Color Expert 1/2013 - Interaction s.r.o.

Komentáře

Transkript

Color Expert 1/2013 - Interaction s.r.o.
colorexpertcz
012013
TIPY A INFORMACE NEJE N PRO L AKOVNY
TATRA 54
Unikát z roku 1931
str. 4-5
Pevnost z odpadu
str. 11
Jedinečný projekt Jiřího Dyršmída
Rozstřik
Do hrany nebo do rozstřiku?
str.10
Výkonný systém
str.13
Plnič, podkladový a vrchní průhledný lak
02
colorexpertcz 012013
03
EDITORIAL
OBSAH
Vážení čtenáři,
Aktuality
Jako malý kluk jsem často koukal na mechanické přehazování výhybek na železniční trati.
Podle přesných pokynů nádražáci propojovali
kolejnice tak, aby se vlaky dostaly do svého cíle
a aby přitom nedošlo ke srážce. Dnes tuto činnost dělají počítače a vlaky mohou jezdit ještě
rychleji a bezpečněji.
Přehodit výhybku by potřebovala v současné
době celá naše společnost, ekonomika a způsob podnikání a života. Komu bude líto, když
Vaše firma zmizí ze světa? Důležitou otázkou je
také, zda zmizí firma úspěšná či zda zmizí firma
užitečná. A to je otázka, kterou by si měla každá
společnost a její zaměstnanci položit. Odpověď
zní, když zmizí užitečná firma.
Toto je směr a myšlenka, kterou se řídí Interaction. Snažíme se proto být pro naše zákazníky,
obchodní partnery a vůbec celou společnost
užiteční. Převážná část našich aktivit je směřována na obchod, ale navíc k tomu nabízíme stále více činností, díky kterým se profilujeme od
ostatních. Je to relativně hodně úsilí a času, ale
v dlouhodobém výhledu vyhraje jedině kvalita
a užitečnost.
V současnosti je potřeba daleko více pomáhat
lakovnám s jejich provozem a samotným fungováním, protože přichází čas, kdy již nestačí
umět pouze dobře lakovat. To ostatně už umí
spoustu dobrých lakýrníků. Přichází doba, kdy
jsou pro prosperitu lakovny potřebné nejen
manuální zručnost a kreativita, ale i mít manažerské a ekonomické znalosti.
Interaction sleduje trend tohoto vývoje a již
nyní připravuje nástroj, kterým bude moci za
pomoci zákazníka zanalyzovat stav lakovny,
stanovit pozici, určit budoucí směr a navrhnout
potřebné změny. To je věc, kterou považuji za
velice užitečnou, a která posune všechny naše
zákazníky vpřed. Je to další segment specializovaného oddělení, kde se věnujeme provozu
a auditům lakoven. Ty si získaly uznání díky konkrétním závěrům.
Rychlost-cena-kvalita. Říká se, že když budeme rychlejší a levnější, nemůžeme být lepší.
Když budeme levnější a lepší, nebudeme rychlejší. A když budeme lepší a rychlejší, nemůže-
MAFO 2013
03
Autolakýrník junior 2013
03
3M ocenění
03
Autolakýrník
junior 2013
Různé
Veterán Tatra 54 1931
04-05
AUTO TURMAN
06
Legislativa VOC
06
Management
Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.
me být levnější. Na optimálním poměru všech
třech slov naše firma neustále pracuje, a proto
se také můžeme pochlubit zákazníky, kteří používají produkty Spies Hecker více jak 20 let. Na
straně 6 Vám jednoho z našich stálých zákazníků představujeme.
Za celou řádku let se také můžeme pochlubit mnoha nalakovanými výjimečnými auty
a skvostnými kousky jako je například Tatra 54.
V Ostravě bylo toto nádherné auto nalakováno
u našeho zákazníka Auto Heller. Od té doby
sbírá jedno ocenění za druhým. Více se můžete
dočíst na straně 4. V rámci přemýšlení o „úspěších“ tohoto typu nemohu nevzpomenout na
další český příspěvek do celosvětově oblíbeného kalendáře Spies Hecker. Ano, je to tak. Po
minulých letech, kdy se v kalendáři objevovaly
„naše“ auta, přichází další úspěch v podobě kalendáře pro rok 2014, kde budete moci obdivovat Wartburg 311 nalakovaný v Autocentru
Votice. Vždy jsme potěšeni, že kromě běžných
oprav píší naše laky i kus historie a dělají radost.
V době od posledního vydání našeho časopisu se uskutečnily tři lakýrnické soutěže. Zjara
se nastartoval již 7. ročník celorepublikového
Lakýrník Cupu, který pořádá Interaction, a který vyvrcholí na podzim letošního roku. Za naší
spoluúčasti již proběhla i soutěž pro žáky učebních oborů Autolakýrník - Autolakýrník junior
2013. A to jak kolo pro Českou republiku tak
i mezinárodní. Vítězem obou klání se stal žák
školy ŠKODA AUTO a.s. SOU Strojírenského, když
používal materiály značky Spies Hecker. A právě
i naši technici se podíleli na přípravě studenta
na tyto zmiňované soutěže. Za naší podpory se
také uskutečnila soutěž Škoda Service Challange. První místo získal zaměstnanec firmy ŠKODA
AUTO a.s. ze servisních dílen Kosmonosy, se kte-
rou spolupracujeme a tím se zde také spolupodílíme na kvalitních opravách vozů.
Kus práce se udělal především v obchodní a produktové oblasti. Daří se nám uzavírat
spolupráce různého typu, což svědčí o kvalitě
námi nabízených produktů a snaze být na trhu
„užiteční“. V minulém čísle jsem Vám psal o navázání strategické kooperace s různými importéry vozidel, přičemž s některými spolupracuje
naše firma několik let. K již zmíněným značkám
mohu nyní doplnit i značku Opel, s níž jsme
pro budoucnost naplánovali úzkou součinnost
v oblasti autoopravárenského lakování.
V rámci projektu CUI navazujeme další obchodní partnerství a snažíme se propojit a synchronizovat různé subjekty na trhu s cílem
provádění kvalitních oprav a spokojeným zákazníkem na závěr.
