Společnost Phoenix-Zeppelin dodala nové energocentrum pro

Transkript

Společnost Phoenix-Zeppelin dodala nové energocentrum pro
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,
nemocnice Středočeského kraje
Společnost Phoenix-Zeppelin dodala nové energocentrum pro benešovskou
nemocnici
Společnost Phoenix-Zeppelin dodala a uvedla do provozu nové energocentrum, zabezpečující
nepřetržitý provoz Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov ve Středočeském kraji. Slavnostního
uvedení do provozu se vedle vedení nemocnice a představitelů Města Benešov zúčastnil také ředitel
Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Petr Hostek.
Zabezpečení provozu nemocnice bylo v minulosti zajištěno dvěma dieselgenerátory ČKD. „Oba tyto
stroje jsou více než 40 let staré. Za tu dobu se provoz nemocnice rozšířil, jednotlivá oddělení byla
vybavena citlivou technikou, a dieselgenerátory nestačily svým výkonem zabezpečit provoz všech
oddělení. Problémy byly i se zajištěním servisu a náhradních dílů, nehledě k vysoké spotřebě paliva a
oleje“, říká ředitel nemocnice MUDr. Milič Řepa. „ Když došlo u jednoho z těchto strojů k poruše,
která již nejde opravit, rozhodli jsme o výstavbě nového energocentra. Výstavba proběhla za finanční
podpory Středočeského kraje“.
Na základě výběrového řízení byla v květnu 2010 dodávkou pověřena společnost Phoenix-Zeppelin.
Nejprve byla zpracována studie a zátěžová analýza. Nové energocentrum je osazeno
dieselgenerátorem Caterpillar o výkonu 450 kW. „Tento výkon zabezpečuje chirurgický, interní a
gynekologicko – porodnický pavilon, dále pak transfuzní a hematologickou stanici, výtahy, ale i
citlivá oddělení (operační sály, ARO, JIP....). Má výkonovou rezervu (cca 50%) pro rozšiřování
nemocnice v budoucnu“, řekl Jan Kouřil ze společnosti Phoenix-Zeppelin. „Součástí dodávky byla i
vzduchotechnika, nové základy pod strojem, rozvaděč, protihluková kapota a napojení na stávající
výfukový systém“. Nové energocentrum začne po výpadku ze sítě smluvního dodavatele dodávat
elektrickou energii do 15 vteřin.
Díky využití logistické sítě Caterpillar mohla společnost Phoenix-Zeppelin realizovat dodávku ve
velmi krátké době, a již v době ověřovacího provozu, během letních bouřek, nové energocentrum
„podrželo“ provoz nemocnice bez přerušení. Instalace proběhla právě včas, neboť opakované
výpadky v dodávce elektrické energie, k nimž letos v létě docházelo, by staré stroje těžko zvládly.
Instalace nového energocentra je jedním z důležitých kroků postupné modernizace nemocnice. Ta
bude pokračovat výstavbou nového pavilonu interní medicíny se současným propojením ostatních
pavilonů tak, aby bylo možné pacienty dopravit na potřebná vyšetření „suchou cestou“.
Zajímavá je i historie jednoho z původních dieselgenerátorů. Původně byl určen na export do jisté
rozvojové země, ale po deseti letech se nerozbalený vrátil do Československa. Po dalším
několikaletém pobytu v různých skladech byl instalován v benešovské nemocnici, kde sloužil
dodnes. Unikátní stroj, který má šanci se stát ozdobou některého technického muzea nebo sběratele,
dostal i své jméno. Pracovníci nemocnice o něm mluví jako o „Helence“, doplnil ředitel
MUDr. Řepa.