Plán akcí na střelnici V Chaloupkách pro členy a hosty SSK 0121

Transkript

Plán akcí na střelnici V Chaloupkách pro členy a hosty SSK 0121
Plán akcí na střelnici V Chaloupkách
pro členy a hosty SSK 0121 pro rok 2014
Periodická činnost:
Schůze rady klubu se konají každé první úterý v měsíci od 17.00 hod. - kromě prázdnin.
Plán akcí:
datum
zahájení
název akce
12.4.2014
9.00
VC Rambo
12.4.2014 12.00 Brigáda
26.4.2014
9.00
Aprílová sportka - 1. kolo KSL
3.5.2014
9.00
Memoriál K. Trnky - 2. kolo KSL
10.5.2014
9.00
Memoriál M. Hamerleho
17.5.2014
9.00
Májová sportka - 3. kolo KSL
17.5.2014 12.00 Brigáda
24.5.2014
9.00
Pohár J. Krofty - 4. kolo KSL
31.5.2014
9.00
VC Chaloupek
7.6.2014
9.00
Akátová sportka - 5. kolo KSL
7.6.2014 12.00 Brigáda
6.9.2014
9.00
Memoriál F. Rejmana
6.9.2014 12.00 Brigáda
13.9.2014
9.00
Chaloupecká sportka
20.9.2014
9.00
VC Amatérů
27.9.2014
9.00
VC Letova
4.10.2014
9.00
Memoriál V. Hejla
11.10.2014
9.00
Pražský střelecký festival
25.10.2014
9.00
Podzimní sportka
25.10.2014 12.00 Brigáda
18.11.2014 17,00 Výroční členská schůze volební
6.12.2014
9,00
Vánoční turnaj
disciplína
VP 15 + 15
SP 30
SP 30
VP 15 + 15
SP 30
SP 30
SP 30 + 30
SP 30
SP 30
SP 30
SP 30
SP 30
SP 30 + 30
VP 15 + 15
SP 30
Speciál
pořadatel kat.
0121
3
Neuberg
0121
3
0121
3
0121
2
0121
3
Moravec
0121
2
0121
2
0121
3
Neuberg
0121
3
Bernat
0121
3
0121
3
0121
2
0121
2
0121
2
0121
2
Bernat
0121
Všechny závody, pokud není uvedeno jinak, jsou otevřené pro všechny členy ČSS.
Poznámka:
1)
Z důvodu prezentace je nástup na střelecké soutěže 30 min. před zahájením.
2)
Každý účastník střelecké soutěže předloží při prezentaci platný členský průkaz
ČSS, zbrojní průkaz a průkaz zbraně se kterou soutěží.
3)
Startovné pro členy SSK 0121 je pro všechny disciplíny 40,- Kč, pro ostatní
závodníky činí: za disciplíny 5+30 a 15+15, 60,-Kč, za disciplíny 30+30, 80,-Kč.
4)
Další střelecké soutěže jsou uvedeny v kalendáři střeleckých akcí ČSS
uveřejněných na www.shooting.cz
5)
Veškeré další aktivity klubu je možné aktuálně sledovat na našich webových
stránkách: www.sskchaloupky.cz
Rozpis služeb na soutěžích pořádaných SSK 0121 na střelnici
V Chaloupkách v roce 2014
Datum zahájení disciplína
Ředitel
12.4.14 9,00 VP 15 + 15 Nechanický
26.4.14 9,00 SP 30
Just
3.5.14 9,00 SP 30
Pondělíček Jiří
10.5.14 9,00 VP 15 + 15 Bejček Václav
17.5.14 9,00 SP 30
Moravec
24.5.14 9,00 SP 30
Ruta
31.5.14 9,00 SP 30 + 30 Neuberg
7.6.14 9,00 SP 30
Bernat
6.9.14 9,00 SP 30
Toman
13.9.14 9,00 SP 30
Ždimera
20.9.14 9,00 SP 30
Jelen Karel
27.9.14 9,00 SP 30
Jelínek
4.10.14 9,00 SP 30 + 30 Tošek
11.10.14 9,00 VP 15 + 15 Hermel
25.10.14 9,00 SP 30
Bernat
6.12.14 9,00 Speciál
Ponděliček Jiří
Hl. rozhodčí
Jelínek
Hýbl
Hermel
Neuberg
Čapek
Jelínek
Hermel
Neuberg
Hermel
Čapek
Jelínek
Jelínek
Neuberg
Neuberg
Jelínek
Jelínek
PHK
Neuberg
Popela
Popela
Hýbl
Hýbl
Neuberg
Neuberg
Hermel
Popela
Hermel
Hýbl
Hýbl
Popela
Hermel
Hermel
Pořadatel
Králík, Falber, Hamerský
Anderle, Vejrych
Pondělíček J Ing., Jindra
Vurm, Štěpán, Drtina
Lhoták, Kolesár
Froněk, Fischer
Růt, Kolář, Miko
Paštěka, Netrval
Froněk, Semrád
Černý, Kříž
Daněk, Homola
Bejček E., Jelen Jaroslav
Titěra, Masopust, Hrachový
Hermelová, Ciniburk, Opasek
Tošek, Čapek
Informace k rozpisu služeb:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pokud se jmenovaný pořadatel nemůže v daném termínu této služby zúčastnit,