Rozšiřuje se naše produktové portfolio o nově
nabízené lakovací kabiny, o výrobky do karosáren, o různé výrobky na úsporu energií. O všech
těchto produktech a ještě více se můžete dočíst
v tomto vydání.
Letošní zima byla opravdu dlouhá a určitě se
každý z Vás těší na letní dovolenou. Přeji Vám
proto její pěkný průběh s prosluněnými dny
a nejen nebem bez mráčků. Budu se těšit na
další setkání s Vámi prostřednictvím Colorexpertu, opět plánované ke konci roku.
Sleva, která se nevyplatí
07
Management lakoven 07
Ani vzduch není zadarmo
08
Technologie
Trommelberg 09
LED zářivky
09
Tipy / koloristika
Míchání Hi-TEC
10
Do rozstřiku nebo do hrany?
10
V termínu 11. - 13. března proběhl v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá
Boleslav další ročník soutěže Autolakýrník
junior. Ten je již třetím rokem jednou z kategorií celkového klání Autoopravář junior,
které vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů
ČR. Tyto soutěže žáků učebních oborů jsou
navíc zařazeny do ocenění ČESKÉ RUČIČKY a
rozvojového programu MŠMT ČR Excelence
středních škol.
Trendy / zajímavosti
Pevnost z odpadu 11
Lakýrník Cup
12
Produkty
Výkonný systém Hi-TEC
13
Produkty pro karosárny
14
Sedm vítězství v řadě
Interaction s více než dvacetiletými zkušenostmi nabízí svým partnerům spolupráci
založenou především na kvalitě, spolehlivosti a důvěře. Jedním z mnoha příkladů
úspěchu je i fakt, že společnost již posedmé
v řadě obdržela certifikát nejúspěšnějšího
distributora produktů 3M Automotive Aftermarket Division v České republice.
V novém inovačním centru 3M na pražském Chodově slavnostně převzal obchodní
ředitel Interaction, Josef Holý ocenění z rukou Sales & Marketing Supervisora 3M Česko, Aleše Zenkla.
S úctou a pozdravem
Martin Písařík
Otakar Herzog, Erik Kopecký, Jiří Srpek
Vítězem se stal Erik Kopecký, student ŠKODA AUTO a.s. SOU Strojírenského. Své prvenství potvrdil i v mezinárodním kole ČeskoSlovenský Autolakýrník junior 2013, které
proběhlo ve stejných prostorách následující
dny 13. – 14. března.
Josef Holý, Aleš Zenkl
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět vypravili do Kolína nad Rýnem na mezinárodní setkání distributorů Spies Hecker. MAFO
(Marketingové Fórum) vždy hodnotí uplynulé
období, komentuje současnou situaci, předpovídá a plánuje další vývoj v naší, autoopravárenské branži.
Mohli jsme si zde mimo jiné vyměňovat
zkušenosti např. s kolegy z Jižní Afriky, Malty
a mnoha jiných, velmi vzdálených zemí. Nejcennější je ale pro nás komunikace s evropskými partnery, se kterými jsme v pravidelném spojení i mimo toto oficiální setkání.
Všichni se shodujeme na poklesu práce v lakovnách v důsledku několika faktorů. V době
krize lidé více šetří, méně jezdí a opravují.
O totálních škodách bylo napsáno už mnohé.
Dochází ale také ke změně charakteru oprav
ze středně velkých na malé. Zjednodušeně
řečeno méně se bourá např. díky bezpečnějším automobilům vybavenými tzv. „precrash“
systémy nebo díky bezpečnostně-dopravním
opatřením.
K celkovému množství práce je na trhu příliš velký počet lakoven. Mohou se vzájemně
o tento fond zakázek podělit, ale nenaplní tím
svou plánovanou kapacitu a nebudou dosahovat očekávaných zisků. Další možností je, že
lakovny na sobě začnou výrazně pracovat, nabídnou bezvadnou kvalitu, přiměřenou cenu
a vhodnými marketingovými nástroji přitáhnou zákazníky. Tím ostatní, méně schopné,
lakovny zaniknou a dojde k tržní rovnováze.
Kvalita se potvrdila, neboť první místo obsadil žák školy, používající materiály
Spies Hecker.
Věříme, že v budoucnu Erik stejně zabojuje
i v soutěži Lakýrník Cup.
Hlavní myšlenkou a cílem pořádání těchto
akcí je propagace uvedených technických
oborů, propojení spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli a středními školami nejen
v České republice, ale i se slovenskými partnery, dalším cílem je pak spolupráce mezi
vyučujícími a žáky.
Interaction, který již tradičně podporuje
vzdělávání lakýrníků, se opět zapojil do celé
soutěže jako jeden z partnerů. Podíleli jsme
se na zajištění praktických úkolů včetně jejich hodnocení a cenách do soutěže.
COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
E-mail: [email protected] | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Filip Brückner. Redakce: Michaela Dušková. Externí spolupráce: Adéla Hytychová, Jiří Krsek, Alena Svátková.
Sazba a tisk: Tiskárna PRATR a. s., Trutnov | Texty: Interaction s.r.o. a Spies Hecker GMBH | Reprodukce, kopírování a rozmnožování je možné pouze se souhlasem vydavatele.
Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků.
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.
MAFO 2013
Možná řešení, jak se odlišit a nabídnout ze
sebe to nejlepší, na konferenci prezentoval
výkonný ředitel naší společnosti, Martin Písařík. Byli jsme tak mezi čtyřmi světovými zeměmi, které byly vyzvány, aby se podělily o své
zkušenosti, což je pro nás velkou poctou a
oceněním služeb, které Vám, našim zákazníkům přinášíme.
04 colorexpertcz 012013
05
RŮZNÉ
TATRA 54
Tento model se vyráběl od roku 1931 až
do roku 1934. Za tuto dobu opustilo výrobní závod celkem 1510 kusů. Některé vozy
se vybavovaly motorem typu 30, který měl
o 5 mm větší vrtání a tedy i zvětšený objem na
1679 cm3, a nesly typové označení Tatra 54/30.
