝT… psychiatrem ve Velké Británii ?“
Společenský dům
20.10
Společnost pro biologickou psychiatrii
si Vás dovoluje pozvat
na taneční večer ve stylu 70. až 90. let
14. 6. 2013
pátek
Městský dům kultury Elektra
07.30 – 09.00
sál Rondo
rTMS a další neurostimulační metody
v léčbě depresivní poruchy
08.00 – 09.00
salónek pro workshopy
09.15 – 10.45
sál Rondo
Praktické aspekty léčby schizofrenie
09.15 – 10.45
salónek pro workshopy
11.00 – 11.45
sál Rondo
Plenární přednáška
12.00 – 13.30
sál Rondo
Sympozium Mylan Pharmaceutical
s následným pohoštěním v restauraci Elektra
13.45 – 14.30
sál Rondo
Plenární přednáška
14.45 – 16.15
sál Rondo
Nefarmakologické trendy v léčbě afektivních poruch
14.45 – 16.15
salónek pro workshopy
16.30 – 18.00
sál Rondo
Jací pacienti mohou profitovat
z hluboké mozkové stimulace?
16.30 – 18.00
salónek pro workshopy
18.15 – 19.45
sál Rondo
Po stopách dr. Emila Holuba v Africe
18.15 – 19.45
salónek pro workshopy
20.00
Diskotéka Elektra (hrazeno pouze vstupné)
15. 6. 2013
sobota
Městský dům kultury Elektra
07.30 – 09.00
sál Rondo
Organické duševní poruchy
07.30 – 09.00
kinosál Elektra
Počítačová diagnostika duševních poruch
a kognitivní remediace ADHD
09.15 – 10.45
sál Rondo
Nespavost u psychických poruch
09.15 – 10.45
kinosál Elektra
Vývoj jedince z pohledu genové exprese
11.00 – 12.30
sál Rondo
Co je věku přiměřený pokles kognice
a co již kognitivní porucha ?
11.00 – 12.30
kinosál Elektra
Varia
12.30 – 12.45
sál Rondo
Závěr konference
Vyhlášení ceny o nejlepší původní sdělení
autorů do 40 let.
FIREMNÍ SYMPÓZIA A SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Generální sponzor:
12. 6. 2013
středa
20.00
13. 6. 2013
čtvrtek
12.00 – 13.30 Sál Rondo
Sympozium Lundbeck
s následným pohoštěním
Selincro – nová alternativa
v léčbě závislosti na alkoholu
1. Horáček J.:
Závislost na alkoholu a její léčba
z pohledu neurověd
2. Popov P.:
Závislost na alkoholu a její léčba
z pohledu adiktologie
20.00
14. 6. 2013
pátek
Sál Rondo
Welcome drink –
uvítací večer Společnosti
pro biologickou psychiatrii
Společenský dům
Společnost pro biologickou psychiatrii
si Vás dovoluje pozvat na taneční večer
ve stylu 70. až 90. let
12.00 – 13.30 Sál Rondo
Sympozium Mylan Pharmaceuticals
s následným pohoštěním
Cesty do hlubin Alzheimerovy nemoci
1. Rektorová I.:
Nová klinická kritéria
pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci
2. Švestka J.:
Galantamin – cholinergikum
s duálním působením
pro léčbu kognitivních dysfunkcí
20.00
Elektra – diskotéka
(hrazeno pouze vstupné)
Hlavní sponzoři:

Podobné dokumenty

Kontrolované pití alkoholu Controlled alcohol drinking 2015

Kontrolované pití alkoholu Controlled alcohol drinking 2015 55. Popov, P. (2012). Jak vlastně léčíme závislost? (současné možnosti léčby závislosti na alkoholu). Příspěvek na AT konferenci v Seči dne 16. 5. 2012m, dostupné z http://www.atkonference.cz/data/...

Více

Léčiva ovlivňující CNS > Psychofarmaka > Psychodysleptika

Léčiva ovlivňující CNS > Psychofarmaka > Psychodysleptika Léčiva ovlivňující CNS > Psychofarmaka > Psychodysleptika *) Synonyma: psychedelika, psychotomimetika. protipól k neuroleptikům ve smyslu Lehmanovy klasifikace Účinky: vyvolávání přechodných psych...

Více

ACTA MEDICINAE 11/2014 Kompletní literatura Farmakologická léčba

ACTA MEDICINAE 11/2014 Kompletní literatura Farmakologická léčba doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. Ústav fyziologie, LF v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ...

Více

Jarmila Procházková

Jarmila Procházková J. Gabrielová. Praha: Etnologický ústav AV ČR. JANÁČEK, Leoš (FD1) 2009: Folkloristické dílo (1886–1927). Studie, recenze, fejetony a zprávy. Řada I/ Svazek 3-1. Eds. J. Procházková, M. Toncrová, J...

Více

číslo: druhé únor ročník VI.

číslo: druhé únor ročník VI. Dvě. Jedna se jmenuje celým jménem paralýza a druhá skleróza. Dneska není umění dostat se do pokladny, vypráví kasař ve vězení. Umění je v té kase něco najít.

Více

Zdravotnické zařízení Medica Chirurgica s.r.o.

Zdravotnické zařízení Medica Chirurgica s.r.o. hodin od jeho přijetí. Jednodenní péče zahrnuje jednorázová vyšetření či ošetření klienta při drobnějších zákrocích v lokální anestézii, tak i výkony vcelkové anestézii za použití moderní te...

Více