musí za sebe zajistit náhradníka a tuto změnu včas, tj. nejméně týden předem,
oznámit řediteli soutěže.
Všichni jmenovaní pořadatelé, případně náhradníci, se nejpozději týden před
soutěží spojí s ředitelem soutěže a potvrdí svou účast v daném termínu.
Nejpozději půl hodiny před zahájením soutěže se pořadatelé osobně přihlásí na
střelnici u ředitele soutěže.
Neúčast na pořadatelské službě, do které byl člen jmenován, má za následek
zvýšení klubových příspěvků na následující rok o 500,- Kč.
Ředitel soutěže je povinen do knihy návštěv zapsat pořadatelské služby
a pořadatelé ve vlastním zájmu se přesvědčí o tomto zápisu.
Ředitel soutěže je povinen odeslat do 14 dnů výsledkové listiny na ČSS
a referentovi soutěží SSK 0121 panu Ivanu Hermelovi, a to osobně nebo zaslat
poštou na adresu: Klánovická 460/66, 198 00 Praha 9,
nebo e-mailem: [email protected]
Ředitel soutěže je povinen po skončení soutěže zajistit zalepení podložek terčů
tak, aby byly připraveny na další závod.
Jiří Pondělíček v.r.
Předseda SSK 0121
KALENDÁŘ AKCÍ SSK 0121 CHALOUPKY NA ROK 2014
datum
7.1.2014
4.2.2014
2 20
4.3.2014
8.3.2014
9.3.2014
1.4.2014
12.4.2014
12 4 2014
12.4.2014
26.4.2014
3.5.2014
6.5.2014
10.5.2014
17.5.2014
17 5 2014
17.5.2014
24.5.2014
31.5.2014
3.6.2014
7.6.2014
7.6.2014
Út.
Ú
Út.
Út.
So.
Ne.
Út.
So.
So.
S
So.
So.
Út.
So.
So.
So
So.
So.
So.
Út.
So.
So.
zahájení
17,00
17,00
00
17,00
10,00 - 12,00
10,00 - 12,00
17,00
9,00
12,00
12 00
9,00
9,00
17,00
9,00
9,00
12 00
12,00
9,00
9,00
17,00
9,00
12,00
2.9.2014
6.9.2014
6.9.2014
13.9.2014
20.9.2014
27 9 2014
27.9.2014
4.10.2014
7.10.2014
11.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
4 11 2014
4.11.2014
18.11.2014
2.12.2014
6.12.2014
Út.
So.
So.
So.
So.
So
So.
So.
Út.
So.
So.
So.
Út
Út.
Út.
Út.
So.
17,00
9,00
12,00
9,00
9,00
9 00
9,00
9,00
17,00
9,00
9,00
9,00
17 00
17,00
17,00
17,00
9,00
název akce
Schůze výboru
Schůze
S hů výboru
ýb
Schůze výboru
Výměna klíčů
Výměna klíčů
Schůze výboru
VC Rambo
Brigáda
B i ád
Aprílová sportka - 1. kolo KSL
Memoriál K. Trnky - 2. kolo KSL
Schůze výboru
Memoriál M. Hamerleho
Májová sportka - 3. kolo KSL
Brigáda
Pohár J. Krofty - 4. kolo KSL
VC Chaloupek
Schůze výboru
Akátová sportka - 5. kolo KSL
Brigáda
Schůze výboru
Memoriál F. Rejmana
Brigáda
Chaloupecká sportka
VC Amatérů
VC Letova
Memoriál V. Hejla
Schůze výboru
Pražský střelecký festival
Podzimní sportka
Brigáda
Schůze výboru
Členská schůze (volební)
Schůze výboru
Vánoční turnaj
disciplína kat.
Ředitel
Hl. rozhodčí
PHK
Pořadatel
Pořadatel
Pořadatel
Neuberg
Jelen
VP 15+15
3
SP 30
SP 30
3
3
VP 15+15
SP 30
2
3
SP 30
SP 30+30
2
2
SP 30
3
Bernat
Neuberg
PRÁZDNINY
SP 30
3
SP
SP
SP
SP
30
30
30
30+30
3
3
2
2
Toman
Bernat
Ždimera
Jelen Karel
Jelínek
Tošek
VP 15+15
SP 30
2
2
Speciál
Nechanický
N
Neuberg
b
Just
Pondělíček Jiří
Jelínek
Neuberg
Králík
Falber
Hýbl
Hermel
Popela
Popela
Anderle
Pondělíček J.Ing.
Vejrych
Jindra
Bejček V.
Moravec
Mora ec
Moravec
Ruta
Neuberg
Neuberg
Čapek
Hýbl
Hýbl
Vurm
Lhoták
Štěpán
Kolesár
Jelínek
Hermel
Neuberg
Neuberg
Froněk
Růt
Fischer
Kolář
Neuberg
Hermel
Paštěka
Netrval
Hermel
Popela
Froněk
Semrád
Čapek
Jelínek
Jelínek
Neuberg
Hermel
Hýbl
Hýbl
Popela
Černý
Daněk
Bejček E
E.
Titěra
Kříž
Homola
Jelen
Masopust
Hermel
Bernat
Bernat
Neuberg
Jelínek
Hermel
Hermel
Hermelová
Tošek
Ciniburk
Čapek
Pondělíček Jiří
Jelínek
Hamerský
Drtina
Miko
Hrachový
Opasek