Kopřivnická společnost Tatra funguje již od roku 1850, což ji řadí
k nejstarším světovým výrobcům automobilů. Během let vystřídala
železniční i leteckou výrobu. Dnes se specializuje pouze na produkci nákladních vozů. Ze slavné éry kopřivnické automobilky máme
možnost Vám představit jeden z nejodolnějších a také nejspolehlivějších osobních vozů své doby s typovým označením TATRA 54.
Automobil v Kopřivnici vybavili vzduchem
chlazeným plochým čtyřválcem (boxer)
v hliníkové skříni, umístěným vpředu. Motor
s rozvodem OHV, s kompresním poměrem
4,9:1, dával nejvyšší výkon 16,1 kW při 3000
ot/min. Vůz dosahoval nejvyšší rychlosti
80 km/h při spotřebě 10 až 11 litrů benzínu
a 0,1 litrů oleje na 100 km. Palivová nádrž obsahovala při úplném naplnění 45 litrů, olejová 5 litrů.
Pohonnou směs připravuje karburátor Zenith 30 U. Akumulátorové zapalování s ruční regulací předstihu dodávala firma Bosch
a Scintilla. Napětí elektrické soustavy je 12 V.
Přenos hnací síly od motoru na zadní nápravu zajišťuje suchá vícelamelová spojka
přes čtyřstupňovou mechanickou převodovku se zpětným chodem. Přední náprava
je tuhá s olejovými tlumiči, vzadu dělená
kyvadlová. Odpružení vpředu i vzadu obstarává příčné listové péro. Brzdění zajišťuje nezávislý brzdový systém. Nožní pedál působí
na všechna čtyři kola, ruční parkovací brzda
na brzdové bubny zadních kol.
Čtyřsedadlový osobní automobil o celkové
hmotnosti 1090 kg má rozvor náprav 2820
mm, rozchod kol vpředu i vzadu 1300 mm.
Pokud jde o rozměry, vůz je dlouhý 4000
mm, široký 1650 mm a vysoký 1700 mm.
Prvním majitelem námi představovaného
vozu byl architekt Karel Řezníček z Prahy.
Po sedmi letech cestoval vůz do Ostravy
Přívozu za novým majitelem Josefem Veřmiřovským. Tatrovka byla provozována až
do roku 1972, kdy se na čtvrt století ustájila
v Ostravě Nové Vsi.
Ven z garáže ji doslova vyhnala velká voda.
Při povodních v roce 1997 byla totálně zatopená a tak přišel čas na kompletní renovaci.
Rodinného stříbra se ujal vnuk druhého majitele vozu, Jiří Veřmiřovský. Celých 14 let ve
volném čase, za plné podpory své přítelkyně
Nataši, vdechoval zpět Tatrovce život.
Musela být do šroubku rozebrána a renovována. Postupně od výdřevy, kdy zůstala
část původní a část bylo nutné nahradit novou, přes čalounění a mechanické díly. Karosářské díly se musely dokonale obrousit, aby
následně dostaly kompletní ochranu a povrchovou úpravu materiály Spies Hecker. Třešničkou na dortu bylo finální lakování černým
podkladovým lakem řady 293 a vrchním
průhledným lakem 8600. Kompletní lakařské
práce se prováděly u Auto Heller s.r.o., kde
je Jiří Veřmiřovský již 17 let zaměstnaný. Dle
jeho slov patří velký dík právě přípravářům
a lakýrníkům Auto Heller, kteří při renovaci
hodně vypomohli.
Záhy po dokončení, v říjnu 2011 byla Tatra
odcizena. Kromě hmotné ztráty to byla především citová tragédie a pocit obrovského
zmaru vynaloženého úsilí na její renovaci.
Naštěstí v tomto případě zvítězilo dobro nad
zlem a Policie ČR, 14 dní po odcizení, vůz
opět našla a vrátila majiteli.
Od té doby Tatrovka sbírá ocenění např.
v polském Zabelkově, v Kravařích, v Novém
Jičíně i v Ostravě za eleganci.
06 colorexpertcz 012013
07
RŮZNÉ
MANAGEMENT
AUTO TURMAN
Martin Tůma
Je tomu téměř dvacet let, kdy svou činnost
zahájila společnost AUTO TURMAN, s.r.o.
Roku 1994 začínali v Ruské ulici v Praze
s pultovým prodejem autolaků, náhradních
dílů a doplňků. Jak ubíhala jednotlivá léta,
společnost rostla a vyvíjela se. První zlom přišel s nápadem na rozšíření služeb.
kompletní opravy automobilů a nadále i prodej autolaků značky Spies Hecker, náhradních dílů a doplňků. Součástí nabídky je také
zapůjčení náhradního vozidla v čase opravy
či odtahová služba.
„Již jsme nechtěli neustále doporučovat
cizí lakovny, které našim zákazníkům opravy provedou, proto jsme si otevřeli lakovnu
vlastní. A tak to všechno začalo,“ zahajuje svá
slova Martin Tůma, který je společně s Michalem Čihákem vlastníkem AUTO TURMAN.
Mnohaleté zkušenosti v oboru, široká nabídka služeb a kvalitní materiály Spies Hecker
zajistily společnosti pevnou pozici na autoopravárenském poli. AUTO TURMAN však neusnulo na „vavřínech“ a nepřetržitě pracuje
na svém rozvoji. Před dvěma lety zrekonstruovali kanceláře a prostory pro zákazníky
včetně nové fasády ve firemních barvách.
V současnosti se věnuje přípravě nových
webových stránek a v brzké době se dočká
i rozšíření lakovny o lakovací kabinu USI Italia.
V současné době společnost sídlí ve Vysočanech na Praze 9, kde také poskytuje veškeré své služby. Mezi ně patří autoservis, pneuservis, lakýrnické, klempířské i mechanické
práce, geometrie, oprava klimatizací – tedy
O nynější situaci na autoopravárenském trhu
toho bylo již řečeno mnoho, ale i přesto jsme
se zeptali také na názor Martina Tůmy: „Je všeobecně známo, že automobilky jdou ve výrobě neustále kupředu. Novější vozy potřebují
V minulém čísle časopisu jsme Vás informovali o zákonu č. 201/2012 o ochraně
ovzduší. Nyní bychom se rádi podívali více
na jeho praktické dopady pro lakovny.
