Výcvikový den loveckého slídiče – zkoušky na nečisto

Transkript

Výcvikový den loveckého slídiče – zkoušky na nečisto
KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ
SEKCE ANGLICKÉHO KOKRŠPANĚLA
Pořádá v prostorách honitby HS Čelákovice – Mochov, Praha východ
v neděli
17.8.2014
Výcvikový den loveckého slídiče – zkoušky na nečisto.
Motto: Výcvikem ke zkouškám a k přípravě na loveckou sezónu, soutěživým duchem k relaxu a
radosti ze souhry psa a vůdce.
Náplní bude výcvik a absolvování disciplín polních a vodních prací, jejich vyhodnocení, příp.
konzultace k nápravě chyb. Honitba je výjimečně zazvěřená drobnou zvěří, na zkouškách opakovaně
osvědčená, proto je předpoklad, že každý pes se dostane se zvěří do kontaktu.
Akce je určena pro všechna plemena loveckých španělů a pro německé křepeláky.
Bude probíhat ve skupině I. -vlohy, a ve skupině II. – disciplíny tzv. „praktického lovu“.
Skupina I. : slídění, hlasitost, stopa živé zvěře, poslušnost, vodění, ochota do vody
Skupina II. : slídění, hlasitost, dohledávka pernaté, dohledávka srstnaté teplé zvěře, vlečky se
srstnatou a pernatou, kachna z hluboké vody, dohledávka kachny v rákosí, ochota k práci na hluboké
vodě, chování na stanovišti.
U
disciplín s aportem bude soutěžně sledován čas jejich vypracování.
Pro
zájemce bude jako bonus provedena disciplína aport liščete přes překážku.
Podmínky účasti:
1. Vůdce předvede k prezenci psa klinicky zdravého, s platným očkováním, které prokáže při
očkovacím průkazem či pasem. V případě podezření na psincový kašel, bude pes z účasti
na výcviku vyloučen. Proto žádáme vůdce o maximální ohleduplnost vůči ostatním.
2. U psa, který bude předváděn – cvičen, se předpokládá, že disciplínu má nacvičenu natolik,
aby ji společně s vůdcem byli schopni dokončit.
3. Vůdce psa přihlásí na e-mail : [email protected] do 5.8.2014 , uvede plemeno, jméno psa,
jméno majitele a vůdce a skupinu disciplín, které chce se psem prověřit. Současně k témuž
termínu zašle poplatek za 1.psa ve výši 150Kč, za dalšího 100Kč na účet číslo:
1038150113/0800, jako zprávu pro příjemce uvede jméno své a jméno psa. Rovněž
v přihlášce uvede číslo účtu, na který bude moci být platba vrácena pro případ zrušení akce.
4. U skupiny II. bude na místě vybírán poplatek za zvěř ve výši cca 50 – 100 Kč (podle počtu
účastníků – bude upřesněno). Vůdce, který dodá vlastní zvěř i pro potřeby ostatních, má
poplatek snížen nebo ho neplatí. Pro tento případ vůdce v přihlášce uvede, jakou zvěř
přiveze. Tu předloží při prezenci. Výcvik bude prováděn s králíkem, kachnou či bažantem.
Výcvik teplého aportu bude prováděn s králíkem.
Vůdce psa, který zvěř případně načne, tuto bezprostředně zaplatí a ponechá si ji.
5. Před termínem konání akce obdrží účastníci potvrzení s uvedením podrobností (čas a cesta
na místo srazu, možnosti občerstvení, atd..). Informace k akci budou vyřizovány denně na
tel. č. 774966342 v době od 19 do 21.00 hod.
Upozornění:
Pořadatel neručí za škody způsobené psem a za škody na zdraví vůdce či psa. Na akci se
nevztahuje pojištění z titulu členství v ČMMJ. Jedná se o volno-časovou aktivitu za účelem
simulace atmosféry zkoušek pro slídiče a jejich vůdce a pro upevnění výcviku před loveckou
sezonou. Koná se za jakéhokoliv počasí, krom bouřky.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
Za HS Čelákovice – Mochov
Jiří Navrátil, hospodář
Za sekci AC –KCHLS
Ing. Josef Smrž, vedoucí sekce