Podobné dokumenty

Plán akcí na střelnici V Chaloupkách pro členy a hosty SSK 0121

Plán akcí na střelnici V Chaloupkách pro členy a hosty SSK 0121 Neuberg Neuberg Hermel Popela Hermel Hýbl Jelínek Popela Jelínek

Více

PPF Real Estate opouští projekt ve středočeské Hostivici (pdf

PPF Real Estate opouští projekt ve středočeské Hostivici (pdf PPF Real Estate opouští projekt ve středočeské Hostivici Skupina PPF Real Estate opouští projekt rezidenčního bydlení v Hostivici. Rozhodnutí souvisí s přesunem prostředků do větších projektů, a to...

Více

Vážení přátelé sportovní střelby

Vážení přátelé sportovní střelby III. - ženy, juniorky, dorost

Více

Běh Chotěbořskem

Běh Chotěbořskem Běh Chotěbořskem Výsledková listina 4. ročníku

Více

MAXX KUCHYNĚ PRAGUE OPEN 2011

MAXX KUCHYNĚ PRAGUE OPEN 2011 62 Grajkowski Jan (nereg. PL) 185 Piwowarski Krzysztof ()

Více

RYAN McGARVEY JAN BURIAN STEVE CLARKE

RYAN McGARVEY JAN BURIAN STEVE CLARKE 21.30 hod. Beseda s protagonistou filmu The Elements Markem Holečkem.. St 19. 10. Degrees North, Nanga Dream, Chaos Theory 19.30. hod. a Kola pro Kilimandžáro www.outdoorfilms.cz Čt 20. 10. SALSA TA...

Více