Tento zákon mimo jiné přináší zásadní změny v kategorizaci stacionárních zdrojů a ohlašování povinností. Stacionární zdroje se nyní
rozdělují na vyjmenované a nevyjmenované
dle přílohy č. 2 daného zákona. Prvním krokem každého provozovatele je správné zařazení zdroje. Od toho se odvíjí celá řada zákonem daných povinností uvedených v § 17
zákona o ovzduší. Pro lakovny je určující projektovaná (tedy uvedená v projektu lakovny)
spotřeba organických rozpouštědel (obvykle
označované zkratkou VOC) – nikoli objem
nátěrových hmot nakoupených či spotřebovaných v bilancovaném roce.
Rozdělení lakoven v autoopravárenství
Nevyjmenované stacionární zdroje: autolakovny s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 0,5 t/rok
Vyjmenované stacionární zdroje: autolakovny s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,5 t/rok výše, horní
hranice není stanovena
Ohlašovací povinnosti a poplatek za znečišťování
SLEVA, KTERÁ SE NEVYPLATÍ
mnohem méně servisu, než dříve, méně se na
silnicích bourá a málo se opravuje. Lépe řečeno, nyní se opravuje pouze to nezbytně nutné.“
A na otázku, jak si stojí v této těžké době, ještě
s úsměvem dodává: „zatím na nohou“.
AUTO TURMAN je také členem sítě CUI. Co
bylo podnětem pro vstup do tohoto konceptu? „Poskytujeme služby na úrovni a v dobré
kvalitě, ale jsme celkem malá společnost, která potřebuje pomocnou ruku.
Ať už se jedná o marketing, audity, či třeba jen sběr podnětů
na vylepšení, jsme rádi, že CUI
ukazuje směr, kterým se můžeme dále rozvíjet. To je hlavní
důvod, proč jsme chtěli být
zastřešeni tímto konceptem, “
dodává na závěr Martin Tůma.
Michal Čihák
NOVÝ ZÁKON V PRAXI
Vyjmenované zdroje - provozovatel povinně ohlašuje údaje souhrnné provozní
evidence každoročně prostřednictvím „Integrovaného systému ohlašovacích povinností
(ISPOP)“ do 31. března následujícího roku.
Poplatkové přiznání se nepodává, pokud celková výše poplatků za provozovnu za
poplatkové období (kalendářní rok) je méně
než 5000 Kč.
Poplatek se nevyměřuje, pokud je celková výše poplatku za kalendářní rok menší než
50 000 Kč.
Na lakovny neuvedené v příloze č. 2 zá­
kona, se ohlašovací povinnosti nevztahují.
Provozovatel vede evidenci spotřebovaných
látek a přípravků. Evidenci si uchová pro
případné kontroly, ale nikam nic neohlašuje, nikam nic neposílá a neplatí poplatek za
znečišťování
Zjišťování emisí měřením pro lakovny
v autoopravárenství
Pro vyjmenované zdroje bude platit od
1. ledna 2014 na místo v provádějící vyhlášce
uvedených emisních limitů TOC a VOC tato
technická podmínka provozu: V uvedených
zdrojích jsou používány výhradně vybra­
né výrobky uvedené v části I kategorii
B přílohy č. 7, splňující limitní hodnoty
obsahu VOC stanovené pro tyto výrobky
v bodu 2. části II přílohy č. 7.
To znamená, že limitní hodnoty VOC pro
výrobky určené k opravě a lakování silničních
vozidel budou dodržovány výrobcem i distributorem nátěrových hmot. Provozovatel autolakovny, který bude používat výrobky s povoleným obsahem VOC, již nebude muset
od začátku příštího roku provádět pravidelné
autorizované měření emisí. Bude totiž splňovat výše uvedenou technickou podmínku
provozu. Jednorázové měření emisí se bude
provádět dle provádějící vyhlášky.
Je tedy nutné, aby provozovatel používal
pouze materiály splňující zákonem dané limity.
Interaction již několik let ve svém portfoliu
produktů nabízí pouze materiály, které těmto limitům VOC plně vyhovují.
Více se o této problematice dočtete na našich webových stránkách http://www.inter­
action.cz/cz/sluzby/legislativa/
V případě dotazů či žádosti o poradenství, můžete kontaktovat specialistu v oboru, Mgr. Adélu Hytychovou, ze společnosti
CZ BIJO a.s., e-mail: [email protected]
V důsledku krize lidé přirozeně více šetří
a méně utrácí, ať už díky snížení příjmu nebo
z obavy nad nejistou budoucností. Propad
kupní síly obchodníci kompenzují snížením
ceny svého produktu (zboží, služby). Problémem není ale ani tak krize samotná, jako
právě strategie obchodníků, konkurovat si
prostřednictvím slev a ignorovat faktory,
které přináší zákazníkovi nějakou hodnotu.
Z produktu se tak stává komodita, od které
se hodnota neočekává.
Řešením by rozhodně nemělo být automatické rozdávání slev. Jediným dopadem takového chování je velmi nebezpečná slevová
spirála. Jeden obchodník cenu sníží a ostatní
jej ihned následují. Tím dochází v celém odvětví k postupnému snižování cenové hladiny, která v konečném důsledku nepomůže
Práce s cenou je jeden z nástrojů, který by
se měl uplatňovat např. v případě výprodeje nebo ve formě jisté odměny zákazníkovi za nakoupené množství, nákup balíčku,
nákup v čase, za platební morálku, loajalitu
apod. Měl by být také v souladu s ostatními
marketingovými nástroji, které bohužel ale
velmi často firmy používat neumí. Úprava
ceny na základě konkurence je tak často to
jediné, co dělají ve snaze o kompenzaci poklesu prodejů a o udržení stávajících nebo
přilákání nových zákazníků. Jestliže stejnou
strategii uplatňuje celý trh, pak žádní noví
zákazníci nepřichází a pouze klesají marže.
Provozům, které nebudou schopny
a ochotny hledat své slabiny a optimalizovat
všechny procesy, bude velmi reálně hrozit
zánik. Interaction proto nabízí pomoc svým
partnerům v podobě hloubkového auditu
s následnými návrhy pro snížení nákladů
a pochopitelně zvýšení produktivity.
Díky mnohaletým zkušenostem našeho
týmu a nově také speciálního programu pro
vyhodnocování chodu lakovny, jsme schop-
Jako příklad lze uvést cenovou politiku prodeje nových vozů. Ono se vlastně již ani tak
nejedná o prodávání, jako spíše o předávání.
Přibližně před sedmi lety se v tomto segmentu rozpoutala neřízená vlna slev, která
vedla k totální degradaci principů obchodu.
Neustálé snižování cen došlo až do situace,
kdy dnes obchodník prodává často za nižší
cenu, než za kterou ve skutečnosti nakoupil.
To vše s vírou, že se mu následně podaří získat od výrobce bonus za splnění odběrového množství, popřípadě provizi za uzavření
leasingových a pojistných smluv. Dalším
sebeutěšujícím argumentem je vize dotěžení zákazníka při budoucím servisu, což je
v trendu prodlužujících se záruk a servisních
intervalů argument poměrně slabý.
Bohužel se vždycky najde nějaký „slevový
dobrodruh“, který s sebou strhne ostatní, jež
ho následují v bezhlavých slevách, čímž si
kupují jízdenku do zániku svého podnikání.
Vyplatí se taková sleva?
Audit a optimalizace provozu
Každá firma by se měla zajímat o to, zdali
provádí svou činnost efektivně. Zda nedochází ke zbytečným ztrátám například v důsledku nedodržování pracovních procesů,
neefektivní organizaci práce, chybami v konečné kalkulaci zakázky, používání zastaralého vybavení s nízkou účinností nebo vyšší
energetickou náročností. V době ekonomické recese a převisu nabídky nad poptávkou
toto platí více než dvojnásob.
nikomu. Výsledkem je nářek obchodníků,
nízká loajalita zákazníků a jejich orientace
pouze na cenu.
ni se pod drobnohledem a velmi komplexně
podívat na lakovnu a zjistit její slabé stránky.
V konečné fázi nabídneme řešení pro jejich
nápravu, což by mělo být společným cílem.
08 colorexpertcz 012013
MANAGEMENT
09
TECHNOLOGIE
IN
OV
AC
E
VÝHODY
– až o 50 % vyšší úběr
TROMMELBERG – nová značka
lakovacích kabin v České republice
– téměř žádné zbytky prachu
její produkty jsou mezinárodně certifikovány
a odpovídají nejvyšším technickým normám.
– minimální zanášení brusiva
– snadné umístění na podložku
Trommelberg lakovací kabiny, vybavené hořákem RIELLO na plyn či naftu, splňují všechny
současné požadavky trhu. Elektrický ovládací
panel řídí veškeré pracovní režimy a zajišťuje
bezpečný provoz hořáku. Výkonné stropní
osvětlení nastavené v úhlu 45 ° a doplněné
o boční světla, která jsou horizontálně umístěna po celé délce kabiny, poskytuje perfektní
podmínky pro práci a kvalitní výsledek opravy.
Kabina je dodávána s kovovou základnou, kterou lze zapustit i do podlahy lakovny, nebo se
stavebně vybudovanými kanály.
APLIKACE
Vynikající na broušení
všech lakařských materiálů
v automobilovém průmyslu
i autoopravárenství.
Ideální též pro moderní
kompozity.
FiboTec multiotvorový
1950 siaspeed – až o 50 % vyšší úběr při znatelně menším zanášení
ALCA CZ, a. s.
Hořelická 334
267 12 Loděnice
[email protected]
www.sia-abrasives.com
Interaction se stal výhradním distributorem
německé společnosti Trommelberg v České
republice. Ta se specializuje na výrobu garážové techniky, jako jsou zvedáky, zařízení
pro pneuservisy, geometrie kol, vybavení karosáren, ale nás především zajímají lakovací
kabiny, přípravná pracoviště a další zařízení
do lakoven a servisů.
Lakovací kabiny Trommelberg se svými
trojdílnými dveřmi, předlakovanými stěnami
a hliníkovými detaily jsou krásným příkladem
moderního designu.
Přípravná pracoviště od této společnosti
jsou charakteristická svou variabilitou. Zá-
kladní vybavení zahrnuje kovovou základnu,
rošty, vestavěné filtry, ovládací panel, sací
jednotku, hořák RIELLO a PVC závěs s transparentní vložkou, který izoluje vůz od zbytku
místnosti a dostatečně prosvětluje prostor
denním světlem. Dva provozní režimy umožňují plnou výměnu vzduchu a recirkulaci.
Plénum s jemným filtrem, které obsahuje
8 světelných panelů (každý se 4 lampami),
zajišťuje rovnoměrné rozložení proudění
vzduchu a kvalitní umělé osvětlení.
Míchací místnost lze individuálně sestavit
z předlakovaných stěn s hliníkovým lemováním v originálním designu Trommelberg.
Velkou výhodou zařízení od společnosti
Trommelberg jsou nižší náklady na pořízení,
což zajišťuje optimální poměr mezi výkonem
a cenou. V příplatkové výbavě samozřejmě
nechybí nic z moderních doplňků pro ještě úspornější provoz, jako je přímé hoření
a frekvenční měniče na motorech.
Interaction kromě dodání těchto zařízení
do lakoven a servisů zajišťuje navíc i záruční
a pozáruční servis.
Relativně mladá společnost rychle dosáhla
úspěchu a uznání na globálním trhu. Všechny
Ani vzduch není zadarmo
Právě netěsnosti v rozvodech stlačeného
vzduchu mohou být faktorem vysokých
nákladů. V menších průmyslových a řemeslných rozvodných sítích představují
netěsnosti v průměru 5 %, u větších rozvodů je to dokonce 10-15 %.
Vícenáklady vlivem netěsností
ø
ztráta vzduchu
netěsnosti při 6 barech
energetická ztráta/
rok při 8760 h/a
a 3 Kč/kWh
[mm]
[l/s]
[kWh]
[Kč]
1
1,24
2.891
8 673
3
11,14
26.017
78 051
5
30,95
72.270
216 810
Zdroj: Bavorský zemský úřad životního prostředí (Hrsg.):
„Ochrana klimatu – snížení nákladů: heslo pro efektivní
využívání energie v průmyslu a řemeslné sféře“, 1. vydání,
Augsburg, 2004
soru, vývoje tlakových hodnot, spotřeby stlačeného vzduchu, tlakového rosného bodu
jakož i cyklů zátěže a volnoběhu. Na základě
analýzy těchto údajů lze stanovit aktuální
energetickou spotřebu zařízení.
Kromě toho lze cílenou optimalizací proPomocí
měření
netěsností
zjistíme výši
Partner
na Vaší
straně:
dloužit intervaly údržby, zvýšit bezpečnost
vzduchových ztrát, které lze přesně lokaProfesionální
službySystematicky
Schneider proti výpadku zařízení a vylepšit pracovní
lizovat
a následně odstranit.
výsledky.
prověříme stávající zařízení, neboť špatně
Služby podle Vaší volby – pro Vaše zařízení
Měření energet. hospodárnosti
Prověření stávajících zařízení
a jejich bezpečnosti
Poradenství & plánování
zařízení
Údržba & servis
Opravy a údržbové práce přímo na místě
Výpočet potenciálu optimalizace a úspor
Servisní „Hotline“ s profesionálním poradenstvím
Projektování
Pronájem kompresorů
Technická schémata
Hustá síť servisních středisek
Šetřete s LED zářivkami nově od Interaction
 záruka 3 roky

 životnost až 80 000 hodin

Lineární zářivky jsou v dnešní době používány k osvětlení
především komerčních a výrobních prostor. Osvětlení
zářivkami je zhruba třikrát úspornější než běžnými
žárovkami a světlo je navíc jasnější a rovnoměrnější.
Zářivky mají ale bohužel také řadu nevýhod.
Analýza stavu & potřeb
Spočítání spotřeby
Měření a identifikace netěsností
Servis připomenutí: termíny údržby a kontrol
Zvyšte energetickou hospodárnost Vašeho zařízení!
Ve spolupráci se Schneider Bohemia nabízíme stanovení Vaší spotřeby stlačeného
vzduchu a prověření potenciálních úspor.
K tomu se provádí měření vytížení kompre-
dimenzované kompresory představují vyšší
energetické náklady, rychlé opotřebení komponentů a občasný pokles tlaku. Důsledkem
nedostatečné úpravy stlačeného vzduchu
mohou být špatné pracovní výsledky a vysoké náklady na opravné práce. Při kontrole
je důraz kladen také na bezpečnost zařízení
a jeho ochranu proti výpadku.
Vrstva luminoforů uvnitř trubice se časem vypaluje, díky tomu slábne svit
trubic a navíc ze zářivky uniká UV záření. Také se postupně mění barva světla.
Klasické zářivky „mrkají“ frekvencí sítě, což se odstraňuje u vícetrubicových aplikací použitím kondenzátoru (tomu ovšem časem vysychá elektrolyt). U starších
těles naopak elektrolyt vytéká a může způsobit požár. Zářivka potřebuje ke svému rozsvícení a provozu tlumivku (novější tělesa mají elektronický předřadník),
která zvyšuje příkon osvětlovacího tělesa o cca 10-15 %. K zažehnutí je používán
startér, který bývá častým zdrojem poruch.
Používání LED trubic výše uvedené nevýhody odstraňuje.
 výpočet úspory na míru

Jsou úsporné na spotřebu energie.
Srovnatelné LED trubice mají oproti stejně velkým zářivkám světelný tok
o minimálně 10 % větší. Životnost LED trubic dosahuje až 80000 hodin, to je
cca 8-11 x více než u zářivek. Klasická zářivka ovšem na konci své životnosti svítí
jinou barvou a vyzařuje více UV záření, načež svítit přestane úplně. LED trubice
na konci své životnosti svítí stále stejnou barvou, pouze světelný tok klesá o cca
15 %. U LED trubic nehrozí stroboskopický efekt a díky tomu se neunavují oči.
Světlo z LED zdrojů naopak působí příznivě na oči. Časté zhasínání a rozsvěcení
LED trubicím nevadí, zatímco zářivkám zkracuje životnost. Bílé světlo LED trubic má věrnější podání barev než většina zářivek a dokonale vykresluje drobné
detaily. Proto si LED trubice pochvalují tiskaři, nástrojáři, jemní mechanici, zlatníci, lakýrníci, truhláři, kuchaři a další profesionálové. Jejich používání snižuje
i náklady na následnou údržbu osvětlení.
V provozech, kde hrozí napěťové rázy a špičky, nebo v místech, kde jsou časté
bouřky, doporučujeme osadit rozvaděč přepěťovou ochranou.
Instalace & uvedení
do provozu
Instalace
Uvedení do provozu
Zaškolení
Kontaktujte své obchodní zástupce Interaction a zažádejte
o výpočet úspory šitý na míru přímo Vám.
10
colorexpertcz 012013
11
T I PY / KO LO R I S T I K A
T R E N DY / Z A J Í M AVO S T I
PEVNOST Z ODPADU
Míchání Permahyd Hi-TEC 480
Díky inovaci výrobní receptury komponentů je nyní možné šetřit čas a elektrickou
energii.
Nové komponenty Permahyd Hi-TEC 480
stačí míchat jen jednou denně, namísto klasického spouštění míchacího zařízení vždy
před přípravou nového odstínu nebo při zadávání nového komponentu. Pokud je v průběhu dne nutné nějaký komponent doplnit,
stačí jen krátké ruční promíchání.
Do rozstřiku nebo do hrany?
Jiří Dyršmíd
Už je to dlouhá řada let, kdy se rozstřik do sousedících dílů stal standardním postupem v procesu lakování.
Přesto ale pořád existují umíněnci, kteří jsou přesvědčeni, že to jde i jinak. Na konci opravy se však ptají:
„Proč ten odstín nesedí?“
Nesedí a velmi pravděpodobně sedět ani
nebude. Takzvanému lakování do hrany už
opravdu odzvonilo. Přestože nejoblíbenější
barvou posledních let je bílá, přibližně 80 %
všech vyrobených odstínů je však metalických, perleťových nebo efektních. Tyto barvy
obsahují částečky hliníku, různých nerostů
nebo syntetických slíd. V opravárenství není
technicky možné přesně napodobit výrobní
lakování a „poskládat“ tyto částečky do takové pozice, která by byla shodná s originálem,
vytvářela stejný efekt a vnímání odstínu.
Z tohoto důvodu je nutné oko pozorovatele oklamat vytvořením plynulého přechodu,
tzv. do ztracena, ve kterém se jeví původní
a lakované části jako barevně zcela shodné.
U nemetalických (pastelových) barev je
rozstřik také jistotou. Některé dokonce nesou
stejné kódové označení a stejný název. Kdybychom ale postavili vedle sebe vozy vyrobené v různém období nebo dokonce v jiné
zemi, zjistíme, že je jejich barevnost mnohdy
až zásadně rozdílná. Výběr správného odstínu
či pododstínu, díky tomu klade na lakýrníka
nebo koloristu velmi vysoké nároky. Přestože
máme k dispozici mnoho moderních koloristických nástrojů, konečné rozhodnutí vždy záleží na konkrétním pracovníkovi. Zde ale hrají
roli faktory jako např. momentální dispozice,
úroveň a typ osvětlení, barvocit atd. Nejen
z těchto důvodů je třeba se vyhnout rizikům
a automaticky rozstřiky provádět, tedy postu-
povat v souladu se standardními technologickými postupy opravy.
Výsledkem neprovedení rozstřiku
z důvodu neznalosti nebo „úspory“
je jednoznačný prodělek.
Nepovedený díl se musí předělat, tedy
znovu obrousit, zamaskovat, tentokrát již
udělat rozstřik, spotřebovat další materiál,
spotřebovat energie na provoz kabiny, promrhat čas, který bylo možné věnovat již další
zakázce a zklamat zákazníka, že jeho oprava se ještě o nějaký čas pozdrží. Stojí tohle
všechno za to?
Jiří Dyršmíd z lakovny Autosalon DOMANSKÝ v Praze Zdibech, staví pro svého malého
syna Pevnost z bitvy v Ardenách. To by nebylo ještě nic tak neobvyklého, kdyby nebyla
téměř celá z odpadu a zbytků z lakovny.
Když byl Jiří v letech svého syna, jeho otec
mu postavil tvrz ze sádry podle plánku z časopisu ABC. Dalo by se tedy říci, že se tato
tradice u Dyršmídů dědí z otce na syna. Liší
se jen stavební materiál, ze kterého modely
vznikají.
Podsadu pevnosti o rozměru 1m2 tvoří kartonový papír z krabic od náhradních
dílů, která je ještě vyplněná odřezky kabinových filtrů. Toto řešení zajišťuje velmi nízkou
hmotnost modelu - přibližně 6 kg.
Použité utěrky z netkané textilie namočené
ve zbytcích barev, poskládané na sebe, posloužily jako povrch celého modelu. Na takto
vytvořený terén bylo naneseno rozstřikové
ředidlo 9005, na které se sypala tráva pro
modeláře, hlína, ale také třeba sáčkový čaj.
Cihly na stěny budov jsou vyřezané z pěny,
která se používá na ochranu čelních skel při
přepravě. Spojení těchto cihliček zajišťují párátka, spárování pak karosářský tmel Carsystem. Jako kvalitní střešní krytina bylo zvoleno
použité brusivo Trizact. Najdeme zde ještě
například záslepky kelímků PPS, maskovací
pásku nebo část lakýrnického nožíku, ze kterého je funkční gilotina umístěná ve sklepení
jedné z budov. K zasklení oken posloužil nařezaný ztvrdlý vrchní průhledný lak.
Jediné, co bylo potřeba koupit, byly špejle,
párátka, stromy, plastoví vojáčci a těžká vojenská technika. Vše následně dostalo nový
barevný kabát s využitím zbytků podkladových laků Spies Hecker.
Stavba celého modelu zabrala přibližně
600 hodin a dle odhadu samotného stavitele bude ještě dobrých 200 – 300 hodin
potřebovat k úplnému dokončení, zejména
interiérů.
12
colorexpertcz 012013
T R E N DY / Z A J Í M AVO S T I
13
PRODUK T Y
Soutěž o nejlepšího
autolakýrníka v ČR začíná
Výkonný systém
Jednoduché, praktické a spolehlivé
Na lakovací materiály se musíte spolehnout. Proto by měly mít snadnou aplikaci
a měly by významně podporovat efektivitu celého procesu.
Co lze očekávat od lakovacího systému Hi-TEC?
Spolehlivé výsledky
Sedmý ročník vyhlášené soutěže lakýrníků
s lakovací technologií Spies Hecker byl zahájen! Počátkem dubna odstartovala základní
kola, která budou probíhat postupně po celé
republice až do poloviny června. Tato forma
osobního setkání spojená s produktovým
školením nově nahrazuje dřívější internetový
test. Na konci června tedy budeme znát čtyřicítku postupujících, kteří na podzim změří
své síly v semifinálových kolech. Do říjnového finále se probojuje už jen osm nejlepších.
V tomto roce čekají na účastníky a výherce
nejen nové hodnotné ceny, ale také mnoho
pozitivních změn v celém průběhu soutěže. Organizační změny představují krátkou
vzpomínku do minulosti a zároveň velký krok
do úspěšné budoucnosti.
Lakýrník Cup, díky své unikátnosti, se stal inspirací a předlohou podobným soutěžím ne-
jen na národním poli, ale i v zahraničí. Cílem
soutěže je zvýšení odborné kvalifikace lakýrníků, porovnávání vlastních kvalit s ostatními
soutěžícími a výměně profesních zkušeností
z jiných lakoven v České republice. Samozřejmě jde také o prestiž v oboru. Lakýrníci
se musí orientovat v celé řadě nových materiálů a technologických postupů. Soutěž tyto
zkušenosti ověřuje a zároveň klade důraz i na
teoretické základy lakování. Dále přispívá ke
zvýšení kvality práce servisů a lakoven používajících lakovací technologie Spies Hecker,
což je součást naší péče o zákazníka.
Jako zakladatel a organizátor si Interaction
dovoluje poděkovat letošním partnerům soutěže. Generálním partnerem se již tradičně
stal Spies Hecker. Hlavními partnery jsou 3M
Česko, spol. s r.o. a ALCA CZ, a.s. Jako speciální partner soutěž podporují Carsystem, DAT
Podkladový lak poskytuje vysokou kryvost a vynikající barevnou
shodu. Předem vyzkoušená technologie zaručuje dobré a vyrovnané výsledky, které mohou být snadno dosaženy různými lakýrníky.
Czech & Slovak s.r.o., DeVilbiss, ŠKODA AUTO
a.s., Festool, KS Klima-Service a.s. a SATA. Partnery jsou Audatex Systems, s.r.o., Promotým
Praha s.r.o., TORK a InfraQuick. Aktuální sedmý
ročník získal i skvělou podporu od mediálních
partnerů, kterými jsou magazíny AutoExpert,
AutoServis, Automakers a AutoProfi.
Více informací naleznete na nových webových stránkách soutěže www.lakyrnikcup.cz
Snadné použití
Kompaktní integrovaný produktový systém, skládající se z plniče,
podkladového a vrchního průhledného laku, se velmi snadno používá. Vady v lakování jsou tak omezeny na minimum.
Rychlá průchodnost vozidel lakovnou,
flexibilní aplikace
Díky snadnému broušení, rychlé aplikaci a schnutí materiálů je
oprava méně časově náročná a průchodnost lakovnou je tak urychlena. Vrchní průhledný lak lze variabilně aplikovat v 1,5 nebo 2 vrstvách, podle návodu.
PLNIČ
PODKLADOVÝ LAK
+
VRCHNÍ
PRŮHLEDNÝ LAK
+
nebo
14
colorexpertcz 012013
PRODUK T Y
Soutěž o nejlepšího autolakýrníka v ČR začíná
Sedmý ročník vyhlášené soutěže lakýrníků s lakovací technologií Spies Hecker byl zahájen!
Zaměřeno na karosárny
Další rozsáhlou oblastí je lepení a tmelení. I zde lze v nabídce pro karosárny nalézt
zajímavé výrobky, které ulehčují a zrychlují
práci. Jsou to např. ochranné nástřiky, spreje
a vosky, dále spárovací tmely, konstrukční lepidla, ale i lepidla na okenní skla, těsnicí pásky, materiály na opravy plastů apod.
Společnost 3M Česko působí na našem
trhu v oblasti autoopravárenství již dvacet
let. Svou nabídku lakovnám rozšířila o výrobky pro karosářské opravy a to hlavně v oblasti
broušení, ochrany karoserie, tmelení a spárování, lepení, oprav plastů, ochrany zdraví
a hygieny na pracovišti.
jsou vyrobeny s použitím revolučního přesně tvarovaného keramického zrna 3M vytvářejícího ultraostré, rychle odebírající body,
které se rovnoměrně opotřebovávají a dobře
chladí. Hlavními přednostmi jsou vyšší produktivita, delší životnost, vyšší rychlost a bezpečnost broušení.
Největší část nabídky pro karosářské opravy tvoří brusné a řezací kotouče, brusné pásy
a dále pneumatické a elektrické nářadí. Právě
vývoji a výrobě brusiv se firma 3M věnuje již
od svého založení v roce 1902. Od té doby
se stala světovým lídrem v oblasti broušení.
Novinkou na českém trhu je nové brusivo
Cubitron II na fíbrových discích. Tyto disky
Neméně důležitou oblastí je ochrana zdraví a hygiena na pracovišti. Pro karosářské
opravy nabízí 3M např. samozatmívací svářečské kukly, chrániče sluchu, ochranné brýle, filtrační polomasky a přípravky pro hygienu a péče o ruce. Svářečské kukly Speedglas
řady 100 umožňují využít excelentní optické
kvality a spolehlivé přepínání mezi světlým
a tmavým režimem za velice příznivou cenu.
Vedle černého modelu lze zvolit z několika
velice expresivních grafických designů.
Výrobky 3M se vyznačují vysokou spolehlivostí, kvalitou a inovační technologií a vždy
přináší zákazníkům něco navíc.
Nejlepší autolakýrník roku
/ Prestižní a jediná soutěž v ČR
/ Lakovací technologie Spies Hecker
/
I n t e r a c t i o n s . r. o.
w w w. i n t e r a c t i o n . c z
GENERÁLNÍ PARTNER
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
HLAVNÍ PARTNEŘI
Systémy
pro opravy
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI
automobilů
PARTNEŘI
www.3M.cz/lakovny
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
DAT
CZECH & SLOVAK
Výkonný systém
Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
[email protected], www.interaction.cz

Podobné dokumenty

Color Expert 1/2014 - Interaction s.r.o.

Color Expert 1/2014 - Interaction s.r.o. Lakovna by měla být jedním z největších zdrojů zisku servisu. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba mít na jedné straně proškolený technický personál, který dodržuje technologické postupy bez nutnos...

Více

Color Expert 1/2015 - Interaction s.r.o.

Color Expert 1/2015 - Interaction s.r.o. netýká pouze autoopraven, ale také průmyslových podniků, velkých firem i nadnárodních skupin, od majitelů po management. Tentokrát jsme se však zaměřili na předání autoopraven v rámci rodiny a zept...

Více